New items
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony
Cypryana Norwida rzecz o wolności słowa wygłoszona przez autora na jednym z odczytów publicznych urządzonych przez Komitet Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu dnia 13 maja 1869 roku
No cover
Tadeusz Kotarbiński
Incipit Żołnierze! Wodezwie którą dziś do waszey podaię wiadomości niosę wam naychlubnieyszą iedyną Polskich rycerzy prawdziwie godną nagrodę
 
Most often loaned books in the library