New items
Do Mieszkańców gminy Sułów
Liber chronicarum
No cover
Tabv Mode Vvala
Władysław król polski i najwyższy książę litewski oraz Aleksander czyli Witold wielki książę litewski określają charakter połączenia Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską i nadają szereg przywilejów tym bojarom litewskim którzy przyjęci zostają do herbów szlachty polskiej
Livre d'heures d'apres les manuscrits de la Bibliotheque Royale