Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(57)
Forma i typ
Książki
(55)
Czasopisma
(2)
Dostępność
dostępne
(48)
nieokreślona
(6)
tylko na miejscu
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(54)
Księgozbiór podręczny
(4)
Autor
Tarnowska-Reszczyńska Monika
(4)
Gramatyka Jacek (1954- )
(3)
Jagiellak Anna
(3)
Kontny Irena (1966- )
(3)
Korona Monika M. (1976- )
(3)
Szmelter Iwona (1952- )
(3)
Walczak Marek (1965- )
(3)
Hola Aleksandra
(2)
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- )
(2)
Kozarzewski Marcin
(2)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(2)
Pokryskin Petr Petrovic (1870-1922). Cerkiew Zwiastowania w monasterze supraskim
(2)
Sawicka Katarzyna (tłumacz). Piotr Sawicki
(2)
Sawicki Piotr (1948- )
(2)
Schild Małgorzata
(2)
Siemaszko Aleksander (1953?-2015). Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego
(2)
Skuratowicz Jan (1946- )
(2)
Stojak Grażyna
(2)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- )
(2)
Wojtacka Paula Jadwiga. Tadeusz Franciszek Walczak
(2)
Zając Irena
(2)
Zalewska Ewa
(2)
Świątek Paulina (historia szuki)
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Innovative figurative vaults in the Franciscan monastery in Kraków
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Nowatorskie sklepienia figuratywne w klasztorze Franciszkanów w Krakowie
(1)
Affelt Waldemar J. A Multiple Museum or the museum revitalization of Inujima Island Japan
(1)
Affelt Waldemar J. Muzeum wielokrotne czyli rewitalizacja muzealizacyjna wyspy Inujima w Japonii
(1)
Agopsowicz Monika (1961- ). Ormiańskie benedyktynki w świetle dokumentów historycznych (wybór)
(1)
Aleksiejew-Wantuch Barbara. Odkrycie późnobarokowego iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze
(1)
Andrzejewski Maciej (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań
(1)
Andrzejewski Maciej (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions
(1)
Arszyńska Joanna
(1)
Augustyńska Zofia
(1)
Banachowicz Andrzej (1952- )
(1)
Banaś Barbara (1970- )
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Barański Marek (1943- ). Zraniony dom przy zranionej ulicy w zranionym mieście
(1)
Barczyńska Agata
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Baturo Kamila. Projecting signboards - their history abd restoration significance. Why do conservators love signboards? (abstract)
(1)
Baturo Kamila. Szyldy reklamowe - ich historia i znaczenie konserwatorskie. Dlaczego konserwatorzy kochają semafory?
(1)
Bednarek Anna (muzealnictwo)
(1)
Bednarek Monika (1974- )
(1)
Bednarska Aleksandra (historia sztuki). Prace konserwatorsko-remontowe przy konstrukcji drewnianego kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach
(1)
Behlert Małgorzata
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Zapominana - przypominana kolekcja
(1)
Białecka Marta
(1)
Białkiewicz Krystyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
(1)
Białko Piotr
(1)
Białko Piotr. Kościół św. Andrzeja i klasztor Klarysek w Krakowie. Prace konserwatorskie i interdyscyplinarne badania prowadzone w latach 1999-2014. Wybrane zagadnienia
(1)
Białko Piotr. The church of Saint Andrew and the convent of Poor Clares in Kraków. Conservation work and interdisciplinary research conducted in 1999-2014. Selected Issues
(1)
Bielecki Piotr
(1)
Billert Andreas (1944- ). Śródmieście Poznania. Problemy rewitalizacji
(1)
Blaschke Kinga. Kult bł. Salomei i jego artystyczna oprawa w XVII wieku
(1)
Blaschke Kinga. The cult of Blessed Salomea and its artistic expression in the 17th century
(1)
Boba-Dyga Bożena
(1)
Bogdanowska Monika (1962- )
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Borwiński Jerzy (1963- ). Renesansowy strop kamienicy przy Starym Rynku 41
(1)
Bożek Gabriela
(1)
Brzeziński Marcin (1973- )
(1)
Brzeziński Łukasz. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań
(1)
Brzeziński Łukasz. Rozwój konstrukcji silników okretowych produkowanych w Poznaniu
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Gaude celi hierarchia sequence in the Gradual of Kraków's Poor Clares and in foreign sources
(1)
Budzińska-Bennett Agnieszka Małgorzata. Sekwencja Gaude celi hierarchia w Graduale klarysek krakowskich i w źródłach obcych
(1)
Bukal Grzegorz. Zamek w Malborku - zabytek w epoce postprawdy
(1)
Błaszczyk Iwona. Konserwacja zabytków ruchomych w Poznaniu w latach 2000-2001
(1)
Błaszczyk Iwona. Wacław Taranczewski i jego aranżacja wnętrza kościoła pw. Najświętszej Marii Panny in Summo
(1)
Caban Ewa. Ikonografia ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Istebnej
(1)
Caban Ewa. Nie tylko „kurz i pajęczyny. Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja w Smolnicy
(1)
Chaber Anna (konserwatorstwo). Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz wyposażenia bazyliki klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie w latach 2009-2012
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator)
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Odsłonięcie konserwacja i częściowa rekonstrukcja malowideł Emila Noellnera w auli Akademii Muzycznej w Katowicach
(1)
Chrzan Lucyna. Marzycielska natura Marzyna z Krzeszowic uwieczniona w malarskiej dekoracji katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej
(1)
Cichy Rafał (1972- ). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań
(1)
Cichy Rafał (1972- ). History of intermodal transport in the context of modern solutions
(1)
Ciężka Paula. Konserwatorskie niemoce czy problemy formalnoprawne?
(1)
Czajkowska Krystyna (konserwatorstwo). Wyzwania konserwatorskie przy pracach na elewacjach kamienic Starego Miasta w Warszawie
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Leluja w czerpaku czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Czech-Błońska Renata. Falcons gold and alchemical manuscripts or on the benefits of cooperation between archeologists conservators and chemists
(1)
Czech-Błońska Renata. Sokoły złoto i alchemiczne manuskrypty czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa konserwatora i chemika
(1)
Czop Janusz (1967- ). Museum of Photography Krakow - a contemporary model of collections management
(1)
Czop Janusz (1967- ). Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo - współczesny model zarządzania zbiorami
(1)
Czyński Maciej. Mur arkadowy przed Domem Artysty Plastyka przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Galeria biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Krakowie do początku XVI wieku
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). The portrait gallery of Cracovian bishops in the cloisters of the Franciscan monastery in Kraków until early 16th century
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Daszkiewicz Paweł (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań
(1)
Daszkiewicz Paweł (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions
(1)
Dec Dorota
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Equipment of the so-called new sacristy of the Franciscan Church in Kraków
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wyposażenie tak zwanej nowej zakrystii kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- )
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). The decor and equipment of the chapel of the Lord's Passion in the light of recent discoveries
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wystrój i wyposażenie kaplicy Męki Pańskiej w świetle ostatnich odkryć
(1)
Dobosz Piotr (1961- ). Prawny fundament ochrony zabytków w Polsce
(1)
Dobosz Piotr (1961- ). W stulecie niepodległości
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(11)
2010 - 2019
(34)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(57)
Język
polski
(55)
niemiecki
(3)
angielski
(2)
czeski
(1)
Temat
Konserwatorstwo
(40)
Ochrona zabytków
(26)
Konserwatorstwo polskie
(17)
Malarstwo monumentalne
(8)
Malarstwo polskie
(6)
Sztuka polska
(6)
Fotografia polska
(4)
Grafika niemiecka
(4)
Grafika polska
(4)
Ikony
(4)
Katarzyna Aleksandryjska (św.)
(4)
Kulmbach, Hans von (1480-1522)
(4)
Malarstwo niderlandzkie
(4)
Malarstwo niemieckie
(4)
Rzemiosło artystyczne niemieckie
(4)
Rzeźba sakralna niemiecka
(4)
Rzeźba sakralna polska
(4)
Rękopisy polskie
(4)
Szaty liturgiczne
(4)
Sztuka
(4)
Sztuka sakralna
(4)
Święci i błogosławieni
(4)
Architektura polska
(3)
Groby
(3)
Konserwatorzy zabytków
(3)
Kościoły i kaplice
(3)
Malarstwo sakralne
(3)
Malarstwo sakralne europejskie
(3)
Malarstwo sakralne polskie
(3)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(3)
Architektura
(2)
Architektura sakralna
(2)
Architektura sakralna polska
(2)
Budownictwo drewniane
(2)
Cerkiew Zwiastowania NMP (Supraśl)
(2)
Malarstwo
(2)
Malarstwo monumentalne europejskie
(2)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Ikon (Supraśl)
(2)
Polacy za granicą
(2)
Rzemiosło artystyczne polskie
(2)
Ubiór
(2)
Wizerunki maryjne
(2)
Zamki i pałace
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Archeologia
(1)
Architekci polscy
(1)
Architektura europejska
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Arystokracja
(1)
Berdyszak, Marcin (1964- )
(1)
Biblioteka Narodowa
(1)
Cerkwie
(1)
Cmentarze
(1)
Dwory
(1)
Dwór Artusa (Gdańsk)
(1)
Franciszkanie
(1)
Goebel, Anna (1951- )
(1)
Grafika europejska
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399)
(1)
Klaryski
(1)
Klasztor Benedyktynek Ormiańskich (Lwów)
(1)
Konserwatorstwo niemieckie
(1)
Kowalski, Piotr C. (1951- )
(1)
Kruk, Mariusz (1952- )
(1)
Kurzawski, Andrzej (1928-2012)
(1)
Lanckorońska, Karolina (1898-2002)
(1)
Lanckoroński (rodzina)
(1)
Lanckoroński, Karol (1848-1933)
(1)
Liturgia katolicka
(1)
Macur, Andrzej (1945- )
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Mauzolea i kaplice grobowe
(1)
Medale
(1)
Metaloplastyka
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(1)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
(1)
Muzyka religijna
(1)
Müller, Wojciech (1947-2018)
(1)
Ołtarze polskie
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pałac Biskupa Erazma Ciołka
(1)
Portrety
(1)
Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie Spółka Akcyjna
(1)
Remer, Jerzy (1888-1979)
(1)
Rody
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzeźba grecka
(1)
Rzeźba rzymska
(1)
Rzeźba włoska
(1)
Sarkofagi
(1)
Sobańscy (ród)
(1)
Straty wojenne
(1)
Temat: dzieło
Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg Wrocław
(1)
Temat: czas
1901-
(28)
1501-
(19)
1601-
(18)
1801-
(18)
2001-0
(18)
1401-
(17)
1701-
(16)
1301-
(10)
1201-
(6)
1101-
(5)
2001-
(4)
1001-
(1)
1939-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(13)
Śląsk, Górny
(4)
Gdańsk
(3)
Poznań
(3)
Podkarpacie
(2)
Supraśl
(2)
Warszawa
(2)
Biecz (k. Gorlic)
(1)
Leżajsk
(1)
Lidzbark Warmiński
(1)
Lublin
(1)
Lwów
(1)
Malbork
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Rzeszów (okręg)
(1)
Toruń
(1)
Wiskitki
(1)
Łącko
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(7)
Katalogi wystaw
(4)
Informatory
(2)
Księgi pamiątkowe
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma bibliotekarskie polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
57 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 24431 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21924 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 22113 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 20421 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32844 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wisłocki Krzysztof. Affelt Waldemar J. A "Multiple Museum", or the museum revitalization of Inujima Island, Japan Affelt Waldemar J. "Muzeum wielokrotne", czyli rewitalizacja muzealizacyjna wyspy Inujima w Japonii Andrzejewski Maciej (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Andrzejewski Maciej (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions Brzeziński Łukasz. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań Brzeziński Łukasz. Rozwój konstrukcji silników okretowych produkowanych w Poznaniu Cichy Rafał (1972- ). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Cichy Rafał (1972- ). History of intermodal transport in the context of modern solutions Czech-Błońska Renata. Falcons, gold and alchemical manuscripts, or on the benefits of cooperation between archeologists, conservators and chemists Czech-Błońska Renata. Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika Czop Janusz (1967- ). Museum of Photography Krakow - a contemporary model of collections management Czop Janusz (1967- ). Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo - współczesny model zarządzania zbiorami Daszkiewicz Paweł (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Daszkiewicz Paweł (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions Fuć Paweł. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Fuć Paweł. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Fuks Irma. Problematyka waluacji cohrony wystroju rzeźbiarskiego i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana III jako element ochrony dziedzictwa narodowego Fuks Irma. Problems of conseravtion of the sculptural decor displayed in theopen air and replacement with technological copies of the most valuable historic garden sculptures in the King John III Palace Museum Gmiter Małgorzata. Community education for the protection of cultural heritage Gmiter Małgorzata. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Hajkowski Jakub. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Hajkowski Jakub. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Januszewski Stanisław (1948- ). Invention patents dedicated to agriculture by Poles of the Great Emigration od 1832-1870 Januszewski Stanisław (1948- ). Patenty wynalazcze Polaków kregu Wielkiej Emigracji rolnictwu dedykowane 1832-1870 Kaźmierczak Andrzej (1950- ). Przywrócenie do użytku lokomobili trakcyjnej zgodnie z przepisami UE - studium przypadku na przykładzie lokomobili George White 20-25 z 1915 roku Kaźmierczak Andrzej (1950- ). Revitalization of the traction locomobile in accordance with appicable regulations in the European Union - a case study for George White 20-25 from 1915 Kaźmierowski Jacek. Charakter uszkodzeń oraz diagnostyka wybranych elementów zabytkowego kotła dwupłomiienicowego Gebrüder Misch & Co. Kesselschmiede Pielahütte z 1934 roku Kaźmierowski Jacek. The nature of damage and diagnistic of parts of the historic double-tube P2 boiler Kołodziej Julian. Community education for the protection of cultural heritage Kołodziej Julian. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kowalczyk Jakub. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Kowalczyk Jakub. Operation and maintenance of historical engineering objects Lijewski Piotr. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań Lijewski Piotr. Rozwój konstrukcji silników okrętowych produkowanych w Poznaniu Mieżowiec Kuba. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Mieżowiec Kuba. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Miśta-Jakubowska Ewelina A. Falcons, gold and alchemical manuscripts, or on the benefits of cooperation between archeologists, conservators and chemists Miśta-Jakubowska Ewelina A. Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika Napierała Paweł (1983- ). Study visit as a form of participation in information practice. Encounter with a different perspective Napierała Paweł (1983- ). Wizyta studyjna jako forma uczestnictwa w praktyce informacyjnej. Spotkanie z perspaktywą inną od swojej Niestrawski Mariusz (1986- ). Naprawy i prace konserwatorskie na ekspozycji "Agrolotnictwo" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w latach 2015-2021 Niestrawski Mariusz (1986- ). Repairs and conservation of the Agricultural Aviation exhibit at the National Museum of Agriculture and Agri-Food Industry in Szreniawa 2015-2021 Nowaczyk Tomasz. Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Nowaczyk Tomasz. History of intermodal transport in the context of modern solutions Nowak Michał Piotr. 3D scanning in conservation and protection of historical objects - case studies Nowak Michał Piotr. Skanowanie 3D w ochronie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych - studium przypadków Orczyk Małgorzata. Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Orczyk Małgorzata. History of intermodel transport in the context of modern solutions Pietrzak Katarzyna (1979- ). A valation analysis of historic lifting equipment Pietrzak Katarzyna (1979- ). Analiza wartościująca zabytkowych urządzeń dźwigowych Piotrowska-Cześnik Lidia. Kafle renesansowe ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zagadnienia konserwacji i rekonstrukcji Piotrowska-Cześnik Lidia. Renaissance tiles from the collection of the Museum of the Origins of the Polish State in Gniezno. Conservation and reconstruction issues Romek Dawid. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Romek Dawid. Operation and maintenance of historical engineering objects Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). The value of integrityin heritage protection Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Wartość integralności w ochronie zabytków Rudy Maria. Conservation dilemmas connected with marble Angels of Death Rudy Maria. Konserwatorskie dylematy z marmurowymi Aniołami Śmierci Rychlik Michał Tomasz. 3D scanning in conservation and protection of historical objects - case studies Rychlik Michał Tomasz. Skanowanie 3D w ochronie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych - studium przypadków Rymaniak Łukasz. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Rymaniak Łukasz. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań Rymaniak Łukasz. Rozwój konstrukcji silników okrętowych produkowanych w Poznaniu Rymaniak Łukasz. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Rymaniak Marek. Rozwój konstrukcji silników okrętowych produkowanych w Poznaniu Rymaniak Marek. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Selech Jarosław. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Selech Jarosław. Operation and maintenance of historical engineering objects Staszak Żaneta. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Staszak Żaneta. Operation and maintenance of historical engineering objects Szczotka Józef. Badanie wilgotności murów ceglanych metodami nieinwazyjnymi w budynkach zabytkowych Szczotka Józef. Humidity testing of brick walls using non-invasive methods in historic buildings Tenczyński Marek. The application of the innovative jet-grouting injection technology saving the structure of the castle in Glogówek erected in late 13th and early 14th c. Tenczyński Marek. Zastosowanie innowacyjnej technologii iniekcji strumieniowej "jet grouting" ratującej konstrukcjję wzniesionego na przełomie XII i XIV wieku zamku w Głogówku Tucholski Zbigniew (1975- ). Conservation and technical aspects of reconstruction and operation of historical steam boilers Tucholski Zbigniew (1975- ). Uwarunkowania techniczne i konserwatorskie odbudowy oraz utrzymania czynnych zabytkowych przewoźnych kotłów parowych Ulbrich Dariusz. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Ulbrich Dariusz. Operation and maintenance of historical engineering objects Urbański Patryk. Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Urbański Patryk. History of intermodal transport in the context of modern solutions Wisłocki Krzysztof. Problems and dilemmas of exhibiting complex engineering objects in museum Wisłocki Krzysztof. Problemy i dylematy muzealnego eksponowania złożonych obiektów inżynierskich Wojciechowski Łukasz (budowa i eksploatacja maszyn). Aging of engine lubrication oils in terms of the classic vehicles operation Wojciechowski Łukasz (budowa i eksploatacja maszyn). Starzenie się olejów silnikowych w aspekcie eksploatacji pojazdów zabytkowych Woźniak Michał (1952- ). Edukacja społeczna na rzecz dziedzictwa kulturowego - wprowadzenie w tematykę i podstawowe problemy Woźniak Michał (1952- ). Social heritage education - an introduction to the topic and the main questions Zwierzycki Wiesław. Aging of engine lubrication oils in terms of the classic vehicles operation Zwierzycki Wiesław. Starzenie się olejów silnikowych w aspekcie eksploatacji pojazdów zabytkowych Żołędziowski Karol. Falcons, gold and alchemical manuscripts, or on the benefits of cooperation between archeologists, conservators and chemists Żołędziowski Karol. Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy części art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35756 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Kwartalnik, 1991-
Wcześniejsza częstotliwość: Nieregularnie, 1990
1990, 1-vol. 20, nr. 1/4 = 76/79 (2009) ; vol. 21, nr. 80 (2016)-.
Inny tyt: Conservator Restores' Bulletin, vol. 9, nr 4 (1998)-vol. 13, nr 1/2 (2002)
Inny tyt: Journal of Conservation-Restoration, vol. 13, nr. 3/4 (2002)-
Inny tyt: Restores Bulletin, vol. 8, nr 1 (1997)-vol.9, nr 3 (1998)
Od vol. 11, nr. 1 (2000) tyt. grzbietowy: Biuletyn.
Od vol. 12, nr. 3 (2001) wyd.: Wydaw. Konserwatorów Dzieł Sztuki Firma Zajączkowska-Kłoda.
Od vol. 13, nr. 3/4 (2002) tyt. równol.: Journal of Conservation-Restoration.
Od vol. 2, nr 2 (1991) [red. Joanna Zajączkowska-Kłoda].
Od vol. 21, nr 80 (2016) wydawca: Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki Atik.
Od vol. 3, nr 1 (1992) wyd.: Firma Zajączkowska-Kłoda.
Od vol. 8, nr 1 (1997) tyt. równol.: The Restores Bulletin.
Od vol. 9, nr 4 (1998) tyt. równol.: The Conservator Restores' Bulletin.
Tyt. wg nagł.
Vol. 12, nr. 2 (2001)-vol. 13, nr. 1/2 (2002) podtyt.: BIKDS.
Vol. 15, nr. 1/2-3/4 (2004) wyd.: Wydaw. Konserwatorów Dzieł Sztuki Firma Zajączkowska-Kłoda : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 1085
[Vol. 1] (1990), nr 1-3
Vol. 2 (1991), nr 1-4 (4-7)
Vol. 3 (1992), nr 1-4 (8-11)
Vol. 4 (1993), nr 1-4 (12-15)
Vol. 5 (1994), nr 1-4 (16-19)
Vol. 17 (2006), nr 1-2 (64-65)
Vol. 18 (2007), nr 1-4 (68-71)
Vol. 19 (2008), nr 1-4 (72-75)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25263 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 13449 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Czas. II 1328/3/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Czas. II 1328/3/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 21865 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Kontny Irena (1966- ). Białkiewicz Krystyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie Caban Ewa. Nie tylko „kurz i pajęczyny". Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja w Smolnicy Chaber Anna (konserwatorstwo). Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz wyposażenia bazyliki klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie w latach 2009-2012 Chrzan Lucyna. Marzycielska natura Marzyna z Krzeszowic uwieczniona w malarskiej dekoracji katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej Dąbrowska Marta (historia sztuki). Ecclesia de Czencina - kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni Dzienniak Katarzyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie Jakoweńko Karolina (1980- ). Przywracanie pamięci. Dawny żydowski dom modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie Jaksik Marian. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach Janikowska-Perczak Aleksandra. Klasztor przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Badania, odkrycia, rewitalizacja Josińska Barbara. Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Wpływ skutków eksploatacji górniczej na dzieje jego budowy i ratowania Kontny Irena (1966- ). Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie Kwaśny Irena (1947- ). Polichromia na słupie w kościele w Puńcowie Koziara-Ochęduszko Natalia. Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna. Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie Makosz Dariusz (konserwatorstwo). Regotycyzacja kościoła w Rudach Makówka Leszek (1970- ). Problem rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska Mzyk-Makosz Milena. Regotycyzacja kościoła w Rudach Pelon Filip. Technika i technologia wykonania nowo odkrytego gotyckiego obrazu, będącego połączeniem dwóch typów ikonograficznych : Hodegetrii Krakowskiej i Sacra Conversazione, z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach Pokorska-Ożóg Ewa. "Wszystko ma swój czas" - ratowanie gliwickiego żydowskiego domu przedpogrzebowego Sypek Anna. Dekoracja malarska w prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Przyrowie Walczak Marek (1965- ). Malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Lubecku. Wstępne rozpoznanie programu ikonograficznego i stylu Walerjański Dariusz (1969- ). "Domy Boże i bramy do nieba". Zachowane synagogi na terenie województwa śląskiego Żmudziński Jerzy (1958- ). Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: "Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego". [T.] 8 (2016).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 1915/8 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Kontny Irena (1966- ). Aleksiejew-Wantuch Barbara. Odkrycie późnobarokowego, iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze Bednarska Aleksandra (historia sztuki). Prace konserwatorsko-remontowe przy konstrukcji drewnianego kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach Caban Ewa. Ikonografia ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Istebnej Chojecka Ewa (1933- ). Odsłonięcie, konserwacja i częściowa rekonstrukcja malowideł Emila Noellnera w auli Akademii Muzycznej w Katowicach Dąbrowska Marta (historia sztuki). Odsłonięcie gotyckiej polichromii z XV wieku z przedstawieniem Męczeństwa Dziesięciu Tysięcy z Żywym Krzyżem w kościele pw. św. Jerzego w Cieszynie Dzik Ewa. Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego z kościoła św. Marcina w Tarnowskich Górach (Tarnowice Stare) Głazek Dorota. Od łaźni do łazienki Góralczyk Maria (konserwatorstwo). Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicach w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie Jakubek Jacek. Transfer kapliczki kubaturowej w Sosnowcu-Niwce jako przykład rzadkiej praktyki ratowania obiektów zabytkowych przez przenoszenie ich w całości w nową lokalizację Klajmon Barbara. Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Marcina w Ćwiklicach Konarzewski Łukasz. Kaplica pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej na Buczniku w Istebnej Konieczny Aleksander. Badania dendrochronologiczne zabytków architektury drewnianej w województwie śląskim w latach 2012-2013 Kontny Irena (1966- ). Odkrycie późnobarokowego, iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze Kontny Irena (1966- ). Ogień i woda. Naprawa zniszczeń katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu po tragicznym pożarze w 2014 roku Makosz Dariusz (konserwatorstwo). Przeszłość dworu w Mikulczycach w świetle badań architektonicznych Mzyk-Makosz Milena. Przeszłość dworu w Mikulczycach w świetle badań architektonicznych Ostrowska Anna (architektura). Smok, nierządnica i stara skrzynia. Odkrywanie historii kościoła pw. św. Jerzego w Gliwicach-Ostr Pokorska-Ożóg Ewa. Nim zabraknie na to czasu.... Odzyskane malowidła w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach Proszyk Jacek (1973- ). Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej Rok Artur. Kościół pw. Świętej Trójcy w Będzinie. Prace budowlano-konserwatorskie Sypek Anna. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicach w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie Tombarkiewicz Wiktoria. Golgota Ojczyzny przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: "Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego". [T.] 9 (2017).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 1915/9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
T. monogr.: "Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego". [T.] 7 (2015).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 1915/7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24682/1/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozprawa doktorska wykonana pod opieką prof. dr hab. Edwarda Kosakowskiego.
Bibliogr. s. 378-448.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24682/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozprawa doktorska wykonana pod opieką prof. dr hab. Edwarda Kosakowskiego.
Bibliogr. przy opisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24682/3/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Rozprawa doktorska wykonana pod opieką prof. dr hab. Edwarda Kosakowskiego.
Bibliogr. przy opisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24682/3/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej