New items
Liber chronicarum
Dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa dla Władysława Czartoryskiego
Matka Boska z Dzieciątkiem i śpiewającymi aniołami
Do Mieszkańców gminy Sułów
Władysław król polski i najwyższy książę litewski oraz Aleksander czyli Witold wielki książę litewski określają charakter połączenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską i nadają szereg przywilejów tym bojarom litewskim którzy przyjęci zostają do herbów szlachty polskiej