Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(3)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(4)
Autor
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(2)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(2)
Adamczuk Arkadiusz (1974- ). Canon minor i canon maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa
(1)
Al'mes Ivan. Spisy ksiąg prywatnych księgozbiorów mnichów prawosławnych i bazylianów eparchii lwowskiej od końca XVII do XVIII w
(1)
Aleksandrov Aleksej Alekseevic. Poiskaa kollekcia v fonde Samarskoj oblastnoj universainoj naucnoj biblioteki
(1)
Antyborzec Ewa. Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa folklorysty i muzyka
(1)
Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- ). Rysunki kaligraficzne z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta
(1)
Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
(1)
Borzestowski Waldemar (1964- ). Archiwum Akt osobowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdańsku i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych GdańskGdynia jako źródło do badań nad społecznością dużych miast Wybrzeża w okresie powojennym lata 1945-1951
(1)
Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny
(1)
Bulak Jan (1993- ). Rękopisy z archiwum parafii Zielonki jako źródło do poznania jej relacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w XIX i XX w
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich)
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku
(1)
Ciborovs'ka-Rimarovic Irina. Księgozbiór Mikoszewskich w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Włodzimierza Wiernadskiego
(1)
Ciborovs'ka-Rimarovic Irina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.)
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego (zm. 1651) w świetle zachowanych egzemplarzy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku
(1)
Danowska Ewa (1962- )
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Archiuwm domowe Lenkiewiczów w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Museum National dHistoire Naturella)
(1)
Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
(1)
Drawc Marta. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Długoń Iwona. Nowości w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie - archiwum konarzewskie Romana i Teresy z Zamoyskich Czartoryskich
(1)
Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- )
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Znaki własnościowe w kolekcjach starych druków z donacji kobiecych w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(1)
Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich
(1)
Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku
(1)
Graś Wojciech. Struktura proweniencyjna księgozbioru opara trzemeszyńskiego Wojciecha Mielińskiego (1560-1621)
(1)
Grocholska Małgorzata. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej
(1)
Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania
(1)
Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung
(1)
Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku
(1)
Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka
(1)
Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru
(1)
Karlak Weronika. Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego zawiłych losów
(1)
Karoeva Tetana Robertivna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev Ukraine)
(1)
Kasprowska-Jarczyk Marta. Sylwiczne pozostałości dawnego archiwum rodu Gruttschreiberów w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach
(1)
Kałuża Iwona. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 we wspomieniach artystów odbiorców i oragnizatorów - analiza przekazów ustnych oraz perspektywy ich ochrony
(1)
Kireeva Galina Uladzimirauna (1956- ). Księgozbiory prywatne w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi. Identyfikacja i badania
(1)
Klemenski Marcin A. (1992- ). Z badan nad spuścizną rękopiśmienną zakonu kanoników od pokuty - metryka przyjęć do zakonu
(1)
Knychalska-Jaskulska Agnieszka (1968- ). Rękopisy w kolekcji Leona Jana Pinińskiego (1857-1938) w zbiorach Biblioteki Ossolineum
(1)
Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka
(1)
Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej
(1)
Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich
(1)
Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich
(1)
Kroczak Katarzyna. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku
(1)
Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje trudności w gromadzeniu i udostępnianiu
(1)
Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego
(1)
Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestande und digitale Dienstleistungen
(1)
Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Lauryk Uryj Mikalaevic (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku
(1)
Lewandowska Stefania (muzykologia). Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa folklorysty i muzyka
(1)
Lichnerova Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary
(1)
Maiński Dominik (1979- ). Korespondencja artystów i ludzi kultury do Jana Steckiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
(1)
Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich
(1)
Matyasik Joanna. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
(1)
Michalska Agata. Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań
(1)
Mieczkowska Halina (1951- )
(1)
Mikoś Michał Jacek (1939- ). Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Winconsin w Milwaukee
(1)
Mikuła Małgorzata (1957- ). Icones Regum Poloniae Tomasza Tretera. Zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium
(1)
Moskal Tomasz (1972- ). Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu
(1)
Nafpaktitis Margarita (1968- ). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje trudności w gromadzeniu i udostępnianiu
(1)
Nikalaeu Mikalaj Viktaravic (1955- ). Izucenie kniznoj polonki sotrudnikami Rossijskoj Nacionainoj biblioteki v Sankt-Peterburge v XXI veke
(1)
Nowak Ewa. Teki Emigrantów w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich jako źródło do dziejów wychodźstwa polskiego w XIX wieku
(1)
Ogierman Leonard (1941- ). Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Pacevicius Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach
(1)
Pacevicius Arvydas (1961- ). Kolekcje prywatne w zbiorach historycznych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
(1)
Pacevicius Arvydas (1961- ). Podróże zbiorów rekopisów w XVIII-XIX wieku: przypadek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego
(1)
Partyka Jacek (1973- ). Stare druki Biblioteki Jagiellońskiej - stan opracowania proweniencje perspektywy badawcze
(1)
Paszkiewicz Urszula (1940- ). Biblioteka Zygmunta Czarneckiego w Rusku. Źródła do zawartości rozproszonej kolekcji
(1)
Paszkiewicz Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku
(1)
Pietrzkiewicz Dorota
(1)
Podolska Paulina. Ignacego Szydłowskiego Ułamek z listu pisanego do... posyłając przekład Sądu ostatecznego z Gilberta czyli o roli rekopisu w procesie interpretacji
(1)
Potkowski Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych
(1)
Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Projektowanie konserwatorskie w obszarze zabytkowych kodeksów rękopiśmiennych w kotekście współczesnych zasad konserwacji-restauracji
(1)
Ptasińska-Wójcik Małgorzata (1964- ). Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii po II wojnie światowej. 20 lat Fundacji Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu
(1)
Puchalski Jacek (1964- )
(1)
Puchalski Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Pugacewicz Iwona H. Polonika francuskie w zbiorowej świadomości organizatorów i członków pierwszych towarzystw i instytucji Wielkiej Emigracji
(1)
Razvanovic Alena Stanislavauna. Biblioteka Ordynacji Massalańskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie
(1)
Saucuk Alesa Ivanauna. Wybrane kolekcje książek w zbiorach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego
(1)
Selickij Aleksandr Igorevic (1975- ). Biblioteka polska przy parafii rzymskokatolickiej w Jekaterynodarze (Krasnodarze) z przełomu XIX-XX wieku w świetle zachowanych źródeł
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Księgozbiór księdza Józefa Kraińskiego (zm. 1838 r.) z Bełza w zbiorach ossolińskich
(1)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Przedmowa
(1)
Siekierski Maciej (1948- ). Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii
(1)
Sieradzka Danuta (1947- ). Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia)
(1)
Siess-Krzyszkowski Stanisław. Książki w Puławskiej Biblioteki Czartoryskich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Polskojęzyczne dokumenty pergaminowe i papierowe (luźne) przechowywane w zasobie Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie XVII w
(1)
Sjokvist Peter (1974- ). Books from Poznań at the Uppsala University Library
(1)
Sjokvist Peter (1974- ). Losy księgozbiorów zagrabionych w czasach wojen szwedzkich w XVII w
(1)
Skiba Aleksandra. Więcej czy mniej - tytuły zespołów archiwalnych formułowane przez bibliotekarzy rekopiśmienników
(1)
Skovierova Angela (1974- ). Polonica in the library of Slavic Institute in Bratislava
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Zbiory biblioteczne
(4)
Stare druki
(2)
Biblioteki prywatne
(1)
Inkunabuły
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Polonica
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Rękopisy
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory specjalne
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Karlak Weronika. Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbiciem jego zawiłych losów Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Partyka Jacek (1973- ). Stare druki Biblioteki Jagiellońskiej - stan opracowania, proweniencje, perspektywy badawcze Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Kolekcja starych druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje Łukaszewski Jakub. Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wójcik Rafał (literaturoznawstwo). Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 r. w kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie Matyasik Joanna. Struktura proweniencyjna zbioru starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database Spandowski Michał. Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów Biblioteki Narodowej Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Inkunabuły i ich właściciele w bibliotekach litewskich Michalska Agata. Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań Łuniewski Jarosław. Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie Ogierman Leonard (1941- ). Inkunabuły klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie Łukaszewski Jakub. Inkunabuły odnalezione w trakcie inwentaryzacji zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie Sułecki Szymon (1975- ). Inkunabuły kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki karmelitów na Piasku w Krakowie
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 29 września - 1 października 2016 r., Wrocław.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31931/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Al'mes Ìvan. Spisy ksiąg prywatnych księgozbiorów mnichów prawosławnych i bazylianów eparchii lwowskiej od końca XVII do XVIII w. Cìborovs'ka-Rimarovič Ìrina. Księgozbiór Mikoszewskich w zbiorach Biblioteki Narodowej Ukrainy im. Włodzimierza Wiernadskiego Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego (zm. 1651) w świetle zachowanych egzemplarzy Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Znaki własnościowe w kolekcjach starych druków z donacji kobiecych w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Graś Wojciech. Struktura proweniencyjna księgozbioru opara trzemeszyńskiego Wojciecha Mielińskiego (1560-1621) Kačur Ìrina Bogdanìvna. Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka Kìrèeva Galìna Uladzìmìraŭna (1956- ). Księgozbiory prywatne w zbiorach Biblioteki Narodowej Białorusi. Identyfikacja i badania Knychalska-Jaskulska Agnieszka (1968- ). Rękopisy w kolekcji Leona Jana Pinińskiego (1857-1938) w zbiorach Biblioteki Ossolineum Łukaszewski Jakub. Fragmenty księgozbioru Abrahama Zbąskiego (Sbąskiego) herbu Nałęcz (1531-1578) Mikuła Małgorzata (1957- ). Icones Regum Poloniae Tomasza Tretera. Zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium Pacevičius Arvydas (1961- ). Kolekcje prywatne w zbiorach historycznych Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Paszkiewicz Urszula (1940- ). Biblioteka Zygmunta Czarneckiego w Rusku. Źródła do zawartości rozproszonej kolekcji Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Księgozbiór księdza Józefa Kraińskiego (zm. 1838 r.) z Bełza w zbiorach ossolińskich Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- ). Przedmowa Siess-Krzyszkowski Stanisław. Książki w Puławskiej Biblioteki Czartoryskich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów Sjökvist Peter (1974- ). Losy księgozbiorów zagrabionych w czasach wojen szwedzkich w XVII w. Tkačuk Olʹga. Druki tłoczone czcionką łacińską i grecką z księgozbiorów metropolitów i biskupów unickich w kolekcji starych druków Muzeum Narodowego we Lwowie im. Andrzeja Szeptyckiego Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Historyczne biblioteki osobiste w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Wencka Urszula. Icones Regum Poloniae Tomasza Tretera. Zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium Wójcik Rafał (literaturoznawstwo). Sic nos non nobis. O księgozbiorze Kaspra Goskiego, lekarza i burmistrza poznańskiego z XVI w. oraz o jego nietypowym znaku własnościowym Zalewska Karolina (muzealnictwo). Krakó-Florencja-Poznań. Losy osiemnastowiecznego atlasu Variae Tabulae Geographicae ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich
Indeks R0: BMNK
Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej zorganizowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, we Wrocławiu w czerwcu 2019 roku.
Bibliogr., netogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34487/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Danowska Ewa (1962- ). Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Adamczuk Arkadiusz (1974- ). Canon minor i canon maior ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Zagadkowe dzieło mistrza Joannesa Antyborzec Ewa. Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i muzyka Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- ). Rysunki kaligraficzne z królewskiej kolekcji Stanisława Augusta Borzestowski Waldemar (1964- ). Archiwum Akt osobowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Gdańsku i Międzykomunalnych Zakładów Komunikacyjnych GdańskGdynia jako źródło do badań nad społecznością dużych miast Wybrzeża w okresie powojennym, lata 1945-1951 Bulak Jan (1993- ). Rękopisy z archiwum parafii Zielonki jako źródło do poznania jej relacji z Uniwersytetem Jagiellońskim w XIX i XX w. Danowska Ewa (1962- ). Archiuwm domowe Lenkiewiczów w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Długoń Iwona. Nowości w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie - archiwum konarzewskie Romana i Teresy z Zamoyskich Czartoryskich Drawc Marta. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Grocholska Małgorzata. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Kałuża Iwona. Sympozjum Plastyczne Wrocław '70 we wspomieniach artystów, odbiorców i oragnizatorów - analiza przekazów ustnych oraz perspektywy ich ochrony Kasprowska-Jarczyk Marta. Sylwiczne pozostałości dawnego archiwum rodu Gruttschreiberów w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach Klemenski Marcin A. (1992- ). Z badan nad spuścizną rękopiśmienną zakonu kanoników od pokuty - metryka przyjęć do zakonu Kroczak Katarzyna. Konserwacje obiektów rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Studium przypadku Lewandowska Stefania (muzykologia). Zbiory rękopiśmienne Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i muzyka Łesyk Lesław. Rękopisy greckie i paleografia grecka w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy Maiński Dominik (1979- ). Korespondencja artystów i ludzi kultury do Jana Steckiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Moskal Tomasz (1972- ). Protokoły powizytacyjne parafii przedrozbiorowej diecezji krakowskiej w zasobie Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Nowak Ewa. "Teki Emigrantów" w zbiorach Biblioteki Książąt Czartoryskich jako źródło do dziejów wychodźstwa polskiego w XIX wieku Pacevičius Arvydas (1961- ). Podróże zbiorów rekopisów w XVIII-XIX wieku: przypadek Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Podolska Paulina. Ignacego Szydłowskiego "Ułamek z listu pisanego do... posyłając przekład "Sądu ostatecznego" z Gilberta", czyli o roli rekopisu w procesie interpretacji Pronobis-Brzezińska Małgorzata. Projektowanie konserwatorskie w obszarze zabytkowych kodeksów rękopiśmiennych w kotekście współczesnych zasad konserwacji-restauracji Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Polskojęzyczne dokumenty pergaminowe i papierowe (luźne) przechowywane w zasobie Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie, XVII w. Skiba Aleksandra. Więcej czy mniej - tytuły zespołów archiwalnych formułowane przez bibliotekarzy rekopiśmienników Szarejko Sylwia. Deportacja na Kołymę - przypadek Henryki Głód, czyli rękopiśmienne zbiory Muzeum Pamięci Sybiru. Jak uchronić od zapomnienia małe/wielkie historie rodzinne? Szmuc Anna. "Afera chlebowa". Historia archiwalnego kuriozum biblioteki uniwersyteckiej w Wilnie Tomczak Robert Tomasz. Rejestracja średniowiecznych poloników i silesiaków ze zbiorów czeskich instytucji naukowych - metodyka badań Umiński Wacław (1967- ). Wybrane kolekcje rekopisów w Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Zbiory rękopiśminne w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa Wcisło Maciej. Rękopisy Józefa Wittlina - rekonesans badawczy, ostatni tekst pisarza Wilgosiewicz-Skutecka Renata. "... à Lubostroń dans la petite bibliotheque..." - katalogi księgozbiorów Skórzewskich w Lubostroniu w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Wodzianowska Irena. Wizytacje parafialne w Państwowym Archiwum Obwodowym w Żytomierzu jako źródło do dziejów architektury drewnianej Cerkwi greckokatolickiej XVIII wieku
Indeks R0: BMNK
Materiały z międzynarodowej konferencji: "Littera scripta manet": zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów, 19-20 listopada 2020 r.
Bibliogr., netogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 36007 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Puchalski Jacek (1964- ). Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Pietrzkiewicz Dorota. Mieczkowska Halina (1951- ). Aleksandrov Aleksej Alekseevič. "Poľskaâ kollekciâ" v fonde Samarskoj oblastnoj universaľnoj naučnoj biblioteki Bieńkowska Barbara (1934-2022). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Brzóska Robert. Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Caban Wiesław (1946- ). Pamiętniki i listy zesłańców postyczniowych w zbiorach archiwów rosyjskich (centralnych i syberyjskich) Chwastyk-Kowalczyk Jolanta. Pułapki czyhające na badacza polskiej prasy emigracyjnej na obczyźnie w XX i XXI wieku Cìborovs'ka-Rimarovič Ìrina. Polonika w księgozbiorze klasztornym karmelitów bosych w Berdyczowie (na podstawie katalogu rękopiśmiennego z 1781 r.) Czapnik Marianna (1953- ). Polonika starodruczne w bibliotekach naukowych Nowego Jorku Daszkiewicz Piotr (1960- ). Książki gdańskich przyrodników w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (Muséum National ďHistoire Naturella) Fokciński Hieronim (1937-2018). Polsko-emigracyjne i polonijne dziedzictwo piśmiennicze w zbiorach rzymskich i włoskich Garsztecka Karina. Materiały samizdatu i polskiego drugiego obiegu wydawniczego w zbiorach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim i ich gromadzenie w latach 80. XX wieku Guseva Olʹga Valerʹevna. Polska kolekcja w Oddziale Słowiańskim Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk. Historia i badania Hamann Olaf. Die Polonica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz und Aspelte der Provenienzforschung Ilgiewicz Henryka (1949- ). Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX wieku Juda Maria (1958- ). O potrzebie dalszych badań nad polonikami bibliologicznymi w Szwecji Kaczorowski Jan. Londyńskie archiwum artysty emigracyjnego Jerzego Hima - omówienie zawartości oraz potencjału badawczego zbioru Karoêva Tetâna Robertìvna (1968- ). Book collections which belonged to Polish families living in the Eastern Podillia province in the forepart of the 20th century. General description of the owners and composition of collections (according to the library stocks of the Vinnytsia Regional Scientific Library named after K. A. Timiriaziev, Ukraine) Konopka Maria (1945- ). Źródła rękopiśmienne do badania polskiego rynku wydawniczego Lwowa w XIX w. w zbiorach Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka Koredczuk Bożena. Polski socjolog i bibliograf Wiktor Stanisław Żółtowski (1900-1969) - założyciel francuskiej szkoły historii stastycznej twórczości intelektualnej Kossarzecki Krzysztof (1967- ). Z prac Biblioteki Narodowej nad inwentarzem zachowanych rękopisów z dawnej Biblioteki Załuskich Kowkiel Lilia. Polskie księgozbiory i polonika w zbiorach białoruskich Krupa Barbara (bibliotekarstwo). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Kruszewski Eugeniusz S. (1929- ). Archiwum i księgozbiór Naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego Kunz Norbert (1971- ). Polonica der Bayerischen Staatsbibliothek - Bestände und digitale Dienstleistungen Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Laŭryk Ûryj Mìkalaevìč (1966- ). Bernardyński pisarz z XVIII wieku Michał Paszkiewicz i jego kazania w zbiorach Narodowego Muzeum Historycznego Republiki Białoruś w Mińsku Lichnerová Lucia (1976- ). Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich Mikoś Michał Jacek (1939- ). Archiwalne kartograficzne i fotograficzne polonika w zbiorach Biblioteki Amerykańskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Winconsin w Milwaukee Nafpaktitis Margarita (1968- ). Polonika w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii: unikalne kolekcje, trudności w gromadzeniu i udostępnianiu Nìkalaeŭ Mìkalaj Vìktaravìč (1955- ). Izučenie knižnoj polonki sotrudnikami Rossijskoj Nacionaľnoj biblioteki v Sankt-Peterburge v XXI veke Pacevičius Arvydas (1961- ). Dar carski z 1829 r. - książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach Paszkiewicz Urszula (1940- ). Źródła do zawartości bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku Potkowski Edward (1934-2017). Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych Ptasińska-Wójcik Małgorzata (1964- ). Z dziejów polskiego dziedzictwa piśmienniczego w Szwajcarii po II wojnie światowej. 20 lat Fundacji "Archivum Helveto-Polonicum" we Fryburgu Puchalski Jacek (1964- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage Pugacewicz Iwona H. Polonika francuskie w zbiorowej świadomości organizatorów i członków pierwszych towarzystw i instytucji Wielkiej Emigracji Razvanovìč Alena Stanìslavaŭna. Biblioteka Ordynacji Massalańskiej w zbiorach Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie Saučuk Alesâ Ivanauna. Wybrane kolekcje książek w zbiorach Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego Selickij Aleksandr Igorevič (1975- ). Biblioteka polska przy parafii rzymskokatolickiej w Jekaterynodarze (Krasnodarze) z przełomu XIX-XX wieku w świetle zachowanych źródeł Siekierski Maciej (1948- ). Zarys historii polskich zbiorów Biblioteki i Archiwum Instytutu Hoovera w Kalifornii Sieradzka Danuta (1947- ). Kalendarze polonijne Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia) Sjökvist Peter (1974- ). Books from Poznań at the Uppsala University Library Škovierová Angela (1974- ). Polonica in the library of Slavic Institute in Bratislava Smolana Krzysztof (1951- ). Biblioteki polonijne w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Argentyny Soliński Krzysztof. Doświadczenia Zakładu Starych Druków Biblioteki Narodowej w Warszawie w zakresie rejestracji poloników w bibliotekach rzymskich w latach 1974-2016 Špániová Marta. Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th-18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary Supruniuk Anna (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Supruniuk Mirosław Adam (1962- ). Archiwum Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939/1942) - historia, stan i perspektywy badawcze Sypuła Paweł. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017 Szkuta Magdalena. Katalog starodruków polskich w zbiorach Biblioteki Brytyjskiej (British Library) Tadeusiewicz Hanna (1939- ). Słownik pracowników książki polskiej - wydawnictwo z zakresu biografistyki bibliologicznej - jako źródło do badań nad dziejami instytucji książki za granicą Tatʹânìna Ûlìana. Polish old printing dedicated to the Unite bishop and metropolitan Atanazy Szeptycki (1715-1746) in the light of Uniate moral theology Vaitkevičiūtė-Verbickienė Viktorija (1975- ). Kolekcja Joachima Lelewela w Dziale Druków Rzadkich Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego Wagner Arkadiusz (1976- ). Dzieła dawnych polskich introligatorów w zbiorach zagranicznych Walle Élisabeth. Polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej (Bibliothèque nationale de France) Wojdon Joanna (1973- ). Zbiory polonijne w Immigration History Research Center w Minneapolis (Minnesota) oraz w innych wybranych instytucjach amerykańskich Wrede Maria (1953- ). Doświadczenie i refleksje wynikające z realizacji projektu "Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura" w latach 2009-2015
Indeks R0: BMNK
T. specj.: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi. 2017.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 2793/2017/specj. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej