Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(14)
Forma i typ
Książki
(14)
Dostępność
dostępne
(12)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(13)
Dział
(1)
Autor
Kudelska Dorota (1958- )
(3)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Bartuzi Agnieszka. Księgozbiór naukowej puławskiej biblioteki rolniczej w czasie zrywów narodowych i wojen
(1)
Bely Lucien (1955- ). Louis XIV et la reine Marie-Casimire : le retour d'une Francaise ou d'une reine de Pologne?
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Przemówienie powitalne
(1)
Bińkowska Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata
(1)
Boccolini Alessandro. Tra sacro profano e politica pontificia : il ruolo e la presenza di Maria Casimira Sobieska nella Roma del 1700
(1)
Boesten-Stengel Albert
(1)
Boesten-Stengel Albert. Veduta and epitaph
(1)
Boesten-Stengel Albert. Vedute und Epitaph
(1)
Boiteux Martine. Triomphes romains de Sobieski 1683-1735 : performances representations images memoires
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu: art collecting and patronage of prince Stanisław Poniatowski
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu: kolekcjonerstwo i mecenat artystyczny księcia Stanisława Poniatowskiego
(1)
Bujko Anna. Książkowe znaki własnościowe jako źródło historyczne na przykładzie najstarszych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie. Przyczynek do badań nad historią przedwojennych księgozbiorów
(1)
Caridi Andrea
(1)
Cendrowski Sławomir
(1)
Cendrowski Sławomir. Paul V's Presa di possesso del Laterano in the Castle collection in Kórnik
(1)
Cendrowski Sławomir. Presa di possesso del laterano Pawła V Borghese w zbiorach zamkowych w Korniku
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024)
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Introduzione
(1)
Chrząstowska Małgorzata (1966- )
(1)
Chudzio Hubert
(1)
Chudzio Hubert. Projekt Pokolenia odchodzą relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii - badania ratunkowe
(1)
Ciborowska Lidia. Z Piątnicy pod Kilimandżaro
(1)
Cordovani Rinaldo. Alessandro Sobieski e i frati cappucini a Roma
(1)
Czapski Józef (1896-1993). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Włoska podróż śląskiego malarza
(1)
Czerzniewska Jolanta. Bez konieczności podróżowania za sztuką: Geneza funkcja i znaczenie wzorów w polskiej grafice nowoczesnej na przełomie XIX i XX wieku - rekonesans badawczy
(1)
Czyż Piotr Paweł. Polscy akwaforciści na drodze do grafiki autorskiej w Monachium i Paryżu - Redlich Jasiński Łopieński Pankiewicz
(1)
Della Libera Luca. La Vergine sale al cielo per Maria Casimira? : Drammaturgia e contesto ne La Santissima Annunziata di Alessandro Scarlatti
(1)
Drąg-Korga Iwona. Diaspora polskich sybiraków w Ameryce Północnej (USA Kanada Meksyk)
(1)
Dzienis-Todorczuk Magdalena. Pośród obcych
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Polityka kulturalna czy po prostu polityka?
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Postępy w badaniach nad atelier Bourdelle'a w Academie de la Grande Chaumiere - studenci spoza Francji
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Progress in research on Bourdelle's workshop in Academie de la Grande Chaumiere - students from outside France
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Pół-Szwajcar i Prowansalczyk polski
(1)
Ehrmann-Herfort Sabine. Tale in Arcadia sparse almo splendore : Maria Casimira Carlo Sigismondo Capeci e l'Accademia dell'Arcadia
(1)
Fabris Dinko. Le gare d'amore e di politica : Domenico Scarlatti al servizio di Maria Casimira
(1)
Filip Ales (1964- ). Czech painter Jaroslav Vesin as protagonist of the rural genre in Munich and Sofia
(1)
Filip Ales (1964- ). Jaroslav Vesin - czeski malarz scen z życia wiejskiego w Monachium i w Sofii
(1)
Fitas Adam (1970- ). Od dokumentu do paraboli
(1)
Flisowska Zuzanna (1986- )
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Ossolińskie straty wojenne w zasobach starych druków z tak zwanych zbiorów adelińskich
(1)
Gavrash Irina (1985-2023)
(1)
Gawron Przemysław (1976- ). Unknown archival sources related to Roman period of Marie-Casimire Sobieska and her sons preserved in National Historical Archives of Belarus in Minsk
(1)
Gawroński Arkadiusz. Źródła do dziejów Sybiraków w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku
(1)
Giometti Cristiano. La pacifica invasione
(1)
Giometti Cristiano. The peaceful invasion
(1)
Gniot Aleksander. Księgozbiór spod znaku cyrkla i węgielnicy. Historia i przyszłość unikatowej kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
(1)
Gryzio Beata (1970- ). Ostatni (?) powrót czyli słowo o książkach odzyskanych
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). „O księdze spalonych ksiąg - nazistowska rewolucja — palenie książek i próby odtworzenia utraconych źródeł i ich upamiętnianie
(1)
Gumkowska Magdalena
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). Biblioteki mają swoje losy. Okupacyjne dzieje Biblioteki Śląskiej i jej zbiorów
(1)
Głowacki Albin (1949- )
(1)
Głowacki Albin (1949- ). O potrzebie planowania i skoordynowania badań nad losami polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946 i prac nad ich upamiętnieniem
(1)
Heller Michał (1936- ). Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?
(1)
Henczel-Wróblewska Ligia. Losy i znaczenie Biblioteki Polskiej w Rzymie w latach 1921-1946
(1)
Hessky Orsolya (1965- ). O sztuve Elzy Koveshazi Kalmar i niezbędnej przyjaźni
(1)
Hessky Orsolya (1965- ). Uber die Kunst von Elza Koveshazi Kalmar und eine unerforschte Freundschaft
(1)
Hvackovic Valeta. Czech artists at the Vienne Secession exhibitions 1898-1914: strategies and cooperation
(1)
Hvackovic Valeta. Czescy artyści na wystawach Wiedeńskiej Secesji 1898-1914: strategie i interakcje
(1)
Idzior Anna. Współczesna pamięć o Sybirze w świetle prasy polskiej z lat 2008-2013
(1)
Jaskanis Paweł (1958- ). Prefazione
(1)
Jastrzębski Jerzy (1945- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Jujeczka Stanisław (1975- ). The beatification process of Maria Clementina Sobieska : legal and political contexts
(1)
Józefczuk Grzegorz R. (1955- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Sybiracy w świecie dziś - pamięć o Kresach. Na przykładzie losów śląskich i wileńskich sybiraków
(1)
Kaleciński Marcin (1969- ). Artistic relations between Italy and Gdańsk
(1)
Kaleciński Marcin (1969- ). Relacje artystyczne Italii i Gdańska w dobie nowożytnej
(1)
Kaniewska Agnieszka. Polskie szkolnictwo w Ałtajskim Kraju w latach 1940-1946 (zarys problemu)
(1)
Karawajczyk Tomasz Norbert. Stan szkolnictwa polonijnego w krajach Beneluksu
(1)
Karpova Tatʹana Lʹvovna (1960- )
(1)
Kasa Magdalena. Stale w drodze - sztuka Maryli Lednickiej-Szczytt
(1)
Kieven Elisabeth. La regina Maria Casimira Sobieska e il Palazzo Zuccari
(1)
Kijas Artur (1940- ). Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskiego
(1)
Kilian Paula. A recognized talent - Kazimierz Pochwalski at the Kunstlerhaus and the Academy of Fine Arts in Vienna
(1)
Kilian Paula. Orientalne podróże Kazimierza Pochwalskiego
(1)
Kilian Paula. Talent doceniony - Kazimierz Pochwalski w Wiedniu: Kunstlerhaus i Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu
(1)
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012). Czapski czyli niechybność kreski
(1)
Klimczak Ewelina. Rutheni Polono frater est (?) - polsko-rosyjskie stosunki międzyludzkie okresu II wojny światowej na przykładzie Syberii i Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Gout classique czy gout moderne?
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Gout classique or gout moderne?
(1)
Kolenda Zygmunt (1936- )
(1)
Koredczuk Bożena. Księgozbiory w powojennym Wrocławiu - przejęte odzyskane czy przemieszczone? Wpływ drugiej wojny światowej na specyfikę wrocławskich bibliotek
(1)
Kowalska Ewa (historia). Katyń i wywózki rodzin polskich wojskowych w świetle archiwów rosyjskich
(1)
Kowalska Ewa (historia). Zesłańcze doświadczenia rodzin zamordowanych oficerów z obozów specjalnych NKWD (w świetle dokumentów radzieckich i zbiorów Muzeum Katyńskiego)
(1)
Kościelniak Marta. Olga Boznańska i Kathe Kollwitz - czołowe artystki kobiecej secesji i ich odmienny stosunek do naturalizmu
(1)
Krawczyk Arkadiusz (1990- ). Nad te sybirskie śpiewa ktoś cmentarze
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Mit rodzimego pejzażu a twórczość polskich monachijczyków w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Kucharski Adam (historia). Perception of Italian art in journal of voyage Jabłonowski Brothers' (1687)
(1)
Kucharski Adam (historia). Recepcja sztuki włoskiej w relacji z tury kawalerskiej braci Jabłonowskich (1687)
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Aktualność badań źródłowych
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Contemporary relevance of source-focused research
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Kształt zapisu - o Dziennikach Józefa Czapskiego
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Lublin i wojenne podróże Kreigsmalera Franza Hohenbergera
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Polish artists and the Vienna Secession 1898-1919 (contexts - exhibitions - generations)
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Polscy artyści w Wiener Secession 1898-1919. Konteksty - wystawy - generacje
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). The Viennese Kunstgewerbeschule and the students from the Polish-Commonwealthin the years 1868-1914. An overview
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Wiedeńska Kunstgewerbeschule i uczniowie z ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1868-1914
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(12)
Białoruś
(1)
Francja
(1)
Ukraina
(1)
Język
polski
(13)
angielski
(1)
francuski
(1)
włoski
(1)
Temat
Polacy za granicą
(14)
Artyści polscy
(3)
Sztuka polska
(2)
Zesłania
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Czapski, Józef (1896-1993)
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Fotografia polska
(1)
Giedroyc, Jerzy (1906-2000)
(1)
Historia
(1)
Historycy sztuki
(1)
Jerzmanowski, Erazm Józef Dołęga (1844-1909)
(1)
Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012)
(1)
Kobieta
(1)
Książka
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Pisarze polscy
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rosjanie za granicą
(1)
Sobiescy (dynastia)
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka rosyjska
(1)
Sztuka włoska
(1)
Waźbiński, Zygmunt (1933-2009)
(1)
Wojna
(1)
Wysiedlanie
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zesłańcy
(1)
Temat: czas
1901-
(6)
1801-
(5)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Syberia
(2)
Białoruś
(1)
Lwów
(1)
Mińsk (Białoruś)
(1)
Ukraina
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(12)
Księgi pamiątkowe
(2)
14 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Brak s. 68-69 - w ich miejcsce zdubl. s. 52-53, brak s. 72-73 - w ich miejsce zdubl. s. 56-57, brak s. 76-77 - w ich miejsce zdubl. s. 60-61, brak s. 80 - w jej miejsce zdubl. s. 64.
Bibliogr. po art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25713 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Głowacki Albin (1949- ). Sawicki Adam (1957- ). Filozoficzny sens wygnania Śliwowska Wiktoria (1931- ). Walerian Łukasiński - jedyny polski męczennik XIX stulecia? Toruń Włodzimierz (1953- ). Cyprian Norwid wśród Sybiraków Milewska Anna. Polscy artyści - Aleksander Sochaczewski i Stanisław Katerla Krawczyk Arkadiusz (1990- ). Nad te sybirskie śpiewa ktoś cmentarze... Piskorska Izabela. Sybir oczyma Cezarego Mickiewicza Głowacki Albin (1949- ). O potrzebie planowania i skoordynowania badań nad losami polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946 i prac nad ich upamiętnieniem Olędzka Justyna. Sybir jako mikrokosmos Rosji Sowieckiej Klimczak Ewelina. Rutheni Polono frater est (?) - polsko-rosyjskie stosunki międzyludzkie okresu II wojny światowej na przykładzie Syberii i Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Niżnik Elena. Obywatele polscy w Orsku Dzienis-Todorczuk Magdalena. Pośród obcych Kaniewska Agnieszka. Polskie szkolnictwo w Ałtajskim Kraju w latach 1940-1946 (zarys problemu) Kowalska Ewa (historia). Zesłańcze doświadczenia rodzin zamordowanych oficerów z obozów specjalnych NKWD (w świetle dokumentów radzieckich i zbiorów Muzeum Katyńskiego) Kulesza Emilia. Kochana Polska, lecz inna Polska Trzeciakowska Sylwia. Powstanie i działalność Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białymstoku (zarys tematu) Gawroński Arkadiusz. Źródła do dziejów Sybiraków w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku Urbanowicz Beata (1966- ). Obraz Syberii na kartach polskich podręczników historii z lat 1925-2009 Szczepański Tomasz (1964- ). Obraz martyrologii Polaków na Wschodzie w wydawnictwach opozycji PRL lat 1976-1989 Załęczny Jolanta (1959- ). Tematyka syberyjska w Muzeum Niepodległości w Warszawie Idzior Anna. Współczesna pamięć o Sybirze w świetle prasy polskiej z lat 2008-2013 Paduch Katarzyna. Z przekonania Łagojda Krzysztof. Dyrektywy NKWD, dotyczące deportacji ludności polskiej, a deportacyjna rzeczywistość w relacjach Polaków wysiedlonych w kwietniu 1940 r. Wyrwa Maciej. Komi - inny świat, inni ludzie Ciborowska Lidia. Z Piątnicy pod Kilimandżaro Stravinskienė Vitalija (1972- ). Litwa - Sybir
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 22-23 maja 2014 r., Białystok.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30377 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Chudzio Hubert. Kolenda Zygmunt (1936- ). Kulpińska Joanna. Białas Andrzej (1936- ). Przemówienie powitalne Chudzio Hubert. Projekt "Pokolenia odchodzą, relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii" - badania ratunkowe Drąg-Korga Iwona. Diaspora polskich sybiraków w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk) Heller Michał (1936- ). Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata? Kalczyńska Maria (1958- ). Sybiracy w świecie dziś - pamięć o Kresach. Na przykładzie losów śląskich i wileńskich sybiraków Karawajczyk Tomasz Norbert. Stan szkolnictwa polonijnego w krajach Beneluksu Kijas Artur (1940- ). Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskiego Kowalska Ewa (historia). Katyń i wywózki rodzin polskich wojskowych w świetle archiwów rosyjskich Kukulska Barbara M. J. Losy polskich sybiraków w Republice Południowej Afryki i sąsiednich krajach afrykańskich po II wojnie światowej Lasocka Małgorzata. Podstawa programowa dla uczniów uczącaych się poza Polską i podręcznik "Włącz Polskę" - analiza retrospektywna Legieć Jacek. Rekruci z Królestwa Polskiego w garnizonach syberyjskich na przełomie XIX i XX wieku - liczebność i rozmieszczenie Lewowicki Tadeusz (1942- ). Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa - konteksty rodzinne (polskie), europejskie i globalne. Od asymilacji ku intergracji i wielowymiarowej tożsamości Masiarz Władysław (1939- ). Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku Matras Sand Hanna. Stan i potrzeby szkolnictwa polonijnego - Norwegia Michalska-Bracha Lidia. Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku) Nikitorowicz Jerzy (1951- ). Ku hybrydowej tożsamości społeczno-kulturowej i osobowej czy rewitalizacji kultury przodków? Nowiński Franciszek (1949- ). Księża z ziem zabranych na zesłaniu syberyjskim. Ksiądz Mateusz Wejt na wyganiu w Krasnojarsku Ogrodzka-Mazur Ewa. Edukacja postrzegana przez dzieci, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania - doświadczenia, problemy, perspektywy Pieronek Tadeusz (1934-2018). Szukać na obczyźnie prawdy o Polsce Podhorodecka Aleksandra (1939- ). Wyzwania stworzone przez współczesnej masowe migracje i odpowiedź Polskiej Macierzy Szkolnej Połeć Patryk (1983- ). Materiały do dziejów sybiraków w Kanadzie Praszałowicz Dorota (1955- ). Wprowadzenie Samsonowicz Henryk (1930- ). Co Polska wniosła do dziejów Europy Saszko Irena. "Kaganiec" oświaty polskiej na Ukrainie. Stan obecny i perspektywy Sierkowa Julia. "Kaganiec" oświaty polskiej na Ukrainie. Stan obecny i perspektywy Smolana Krzysztof (1951- ). Źródła do dziejów sybiraków w Archiwum Akt Nowych Sobecki Mirosław (1960- ). Wielowymiarowość tożsamości społeczno-kulturowej na pograniczu kultur na przykładzie Polaków zamieszkujących Grodzieńszczyznę Szopa Adrian (1982- ). Projekt "Pokolenia odchodzą, relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii" - badania ratunkowe Szunejko Halina T. "Skupiska sybiraków w Australii i Nowej Zelandii". "Ślady sybiraków" Szutkowska-Kiszkiel Marta. Sytuacja szkolnictwa polonijnego w Republice Irlandii Tatara Jolanta. Oświata polska poza granicami Rzeczypospolitej Trynkowski Jan (1935- ). "Śmietanka do kawy...", czyli życie codzienne na etapie (rachunki etapowe Irkuck - Wielki Nerczyński Zakład, luty-kwiecień 1840 roku) Wołos Mariusz (1968- ). Skupiska polskich sybiraków we współczesnej Rosji. Zarys problematyki Wróbel Antoni Herkulan (1934- ). Sybiracy w Argentynie Pieronek Tadeusz (1934-2018).
Indeks R0: BMNK
Materiały z IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, 4-7 września 2014 r., Kraków.
Bibliogr. przy części art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31420 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Caridi Andrea. Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Flisowska Zuzanna (1986- ). Migasiewicz Paweł. Bély Lucien (1955- ). Louis XIV et la reine Marie-Casimire : le retour d'une Française ou d'une reine de Pologne? Boccolini Alessandro. Tra sacro, profano e politica pontificia : il ruolo e la presenza di Maria Casimira Sobieska nella Roma del 1700 Boiteux Martine. Triomphes romains de Sobieski, 1683-1735 : performances, représentations, images, mémoires Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Introduzione Cordovani Rinaldo. Alessandro Sobieski e i frati cappucini a Roma Della Libera Luca. La Vergine sale al cielo per Maria Casimira? : Drammaturgia e contesto ne "La Santissima Annunziata" di Alessandro Scarlatti Ehrmann-Herfort Sabine. "Tale in Arcadia sparse almo splendore" : Maria Casimira, Carlo Sigismondo Capeci, e l'Accademia dell'Arcadia Fabris Dinko. "Le gare d'amore e di politica" : Domenico Scarlatti al servizio di Maria Casimira Gawron Przemysław (1976- ). Unknown archival sources related to Roman period of Marie-Casimire Sobieska and her sons preserved in National Historical Archives of Belarus in Minsk Jaskanis Paweł (1958- ). Prefazione Jujeczka Stanisław (1975- ). The beatification process of Maria Clementina Sobieska : legal and political contexts Kieven Elisabeth. La regina Maria Casimira Sobieska e il Palazzo Zuccari Markuszewska Aneta. Nicola Porpora, a composer of "drammi per musica" dedicated to Maria Clementina Sobieska in Rome Migasiewicz Paweł. Introduzione Migasiewicz Paweł. "Pieuse intrigante" : fondations religieuses et pratiques dévotionnelles dans la vie et la stratégie politiques de Marie-Casimire Sobieska Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Il cenotafio degli ultimi Stuart, i discendenti del re Sobieski Montagu Jennifer (1931- ). The Sobieskis in Marble Orłowski Tomasz Hubert (1956- ). Discorso di apertura del convegno Pietrzak Jarosław (1986- ). L'ingresso di Maria Casimira d'Arquien Sobieska a Roma nel 1699 e la sua cornice cerimoniale Platania Gaetano (1947- ). Maria Casimira Sobieska e Roma Poumarède Gérard (1970- ). Marie-Casimire de la Grange d'Arquien et les réseaux français en cour de Rome (1699-1701) Quesada Maria Antonietta. Il processo di beatificazione di Maria Clementina Sobieska : la voce dei testimoni Richard Nicolas (1982- ). Aotour d'une lettre de Marie-Casimire Sobieska au Saint-Office (1692) : le "Chrétiens intérieur" de Jean de Bernières, le quiétisme et la spiritualité de la reine Skrzypietz Aleksandra (1965- ). Marital crisis between Maria Clementina née Sobieska and James Stuart in the light of correspondance with her father Tygielski Wojciech (1953- ). La famiglia Sobieski Żórawska-Witkowska Alina (1949- ). Opere italiane alla corte reale di Giovanni III e Maria Casimira Sobieska
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji, 8-9 stycznia 2016 r., Bibliotheca Hertziana, Rzym.
Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25231 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
V sympozjum historyczne, Szczecin, 14-16 VI 1991
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 10575 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 179)
Autor
Kudelska Dorota (1958- ). Kuryłek Ewelina. Bińkowska Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata Czarnecka Aneta (historia sztuki). Włoska podróż śląskiego malarza Czyż Piotr Paweł. Polscy akwaforciści na drodze do grafiki autorskiej w Monachium i Paryżu - Redlich, Jasiński, Łopieński, Pankiewicz Czerzniewska Jolanta. Bez konieczności podróżowania za sztuką: Geneza, funkcja i znaczenie wzorów w polskiej grafice nowoczesnej na przełomie XIX i XX wieku - rekonesans badawczy Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Polityka kulturalna czy po prostu polityka? Długosz Magdalena (1981- ). "Pół-Szwajcar" i "Prowansalczyk polski" Kasa Magdalena. Stale w drodze - sztuka Maryli Lednickiej-Szczytt Kilian Paula. Orientalne podróże Kazimierza Pochwalskiego Kłudkiewicz Kamila. Zagraniczne wyjazdy na zakupy Kościelniak Marta. Olga Boznańska i Käthe Kollwitz - czołowe artystki kobiecej secesji i ich odmienny stosunek do naturalizmu Krypczyk-De Barra Aleksandra. Mit rodzimego pejzażu a twórczość polskich monachijczyków w drugiej połowie XIX wieku Kudelska Dorota (1958- ). Lublin i wojenne podróże Kreigsmalera Franza Hohenbergera Kudelska Dorota (1958- ). Wstęp Laskowska Elżbieta (1969- ). Ilustracje i rysunki satyryczne artystów polskich na łamach dziennika "The New York Times" od końca lat siedemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku Majewski Piotr (1970- ). Artyści polscy w Paryżu w latach 1946-1952 w publicystyce Wandy Ładniewskiej Mokrousova Olena Georgìïvna (1973- ). Polish Architects in Kyiv in the XIX and Early XX Centuries Molińska Dorota. Atanazy Raczyński w Portugalii Nitka Maria. Dlaczego Kanuty Rusiecki udał się do Włoch? Płaszczewska Olga. Za sztuką i ze sztuką: literackie szlaki Aliny Kalczyńskiej-Scheiwiller Ptaszyńska Eliza (1957- ). Polscy malarze na monachijskim rynku sztuki w latach 1880-1900 Remenâka Oksana Sergìïvna (1959- ). Działalność artystów polskich w Kijowie Ryba Grażyna (1959- ). Od intymnej refleksji po ekspresową kontestację Salamon-Radecka Agnieszka (1971- ). Z "Beocji" do stolicy sztuki Storčaj Oksana Vìktorìvna (1962- ). Art School of Polish Artist Napoleon Buyalskiy in Kiev (1850-1858) Studziżba Beata. "Pracuję nieustannie w sztuce malarskiey w szkole sławnego Artysty Pana Cogniet" Susak Vìta Volodimirìvna (1966- ). Artyści ukraińscy i artyści z Ukrainy w École de Paris: opcje tożsamości i identyfikacji Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Białystok: problem artystycznej emigracji Turowski Andrzej (1941- ). Międzynarodówka awangardy Wolańska Joanna (1975- ). Jana Henryka Rosena podróż do Ameryki A.D. 1937 Wójcik Agata (1981- ). Stanisław Chlebowski w Turcji - bilans zysków i strat
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 30081 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 20911, III 20910 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 205)
(Artyści i Pisarze poza Krajem ; t. 2)
Autor
Kudelska Dorota (1958- ). Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Postępy w badaniach nad atelier Bourdelle'a w Académie de la Grande Chaumière - studenci spoza Francji Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Progress in research on Bourdelle's workshop in Académie de la Grande Chaumière - students from outside France Filip Aleš (1964- ). Czech painter Jaroslav Věšín as protagonist of the rural genre in Munich and Sofia Filip Aleš (1964- ). Jaroslav Věšín - czeski malarz scen z życia wiejskiego w Monachium i w Sofii Hessky Orsolya (1965- ). O sztuve Elzy Kövesházi Kalmár i niezbędnej przyjaźni Hessky Orsolya (1965- ). Über die Kunst von Elza Kövesházi Kalmár und eine unerforschte Freundschaft Hvâckovič Vâleta. Czech artists at the Vienne Secession exhibitions 1898-1914: strategies and cooperation Hvâckovič Vâleta. Czescy artyści na wystawach Wiedeńskiej Secesji 1898-1914: strategie i interakcje Kilian Paula. A recognized talent - Kazimierz Pochwalski at the Künstlerhaus and the Academy of Fine Arts in Vienna Kilian Paula. Talent doceniony - Kazimierz Pochwalski w Wiedniu: Künstlerhaus i Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu Kudelska Dorota (1958- ). Aktualność badań źródłowych Kudelska Dorota (1958- ). Contemporary relevance of source-focused research Kudelska Dorota (1958- ). Polish artists and the Vienna Secession 1898-1919 (contexts - exhibitions - generations) Kudelska Dorota (1958- ). Polscy artyści w Wiener Secession 1898-1919. Konteksty - wystawy - generacje Kudelska Dorota (1958- ). The Viennese Kunstgewerbeschule and the students from the Polish-Commonwealthin the years 1868-1914. An overview Kudelska Dorota (1958- ). Wiedeńska Kunstgewerbeschule i uczniowie z ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1868-1914 Nitka Maria. Dirce chrześcijańska H. Siemiradzkiego w Europie Zachodniej i Środkowej - organizacja i recepcja wystaw (1897-1900) Nitka Maria. Organization and reception of exhibitions of H. Siemiradzki's Christian Dirce in Western and Central Europe (1897-1900) Ptaszyńska Eliza (1957- ). Malarze polscy w Monachium na progu nowoczesności (1892-1914) Ptaszyńska Eliza (1957- ). Polish painters in Munich on the threshold of modernity (1892-1914) Strachowski Michał. Secesjonista. Stanisław Wyspiański jako projektant wnętrz i mebli Strachowski Michał. Secessionist: Stanisław Wyspiański as a furniture and interior designer Straszewska Anna. The identity of students from the Polish-Lithuanian Commonwealth studying at the Academy of Fine Arts in Vienna Straszewska Anna. Tożsamość studentów pochodzących z ziem dawnej Rzeczpospolitej w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych Świętosławska Agnieszka (1984- ). Viennese in Lviv. Artistic activity of Antoni Lange (ca. 1774-1842) Świętosławska Agnieszka (1984- ). Wiedeńczyk we Lwowie. Działalność artystyczna Antoniego Langego (ok. 1774-1842) Wierzbicka Anna (historia sztuki). First steps. The role of Mieczysław Goldberg, Adolf Basler and the Polish art colony in France (1900-1914) Wierzbicka Anna (historia sztuki). Pierwsze kroki. Mieczysław Goldberg, Adolf Basler i polska kolonia artystyczna we Francji (1900-1914)
Indeks R0: BMNK
Mat. konf.: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1-2 marca 2018 r.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 35509 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wojna i Książka ; t. 1)
Autor
Chrząstowska Małgorzata (1966- ). Łuczak Agnieszka (1969-2022). Bartuzi Agnieszka. Księgozbiór naukowej puławskiej biblioteki rolniczej w czasie zrywów narodowych i wojen Bujko Anna. Książkowe znaki własnościowe jako źródło historyczne na przykładzie najstarszych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie. Przyczynek do badań nad historią przedwojennych księgozbiorów Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Ossolińskie straty wojenne w zasobach starych druków z tak zwanych zbiorów adelińskich Gębołyś Zdzisław (1961- ). Biblioteki mają swoje losy. Okupacyjne dzieje Biblioteki Śląskiej i jej zbiorów Gniot Aleksander. Księgozbiór spod znaku cyrkla i węgielnicy. Historia i przyszłość unikatowej kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Gryzio Beata (1970- ). Ostatni (?) powrót, czyli słowo o książkach odzyskanych Grzywacz Małgorzata (1962- ). „O księdze spalonych ksiąg" - nazistowska rewolucja — palenie książek i próby odtworzenia utraconych źródeł i ich upamiętnianie Henczel-Wróblewska Ligia. Losy i znaczenie Biblioteki Polskiej w Rzymie w latach 1921-1946 Koredczuk Bożena. Księgozbiory w powojennym Wrocławiu - przejęte, odzyskane czy przemieszczone? Wpływ drugiej wojny światowej na specyfikę wrocławskich bibliotek Kuhnke Monika. Jedna ograbiona biblioteka. Dwa trudne powroty. Restytucja polskich zbiorów bibliotecznych po drugiej wojnie światowej na przykładzie Biblii Płockiej i Pontyfikału Płockiego Łuczak Agnieszka (1969-2022). Księgozbiór Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej i jego losy podczas drugiej wojny światowej Nowicki Ryszard. Listy Edwarda Kuntzego do Eustachego Gaberlego z okresu drugiej wojny światowej Obrębski Maciej. Ustalanie proweniencji i podstawy prawne restytucji zasobów bibliotek ziemiańskich utraconych podczas drugiej wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu Osiewicz Krzysztof. Zabezpieczenia i ochrona bibliotek wobec współczesnych zagrożeń w okresie pokoju Prałat Emilian (1984- ). (Nie)Zaginiona biblioteka dworska rodu Taczanowskich. Rekonstrukcja księgozbioru Przybyszewska Alicja. Stefan Balicki - droga twórcza między dwiema wojnami Ligia Henczel Losy i znaczenie Biblioteki Polskiej w Rzymie w latach 1921-1946 Reynolds Madeleine. Protecting Libraries in Times of Conflict. Toward building a sustainable framework for safeguarding written cultural assets Romanowska-Zadrożna Maria. Zabezpieczenia i ochrona bibliotek wobec współczesnych zagrożeń w okresie pokoju Schulte Birgit (1951- ). „Books for the Battlefields". A look at library-related forms of recreational support for German soldiers from the colonial wars to the First World War Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Ossolińskie straty wojenne w zasobach starych druków z tak zwanych zbiorów adelińskich Sroka Marek. The Library of Congress Mission in Europe and the Acquisition, Confiscation, and Return of German Books in the Context of Denazification, 1945-1947 Wilgosiewicz-Skutecka Renata. Z Czerniejewa i Lubostronia do Poznania. Wojenne losy biblioteki Skórzewskich (fragmenty księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu) Zawodniak Mariusz. Książka i rewolucja. Klasyka w założeniach tuż powojennej polityki kulturalnej Polski
Indeks R0: BMNK
Mat. z konf.: Poznań, 13-15 listopada 2019 r.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35732 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 191)
(Artyści i Pisarze poza Krajem ; t. 1)
Autor
Kudelska Dorota (1958- ). Kudelski Zdzisław (1957- ). Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Czapski Józef (1896-1993). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej..." Fitas Adam (1970- ). Od dokumentu do paraboli Jastrzębski Jerzy (1945- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Józefczuk Grzegorz R. (1955- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012). Czapski, czyli niechybność kreski Kudelska Dorota (1958- ). Kształt zapisu - o Dziennikach Józefa Czapskiego Kudelski Zdzisław (1957- ). "Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę..." Kudelski Zdzisław (1957- ). Kilka uwag o współpracy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Jerzego Giedroycia w latach 1946-1996 Kudelski Zdzisław (1957- ). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej..." Kuryłek Ewelina. Józefa Czapskiego przeżycie pejzażu Lachowski Marcin (1975- ). Bibliografia prac Małogrzaty Kitowskiej-Łysiak Lachowski Marcin (1975- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Leśniak Kamila (1985- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Łukasiewicz Sławomir (1972- ). Siła rażenia "Kultury" Łukaszuk-Piekara Małgorzata (1962- ). Aleksander Wat w uścisku komentatora Majewski Piotr (1970- ). Roman Cieślewicz i krytyka Mądzik Leszek (1945- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Nowak Maciej (1970- ). Życie w listach - życie listami Pachocki Dariusz. Sekrety paryskich piwnic Pietrasiewicz Tomasz (1955- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Plichta Paweł. Bibliografia prac Małogrzaty Kitowskiej-Łysiak Pyczek Wacław. Czapskiego widzenie świata Ślusarczyk Urszula (1968- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak Wejs-Milewska Violetta (1960- ). Józef Czapski mniej znany Zagajewski Adam (1945-2021). "Dzieło Czapskiego jest przesłonięte przez legendę..." Zajączkowski Ryszard (1961- ). Kulisy literatury - Herling, Wat i inni
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: "Zaduszki emigracyjne" z 2010 i 2012 r., Lublin. Tom poświęcony pamięci profesor Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak.
Bibliogr. prac M. Kitowskiej-Łysiak s. 315-335. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33057 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Boesten-Stengel Albert. Cendrowski Sławomir. Boesten-Stengel Albert. Veduta and epitaph Boesten-Stengel Albert. Vedute und Epitaph Brillowski Wojciech (1976- ). "Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu": art collecting and patronage of prince Stanisław Poniatowski Brillowski Wojciech (1976- ). "Valuable and Very Interesting Cabinet of Objects of Taste and Vertu": kolekcjonerstwo i mecenat artystyczny księcia Stanisława Poniatowskiego Cendrowski Sławomir. Paul V's Presa di possesso del Laterano in the Castle collection in Kórnik Cendrowski Sławomir. Presa di possesso del laterano Pawła V Borghese w zbiorach zamkowych w Kórniku Giometti Cristiano. La pacifica invasione Giometti Cristiano. The peaceful invasion Kaleciński Marcin (1969- ). Artistic relations between Italy and Gdańsk Kaleciński Marcin (1969- ). Relacje artystyczne Italii i Gdańska w dobie nowożytnej Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Goût classique czy goût moderne? Kluczewska-Wójcik Agnieszka. Goût classique or goût moderne? Kucharski Adam (historia). Perception of Italian art in journal of voyage Jabłonowski Brothers' (1687) Kucharski Adam (historia). Recepcja sztuki włoskiej w relacji z tury kawalerskiej braci Jabłonowskich (1687) Lepacka Anna Maria. Michel de Montaigne and Stanisław Reszka: on aesthetic sensitivity of humanists travelling to Italy in the second half of the 16th century Lepacka Anna Maria. Michel de Montaigne i Stanisław Reszka: o wrażliwości estetycznej humanistów podróżujących do Italii w drugiej połowie XVI wieku Ulatowski Maria. Die Polnische Künstlerkolonie im Rom in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Ulatowski Maria. The Polish artists colony in Rome in the second half of the 19th century Żuchowski Tadeusz J. (1958- ). O Dawidzie Michała Anioła Żuchowski Tadeusz J. (1958- ). Über David von Michelangelo
Indeks R0: BMNK
Zawiera m.in. materiały konf., 6-7 maja 2010 r., Toruń.
Na s. tyt.: Towarzystwo Miłośników Historii.
Zawiera noty o aut.
Bibliogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30102 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Gabinet Numizmatyczny sygn. II 29924 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej