New items
Zwierziniec W ktorym rozmaitich stanow ludzi zwirzath y ptakow kstałty przypadki y obyczaye są własnie wypisaneA zwłaszcza ku czasom dzisieyszym naszym nieiako przypadaiące Na rok od narodzenia Pańskiego 1562
Atlas do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów złożony
Ikones książąt y krolow polskichDo tego są przyłożone wiersze łacińskie Jana Janiciussa poetyDe vicis Regum Polonorum
No cover
Tadeusz Kotarbiński
Incipit Żołnierze! Wodezwie którą dziś do waszey podaię wiadomości niosę wam naychlubnieyszą iedyną Polskich rycerzy prawdziwie godną nagrodę