Sorting
Source
National Museum in Krakow Library
(1)
Form of Work
Ksi─ů┼╝ki
(1)
Status
available
(1)
Branch
Magazyn
(1)
Author
Czerwińska Katarzyna
(1)
Diduszko-Ku┼Ťmirska Joanna
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Bells and monuments recasting (semantic transfer)
(1)
Faryno Jerzy (1941- ). Przetapianie dzwonów i pomników (transfer semantyki)
(1)
Fr─ůszczak Micha┼é. Bells in the customs of provincial residents based on Polish and Italian comedies
(1)
Fr─ůszczak Micha┼é. Dzwony w obyczajowo┼Ťci mieszka┼äc├│w prowincji na przyk┼éadzie polskich i w┼éoskich seriali komediowych
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwon├│w Krakowa
(1)
Garbacz-Klempka Aldona. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). D┼║wi─Öki ┼é─ůcz─ůce ┼Ťwiaty - o dzwonach i dzwonkach w Birmie
(1)
Gil Sylwia (orientalistyka). Sounds connecting worlds - about bells and little bells in Burma
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Ancient European Bells in Russia
(1)
Guseva Anna Nikolaevna. Staro┼╝ytne europejskie dzwony w Rosji
(1)
Gu┼║lak Gerard
(1)
Gu┼║lak Gerard. Kultura dzwonu. Wprowadzenie do tomu i serii wydawniczej
(1)
Gu┼║lak Gerard. The Bell Culture. An Introduction to the Volume and Series
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Early History of Church Ringing in the Monasteries of The Holy Mount Athos
(1)
Ivanova Maria Aleksandrovna. Wczesna historia dzwonienia w monastyrach Świętej Góry Athos
(1)
Jamski Piotr (1972-┬á). Projekt naukowy / o projekcie: Ratownictwo Dzwon├│w 1915-1921. Inwentaryzacja dzwon├│w pochodz─ůcych z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez w┼éadze rosyjskie
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Research Project / about the Project: Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Wissenschaftliches Projekt / uber das Projekt: Rettungsaktion fur Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Bells in Lithuanian folklore and mythology
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Die Glocken in der litauischen Folklore und Mythologie
(1)
Klimka Libertas (1940- ). Dzwony w litewskim folklorze i mitologii
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). About modern historical campanology
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951-┬á). Dawne dzwony ko┼Ťcielne na terytorium gminy Stegna. Obserwacje wybranego na Mierzei Wi┼Ťlanej mikropejza┼╝u kampanologicznego
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Former Church Bells on the Territory of the Stegna Borough. Observations on the Campanological Microlandscape of the Vistula Spit
(1)
Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). O nowoczesnej kampanologii historycznej
(1)
Kubanek Martyna. Motyw dzwonu w sztuce ulicznej
(1)
Kubanek Martyna. The bell motif in street art
(1)
Kunstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolika dzwonów w kulturze i literaturze dawnej Europy
(1)
Kunstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolism of Bells in the Culture and Literature of Old Europe
(1)
Nestorow Rafa┼é. Projekt naukowy / o projekcie: Ratownictwo Dzwon├│w 1915-1921. Inwentaryzacja dzwon├│w pochodz─ůcych z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez w┼éadze rosyjskie
(1)
Nestorow Rafał. Research Project / about the Project: Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities
(1)
Nestorow Rafał. Wissenschaftliches Projekt / uber das Projekt: Rettungsaktion fur Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden
(1)
Pestrecov Vladimir Il'ic. Narodowe źródła rosyjskiej sztuki dzwonowej
(1)
Pestrecov Vladimir Il'ic. National Originality of Russian Bell Art
(1)
Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld ÔÇö ein Glockengieser aus der van-Wou-Nachfolge im brandenburgisch-pommerschen Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland
(1)
Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld ÔÇö ludwisarz brandenbursko-pomorskiego i polsko-niemieckiego regionu granicznego sukcesor tradycji odlewniczych mistrza van Wou
(1)
Peter Claus. Podsumowanie sympozjum oraz prognozy dotycz─ůce polskich i europejskich bada┼ä dzwon├│w
(1)
Peter Claus. Resume of the symposium and future prognosis regarding Polish and European scientific studies of bells
(1)
Peter Claus. Ruckschau auf die Tagung und Blick in die Zukunft des wissenschaftlichen Glockenwesens in Polen und Glocken-Europa
(1)
Peter Claus. The Bellfounder Lutke Rose von Bielefeld Successor to van Wou from the Brandenburg-Pomeranian Polish-German Border Region
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Address Made at the Opening of the Symposium Bellsin Christian Europe on Behalf of the German Bell Museum Association (DGM e.V.)
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). An inventory of the fourteen deep-voiced bells ( Db3) to be found in Western Central and South Eastern Europe including a supplement of six of the most deep-voiced bellsto have been exported from Western and Central Europe
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Die vierzehn tontiefsten Glocken West- Mittel- und Sudosteuropas - unter Einschlus der sechs tontiefsten Exportglocken aus West- und Mitteleuropa - jeweils bis zur Tonstufe des 0
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Grundlagen der Struktur des Glockenklanges - am Beispiel einiger Glocken in Polen
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Gruswort zur Eroffnung der Tagung Glocken im christlichen Europa seitens des Deutschen Glockenmuseum e.V
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). Podstawy struktury dźwięku dzwonów - na przykładzie kilku dzwonów w Polsce
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948-┬á). Powitanie uczestnik├│w sympozjum Dzwony w chrze┼Ťcija┼äskiej Europie wystosowane przez Niemieckie Muzeum Dzwon├│w (DGM e.V.)
(1)
Pfeiffer-Rupp Rudiger (1948- ). The structure of bell sounds - some basics with special reference to selected bells in Poland
(1)
Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Bells in Songs
(1)
Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Dzwony w piosenkach
(1)
Piłkowski Zbigniew. A bell - construction and microstructure
(1)
Piłkowski Zbigniew. Dzwon - konstrukcja i mikrostruktura
(1)
Poettgen Jorg (1939-2014). Die Entwicklung der Glockeninschriften in Mitteleuropa bis zur Reformation
(1)
Poettgen Jorg (1939-2014). Rozwój inskrypcji dzwonowych w Europie Środkowej do reformacji
(1)
Poettgen Jorg (1939-2014). The Development of Bell Inscriptions in Central Europe before the Reformation
(1)
Przegi─Ötka Krzysztof. Dzwon jako element dziedzictwa kulturowego i tradycji
(1)
Przegi─Ötka Krzysztof. The Bell as an element of cultural heritage and tradition
(1)
Rezmer-Mr├│wczy┼äska Natalia. Symbolika dzwonu w kulturze i literaturze polskiego o┼Ťwiecenia
(1)
Rezmer-Mrówczyńska Natalia. Symbolism of the bell in the culture and literature of the Polish enlightenment
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Bells of the Royal Wawel Cathedral Cracow (communique)
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Dzwony królewskiej katedry na Wawelu w Krakowie (komunikat)
(1)
Rozynkowski Waldemar (1968- ). Functions of Bells in the Teutonic Conventual Community in Prussia
(1)
Rozynkowski Waldemar (1968- ). Funkcje dzwonów w krzyżackiej wspólnocie zakonnej w Prusach
(1)
Rzadkosz Stanisław (1944-2014). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Rzadkosz Stanisław (1944-2014). Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Sarikov Pavel Viktorovic. Acoustic studies of bells in Russia
(1)
Sarikov Pavel Viktorovic. Badania akustyczne dzwon├│w w Rosji
(1)
Sat'ko Elena GđÁnnđ░d'đÁvnđ░ (1966-┬á). Author about the book đÜđżlokol'nyj zvon - dusa naroda / Bell Ringing - the Soul of the People
(1)
Sat'ko Elena GđÁnnđ░d'đÁvnđ░ (1966-┬á). Autor o ksi─ů┼╝ce D┼║wi─Ök dzwonu - dusza narodu
(1)
Tararackaa Natalia Valentinovna. Modern concerts and festivals of bell-ringing in Russia
(1)
Tararackaa Natalia Valentinovna. Współczesne koncerty i festiwale dzwonienia w Rosji
(1)
Tomaszewska Joanna Maria. Symbolika wybranych dzwon├│w oraz ich obecno┼Ť─ç w przestrzeni internetowej
(1)
Tomaszewska Joanna Maria. The symbolism of selected bells and their presence on the internet
(1)
Trojanowska Marta. Historia zapisana na dzwonach z Daromina
(1)
Trojanowska Marta. History inscribed on bells from Daromin
(1)
Tureczek Marceli (1979- ). Bells between Silesia Brandenburg and Pomerania. A short Retrospect of Past Study and Challenges (communique)
(1)
Tureczek Marceli (1979-┬á). Dzwony mi─Ödzy ┼Ül─ůskiem Brandenburgi─ů i Pomorzem. Kr├│tka retrospekcja dotychczasowych bada┼ä oraz wyzwania (komunikat)
(1)
Urban Justyna. Dissonance or harmony? Bells in the poetry of J├│zef Czechowicz
(1)
Urban Justyna. Dysonans czy harmonia? Dzwony w poezji J├│zefa Czechowicza
(1)
Węcławowicz Tomasz (1952- ). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Węcławowicz Tomasz (1952- ). Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Zalenas Gintautas (1957- ). Crossroads of European campanology - reflection after the conclusion of the Bydgoszcz Symposium
(1)
Zalenas Gintautas (1957- ). Rozdroża kampanologii europejskiej - refleksje po zakończeniu sympozjum bydgoskiego
(1)
Zamulińska Katarzyna. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
(1)
Zamulińska Katarzyna. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
Country
Poland
(1)
Language
Polish
(1)
Subject
Dzwony
(1)
Ludwisarstwo
(1)
1 result Filter
Book
In basket
(Kultura Dzwonu ; t. 1)
Author
Gu┼║lak Gerard. Czerwi┼äska Katarzyna. Diduszko-Ku┼Ťmirska Joanna. Faryno Jerzy (1941- ). Bells and monuments recasting (semantic transfer) Faryno Jerzy (1941- ). Przetapianie dzwon├│w i pomnik├│w (transfer semantyki) Fr─ůszczak Micha┼é. Bells in the customs of provincial residents based on Polish and Italian comedies Fr─ůszczak Micha┼é. Dzwony w obyczajowo┼Ťci mieszka┼äc├│w prowincji na przyk┼éadzie polskich i w┼éoskich seriali komediowych Garbacz-Klempka Aldona. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwon├│w Krakowa Garbacz-Klempka Aldona. Metallurgical studies of ancient Cracow bells Gil Sylwia (orientalistyka). D┼║wi─Öki ┼é─ůcz─ůce ┼Ťwiaty - o dzwonach i dzwonkach w Birmie Gil Sylwia (orientalistyka). Sounds connecting worlds - about bells and little bells in Burma Guseva Anna Nikolaevna. Ancient European Bells in Russia Guseva Anna Nikolaevna. Staro┼╝ytne europejskie dzwony w Rosji Gu┼║lak Gerard. Kultura dzwonu. Wprowadzenie do tomu i serii wydawniczej Gu┼║lak Gerard. The Bell Culture. An Introduction to the Volume and Series Ivanova Mari├ó Aleksandrovna. Early History of Church Ringing in the Monasteries of The Holy Mount Athos Ivanova Mari├ó Aleksandrovna. Wczesna historia dzwonienia w monastyrach ┼Üwi─Ötej G├│ry Athos Jamski Piotr (1972- ). Projekt naukowy / o projekcie: "Ratownictwo Dzwon├│w 1915-1921. Inwentaryzacja dzwon├│w pochodz─ůcych z dawnych ziem Rzeczypospolitej, ewakuowanych przez w┼éadze rosyjskie" Jamski Piotr (1972- ). Research Project / about the Project: "Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities" Jamski Piotr (1972- ). Wissenschaftliches Projekt / ├╝ber das Projekt: "Rettungsaktion f├╝r Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken, die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden" Klimka Libertas (1940- ). Bells in Lithuanian folklore and mythology Klimka Libertas (1940- ). Die Glocken in der litauischen Folklore und Mythologie Klimka Libertas (1940- ). Dzwony w litewskim folklorze i mitologii Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). About modern historical campanology Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Dawne dzwony ko┼Ťcielne na terytorium gminy Stegna. Obserwacje wybranego na Mierzei Wi┼Ťlanej mikropejza┼╝u kampanologicznego Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). Former Church Bells on the Territory of the Stegna Borough. Observations on the Campanological Microlandscape of the Vistula Spit Kowalski Krzysztof Maciej (1951- ). O nowoczesnej kampanologii historycznej Kubanek Martyna. Motyw dzwonu w sztuce ulicznej Kubanek Martyna. The bell motif in street art K├╝nstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolika dzwon├│w w kulturze i literaturze dawnej Europy K├╝nstler-Langner Danuta (1959- ). Symbolism of Bells in the Culture and Literature of Old Europe Nestorow Rafa┼é. Projekt naukowy / o projekcie: "Ratownictwo Dzwon├│w 1915-1921. Inwentaryzacja dzwon├│w pochodz─ůcych z dawnych ziem Rzeczypospolitej, ewakuowanych przez w┼éadze rosyjskie" Nestorow Rafa┼é. Research Project / about the Project: "Bell Rescue 1915-1921. An Inventory of Bells Coming from the Former Polish Lands evacuated by Russian Authorities" Nestorow Rafa┼é. Wissenschaftliches Projekt / ├╝ber das Projekt: "Rettungsaktion f├╝r Glocken 1915-1921. Inventarisation der Glocken, die aus den ehemaligen Gebieten der polnisch-litauischen Adelsrepublik stammen und durch die russischen Machthaber evakuiert wurden" Pestrecov Vladimir Il'i─Ź. Narodowe ┼║r├│d┼éa rosyjskiej sztuki dzwonowej Pestrecov Vladimir Il'i─Ź. National Originality of Russian Bell Art Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld ÔÇö ein Glockengie├čer aus der van-Wou-Nachfolge im brandenburgisch-pommerschen Grenzgebiet zwischen Polen und Deutschland Peter Claus. Lutke Rose von Bielefeld ÔÇö ludwisarz brandenbursko-pomorskiego i polsko-niemieckiego regionu granicznego, sukcesor tradycji odlewniczych mistrza van Wou Peter Claus. Podsumowanie sympozjum oraz prognozy dotycz─ůce polskich i europejskich bada┼ä dzwon├│w Peter Claus. R├ęsum├ę of the symposium and future prognosis regarding Polish and European scientific studies of bells Peter Claus. R├╝ckschau auf die Tagung und Blick in die Zukunft des wissenschaftlichen Glockenwesens in Polen und Glocken-Europa Peter Claus. The Bellfounder Lutke Rose von Bielefeld, Successor to van Wou from the Brandenburg-Pomeranian Polish-German Border Region Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). An inventory of the fourteen deep-voiced bells (< Db3) to be found in Western, Central and South Eastern Europe including a supplement of six of the most deep-voiced bellsto have been exported from Western and Central Europe Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). Address Made at the Opening of the Symposium "Bellsin Christian Europe" on Behalf of the German Bell Museum Association (DGM e.V.) Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). Die vierzehn tontiefsten Glocken West-, Mittel- und S├╝dosteuropas - unter Einschlu├č der sechs tontiefsten Exportglocken aus West- und Mitteleuropa - jeweils bis zur Tonstufe des 0 Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). Grundlagen der Struktur des Glockenklanges - am Beispiel einiger Glocken in Polen Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). Gru├čwort zur Er├Âffnung der Tagung "Glocken im christlichen Europa" seitens des Deutschen Glockenmuseum e.V. Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). Podstawy struktury d┼║wi─Öku dzwon├│w - na przyk┼éadzie kilku dzwon├│w w Polsce Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). Powitanie uczestnik├│w sympozjum "Dzwony w chrze┼Ťcija┼äskiej Europie" wystosowane przez Niemieckie Muzeum Dzwon├│w (DGM e.V.) Pfeiffer-Rupp R├╝diger (1948- ). The structure of bell sounds - some basics, with special reference to selected bells in Poland Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Bells in Songs Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Dzwony w piosenkach Pi┼ékowski Zbigniew. A bell - construction and microstructure Pi┼ékowski Zbigniew. Dzwon - konstrukcja i mikrostruktura Poettgen Jo╠łrg (1939-2014). Die Entwicklung der Glockeninschriften in Mitteleuropa bis zur Reformation Poettgen Jo╠łrg (1939-2014). Rozw├│j inskrypcji dzwonowych w Europie ┼Ürodkowej do reformacji Poettgen Jo╠łrg (1939-2014). The Development of Bell Inscriptions in Central Europe before the Reformation Przegi─Ötka Krzysztof. Dzwon jako element dziedzictwa kulturowego i tradycji Przegi─Ötka Krzysztof. The Bell as an element of cultural heritage and tradition Rezmer-Mr├│wczy┼äska Natalia. Symbolika dzwonu w kulturze i literaturze polskiego o┼Ťwiecenia Rezmer-Mr├│wczy┼äska Natalia. Symbolism of the bell in the culture and literature of the Polish enlightenment Rokosz Mieczys┼éaw (1942- ). Bells of the Royal Wawel Cathedral, Cracow (communiqu├ę) Rokosz Mieczys┼éaw (1942- ). Dzwony kr├│lewskiej katedry na Wawelu w Krakowie (komunikat) Rozynkowski Waldemar (1968- ). Functions of Bells in the Teutonic Conventual Community in Prussia Rozynkowski Waldemar (1968- ). Funkcje dzwon├│w w krzy┼╝ackiej wsp├│lnocie zakonnej w Prusach Rzadkosz Stanis┼éaw (1944-2014). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwon├│w Krakowa Rzadkosz Stanis┼éaw (1944-2014). Metallurgical studies of ancient Cracow bells ┼áarikov Pavel Viktorovi─Ź. Acoustic studies of bells in Russia ┼áarikov Pavel Viktorovi─Ź. Badania akustyczne dzwon├│w w Rosji ┼áat'ko Elena GđÁnnđ░d'đÁvnđ░ (1966- ). Author about the book "đÜđżlokol'nyj zvon - du┼ía naroda" / "Bell Ringing - the Soul of the People" ┼áat'ko Elena GđÁnnđ░d'đÁvnđ░ (1966- ). Autor o ksi─ů┼╝ce "D┼║wi─Ök dzwonu - dusza narodu" Tararacka├ó Natali├ó Valentinovna. Modern concerts and festivals of bell-ringing in Russia Tararacka├ó Natali├ó Valentinovna. Wsp├│┼éczesne koncerty i festiwale dzwonienia w Rosji Tomaszewska Joanna Maria. Symbolika wybranych dzwon├│w oraz ich obecno┼Ť─ç w przestrzeni internetowej Tomaszewska Joanna Maria. The symbolism of selected bells and their presence on the internet Trojanowska Marta. Historia zapisana na dzwonach z Daromina Trojanowska Marta. History inscribed on bells from Daromin Tureczek Marceli (1979- ). Bells between Silesia, Brandenburg and Pomerania. A short Retrospect of Past Study and Challenges (communiqu├ę) Tureczek Marceli (1979- ). Dzwony mi─Ödzy ┼Ül─ůskiem, Brandenburgi─ů i Pomorzem. Kr├│tka retrospekcja dotychczasowych bada┼ä oraz wyzwania (komunikat) Urban Justyna. Dissonance or harmony? Bells in the poetry of J├│zef Czechowicz Urban Justyna. Dysonans czy harmonia? Dzwony w poezji J├│zefa Czechowicza W─Öc┼éawowicz Tomasz (1952- ). Badania metaloznawcze zabytkowych dzwon├│w Krakowa W─Öc┼éawowicz Tomasz (1952- ). Metallurgical studies of ancient Cracow bells ┼Żal─Śnas Gintautas (1957- ). Crossroads of European campanology - reflection after the conclusion of the Bydgoszcz Symposium ┼Żal─Śnas Gintautas (1957- ). Rozdro┼╝a kampanologii europejskiej - refleksje po zako┼äczeniu sympozjum bydgoskiego Zamuli┼äska Katarzyna. Badania metaloznawcze zabytkowych dzwon├│w Krakowa Zamuli┼äska Katarzyna. Metallurgical studies of ancient Cracow bells
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 32492 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again