Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(2)
Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(2)
Autor
Al'mes Ivan. Ex Libris Patrum Basilianorum: z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Aleksandrov Aleksej Alekseevic. Poiskaa kollekcia v fonde Samarskoj oblastnoj universainoj naucnoj biblioteki
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich)
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku
(1)
Ciborovs'ka-Rimarovic Irina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.)
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Museum National dHistoire Naturella)
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(1)
Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku
(1)
Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania
(1)
Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung
(1)
Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku
(1)
Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego
(1)
Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru
(1)
Karoeva Tetana Robertivna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev Ukraine)
(1)
Knapek Elżbieta. Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych
(1)
Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka
(1)
Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej
(1)
Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich
(1)
Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich
(1)
Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje trudności w gromadzeniu i udostępnianiu
(1)
Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego
(1)
Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestande und digitale Dienstleistungen
(1)
Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Kwaśniewski Andrzej (ksiądz). Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z roku 1650
(1)
Lauryk Uryj Mikalaevic (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku
(1)
Lichnerova Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary
(1)
Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich
(1)
Michalska Maria (1980- ). Księgozbiór Johanna Fidalkego i jego katalog aukcyjny
(1)
Mieczkowska Halina (1951- )
(1)
Mikoś Michał Jacek (1939- ). Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Winconsin w Milwaukee
(1)
Muraszko Michał. Wpisy proweniencyjne w drukach z biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego
(1)
Nafpaktitis Margarita (1968- ). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje trudności w gromadzeniu i udostępnianiu
(1)
Nikalaeu Mikalaj Viktaravic (1955- ). Izucenie kniznoj polonki sotrudnikami Rossijskoj Nacionainoj biblioteki v Sankt-Peterburge v XXI veke
(1)
Pacevicius Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach
(1)
Paszkiewicz Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku
(1)
Pawłowicz Weronika (1966- ). Ślady księgozbiorów kolekcjonerów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej
(1)
Pawłowska Maria (bibliotekarstwo). Posesorzy i czytelnicy książek naukowych z dziedziny fizyki
(1)
Pietrzkiewicz Dorota
(1)
Potkowski Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych
(1)
Ptasińska-Wójcik Małgorzata (1964- ). Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii po II wojnie światowej. 20 lat Fundacji Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu
(1)
Puchalski Jacek (1964- )
(1)
Puchalski Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Pugacewicz Iwona H. Polonika francuskie w zbiorowej świadomości organizatorów i członków pierwszych towarzystw i instytucji Wielkiej Emigracji
(1)
Puszka Marta. O proweniencji starych druków z lubelskich oficyn przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(1)
Razvanovic Alena Stanislavauna. Biblioteka Ordynacji Massalańskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie
(1)
Saucuk Alesa Ivanauna. Wybrane kolekcje książek w zbiorach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego
(1)
Selickij Aleksandr Igorevic (1975- ). Biblioteka polska przy parafii rzymskokatolickiej w Jekaterynodarze (Krasnodarze) z przełomu XIX-XX wieku w świetle zachowanych źródeł
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(1)
Siekierski Maciej (1948- ). Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii
(1)
Sieradzka Danuta (1947- ). Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia)
(1)
Sipek Richard (1978- ). Fragments of the 16th- and 17th-century libraries in the Prague Nostitz Library and Wrocław University Library
(1)
Sjokvist Peter (1974- ). Books from Poznań at the Uppsala University Library
(1)
Sjokvist Peter (1974- ). Polish collections at Uppsala University Library - a history of research
(1)
Skovierova Angela (1974- ). Polonica in the library of Slavic Institute in Bratislava
(1)
Smolana Krzysztof (1951- ). Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny
(1)
Soliński Krzysztof. Doświadczenia Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich w latach 1974-2016
(1)
Spaniova Marta. Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary
(1)
Stolarczyk Tomasz (1981- ). Znaki własnościowe sieradzkich starych druków podominikańskich w zbiorach biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i w Muzeum Okręgowym w Sieradzu
(1)
Supruniuk Anna (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia stan i perspektywy badawcze
(1)
Supruniuk Mirosław Adam (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia stan i perspektywy badawcze
(1)
Sypuła Paweł. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Syska Ewa. Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starych druków na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902-1965)
(1)
Szkuta Magdalena. Katalog starodruków polskich w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej (British Library)
(1)
Szwaciński Tomasz. Współpraca Biblioteki Narodowej z bibliotekami rosyjskimi w dziedzinie dokumentacji i badań zbiorów specjalnych
(1)
Tadeusiewicz Hanna (1939- ). Słownik pracowników książki polskiej - wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej - jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą
(1)
Tatʹanina Uliana. Polish old printing dedicated to the Unite bishop and metropolitan Atanazy Szeptycki (1715-1746) in the light of Uniate moral theology
(1)
Umiński Wacław (1967- ). Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie
(1)
Vaitkeviciute-Verbickiene Viktorija (1975- ). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- ). Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych
(1)
Walle Elisabeth. Polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej (Bibliotheque nationale de France)
(1)
Wilgosiewicz-Skutecka Renata. Fragmenty księgozbioru poznańskiego Kolegium Jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali
(1)
Wojdon Joanna (1973- ). Zbiory polonijne w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota) oraz w innych wybranych instytucjach amerykańskich
(1)
Wrede Maria (1953- ). Doświadczenie i refleksje wynikające z realizacji projektu Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura w latach 2009-2015
(1)
Zimnoch Katarzyna (bibliotekoznawstwo). W poszukiwaniu klasztornego księgozbioru supraskiego
(1)
Ściążko Mateusz. Stare druki z kolekcji Oppersdorffów w zbiorach Biblioteki Śląskiej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Zbiory biblioteczne
(2)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Ekslibrisy
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Polonica
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Stare druki
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Knapek Elżbieta. Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych Kačur Ìrina Bogdanìvna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego Šípek Richard (1978- ). Fragments of the 16th- and 17th-century libraries in the Prague Nostitz Library and Wrocław University Library Muraszko Michał. Wpisy proweniencyjne w drukach z biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego Al'mes Ìvan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w. Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Ściążko Mateusz. Stare druki z kolekcji Oppersdorffów w zbiorach Biblioteki Śląskiej Pawłowicz Weronika (1966- ). Ślady księgozbiorów kolekcjonerów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej Michalska Maria (1980- ). Księgozbiór Johanna Fidalkego i jego katalog aukcyjny Pawłowska Maria (bibliotekarstwo). Posesorzy i czytelnicy książek naukowych z dziedziny fizyki Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki Umiński Wacław (1967- ). Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)? Zimnoch Katarzyna (bibliotekoznawstwo). W poszukiwaniu klasztornego księgozbioru supraskiego Kwaśniewski Andrzej (ksiądz). Księgozbiór Kapituły Kieleckiej w świetle inwentarza z roku 1650 Stolarczyk Tomasz (1981- ). Znaki własnościowe sieradzkich starych druków podominikańskich w zbiorach biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i w Muzeum Okręgowym w Sieradzu Sjökvist Peter (1974- ). Polish collections at Uppsala University Library - a history of research Wilgosiewicz-Skutecka Renata. Fragmenty księgozbioru poznańskiego Kolegium Jezuitów w bibliotekach uniwersyteckich w Poznaniu i w Uppsali Szwaciński Tomasz. Współpraca Biblioteki Narodowej z bibliotekami rosyjskimi w dziedzinie dokumentacji i badań zbiorów specjalnych Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database Puszka Marta. O proweniencji starych druków z lubelskich oficyn przechowywanych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych Syska Ewa. Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek, czyli o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starych druków na przykładzie działalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902-1965)
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 29 września - 1 października 2016 r., Wrocław.
Bibliogr. przy ref. Indeksy do t. 1-2.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31931/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Puchalski Jacek (1964- ). Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Pietrzkiewicz Dorota. Mieczkowska Halina (1951- ). Aleksandrov Aleksej Alekseevič. "Poľskaâ kollekciâ" v fonde Samarskoj oblastnoj universaľnoj naučnoj biblioteki Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich) Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku Cìborovs'ka-Rimarovič Ìrina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.) Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Muséum National ďHistoire Naturella) Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru Karoêva Tetâna Robertìvna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev, Ukraine) Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestände und digitale Dienstleistungen Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Laŭryk Ûryj Mìkalaevìč (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku Lichnerová Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich Mikoś Michał Jacek (1939- ). Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Winconsin w Milwaukee Nafpaktitis Margarita (1968- ). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Nìkalaeŭ Mìkalaj Vìktaravìč (1955- ). Izučenie knižnoj polonki sotrudnikami Rossijskoj Nacionaľnoj biblioteki v Sankt-Peterburge v XXI veke Pacevičius Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach Paszkiewicz Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku Potkowski Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych Ptasińska-Wójcik Małgorzata (1964- ). Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii po II wojnie światowej. 20 lat Fundacji "Archivum Helveto-Polonicum" we Fryburgu Puchalski Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Pugacewicz Iwona H. Polonika francuskie w zbiorowej świadomości organizatorów i członków pierwszych towarzystw i instytucji Wielkiej Emigracji Razvanovìč Alena Stanìslavaŭna. Biblioteka Ordynacji Massalańskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie Saučuk Alesâ Ivanauna. Wybrane kolekcje książek w zbiorach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego Selickij Aleksandr Igorevič (1975- ). Biblioteka polska przy parafii rzymskokatolickiej w Jekaterynodarze (Krasnodarze) z przełomu XIX-XX wieku w świetle zachowanych źródeł Siekierski Maciej (1948- ). Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii Sieradzka Danuta (1947- ). Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia) Sjökvist Peter (1974- ). Books from Poznań at the Uppsala University Library Škovierová Angela (1974- ). Polonica in the library of Slavic Institute in Bratislava Smolana Krzysztof (1951- ). Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Soliński Krzysztof. Doświadczenia Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich w latach 1974-2016 Špániová Marta. Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Supruniuk Anna (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Supruniuk Mirosław Adam (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Sypuła Paweł. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Szkuta Magdalena. Katalog starodruków polskich w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej (British Library) Tadeusiewicz Hanna (1939- ). Słownik pracowników książki polskiej - wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej - jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą Tatʹânìna Ûlìana. Polish old printing dedicated to the Unite bishop and metropolitan Atanazy Szeptycki (1715-1746) in the light of Uniate moral theology Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Wagner Arkadiusz (1976- ). Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych Walle Élisabeth. Polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej (Bibliothèque nationale de France) Wojdon Joanna (1973- ). Zbiory polonijne w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota) oraz w innych wybranych instytucjach amerykańskich Wrede Maria (1953- ). Doświadczenie i refleksje wynikające z realizacji projektu "Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura" w latach 2009-2015
Indeks R0: BMNK
T. specj.: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. 2017.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 2793/2017/specj. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej