Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). ...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati... Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Fabiański Marcin (1956- )
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego Jowisz malujący motyle czyli sen o wiośnie
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI
(1)
Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze
(1)
Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Gorzelik Jerzy (1971- ). Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja koegzystencja kooperacja na Górnym Śląsku
(1)
Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny Abdera a krakowska szkoła rysunku i satyry 1908-1918
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600
(1)
Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic
(1)
Korduba Piotr (1976- ). Polski dom czyli dwór. Architektoniczna wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek)
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegart i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku czyli o tym że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku
(1)
Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki
(1)
Krasny Piotr (1966- )
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeome'a spisanej w roku 1608
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta
(1)
Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli
(1)
Link-Lenczowska Stanisława. Summe necessarium pro omni statu hominum - zegary ludzie portrety
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu
(1)
Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie
(1)
Miler Jacek (1964-2018). Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych z 15 lutego 1951
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował
(1)
Nestorow Dagny
(1)
Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu
(1)
Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego
(1)
Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp
(1)
Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea?
(1)
Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta
(1)
Pokora Jakub (1944- ). Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof
(1)
Postawka Helena. Widomy znak postępu i mocy Państwa. Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe?
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem
(1)
Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce
(1)
Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
(1)
Staniszewska Maria. Spisz i walka o lud polski o ziemie polskie o kraj cudowny. Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914
(1)
Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland w Brukseli w roku 2011
(1)
Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha
(1)
Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermahlung Mariae
(1)
Volk Peter (1937-2016). Ignaz Gunthers Verkundigungsgruppe in Weyarn
(1)
Walczak Marek (1965- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Wardzyński Michał (1975- ). Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu
(1)
Witko Andrzej (1966- ). Cykl malowideł Francisca de Zurbarana z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Marced Calzada
(1)
Wolski Marian (1962- ). Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku
(1)
Wołczański Józef (1959- ). Inwentarze zbiorów muzelanych do roku 1939 w zasobach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
(1)
Wrabec Jan (1937-2019). Na wschód od Legnickiego Pola
(1)
Wątroba Przemysław (1966- ). Le palais d'Ignacy Cetner a Krakowiec et son architecture Pierre Ricaud de Tirregaille. Nouvelles constatations et hypotheses
(1)
Zaucha Tomasz (1969- ). Prawdą a pracą. Sygnet drukarni w Dobromilu
(1)
Zgliński Marcin. Projekt Stanisława Połujana na regulację wzgórza wawelskiego z lat 1932-1933
(1)
Zgórniak Marek (1960- ). Czy Krystyn Ostrowski był historykim sztuki?
(1)
Łepkowski Mateusz. Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Alekandryjskiej w Gwoźdźcu. Zarys problematyki badawczej
(1)
Żmudziński Jerzy (1958- ). Zaginiony kontrakt na budowę kościoła Świętej Trójcy w Koniecpolu. O pracach Macieja Trapoli Jana Laitnera i Jana Zaora dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
angielski
(1)
francuski
(1)
niemiecki
(1)
polski
(1)
Temat
Historycy sztuki
(1)
Ostrowski, Jan K. (1947- )
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dworzak Agata (1988- ). Fabiański Marcin (1956- ). Krasny Piotr (1966- ). Kurzej Michał (1981- ). Nestorow Dagny. Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jüngeren Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym, czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza Dworzak Agata (1988- ). "...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati..." Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego "Jowisz malujący motyle", czyli sen o wiośnie Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski, czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Gorzelik Jerzy (1971- ). Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja, koegzystencja, kooperacja na Górnym Śląsku Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny "Abdera" a krakowska "szkoła" rysunku i satyry 1908-1918 Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600 Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic Korduba Piotr (1976- ). Polski dom, czyli dwór. Architektoniczna, wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek) Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegärt i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku, czyli o tym, że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeôme'a spisanej w roku 1608 Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli Link-Lenczowska Stanisława. "Summe necessarium pro omni statu hominum" - zegary, ludzie, portrety Łepkowski Mateusz. Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Alekandryjskiej w Gwoźdźcu. Zarys problematyki badawczej Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz, Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie Miler Jacek (1964-2018). "Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych" z 15 lutego 1951 Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea? Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta Pokora Jakub (1944- ). "Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski", czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof Postawka Helena. "Widomy znak postępu i mocy Państwa". Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe? Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem Rolska Irena (1958- ). Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Staniszewska Maria. Spisz i "walka o lud polski, o ziemie polskie, o kraj cudowny". Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914 Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy "The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland" w Brukseli w roku 2011 Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermählung Mariae Volk Peter (1937-2016). Ignaz Günthers Verkündigungsgruppe in Weyarn Walczak Marek (1965- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich) Wardzyński Michał (1975- ). Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu Wątroba Przemysław (1966- ). Le palais d'Ignacy Cetner à Krakowiec et son architecture Pierre Ricaud de Tirregaille. Nouvelles constatations et hypothèses Witko Andrzej (1966- ). Cykl malowideł Francisca de Zurbarána z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Marced Calzada Wolski Marian (1962- ). Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku Wołczański Józef (1959- ). Inwentarze zbiorów muzelanych do roku 1939 w zasobach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Wrabec Jan (1937-2019). Na wschód od Legnickiego Pola Zaucha Tomasz (1969- ). "Prawdą a pracą". Sygnet drukarni w Dobromilu Zgliński Marcin. Projekt Stanisława Połujana na regulację wzgórza wawelskiego z lat 1932-1933 Zgórniak Marek (1960- ). Czy Krystyn Ostrowski był historykim sztuki? Żmudziński Jerzy (1958- ). Zaginiony kontrakt na budowę kościoła Świętej Trójcy w Koniecpolu. O pracach Macieja Trapoli, Jana Laitnera i Jana Zaora dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Jana K. Ostrowskiego za lata 1969-2016 s. 11-24.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22689 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej