Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(16)
Forma i typ
Książki
(16)
Dostępność
dostępne
(14)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(14)
Dział
(2)
Autor
Jaroszewski Tadeusz Stefan (1931-2000)
(3)
Arszyńska Joanna. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
(1)
Babicki Krzysztof. As impartial as possible (?) - Czeslaw Milosz as a literary historian
(1)
Babicki Krzysztof. Możliwie bezstronny (?) - Czesław Miłosz jako historyk literatury
(1)
Babik Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
(1)
Baby Nethu Tessa. Of memory and modernity: cultural identity in the writings of Czeslaw Milosz
(1)
Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- )
(1)
Basiul Elżbieta. Próba określenia autentyczności obrazu pt. Nicea przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego
(1)
Batorowska Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
(1)
Bałdyga Katarzyna. Thomas Aquinas in the work of Czeslaw Milosz - aesthetic inspirations and reference points
(1)
Bałdyga Katarzyna. Tomasz z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza - estetyczne nawiązania i punkty odniesienia
(1)
Bańdo Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
(1)
Bellen Natalia
(1)
Bernacki Marek (1965- )
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Introduction
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Wstęp
(1)
Beulig Gerhard
(1)
Bikowska Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
(1)
Bisaga Ewelina. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Brenskott Krzysztof. Gnostycyzm Jonasa kabała Scholema zen Suzukiego?
(1)
Brenskott Krzysztof. Jona's Gnosticism Scholem's Kabbala Suzuki's Zen?
(1)
Brzóstowicz Anna Cecylia. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
(1)
Ciechańska Marzenna. To czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
(1)
Cierniak-Nielub Idalia. Czeslaw Milosz - demiurge of longed-for world
(1)
Cierniak-Nielub Idalia. Czesław Miłosz - demiurg światów wytęsknionych
(1)
Ciupka Stanisław. Milosz corresponds with Peloponnesian War of Thucydides
(1)
Ciupka Stanisław. Miłosza spotkanie z Wojną peloponeską Tukidydesa
(1)
Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
(1)
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji
(1)
Czajkowska-Wagner Ludmiła. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
(1)
Czuczko Jolanta
(1)
Czuczko Jolanta. Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Czuczko Jolanta. Możliwości i ograniczenia w badaniu papierów zabytkowych z perspektywy konserwatora
(1)
Czuczko Jolanta. Różnorodność podłoży papierowych
(1)
Czyżewski Krzysztof (1958- ). A boy in the aperture of existence
(1)
Czyżewski Krzysztof (1958- ). Chłopiec w szczelinie istnienia
(1)
Dobrogowska-Schlebusch Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych
(1)
Dobrowolska Dorota (konserwacja zabytków). Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Wstępne badania podłoży w malarstwie olejnym Józefa Szermentowskiego (1833-1976)
(1)
Dymarek Anna. Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
(1)
Dzendzeluk Lesa Stepanivna. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
(1)
Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Festiwal Miłosza - nowe rozpoznania
(1)
Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Milosz Festival - new explorations
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). What you really mean is the salvation of the world
(1)
Gajda Jarosław (bibliotekarstwo). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej
(1)
Garczewska-Semka Katarzyna. Sztambuchy - albumy romantyczne na przykładzie Marii Wodzińskiej i Zofii Ossolińskiej
(1)
Gierlach Marek (1955- )
(1)
Gmiterek Grzegorz. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce
(1)
Gołąb Maria (1955- ). Historia technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
(1)
Grabowska Danuta (bibliotekarstwo). Bibliotekarz systemowy architektem informacji
(1)
Gralińska-Grubecka Aleksandra. Badania oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy XIX-wiecznej szafce w stylu Boulle'a
(1)
Gralińska-Grubecka Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.)
(1)
Gralińska-Grubecka Aleksandra. Zabezpieczenie i scalanie kolorystyczne powierzchni zabytków wykonanych z betonu betonu i zapraw cementowych
(1)
Gutorska Alicja
(1)
Gąsecka Gaja. Historia technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu
(1)
Hoły Joanna. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu
(1)
Iwanicka Magdalena. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- )
(1)
Janas Magdalena. Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
(1)
Jankowska Anna (tłumacz)
(1)
Jarmiłko Joanna. Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Jaros Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.)
(1)
Jastrzębiowska Nel. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Jutrzenka-Supryn Dorota. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil
(1)
Kafel Mieczysław (1912-1971)
(1)
Kamińska-Czubała Barbara (1955- )
(1)
Kamińska-Czubała Barbara (1955- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej
(1)
Kamiński Sławomir A
(1)
Kamiński Sławomir A. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
(1)
Kamiński Sławomir A. Obrazy kaligraficzne Aleksandra Kobzdeja w świetle prac i badań prowadzonych przy cyklu Pejzaże abstrakcyjne
(1)
Kamiński Sławomir A. Problematyka konserwatorska nowoczesnego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych dzieł Aleksandra Kobzdeja
(1)
Kamiński Sławomir A. Uwagi na temat dokumentacji budowy technicznej i stanu zachowania oraz prowadzenia badań dzieł sztuki nowoczesnej
(1)
Karbowska-Berent Joanna (1965- ). Bliżej prawdy o foksingu?
(1)
Kaźmierczyk Zbigniew (1961- ). Native Realm as Czeslaw Milosz's periphery
(1)
Kaźmierczyk Zbigniew (1961- ). Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza
(1)
Konkol Sławomir
(1)
Korzystka Beata. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Kosek Hubert
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). Abyssus pod stopami a tulipany
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). Abyssus under my feet and a tulip
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Autochromy - kolorowe fotografie na szkle - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu
(1)
Kozielec Tomasz (1976- ). Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych
(1)
Kozik Regina. Obrazy olejne na tekturze
(1)
Krasińska Barbara. Przestrzeń informacyjna w plakacie
(1)
Krupa Zenona. Usatysfakcjonowany czy sfrustrowany użytkownik biblioteki ( na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
(1)
Liubov Loda. Metody konserwacji-restauracji oleodruków
(1)
Maciaszczyk Mirosław. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
(1)
Malinowska Tekla
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976-). Papier ulotny papier wartościowy obraz na papierze - jakość funkcja masowość w dziełach sztuki
(1)
Markowski Dariusz (1964- )
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Introduction
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Nowe sztywne podobrazia malarskie w sztuce nowoczesnej
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Obrazy monochromatyczne
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Obrazy wielkoformatowe na płótnie (panoramy i kurtyny) w procesie ich konserwacji
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Sztuka nowoczesna kogo to obchodzi?
(1)
Markowski Dariusz (1964- ). Wstęp
(1)
Matczuk Ewa (1970- ). Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(1)
Kraj wydania
Polska
(16)
Język
polski
(16)
Temat
Zamki i pałace
(4)
Dwory
(3)
Konserwatorstwo
(3)
Mazowsze
(3)
Drukarstwo
(2)
Edytorstwo
(2)
Fotografia
(2)
Malarstwo
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Laboratoria
(1)
Literatura polska
(1)
Metaloplastyka
(1)
Miłosz, Czesław (1911-2004)
(1)
Modniarstwo
(1)
Multimedia
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Papier
(1)
Skóry
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkło
(1)
Sztuka
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zbiory specjalne
(1)
Zegary i zegarki
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
1901-
(4)
1701-
(3)
1601-
(2)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Liw
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki
(1)
Poradniki
(1)
16 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Liw : miasto i zamek / Roman Postek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. - 61, [3] s. : il. ; 25 cm.
(Zabytki Polski ; 1)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 60-61.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 22925 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Modniarstwo / Zenobia Merecka-Wykrętowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973. - 219, [1] s. : il. ; 21 cm.
Temat
Gatunek
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 32521 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Gatunek
Indeks R0: BMNK
Na okł. kolejność aut.: A. Gutorska, N. Bellen.
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 5744 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zarys techniki wydawniczej / Mieczysław Kafel. - 2 wyd. przer. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. - 571, [1] s., 12 tabl. : il. ; cm.
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 5376 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Wydawcy)
Bibliogr. s. 263.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 6963 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Mechanizmy zegarowe / Zdzisław Mrugalski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972. - 399, [1] s. : il. ; 23 cm.
Bibliogr. s. 390-395. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 9701 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. [216].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultu ry Materialnej sygn. I 6798 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 14057/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 639-640. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 7038 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 14057/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 14057/3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 36180 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kamińska-Czubała Barbara (1955- ). Piotrowska Ewa (bibliotekarstwo). Skórka Stanisław (1970- ). Babik Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników Bańdo Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej Batorowska Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się Bikowska Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji Dobrogowska-Schlebusch Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych Gajda Jarosław (bibliotekarstwo). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej Gmiterek Grzegorz. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce Grabowska Danuta (bibliotekarstwo). Bibliotekarz systemowy architektem informacji Hoły Joanna. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu Janas Magdalena. Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich Kamińska-Czubała Barbara (1955- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej Korzystka Beata. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników Krasińska Barbara. Przestrzeń informacyjna w plakacie Krupa Zenona. Usatysfakcjonowany czy sfrustrowany użytkownik biblioteki ( na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego) Matczuk Ewa (1970- ). Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce Milc Piotr. Emotikony, czyli emocje w dwóch znakach Morawiec Barbara Maria. Projektowanie informacji i identyfikacja wizualna bibliotek na przykładzie polskich biblioblogów na platformie Blogger Niedźwiecka-Ambroziak Julita. Wyszukiwarki wizualne - wizualizacja wyników poszukiwań informacyjnych w Internecie i bibliotekach Ober Krzysztof. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników Ochmański Mikołaj. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce Pichola Monika. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej XXI wieku - między tradycją a nowoczesnością Pielat Aleksandra. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej XXI wieku - między tradycją a nowoczesnością Skórka Stanisław (1970- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej Walczak-Niewiadomska Agata (1977- ). Usługi informacyjne i edukacyjne dla rodziców w polskich bibliotekach dziecięcych Wichman Jadwiga. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu Zając Renata M. (1965- ). Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 21-22 maja 2015 r.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 33194 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jabłońska Elżbieta (1958- ). Czuczko Jolanta. Markowski Dariusz (1964- ). Wstęp Markowski Dariusz (1964- ). Introduction Basiul Elżbieta. Próba określenia autentyczności obrazu pt. "Nicea", przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki, technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego Rogóż Jarosław (1965- ). Próba określenia autentyczności obrazu pt. "Nicea", przypisywanego J. K. Ajwazowskiemu na podstawie badań techniki, technologii oraz stanu zachowania dzieła malarskiego Czuczko Jolanta. Różnorodność podłoży papierowych Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- ). Wstępne badania podłoży w malarstwie olejnym Józefa Szermentowskiego (1833-1976) Dymarek Anna. Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu Kozielec Tomasz (1976- ). Ocena stanu zachowania zbioru fotografii autorstwa Alojzego Czarneckiego z Archiwum Państwowego w Toruniu Dzendzelûk Lesâ Stepanìvna. Metody konserwacji-restauracji oleodruków Liubov Loda. Metody konserwacji-restauracji oleodruków Garczewska-Semka Katarzyna. Sztambuchy - albumy romantyczne na przykładzie Marii Wodzińskiej i Zofii Ossolińskiej Jastrzębiowska Nel. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Bisaga Ewelina. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Dobrowolska Dorota (konserwacja zabytków). Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Maciaszczyk Mirosław. Konserwacja waliz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Jutrzenka-Supryn Dorota. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil Czajkowska-Wagner Ludmiła. Henryk Nitschmann - elbląski polonofil Kamiński Sławomir A. Obrazy kaligraficzne Aleksandra Kobzdeja w świetle prac i badań prowadzonych przy cyklu "Pejzaże abstrakcyjne" Karbowska-Berent Joanna (1965- ). Bliżej prawdy o foksingu? Jarmiłko Joanna. Bliżej prawdy o foksingu? Czuczko Jolanta. Bliżej prawdy o foksingu? Kozielec Tomasz (1976- ). Autochromy - kolorowe fotografie na szkle - zagadnienia technologiczne i konserwatorskie Kozik Regina. Obrazy olejne na tekturze Maniakowska-Jazownik Zofia (1976-). Papier ulotny, papier wartościowy, obraz na papierze - jakość, funkcja, masowość w dziełach sztuki Markowski Dariusz (1964- ). Sztuka nowoczesna, kogo to obchodzi? Okrągła Dorota. Niezbędny drobiazg Olszewska-Świetlik Justyna. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych Kozielec Tomasz (1976- ). Zagadnienia techniczne i konserwatorskie na wybranych przykładach współczesnych obrazów na podobraziach tekturowych Popławska Sylwia (1988- ). Nietypowe wykorzystanie technologii XIX-wiecznego albumu na przykładzie artystycznego Zielnika Elizy Orzeszkowej Zając Izabela (konserwatorstwo). Nietypowe wykorzystanie technologii XIX-wiecznego albumu na przykładzie artystycznego Zielnika Elizy Orzeszkowej Pronobis-Gajdzis Małgorzata. Obiekty kolekcjonerskie i antykwaryczne w rękach konserwatora zabytków Rosa Halina (1946-2018). Zniszczenia XIX-wiecznych skór garbowanych roślinnie oraz tradycyjne i nowe środki w zabiegach ich stabilizacji Sitkiewicz Magdalena Aleksandra. Analiza wybranych aspektów technologii i techniki malarskiej czterech portretów autorstwa Konrada Krzyżanowskiego z Muzeum Narodowego we Wrocławiu Subocz Dariusz. Prasy do złoceń w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie Supruniuk Monika. Poruszyć przeszłość Szalla-Kleemann Aleksandra. Program konserwacji i kompleksowego zabezpieczenia unikatowych zbiorów specjalnych i czasopism XIX- i XX- wiecznych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w ramach projektu "Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa" Wachowiak Mirosław. Okres symboliczny w twórczości Józefa Pankiewicza - zagadnienia warsztatowe Wiercińska Magdalena. XX-wieczne archiwalia jako obiekty "multitechnologiczne" Witkowska Karolina. XIX-wieczne materiały budowlane i ich wpływ na efektywność działań konserwatorskich Łukaszewicz Jadwiga W. (1952- ). XIX-wieczne materiały budowlane i ich wpływ na efektywność działań konserwatorskich Wyszomirska-Noga Zofia. Zastosowanie funori w konserwacji sztuki współczesnej, na przykładzie konserwacji obrazu-tapety wykonanego przez Damiena Hirsta Zych Karolina. To, czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik, materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego Ciechańska Marzenna. To, czego Europa zapragnie - czyli bogactwo technik, materiałów i treści w formie eksportowego orientalnego albumu fotograficznego
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 30505 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bernacki Marek (1965- ). Konkol Sławomir. Babicki Krzysztof. As impartial as possible (?) - Czeslaw Milosz as a literary historian Babicki Krzysztof. Możliwie bezstronny (?) - Czesław Miłosz jako historyk literatury Baby Nethu Tessa. Of memory and modernity: cultural identity in the writings of Czeslaw Milosz Bałdyga Katarzyna. Thomas Aquinas in the work of Czeslaw Milosz - aesthetic inspirations and reference points Bałdyga Katarzyna. Tomasz z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza - estetyczne nawiązania i punkty odniesienia Bernacki Marek (1965- ). Introduction Bernacki Marek (1965- ). Wstęp Brenskott Krzysztof. Gnostycyzm Jonasa, kabała Scholema, zen Suzukiego? Brenskott Krzysztof. Jona's Gnosticism, Scholem's Kabbala, Suzuki's Zen? Cierniak-Nielub Idalia. Czeslaw Milosz - demiurge of longed-for world Cierniak-Nielub Idalia. Czesław Miłosz - demiurg światów wytęsknionych Ciupka Stanisław. Milosz corresponds with "Peloponnesian War" of Thucydides Ciupka Stanisław. Miłosza spotkanie z "Wojną peloponeską" Tukidydesa Czyżewski Krzysztof (1958- ). A boy in the aperture of existence Czyżewski Krzysztof (1958- ). Chłopiec w szczelinie istnienia Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Festiwal Miłosza - nowe rozpoznania Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Milosz Festival - new explorations Franaszek Andrzej (1971- ). "Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata" Franaszek Andrzej (1971- ). "What you really mean is the salvation of the world" Kaźmierczyk Zbigniew (1961- ). "Native Realm" as Czeslaw Milosz's periphery Kaźmierczyk Zbigniew (1961- ). Rodzinna Europa jako peryferie Czesława Miłosza Kosińska Agnieszka (1967- ). Abyssus pod stopami a tulipany Kosińska Agnieszka (1967- ). Abyssus under my feet and a tulip Mocyk Agnieszka (1972- ). Portret podwójny Mocyk Agnieszka (1972- ). The double portrait Nawrocki Michał (1974- ). Czeslaw Milosz: the Author of "Winnie the Pooh" Nawrocki Michał (1974- ). Czesław Miłosz, autor Kubusia Puchatka Pilichiewicz Kamil K. (1986- ). "In a dazzle, in a vision" Pilichiewicz Kamil K. (1986- ). "W olśnieniu, widzeniu, na obcy spójrz świat" Putzlacher Renata (1966- ). Powroty Czesława Miłosza do Pragi i Ołomuńca Putzlacher Renata (1966- ). The returns of Czeslaw Milosz to Prague and Olomouc Rawski Jakub (1988- ). Tadeusz Borowski in the literary work of Czeslaw Milosz Rawski Jakub (1988- ). Tadeusz Borowski w twórczości Czesława Miłosza Sebastian George. Parables of the past: the political chronotopes in Czesław Milosz's poems Sieroń-Galusek Dorota. Prawda jako wartość międzyludzka - budująca rozmowa Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem Sieroń-Galusek Dorota. Truth as an interhuman value -the uplifting conversation between Milosz and Merton Siwor Dorota. "Poistnieć chwilę wspólnie" Siwor Dorota. "Together for a moment" Szóstak Anna (1965- ). Clothing and nakedness as the components of a poetic world vision in Czeslaw Milosz's late poetry Szóstak Anna (1965- ). Szata i nagość jako składniki poetyckiej wizji świata w późnej poezji Czesława Miłosza Wilkus-Wyrwa Aleksandra. Droga na północ Wilkus-Wyrwa Aleksandra. Road to the North Wojan Katarzyna (1964- ). Na tropach Miłosza w Finlandii - przekład, recepcja, odzwierciedlenia bibliograficzne Wojan Katarzyna (1964- ). On the trail of Milosz in Finland - translation, reception, bibliographic reflections Zarębianka Zofia (1958- ). Katastrofizm metafizyczny w twórczości poetyckiej Czesława Miłosza Zarębianka Zofia (1958- ). Metaphysical catastrophism in the poetic output of Czeslaw Milosz Żmijowska Paulina. Poszukiwania Miłosza w nowych mediach - perspektywa pogranicza Żmijowska Paulina. Searching for Milosz in the New Media - a borderland perspective
Indeks R0: BMNK
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. II 34793 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Konserwacja: Nauka i Sztuka ; t. 2)
Autor
Olszewska-Świetlik Justyna. Arszyńska Joanna. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu Brzóstowicz Anna Cecylia. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego Czuczko Jolanta. Możliwości i ograniczenia w badaniu papierów zabytkowych z perspektywy konserwatora Gąsecka Gaja. Historia, technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu Gołąb Maria (1955- ). Historia, technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu Gralińska-Grubecka Aleksandra. Badania oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy XIX-wiecznej szafce w stylu Boulle'a Gralińska-Grubecka Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.) Gralińska-Grubecka Aleksandra. Zabezpieczenie i scalanie kolorystyczne powierzchni zabytków wykonanych z betonu betonu i zapraw cementowych Iwanicka Magdalena. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu Jaros Aleksandra. Badania technologiczne oraz konserwacja-restauracja chińskiej rzeźby bodhisattwy wykonanej z polichromowanej gliny suszonej na słońcu (XI/XII w.) Kamiński Sławomir A. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego Łękawa-Wysłouch Teresa. Gotyckie malowidła ścienne w części wschodniej nawy południowej katedry Świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie - weryfikacja zakresu występowania i stanu zachowania Olszewska-Świetlik Justyna. Historia, technologia i technika dwóch obrazów autorstwa Marcella Bacciarellego (1731-1818) pt. Portret Konstancji i Stanisława Poniatowskich oraz Portret wnuczki Bacciarellego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu Olszewska-Świetlik Justyna. Technologia i technika malarska wybranych ikon szkoły rybotyckiej ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Porzyć Ewa. Badania oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy XIX-wiecznej szafce w stylu Boulle'a Prarat Maciej (1982- ). XVII-wieczny kościół przysłupowy pod wezwaniem św. Bartłomieja w Kalsku. Jego pierwotna architektura i technika budowlana w świetle badań architektonicznych Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Refleksja konserwatora nad wartościowaniem jako kluczowym zagadnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego - historia, metodologia, perspektywa współczesności Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu Schaaf Ulrich (1960- ). XVII-wieczny kościół przysłupowy pod wezwaniem św. Bartłomieja w Kalsku. Jego pierwotna architektura i technika budowlana w świetle badań architektonicznych Sitkiewicz Magdalena Aleksandra. Obrazy Konrada Krzyżanowskiego z Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - zagadnienia technologiczno-techniczne Stachera Jacek. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu Szczepińska Kinga. Gotyckie malowidła ścienne w części wschodniej nawy południowej katedry Świętego Jana Ewangelisty w Kwidzynie - weryfikacja zakresu występowania i stanu zachowania Szczepińska Kinga. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu Szmit-Naud Elżbieta. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu Śwituszak Paula K. Konserwacja astrografu Drapera Tomaszewska-Szewczyk Alina (1970-2021). Konserwacja astrografu Drapera Wachowiak Mirosław. Pielęgnacja, aranżacja, opieka? Wybrane aspekty "rozszerzonych" pół działalności konserwatora dzieł sztuki współczesnej Zapolska Katarzyna. Problematyka integralności historycznych napraw z oryginalną materią tkanin zabytkowych na przykładzie osiemnastowicznych ornatów z parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. szczepana Męczennika w Choroszczy - projekt konserwacji-restauracji Żywica Szymon. Konserwacja astrografu Drapera
Indeks R0: BMNK
Bibliogr., netografie przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 26250 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej