Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(23)
Forma i typ
Książki
(23)
Dostępność
dostępne
(19)
tylko na miejscu
(2)
wypożyczone
(2)
nieokreślona
(2)
Placówka
Magazyn
(23)
Księgozbiór podręczny
(2)
Autor
Guć-Jednaszewska Teresa
(2)
Najmajer Marek
(2)
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- )
(2)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- )
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Abraham-Diefenbach Magdalena (1979- ). Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Abramowski Edward (1868-1918). Demokratyzacja sztuki
(1)
Ackermann Felix. Przeszłość i teraźniejszość terra transoderana
(1)
Ackermann Felix. Vergangenheit und Gegenwart der Terra Transoderana
(1)
Adamski Jakub (1985- ). O podobieństwie chórów gotyckich kościołów farnych w Stargardzie i Nysie. Przyczynek do badań nad interregionalnym transferem form w architekturze Europy Środkowej przełomu XIV i XV wieku
(1)
Aikema Bernard (1949- ). Giorgione's Vecchia: The Northern connection
(1)
Alisauskas Vytautas (1957- ). Gate of Dawn
(1)
Alisauskas Vytautas (1957- ). Ostra Brama
(1)
Andriulyte Alge (1972- ). Awakening the glory of the past
(1)
Andriulyte Alge (1972- ). Budząc majestat przeszłości
(1)
Andriulyte Alge (1972- ). Ferdynand Ruszczyc (1870-1936)
(1)
Antanaviciute Rasa (1972- ). Miejsca symboliczne w międzywojennym Wilnie
(1)
Antanaviciute Rasa (1972- ). Pomnik Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki
(1)
Antanaviciute Rasa (1972- ). Symbolic places of interwar Vilnius
(1)
Antanaviciute Rasa (1972- ). Vilnius in history and art history
(1)
Antanaviciute Rasa (1972- ). Wilno w historii i w historii sztuki
(1)
Antanaviciute Rasa (1972- ). Zbigniew Pronaszko's monument to Adam Mickiewicz
(1)
Awianowicz Bartosz (1978- ). Honos et Virtus
(1)
Badach Artur (1969- ). Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Der Anteil der monastischen Bewegungen und ihrer weltlichen Forderer an der Einfuhrung und der Verbreitung des Backsteins im nordlichen Mitteleuropa
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Wkład ruchów monastycznych oraz ich świeckich fundatorów w zainicjowanie i rozpowszechnianie architektury ceglanej na północy Europy Środkowej
(1)
Badura Monika. Analiza źródeł przyrodniczych. Materiały karpologiczne
(1)
Badura Monika. Analysis of natural sources. Carpologiccal materials
(1)
Bahl Peter (1963- ). Exkursionen und Studienfahrten der Landesgeschichtlichen Vereinigung fur die Mark Brandenburg mit polnischen Themen
(1)
Bahl Peter (1963- ). Wyprawy naukowe i wycieczki studyjne o tematyce polskiej zorganizowane przez Towarzystwo Historyczno-Krajoznawcze Marchii Brandenburskiej
(1)
Banach Aleksandra
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Bardzińska-Bonenberg Teresa. Environmental protection in lecturing history of architecture and town planning throughout architectural studies
(1)
Bardzińska-Bonenberg Teresa. Tematyka ochrony środowiska w wykładach historii architektury i urbanistyki na studiach architektonicznych
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Caravaggio i iluzja realizmu
(1)
Baworowska Barbara. Cwenarski Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Der Dom zu Riga - aktuelle kunsthistorische Forschungsergebnisse
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Katedra w Rydze - aktualny stan badań
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Geographis-historische Worterbuch Westpommerns
(1)
Białecki Tadeusz (1933- ). Projekt słownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego
(1)
Bielak Jacek. Od Kaplicy Kapłańskiej do Kaplicy Ludzi Morza
(1)
Bielak Jacek. Von der Priester-Kapelle bis zur Kapelle der Seeleute
(1)
Bielak Włodzimierz. Ruch devotionis modernae w Polsce w XV wieku
(1)
Bielińska-Majewska Beata. Kafle
(1)
Bielińska-Majewska Beata. Tiles
(1)
Bienias Dorota. Analiza źródeł przyrodniczych. Materiały antrakologiczne
(1)
Bienias Dorota. Analysis of natural sources. Anthracological materials
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Vorzuge der raumlichen Komposition der Stadt Driesen
(1)
Biranowska-Kurtz Alicja. Walory kompozycji przestrzennej Drezdenka
(1)
Bober Monika. Środowisko plastyczne Strzyżowa
(1)
Boesten-Stengel Albert. Joos van Cleves Reinhold-Altar aus der Danziger Marienkirche
(1)
Boesten-Stengel Albert. Ołtarz św. Rajnolda Jossa van Cleve z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). Pictor Hubertus eeyck maior quo nemo repertus - neue Gedanken zu einem alten Problem
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Borowik Przemysław. Aktywność instytucjonalna w Goniądzu w końcu XIX i początkach XX wieku (do 1939 r.)
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Książka o dworzaninie Baltazara Castiglionego po niderlandzku i po polsku
(1)
Borusowski Piotr (1980- )
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Nowe spojrzenie na rysunkowe oeuvre Jana Miense Molenaera
(1)
Brink Peter van den (1956- ). A tale of two drawings: Albrecht Durer and Gossart's lost Middelburg Altarpiece
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Eugeniusz Kazimirowski's painting of the Merciful Jesus: the triple original
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Obraz Bożego Miłosierdzia Eugeniusza Kazimirowskiego. Potrójny oryginał
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Epicedium... czyli pieśń żałobna o Aleksandrze Gordonie szwedzkim komendancie Drezdenka z czasów wojny trzydziestoletniej
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Epicedium... oder das Trauerlied zu Ehren von Alexander Gordon eines schwedischen Festungskommandantenin Driesen zur Zeit des Drejβigjahrigen Krieges
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionale Verein fur Geschichte des Arnswalder Landes
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Regionalne Towarzystwo Historyczne Ziemi Choszczeńskiej
(1)
Błędowski Piotr. Ceramika naczyniowa
(1)
Błędowski Piotr. Pottery ceramics
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Cenniejsze niż Sokół maltański - zabytki historycy sztuki i muzealnicy w powieści i filmie kryminalnym PRL
(1)
Chapuis Julien. An almost-impossible acquisition: Michel Erhart's Virgin and Child at the Bode Museum
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Re-evacuation of Polish property from Russia
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Reewakuacja mienia polskiego z Rosji
(1)
Chlebek Zdzisław. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980)
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Grafika - sztuka II Rzeczypospolitej
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Graphic art - the art of the Second Republic of Poland?
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Sztuka Wilna na mapie polskiej kultury
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Vilnius art on the cultural map of Poland
(1)
Chojnacka Barbara (1959- ). From Bydgoszcz Zachęta to Bydgoszcz Salons. Artistic societies associations and groups between 1921 and 1939
(1)
Chojnacka Barbara (1959- ). Od bydgoskiej Zachęty do Salonów Bydgoskich. Towarzystwa związki i grupy artystyczne w latach 1921-1939
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy?
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Gesellschaft der Freunde des Krossener Landes (TMZK) in den Jahren 1959-2013
(1)
Cieślak Józef (1941- ). Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w latach 1959-2013
(1)
Cieślińska Barbara. Kreowanie lokalnych tradycji na przykładzie Święta Ziemniaka w Mońkach
(1)
Cieślińska Nawojka. Wystawa której nie było
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Leluja w czerpaku czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Czapelski Marek. Nowoczesne budownictwo Holandii w oczach polskiego środowiska architektonicznego dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturelle Identitat - Politik der Erinnerung
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Kulturowa tożsamość - polityka pamięci
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Towarzystwo Przyjaciół Witnicy (i Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Czarnuch Zbigniew (1930- ). Verein der Freunde der Stadt Vietz (und die Polnisch-Deutsche Vereinigung Educatio Pro Europa Viadrina)
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Janina Dłuska (1899-1932)
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Ołtarzowe mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała w Krakowie
(1)
Dobrowolski Radosław
(1)
Dremaite Marija (1971- ). Architecture for living
(1)
Dremaite Marija (1971- ). Architektura mieszkaniowa
(1)
Dremaite Marija (1971- ). Rozwój urbanistyczny
(1)
Dremaite Marija (1971- ). Urban development
(1)
Dreszer Sławoj
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(7)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(23)
Język
polski
(22)
niemiecki
(2)
angielski
(1)
Temat
Sztuka polska
(5)
Architektura
(4)
Miasta
(4)
Urbanistyka
(4)
Sztuka europejska
(3)
Architektura europejska
(2)
Architektura krajobrazu
(2)
Architektura polska
(2)
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
(2)
Straty wojenne
(2)
Sztuka żydowska
(2)
Archeologia
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura sakralna
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Bionika
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Cerkwie
(1)
Chełmińska Ziemia
(1)
Chełmińska, Ziemia
(1)
Człowiek
(1)
Edytorstwo
(1)
Estetyka
(1)
Fotografia polska
(1)
Instytucje kultury
(1)
Kanonicy regularni
(1)
Kobieta
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Krzyżacy
(1)
Książka
(1)
Księgarstwo
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Lietuvos dailės muziejus
(1)
Ludność
(1)
Medale europejskie
(1)
Medale polskie
(1)
Medalierstwo
(1)
Medalierzy polscy
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Modernizm
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzeum im. Jacka Malczewskiego (Radom)
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Op-art
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Portrety
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia środowiskowa
(1)
Regionalizm
(1)
Rodzina
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stanisław Kazimierczyk (święty ; 1433-1489)
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka litewska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Talarczyk, Stanisław (1922-2002)
(1)
Tondos, Barbara (1936-2012)
(1)
Tur, Jerzy (1933-2009)
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Ziemba, Antoni (1960- )
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Święci i błogosławieni
(1)
Żydzi
(1)
Temat: czas
1901-
(10)
1801-
(7)
2001-0
(5)
1701-
(3)
1939-
(3)
1918-
(2)
2001-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
Temat: miejsce
Bałtyk (wybrzeże)
(1)
Kraków
(1)
Lwów
(1)
Nowa Marchia
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Pomorze
(1)
Radom
(1)
Wilno
(1)
Wrocław
(1)
Śląsk
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(4)
Materiały konferencyjne
(4)
Księgi pamiątkowe
(3)
Antologie
(1)
23 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Studia nad Medalem i Sztuką Medalierską ; t. 1)
Autor
Smołucha Agnieszka (1987- ). Taradaj Paulina. Woźniak Mateusz (archeologia). Awianowicz Bartosz (1978- ). Honos et Virtus Dutkowski Jarosław (1954-2019). Miasto rzeczywiste i miasto alegoryczne na medalach XVII-wiecznych medalierów Feliks Anna. Kazimierz Chodziński i jego działalność medalierska Fulińska Agnieszka. Ikonografia medali związanych z "decennio francese" 1806-1815 Garbaczewski Witold (1971- ). Polskie środowisko medalierskie Poznania w latach zaboru pruskiego (1860-1914) - złotnicy i grawerzy Horoszko Genowefa (1957- ). Medale książąt pomorskich na przykładzie zbiorów w Muzeum Narodowym w Szczecinie Karnicka Magdalena. Dziewiętnastowieczne serie medalierskie na przykładzie medali ze zbioru Muzeum Narodowego we Wrocławiu Kokociński Lech (1944- ). Rudolf Mękicki - lwowski twórca medali, plakiet i ryngrafów Kluczek Agata Aleksandra. Eneasz i obrazy mitycznej przeszłości Rzymu, ich kształty i treści ideowe na medalionach Antoniusza Piusa Maćkowski Tomasz. Technologiczne aspekty wykonawstwa znaków ołowianych (tzw. żetonów) na tle popularnej wytwórczości metaloplastycznej w późnośredniowiecznym i nowożytnym Gdańsku Parkitny Krystian. Medale upamiętniające krakowskie obchody 200. rocznicy odsieczy wiedeńskiej w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie Rudzka Maria Anna (1952- ). Casus historycznych pracowni medalierskich Stanisława Sikory, Wojciecha Czerwosza i Józefa Gosławskiego Smołucha Agnieszka (1987- ). Ikonografia rewersu medalu Zygmunta Augusta autorstwa Padovana Śliwa Anna (1980- ). Miasto z morza i marzeń w medalierstwie Taradaj Paulina. August II jako sukcesor i kontynuator Jana III Sobieskiego Woźniak Mateusz (archeologia). Działalność medalierska Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie (1888-1946)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. III 25111 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III 25110 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 32436 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 23563 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Wizualna / redakcja serii Iwona Kurz, Magda Szcześniak, Łukasz Zaremba)
Autor
Kurz Iwona (1972- ). Kwiatkowska Paulina (1979- ). Szcześniak Magdalena (1985- ). Zaremba Łukasz (1983- ). Kurz Iwona (1972- ). Kultura wizualna w Polsce Abramowski Edward (1868-1918). Demokratyzacja sztuki Szcześniak Magdalena (1985- ). Edward Abramowski: sztuka codzienna Peiper Tadeusz (1891-1969). Miasto: środowisko Kurz Iwona (1972- ). Tadeusz Peiper: "zmienia się skóra świata" Trystan Leon (1899-1941). Fotogeniczność Kwiatkowska Paulina (1979- ). Leon Trystan: obraz w czasie przeszłym Irzykowski Karol (1873-1944). Prawo zwierciadła Kurz Iwona (1972- ). Karol Irzykowski: "zasada zwierciadła" Żarnowerówna Teresa (1895-1950). Z katalogu wystawy nowej sztuki Szczuka Mieczysław (1898-1927). Sztuka a rzeczywistość Kurz Iwona (1972- ). Mieczysław Szczuka i Teresa Żarnower: nowy ustrój wizualny Leśmian Bolesław (1878-1937). Spojrzystość Kwiatkowska Paulina (1979- ). Bolesław Leśmian: poezja rozpatrzliwa Themerson Stefan (1910-1988). Pochwała niechlujstwa Kurz Iwona (1972- ). Stefan i Franciszka Themersonowie: "postacie narzucone rzeczywistości" Strzemiński Władysław (1893-1952). Akomodacja widzenia Kurz Iwona (1972- ). Władysław Strzemiński: "konkret świadomości wzrokowej" Gombrowicz Witold (1904-1969). Przeciw malarzom Gombrowicz Witold (1904-1969). Krowa, która mnie zobaczyła Zaremba Łukasz (1983- ). Witold Gombrowicz: "ze szczoteczką do zębów na ziejący kosmos" Ludwiński Jerzy (1930-2000). Podwójny realizm Zaremba Łukasz (1983- ). Jerzy Ludwiński: "zaskakujące połączenie ironicznej kreski z upiornym wizjonerstwem" Dłubak Zbigniew (1921-2005). Widoki rzeczy w fotografii Szcześniak Magdalena (1985- ). Zbigniew Dłubak: "relatywne optyki" Porębski Mieczysław (1921-2012). Ikonosfera Porębski Mieczysław (1921-2012). Ogarnąć wszystko Zaremba Łukasz (1983- ). Mieczysław Porębski: "perspektywy współczesnej kultury wizualnej w Polsce" Królikiewicz Grzegorz (1939-2017). Biały szum Kwiatkowska Paulina (1979- ). Grzegorz Królikiewicz: "haki w ścianie wspinaczkowej" Szcześniak Magdalena (1985- ). Zofia Rydet: "zapis wizualny" Zaremba Łukasz (1983- ). Zofia Rydet: "zapis wizualny" Hansen Oskar (1922-2005). Zobaczyć świat Szcześniak Magdalena (1985- ). Oskar Hansen: nauka patrzenia
Gatunek
Indeks R0: BMNK
Numeracja tomu na okł.
Polecana literatura przy rozdz.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 31757/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 6810 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tyt. okł.: Bionics
Tyt. grzbietowy: Ogólnopolska konferencja naukowa UAP 2017
Bibliogr., netogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Szczerski Andrzej (1971- ). Dąbrowska Karolina. Korybut-Daszkiewicz Izabela. Korzeniewska Katarzyna (1972- ). Mikulevič Barbara. Rembiałkowska Agnieszka (1980- ). Simanavičiūtė Aušra. Ališauskas Vytautas (1957- ). Gate of Dawn Ališauskas Vytautas (1957- ). Ostra Brama Andriulytė Algė (1972- ). Awakening the glory of the past Andriulytė Algė (1972- ). Budząc majestat przeszłości Andriulytė Algė (1972- ). Ferdynand Ruszczyc (1870-1936) Antanavičiūtė Rasa (1972- ). Miejsca symboliczne w międzywojennym Wilnie Antanavičiūtė Rasa (1972- ). Pomnik Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki Antanavičiūtė Rasa (1972- ). Symbolic places of interwar Vilnius Antanavičiūtė Rasa (1972- ). Vilnius in history and art history Antanavičiūtė Rasa (1972- ). Wilno w historii i w historii sztuki Antanavičiūtė Rasa (1972- ). Zbigniew Pronaszko's monument to Adam Mickiewicz Bryl Mariusz (1959- ). Eugeniusz Kazimirowski's painting of the Merciful Jesus: the triple original Bryl Mariusz (1959- ). Obraz Bożego Miłosierdzia Eugeniusza Kazimirowskiego. Potrójny oryginał Chmielewska Agnieszka (socjologia). Grafika - sztuka II Rzeczypospolitej Chmielewska Agnieszka (socjologia). Graphic art - the art of the Second Republic of Poland? Chmielewska Agnieszka (socjologia). Sztuka Wilna na mapie polskiej kultury Chmielewska Agnieszka (socjologia). Vilnius art on the cultural map of Poland Czubińska Magdalena (1957- ). Janina Dłuska (1899-1932) Drėmaitė Marija (1971- ). Architecture for living Drėmaitė Marija (1971- ). Architektura mieszkaniowa Drėmaitė Marija (1971- ). Rozwój urbanistyczny Drėmaitė Marija (1971- ). Urban development Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). "O Wilno, miasto niezrównanego wdzięku i barw czarodziejskich, gdzie twoje malarstwo!" Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- ). "Oh Vilnius, city of unparalleled charm and magical colours, where is your art of painting!" Gelūnas Arūnas (1968- ). Jankevičiutė Giedrė (1960- ). A preserved image of Vilnius Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Artists' portraits and self-portraits Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Âzèp Goryd (1896-1939) Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Beside the canon Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Bronisław Jamontt (1886-1957) Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Curators' foreword Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Exodus and nostalgy Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Exodus i nostalgia Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Fania (Uma) Olkienicka (1899-1943/1944) Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Jerzy Hoppen (1891-1969) Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Józef Horyd (1896-1939) Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Petras Rimša in the struggle for Lithuanian Vilnius Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Petras Rimša w walce o litewskie Wilno Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Portrety i autoportrety artystów Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Poza kanonem Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Przedmowa kuratorów Jankevičiutė Giedrė (1960- ). The Vilnius trace in Polish post-war culture and three students of the Vilnius Academy of Arts Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Utrwalone obrazy Wilna Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Views of everyday life of Vilnius in art of Vilnius Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Wileński ślad w kulturze powojennej Polski i trzech studentów Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie Jankevičiutė Giedrė (1960- ). Życie codzienne Wilna w sztuce wileńskiej Konstantynów Dariusz (1963- ). Art education in interwar Vilnius Konstantynów Dariusz (1963- ). Interwar Vilnius in art - between imagination and reality Konstantynów Dariusz (1963- ). Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie Konstantynów Dariusz (1963- ). Michał Rouba (1893-1941) Konstantynów Dariusz (1963- ). Międzywojenne Wilno w sztuce - wyobrażenie i rzeczywistość Konstantynów Dariusz (1963- ). Polish art societies in interwar Vilnius Konstantynów Dariusz (1963- ). Polskie stowarzyszenia artystyczne w miedzywojennym Wilnie Konstantynów Dariusz (1963- ). Szkolnictwo artystyczne w międzywojennym Wilnie Konstantynów Dariusz (1963- ). The artistic community of Vilnius 1919-1939 Konstantynów Dariusz (1963- ). The Mausoleum of the Mother and the Sons's Heart in the Rasos Cemetery Konstantynów Dariusz (1963- ). Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1939 Laučkaitė Laima (1956- ). Sztuka żydowska w międzywojennym Wilnie. Wykluczenie i rozkwit Laučkaitė Laima (1956- ). The Jewish art of interwar Vilnius: exclusion and thriving Laučkaitė Laima (1956- ). "Visit Vilnius - city of monuments": tourist posters and guidebooks to the city Laučkaitė Laima (1956- ). "Zwiedzaj Wilno - miasto zabytków": plakaty turystyczne i przewodniki po mieście Liutkus Viktoras (1950- ). Krótka wiosna awangardy Liutkus Viktoras (1950- ). The short spring of the avant-garde Luba Iwona (1968- ). Art in the struggle for Polish Vilnius Luba Iwona (1968- ). New art exhibition Luba Iwona (1968- ). Sztuka w walce o polskie Wilno Luba Iwona (1968- ). The struggle for Vilnius Luba Iwona (1968- ). Walka o Wilno Luba Iwona (1968- ). Wystawa Nowej Sztuki Mačiulis Dangiras (1969- ). "My bez Wilna nie spoczniemy!". Obraz Wilna w międzywojennej Litwie Mačiulis Dangiras (1969- ). "We shall not rest without Vilnius!": the image of Vilnius in interwar Lthuania Mažeikienė Ilona. Artists' portraits and self-portraits Mažeikienė Ilona. Grafika dla subskrybentów. Nostalgia za chlubną przeszłością i locus amoenus Mažeikienė Ilona. Portrety i autoportrety artystów Mažeikienė Ilona. Prints for subscribers: nostalgia for the glorious past and locus amoneus Piątek Grzegorz (1980- ). Duchy w bastionie. Obraz Wilna w międzywojennej Polsce Piątek Grzegorz (1980- ). Ghosts in the bastion: the image of Vilnius in interwar Poland Pietrasik Agata (1985- ). Andrzej Wróblewski (1927-1957) and Vilnius: complicated beginnings Pietrasik Agata (1985- ). Andrzej Wróblewski (1927-1957) w Wilnie. Skomplikowane początki Pszczółkowski Michał (1981- ). The city's texture and symbolic places Pszczółkowski Michał (1981- ). Tkanka miejska i miejsca symboliczne Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Piłsudski in the defence of Vilnius Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Piłsudski pod Wilnem Širkaitė Jolanta (1958- ). Âzèp Drazdovìč (1888-1954) Širkaitė Jolanta (1958- ). Jazep Drazdovich (1888-1954) Smilingytė-Žeimienė Skirmantė. The image of the Merciful Jesus in the Lithuanian tradition of piety Smilingytė-Žeimienė Skirmantė. Wileński obraz Jezusa Miłosiernego w litewskiej tradycji pobożnościowej Suchocka Izabela. Ludomir Sleńdziński (1889-1980) Szczerski Andrzej (1971- ). Curators' foreword Szczerski Andrzej (1971- ). Przedmowa kuratorów Szymanowicz Maciej (1975- ). Jan Bułhak (1876-1950)
Indeks R0: BMNK
Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 24 maja - 3 września 2023 oraz w Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki w Wilnie, 10 listopada 2023 - 4 lutego 2024.
Bibliogr. s. 522-531.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 26705 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. III 26704 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Łatak Kazimierz (1955- ). Łatak Kazimierz (1955- ). Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk - życie i dzieła Walczak Piotr. Relikwiarz i relikwie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w świetle ostatniej rekognicji kanonicznej Szetelnicki Wacław (1967- ). Ikonografia błogosławionego Stanisława Kazimierczyka dawna i współczesna Marszalska Jolanta Małgorzata (1954- ). Miracula błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w czasach staropolskich Mejor Mieczysław (1955- ). Błogosławiony Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej Scąber Andrzej. Kult oraz procesy beatyfikacyjny i kanonizacyjny Stanisława Kazimierczyka Masłowski Tadeusz. Uroczystości beatyfikacyjne Stanisława Kazimierczyka w Rzymie i w Polsce Zbudniewek Janusz (1938- ). Miasto Kazimierz w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Graff Tomasz (1977- ). Kraków i Uniwersytet Krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Ożóg Krzysztof (1956- ). Kościół krakowski w czasach błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Graczyk Waldemar (1964- ). Zakon kanoników regularnych laterańskich w Polsce w XV wieku Łatak Kazimierz (1955- ). Konwent krakowski kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Ruch "devotionis modernae" w Czechach Bielak Włodzimierz. Ruch "devotionis modernae" w Polsce w XV wieku Rozynkowski Waldemar (1968- ). Wezwania kościołów kanoników regularnych laterańskich w Polsce ufundowanych do końca XV wieku : zarys problematyki Mrozowicz Wojciech (1958- ). Konwent kłodzki i jego kultura w XV wieku w świetle własnej kroniki Pietrzkiewicz Iwona (1969- ). Obraz kultury intelektualnej kazimierskich kanoników regularnych laterańskich w drugiej połowie XV wieku w świetle biblioteki klasztornej Łatak Kazimierz (1955- ). Ars scribendi czyli kultura piśmiennicza w klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu w XV wieku Łatak Kazimierz (1955- ). Kaznodziejstwo i spowiednictwo w kościele Bożego Ciała w XV wieku Łatak Kazimierz (1955- ). Formacja nowicjuszy w krakowskim klasztorze kanoników regularnych w dobie foelici saeculi Ćwiękała Wojciech. Kultura duchowa i umysłowa błogosławionego Stanisława Kazimierczyka Łatak Kazimierz (1955- ). Stanisław Kazimierczyk - święty cudotwórca i jego najstarsze pochówki w kościele Bożego Ciała w Krakowie Dettloff Paweł (1970- ). Ołtarzowe mauzoleum błogosławionego Stanisława Kazimierczyka w kościele Bożego Ciała w Krakowie Siepietowski Maciej. Materiały drukowane do życia i kultu bł. Stanisława Kazimierczyka przechowywane w Archiwum Historycznym Kurii Generalnej Zakonu w Rzymie Klimczyk Jarosław (1974- ). Aktualność ideału świętości błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, czyli po co człowiekowi XXI wieku kanonizacja średniowiecznego kapłana i zakonnika Zamiatała Dominik (1967- ). Kanonicy regularni laterańscy w PRL i ich aktywność w czasach najnowszych w sietle materiałów zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33140 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Konopielko Zofia. Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Suchorska Olga. Gonta Maria. Kojące kamienie. Spotkania w krainie cieni - opowieść podróżniczki Gonta Maria. To nie czary-mary - to tylko przyroda - przepis na ciekawe życie podróżniczki Jarosz Jacek. Do miast po... zdrowie Klimberg Aneta. Higiena psychiczna w osiedlach wielkich bloków mieszkalnych wczoraj i dziś Klimberg Aneta. Narodziny nowej idei w sztuce użytkowej i architekturze na początku XX w. Klimberg Aneta. Negatywny wpływ środowiska na zdrowie psychofizyczne człowieka Klimberg Aneta. O urbanistyce mówią wieki i... ludzie kultury Klimberg Aneta. Obecność w miastach już nieobecnych - niezwykłe miejskie spotkania Klimberg Aneta. Obiekty użyteczności publicznej - projektowanie z myślą o higienia psychicznej Klimberg Aneta. Ponadczasowe i interdyscyplinarne znaczenie triady Witruwiusza Klimberg Aneta. Tereny zabaw i sportu wyrazem dbałości o zdrowie dzieci Klimberg Aneta. "Urbanizm" Klimberg Aneta. Zieleń jest dobra na... wszystko Konopielko Zofia. Architektura od połowy XX w. Konopielko Zofia. Higiena psychiczna w osiedlach wielkich bloków mieszkalnych wczoraj i dziś Konopielko Zofia. Narodziny nowej idei w sztuce użytkowej i architekturze na początku XX w. Konopielko Zofia. Negatywny wpływ środowiska na zdrowie psychofizyczne człowieka Konopielko Zofia. O urbanistyce mówią wieki i... ludzie kultury Konopielko Zofia. Obecność w miastach już nieobecnych - niezwykłe miejskie spotkania Konopielko Zofia. Piękno - odwieczne rozważania Konopielko Zofia. Ponadczasowe i interdyscyplinarne znaczenie triady Witruwiusza Konopielko Zofia. Rewitalizacja małych miast polskich w XXI w. spełnieniem marzeń Witruwiusza? Konopielko Zofia. Tereny zabaw i sportu wyrazem dbałości o zdrowie dzieci Konopielko Zofia. "Urbanizm" Konopielko Zofia. Wpływ aranżacji wnętrz na dobrostan człowieka Konopielko Zofia. Zieleń jest dobra na... wszystko Konopielko Zofia. Związek psychologii z architekturą Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Architektura od połowy XX w. Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Higiena psychiczna w osiedlach wielkich bloków mieszkalnych wczoraj i dziś Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Lasy kieszonkowe w miastach - konieczność czy moda Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Murale - piękno i mądrość Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Narodziny nowej idei w sztuce użytkowej i architekturze na początku XX w. Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Negatywny wpływ środowiska na zdrowie psychofizyczne człowieka Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). O urbanistyce mówią wieki i... ludzie kultury Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Obecność w miastach już nieobecnych - niezwykłe miejskie spotkania Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Piękno - odwieczne rozważania Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Ponadczasowe i interdyscyplinarne znaczenie triady Witruwiusza Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Rewitalizacja małych miast polskich w XXI w. spełnieniem marzeń Witruwiusza? Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Umiejscowienie zdrowia człowieka w architekturze Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Tereny zabaw i sportu wyrazem dbałości o zdrowie dzieci Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). "Urbanizm" Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Wpływ aranżacji wnętrz na dobrostan człowieka Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Zieleń jest dobra na... wszystko Marcinkowski Jerzy Tadeusz (1948- ). Związek psychologii z architekturą Rosińska Paulina (psychologia). Architektura od połowy XX w. Rosińska Paulina (psychologia). Bierna i czynna terapia ogrodnicza (hortikoterapia, hortikuloterapia) Rosińska Paulina (psychologia). Higiena psychiczna i zdrowie psychiczne Rosińska Paulina (psychologia). Higiena psychiczna w osiedlach wielkich bloków mieszkalnych wczoraj i dziś Rosińska Paulina (psychologia). Narodziny nowej idei w sztuce użytkowej i architekturze na początku XX w. Rosińska Paulina (psychologia). Negatywny wpływ środowiska na zdrowie psychofizyczne człowieka Rosińska Paulina (psychologia). O urbanistyce mówią wieki i... ludzie kultury Rosińska Paulina (psychologia). Obecność w miastach już nieobecnych - niezwykłe miejskie spotkania Rosińska Paulina (psychologia). Piękno - odwieczne rozważania Rosińska Paulina (psychologia). Ponadczasowe i interdyscyplinarne znaczenie triady Witruwiusza Rosińska Paulina (psychologia). Rewitalizacja małych miast polskich w XXI w. spełnieniem marzeń Witruwiusza? Rosińska Paulina (psychologia). Tereny zabaw i sportu wyrazem dbałości o zdrowie dzieci Rosińska Paulina (psychologia). "Urbanizm" Rosińska Paulina (psychologia). Wpływ aranżacji wnętrz na dobrostan człowieka Rosińska Paulina (psychologia). Zieleń jest dobra na... wszystko Rosińska Paulina (psychologia). Związek psychologii z architekturą Rosińska Paulina (psychologia). Zagubiona (?) triada Witruwiusza w blokowiskach PRL-u Szutowicz-Rozwadowska Elżbieta. Poszukiwanie szczęścia. O życiu w przyjaznym ludziom mieście
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 323-324. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 35815 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Acta Collegii Suprasliensis / redakcja Akt Radosław Dobowolski, Marek Tołoczko, Mariusz Zemło ; t. 25)
Autor
Zemło Mariusz. Dobrowolski Radosław. Tołoczko Marek. Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Małe miasta i wielcy artyści Niewiarowska-Bogucka Krystyna. Ignacy Wincenty Pieńkowski - malarz z Podlasia Gawińska Ewa. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980) Chlebek Zdzisław. Antoni Rząsa - artysta rzeźbiarz z Futomy (1919-1980) Srzednicka-Sulowska Izyda. Jerzy Srzednicki - życia, twórczość i Sejny Kosińska Agnieszka (1967- ). Jan Kosiński, chłopak z Wójtowej Woli Przełomiec Maria. Jan Przełomiec malarz Supraśla Przełomiec Agnieszka. Jan Przełomiec malarz Supraśla Zemło Mariusz. "Przypasowywanie się" do miejsca na ziemi Zych Roman (nauczyciel). Tematy sakralne w sztuce Kazimierza Bacia, artysty z Boguchwały Bober Monika. Środowisko plastyczne Strzyżowa Szypluk-Łajewska Stanisława. Środowiskowe oddziaływanie Liceum Plastycznego im. Artura Grottgera w Suraślu Kulesza-Woroniecka Iwona. Kulturotwórcza rola dworu w miastach podlskich w XVIII wieku Borowik Przemysław. Aktywność instytucjonalna w Goniądzu w końcu XIX i początkach XX wieku (do 1939 r.) Szot Adam (1967- ). Ks. Ignacy Cyraski (1881-1943) - duszpasterz, społecznik, patriota Wierzbieniec Wacław. Dr Kazimierz Gottfried - strażnik i propagator kulturowego dziedzictwa Jarosławia w XX wieku Kowalczyk Mariola. Zmieniające się funkcje cechu na przykładzie Cechu Rzemiosł Różnych w Pińczowie Kotkowicz Eryk. Działalność kulturalna Towarzystwa Miłośników Ciechanowca Waczyński Józef. Choroszczańscy regionaliści na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Cieślińska Barbara. Kreowanie lokalnych tradycji na przykładzie "Święta Ziemniaka" w Mońkach Mariański Janusz (1940- ). Sens życia w świadomości maturzystów puławskich, 1994-2016
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy części art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 32426 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 25882 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 17084/14 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kobylińska-Bunsch Weronika. Jurkowlaniec Grażyna. "Albowiem natura dobrze tworzy groty i jaskinie, ale juz nie domy i pałace" Kobylińska-Bunsch Weronika. Architektura w krajobrazie: spojrzenie z lotu ptaka Pieńkos Andrzej (1962- ). "Jakby rozsiany w krajobrazie" Kobyliński Zbigniew (1953- ). Krajobrazy kulturowe o wyjątkowej uniwersalnej wartości Niemira Konrad (1989- ). Polityka krajobrazu, sens architektury Kimic Kinga. Znaczenie architektury w kształtowaniu krajobrazu parków publicznych w XIX wieku Waryś Ewa. Architektura i tereny zieleni w strukturze miasta przemysłowego epoki wiktoriańskiej na przykładzie Londynu Krawczyk Anna (sztuka). "Styl kazimierski?" Szarejko-Worobiej Daria. Identyfikacja języka wzorców przestrzennych jako możliwość ochrony krajobrazu kulturowego Wysocki Jacek (1958- ). Ruralistyka i budownictwo wiejskie jako indykatywny komponent krajobrazów kulturowych regionu warmińsko-mazurskiego Kusińska Elżbieta. Jak natura zmienia architekturę - zrównoważone zespoły mieszkaniowe na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat Sosnowska Agnieszka (sztuka). Tożsamość miejsca a kreacja współczesna Lasiewicz-Sych Angelika. Architektura wobec etycznych wyzwań kultury pamięci: doświadczenie najnowszej historii w przestrzeni polskich miast Jopek Dorota. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych Martyka Anna. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych Gołębiewski Jakub Ignacy. Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie Fiuk Piotr. Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja, Hamburg, Rotterdam, Gdańsk, Szczecin) Kołodziejczak Jakub. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim Pacholczyk Michał. Studium możliwości przywrócenia historycznego elementu krajobrazu z uwaględnieniem współczesnej funkcji: wiatraki czerpakowe na Żuławach Wiślanych nad Kanałem Wysockim Gawlicki Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska, 1945-2015 Jarecka-Bidzińska Ewa. Znaczenie obszaru Natura 2000 dla potencjału rozwojowego warszawskiej Pragi Giecewicz Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane Ludwig Bogna. Ochrona linii zabudowy pierzei jako podstawowy element zachowania wartości krajobrazu kulturowego miast europejskich Podhalański Bogusław. Dylemat: eksponować za wszelką cenę, czy zasypać znalezione? Orłowska Aleksandra (1962- ). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych Szostek Konrad. Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych Zdeb Katarzyna (archeologia). Skanseny i rezerwaty archeologiczne - narzucona percepcja stanowisk archeologicznych Wróblewski Paweł (archeologia). Rola architektury w rewaloryzacji krajobrazów pogórniczych w regionie świętokrzyskim Wróblewski Sebastian. Rola architektury w rewaloryzacji krajobrazów pogórniczych w regionie świętokrzyskim Piekarski Maciej (budownictwo). Potencjał zastosowań rzeczywistości rozszerzonej w restytucji oraz konserwacji zapobiegawczej dziedzictwa architektonicznego Kodym-Kozaczko Grażyna. Poznań - źle urodzone miasto krajobrazowe Sulimowska-Ociepka Anna. Historyczne osiedla robotnicze - niedoceniany element krajobrazu kulturowego Górnego Śląska Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy? Rupiewicz Romana. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego Janowski Jarosław (filozofia). Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego Królikowski Jeremi T. (1943- ). Współczesna architektura jako zagrożenie dla piękna polskiego krajobrazu Oleński Wojciech. Jak analizować współczesny krajobraz "poza miarą"? - problem postrzegania rosnącej skali krajobrazu miast w kontekście konserwacji zapobiegawczej środowiska Stano Bernadeta (1971- ). Artyści w postindustrialnej ruinie - działania "site specific" w krajobrazie skażonym cywilizacją przemysłową
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 23757 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zawiera: Słowo wstępu.
Zawiera: Przywracanie Warszawie jej dziedzictwa kulturowego - realizacja traktatu ryskiego (1921) w dziedzinie dóbr kultury / Monika Kuhnke.
Zawiera: Warszawski dzwon - O zmianach audiosfery miasta w latach 1914-1939 / Piotr Jacek Jamski.
Zawiera: Derusyfikacja krajobrazu architektonicznego Warszawy / Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk.
Zawiera: Sala obrad Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928-1939 i jej architekt Stanisław Miecznikowski / Jarosław Maciej Zawadzki.
Zawiera: Polski Klub Artystyczny w hotelu Polonia w życiu artystycznym Warszawy, 1916-1932 / Katarzyna Nowakowska-Sito.
Zawiera: Miejsce i rola Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w życiu artystycznym Warszawy - Miejsce realne i wyobrażone / Renata Piątkowska.
Zawiera: Aktywność Wojciecha Jastrzębowskiego w warszawskim środowisku plastycznym w latach 1915-1935 / Joanna Kania.
Zawiera: Hollywood nad Wisłą - Warszawskie studia filmowe międzywojnia / Grzegorz Rogowski.
Zawiera: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej - Nowa placówka w niepodległej Warszawie / Ewa Korpysz.
Zawiera: Plany rozwoju urbanistycznego m. st. Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym w świetle zachowanych dokumentów planistycznych / Ewa Kalnoj-Ziajkowska.
Zawiera: Kamienice i domy mieszkalne Warszawy w dwudziestoleciu międzywojennym - przegląd rozwiązań architektonicznych / Piotr Fiuk.
Zawiera: Efekt Cantillona, albo dziennik budowy "Prudentialu" z kryzysem w tle / Ewa Toniak.
Zawiera: Stolica Polski - Warszawa w propagandzie turystycznej państwa / Kacper Wysokiński.
Zawiera: Wystawa "Warszawa wczoraj, dziś, jutro" w dokumentacji fotograficznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Anna Masłowska.
Zawiera: Projekty i realizacje uczniów Tadeusza Breyera w przestrzeni publicznej Warszawy / Anna Rudzka.
Zawiera: Cafe "Lucyna" - Międzywojenne wnętrze w okupowanej Warszawie / Agata Wereszczyńska.
Zawiera: Biogramy autorek i autorów. -- Indeks osobowy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: sygn. II 36937 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo / herausgegeben von Małgorzata Omilanowska ; Bd. 10)
Autor
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Torbus Tomasz (1961- ). Wojtczak Katarzyna Anna. Pusback Birte (1972- ). Torbus Tomasz (1961- ). Wojtczak Katarzyna Anna. Badstübner Ernst (1931- ). Der Anteil der monastischen Bewegungen und ihrer weltlichen Förderer an der Einführung und der Verbreitung des Backsteins im nördlichen Mitteleuropa Badstübner Ernst (1931- ). Wkład ruchów monastycznych oraz ich świeckich fundatorów w zainicjowanie i rozpowszechnianie architektury ceglanej na północy Europy Środkowej Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Der Dom zu Riga - aktuelle kunsthistorische Forschungsergebnisse Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Katedra w Rydze - aktualny stan badań Bielak Jacek. Od Kaplicy Kapłańskiej do Kaplicy Ludzi Morza" Bielak Jacek. Von der "Priester-Kapelle" bis zur "Kapelle der Seeleute" Boesten-Stengel Albert. Joos van Cleves Reinhold-Altar aus der Danziger Marienkirche Boesten-Stengel Albert. Ołtarz św. Rajnolda Jossa van Cleve z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Friedrich Jacek (1965- ). Odrodzony w dawnych szatach? Friedrich Jacek (1965- ). Wiedergeburt in alten Kleidern? Gernat Jacek. "Maritime" and Pomeranian monuments by Władysław Hasior in the context of Communist Poland's National Propaganda Gernat Jacek. "Morskie" i pomorskie pomniki Władysława Hasiora w kontekście propagandy PRL Herrmann Christofer (1962- ). Frühe Backsteinkrichen der Zisterzienser zwischen Italien und der Ostsee Herrmann Christofer (1962- ). Wczesne ceglane kościoły cysterskie między Włochami a wybrzeżem Bałtyku Holst Jens Christian. Style we wczesnej architekturze ceglanej Holst Jens Christian. Technik und Stile früghen Backsteinbauses Johannsen Hugo (1942- ). Die frühe dänische Backsteinarchitektur - Themen und Tendenzen der Forschung Johannsen Hugo (1942- ). Wczesna duńska architektura ceglana - tematyka i kierunki badań Klein Almuth (1976- ). Bürgerlicher Wohlstand und politische Freiheit der alten Hansestädte der Wende zum 18. Jahrhundert Klein Almuth (1976- ). Mieszczański dobrobyt i polityczna niezależność starych miast Hanzy u progu XVIII wieku Kriegseisen Jacek (1965-2021). Die Ausstattungselemente aus dem Haus der Familie Ferber in Danzig (ul. Długa/Langgasse Nr. 28) Kriegseisen Jacek (1965-2021). Elementy wyposażenia domu rodziny Ferberów w Gdańsku (ul. Długa 28) Lipińska Aleksandra (1973- ). Fugger des Nordens? Lipińska Aleksandra (1973- ). Fuggerowie Północy? Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w XIX wieku Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Die Ensfestigung Danzigs im Kontext der Umgestaltung der deutschen Städte im Laufe des 19. Jahrhunderts Paradowska Aleksandra (1983- ). Gesundheit und die moderne Stadt Paradowska Aleksandra (1983- ). Zdrowie a nowoczesne miasto Pusback Birte (1972- ). Deutsches Danzig - polnisches Gdynia : zwei Ostseehäfen in politischer Konkurrenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts Pusback Birte (1972- ). Konkurencja między niemieckim Gdańskiem i polską Gdynią w latach 20. XX wieku Radis Ursula (1963- ). Neue archäologische Befunde zu Anfängen des profanen Backsteinbaus in Lübeck Radis Ursula (1963- ). Począki świeckiego budownictwa ceglanego w Lubece - nowe odkrycia archeologiczne Rasch Marco. Albert Speers "Idealstadt" an der Ostsee und ihre Bedeutung für die eroberten Ostgebiete Rasch Marco. Projekty Alberta Speera dla nowego miasta nad Bałtykiem w kontekście przekształceń w okupowanej Europie Wschodniej Rasche Anja. Das maritime Lübeck im 19. Jahrhundert - wirtschaftliche Entwicklung und Mäzenatentum Rasche Anja. Nadmorska Lubeka w XIX wieku - rozwój gospodarczy a mecenat artystyczny Skibiński Franciszek. Dalecy sąsiedzi Skibiński Franciszek. Distant neighbours Sobecka Anna (1979- ). Między Gdańskiem, Sztokholmem a Hamburgiem Sobecka Anna (1979- ). Zwischen Danzgig, Stockholm und Hamburg Wojtczak Katarzyna Anna. Auf der Suche nach der einstigen Pracht der Ostseemetropole Wojtczak Katarzyna Anna. W nawiązaniu do dawnej świetności Woziński Andrzej. Between past and present: forms and contents of artistic representation in Elbląg at the end of Middle Ages and the beginning of the Early Modern Times Woziński Andrzej. Między przeszłością a teraźniejszością: formy artystycznej reprezentacji poszczególnych środowisk społecznych w Elblągu u schyłku średniowiecza i na progu czasów nowożytnych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33156 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Opera Necessaria)
Autor
Żarnowska Anna (1931-2007). Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Sierakowska Katarzyna. Szwarc Andrzej (1951- ). Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Przedmowa Nietyksza Maria (1936-2017). Profesor Anna Żarnowska — główne nurty badań Sierakowska Katarzyna. Przedmowa Szwarc Andrzej (1951- ). Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955–2008 Szwarc Andrzej (1951- ). Przedmowa Tylińska Ewelina. Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955–2008 Wierzbicka Maria (1939- ). Profesor Anna Żarnowska — główne nurty badań Żarnowska Anna (1931-2007). Aspiracje oświatowe kobiet w rodzinach robotniczych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Żarnowska Anna (1931-2007). Codzienność i kultura: w kręgu rodziny i wśród innych Żarnowska Anna (1931-2007). Kierunki aktywności zawodowej kobiet w Polsce XX wieku (do 1939 r.) Żarnowska Anna (1931-2007). Kobieta w przestrzeni miejskiej w dobie nowoczesnej urbanizacj Żarnowska Anna (1931-2007). Kobieta w rodzinie robotniczej. Królestwo Polskie u schyłku XIX i na początku XX wieku Żarnowska Anna (1931-2007). Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej — kobiety w środowisku robotniczym — XIX–XX w. Żarnowska Anna (1931-2007). Modele rodziny i pozycja w niej kobiety w uprzemysławiającym się mieście na przełomie XIX/XX wiek Żarnowska Anna (1931-2007). Obywatelki II Rzeczypospolitej Żarnowska Anna (1931-2007). Praca zarobkowa kobiet i ich aspiracje zawodowe w środowisku robotniczym i inteligenckim na przełomie XIX i XX wieku Żarnowska Anna (1931-2007). Prywatna sfera życia rodzinnego i zewnętrzny świat życia publicznego — bariery i przenikanie (przełom XIX i XX wieku) Żarnowska Anna (1931-2007). Przemiany statusu społecznego kobiety i rodziny w dobie industrializacji Żarnowska Anna (1931-2007). Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości — dylematy i ograniczenia Żarnowska Anna (1931-2007). Schyłek wieku XIX — kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego Żarnowska Anna (1931-2007). Status rodzinny robotników przemysłowych Warszawy u schyłku w. XIX Żarnowska Anna (1931-2007). Stare i nowe wzorce i obyczaje rodziny inteligenckiej w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej Żarnowska Anna (1931-2007). Studia nad dziejami kobiet w dzisiejszej historiografii polskiej
Indeks R0: BMNK
Wybór najważniejszych prac A. Żarnowskiej dotyczących dziejów kobiet i rodziny w XIX i na początku XX wieku z lat 1969-2008.
Bibliogr. prac. A. Żarnowskiej s. XXI-XL.
Zawiera m.in.: Profesor Anna Żarnowska : główne nurty badań / Maria Nietyksza, Maria Wierzbicka ; Bibliografia prac Anny Żarnowskiej za lata 1955-2008 /Ewelina Tylińska, Andrzej Szwarc.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 31459 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Gronek Agnieszka. Liszewska Krystyna (1936- ). Wspomienie Spiss Anna. [Wspomnienie] Dziurawiec Zofia. [Wspomnienie] Ornatowska-Hadałowa Aleksandra. [Wspomnienie] Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta. Moje wspomienia o Barbarze Tondos i Jerzy Turze Tur-Marciszuk Katarzyna. List do Andrzeja Szczepański Jerzy (1950- ). Biblioteka Podziemna Rzepiejewska Monika. Zaczęło się od cerkwi w Smolniku... Guttmejer Karol. [Wspomnienie] Mazur Janusz (regionalizm). [Wspomnienie] Niezgoda Grażyna. Ich dwoje i ludzie wokół nich. Barbara Tondos i Jerzy Tur - wspomnienie Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny Zaucha Tomasz (1969- ). Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie - "mieście trzeciorzędnym Galicyi" Żurawski Jerzy (1930- ). Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel. Wspomienie o współpracy i przyjażni - karta z dziejów konserwatorstwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1958-1963 Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy) Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945 Zawałeń Eugeniusz. Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974 Nowakowska-Wolak Agata (1959- ). Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem Konopka Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa) Kurek Jan. Ranga inwentaryzacji w nauczaniu architektury Siwek Andrzej (historia sztuki). Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego - ewolucja systemu Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zatopiony krajobraz warowny Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci, z protestem w tle Laskowski Andrzej (1973- ). Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy Stano Bernadeta (1971- ). Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie powstały Sygowski Paweł. Cerwkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w. Szanter Zofia (1952-2016). Zmienne losy cerkwi św. Michała Archanioła w Przysłopiu Żygadło Andrzej. Piąta śmierć cerkwi w Rudce Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu Seniuk Bronisław (1940- ). Dwa ikonostasy Tur-Marciszuk Katarzyna. Zakopane - problem konserwatorski Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie Sapetowa Inga (1934-2019). Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście rezydencjalnym. W kręgu fundacji sepulkralnych właścicieli Rzeszowa, cz. I Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku", czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Barbary Tondos i Jerzego Tura s. 35-50.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33687 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Markowska Anna (1962- ). Reznik Zofia. Baworowska Barbara. Cwenarski, Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż Dziewiecka Emilia. Wędrujące pomniki - przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia, Szczecina i Gdańska w latach 1956–1965 Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Bez oparcia o dawne tradycje… - wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich Gładkowska Ewa. Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna - między ludowością, socrealizmem a polską racją stanu Gołaczyńska Magdalena. Międzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego - Wrocław jako forum dla Europy Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Mitologia piastowska – forma, funkcja, kontekst w pomnikach okresu PRL na Ziemiach Odzyskanych Janisio-Pawłowska Dorota. Rozwój architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1981 na przykładzie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Jarosz Andrzej (1971-2019). Nowa Ruda na kulturalnej mapie PRL-u Kaczmarek Romuald (1959- ). Metaloplastyka wernakularna na Dolnym Śląsku - wstęp do problematyki Kal Elżbieta (1962- ). Od dialogu do powtórzenia - malarze szkoły sopockiej u źródeł swoich obrazów Kubiak Szymon Piotr (1979- ). Organizmy pionierskie - kultura wizualna Szczecina w pierwszych latach po II wojnie światowej Lewandowski Roman (1960- ). „W Polsce Ludowej, o którą walczyłem, przeżyłem piekło” - szkic o współzałożycielu Grupy Krakowskiej, Bolesławie Stawińskim Markowska Anna (1962- ). Czy nowa historia sztuki "Ziem Odzyskanych" jest nam potrzebna? Markowska Anna (1962- ). Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Matelski Dariusz (1963- ). Działania prof. Karola Estreichera jr. dla kształcenia młodzieży we Wrocławiu w latach 1951–1961 i rewindykacji dziedzictwa kultury Ziem Zachodnich i Północnych Polski Mikołajczak Tomasz. Wrocławskie wnętrza Władysława Winczego Ochendowska-Grzelak Barbara. „Ożywił się i zaludnił odtąd kościół i nabrał wyglądu katolickiego” Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Sympozjum – plener Szlak Kopernika Reznik Zofia. Czy nowa historia sztuki "Ziem Odzyskanych" jest nam potrzebna? Reznik Zofia. Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Storz Kamila. Wartość wzorcotwórcza niemieckiego budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach a lokalny regionalizm i jego idea Sumorok Aleksandra (1980- ). Geografia a wnętrze socrealistyczne - między obfitością a wykluczeniem Szkopek Agnieszka. „Nie jestem rzemieślnikiem, architektem, szewcem i ogrodnikiem” – Zdzisław Jurkiewicz w poszukiwaniu roli artysty Szmitkowska Agata. Architektura wybranych ośrodków wczasowych Pojezierza Mazurskiego w latach 1945–1980 Todoroska Małgorzata. Stary Sopot i nowi sopocianie - przewartościowanie miasta i jego architektury po 1945 r. Tomczak Karolina (sztuka). Pomnik Czynu Powstańczego Xawerego Dunikowskiego z lat 1946–1955 – artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich wobec komunistycznej władzy Tomczak Karolina (sztuka). Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Wątroba Joanna. Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Wątroba Joanna. Interpretacje kobiecości w twórczości trzech artystek wrocławskich Wędzina Dariusz. Kierunek „awangarda” – koncepcje odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku - casus Legnicy i Lwówka Śląskiego Worłowska Magdalena. Sztuka zaangażowana ekologicznie na sympozjach i plenerach na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 60. i 70. (Opolno, Osieki, Zielona Góra) Hanak Lucjan. Ignacy Bogdanowicz nowator – organizator i artysta Zelmańska-Lipnicka Anna. Franciszek Duszeńko – uczeń Mariana Wnuka - podmiotowość miejsc Zięba Magdalena (1985- ). Sztuka jako narzędzie propagandy? - biennale i sympozja na tzw. Ziemiach Odzyskanych
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 11 (2016).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Czas. III 1424/11 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wiewióra Marcin. Badura Monika. Analiza źródeł przyrodniczych. Materiały karpologiczne Badura Monika. Analysis of natural sources. Carpologiccal materials Bielińska-Majewska Beata. Kafle Bielińska-Majewska Beata. Tiles Bienias Dorota. Analiza źródeł przyrodniczych. Materiały antrakologiczne Bienias Dorota. Analysis of natural sources. Anthracological materials Błędowski Piotr. Ceramika naczyniowa Błędowski Piotr. Pottery ceramics Hlebionek Marcin (1974- ). Metal and organic material artifacts. 15th c. knight seal piston from the castle of Papowo Biskupie Hlebionek Marcin (1974- ). Wyroby z metali i materiałów organicznych. Piętnastowieczny tłok pieczęciu rycerskiej w zamku w Papowie Biskupim Kołyszko Marek. Castle in Satrogród Kołyszko Marek. Metal and organic material artifacts. Chełmno town Kołyszko Marek. Wyroby z metali i materiałów organicznych. Miasto Chełmno Kołyszko Marek. Metal and organic material artifacts. Castle in Starogród Kołyszko Marek. Wyroby z metali i materiałów organicznych. Zamek w Starogrodzie Kołyszko Marek. Metal and organic material artifacts. Castle in Unisław Kołyszko Marek. Wyroby z metali i materiałów organicznych. Zamek w Unisławiu Kołyszko Marek. Zamek w Starogrodzie Maciejewska Karolina. Analiza źródeł przyrodniczych. Materiały karpologiczne Maciejewska Karolina. Analysis of natural sources. Carpologiccal materials Majewski Maciej. Militaria Majewski Maciej. Military objects Makowiecka Marzena. Analiza źródeł przyrodniczych. Kości zwierzęce Makowiecka Marzena. Analysis of natural sources. Animal bones Makowiecki Daniel (1959- ). Analiza źródeł przyrodniczych. Kości zwierzęce Makowiecki Daniel (1959- ). Analysis of natural sources. Animal bones Markiewicz Małgorzata (archeologia). Objects of glass Markiewicz Małgorzata (archeologia). Wyroby ze szkła Merdalski Marek. Analiza źródeł przyrodniczych. Materiały karpologiczne Merdalski Marek. Analysis of natural sources. Carpologiccal materials Miłek Wojciech. Coins Miłek Wojciech. Monety Molewski Paweł. Attempt of geographical environment state reconstruction for places of location and surroundings of the castles in the time of their erection in 13th -14th centuries Molewski Paweł. Próba rekonstrukcji stanu środowiska geograficznego miejsc położenia i otoczenia zamków w czasie ich budowy w XIII-XIV wieku Nowak Marek (archeologia). Coins Nowak Marek (archeologia). Monety Oleksy Michał. Metal and organic material artifacts. Chełmno town Oleksy Michał. Wyroby z metali i materiałów organicznych. Miasto Chełmno Raczkowski Juliusz (1975- ). Relic of architectonic decoration from Teutonic castle in Satrogród. Monument expert's analysis Raczkowski Juliusz (1975- ). Relikt dekoracji architektonicznej z zamku krzyżackiego w Satrogrodzie. Analiza zabytkoznawcza Wasik Bogusz. Architecture and building technique of brick castles in Starogród, Bierzglowo, Lipienek, Papowo Biskupie and Unisław in the context of castle architecture in Prussia Wasik Bogusz. Architektura i technika budowy zamków murowanych w Starogrodzie, Bierzgłowie, Lipienku, Papowie Biskupim i Unisławiu w kontekście budownictwa zamkowego Prus Wasik Bogusz. Building ceramics Wasik Bogusz. Ceramika budowlana Wasik Bogusz. Najstarsze ośrodki miejskie - pierwsza lokacja Chełmna w świetle najnowszych wyników badań Wasik Bogusz. Teutonic castles in the late Middle Ages and modern times. Architectonic sources analysis Wasik Bogusz. The oldest towns - first Chełmno location in the light of the latest research Wasik Bogusz. Zamki krzyżackie w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym. Analiza źródeł architektonicznych Wiejacka Martyna. Analiza źródeł przyrodniczych. Kości zwierzęce Wiejacka Martyna. Analysis of natural sources. Animal bones Wiewióra Marcin. Krzyżackie osady warowne i miasta na ziemi chełmińskiej w świetle najnowszych badań Wiewióra Marcin. Najstarsze fazy osadnictwa krzyżackiego Wiewióra Marcin. Najstarsze krzyżackie warownie Wiewióra Marcin. Teutonic fortitied settlements and towns in the Chełmno Land in the light of the latest research Wiewióra Marcin. The oldest stages of Teutonic settlement Wiewióra Marcin. The oldest Teutonic fortified settlements
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. do t. 1-2 s. 266-312.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 25234/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej