Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(5)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Adamczuk Arkadiusz (1974- ). Canon minor i canon maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa
(1)
Aleksandrov Aleksej Alekseevic. Poiskaa kollekcia v fonde Samarskoj oblastnoj universainoj naucnoj biblioteki
(1)
Antyborzec Ewa. Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa folklorysty i muzyka
(1)
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
(1)
Barczyński Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej dawnych województw Rzeczypospolitej. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Wstęp
(1)
Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- ). Rysunki kaligraficzne z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r
(1)
Borkowska Beata
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Borzestowski Waldemar (1964- ). Archiwum Akt osobowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdańsku i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych GdańskGdynia jako źródło do badań nad społecznością dużych miast Wybrzeża w okresie powojennym lata 1945-1951
(1)
Brzostowska Izabella. Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Westprusen - inwentarz zabytków Prowincji Prusy Zachodnie
(1)
Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny
(1)
Bulak Jan (1993- ). Rękopisy z archiwum parafii Zielonki jako źródło do poznania jej relacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w XIX i XX w
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich)
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku
(1)
Ciborovs'ka-Rimarovic Irina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.)
(1)
Czajkowski Michael J. Ecclesiastical Timekeeping with Special Reference to the Mogiła Monastery
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku
(1)
Czarnocka Anna (1956- )
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Kolekcje artystyczne
(1)
Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Katalog projektów i realizacji sakralnych Jerzego Nowosielskiego - perspektywy i przeszkody
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Nekropolie i groby polskie na świecie - stan badań i perspektywy działań dokumentacyjnych
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Inwentaryzacje kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie w ujęciu historycznym
(1)
Danowska Ewa (1962- )
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Archiuwm domowe Lenkiewiczów w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Museum National dHistoire Naturella)
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Inwentarze i katalogi zabytków małopolski - historia i współczesność
(1)
Domżał Zbigniew. Komunikat z badań nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początku XVI w
(1)
Drawc Marta. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Dubois Danuta. Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu
(1)
Durcansky Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirecków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej dawnych województw Rzeczypospolitej. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość
(1)
Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna
(1)
Dzik Janina. Barokowe zespoły malowideł ściennych w kościołach cysterskich Rzeczypospolitej. Uwagi o ikonografii św. Bernarda z Clairvaux
(1)
Długosz Anna
(1)
Długoń Iwona. Nowości w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie - archiwum konarzewskie Romana i Teresy z Zamoyskich Czartoryskich
(1)
Fałat Julia. Wystrój rzeźbiarski małopolskich cenobiów cysterskich filiacji morimondzkiej. Motywy dekoracji i ich geneza
(1)
Filipczyk Wiesław
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- )
(1)
Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich
(1)
Fraczek Dobrawa. Biblijne wzorce Oggrodu Rajskiego w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach - znaczenie i symbolika
(1)
Galar Anna. Sprawy opactw cysterskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku na Kapitułach Generalnych w Citeaux w XVII i XVIII w
(1)
Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku
(1)
Gerlic Henryk (1952- ). Obraz cystersa śląskiego w Diariuszu klasztoru rudzkiego
(1)
Grajewski Grzegorz. Inwentaryzacja zabytków na pruskim Śląsku od połowy XIX wieku do 1945 roku
(1)
Grocholska Małgorzata. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872)
(1)
Gryglewski Ryszard Witold. Wokół sprawy Przeglądu Lekarskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Grąbczewska Małgorzata Maria (1980- )
(1)
Grąbczewska Małgorzata Maria (1980- ). Kolekcje artystyczne
(1)
Grąbczewska Małgorzata Maria (1980- ). Słowo od redaktora
(1)
Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- ). Nekropolie i groby polskie na świecie - stan badań i perspektywy działań dokumentacyjnych
(1)
Głodek Magdalena
(1)
Głodek Magdalena. Dział biblioteczny
(1)
Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung
(1)
Herner Krzysztof. Wykorzystywanie nowoczesnych technik skanowania 3D w inwentaryzacji i zarządzaniu zabytkami poprzemysłowymi i pogórniczymi przez Muzeum Górnictwa Weglowego w Zabrzu
(1)
Hoffmann Krzysztof (1983- )
(1)
Hubner Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku
(1)
Joachimiak Grzegorz. Recepcja muzyki lutniowej w opactwie Cystersów w Krzeszowie na przykładzie rękopiśmiennych tabulatur lutniowych z 1. połowy XVIII w
(1)
Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji
(1)
Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru
(1)
Kaliszuk Jerzy (1973- ). Rejestracja i opisywanie rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich - stan i perspektywy badawcze
(1)
Karoeva Tetana Robertivna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev Ukraine)
(1)
Kasprowska-Jarczyk Marta. Sylwiczne pozostałości dawnego archiwum rodu Gruttschreiberów w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach
(1)
Kałuski Tomasz. Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu
(1)
Kałuża Iwona. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 we wspomieniach artystów odbiorców i oragnizatorów - analiza przekazów ustnych oraz perspektywy ich ochrony
(1)
Kietlińska-Michalik Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
(1)
Klemenski Marcin A. (1992- ). Z badan nad spuścizną rękopiśmienną zakonu kanoników od pokuty - metryka przyjęć do zakonu
(1)
Knapek Elżbieta. Starodruki cystersów szczyrzyckich w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Dokumantacja rysunkowa sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu jako źródło dla historyka sztuki i konserwatora zabytków
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Katalog zabytków sztuki w Polsce - osiagnięcia problemy wyzwania
(1)
Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka
(1)
Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej
(1)
Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich
(1)
Kotarba Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Kowalski Tomasz (1991- ). Dariusz Kaczmarzyk - pierwszy powojenny inwentaryzator sztuki północnego Mazowsza. Kilka uwag o rękopiśmiennej spuściźnie badacza
(1)
Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich
(1)
Kośka Małgorzata. Dokumenty dotyczące cystersów w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
(1)
Kremer Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kroczak Katarzyna. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje trudności w gromadzeniu i udostępnianiu
(1)
Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego
(1)
Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestande und digitale Dienstleistungen
(1)
Kurek Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Lauryk Uryj Mikalaevic (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku
(1)
Lemańska Joanna
(1)
Lewandowska Stefania (muzykologia). Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa folklorysty i muzyka
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Katalog zabytków na Mazowszu - dotychczasowe działania metody i potrzeby
(1)
Lichnerova Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary
(1)
Ludera Magdalena. Wybrane dzieła cerkiewnego malarstwa monumentalnego na terenie Polski (1596-1939)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(5)
Francja
(1)
Język
polski
(6)
Temat
Zbiory biblioteczne
(3)
Architektura sakralna polska
(1)
Biblioteka Polska (Paryż)
(1)
Chopin, Fryderyk (1810-1849)
(1)
Cystersi
(1)
Kompozytorzy polscy
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Nauka
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Polonica
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Rękopisy
(1)
Société historique et littéraire polonaise (Paryż)
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
(1)
Wydawnictwa
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Temat: czas
1801-
(2)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(4)
Katalogi zbiorów
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 117-149.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32137 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Danowska Ewa (1962- ). Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Adamczuk Arkadiusz (1974- ). Canon minor i canon maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa Antyborzec Ewa. Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i muzyka Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- ). Rysunki kaligraficzne z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta Borzestowski Waldemar (1964- ). Archiwum Akt osobowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdańsku i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych GdańskGdynia jako źródło do badań nad społecznością dużych miast Wybrzeża w okresie powojennym, lata 1945-1951 Bulak Jan (1993- ). Rękopisy z archiwum parafii Zielonki jako źródło do poznania jej relacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w XIX i XX w. Danowska Ewa (1962- ). Archiuwm domowe Lenkiewiczów w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Długoń Iwona. Nowości w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie - archiwum konarzewskie Romana i Teresy z Zamoyskich Czartoryskich Drawc Marta. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Grocholska Małgorzata. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Kałuża Iwona. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 we wspomieniach artystów, odbiorców i oragnizatorów - analiza przekazów ustnych oraz perspektywy ich ochrony Kasprowska-Jarczyk Marta. Sylwiczne pozostałości dawnego archiwum rodu Gruttschreiberów w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach Klemenski Marcin A. (1992- ). Z badan nad spuścizną rękopiśmienną zakonu kanoników od pokuty - metryka przyjęć do zakonu Kroczak Katarzyna. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Lewandowska Stefania (muzykologia). Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i muzyka Łesyk Lesław. Rękopisy greckie i paleografia grecka w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy Maiński Dominik (1979- ). Korespondencja artystów i ludzi kultury do Jana Steckiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Moskal Tomasz (1972- ). Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Nowak Ewa. "Teki Emigrantów" w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich jako źródło do dziejów wychodźstwa polskiego w XIX wieku Pacevičius Arvydas (1961- ). Podróże zbiorów rekopisów w XVIII-XIX wieku: przypadek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Podolska Paulina. Ignacego Szydłowskiego "Ułamek z listu pisanego do... posyłając przekład "Sądu ostatecznego" z Gilberta", czyli o roli rekopisu w procesie interpretacji Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Projektowanie konserwatorskie w obszarze zabytkowych kodeksów rękopiśmiennych w kotekście współczesnych zasad konserwacji-restauracji Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Polskojęzyczne dokumenty pergaminowe i papierowe (luźne) przechowywane w zasobie Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, XVII w. Skiba Aleksandra. Więcej czy mniej - tytuły zespołów archiwalnych formułowane przez bibliotekarzy rekopiśmienników Szarejko Sylwia. Deportacja na Kołymę - przypadek Henryki Głód, czyli rękopiśmienne zbiory Muzeum Pamięci Sybiru. Jak uchronić od zapomnienia małe/wielkie historie rodzinne? Szmuc Anna. "Afera chlebowa". Historia archiwalnego kuriozum biblioteki uniwersyteckiej w Wilnie Tomczak Robert Tomasz. Rejestracja średniowiecznych poloników i silesiaków ze zbiorów czeskich instytucji naukowych - metodyka badań Umiński Wacław (1967- ). Wybrane kolekcje rekopisów w Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Zbiory rękopiśminne w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Wcisło Maciej. Rękopisy Józefa Wittlina - rekonesans badawczy, ostatni tekst pisarza Wilgosiewicz-Skutecka Renata. "... à Lubostroń dans la petite bibliotheque..." - katalogi księgozbiorów Skórzewskich w Lubostroniu w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wodzianowska Irena. Wizytacje parafialne w Państwowym Archiwum Obwodowym w Żytomierzu jako źródło do dziejów architektury drewnianej Cerkwi greckokatolickiej XVIII wieku
Indeks R0: BMNK
Materiały z międzynarodowej konferencji: "Littera scripta manet": zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, 19-20 listopada 2020 r.
Bibliogr., netogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 36007 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Puchalski Jacek (1964- ). Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Pietrzkiewicz Dorota. Mieczkowska Halina (1951- ). Aleksandrov Aleksej Alekseevič. "Poľskaâ kollekciâ" v fonde Samarskoj oblastnoj universaľnoj naučnoj biblioteki Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich) Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku Cìborovs'ka-Rimarovič Ìrina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.) Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Muséum National ďHistoire Naturella) Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru Karoêva Tetâna Robertìvna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev, Ukraine) Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestände und digitale Dienstleistungen Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Laŭryk Ûryj Mìkalaevìč (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku Lichnerová Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich Mikoś Michał Jacek (1939- ). Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Winconsin w Milwaukee Nafpaktitis Margarita (1968- ). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Nìkalaeŭ Mìkalaj Vìktaravìč (1955- ). Izučenie knižnoj polonki sotrudnikami Rossijskoj Nacionaľnoj biblioteki v Sankt-Peterburge v XXI veke Pacevičius Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach Paszkiewicz Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku Potkowski Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych Ptasińska-Wójcik Małgorzata (1964- ). Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii po II wojnie światowej. 20 lat Fundacji "Archivum Helveto-Polonicum" we Fryburgu Puchalski Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Pugacewicz Iwona H. Polonika francuskie w zbiorowej świadomości organizatorów i członków pierwszych towarzystw i instytucji Wielkiej Emigracji Razvanovìč Alena Stanìslavaŭna. Biblioteka Ordynacji Massalańskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie Saučuk Alesâ Ivanauna. Wybrane kolekcje książek w zbiorach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego Selickij Aleksandr Igorevič (1975- ). Biblioteka polska przy parafii rzymskokatolickiej w Jekaterynodarze (Krasnodarze) z przełomu XIX-XX wieku w świetle zachowanych źródeł Siekierski Maciej (1948- ). Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii Sieradzka Danuta (1947- ). Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia) Sjökvist Peter (1974- ). Books from Poznań at the Uppsala University Library Škovierová Angela (1974- ). Polonica in the library of Slavic Institute in Bratislava Smolana Krzysztof (1951- ). Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Soliński Krzysztof. Doświadczenia Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich w latach 1974-2016 Špániová Marta. Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Supruniuk Anna (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Supruniuk Mirosław Adam (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Sypuła Paweł. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Szkuta Magdalena. Katalog starodruków polskich w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej (British Library) Tadeusiewicz Hanna (1939- ). Słownik pracowników książki polskiej - wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej - jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą Tatʹânìna Ûlìana. Polish old printing dedicated to the Unite bishop and metropolitan Atanazy Szeptycki (1715-1746) in the light of Uniate moral theology Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Wagner Arkadiusz (1976- ). Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych Walle Élisabeth. Polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej (Bibliothèque nationale de France) Wojdon Joanna (1973- ). Zbiory polonijne w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota) oraz w innych wybranych instytucjach amerykańskich Wrede Maria (1953- ). Doświadczenie i refleksje wynikające z realizacji projektu "Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura" w latach 2009-2015
Indeks R0: BMNK
T. specj.: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. 2017.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 2793/2017/specj. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Woźniak Michał (1952- ). Betlej Andrzej (1971- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej dawnych województw Rzeczypospolitej. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość Brzostowska Izabella. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westprußen - inwentarz zabytków Prowincji Prusy Zachodnie Czerni Krystyna (1957- ). Katalog projektów i realizacji sakralnych Jerzego Nowosielskiego - perspektywy i przeszkody Czyż Anna Sylwia (1974- ). Nekropolie i groby polskie na świecie - stan badań i perspektywy działań dokumentacyjnych Czyżewski Krzysztof (1963- ). Inwentaryzacje kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie w ujęciu historycznym Dettloff Paweł (1970- ). Inwentarze i katalogi zabytków małopolski - historia i współczesność Dworzak Agata (1988- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej dawnych województw Rzeczypospolitej. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość Grajewski Grzegorz. Inwentaryzacja zabytków na pruskim Śląsku od połowy XIX wieku do 1945 roku Gutowski Bartłomiej (1973- ). Nekropolie i groby polskie na świecie - stan badań i perspektywy działań dokumentacyjnych Herner Krzysztof. Wykorzystywanie nowoczesnych technik skanowania 3D w inwentaryzacji i zarządzaniu zabytkami poprzemysłowymi i pogórniczymi przez Muzeum Górnictwa Weglowego w Zabrzu Kaliszuk Jerzy (1973- ). Rejestracja i opisywanie rękopisów średniowiecznych w zbiorach polskich - stan i perspektywy badawcze Kolendo-Korczak Katarzyna. Dokumantacja rysunkowa sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu jako źródło dla historyka sztuki i konserwatora zabytków Kolendo-Korczak Katarzyna. Katalog zabytków sztuki w Polsce - osiagnięcia, problemy, wyzwania Kowalski Tomasz (1991- ). Dariusz Kaczmarzyk - pierwszy powojenny inwentaryzator sztuki północnego Mazowsza. Kilka uwag o rękopiśmiennej spuściźnie badacza Lewicki Jakub (1969- ). Katalog zabytków na Mazowszu - dotychczasowe działania, metody i potrzeby Ludera Magdalena. Wybrane dzieła cerkiewnego malarstwa monumentalnego na terenie Polski (1596-1939) Oleńska Anna. Dawne województwo brzeskolitewskie w "Materiałach do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej" Piramidowicz Dorota (1970- ). Dawne województwo brzeskolitewskie w "Materiałach do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej" Przytarska Edyta. Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na przykładzie województwa pomorskiego. Historia, stan aktualny oraz pożądane kierunki zmian prawnych, organizacyjnych i technologicznych Rutkowska-Siuda Daria. Formy i metody ochrony zabytków sakralnych podejmowane przez duchowieństwo w diecezji sandomierskiej i kieleckiej od lat osiemdziesiątych XIX wieku do roku 1939 Seidel-Grzesińska Agnieszka. Współczesne tendencje w modelowaniu danych dotyczących dziedzictwa kulturowego Skrabski Józef (1975- ). Inwentaryzacja i digitalizacja dzieł sakralnych w Małopolsce Staszewski Stefan (archeologia). Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na przykładzie województwa pomorskiego. Historia, stan aktualny oraz pożądane kierunki zmian prawnych, organizacyjnych i technologicznych Szyma Marcin (1968- ). Inwentaryzacje kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie w ujęciu historycznym Walczak Marek (1965- ). Inwentaryzacje kościoła i klasztoru Dominikanów w Krakowie w ujęciu historycznym Wesołowska Monika (sztuka). Akademia Opiekunów Dziedzictwa Fundacji Hereditas - społeczne inwentaryzowanie detali architektonicznych w Warszawie Woźniak Michał (1952- ). Wstęp Zgliński Marcin. Katalog zabytków sztuki w Polsce - osiagnięcia, problemy, wyzwania Zimna-Kawecka Karolina. Archiwum przedwojennego konserwatora zabytków - z historii prowadzenia inwentarza, spisu i inwentaryzacji zabytków w Polsce (na przykładzie byłej dzielnicy pruskiej) Ziółkowska-Ganc Emilia. Pierwsza inwentaryzacja zabytków architektury Królestwa Polskiego z lat 1827-1830
Indeks R0: BMNK
Na s. red.: Monografia wykonana w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr 0122/NPRH 6/H 11/85/2018: Inwentarz sztuki Torunia, cz. I: Dziedzictwo sakralne zespół staromiejski, realizowanego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nr grantu 134-Z.
Materiały konferencyjne: Toruń, 23-25 października 2019 r.
Bibliogr. w przypisach do art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35143 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego Białas Andrzej (1936- ). Wstęp Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872) Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Ďurčanský Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirečków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna Grodziska Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872) Gryglewski Ryszard Witold. Wokół sprawy "Przeglądu Lekarskiego" Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Hübner Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności Kietlińska-Michalik Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU Kotarba Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Kremer Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Kurek Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Łaptaś Andrzej. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU Maciuk Marcin. W trosce o narodowe pamiątki - ofiarodawstwo na rzecz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w świetle materiałów archiwalnych Madeyska Teresa. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU Majkowska Rita (1942- ). Skarbnica pamięci. Fenomen Archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Małkiewicz Adam (1936-2021). Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Nowakowska-Zamachowska Monika. Komisja Balneologiczna w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Pavliček Tomáš (1982- ). Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem i Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego - Josef Jireček i Josef Hlávka Pawłowski Jerzy (1932-2018). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872) Pezda Janusz (1960- ). Dzieje Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego Rafalska-Łasocha Alicja. Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Woźny Marzena. Archeologia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (1815-1872) Wróblewski Andrzej Kajetan (1933- ). Nauki matematyczno-fizyczne w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Posłowie Zdrada Jerzy (1936- ). Między Wschodem a Zachodem. Międzynarodowe relacje TNK 1815-1872
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34772 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta ; 5)
Autor
Starzyński Marcin (1981- ). Tabor Dariusz (1958- ). Barczyński Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w. Bojęś-Białasik Anna. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r. Czajkowski Michael J. Ecclesiastical Timekeeping with Special Reference to the Mogiła Monastery Domżał Zbigniew. Komunikat z badań nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początku XVI w. Dzik Janina. Barokowe zespoły malowideł ściennych w kościołach cysterskich Rzeczypospolitej. Uwagi o ikonografii św. Bernarda z Clairvaux Fałat Julia. Wystrój rzeźbiarski małopolskich cenobiów cysterskich filiacji morimondzkiej. Motywy dekoracji i ich geneza Fraczek Dobrawa. Biblijne wzorce Oggrodu Rajskiego w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach - znaczenie i symbolika Galar Anna. Sprawy opactw cysterskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku na Kapitułach Generalnych w Cîteaux w XVII i XVIII w. Gerlic Henryk (1952- ). Obraz cystersa śląskiego w Diariuszu klasztoru rudzkiego Joachimiak Grzegorz. Recepcja muzyki lutniowej w opactwie Cystersów w Krzeszowie na przykładzie rękopiśmiennych tabulatur lutniowych z 1. połowy XVIII w. Kałuski Tomasz. Imago abbatis na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu Knapek Elżbieta. Starodruki cystersów szczyrzyckich w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kośka Małgorzata. Dokumenty dotyczące cystersów w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych Łużyniecka Ewa (1958- ). Katastrofy budowlane w kościołach klasztornych opactw cysterskich w Paradyżu i Mogile Michalska Monika. Średniowieczne oraz nowożytne additamenta w rękopisie Księgi Henrykowksiej jako źródło do badań nad tradycją fundacyjną klasztoru Cystersów w Henrykowie Milecka Małgorzata. Europejskie dziedzictwo krajobrazowe Cystersów Młodawska Magdalena. Udział Władysława Łuszczkiewicza w powstaniu "Monografii opactwa Cystersów we wsi Mogile Napiórkowski Andrzej (1962- ). Monastycyzm i jego mariologiczno-maryjne odniesienia Niemiec Dariusz (1974- ). Renesansowe sztućce podarowane Erazmowi z Rotterdamu przez opata mogilskiego Erazma Ciołka dziełem augsburskiego mistrza Daniela Hopfera? Nowicki Jan. Angielskie - krzyżackie - lokalne? O splocie inspiracji w architekturze konwentualnego kościoła opactwa Cystersów w Pelplinie Oszajca Paulina. Renesansowe sztućce podarowane Erazmowi z Rotterdamu przez opata mogilskiego Erazma Ciołka dziełem augsburskiego mistrza Daniela Hopfera? Partyka Jacek (1973- ). Obraz zycia cystersów mogilskich w kronice Sebastiana Kiełczewskiego ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie (rkps 3652) Ponińska Katarzyna. Interpretacja sceny Obrzezania z dekoracji tabernakulum w kościele św. Bartłomieja w Mogile na podstawie piśmiennictwa religijnego i innych przedstawień plastycznych Skoczyński Michał. Dobra leśne cysterek owińskich (XII-XIX w.) - szkic do problemu Strumiłowski Jan Paweł (1983- ). Spójność cysterskiej estetyki i teologii doby średniowiecza Szymoniak Marcin (historia). Nowe ustalenia o pieczęciach opatów mogilskich z XV i XVI w. Tabor Dariusz (1958- ). Od lectio divina do dwóch sensów pisma. Refleksy cysterskiej egzegezy w "Psałterzu trzebnickim" IF 440 Utzig Joanna. Wstęp do badań nad średniowiecznymi witrażami z klasztoru Cystersów w Kołbaczu - problematyka artystyczna i zagadnienia metodologiczne Wałkówski Andrzej (1959- ). Komunikat z badań nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początku XVI w. Wenta Jarosław (1955- ). Założenia edycji tekstów dziejopisarskich z cysterskiej Oliwy Woszuk Natalia. Opactwo cysterskie w Cârţa na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Charakter najstarszej zabudowy opactwa w Łeknie w świetle źródeł pisanych i archeologicznych Zdanek Maciej (1975- ). Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r.
Indeks R0: BMNK
Publ. zawiera materiały z "V Seminarium sztuki i kultury duchowej Cystersów", które odbyło się w Krakowie w dniach 4-5 kwietnia 2017 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32932 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej