Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Czerwińska Katarzyna
(1)
Diduszko-Kuśmirska Joanna
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Bells and monuments recasting (semantic transfer)
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Przetapianie dzwonów i pomników (transfer semantyki)
(1)
Frąszczak Michał. Bells in the customs of provincial residents based on Polish and Italian comedies
(1)
Frąszczak Michał. Dzwony w obyczajowości mieszkańców prowincji na przykładzie polskich i włoskich seriali komediowych
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Dźwięki łączące światy - o dzwonach i dzwonkach w Birmie
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Sounds connecting worlds - about bells and little bells in Burma
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Ancient European Bells in Russia
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Starożytne europejskie dzwony w Rosji
(1)
Guźlak Gerard
(1)
Guźlak Gerard. Kultura dzwonu. Wprowadzenie do tomu i serii wydawniczej
(1)
Guźlak Gerard. The Bell Culture. An Introduction to the Volume and Series
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Early History of Church Ringing in the Monasteries of The Holy Mount Athos
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Wczesna historia dzwonienia w monastyrach Świętej Góry Athos
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Projekt naukowy / o projekcie: Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Research Project / about the Project: Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Wissenschaftliches Projekt / uber das Projekt: Rettungsaktion fur Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Bells in Lithuanian folklore and mythology
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Die Glocken in der litauischen Folklore und Mythologie
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Dzwony w litewskim folklorze i mitologii
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). About modern historical campanology
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Dawne dzwony kościelne na terytorium gminy Stegna. Obserwacje wybranego na Mierzei Wiślanej mikropejzażu kampanologicznego
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Former Church Bells on the Territory of the Stegna Borough. Observations on the Campanological Microlandscape of the Vistula Spit
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). O nowoczesnej kampanologii historycznej
(1)
Kubanek Martyna. Motyw dzwonu w sztuce ulicznej
(1)
Kubanek Martyna. The bell motif in street art
(1)
Kunstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolika dzwonów w kulturze i literaturze dawnej Europy
(1)
Kunstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolism of Bells in the Culture and Literature of Old Europe
(1)
Nestorow Rafał. Projekt naukowy / o projekcie: Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie
(1)
Nestorow Rafał. Research Project / about the Project: Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities
(1)
Nestorow Rafał. Wissenschaftliches Projekt / uber das Projekt: Rettungsaktion fur Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden
(1)
Pestrecov Vladimir Il'ic. Narodowe źródła rosyjskiej sztuki dzwonowej
(1)
Pestrecov Vladimir Il'ic. National Originality of Russian Bell Art
(1)
Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld — ein Glockengieser aus der van-Wou-Nachfolge im brandenburgisch-pommerschen Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland
(1)
Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld — ludwisarz brandenbursko-pomorskiego i polsko-niemieckiego regionu granicznego sukcesor tradycji odlewniczych mistrza van Wou
(1)
Peter Claus. Podsumowanie sympozjum oraz prognozy dotyczące polskich i europejskich badań dzwonów
(1)
Peter Claus. Resume of the symposium and future prognosis regarding Polish and European scientific studies of bells
(1)
Peter Claus. Ruckschau auf die Tagung und Blick in die Zukunft des wissenschaftlichen Glockenwesens in Polen und Glocken-Europa
(1)
Peter Claus. The Bellfounder Lutke Rose von Bielefeld Successor to van Wou from the Brandenburg-Pomeranian Polish-German Border Region
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Address Made at the Opening of the Symposium Bellsin Christian Europe on Behalf of the German Bell Museum Association (DGM e.V.)
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). An inventory of the fourteen deep-voiced bells ( Db3) to be found in Western Central and South Eastern Europe including a supplement of six of the most deep-voiced bellsto have been exported from Western and Central Europe
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Die vierzehn tontiefsten Glocken West- Mittel- und Sudosteuropas - unter Einschlus der sechs tontiefsten Exportglocken aus West- und Mitteleuropa - jeweils bis zur Tonstufe des 0
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Grundlagen der Struktur des Glockenklanges - am Beispiel einiger Glocken in Polen
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Gruswort zur Eroffnung der Tagung Glocken im christlichen Europa seitens des Deutschen Glockenmuseum e.V
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Podstawy struktury dźwięku dzwonów - na przykładzie kilku dzwonów w Polsce
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Powitanie uczestników sympozjum Dzwony w chrześcijańskiej Europie wystosowane przez Niemieckie Muzeum Dzwonów (DGM e.V.)
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). The structure of bell sounds - some basics with special reference to selected bells in Poland
(1)
Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Bells in Songs
(1)
Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Dzwony w piosenkach
(1)
Piłkowski Zbigniew. A bell - construction and microstructure
(1)
Piłkowski Zbigniew. Dzwon - konstrukcja i mikrostruktura
(1)
Poettgen Jorg (1939-2014). Die Entwicklung der Glockeninschriften in Mitteleuropa bis zur Reformation
(1)
Poettgen Jorg (1939-2014). Rozwój inskrypcji dzwonowych w Europie Środkowej do reformacji
(1)
Poettgen Jorg (1939-2014). The Development of Bell Inscriptions in Central Europe before the Reformation
(1)
Przegiętka Krzysztof. Dzwon jako element dziedzictwa kulturowego i tradycji
(1)
Przegiętka Krzysztof. The Bell as an element of cultural heritage and tradition
(1)
Rezmer-Mrówczyńska Natalia. Symbolika dzwonu w kulturze i literaturze polskiego oświecenia
(1)
Rezmer-Mrówczyńska Natalia. Symbolism of the bell in the culture and literature of the Polish enlightenment
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Bells of the Royal Wawel Cathedral Cracow (communique)
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Dzwony królewskiej katedry na Wawelu w Krakowie (komunikat)
(1)
Rozynkowski Waldemar (1968- ). Functions of Bells in the Teutonic Conventual Community in Prussia
(1)
Rozynkowski Waldemar (1968- ). Funkcje dzwonów w krzyżackiej wspólnocie zakonnej w Prusach
(1)
Rzadkosz Stanisław (1944-2014). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Rzadkosz Stanisław (1944-2014). Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Sarikov Pavel Viktorovic. Acoustic studies of bells in Russia
(1)
Sarikov Pavel Viktorovic. Badania akustyczne dzwonów w Rosji
(1)
Sat'ko Elena Gеnnаd'еvnа (1966- ). Author about the book Коlokol'nyj zvon - dusa naroda / Bell Ringing - the Soul of the People
(1)
Sat'ko Elena Gеnnаd'еvnа (1966- ). Autor o książce Dźwięk dzwonu - dusza narodu
(1)
Tararackaa Natalia Valentinovna. Modern concerts and festivals of bell-ringing in Russia
(1)
Tararackaa Natalia Valentinovna. Współczesne koncerty i festiwale dzwonienia w Rosji
(1)
Tomaszewska Joanna Maria. Symbolika wybranych dzwonów oraz ich obecność w przestrzeni internetowej
(1)
Tomaszewska Joanna Maria. The symbolism of selected bells and their presence on the internet
(1)
Trojanowska Marta. Historia zapisana na dzwonach z Daromina
(1)
Trojanowska Marta. History inscribed on bells from Daromin
(1)
Tureczek Marceli (1979- ). Bells between Silesia Brandenburg and Pomerania. A short Retrospect of Past Study and Challenges (communique)
(1)
Tureczek Marceli (1979- ). Dzwony między Śląskiem Brandenburgią i Pomorzem. Krótka retrospekcja dotychczasowych badań oraz wyzwania (komunikat)
(1)
Urban Justyna. Dissonance or harmony? Bells in the poetry of Józef Czechowicz
(1)
Urban Justyna. Dysonans czy harmonia? Dzwony w poezji Józefa Czechowicza
(1)
Węcławowicz Tomasz (1952- ). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Węcławowicz Tomasz (1952- ). Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Zalenas Gintautas (1957- ). Crossroads of European campanology - reflection after the conclusion of the Bydgoszcz Symposium
(1)
Zalenas Gintautas (1957- ). Rozdroża kampanologii europejskiej - refleksje po zakończeniu sympozjum bydgoskiego
(1)
Zamulińska Katarzyna. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Zamulińska Katarzyna. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Dzwony
(1)
Ludwisarstwo
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
(Kultura Dzwonu ; t. 1)
Autor
Guźlak Gerard. Czerwińska Katarzyna. Diduszko-Kuśmirska Joanna. Faryno Jerzy (1941- ). Bells and monuments recasting (semantic transfer) Faryno Jerzy (1941- ). Przetapianie dzwonów i pomników (transfer semantyki) Frąszczak Michał. Bells in the customs of provincial residents based on Polish and Italian comedies Frąszczak Michał. Dzwony w obyczajowości mieszkańców prowincji na przykładzie polskich i włoskich seriali komediowych Garbacz-Klempka Aldona. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa Garbacz-Klempka Aldona. Metallurgical studies of ancient Cracow bells Gil Sylwia (orientalistyka). Dźwięki łączące światy - o dzwonach i dzwonkach w Birmie Gil Sylwia (orientalistyka). Sounds connecting worlds - about bells and little bells in Burma Guseva Anna Nikolaevna. Ancient European Bells in Russia Guseva Anna Nikolaevna. Starożytne europejskie dzwony w Rosji Guźlak Gerard. Kultura dzwonu. Wprowadzenie do tomu i serii wydawniczej Guźlak Gerard. The Bell Culture. An Introduction to the Volume and Series Ivanova Mariâ Aleksandrovna. Early History of Church Ringing in the Monasteries of The Holy Mount Athos Ivanova Mariâ Aleksandrovna. Wczesna historia dzwonienia w monastyrach Świętej Góry Athos Jamski Piotr (1972- ). Projekt naukowy / o projekcie: "Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej, ewakuowanych przez władze rosyjskie" Jamski Piotr (1972- ). Research Project / about the Project: "Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities" Jamski Piotr (1972- ). Wissenschaftliches Projekt / über das Projekt: "Rettungsaktion für Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken, die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden" Klimka Libertas (1940- ). Bells in Lithuanian folklore and mythology Klimka Libertas (1940- ). Die Glocken in der litauischen Folklore und Mythologie Klimka Libertas (1940- ). Dzwony w litewskim folklorze i mitologii Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). About modern historical campanology Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Dawne dzwony kościelne na terytorium gminy Stegna. Obserwacje wybranego na Mierzei Wiślanej mikropejzażu kampanologicznego Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Former Church Bells on the Territory of the Stegna Borough. Observations on the Campanological Microlandscape of the Vistula Spit Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). O nowoczesnej kampanologii historycznej Kubanek Martyna. Motyw dzwonu w sztuce ulicznej Kubanek Martyna. The bell motif in street art Künstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolika dzwonów w kulturze i literaturze dawnej Europy Künstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolism of Bells in the Culture and Literature of Old Europe Nestorow Rafał. Projekt naukowy / o projekcie: "Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej, ewakuowanych przez władze rosyjskie" Nestorow Rafał. Research Project / about the Project: "Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities" Nestorow Rafał. Wissenschaftliches Projekt / über das Projekt: "Rettungsaktion für Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken, die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden" Pestrecov Vladimir Il'ič. Narodowe źródła rosyjskiej sztuki dzwonowej Pestrecov Vladimir Il'ič. National Originality of Russian Bell Art Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld — ein Glockengießer aus der van-Wou-Nachfolge im brandenburgisch-pommerschen Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld — ludwisarz brandenbursko-pomorskiego i polsko-niemieckiego regionu granicznego, sukcesor tradycji odlewniczych mistrza van Wou Peter Claus. Podsumowanie sympozjum oraz prognozy dotyczące polskich i europejskich badań dzwonów Peter Claus. Résumé of the symposium and future prognosis regarding Polish and European scientific studies of bells Peter Claus. Rückschau auf die Tagung und Blick in die Zukunft des wissenschaftlichen Glockenwesens in Polen und Glocken-Europa Peter Claus. The Bellfounder Lutke Rose von Bielefeld, Successor to van Wou from the Brandenburg-Pomeranian Polish-German Border Region Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). An inventory of the fourteen deep-voiced bells (< Db3) to be found in Western, Central and South Eastern Europe including a supplement of six of the most deep-voiced bellsto have been exported from Western and Central Europe Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). Address Made at the Opening of the Symposium "Bellsin Christian Europe" on Behalf of the German Bell Museum Association (DGM e.V.) Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). Die vierzehn tontiefsten Glocken West-, Mittel- und Südosteuropas - unter Einschluß der sechs tontiefsten Exportglocken aus West- und Mitteleuropa - jeweils bis zur Tonstufe des 0 Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). Grundlagen der Struktur des Glockenklanges - am Beispiel einiger Glocken in Polen Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). Grußwort zur Eröffnung der Tagung "Glocken im christlichen Europa" seitens des Deutschen Glockenmuseum e.V. Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). Podstawy struktury dźwięku dzwonów - na przykładzie kilku dzwonów w Polsce Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). Powitanie uczestników sympozjum "Dzwony w chrześcijańskiej Europie" wystosowane przez Niemieckie Muzeum Dzwonów (DGM e.V.) Pfeiffer-Rupp Rüdiger (1948- ). The structure of bell sounds - some basics, with special reference to selected bells in Poland Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Bells in Songs Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Dzwony w piosenkach Piłkowski Zbigniew. A bell - construction and microstructure Piłkowski Zbigniew. Dzwon - konstrukcja i mikrostruktura Poettgen Jörg (1939-2014). Die Entwicklung der Glockeninschriften in Mitteleuropa bis zur Reformation Poettgen Jörg (1939-2014). Rozwój inskrypcji dzwonowych w Europie Środkowej do reformacji Poettgen Jörg (1939-2014). The Development of Bell Inscriptions in Central Europe before the Reformation Przegiętka Krzysztof. Dzwon jako element dziedzictwa kulturowego i tradycji Przegiętka Krzysztof. The Bell as an element of cultural heritage and tradition Rezmer-Mrówczyńska Natalia. Symbolika dzwonu w kulturze i literaturze polskiego oświecenia Rezmer-Mrówczyńska Natalia. Symbolism of the bell in the culture and literature of the Polish enlightenment Rokosz Mieczysław (1942- ). Bells of the Royal Wawel Cathedral, Cracow (communiqué) Rokosz Mieczysław (1942- ). Dzwony królewskiej katedry na Wawelu w Krakowie (komunikat) Rozynkowski Waldemar (1968- ). Functions of Bells in the Teutonic Conventual Community in Prussia Rozynkowski Waldemar (1968- ). Funkcje dzwonów w krzyżackiej wspólnocie zakonnej w Prusach Rzadkosz Stanisław (1944-2014). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa Rzadkosz Stanisław (1944-2014). Metallurgical studies of ancient Cracow bells Šarikov Pavel Viktorovič. Acoustic studies of bells in Russia Šarikov Pavel Viktorovič. Badania akustyczne dzwonów w Rosji Šat'ko Elena Gеnnаd'еvnа (1966- ). Author about the book "Коlokol'nyj zvon - duša naroda" / "Bell Ringing - the Soul of the People" Šat'ko Elena Gеnnаd'еvnа (1966- ). Autor o książce "Dźwięk dzwonu - dusza narodu" Tararackaâ Nataliâ Valentinovna. Modern concerts and festivals of bell-ringing in Russia Tararackaâ Nataliâ Valentinovna. Współczesne koncerty i festiwale dzwonienia w Rosji Tomaszewska Joanna Maria. Symbolika wybranych dzwonów oraz ich obecność w przestrzeni internetowej Tomaszewska Joanna Maria. The symbolism of selected bells and their presence on the internet Trojanowska Marta. Historia zapisana na dzwonach z Daromina Trojanowska Marta. History inscribed on bells from Daromin Tureczek Marceli (1979- ). Bells between Silesia, Brandenburg and Pomerania. A short Retrospect of Past Study and Challenges (communiqué) Tureczek Marceli (1979- ). Dzwony między Śląskiem, Brandenburgią i Pomorzem. Krótka retrospekcja dotychczasowych badań oraz wyzwania (komunikat) Urban Justyna. Dissonance or harmony? Bells in the poetry of Józef Czechowicz Urban Justyna. Dysonans czy harmonia? Dzwony w poezji Józefa Czechowicza Węcławowicz Tomasz (1952- ). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa Węcławowicz Tomasz (1952- ). Metallurgical studies of ancient Cracow bells Žalėnas Gintautas (1957- ). Crossroads of European campanology - reflection after the conclusion of the Bydgoszcz Symposium Žalėnas Gintautas (1957- ). Rozdroża kampanologii europejskiej - refleksje po zakończeniu sympozjum bydgoskiego Zamulińska Katarzyna. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa Zamulińska Katarzyna. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32492 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej