New items
Liber chronicarum
Władysław król polski i najwyższy książę litewski oraz Aleksander czyli Witold wielki książę litewski określają charakter połączenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską i nadają szereg przywilejów tym bojarom litewskim którzy przyjęci zostają do herbów szlachty polskiej
No cover
Tabv Mode Vvala
Dyplom honorowego obywatela miasta Krakowa dla Władysława Czartoryskiego
Biblia Latina
 
Most often loaned books in the library