Sorting
Source
National Museum in Krakow Library
(1)
Form of Work
Ksi─ů┼╝ki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Magazyn
(1)
Author
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjno┼Ť─ç urbanistyki i architektury wojew├│dztwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft ┼Ül─ůskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szk┼éo u┼╝ytkowe i artystyczne w wojew├│dztwie ┼Ťl─ůskim powsta┼ée w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czernek Przemys┼éaw (1985-┬á). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in ┼Ül─ůsk Cieszy┼äski in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemys┼éaw (1985-┬á). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienno┼Ťci czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na ┼Ül─ůsku Cieszy┼äskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or socmodernism in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). A receiver should not have to think too long what does monument present. About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt? Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia. O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from Solali
(1)
Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im Millennium-Fries in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the Millennium frieze in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy (1971-┬á). Henryka Burzca pogo┼ä za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we Fryzie milenijnym ko┼Ťcio┼éa pw. ┼Üwietych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy
(1)
Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings
(1)
Kawczak Kinga. Skulptur im offentlichen Raum - Ryszard Sroczyński Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung
(1)
Klajmon Barbara. Dwa pałace
(1)
Klajmon Barbara. Two palaces
(1)
Klajmon Barbara. Zwei Palaste
(1)
Kontny Irena (1966-┬á). Glasfensterkunst von Zdzis┼éaw Gedliczka in der Wojewodschaft ┼Ül─ůskie nach dem Zweiten Weltkrieg
(1)
Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship
(1)
Kontny Irena (1966-┬á). Witra┼╝owa tw├│rczo┼Ť─ç Zdzis┼éawa Gedliczki w wojew├│dztwie ┼Ťl─ůskim
(1)
Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice
(1)
Kozina Irma (1964-┬á). Nowy porz─ůdek w architekturze i sztuce wojew├│dztwa katowickiego
(1)
Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship
(1)
Kruszyna Natalia (1968- ). How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia (1968- ). Jak mroczna historia PRL-u przekornego artystę kształtowała. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia (1968- ). Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven Kunstler pragte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Architektura cerkiewna po 1945 roku
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodox church architecture after 1945
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodoxe Kirchenbauten nach 1945
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polish saints blesseds and not only... The gallery on the occasion of the Baptism of Poland Millennium in the Church of the Assumption of Mary in Racib├│rz
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polnische Heilige Selige und nicht nur... Eine Galerie aus Anlass des tausendjahrigen Jubilaums der Taufe Polens in der Maria-Himmelfahrt-Kirche in Racib├│rz
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polscy ┼Ťwi─Öci b┼éogos┼éawieni i nie tylko... Galeria z okazji Tysi─ůclecia Chrztu Polski w ko┼Ťciele Wniebowzi─Öcia Naj┼Ťwi─Ötszej Maryi Panny w Raciborzu
(1)
Makówka Leszek (1970- ). Kontroversen um die neue Kirchenkunst. Inneneinrichtung der Johannes-der-Taufer-Kirche in Tychy (1958-1963)
(1)
Mak├│wka Leszek (1970-┬á). Kontrowersje wok├│┼é nowej sztuki ko┼Ťcielnej. Wystr├│j ko┼Ťcio┼éa pw. Jana Chrzciciela w Tychach (1958-1963)
(1)
Makówka Leszek (1970- ). The controversy of the new church art. Decoration of John the Baptist Church in Tychy (1958-1963)
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektur von Sosnowiec in den Jahre 1945-1957 und die dazugehorigen Denkmal-skulpturen: Drei Etappen des Fortschritts in der Stadtgeschichte
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965-┬á). Architektura Sosnowca w latach 1945-1975 i towarzysz─ůca jej rze┼║ba pomnikowa lub architektoniczna - trzy etapy progresu w historii miasta
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Sosnowiec architecture in the years 1945-1975 and the accompanying monument and architectural sculpture - three stages of progress in the history of the city
(1)
Niedoba Jolanta (1966-┬á). Hervorragende Buhnenbildner im Teatr ┼Ül─ůski in den Jahre 1955-1975
(1)
Niedoba Jolanta (1966- ). Outstanting stage designers in the Silesia Theatre in the years 1955-1975
(1)
Niedoba Jolanta (1966-┬á). Wybitni scenografowie na scenie Teatru ┼Ül─ůskiego w latach 1955-1975
(1)
Oczko Patryk. Bildende Kunste im Dienste der Animation - Zur Tatigkeit des Filmstudios Studio Filmów Rysunkowych in Bielsko-Biała in den Jahren 1947-1970
(1)
Oczko Patryk. Sztuki plastyczne w s┼éu┼╝bie animacji - dzia┼éalno┼Ť─ç Studia Film├│w Rysunkowych w Bielsku-Bia┼éej w latach 1947-1970
(1)
Oczko Patryk. Visual art in the service of animation - the activity of Animated Movies Studio in Bielsko-Biała in the years 1947-1970
(1)
Pokorska-O┼╝├│g Ewa. Die Wohnsiedlungen Trynek A und B als Beispiel fur die Architektur und Stadtplanung der Nachkriegszeit in Gliwice
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Osiedla Trynek A i B jako przykład powojennej gliwickiej architektury i urbanistyki
(1)
Pokorska-O┼╝├│g Ewa. Settlements Trynek A and B as an example of a postwar Gliwice architecture and urban planning
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Conciliar climates in Silesian visual arts
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Der Geist des Vatikanischen Konzils in der bildenden Kunst in Schlesien
(1)
Pyka Henryk (1946-┬á). Klimaty soborowe w ┼Ťl─ůskiej plastyce
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Die Schwestern Obremba - Schlesierinnen auf der Kunstbuhne
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Obramba Sisters - lesian women on the artistic scene
(1)
Rotowska-┼Üpiewak Sabina. Siostry Obremba - ┼Ül─ůzaczki na artystycznej arenie
(1)
Syska Anna (1977- ). Architecture of culture
(1)
Syska Anna (1977- ). Architektur der Kultur
(1)
Syska Anna (1977- ). Architektura kultury
(1)
Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avant-garde in the time of socialism
(1)
Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avantgarde in der Ara des sozialistischen Realismus
(1)
Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - awangarda w dobie socrealizmu
(1)
Szota Zofia. Anna Chojnacka - Fotografische Zyklen
(1)
Szota Zofia. Anna Chojnacka - cykle fotograficzne
(1)
Szota Zofia. Anna Chojnacka - photographic cycles
(1)
┼üab─ůd┼║ Justyna Weronika
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Architektura polska
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Sztuka polska
(1)
Subject: time
1901-
(1)
Subject: place
┼Ül─ůsk, G├│rny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
1 result Filter
Book
In basket
Author
Dudek-Bujarek Teresa. Cygan Dorota. ┼üab─ůd┼║ Justyna Weronika. Borowik Aneta. Architektonische und st├Ądtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s Borowik Aneta. Innowacyjno┼Ť─ç urbanistyki i architektury wojew├│dztwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft ┼Ül─ůskie im Zeitraum 1945-1975 Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szk┼éo u┼╝ytkowe i artystyczne w wojew├│dztwie ┼Ťl─ůskim powsta┼ée w latach 1945-1975 Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975 Czernek Przemys┼éaw (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealit├Ąt: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in ┼Ül─ůsk Cieszy┼äski in der Jahren 1957-1975 Czernek Przemys┼éaw (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienno┼Ťci, czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na ┼Ül─ůsku Cieszy┼äskim w latach 1957-1975 Czernek Przemys┼éaw (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality, or "socmodernism" in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975 Dudek-Bujarek Teresa. Aby m├│c si─Ö zaprezentowa─ç, trzeba mie─ç w┼éasny Pawilon Wystawowy Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion Dudek-Bujarek Teresa. Um sich pr├Ąsentieren zu k├Ânnen braucht man einem Ausstellungspavillon Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "A receiver should not have to think too long, what does monument present". About the monument of Polish Mother in Racib├│rz Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Trudno, aby odbiorca musia┼é si─Ö d┼éugo zastanawia─ç nad tym, co pomnik przedstawia." O pomniku Matki-Polki w Raciborzu Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). "Soll denn etwa der Betrachter lange ├╝berlegen, was das Denkmal darstellt?" Zum Denkmal der Mutter Polin in Racib├│rz Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z "Solali" Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from "Solali" Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus "Solali" Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus, Nationalismus und Katholizismus im "Millennium-Fries" in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knur├│w Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism, nationalism and catholicism in the "Millennium frieze" in the church of Saints Cyril and Methodius in Knur├│w Gorzelik Jerzy (1971- ). Henryka Burzca pogo┼ä za milenium. Milenaryzm, nacjonalizm i katolicyzm we "Fryzie milenijnym" ko┼Ťcio┼éa pw. ┼Üwietych Cyryla i Metodego w Knurowie Kawczak Kinga. Rze┼║ba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczy┼äskiego, Antoniego Bi┼éki i Artura Ciencia┼éy realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Bia┼éej i okolicy Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczy┼äski, Antoni Bi┼éka nad Artur Ciencia┼éa in Bielsko-Bia┼éa and surroundings Kawczak Kinga. Skulptur im ├Âffentlichen Raum - Ryszard Sroczy┼äski, Antoni Bi┼ékas und Artur Ciencia┼éas Denkmalprojekte in Bielsko-Bia┼éa und Umgebung Klajmon Barbara. Dwa pa┼éace Klajmon Barbara. Two palaces Klajmon Barbara. Zwei Pal├Ąste Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzis┼éaw Gedliczka in der Wojewodschaft ┼Ül─ůskie nach dem Zweiten Weltkrieg Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzis┼éaw Gedliczka in Silesian Voivodeship Kontny Irena (1966- ). Witra┼╝owa tw├│rczo┼Ť─ç Zdzis┼éawa Gedliczki w wojew├│dztwie ┼Ťl─ůskim Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice Kozina Irma (1964- ). Nowy porz─ůdek w architekturze i sztuce wojew├│dztwa katowickiego Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship Kruszyna Natalia (1968- ). How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman Kruszyna Natalia (1968- ). Jak mroczna historia PRL-u przekornego artyst─Ö kszta┼étowa┼éa. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman Kruszyna Natalia (1968- ). Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven K├╝nstler pr├Ągte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre Kunikowska Anita (historia sztuki). Architektura cerkiewna po 1945 roku Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodox church architecture after 1945 Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodoxe Kirchenbauten nach 1945 Kwiotek Katarzyna. Polish saints, blesseds and not only... The gallery on the occasion of the Baptism of Poland Millennium in the Church of the Assumption of Mary in Racib├│rz Kwiotek Katarzyna. Polnische Heilige, Selige und nicht nur... Eine Galerie aus Anlass des tausendj├Ąhrigen Jubil├Ąums der Taufe Polens in der Mari├Ą-Himmelfahrt-Kirche in Racib├│rz Kwiotek Katarzyna. Polscy ┼Ťwi─Öci, b┼éogos┼éawieni i nie tylko... Galeria z okazji Tysi─ůclecia Chrztu Polski w ko┼Ťciele Wniebowzi─Öcia Naj┼Ťwi─Ötszej Maryi Panny w Raciborzu Mak├│wka Leszek (1970- ). Kontroversen um die neue Kirchenkunst. Inneneinrichtung der Johannes-der-T├Ąufer-Kirche in Tychy (1958-1963) Mak├│wka Leszek (1970- ). Kontrowersje wok├│┼é nowej sztuki ko┼Ťcielnej. Wystr├│j ko┼Ťcio┼éa pw. Jana Chrzciciela w Tychach (1958-1963) Mak├│wka Leszek (1970- ). The controversy of the new church art. Decoration of John the Baptist Church in Tychy (1958-1963) Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektur von Sosnowiec in den Jahre 1945-1957 und die dazugeh├Ârigen Denkmal-skulpturen: Drei Etappen des Fortschritts in der Stadtgeschichte Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektura Sosnowca w latach 1945-1975 i towarzysz─ůca jej rze┼║ba pomnikowa lub architektoniczna - trzy etapy progresu w historii miasta Nakonieczny Ryszard (1965- ). Sosnowiec architecture in the years 1945-1975 and the accompanying monument and architectural sculpture - three stages of progress in the history of the city Niedoba Jolanta (1966- ). Hervorragende B├╝hnenbildner im Teatr ┼Ül─ůski in den Jahre 1955-1975 Niedoba Jolanta (1966- ). Outstanting stage designers in the Silesia Theatre in the years 1955-1975 Niedoba Jolanta (1966- ). Wybitni scenografowie na scenie Teatru ┼Ül─ůskiego w latach 1955-1975 Oczko Patryk. Bildende K├╝nste im Dienste der Animation - Zur T├Ątigkeit des Filmstudios Studio Film├│w Rysunkowych in Bielsko-Bia┼éa in den Jahren 1947-1970 Oczko Patryk. Sztuki plastyczne w s┼éu┼╝bie animacji - dzia┼éalno┼Ť─ç Studia Film├│w Rysunkowych w Bielsku-Bia┼éej w latach 1947-1970 Oczko Patryk. Visual art in the service of animation - the activity of Animated Movies Studio in Bielsko-Bia┼éa in the years 1947-1970 Pokorska-O┼╝├│g Ewa. Die Wohnsiedlungen Trynek A und B als Beispiel f├╝r die Architektur und Stadtplanung der Nachkriegszeit in Gliwice Pokorska-O┼╝├│g Ewa. Osiedla Trynek A i B jako przyk┼éad powojennej gliwickiej architektury i urbanistyki Pokorska-O┼╝├│g Ewa. Settlements Trynek A and B as an example of a postwar Gliwice architecture and urban planning Pyka Henryk (1946- ). Conciliar climates in Silesian visual arts Pyka Henryk (1946- ). Der Geist des Vatikanischen Konzils in der bildenden Kunst in Schlesien Pyka Henryk (1946- ). Klimaty soborowe w ┼Ťl─ůskiej plastyce Rotowska-┼Üpiewak Sabina. Die Schwestern Obremba - Schlesierinnen auf der Kunstb├╝hne Rotowska-┼Üpiewak Sabina. Obramba Sisters - lesian women on the artistic scene Rotowska-┼Üpiewak Sabina. Siostry Obremba - ┼Ül─ůzaczki na artystycznej arenie Syska Anna (1977- ). Architecture of culture Syska Anna (1977- ). Architektur der Kultur Syska Anna (1977- ). Architektura kultury Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avant-garde in the time of socialism Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - Avantgarde in der ├ära des sozialistischen Realismus Szeligowska-Farquhar Joanna. ST-53 - awangarda w dobie socrealizmu Szota Zofia. Anna Chojnacka - cykle fotograficzne Szota Zofia. Anna Chojnacka - Fotografische Zyklen Szota Zofia. Anna Chojnacka - photographic cycles
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 32491 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again