Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Białkowski Łukasz (1981- )
(1)
Bożek Sebastian. Social and aesthetic aspects of art practices in public space in Poland and Europe
(1)
Bożek Sebastian. Społeczny i estetyczny aspekt działań artystycznych w przestrzeni publicznej w Polsce i Europie Zachodniej
(1)
Filanowski Błażej (1987- ). Pustostan jako katalizator działań artystycznych w przestrzeni publicznej na przykładzie Łodzi po 2000 roku
(1)
Filanowski Błażej (1987- ). Uninhabited building as catalyst of artistic actions in public space on the example of Łódź after 2000
(1)
Kałuża Maciej. The distance between reality and fiction: Roland Barthes reading Albert Camus
(1)
Kaźmierczak Małgorzata. The network of performance art festivals as an independent art institution - a historical survey
(1)
Kolenda Karolina (1982- ). The political (in) landscape and post-Occupy art practices
(1)
Oczkowska Katarzyna (1989- ). The corps perversity or The Academy full of all knowledge
(1)
Oczkowska Katarzyna (1989- ). Trupia perwersyjność albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna
(1)
Petri Jakub. Aesthetic aspects of underestimated industrial architecture
(1)
Petri Jakub. Estetyczne aspekty zdeklasowanej architektury przemysłowej
(1)
Polak Marcin (1979- ). Monumentalna przestrzeń pomnika Pomordowanych Żydów Europy
(1)
Polak Marcin (1979- ). The monumental space of the Memorial to the Murdered Jews of Europe
(1)
Sikora Piotr (1986- ). Critique of Judgement - Critique of View
(1)
Sikora Piotr (1986- ). Władza sądzenia - władza spojrzenia
(1)
Stano Bernadeta (1971- ). A muralist's (Mona Tusz) and a photographer's (Arkadiusz Gola) attitude toward negative effects o revitalization of Silesia
(1)
Stano Bernadeta (1971- ). Muralistka (Mona Tusz) i fotograf (Arkadiusz Gola) wobec zjawisk negatywnych po restrukturyzacji gospodarczej na Śląsku
(1)
Sułek Ewa (historia sztuki). Aesthetic of revolution or a new form of nationalism?
(1)
Sułek Ewa (historia sztuki). Estetyka rewolucyjna czy nowa forma nacjonalizmu?
(1)
Wasilewska Diana. Art lovers vs. critics and artists : the battle against Zachęta Art Gallery in the Interwar Period in Poland
(1)
Wasilewska Diana. Miłośnicy kontra krytycy i artyści czyli spory wokół Zachęty w międzywojennej Polsce
(1)
Wincenciak Katarzyna (1986- ). Between a folk art propaganda and Surrealism
(1)
Wincenciak Katarzyna (1986- ). Pomiędzy sztuką ludową propagandą a surrealizmem
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Sztuka
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis ; 243)
Autor
Białkowski Łukasz (1981- ). Bożek Sebastian. Social and aesthetic aspects of art practices in public space in Poland and Europe Bożek Sebastian. Społeczny i estetyczny aspekt działań artystycznych w przestrzeni publicznej w Polsce i Europie Zachodniej Filanowski Błażej (1987- ). Pustostan jako katalizator działań artystycznych w przestrzeni publicznej na przykładzie Łodzi po 2000 roku Filanowski Błażej (1987- ). Uninhabited building as catalyst of artistic actions in public space on the example of Łódź after 2000 Kałuża Maciej. The distance between reality and fiction: Roland Barthes reading Albert Camus Kaźmierczak Małgorzata. The network of performance art festivals as an independent art institution - a historical survey Kolenda Karolina (1982- ). The political (in) landscape and post-Occupy art practices Oczkowska Katarzyna (1989- ). The corps perversity or The Academy full of all knowledge Oczkowska Katarzyna (1989- ). Trupia perwersyjność albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna Polak Marcin (1979- ). Monumentalna przestrzeń pomnika Pomordowanych Żydów Europy Polak Marcin (1979- ). The monumental space of the Memorial to the Murdered Jews of Europe Petri Jakub. Aesthetic aspects of underestimated industrial architecture Petri Jakub. Estetyczne aspekty zdeklasowanej architektury przemysłowej Sikora Piotr (1986- ). Critique of Judgement - Critique of View Sikora Piotr (1986- ). Władza sądzenia - władza spojrzenia Stano Bernadeta (1971- ). A muralist's (Mona Tusz) and a photographer's (Arkadiusz Gola) attitude toward negative effects o revitalization of Silesia Stano Bernadeta (1971- ). Muralistka (Mona Tusz) i fotograf (Arkadiusz Gola) wobec zjawisk negatywnych po restrukturyzacji gospodarczej na Śląsku Sułek Ewa (historia sztuki). Aesthetic of revolution or a new form of nationalism? Sułek Ewa (historia sztuki). Estetyka rewolucyjna czy nowa forma nacjonalizmu? Wasilewska Diana. "Art lovers" vs. critics and artists : the battle against Zachęta Art Gallery in the Interwar Period in Poland Wasilewska Diana. Miłośnicy kontra krytycy i artyści, czyli spory wokół Zachęty w międzywojennej Polsce Wincenciak Katarzyna (1986- ). Between a folk art, propaganda and Surrealism Wincenciak Katarzyna (1986- ). Pomiędzy sztuką ludową, propagandą a surrealizmem
Temat
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Studia de Arte et Educatione. 12
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 1497/12 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej