Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(49)
Forma i typ
Książki
(49)
Dostępność
dostępne
(46)
tylko na miejscu
(3)
wypożyczone
(2)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(46)
Księgozbiór podręczny
(3)
Dział
(3)
Autor
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- )
(2)
Gohly Jozafat Roman (1966- )
(2)
Gorzelik Jerzy
(2)
Gulbinowicz Henryk (1923- )
(2)
Korcz Jan
(2)
Kowalski Jacek (1964- )
(2)
Lipnicki Albert
(2)
Lubos-Kozieł Joanna
(2)
Miedziak Witold (1990- )
(2)
Świderski Włodzimierz (fotografia)
(2)
Abramowicz Agata. Gdynia – dzieło otwarte. Jak budowaliśmy nową wystawę stałą w Muzeum Miasta Gdyni
(1)
Adamowicz Jarosław
(1)
Adamowicz Jarosław. Obcowanie z dziełami Michaela Willmanna
(1)
Adamowicz Jarosław. Program badawczo-konserwatorski wielkiego ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie realizowany w latach 2015-2021/21 w kontekście jego historii konserwacji
(1)
Adamska Magdalena. O złotym kielichu Błażeja Szeligowskiego
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Kim był Heynricus parlirer zatrudniony przy wznoszeniu kościoła Mariackiego? Uwagi o architekturze korpusu fary i przemianach w organizacji prac budowlanych w późnośredniowiecznym Krakowie
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Między Anglią a Prusami
(1)
Adamski Jakub (1985- ). O znaczeniu czesko-austriackiego kręgu artystycznego dla architektury państwa zakonnego w Prusach w XIV wieku
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej
(1)
Aderhold Stephan (1976- ). Esej na temat myśli o miłości płynących z obrazu Wizja św. Ludgardy
(1)
Aleksandrowicz Renata
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Książka i prasa na łamach Kalendarza Informatora na Województwo Łódzkie jako element systemu komunikacji społecznej okresu międzywojennego
(1)
Andrysiak Joanna. Przedstawić fakty czy przybliżyć doświadczenie? Strategie przedstawienia zbrodni wojennych i cierpienia na wystawach historycznych
(1)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze
(1)
Antonowicz Katarzyna. Rzymska i bizantyńska mozaika sakralna - zarys tematu
(1)
Arczyńska Monika. Kontener na sztukę czy dzieło sztuki?
(1)
Augustyn Aneta. Mistrz baroku wciąż aktualny
(1)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). Naśladownictwo inspiracja kompilacja
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Badach Artur (1969- ). Wprowadzenie
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). O losie średniowiecznych kościołów nad dolną i środkową Odrą po roku 1945: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny we Frankfurcie n. Odrą kościół św. Mikołaja w Berlinie kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Chojnie
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Zum Schicksal mittelalterlicher Kirchen in der unteren und mittleren Oderregion nach 1945 - Frankfurt/Oder (St. Marien) - Berlin (St. Nikolai) - Konigsberg/Nm. (St. Marien)
(1)
Badstubner-Groger Sibylle (1935- ). Die deutsch-polnische Reihe Schlosser und Garten der Neumark - Zamki i ogrody Nowej Marchii
(1)
Badstubner-Groger Sibylle (1935- ). Polsko-niemiecka seria wydawnicza Schlosser und Garten der Neumark - Zamki i ogrody Nowej Marchii
(1)
Bagniuk Jacek. Badania sześciu obrazów Hansa Sussa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu
(1)
Bagniuk Jacek. Przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu sześciu obrazów Hansa Suessa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Balcerek Mariusz. Dwa nieznane plany Torunia z Riksarkivet w Sztokholmie
(1)
Balcerek Mariusz. Two unknown maps of Toruń from Riksarkivet in Stockholm
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Nowe propozycje analizy formy zamku krzyżtoporskiego
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej
(1)
Barbaruk Magdalena (1981- ). Ożywianie mumii
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej
(1)
Barnett Sylwia
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa. Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV - XVIII w
(1)
Basiul Elżbieta. Komplementarność metod obrazowania wielospektralnego i analizy próbek w opisie warstw oryginalnych i dawnych konserwacji malowidła ściennego Pieta Eugene'a Delacroix z kościoła św. Dionizego od Najświętszego Sakramentu w Paryżu
(1)
Basiul Elżbieta. Nowe impregnaty hydrofobizujące superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych
(1)
Basiul Elżbieta. Słowo wstępne
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Czy sztuka Willmanna jest anachroniczna i czy może dziś budzić emocje?
(1)
Bała Sonia. Maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie w świetle zachowanej ikonografii
(1)
Bednarek Anna (muzealnictwo). ,,Rzecz to zapewne niełatwa gdzie mało światła słonecznego a pełno zawsze pobożnych". O najstarszych fotografiach ołtarza mariackiego Wita Stwosza
(1)
Bednarek Bogusław (1950-2020). Przechadzka po kulturze z dziełami Willmanna
(1)
Belorusets Yevgenia (1980- ). An honest place
(1)
Belorusets Yevgenia (1980- ). Święte miejsce
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Wtórne wykorzystanie wzorzystych tkanin jedwabnych i haftowanych w szatach liturgicznych w XVII-XVIII wieku
(1)
Bendkowski Jakub. Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i Grób Pański w Chemnitz
(1)
Bendyk Edwin (1965- ). Demon granicy
(1)
Bendyk Edwin (1965- ). Demon of the border
(1)
Bernady Edyta. Technologie cyfrowe jako uzupełnienie procesu konserwacji dzieł sztuki witrażowej
(1)
Białek-Kostecka Dorota
(1)
Białek-Kostecka Dorota. Wyzwania współczesnej konserwacji dzieł sztuki - z doświadczeń Pracowni Przenoszenia i Rozwarstwiania Malowideł Ściennych
(1)
Białonowska Magdalena. Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie - na drodze do restytucji zbiorów królewskich. Obiekty odzyskane dary zakupy
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. Niekonwencjonalne dary dla kościoła Mariackiego i sposoby ich zastosowania
(1)
Bielawska-Puchalska Anna. Muzeum Pamięci Sybiru w zrewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku
(1)
Bielec-Maciejewska Beata. Portret szczęśliwego artysty
(1)
Bielinis-Kopeć Barbara. Charakteristik des Denkmalbestandes der Wojewodschaft Lebuser Land (Lubuskie) und aktuelle konservatorische Herausforderungen
(1)
Bielinis-Kopeć Barbara. Charakterystyka lubuskiego zasobu zabytkowego i aktualnych wyzwań konserwatorskich
(1)
Bieniek Michał. Michael Willmann - malarz na nowe czasy
(1)
Bień-Lietz Małgorzata
(1)
Binko Katarzyna. Okiem zakonnika - historia i duchowość polskich reformatów w świetle osiemnastowiecznych zakonnych katalogów hagiograficznych
(1)
Binko Katarzyna. Through the eyes of a monk: the history and spirituality of Polish Franciscan Reformers in the light of 18th-century monastic hagiographic chronicles
(1)
Bober Monika. Środowisko plastyczne Strzyżowa
(1)
Bochacz Andrzej. Nowoczesne formy ekspozycji witraży
(1)
Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bogucki Michał (1946- ). Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia)
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem
(1)
Borkowski Wojciech (historyk). Rakietnicy generała Piotra Bontemps w obronie Warszawy w 1831 roku
(1)
Borowiec Joanna (chemia). Nowe impregnaty hydrofobizujące superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych
(1)
Borowik Aneta. Modernity in the arhitecture of the Polish People's Republic
(1)
Borowik Aneta. Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1)
Borowik Przemysław. Aktywność instytucjonalna w Goniądzu w końcu XIX i początkach XX wieku (do 1939 r.)
(1)
Borowska Magdalena (sztuka). Easel painting on canvas Madonna with the Child from the collection of the Museum of the John Paul II Catholic University of Lublin
(1)
Borowska Magdalena (sztuka). Obraz sztalugowy na płótnie Matka Boża z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(1)
Borowska Monika (1974- ). Schnittmengen/Na skrzyżowaniu - edycja polskich i niemieckich statutów cechów rzemiosł artystycznych do 1800 roku zachowanych w polskich archiwach
(1)
Borowska Monika (1974- ). Schnittmengen: Edition der deutsch- und polnischsprachigen Zunftordnungen fur bildende Kunstler bis um 1800 aus den Archiven der Republik Polen
(1)
Borowski Tomasz (tłumacz)
(1)
Boroń Piotr (1962- ). Kult św. Stanisława jako głos sumienia narodu w PRL-u
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r
(1)
Brandys Iwona. Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Przyczynek do badań nad sylwetką artysty i reinterpretacją jego stylu
(1)
Brandys Iwona. Scenographer Wincenty Drabik in creating the Theatre in Poland. Contribution to research on the artist and on interpretation of his style
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Negotino (Antigoneia?) w Macedonii
(1)
Brodacki Tomasz. Benedykt Chmielowski's catalogue of Marian images included in New Athens
(1)
Brodacki Tomasz. Benedykta Chmielowskiego katalog wizerunków maryjnych zamieszczony w Nowych Atenach
(1)
Bruder Małgorzata. Salome w Krzeszowie
(1)
Brzeziński Zbigniew. Witraż w obiekcie zabytkowym
(1)
Bubnicki Rafał (1956- ). Z zagranicy do Polski
(1)
Buczyło Andrzej. Materials realted to the history of pre-partition Uniate Brest Diocese in description No. 7 of the fonds 'Vilnius Orthodox Spiritual Consistory'
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(9)
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
1860 - 1869
(1)
Kraj wydania
Polska
(49)
Język
polski
(49)
angielski
(2)
czeski
(1)
włoski
(1)
Temat
Sanktuaria
(9)
Architektura sakralna polska
(6)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(5)
Sztuka sakralna polska
(5)
Kościoły i kaplice
(4)
Sztuka
(4)
Sztuka polska
(4)
Ikony
(3)
Konserwatorstwo
(3)
Muzealnictwo
(3)
Pielgrzymki
(3)
Wizerunki maryjne
(3)
Święci i błogosławieni
(3)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(2)
Architektura europejska
(2)
Architektura polska
(2)
Historycy
(2)
Mediewistyka
(2)
Miasta
(2)
Modlitewniki
(2)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(2)
Rękopisy
(2)
Stare druki
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Sztuka sakralna europejska
(2)
Władcy
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Śląsk
(2)
Antoni z Padwy (św. ; 1195-1231)
(1)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Architektura
(1)
Architektura gotycka
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Architektura sakralna włoska
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Badania nieniszczące
(1)
Bernardyni
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biskupi
(1)
Boito, Camillo (1836-1914)
(1)
Bolesław II Śmiały (król Polski ; 1039-1081)
(1)
Bontemps, Piotr (1777-1840)
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Centrum Dialogu (Paryż)
(1)
Cerkwie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dokumenty
(1)
Ekslibrisy
(1)
Epigrafika
(1)
Galeria Arsenał (Białystok)
(1)
Galeria Labirynt (Lublin)
(1)
Generałowie
(1)
Grafika europejska
(1)
Granice
(1)
Głombiowski, Karol (1913-1986)
(1)
Historia społeczna
(1)
Historiografia
(1)
Historycy sztuki
(1)
Iluminatorstwo europejskie
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje kultury
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kolendo, Jerzy (1933-2014)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- )
(1)
Książka
(1)
Kultura
(1)
Kultura dworska
(1)
Kultura materialna
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Malarstwo sakralne ruskie
(1)
Monety polskie
(1)
Muzea historyczne
(1)
Muzea kościelne
(1)
Muzeum Gdańska
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Numizmatyka
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (Wrocław)
(1)
Pielgrzymki do Ziemi Świętej
(1)
Polacy za granicą
(1)
Popiel, Tadeusz (1863-1913)
(1)
Prace dyplomowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Remer, Jerzy (1888-1979)
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Temat: czas
1701-
(8)
1501-
(7)
1601-
(7)
1401-
(4)
1801-
(4)
1301-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(2)
1101-
(1)
1201-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(3)
Polska
(3)
Europa
(2)
Góra Świętej Anny
(2)
Białystok (okręg)
(1)
Częstochowa
(1)
Gdańsk
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Niemcy
(1)
Padwa
(1)
Ratowo
(1)
Rzym (państwo)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(20)
Księgi pamiątkowe
(6)
Katalogi wystaw
(3)
Bibliografia adnotowana
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Źródła historyczne
(1)
49 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: I 313 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 331-332.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21933 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28388 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 15099/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 15099/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Miejsca Święte w Polsce Łaskami i Cudami Słynące)
Bibliogr. s. 195-197.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 15126 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 2007 (21)) sygn. II 23913 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Posł. także w jęz. ang. i ros.
Bibliogr. s. 389-394. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Dział Sztuki Cerkiewnej sygn. II 18906 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 5622 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 27793 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no. 2846. Historia Sztuki, ISSN 0860-4746 ; 22)
Wstęp równol. pol., niem. Summ., Zsfassung lub streszcz. po art.
Ser. gł. : 0239-6661; no. 2846.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21371 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no. 2846. Historia Sztuki, ISSN 0860-4746 ; 22)
Wstęp równol. pol., niem. Summ., Zsfassung lub streszcz. po art.
Ser. gł. : 0239-6661; no. 2846.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21399 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji.
Publikacja wydana w ramach projektu "Strażnicy pamięci".
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33379 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35122 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wardzyński Michał (1975- ). Guttmejer Karol. Ratowo. Zespół bernardyński - architektura i funkcja Jagla Jowita (1972- ). Sekretna rozmowa z Bogiem. Kolekcja zachowanych wotów z sanktuarium św. Antoniego z Padwy Kozłowska-Głębowicz Ewa. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zespole klasztornym w Ratowie w latach 2006-2019 Krupska-Łyczak Katarzyna. Malowidła z pobernardyńskiego sanktuarium św. Antoniego z Padwy Libera Piotr (1951- ). Lolo Radosław (1971- ). Wpływ klasztorów bernardyńskich w diecezji płockiej na życie religijne i kulturę szlachty mazowieckiej Łyjak Wiktor Z. (1954- ). Perła Mazowsza. Unikatowa realizacja ryciny Johanna Jacoba Schüblera z projektem prospektu organowego Pawłowski Bogdan. Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Bernardyni i ich placówki klasztorne na północnym Mazowszu (Ratowo oraz Przasnysz, Ostrołęka i Strzegocin) Sito Jakub (1961- ). Ściennofilarowy system architektury sakralnej w Europie i na Mazowszu a kościół Bernardynów w Ratowie Stanilewicz Karolina. Szaty liturgiczne w sanktuarium św. Antoniego z Padwy Struzik Adam (1957- ). Sulewska Renata. Graficzne wzory wyposażenia sanktuarium św. Antoniego z Padwy Wardzyński Michał (1975- ). Podalpejskie i brodnickie reminiscencje na Mazowszu. Geneza rokokowego wystroju pielgrzymkowej świątyni bernardyńskiej w Ratowie Wardzyński Michał (1975- ). Wprowadzenie Woźniak Michał (1952- ). Przedmioty liturgiczne ze srebra i innych metali w kościele pobernardyńskim w Ratowie
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf.: Ratowo, 15-16 października 2019 r.
Bibliogr. s. 199-218. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26200 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
T. monogr.: Ikona i Logos. Cz. 1 (2019).
Bibliogr. s. 138-148.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 3098/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Pszczółkowski Michał (1981- ). Zdanowski Marcin. Zimna-Kawecka Karolina. Ciężka Paula. Konserwatorskie niemoce czy problemy formalnoprawne? Gaczoł Andrzej. Kraków i Małopolska w życiu i działalności profesora Jerzego Remera Gwardzińska Żaneta. Wyzwania współczesnego muzealnictwa wobec ochrony prawnej e-dziedzictwa Kiecko Emilia. Sprawa wyburzenia kościoła pw. Świętej Trójcy w Poznaniu (Morasku) jako przykład nieudanej próby ochrony architektury XX wieku Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Wokół dziedzictwa Krawczyk Janusz (architektura). Konserwatorstwo Jerzego Remera Kucharzewska Joanna (1973- ). Historia zmian funkcjonalno-przestrzennych w budynkach przy ulicy Łaziennej 15-17 w Toruniu Kurkowski Michał. Osobowość miejsca a osobliwość tworzywa rzeźbiarskiego Nawrocki Zbigniew. Profesor Jerzy Remer i jego uczniowie Pospieszna Barbara (1957- ). Konserwator z pasją Pszczółkowski Michał (1981- ). Problemy kresowego modernizmu Pszczółkowski Michał (1981- ). Wstęp Rutkowska-Siuda Daria. Patronat biskupów nad katedrą sandomierską w XIX wieku Tuszyńska-Szczepaniak Olga. Historia konserwacji rzeźby architektonicznej korpusu nawowego katedry pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu Wilkosz Janina. Zapomniane dziedzictwo Zdanowski Marcin. Po co muzealnikom branżowe organizacje społeczne? Zdanowski Marcin. Wstęp Zimna-Kawecka Karolina. Działalność Jerzego Remera jako wojewódzkiego konserwatora zabytków na terenie Pomorza i Kujaw w latach 1945-1949 Zimna-Kawecka Karolina. Wstęp
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34490 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Konserwacja: Nauka i Sztuka ; t. 1)
Autor
Olszewska-Świetlik Justyna. Basiul Elżbieta. Komplementarność metod obrazowania wielospektralnego i analizy próbek w opisie warstw oryginalnych i dawnych konserwacji malowidła ściennego "Pietà" Eugene'a Delacroix z kościoła św. Dionizego od Najświętszego Sakramentu w Paryżu Basiul Elżbieta. Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Borowiec Joanna (chemia). Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Chylińska Marta. Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Cupa Adam. Komplementarność metod obrazowania wielospektralnego i analizy próbek w opisie warstw oryginalnych i dawnych konserwacji malowidła ściennego "Pietà" Eugene'a Delacroix z kościoła św. Dionizego od Najświętszego Sakramentu w Paryżu Cupa Adam. Wizualizacja za pomocą techniki radarowej GPR podziemnych struktur występujących w miejscu historycznej lokalizacji dawnego klasztoru na Łąkach Bratiańskich w Nowym Mieście Lubawskim Dymowska Marta. Warsztat malarski obrazu "Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem", dat. 1680 rok, z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu Gansukh Solongo. Wizualizacja za pomocą techniki radarowej GPR podziemnych struktur występujących w miejscu historycznej lokalizacji dawnego klasztoru na Łąkach Bratiańskich w Nowym Mieście Lubawskim Górzyńska Katarzyna. Skóry zdobione marmoryzowaniem. Możliwości badań w zakresie identyfikacji techniki Hanspach-Bernal Ellen (1976- ). Ujawniona ukryta strona obrazu "Taniec weselny" Bruegla i badania jego drewnianego podłoża Iwanicka Magdalena. Nieinwazyjne badanie obrazów sztalugowych za pomocą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej w odmianie skanującej (makro XRF) oraz koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) Jasińska Karolina. Rekonserwacja fragmentu malowidła ściennego przeniesionego z pałacu w Luboradzu Jutrzenka-Supryn Dorota. Skóry zdobione marmoryzowaniem. Możliwości badań w zakresie identyfikacji techniki Karbowska-Berent Joanna (1965- ). Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Kosìv Roksolana Romanìvna. Analiza materiałów malarskich wybranych ikon przypisanych szkole rybotyckiej (1670–1750) Kowalska Magdalena (chemia). Nieinwazyjne badanie obrazów sztalugowych za pomocą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej w odmianie skanującej (makro XRF) oraz koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) Łukasik Zbigniew (teologia). Zastosowanie miniaturowych technik rozdzielania do identyfikacji barwników naturalnych w zabytkowych ornatach z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku Matwij Tatiana. Nieinwazyjne badanie obrazów sztalugowych za pomocą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej w odmianie skanującej (makro XRF) oraz koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) Niemcewicz Piotr (1960- ). Konserwacja i restauracja nagrobka arcybiskupa i prymasa Wawrzyńca Gembickiego autorstwa Sebastiana Sali z katedry w Gnieźnie Niemcewicz Piotr (1960- ). Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Nowik Witold. Komplementarność metod obrazowania wielospektralnego i analizy próbek w opisie warstw oryginalnych i dawnych konserwacji malowidła ściennego "Pietà" Eugene'a Delacroix z kościoła św. Dionizego od Najświętszego Sakramentu w Paryżu Olszewska-Świetlik Justyna. Analiza materiałów malarskich wybranych ikon przypisanych szkole rybotyckiej (1670–1750) Olszewska-Świetlik Justyna. Warsztat malarski obrazu "Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem", dat. 1680 rok, z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu Podgórski Andrzej (chemia). Badania i problematyka konserwatorska skarbów epoki brązu Podgórski Andrzej (chemia). Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Rajmann Klaudia. Polichromie dwóch stropów autorstwa Ferdinanda Wilhelma Sidawa z 1747 roku z kamienicy przy ul. Szerokiej 16 w Toruniu w świetle nowych badań Rogal Robert. Rekonserwacja fragmentu malowidła ściennego przeniesionego z pałacu w Luboradzu Rogóż Jarosław (1965- ). Komplementarność metod obrazowania wielospektralnego i analizy próbek w opisie warstw oryginalnych i dawnych konserwacji malowidła ściennego "Pietà" Eugene'a Delacroix z kościoła św. Dionizego od Najświętszego Sakramentu w Paryżu Rogóż Jarosław (1965- ). Wizualizacja za pomocą techniki radarowej GPR podziemnych struktur występujących w miejscu historycznej lokalizacji dawnego klasztoru na Łąkach Bratiańskich w Nowym Mieście Lubawskim Skorupska Ewa (chemia). Nowe impregnaty hydrofobizujące, superhydrofobizujące i oleofobizujące dedykowane do różnego typu porowatych podłoży mineralnych Sylwestrzak Marcin. Nieinwazyjne badanie obrazów sztalugowych za pomocą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej w odmianie skanującej (makro XRF) oraz koherencyjnej tomografii optycznej (OCT) Szmit-Naud Elżbieta. Iluzjonistyczne malowidła sceniczne ze szwedzkich teatrów królewskich - paleta pigmentów w świetle badań wybranych elementów osiemnastowiecznych scenerii Szumski Michał. Zastosowanie miniaturowych technik rozdzielania do identyfikacji barwników naturalnych w zabytkowych ornatach z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku Szypczyńska Monika. Zastosowanie miniaturowych technik rozdzielania do identyfikacji barwników naturalnych w zabytkowych ornatach z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku Tomaszewska-Szewczyk Alina (1970-2021). Badania i problematyka konserwatorska skarbów epoki brązu Trybuła Aleksandra. Skóry zdobione marmoryzowaniem. Możliwości badań w zakresie identyfikacji techniki Vavryhuk Andriana. Analiza materiałów malarskich wybranych ikon przypisanych szkole rybotyckiej (1670–1750) Ważny Tomasz (dendrologia). Ujawniona ukryta strona obrazu "Taniec weselny" Bruegla i badania jego drewnianego podłoża Zasada-Kłodzińska Daria. Zastosowanie miniaturowych technik rozdzielania do identyfikacji barwników naturalnych w zabytkowych ornatach z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25880 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej