Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or socmodernism in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). A receiver should not have to think too long what does monument present. About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt? Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia. O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from Solali
(1)
Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im Millennium-Fries in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the Millennium frieze in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we Fryzie milenijnym kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy
(1)
Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings
(1)
Kawczak Kinga. Skulptur im offentlichen Raum - Ryszard Sroczyński Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung
(1)
Klajmon Barbara. Dwa pałace
(1)
Klajmon Barbara. Two palaces
(1)
Klajmon Barbara. Zwei Palaste
(1)
Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzisław Gedliczka in der Wojewodschaft Śląskie nach dem Zweiten Weltkrieg
(1)
Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship
(1)
Kontny Irena (1966- ). Witrażowa twórczość Zdzisława Gedliczki w województwie śląskim
(1)
Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice
(1)
Kozina Irma (1964- ). Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego
(1)
Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship
(1)
Kruszyna Natalia (1968- ). How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia (1968- ). Jak mroczna historia PRL-u przekornego artystę kształtowała. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia (1968- ). Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven Kunstler pragte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Architektura cerkiewna po 1945 roku
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodox church architecture after 1945
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodoxe Kirchenbauten nach 1945
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polish saints blesseds and not only... The gallery on the occasion of the Baptism of Poland Millennium in the Church of the Assumption of Mary in Racibórz
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polnische Heilige Selige und nicht nur... Eine Galerie aus Anlass des tausendjahrigen Jubilaums der Taufe Polens in der Maria-Himmelfahrt-Kirche in Racibórz
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polscy święci błogosławieni i nie tylko... Galeria z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu
(1)
Makówka Leszek (1970- ). Kontroversen um die neue Kirchenkunst. Inneneinrichtung der Johannes-der-Taufer-Kirche in Tychy (1958-1963)
(1)
Makówka Leszek (1970- ). Kontrowersje wokół nowej sztuki kościelnej. Wystrój kościoła pw. Jana Chrzciciela w Tychach (1958-1963)
(1)
Makówka Leszek (1970- ). The controversy of the new church art. Decoration of John the Baptist Church in Tychy (1958-1963)
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektur von Sosnowiec in den Jahre 1945-1957 und die dazugehorigen Denkmal-skulpturen: Drei Etappen des Fortschritts in der Stadtgeschichte
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektura Sosnowca w latach 1945-1975 i towarzysząca jej rzeźba pomnikowa lub architektoniczna - trzy etapy progresu w historii miasta
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Sosnowiec architecture in the years 1945-1975 and the accompanying monument and architectural sculpture - three stages of progress in the history of the city
(1)
Niedoba Jolanta (1966- ). Hervorragende Buhnenbildner im Teatr Śląski in den Jahre 1955-1975
(1)
Niedoba Jolanta (1966- ). Outstanting stage designers in the Silesia Theatre in the years 1955-1975
(1)
Niedoba Jolanta (1966- ). Wybitni scenografowie na scenie Teatru Śląskiego w latach 1955-1975
(1)
Oczko Patryk. Bildende Kunste im Dienste der Animation - Zur Tatigkeit des Filmstudios Studio Filmów Rysunkowych in Bielsko-Biała in den Jahren 1947-1970
(1)
Oczko Patryk. Sztuki plastyczne w służbie animacji - działalność Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1947-1970
(1)
Oczko Patryk. Visual art in the service of animation - the activity of Animated Movies Studio in Bielsko-Biała in the years 1947-1970
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Die Wohnsiedlungen Trynek A und B als Beispiel fur die Architektur und Stadtplanung der Nachkriegszeit in Gliwice
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Osiedla Trynek A i B jako przykład powojennej gliwickiej architektury i urbanistyki
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Settlements Trynek A and B as an example of a postwar Gliwice architecture and urban planning
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Conciliar climates in Silesian visual arts
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Der Geist des Vatikanischen Konzils in der bildenden Kunst in Schlesien
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Klimaty soborowe w śląskiej plastyce
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Die Schwestern Obremba - Schlesierinnen auf der Kunstbuhne
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Obramba Sisters - lesian women on the artistic scene
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Siostry Obremba - Ślązaczki na artystycznej arenie
(1)
Syska Anna (1977- ). Architecture of culture
(1)
Syska Anna (1977- ). Architektur der Kultur
(1)
Syska Anna (1977- ). Architektura kultury
(1)
Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avant-garde in the time of socialism
(1)
Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avantgarde in der Ara des sozialistischen Realismus
(1)
Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - awangarda w dobie socrealizmu
(1)
Szota Zofia. Anna Chojnacka - Fotografische Zyklen
(1)
Szota Zofia. Anna Chojnacka - cykle fotograficzne
(1)
Szota Zofia. Anna Chojnacka - photographic cycles
(1)
Łabądź Justyna Weronika
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Architektura polska
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Sztuka polska
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
Temat: miejsce
Śląsk, Górny
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Dudek-Bujarek Teresa. Cygan Dorota. Łabądź Justyna Weronika. Borowik Aneta. Architektonische und städtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975 Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975 Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975 Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealität: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975 Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności, czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975 Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality, or "socmodernism" in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975 Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować, trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion Dudek-Bujarek Teresa. Um sich präsentieren zu können braucht man einem Ausstellungspavillon Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "A receiver should not have to think too long, what does monument present". About the monument of Polish Mother in Racibórz Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Trudno, aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym, co pomnik przedstawia." O pomniku Matki-Polki w Raciborzu Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Soll denn etwa der Betrachter lange überlegen, was das Denkmal darstellt?" Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z "Solali" Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from "Solali" Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus "Solali" Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus, Nationalismus und Katholizismus im "Millennium-Fries" in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism, nationalism and catholicism in the "Millennium frieze" in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm, nacjonalizm i katolicyzm we "Fryzie milenijnym" kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego, Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński, Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings Kawczak Kinga. Skulptur im öffentlichen Raum - Ryszard Sroczyński, Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung Klajmon Barbara. Dwa pałace Klajmon Barbara. Two palaces Klajmon Barbara. Zwei Paläste Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzisław Gedliczka in der Wojewodschaft Śląskie nach dem Zweiten Weltkrieg Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship Kontny Irena (1966- ). Witrażowa twórczość Zdzisława Gedliczki w województwie śląskim Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice Kozina Irma (1964- ). Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship Kruszyna Natalia (1968- ). How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman Kruszyna Natalia (1968- ). Jak mroczna historia PRL-u przekornego artystę kształtowała. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman Kruszyna Natalia (1968- ). Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven Künstler prägte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre Kunikowska Anita (historia sztuki). Architektura cerkiewna po 1945 roku Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodox church architecture after 1945 Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodoxe Kirchenbauten nach 1945 Kwiotek Katarzyna. Polish saints, blesseds and not only... The gallery on the occasion of the Baptism of Poland Millennium in the Church of the Assumption of Mary in Racibórz Kwiotek Katarzyna. Polnische Heilige, Selige und nicht nur... Eine Galerie aus Anlass des tausendjährigen Jubiläums der Taufe Polens in der Mariä-Himmelfahrt-Kirche in Racibórz Kwiotek Katarzyna. Polscy święci, błogosławieni i nie tylko... Galeria z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu Makówka Leszek (1970- ). Kontroversen um die neue Kirchenkunst. Inneneinrichtung der Johannes-der-Täufer-Kirche in Tychy (1958-1963) Makówka Leszek (1970- ). Kontrowersje wokół nowej sztuki kościelnej. Wystrój kościoła pw. Jana Chrzciciela w Tychach (1958-1963) Makówka Leszek (1970- ). The controversy of the new church art. Decoration of John the Baptist Church in Tychy (1958-1963) Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektur von Sosnowiec in den Jahre 1945-1957 und die dazugehörigen Denkmal-skulpturen: Drei Etappen des Fortschritts in der Stadtgeschichte Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektura Sosnowca w latach 1945-1975 i towarzysząca jej rzeźba pomnikowa lub architektoniczna - trzy etapy progresu w historii miasta Nakonieczny Ryszard (1965- ). Sosnowiec architecture in the years 1945-1975 and the accompanying monument and architectural sculpture - three stages of progress in the history of the city Niedoba Jolanta (1966- ). Hervorragende Bühnenbildner im Teatr Śląski in den Jahre 1955-1975 Niedoba Jolanta (1966- ). Outstanting stage designers in the Silesia Theatre in the years 1955-1975 Niedoba Jolanta (1966- ). Wybitni scenografowie na scenie Teatru Śląskiego w latach 1955-1975 Oczko Patryk. Bildende Künste im Dienste der Animation - Zur Tätigkeit des Filmstudios Studio Filmów Rysunkowych in Bielsko-Biała in den Jahren 1947-1970 Oczko Patryk. Sztuki plastyczne w służbie animacji - działalność Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1947-1970 Oczko Patryk. Visual art in the service of animation - the activity of Animated Movies Studio in Bielsko-Biała in the years 1947-1970 Pokorska-Ożóg Ewa. Die Wohnsiedlungen Trynek A und B als Beispiel für die Architektur und Stadtplanung der Nachkriegszeit in Gliwice Pokorska-Ożóg Ewa. Osiedla Trynek A i B jako przykład powojennej gliwickiej architektury i urbanistyki Pokorska-Ożóg Ewa. Settlements Trynek A and B as an example of a postwar Gliwice architecture and urban planning Pyka Henryk (1946- ). Conciliar climates in Silesian visual arts Pyka Henryk (1946- ). Der Geist des Vatikanischen Konzils in der bildenden Kunst in Schlesien Pyka Henryk (1946- ). Klimaty soborowe w śląskiej plastyce Rotowska-Śpiewak Sabina. Die Schwestern Obremba - Schlesierinnen auf der Kunstbühne Rotowska-Śpiewak Sabina. Obramba Sisters - lesian women on the artistic scene Rotowska-Śpiewak Sabina. Siostry Obremba - Ślązaczki na artystycznej arenie Syska Anna (1977- ). Architecture of culture Syska Anna (1977- ). Architektur der Kultur Syska Anna (1977- ). Architektura kultury Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avant-garde in the time of socialism Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avantgarde in der Ära des sozialistischen Realismus Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - awangarda w dobie socrealizmu Szota Zofia. Anna Chojnacka - cykle fotograficzne Szota Zofia. Anna Chojnacka - Fotografische Zyklen Szota Zofia. Anna Chojnacka - photographic cycles
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32491 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej