Nowości
Cronica Ungarorum
Adam Kazimierz Czartoryski Pogrzebowe księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich w r 1823 różne zapisy i rozporządzenia
Zabawy szkolne Stanisława Augusta Pismo oryginalne Rękopis
Monnaie Sprawy mennicze T 8 1779 1784 Rękopis
Mowy i kazania pogrzebowe oraz wiersze na śmierć śp Adama Kazimierza Księcia Czartoryskiego Generała Ziem Podolskich