Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(22)
Forma i typ
Książki
(22)
Dostępność
dostępne
(24)
wypożyczone
(2)
tylko na miejscu
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(14)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(13)
Autor
Porębski Mieczysław (1921-2012)
(6)
Bochnak Adam (1899-1974)
(3)
Dobrzeniecki Tadeusz (1914-1999)
(3)
Walicki Michał (1904-1966)
(3)
Adamowicz Jarosław (1968- )
(1)
Ameisenowa Zofia (1897-1967)
(1)
Biniecka Małgorzata. Rodzina Paolillo - 140 lat magii klejnotów
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Wizualność znakowość funkcje unifirmów subkultur młodzieżowych w Rosji drugiej połowy XX wieku
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Pierścień Tysiąclecia Chrztu Polski. Historia i symbolika w kontekście społeczno-kulturowym
(1)
Boguszewska Anna. Dobór ideowy szkolnej lektury dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Polsce w latach 1944-1953 i jej szata graficzna
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Pocket watches and walking sticks - necessary accessories for gentlemen of a certain age
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Zegarki kieszonkowe i laski - niezbędne przedmioty panów w pewnym wieku
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). O pożytkach badań - z warsztatu współpracy konserwatorów i dzieł sztuki
(1)
Domin Anna (1988- ). Historyzm w modzie drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku (zarys zagadnienia)
(1)
Drozdowski Adam (historia sztuki). Symbioza ciała i stroju jako manifest. Wizja artystyczna Alexandra McQueena na tle przemian lat dziewięćdziesiątych XX wieku
(1)
Długosz-Jasińska Diana (1988?- ). Okiem konserwatora... i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina
(1)
Fijałkowski Sławomir (1970- ). Right here right now. About the avant-garde image of Baltic amber. Affluenza - the beginning of the end of a pandemic
(1)
Fijałkowski Sławomir (1970- ). Tu i teraz - o awangardowym wizerunku bursztynu : affluenza - obiecujący początek końca pandemii
(1)
Forczek-Sajdak Anna (1979- ). O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej
(1)
Frankowiak Anita Monika (1969- ). Inspiracje literackie i artystyczne polskich dziennikarzy w latach 20. XX wieku
(1)
Gadowska Irmina. Nie-sterylni od marzeń - ubiór jako element identyfikacji i narzędzie konstruowania tożsamości. Fotografie Roberta Laski 1985-1990
(1)
Groń Krzysztof. Ignacy Bieniek - artysta zapomniany
(1)
Grzybowski Maciej. Dlaczego mężczyźni przestali nosić kapelusze?
(1)
Gutkowska Dorota. Przepastne magazyny Kolekcji Mebli Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin
(1)
Gwiazdowska Małgorzata (1954- ). Archeologia konserwacja zabytków historia sztuki i architektura - naukowe badania dla odbudowy Podzamcza w Szczecinie
(1)
Hankus Michał (1983- ). Angielscy katolicy i ich heretyccy oprawcy
(1)
Hanusek Oskar (1989- ). Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie
(1)
Janisz Monika (1978- ). Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
(1)
Janowski Jarosław (filozofia). Cielesność pojęć
(1)
Jatczak-Repeć Aleksandra. Kolorowe ubrania makijaż i obcasy... Feminizacja męskiej garderoby w drugiej połowie lat 60. i w latach 70. XX wieku
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Ciało - śmierć - zwłoki: piękno i makabra
(1)
Kaliś Natalia. O wpływie polityki na sztukę - Zbigniew Warpechowski i Jerzy Bereś
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Konserwacja metalowych sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu jako przykład współpracy konserwatora i historyka sztuki
(1)
Korpal Grażyna (1945- ). Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej
(1)
Kostrzyńska-Miłosz Anna. Ciało strój i meble. Kilka uwag o zależności form
(1)
Kot Damian. Stowarzyszenie But w Butonierce. Bespoke Social Club czyli mężczyzna dobrze ubrany
(1)
Kowalska Joanna Regina. Egzotyczne remedia. Moda i polska rzeczywistość lat osiemdziesiątych XX wieku
(1)
Krauze Julia. Męskie a niemęskie expressis verbis czyli sztuka kamuflażu dla herosów i amazonek
(1)
Kriegseisen Jacek (1965-2021). Michał Gradowski - 60 lat badań nad dawnym złotnictwem
(1)
Kriegseisen Jacek (1965-2021). Michał Gradowski - 60 years of research on goldsmithery
(1)
Krzywicka Karolina. Skarby nomadów Azji Centralnej : biżuteria turkmeńska ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
(1)
Krzywicka Karolina. Traditional Turkmen jewellery
(1)
Kuczyńska-Zonik Aleksandra. Polityka w archeologii
(1)
Kłosowska-Klechowska Anna (1969- ). XX + XXI : rzeźba : wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego : dylematy odkrycia inspiracje
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- )
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Dawne oprawy i sposoby łączenia kamieni z metalem
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Klejnoty i polityka
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Old stonesettings and methods of fixing stone and metal
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Salvador Dali - Paladyn nowego Renesansu. Credo artysty-jubilera
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Wąsy i broda - chluba dziewiętnastowiecznego mężczyzny
(1)
Leśniak Kamila (1985- ). Wobec wielkich wychowawców
(1)
Majewski Piotr (1970- ). Nowocześni w Paryżu
(1)
Matyaszewska Elżbieta. Przed odwilżą czyli co działo się w polskim życiu artystycznym w latach 1954-1956
(1)
Małodobry Agata (1978- ). XX + XXI : rzeźba : wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego : dylematy odkrycia inspiracje
(1)
Minksztym Joanna. Na Mundialu i w Watykanie. Stroje ludowe jako element celebracji uroczytsości świeckich i religijnych w PRL
(1)
Minksztym Joanna. Nihil novi... : bransolety prokreacyjne - studium przypadku
(1)
Minksztym Joanna. Nihil novi... : fertility bracelets - the study of a cultural phenomenon
(1)
Misiąg-Bocheńska Anna (1904-1994)
(1)
Mojżyn Norbert (1971- ). Szaty liturgiczne Kościoła katolickiego. Między przeszłością a teraźniejszością
(1)
Możdżyńska-Nawotka Małgorzata. Egzotyczne remedia. Moda i polska rzeczywistość lat osiemdziesiątych XX wieku
(1)
Nalewajska Lilianna. Modni kawalerowie i akcesoria ich stroju w XIX wieku
(1)
Nhung Catherine. Szpilki. Szkic wielowymiarowego portretu kobiety drugiej połowy XX wieku
(1)
Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej? : nie tylko o pożytkach z cyklu sesji Biżuteria w Polsce
(1)
Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Fascination with jewels among the elites for an underestimated element of the picture of Polish art : not only on profits from the cycle of sessions Jewellery in Poland
(1)
Nowalińska Małgorzata (1982- ). Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
(1)
Noworyta-Kuklińska Bożena. Idea wojny i pokoju w alegorycznym malarstwie Pietera Paula Rubensa
(1)
Olesiejuk Kinga (1983- ). Współpraca konserwatorów i historyków sztuki w procesie akwizycji dzieł współczesnych
(1)
Orlińska-Mianowska Ewa (1963- ). Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
(1)
Ozaist-Przybyła Anna (1976- ). Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie
(1)
Paduchowski Wojciech. Gumofilce. Mroczny obraz Nowej Huty
(1)
Pajączkowski Mariusz (1960- ). O trzech cyklach wystawienniczych Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych w ramach działań promujących i propagujących sztukę złotniczą
(1)
Pajączkowski Mariusz (1960- ). Three series of expositions organized by Goldsmithing Artists' Association in order to promote and popularize goldsmithing
(1)
Pawłowska Aneta (historia sztuki). All Congolese are sapeurs czyli o współczesnych elegantach z Konga
(1)
Piekutowska-Folga Mariola. Naśladownictwo czy sztuka? Przyczynek do zgłębienia fenomenu biżuterii kostiumowej
(1)
Piekutowska-Folga Mariola. Negatywne skutki przewlekłego stresu w drugiej połowie XX wieku na podstawie nerwicy natręctw. Granica między zdrowiem a chorobą
(1)
Piekutowska-Folga Mariola. Z historii piękna i finansów
(1)
Piwocka Magdalena. Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej? : nie tylko o pożytkach z cyklu sesji Biżuteria w Polsce
(1)
Piwocka Magdalena. Fascination with jewels among the elites for an underestimated element of the picture of Polish art : not only on profits from the cycle of sessions Jewellery in Poland
(1)
Piwocka Magdalena. More about jewels with historical record
(1)
Piwocka Magdalena. Powrót do klejnotów z historyczną metryką
(1)
Podmostko-Kłos Adriana (1979?- ). Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyków sztuki
(1)
Prokopczuk-Runowska Izabela. Symbole niepodległościowe w sztuce złotniczej : działalność emisyjna Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1917
(1)
Prokopczuk-Runowska Izabela. Symbols of independence in goldsmith art-badges and emblems of the supreme National Kommittee 1914-1917
(1)
Rochacki Jacek A. (1944- ). Dziura w całym czyli kilka uwag na temat powstawania i reperacji dziur i pęknięć w obiektach srebrnych
(1)
Rochacki Jacek A. (1944- ). Hole in whole or some remarks on nature and reasons of wholes and other destructions in old silver objects and on ways of dealing with and repairing them
(1)
Rotter Lucyna (1971- ). Czynniki wpływające na przemiany w modzie zakonnej
(1)
Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny
(1)
Saratowicz Anna. The reminiscences of the king's favour : the jewels given to people by Stanisław August during his trip to Grodno in 1784 (according to sources) Part 1: Warsaw - Pińsk
(1)
Saratowicz Anna. Wspomnienie królewskiej łaskawości : klejnoty rozdawane przez Stanisława Augusta w czasie podróży do Grodna w 1784 roku (w świetle źródeł) część 1: Warszawa-Pińsk
(1)
Sitko Agata. Poza nawiasem - Elsa von Freytag-Loringhoven
(1)
Sobczak-Jaskulska Renata. Jewels of the Museum of Applied Arts branch of the National Museum in Poznan
(1)
Sobczak-Jaskulska Renata. Klejnoty Muzeum Sztuk Użytkowych Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu
(1)
Sokołowska-Smyl Beata. Kubłem farb w twarz publiczności? - czyli o tym jak Whistler walczył o autonomię sztuki
(1)
Staszewski Daniel. Kolekcjonowanie zabytkowych samochodóww Polsce
(1)
Struzik Anna. Rewolucja nie dla kretynów
(1)
Stępnik Małgorzata (1975- )
(1)
Stępnik Małgorzata (1975- ). Wstęp
(1)
Sypek Anna. Three devotional jewels from Jasna Góra tresury
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(3)
1960 - 1969
(5)
1950 - 1959
(12)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(22)
Temat
Renesans
(5)
"Kazanie Skargi"
(4)
Biżuteria
(2)
Drzwi
(2)
Jan Jałmużnik (św. ; ok. 550-ok. 619)
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Matejko, Jan (1838-1893)
(2)
Moda
(2)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(2)
Ołtarze polskie
(2)
Rzeźba polska
(2)
Sztuka romańska
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Ubiór
(2)
Behem, Balthazar (?-1508)
(1)
Biblioteka Jagiellońska
(1)
Cechy (rzem.)
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Gradowski, Michał (1932-2014)
(1)
Hans
(1)
Mężczyzna
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rękopisy iluminowane łacińskie
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Tauerbach, Sebastian (?-1552)
(1)
Temat: dzieło
Bitwa pod Grunwaldem
(2)
Drzwi gnieźnieńskie
(2)
Codex picturatus Balthasaris Behem
(1)
Temat: czas
1501-
(4)
1401-
(3)
1101-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(2)
1601-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(4)
Gniezno
(2)
Pławno
(1)
Wieniawa
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
22 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kaplica Zygmuntowska / napisał Adam Bochnak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. - 26, [3] s., 64 s. tabl. : err. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. [30].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18517 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kaplica Zygmuntowska / napisał Adam Bochnak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. - 26, [3] s., 64 s. tabl. : err. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. [30].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: I 193 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kaplica Zygmuntowska / Adam Bochnak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. - 26, [3] s., 64 s. tabl. : err. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. [30].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 10341 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: I 197 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 10340 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Bibliogr. s. [26].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18484, I 196 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Kodeks Baltazara Behema / Zofia Ameisenowa. - Warszawa : "Auriga", 1961. - 47, [4] s., [64] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 6924, II 10338, II 3557 (3 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18518 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tryptyk z Pławna / napisał Tadeusz Dobrzeniecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. - 25, [5] s., [72] s. tabl. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Bibliogr. s. [28].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 10339, I 3754 (2 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: II 550, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10748 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Renesansowy poliptyk wieniawski / napisał Michał Walicki. - Warszawa : "Auriga", 1960. - 35, [3] s., [72] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Bibliogr. s. [34].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 3066 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10779 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: I 195 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Zbiory Jana Matejki sygn. II 5129 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10771 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 3024 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Krakowska legenda Jana Jałmużnika / Michał Walicki. - Warszawa : "Auriga", 1966. - 29, [5] s., [62] s. tabl. (w tym kolor.) : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
W tekście podkreślenia czerwoną kredką.
Bibliogr. s. [32].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 18512 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Krakowska legenda Jana Jałmużnika / Michał Walicki. - Warszawa : "Auriga", 1966. - 29, [5] s., [62] s. tabl. (w tym kolor.) : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Bibliogr. s. [32].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 3793, II 10342 (2 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 1966 (2)) sygn. II 3759 (1 egz.)
Dział
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 15555 Cz (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 5123 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 10770, I 194, Zbiory Jana Matejki sygn. II 5124 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Jana Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" / Mieczysław Porębski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Auriga", 1960. - 20, [5] s., 66 tabl. ; 21 cm.
(Klejnoty Sztuki Polskiej)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 3133 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce)
Autor
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Pocket watches and walking sticks - necessary accessories for gentlemen of a certain age Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Zegarki kieszonkowe i laski - niezbędne przedmioty panów w pewnym wieku Fijałkowski Sławomir (1970- ). Right here, right now. About the avant-garde image of Baltic amber. Affluenza - the beginning of the end of a pandemic Fijałkowski Sławomir (1970- ). Tu i teraz - o awangardowym wizerunku bursztynu : affluenza - obiecujący początek końca pandemii Kriegseisen Jacek (1965-2021). Michał Gradowski - 60 lat badań nad dawnym złotnictwem Kriegseisen Jacek (1965-2021). Michał Gradowski - 60 years of research on goldsmithery Krzywicka Karolina. Skarby nomadów Azji Centralnej : biżuteria turkmeńska ze zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Krzywicka Karolina. Traditional Turkmen jewellery Letkiewicz Ewa (1954- ). Dawne oprawy i sposoby łączenia kamieni z metalem Letkiewicz Ewa (1954- ). Old stonesettings and methods of fixing stone and metal Minksztym Joanna. Nihil novi... : bransolety prokreacyjne - studium przypadku Minksztym Joanna. Nihil novi... : fertility bracelets - the study of a cultural phenomenon Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej? : nie tylko o pożytkach z cyklu sesji "Biżuteria w Polsce" Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Fascination with jewels among the elites for an underestimated element of the picture of Polish art : not only on profits from the cycle of sessions "Jewellery in Poland" Pajączkowski Mariusz (1960- ). O trzech cyklach wystawienniczych Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych w ramach działań promujących i propagujących sztukę złotniczą Pajączkowski Mariusz (1960- ). Three series of expositions organized by Goldsmithing Artists' Association in order to promote and popularize goldsmithing Piwocka Magdalena. Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej? : nie tylko o pożytkach z cyklu sesji "Biżuteria w Polsce" Piwocka Magdalena. Fascination with jewels among the elites for an underestimated element of the picture of Polish art : not only on profits from the cycle of sessions "Jewellery in Poland" Piwocka Magdalena. More about jewels with historical record Piwocka Magdalena. Powrót do klejnotów z historyczną metryką Prokopczuk-Runowska Izabela. Symbole niepodległościowe w sztuce złotniczej : działalność emisyjna Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1917 Prokopczuk-Runowska Izabela. Symbols of independence in goldsmith art-badges and emblems of the supreme National Kommittee, 1914-1917 Rochacki Jacek A. (1944- ). Dziura w całym, czyli kilka uwag na temat powstawania i reperacji dziur i pęknięć w obiektach srebrnych Rochacki Jacek A. (1944- ). Hole in whole, or some remarks on nature and reasons of wholes and other destructions in old silver objects, and on ways of dealing with and repairing them Saratowicz Anna. The reminiscences of the king's favour : the jewels given to people by Stanisław August during his trip to Grodno in 1784 (according to sources) Part 1: Warsaw - Pińsk Saratowicz Anna. Wspomnienie królewskiej łaskawości : klejnoty rozdawane przez Stanisława Augusta w czasie podróży do Grodna w 1784 roku (w świetle źródeł), część 1: Warszawa-Pińsk Sobczak-Jaskulska Renata. Jewels of the Museum of Applied Arts, branch of the National Museum in Poznan Sobczak-Jaskulska Renata. Klejnoty Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu Sypek Anna. Three devotional jewels from Jasna Góra tresury Sypek Anna. Trzy nowożytne klejnoty dewocyjne ze skarbca jasnogórskiego Szewczyk Danuta. Klejnoty z monstrancji ze skarbca oo. Dominikanów w Lublinie Szewczyk Danuta. Monstrance jewels from the Treasury of the Dominican Order in Lublin Szuman-Gorczyca Małgorzata. Biżuteria 1. połowy XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie Szuman-Gorczyca Małgorzata. Jewellery of the 1st half of the 19th century in the collection of the Konin District Museum Wartalska Ewa. Symbole niepodległościowe w sztuce złotniczej : działalność emisyjna Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1917 Wartalska Ewa. Symbols of independence in goldsmith art-badges and emblems of the supreme National Kommittee, 1914-1917 Zahel Dorota. Biżuteria dewocyjna w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - wybrane przykłady Zahel Dorota. Devotional jewellery in the National Museum of Przemyśl District's holdings : selected patterns
Indeks R0: BMNK
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23030 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Stępnik Małgorzata (1975- ). Stępnik Małgorzata (1975- ). Wstęp Letkiewicz Ewa (1954- ). Klejnoty i polityka Hankus Michał (1983- ). Angielscy katolicy i ich heretyccy oprawcy Noworyta-Kuklińska Bożena. Idea wojny i pokoju w alegorycznym malarstwie Pietera Paula Rubensa Wilczyńska-Nowak Anna. Malarz legionista Ignacy Pinkas (1888-1935) Szumer Marcelina. Forma i treść w służbie polityki, czyli jaki miał być "dobry plakat socrealistyczny" w Polsce Wieczorek Paweł (dziennikarstwo). Forma i treść w służbie polityki, czyli jaki miał być "dobry plakat socrealistyczny" w Polsce Sokołowska-Smyl Beata. "Kubłem farb w twarz publiczności?" - czyli o tym, jak Whistler walczył o autonomię sztuki Sitko Agata. Poza nawiasem - Elsa von Freytag-Loringhoven Groń Krzysztof. Ignacy Bieniek - artysta zapomniany Słupska-Maron Joanna. Krytyczny i satyryczny obraz PRL w autorskim filmie animowanym - sposoby wizualizacji Kaliś Natalia. O wpływie polityki na sztukę - Zbigniew Warpechowski i Jerzy Bereś Struzik Anna. "Rewolucja nie dla kretynów" Kuczyńska-Zonik Aleksandra. Polityka w archeologii Frankowiak Anita Monika (1969- ). Inspiracje literackie i artystyczne polskich dziennikarzy w latach 20. XX wieku Boguszewska Anna. Dobór ideowy szkolnej lektury dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Polsce w latach 1944-1953 i jej szata graficzna Matyaszewska Elżbieta. Przed odwilżą, czyli co działo się w polskim życiu artystycznym w latach 1954-1956 Majewski Piotr (1970- ). "Nowocześni" w Paryżu Zychowicz Karolina (1982- ). Recepcja sztuki Fernanda Légera w Polsce z perspektywy jego przynależności do Francuskiej Partii Komunistycznej Leśniak Kamila (1985- ). Wobec "wielkich wychowawców"
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31018, II 30821 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Adamowicz Jarosław (1968- ). Dettloff Paweł (1970- ). O pożytkach badań - z warsztatu współpracy konserwatorów i dzieł sztuki Długosz-Jasińska Diana (1988?- ). Okiem konserwatora... i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina Forczek-Sajdak Anna (1979- ). O potrzebie interdyscyplinarnych badań i współpracy na przykładzie konserwacji kościoła pw. św. Mikołaja w Skrzydlnej Gutkowska Dorota. Przepastne magazyny Kolekcji Mebli Muzeum Narodowego w Warszawie widziane oczami historyka sztuki i konserwatora. O współpracy specjalistów wielu dziedzin Gwiazdowska Małgorzata (1954- ). Archeologia, konserwacja zabytków, historia sztuki i architektura - naukowe badania dla odbudowy Podzamcza w Szczecinie Hanusek Oskar (1989- ). Problematyka konserwacji sztuki współczesnej w kontekście dydaktyki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP im. Jana Matejki w Krakowie Janisz Monika (1978- ). Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Kłosowska-Klechowska Anna (1969- ). XX + XXI : rzeźba : wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego : dylematy, odkrycia, inspiracje Kolendo-Korczak Katarzyna. Konserwacja metalowych sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu jako przykład współpracy konserwatora i historyka sztuki Korpal Grażyna (1945- ). Interdyscyplinarność sztuki konserwacji w aspekcie doktryn i praktyki konserwatorskiej Małodobry Agata (1978- ). XX + XXI : rzeźba : wystawa jako pole dialogu kuratorsko-konserwatorskiego : dylematy, odkrycia, inspiracje Nowalińska Małgorzata (1982- ). Interdyscyplinarne badania wizerunków Matki Boskiej z Dzieciątkiem prowadzone na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Olesiejuk Kinga (1983- ). Współpraca konserwatorów i historyków sztuki w procesie akwizycji dzieł współczesnych Orlińska-Mianowska Ewa (1963- ). Współpraca Kolekcji Tkanin Muzeum Narodowego w Warszawie w procesie kształcenia studentów Katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych oraz Katedry Mody warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych Ozaist-Przybyła Anna (1976- ). Rola historyka sztuki w przygotowaniu dokumentacji konserwatorskiej na podstawie doświadczeń Fundacji Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedzictwa Kultury w Polsce D. O. M. przy konserwacji mebli stanisławowskich z Łazienek Królewskich w Warszawie Podmostko-Kłos Adriana (1979?- ). Rama do obrazu. O współpracy konserwatorów i historyków sztuki Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Zmiany w treści zabytku powstałe w procesie konserwacji na początku XX wieku na przykładzie pomnika grobowego Anny Wazówny Szewczyk Danuta (1976- ). O szczęśliwym powiększaniu się zasobu polskich nowożytnych klejnotów : wymierne efekty współpracy historyka sztuki i konserwatora Szmelter Iwona (1952- ). Blisko do optimum - projektowanie konserwatorskie w trans-dyscyplinarnej współpracy w zachowaniu sztuk wizualnych Tracz Szymon (1973- ). "Beskidzkie Muzeum Rozproszone Diecezji Bielsko-Żywieckiej" - konserwacja i nadanie nowych funkcji drewnianej architekturze sakralnej Podbeskidzia Trzos Agnieszka (1969- ). Konserwacja metalowych sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu jako przykład współpracy konserwatora i historyka sztuki Wachowiak Mirosław (1978- ). Badania technologiczne obrazów - ważne narzędzie wspomagające warsztat historyka sztuki Zaborowska Marta Katarzyna (1988?- ). Kwerenda archiwalna a zakres restauracji rzeźby kompozytowej "Fantaisie-impromptu F. Chopina, "Tancerka" autorstwa Danuty Kwapiszewskiej Zawadzka Małgorzata (1980- ). Okiem konserwatora... i nie tylko. Ze skarbca Muzeum Chopina
Indeks R0: BMNK
Mat. z konf. naukowej, Kraków, 24-25 listopada 2022.
Bibliogr. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: II 37044 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej