Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(14)
Forma i typ
Książki
(14)
Dostępność
dostępne
(13)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(14)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Autor
Skibiński Franciszek
(3)
Lipińska Aleksandra (1973- )
(2)
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- )
(2)
Ancane Anna (1970- ). From immigrant carpenter to city architect of Riga
(1)
Ancnane Anna (1970- ). Novel trends in Riga's art production at the turn of the 17th century in the light of artistic exchange and migration processes
(1)
Ancnane Anna (1970- ). Nowe trendy w produkcji artystycznej Rygi na przełomie XVI i XVII wieku w świetle wymiany artystycznej i procesów migracyjnych
(1)
Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe
(1)
Badach Artur (1969- ). Dzieła Giacoma Monaldiego na Mazowszu - nagrobki biskupie w Skierniewicach i Słubicach
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Der Anteil der monastischen Bewegungen und ihrer weltlichen Forderer an der Einfuhrung und der Verbreitung des Backsteins im nordlichen Mitteleuropa
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Wkład ruchów monastycznych oraz ich świeckich fundatorów w zainicjowanie i rozpowszechnianie architektury ceglanej na północy Europy Środkowej
(1)
Balińska Mariola
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej
(1)
Benesz Hanna (1947-2019). Netherlandish pictures of justice and the Story of Absalom series from the National Museum in Warsaw
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Der Dom zu Riga - aktuelle kunsthistorische Forschungsergebnisse
(1)
Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Katedra w Rydze - aktualny stan badań
(1)
Bielak Jacek. Od Kaplicy Kapłańskiej do Kaplicy Ludzi Morza
(1)
Bielak Jacek. Von der Priester-Kapelle bis zur Kapelle der Seeleute
(1)
Boesten-Stengel Albert. Joos van Cleves Reinhold-Altar aus der Danziger Marienkirche
(1)
Boesten-Stengel Albert. Ołtarz św. Rajnolda Jossa van Cleve z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
(1)
Boros Grzegorz (1948- )
(1)
Brdej Gabriela
(1)
Błaszkowski Bartłomiej. Kazimierz Józef Dobrzynia-Dobrzęcki (1921-1985) jeden z trzech muszkieterów XX w
(1)
Chmielowiec Piotr
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Citizens of Gdańsk in the southern Netherlands in the seventeeth and eighteenth centuries: some travel impressions concerning art collecting and science
(1)
Chojnacka Monika (historia). Charbrowo i jego właściciele - stan badań
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Koronacje królewskie
(1)
Chrudzimska-Uhera Katarzyna (1969- )
(1)
Czaban Anna (1982- )
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Kalendermacher
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Katedra krakowska jako kościół królewski
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). Migracje Ormian i ich drogocenności (1918-1945)
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego
(1)
Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury
(1)
Dobesz Janusz L. (1944- ). Sztuka Ziem Odzyskanych - problemem polskiej migracji po 1945 r
(1)
Duchnowski Tomasz Marcin. W kręgu problematyki badawczej prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego: miejsce artefaktów ruchomych kultury militarnej z okresu I wojny światowej w procesie rekonstrukcji wyposażenia żołnierskiego i przebiegu wydarzeń
(1)
Dutkowski Jarosław (1954-2019). Ikonografia monet biskupa wrocławskiego Jana Turzo
(1)
Dymowski Arkadiusz. Nowożytne guziki wzorowane na monetach antycznych
(1)
Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w
(1)
Dziwisz Stanisław (1939- ). Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu Kraków 27 marca 2014
(1)
Długokęcki Wiesław (1957- ). Król Zygmunt I Stary Gdańsk i steblewska głowa
(1)
Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów
(1)
Ewers Sandra
(1)
Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w katadrze wawelskiej w czasach jej największej świetności
(1)
Figiel Joanna (1985- )
(1)
Firlet Janusz. Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku
(1)
Freisinger Julia. Freundschafts- und Bildnetzwerke zwischen Danzig Breslau und Posen im Spiegel ausgewahlter Stammbucher um 1600
(1)
Freus Paweł. Małopolska Piękna Madonna znad Wkry - figura gotycka w Cieksynie
(1)
Freus Paweł. Refleks sztuki Wita Stwosza pod Łomżą. Grupa Zwiastowania z kościoła w Kleczkowie
(1)
Freus Paweł. Tron Łaski - rzeźby w kościołach w Prostyni i Sierpcu
(1)
Freus Paweł. Z Warszawy do Cegłowa - tryptyk kolegiacki fundacji biskupa Jana Lubrańskiego
(1)
Freus Paweł. Z Węgier na Mazowsze - Madonna z Dzieciątkiem u benedyktynek w Sierpcu
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Odrodzony w dawnych szatach?
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Polish authors on Netherlandism in the art and architecture of Gdańsk
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Wiedergeburt in alten Kleidern?
(1)
Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung
(1)
Frąckowska Anna (1979- )
(1)
Gajownik Tomasz (historia). Podpułkownik dyplomowany Stanisław Kara i jego służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
(1)
Gernat Jacek. Maritime and Pomeranian monuments by Władysław Hasior in the context of Communist Poland's National Propaganda
(1)
Gernat Jacek. Morskie i pomorskie pomniki Władysława Hasiora w kontekście propagandy PRL
(1)
Getka-Kenig Mikołaj (1987- ). Królestwo Polskie w latach 1815-1830 jako cel europejskich migracji artystycznych
(1)
Girsztowt Aleksandra (1987- ). The book collection of the Loitz family in the Elbląg Library: current state of research overview of the collection and a supplement to the list of prints
(1)
Grochala Anna. Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631)
(1)
Grosmane Elita (1949- )
(1)
Grulkowski Marcin. Tatigkeit des Kaufmanns- und Bankhauses Loitz von dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Lage Danzigs in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts
(1)
Grzegorzek Michał
(1)
Grzeszczuk-Brendel Hanna. Vermittelte Verbindungen. Strasbourg Poznań und Berlin im Deutschen Kaiserreich
(1)
Grzeszczuk-Brendel Hanna. Związki zapośredniczone. Strasburg Poznań i Berlin w Cesarstwie Niemieckim
(1)
Grzonkowska Aleksandra
(1)
Gutgesell Natalie (1972- ). Die Malerin Alexandra von Berckholtz und ihr osteuropaisches Netzwerk in Munchen
(1)
Gutgesell Natalie (1972- ). Malarka Alexandra von Berckholtz i jej wschodnioeuropejska sieć kontaków w Monachium
(1)
Górski Adam (historia). Zbiór Hoverdena jako źródło archiwalne do badań epigraficznych
(1)
Gąsior Agnieszka (1971- )
(1)
Gąsior Anna (1967- )
(1)
Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). ...voce sonora iucunda et cantu figurato
(1)
Haidenthaller Ylva (1988- )
(1)
Hajduk Olga M. Humaniści i rycerze - zespół nagrobków Kobylnickich w Kobylnikach
(1)
Hajduk Olga M. Krasne - pomniki i elementy wyposażenia renesansowego fundacji Krasińskich. Santi Gucci Fiorentino
(1)
Hajduk Olga M. Medycejska Florencja w Drobinie - zespół nagrobków Kryskich
(1)
Hajduk Olga M. Pantheon Terrae Lomzensis - zespół nagrobków w Łomży. Girolamo Canavesi Santi Gucci Fiorentino i Bartholomeo Venosta
(1)
Herrmann Christofer (1962- ). Fruhe Backsteinkrichen der Zisterzienser zwischen Italien und der Ostsee
(1)
Herrmann Christofer (1962- ). Wczesne ceglane kościoły cysterskie między Włochami a wybrzeżem Bałtyku
(1)
Holst Jens Christian. Style we wczesnej architekturze ceglanej
(1)
Holst Jens Christian. Technik und Stile frughen Backsteinbauses
(1)
Hordyński Piotr (1939- ). Czy istnieje książka artystyczna?
(1)
Janczak Bartosz. Armia Polska na Wschodzie (1942-1943)
(1)
Janicki Jan Józef (1946- ). 650. rocznica konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu - na znaczkach Poczty Polskiej
(1)
Jankiewicz-Brzostowska Monika. Recepcja średniowiecznych pojęć i wyobrażeń dotyczących ognia na ziemiach polskich
(1)
Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Książka jako biografia współczesnego artysty
(1)
Janocha Michał (1959- ). Dokąd lecą bociany? O migracjach ptaków na niebie kultury
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Goci Frankowie i gotyk - czyli migracyjne teorie rozprzestrzeniania się stylu
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Gall Anonim a francuski poeta Hilary z Orleanu (ok. 1080 - ok. 1160)
(1)
Jaworski Piotr (archeologia). Początki europejskiej literatury numizmatycznej i jej rola w upowszechnianiu antycznej ikonografii monetarnej w Polsce XVI wieku
(1)
Jaśniewicz-Downes Aleksandra. Commemoration and family identity in sixteenth-century Gdańsk: portraits of members of the Connert family (1550-1599)
(1)
Johannsen Hugo (1942- ). Die fruhe danische Backsteinarchitektur - Themen und Tendenzen der Forschung
(1)
Johannsen Hugo (1942- ). Wczesna duńska architektura ceglana - tematyka i kierunki badań
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(10)
Kraj wydania
Polska
(13)
Niemcy
(1)
Język
polski
(10)
niemiecki
(5)
angielski
(3)
ukraiński
(1)
Temat
Sztuka polska
(4)
Migracje
(3)
Architektura europejska
(2)
Artyści europejscy
(2)
Sztuka
(2)
Architektura
(1)
Architektura niderlandzka
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści
(1)
Artyści polscy
(1)
Aviler, Augustin-Charles d' (1653-1701)
(1)
Biblioteka Gdańska PAN
(1)
Block, Willem van den (1550-1628)
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Detal architektoniczy
(1)
Fotografia polska
(1)
Furttenbach, Joseph (1591-1667)
(1)
Goldmann, Nikolaus (1611-1665)
(1)
Grafika flamandzka
(1)
Historia społeczna
(1)
Historiografia
(1)
Historycy
(1)
Ingber, Jacob
(1)
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- )
(1)
Kościoły i klasztory
(1)
Książka
(1)
Kultura materialna
(1)
Loitzowie (rodzina)
(1)
Mecenat
(1)
Miasta
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Nowe Muzeum Sztuki NOMUS (Gdańsk)
(1)
Ornament
(1)
Performance
(1)
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
(1)
Rzeźba niderlandzka
(1)
Serlio, Sebastiano (1475-1554)
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka flamandzka
(1)
Sztuka niderlandzka
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Urbanistyka
(1)
Videoart
(1)
Vingboons, Philips (ok. 1607-1678)
(1)
Vredeman de Vries, Hans (1527-ok. 1606)
(1)
Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
(1)
Wojsko
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zbiory specjalne
(1)
Żołnierze
(1)
Temat: czas
1501-
(6)
1601-
(6)
1701-
(3)
1901-
(2)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk
(3)
Bałtycki, region
(1)
Bałtyk (wybrzeże)
(1)
Europa
(1)
Kraków
(1)
Mazowsze
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(6)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
14 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30294 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Das Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo / Herasugegeben von Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk ; Bd. 14)
Autor
Ewers Sandra. Lipińska Aleksandra (1973- ). Nürnberger Ulrike (1963- ). Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Stanulla Sylvia. Störtkuhl Beate (1963- ). Taylor-Kucia Jessica. Ancňane Anna (1970- ). Novel trends in Riga's art production at the turn of the 17th century in the light of artistic exchange and migration processes Ancňane Anna (1970- ). Nowe trendy w produkcji artystycznej Rygi na przełomie XVI i XVII wieku w świetle wymiany artystycznej i procesów migracyjnych Grzeszczuk-Brendel Hanna. Vermittelte Verbindungen. Strasbourg, Poznań und Berlin im Deutschen Kaiserreich Grzeszczuk-Brendel Hanna. Związki zapośredniczone. Strasburg, Poznań i Berlin w Cesarstwie Niemieckim Gutgesell Natalie (1972- ). Die Malerin Alexandra von Berckholtz und ihr osteuropäisches Netzwerk in München Gutgesell Natalie (1972- ). Malarka Alexandra von Berckholtz i jej wschodnioeuropejska sieć kontaków w Monachium Nitka Maria. Siemiradzki and the artistic milieu of the via Margutta Nitka Maria. Siemiradzki i krąg artystów z via Margutta Paliušytė Aistė (1966- ). Foreign artists at the Radziwiłł court in the Wettin era: status and career Paliušytė Aistė (1966- ). Zagraniczni artyści na dworze Radziwiłłów w czasach Wettynów: status i kariery Patała Agnieszka (1986-). Breslau as a contact zone for itinerant artists in the late Middle Ages Patała Agnieszka (1986-). Wrocław jako strefa kontaktu dla wędrownych artystów w późnym średniowieczu Popiołek Małgorzata (1986- ). Wieder Kollegen? Der erste Besuch westdeutscher Architekten in Polen nach 1945 Popiołek Małgorzata (1986- ). Znów koledzy? Pierwsza wizyta zachodnioniemieckich architektów w Polsce po 1945 Skibiński Franciszek. Foreign building masters and stone sculptors in Lviv, 1550-1620. A study on patterns of artistic and cultural exchange in an Eastern European commercial city Skibiński Franciszek. Zagraniczni budowniczowie, kamieniarze i rzeźbiarze we Lwowie, 1550-1620. Szkic na temat wymiany artystycznej i kulturowej we wschodnioeuropejskim mieście handlowym Stanicka-Brzezicka Ksenia (1974- ). Ästhetische Diskurse, technologischer Wandel, Akteure im schlesischen Handwerk. Kunstgewerbe und Industriedesign der Zwischenkriegszeit als Objekte einer computergestützten Netzwerkanalyse Stanicka-Brzezicka Ksenia (1974- ). Dyskurs estetyczny, przemiany technologiczne, aktorzy i instytucje w śląskim rzemiośle, rzemiośle artystycznym i dizajnie przemysłowym okresu międzywojennego jako przedmiot komputerowej analizy sieci Voronina Nadežda Vladimirovna (1982- ). Die Münchner Malschule von Anton Ažbe als Bildungsstätte der russischer Kunstlehrer Voronina Nadežda Vladimirovna (1982- ). Monachijska szkoła malarstwa Antona Ažbe jako miejsce wykształcenia rosyjskich nauczycieli sztuki
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35556 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf.: Gdańsk, 31 marca 2015.
Na okł. odmienny zapis ISBN: 978-83-9434814-4.
Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32058 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Lipińska Aleksandra (1973- ). Freisinger Julia. Freundschafts- und Bildnetzwerke zwischen Danzig, Breslau und Posen im Spiegel ausgewählter Stammbücher um 1600 Girsztowt Aleksandra (1987- ). The book collection of the Loitz family in the Elbląg Library: current state of research, overview of the collection, and a supplement to the list of prints Grulkowski Marcin. Tätigkeit des Kaufmanns- und Bankhauses Loitz von dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Lage Danzigs in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Jaśniewicz-Downes Aleksandra. Commemoration and family identity in sixteenth-century Gdańsk: portraits of members of the Connert family (1550–1599) Kizik Edmund (1960- ). Danziger Nachlassinventare in der zweiten Hälfte des 16. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts Kriegseisen Anna. Colour schemes in façades of Gdańsk burgher houses of the second half of the sixteenth and early seventeenth centuries Lipińska Aleksandra (1973- ). Einführung Lipińska Aleksandra (1973- ). Wstęp Makała Rafał (1967- ). Die Bankiers, ihre Stadt und ihre Fürsten. Stettin als Wirkungsfeld der Familie Loitz aus der Perspektive der Kunstgeschichte Schröder-Bornkampf Bettina. Danziger und Lűneburger Inventare der Kaufmannsfamilie Loitz als Quelle für die Kunst- und Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts Skibiński Franciszek. The Loitz network and the flowering of Renaissance art in Gdańsk (1550–1580) Torbus Tomasz (1961- ). Politische Inhalte des Dekors an den Danziger Bürgerhäusern Woziński Andrzej (1972- ). "Bidden barmhertzigen got vor…". Some remarks on art foundations and their prices in the late medieval Gdańsk
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. 21 (2022).
Mat. konf. zorg. w Domu Uphagena w Gdańsku (od 10-11.10.2019), na zamknięcie projektu: GeldKunst-Netz. Księgi rachunkowe szczecińsko-gdańskiej rodziny kupców i bankierów Loitz jako źródło do historii gospodarki i kultury Europy Północnej i Środkowowschodniej, realizowanego w latach 2017–2019 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium we współpracy z Instytutem Historii PAN w Gdańsku.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 962/21 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo / herausgegeben von Małgorzata Omilanowska ; Bd. 10)
Autor
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Torbus Tomasz (1961- ). Wojtczak Katarzyna Anna. Pusback Birte (1972- ). Badstübner Ernst (1931- ). Der Anteil der monastischen Bewegungen und ihrer weltlichen Förderer an der Einführung und der Verbreitung des Backsteins im nördlichen Mitteleuropa Badstübner Ernst (1931- ). Wkład ruchów monastycznych oraz ich świeckich fundatorów w zainicjowanie i rozpowszechnianie architektury ceglanej na północy Europy Środkowej Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Der Dom zu Riga - aktuelle kunsthistorische Forschungsergebnisse Bergholde-Wolf Agnese (1980- ). Katedra w Rydze - aktualny stan badań Bielak Jacek. Od Kaplicy Kapłańskiej do Kaplicy Ludzi Morza" Bielak Jacek. Von der "Priester-Kapelle" bis zur "Kapelle der Seeleute" Boesten-Stengel Albert. Joos van Cleves Reinhold-Altar aus der Danziger Marienkirche Boesten-Stengel Albert. Ołtarz św. Rajnolda Jossa van Cleve z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Friedrich Jacek (1965- ). Odrodzony w dawnych szatach? Friedrich Jacek (1965- ). Wiedergeburt in alten Kleidern? Gernat Jacek. "Maritime" and Pomeranian monuments by Władysław Hasior in the context of Communist Poland's National Propaganda Gernat Jacek. "Morskie" i pomorskie pomniki Władysława Hasiora w kontekście propagandy PRL Herrmann Christofer (1962- ). Frühe Backsteinkrichen der Zisterzienser zwischen Italien und der Ostsee Herrmann Christofer (1962- ). Wczesne ceglane kościoły cysterskie między Włochami a wybrzeżem Bałtyku Holst Jens Christian. Style we wczesnej architekturze ceglanej Holst Jens Christian. Technik und Stile früghen Backsteinbauses Johannsen Hugo (1942- ). Die frühe dänische Backsteinarchitektur - Themen und Tendenzen der Forschung Johannsen Hugo (1942- ). Wczesna duńska architektura ceglana - tematyka i kierunki badań Klein Almuth (1976- ). Bürgerlicher Wohlstand und politische Freiheit der alten Hansestädte der Wende zum 18. Jahrhundert Klein Almuth (1976- ). Mieszczański dobrobyt i polityczna niezależność starych miast Hanzy u progu XVIII wieku Kriegseisen Jacek (1965-2021). Die Ausstattungselemente aus dem Haus der Familie Ferber in Danzig (ul. Długa/Langgasse Nr. 28) Kriegseisen Jacek (1965-2021). Elementy wyposażenia domu rodziny Ferberów w Gdańsku (ul. Długa 28) Lipińska Aleksandra (1973- ). Fugger des Nordens? Lipińska Aleksandra (1973- ). Fuggerowie Północy? Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Defortyfikacja Gdańska na tle przekształceń miast niemieckich w XIX wieku Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Die Ensfestigung Danzigs im Kontext der Umgestaltung der deutschen Städte im Laufe des 19. Jahrhunderts Paradowska Aleksandra (1983- ). Gesundheit und die moderne Stadt Paradowska Aleksandra (1983- ). Zdrowie a nowoczesne miasto Pusback Birte (1972- ). Deutsches Danzig - polnisches Gdynia : zwei Ostseehäfen in politischer Konkurrenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts Pusback Birte (1972- ). Konkurencja między niemieckim Gdańskiem i polską Gdynią w latach 20. XX wieku Radis Ursula (1963- ). Neue archäologische Befunde zu Anfängen des profanen Backsteinbaus in Lübeck Radis Ursula (1963- ). Począki świeckiego budownictwa ceglanego w Lubece - nowe odkrycia archeologiczne Rasch Marco. Albert Speers "Idealstadt" an der Ostsee und ihre Bedeutung für die eroberten Ostgebiete Rasch Marco. Projekty Alberta Speera dla nowego miasta nad Bałtykiem w kontekście przekształceń w okupowanej Europie Wschodniej Rasche Anja. Das maritime Lübeck im 19. Jahrhundert - wirtschaftliche Entwicklung und Mäzenatentum Rasche Anja. Nadmorska Lubeka w XIX wieku - rozwój gospodarczy a mecenat artystyczny Skibiński Franciszek. Dalecy sąsiedzi Skibiński Franciszek. Distant neighbours Sobecka Anna (1979- ). Między Gdańskiem, Sztokholmem a Hamburgiem Sobecka Anna (1979- ). Zwischen Danzgig, Stockholm und Hamburg Wojtczak Katarzyna Anna. Auf der Suche nach der einstigen Pracht der Ostseemetropole Wojtczak Katarzyna Anna. W nawiązaniu do dawnej świetności Woziński Andrzej. Between past and present: forms and contents of artistic representation in Elbląg at the end of Middle Ages and the beginning of the Early Modern Times Woziński Andrzej. Między przeszłością a teraźniejszością: formy artystycznej reprezentacji poszczególnych środowisk społecznych w Elblągu u schyłku średniowiecza i na progu czasów nowożytnych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33156 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Chrudzimska-Uhera Katarzyna (1969- ). Czyż Anna Sylwia (1974- ). Deluga Waldemar (1961- ). Migracje Ormian i ich drogocenności (1918-1945) Dobesz Janusz L. (1944- ). Sztuka Ziem Odzyskanych - problemem polskiej migracji po 1945 r. Getka-Kenig Mikołaj (1987- ). Królestwo Polskie w latach 1815-1830 jako cel europejskich migracji artystycznych Janocha Michał (1959- ). Dokąd lecą bociany? O migracjach ptaków na niebie kultury Jarzewicz Jarosław (1959- ). Goci, Frankowie i gotyk - czyli "migracyjne" teorie rozprzestrzeniania się stylu Kroplewska-Gajewska Anna. "Najazd galicyjski" - twórcy sztuki w międzywojennym Toruniu Kudelska Dorota (1958- ). Nach Wien! - na chwilę, na dłużej, powrotnie, na stałe. Artyści polscy w Wiedniu w latach ok. 1860-1938 Lipińska Aleksandra (1973- ). Mobility turn w historii sztuki? Kierunki i metody badań nad migracją artystów Majewski Piotr (1970- ). Obrazy aktywności polskich artystów w Paryżu na łamach "Tygodnika Polskiego" ("La Semaine Polonaise") w latach 1957-1969. Mulczyński Jarosław (1962- ). Napływ artystów-przybyszów do Poznania po 1918 r. a rozwój poznańskiego ośrodka artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym Osiecka-Samsonowicz Hanna. Miedzynarodowe środowisko architektów i budowniczych Warszawy w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII w. Ptaszyńska Eliza (1957- ). Artyści wobec obcego. Malarze polscy w Monachium w latach 1873-1914 Skibiński Franciszek. Pomiędzy Antwerpią, Florencją, Wiedniem i Paryżem. Uwagi o modelach migracji na przykładzie rzeźbiarzy czynnych nad Bałtykiem w drugiej połowie XVI w. Stolarska-Fronia Małgorzata. Mistyczny Wschód i apokaliptyczny Zachód. Związki pomiedzy ekspresjonistami żydowskimi z Polski, Ukrainy i Niemiec na podstawie księgi gości Jakoba Steinhardta Sulikowska-Bełczowska Aleksandra (1974- ). Migracje ikon w czasach dawnych i w XIX oraz XX w. Wardzyński Michał (1975- ). Tło i uwarunkowania historyczno-ekonomiczne, kierunki oraz mechanizmy migracji artystycznych na przykładzie kamieniarzy i snycerzy w drugiej połowie wieku XVII w Małopolsce Wierzbicka Anna (historia sztuki). Nasi czy obcy? Dyskusja wokół dwóch wystaw kolonii artystów polskich we Francji w dwudziestoleciu międzywojennym Wiśniewski Rafał (1965- ). Kompetencje międzykulturowe jako współczesny imperatyw Włodarczyk Wojciech (1949- ). Wprowadzenie [do materiałów LXV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, 24-25 listopada 2016 r.]
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 32481 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Tradycji, ISSN 1895-6076 ; nr 140)
Autor
Gronek Agnieszka. Antos Janusz (1966- ). O haiku i księgach Janiny Kraupe Czarnecka Aneta (historia sztuki). "Kalendermacher" Czarski Bartłomiej Piotr. Antyczne motywy numizmatyczne w emblematach Andresa Alciatusa w kontekście źródeł literackich Czubińska Magdalena (1957- ). Alina Kalczyńska Deluga Waldemar (1961- ). O drukach lwowskich z przełomu XVII i XVIII wieku ilustrowanych drzeworytami Nikodema Zubrzyckiego Długopolska Iwona. Druk jako sztuka - szata typograficzna inkunabułów Dobesz Janusz L. (1944- ). Miejsce książki w krajobrazie kultury Dzik Janina. Ryciny z Menologium (1698) Fortunata Huebera i ich recepcja w malarstwie lwowskim XVIII w. Frąckowiak Ewa. Buchkunstbewegung Grochala Anna. "Śpiewy historyczne" Juliana Ursyna Niemcewicza i ich rola w kształtowaniu wizji dziejów narodowych Hordyński Piotr (1939- ). Czy istnieje książka artystyczna? Jaworski Piotr (archeologia). Początki europejskiej literatury numizmatycznej i jej rola w upowszechnianiu antycznej ikonografii monetarnej w Polsce XVI wieku Gronek Agnieszka. Niderlandzkie źródła obrazowe kijowskiego wzornika - Triodionu Kwietnego (Kijów 1631) Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Książka jako "biografia" współczesnego artysty Kulig-Janarek Krystyna. Xięga bałwochwalcza Brunona Schulza raz jeszcze Laskowska Elżbieta (1969- ). Ojej! Książka! Laskowska Magdalena. Witold Chomicz - "sługa książki" Łanuszka Magdalena. Rękopis Godzinek MS Czart. 3467 Miatkowska-Gołdyn Agata. Baśniowa rewolucja Nowak Alicja (1972- ). Materiały niekoniecznie w księgach liturgicznych: objaśnienia dla kapłanów na przykładzie antimensionu Perzanowska Agnieszka. Orientalne inspiracje w introligatorstwie krakowskim XVI wieku Pijanowska Kamilla. Wytworność i taniość Płonka-Bałus Katarzyna. Średniowieczna książka iluminowana jako przedmiot badań historii sztuki Podniesińska Katarzyna (1961- ). Kolekcja ekslibrisów bibliotek polskich w zbiorach graficznych Muzeum Narodowego w Krakowie - wybrane problemy dotyczące proweniencji w latach 1900-1914 Pokorska-Primus Małgorzata (1946- ). Od Spektaklu Cnót, Sztuk i Nauk do Monument du costume Rosiński Piotr (1954- ). Ilustracje i ilustratorzy dzieł Stefana Żeromskiego w latach 1898-1924 Renotière Gina. Prezentacja kolekcji "Książka XX wieku" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Ołomuńcu Rutkiewicz Ewa. Ilustracja polskiej książki dla dzieci w drugiej połowie XIX i początku XX wieku Šimková Anežka. Ręcznie pisane modlitewniki XVIII i XIX wieku jako fenomen kultury plastycznej Czech i Moraw Skibiński Franciszek. Książka i grafika o tematyce architektonicznej w nowożytnym Gdańsku Smołucha Agnieszka (1987- ). Wizerunki kondotierów w kodeksach włoskich w XV wieku Smorąg-Różycka Małgorzata. Obrazy w bizantyńskich książkach: słowne, malowane, myślowe Socha Klaudia (1976- ). Na czym polega piękno książki? Stano Bernadeta (1971- ). Wiersz w teatrze - air instalacja Ewy Sataleckiej Sulikowska-Gąska Aleksandra (1961- ). Księgi i ikony a problem wzorów ikonograficznych: Zachodnia Ruś i Mołdawia w XV-XVI wieku Tomicka Joanna A. Liber pulcher
Temat
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencji naukowej zorg. przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, przy współpr. Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 5-7 grudnia 2012.
Na s. I-XXXIV: Spis wydawnictw Collegium Columbinum.
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33443 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 2015 (9)) sygn. II 29181 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Kapitulna na Wawelu ; t. 10)
Autor
Urban Jacek (1953- ). Zych Ewelina. Chrościcki Juliusz A. (1942-2024). Koronacje królewskie Czyżewski Krzysztof (1963- ). Katedra krakowska jako kościół królewski Dziwisz Stanisław (1939- ). Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu Kraków, 27 marca 2014 Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w katadrze wawelskiej w czasach jej największej świetności Firlet Janusz. Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). ...voce sonora, iucunda et cantu figurato Janicki Jan Józef (1946- ). 650. rocznica konsekracji Królewskiej Katedry na Wawelu - na znaczkach Poczty Polskiej Krupa Natalia. Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu Krzyżowski Tomasz. Posługa świątników i służby kościelnej Katedry Wawelskiej w XIX-XX wieku Lech Katarzyna (nauki chemiczne). Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu Macioł Elżbieta. Krakowska katedra na chromolitografiach Francois'a Stroobant'a Marcjanowicz Krzysztof. "Ordo dedicationis ecclesiae et altaris" w "Pontyfikale rzymsko-germańskim z X wieku" Maroszek Piotr. "Cała sława i potęga nasza" Perzanowska Agnieszka. Zaginione inskrypcje z katedry wawelskiej Pianowski Zbigniew (1950- ). Zespół katedry krakowskiej w XI i XII wieku Płuska Ireneusz (1943- ). Konserwacja kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej Prokop Krzysztof Rafał. Królewska (archi)katedra na Wawelu miejscem konsekracji biskupich (1364-2014) Ryś Grzegorz (1964- ). "Consecratio ecclesiae et animae" Sędłak Marlena. Ks. Antoni Bystrzonowski kanonik akademicki katedry na Wawelu Skibiński Szczęsny (1942-2023). Katedra wawelska pośród polskich katedr gotyckich Szmydki Ryszard (1948- ). Biskup Zadzik a Niderlandy Szywalski Paweł. Włoskie upodobania muzyków wawelskich w II połowie XVIII stulecia Tracz Szymon (1973- ). Kilka uwag o strukturze i dekoracji tzw. Novum passionale de sanctis (Legenda aurea) w zbiorach Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej Urban Jacek (1953- ). Ingres arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły do katedry na Wawelu (8 III 1964) Walczak Marek (1965- ). Topografia nekropolii królewskiej na Wawelu w średniowieczu Wenta Jarosław (1955- ). O urządzaniu Królestwa czyli o recepcji monarszych tradycji z obszaru ekskluzywizmu pochówkowego w Katedrze Krakowskiej Węcławowicz Tomasz (1952- ). W jakim stylu wzniesiono gotycką katedrę na Wawelu Witko Andrzej (1966- ). O kilku klasycystycznych pomnikach z postacią pogrążonej w żalu kobiety przeznaczonych do krakowskiej katedry na Wawelu Włodarek Andrzej (1955- ). Czy nagrobek króla Władysława Jagiełły został ukończony w roku 1430? Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Powstanie katedry gotyckiej na Wawelu Ziejka Franciszek (1940-2020). Uczeni mężowie z Akademii Krakowskej i wawelska katedra Zych Ewelina. Ks. Teofil Midowicz
Indeks R0: BMNK
Materiały sesji na inaugurację obchodów jubileuszowych w katedrze wawelskiej, 27 marca 2014 r.
Inf. o sesji ze słowa na inaugurację jubileuszu przez kardynałaa Stanisława Dziwisza.
Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31930 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
(Seria Wydawnicza IPN Oddział Rzeszów)
Autor
Chmielowiec Piotr. Tochman Krzysztof A. (1959- ). Błaszkowski Bartłomiej. Kazimierz Józef Dobrzynia-Dobrzęcki (1921-1985), jeden z "trzech muszkieterów XX w." Gajownik Tomasz (historia). Podpułkownik dyplomowany Stanisław Kara i jego służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie Janczak Bartosz. Armia Polska na Wschodzie (1942-1943) Kaczmarski Krzysztof (1965- ). Nie tylko Rothesay Kartasiński Kamil. Powojenne losy 2. Korpusu Polskiego w perspektywie narracji biograficznej Jana Szymczyka Kirszak Jerzy (1968- ). Polak, który walczył z Sowietami, Niemcami, Włochami i Japończykami Koreś Daniel (1977- ). Gabinet Ministra Spraw Wojskowych (Obrony Narodowej) i Naczelnego Wodza (Szefa Sztabu Głównego) PSZ w latach 1939-1945 Melʹnìkaŭ Ìgar Vâčaslavavìč (1980- ). Białoruscy żołnierze armii Andersa Niedziela Rafał. Powstanie i działalność Szkoły Specjalistów MON oraz akcje bojowe jej absolwentów na terenie Niemiec w 1945 r. Pachowicz Anna. Generał Antoni Szymański i Misja Wojskowa ds. Zaciągu i Ewakuacji dla oficerów rozdzielczych na francuskich nadgranicznych punktach kontrolnych Pasztor Maria. Władza i społeczeństwo włoskie wobec 2. Korpusu Polskiego w latach 1945-1946 Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Artyści plastycy gen. Władysława Andersa we Włoszech (1943-1946) Sodel Ryszard. Proces płk. Franciszka Skibińskiego jako przykład wykluczenia żołnierzy PSZ z kadry dowódczej Ludowego Wojska Polskiego Szkudliński Jan. Żołnierze 2. Korpusu Polskiego w raportach brytyjskiej wojskowej cenzury korespondencji (styczeń-grudzień 1944 r.) Tarka Krzysztof (1965- ). Pozbawienie polskiego obywatelstwa gen. Władysława Andersa i oficerów PSZ na Zachodzie, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia Tochman Krzysztof A. (1959- ). Pierwsza misja por. Stanisława Hołłego "Kuli" na Bałkanach w latach 1943-1944 Tomasik Paweł. Polityk w mundurze Tym Juliusz S. (1969- ). Doświadczenia i wnioski z działań taktycznych grup bojowych na podstawie przykładów z walk 2. Brygady Pancernej w kampanii włoskiej lat 1944-1945 Wolak Łukasz (1982- ). Podpułkownik doktor inżynier Bolesław Zawalicz-Mowiński "Zawalicz", "Gończ", "Dyrektor", "Stef", "Witold" (1903-1993) Wolski Jan (literatura ; 1959- ). Aktywność literacka żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii Wróbel Janusz (1950- ). Cudzoziemskie żony żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Indeks R0: BMNK
Na s. przedtyt.: Centralny Projekt Badawczy IPN "Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku".
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33279 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Maćkowski Tomasz. Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej Chojnacka Monika (historia). Charbrowo i jego właściciele - stan badań Długokęcki Wiesław (1957- ). Król Zygmunt I Stary, Gdańsk i steblewska "głowa" Duchnowski Tomasz Marcin. W kręgu problematyki badawczej prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego: miejsce artefaktów ruchomych kultury militarnej z okresu I wojny światowej w procesie rekonstrukcji wyposażenia żołnierskiego i przebiegu wydarzeń Dutkowski Jarosław (1954-2019). Ikonografia monet biskupa wrocławskiego Jana Turzo Dymowski Arkadiusz. Nowożytne guziki wzorowane na monetach antycznych Górski Adam (historia). "Zbiór Hoverdena" jako źródło archiwalne do badań epigraficznych Jankiewicz-Brzostowska Monika. Recepcja średniowiecznych pojęć i wyobrażeń dotyczących ognia na ziemiach polskich Jasiński Tomasz (1951- ). Gall Anonim a francuski poeta Hilary z Orleanu (ok. 1080 - ok. 1160) Julkowska Violetta (1961- ). Studium kultury historycznej polskiej emigracji we Francji w II połowie XIX wieku Kal Elżbieta (1962- ). Rzecz o dachówce. Szkoła sopocka między A. Nachtem-Samborskim a Piotrem Potworowskim Karp Paweł. Gdańsk w obliczu polsko-husyckiej wyprawy zbrojnej przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433 Kajzer Leszek (1944-2016). Pomiędzy historią a archeologią, czyli o badaniach jednego dworu mazowieckiego Klassa Barbara. Adam Naruszewicz o historii kultury materialnej narodu polskiego Klassa Barbara. Sylwetka i dokonania naukowe prof. K.M. Kowalskiego Kłonczyński Arnold. Adam Heymowski - heraldyk, bibliotekarz i historyk polski w Szwecji Koch Walter (1942- ). Prof. K.M. Kowalski als mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Epigraphik Koko Eugeniusz (1952- ). Franciszek Rawita-Gawroński o sobie Kolesnik Irina Ivanovna (1952- ). Istorik u "svìtì rečej" (Do ûvìleû profesora Kšištofa-Maceâ Koval'c'kogo Koprowski Piotr (1976- ). Jak widzieć? Sposób postrzegania na przykładzie malarstwa ikonowego Kowalski Waldemar (1957- ). Rzemieślnicy w Pińczowie pierwszej połowy XVII wieku Kuligowska Aleksandra (1982- ). Karl Lohmeyer - historyk pozytywista? Łysiak Anna (historia). Od stołu do łoża - kulinaria w wybranych tekstach libertyńskich Maćkowski Tomasz. Sukiennicze pieczęcie ołowiane na XV-wiecznym Pomorzu - geneza i funkcja Męczykowski Łukasz Marek. Miny przeciwpancerne w Home Guard - przyczynek do tematu Milewski Ireneusz. Flavia Iulia Helena. Kilka uwag na temat ideologicznych aspektów mennictwa epoki konstantyńskiej Moskal Tomasz (1972- ). Księgozbiór parafii w Tarłowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku Nawrolska Grażyna. Uwagi o elbląskich średniowiecznych flaszach pielgrzymich Pająkowska-Bouallegui Anna. Dlaczego cesarz rzymski Konstancjusz II nie jadł owoców? Panfil Tomasz (1962- ). Lubelski kozioł herbowy Piwek Aleksander. Przypadki zapóźnień w gdańskiej architekturze sakralnej Schäfer Heiko. Bleiplomben in Vorpommern Sieradzka Anna (1949-2023). Szlafrok gdańskiego uczonego i patrycjusza Skibiński Edward. Alan z Lille a Kadłubek Stażewski Marek (1952- ). Formowamie samorządu miejskiego w Sztumie w latach 1809-1810 Stegner Tadeusz (1952- ). W dziewiętnastowiecznym hotelu Stobiecki Rafał (1962- ). "Gadżetyzacja" historii? Stróżyk Paweł. Wspornik z herbem węgierskich Andegawenów z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu Trojanowska Marta. Niesforny Pomnik. O przemyskiej Tablicy Grunwaldzkiej z 1910 roku Tureczek Marceli (1979- ). Niektóre zagadnienia typologii treści i funkcji inskrypcji na dzwonach - refleksje teoretyczne Vashchenko Volodymyr. "Human body" as an "fistorical artefact": some problems of posthumanistic "symbolic economy" of things Włodarski Józef (1950- ). Uwagi o udziale Jakuba i Ludwika Wejherów w wojnach z Kozaczyzną, Tatarami i Moskwą w latach 1648-1654 Wrzosek Wojciech (1952- ). W poszukiwaniu fundamentów myślenia (historycznego) Žalėnas Gintautas (1957- ). Ludwisarnia Włodkowskich w Różanie Zdrenka Joachim (1952- ). Zniszczone, czy na zawsze utracone?
Indeks R0: BMNK
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23137 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Gabinet Numizmatyczny sygn. III 23658 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Poza Warszawą ; 1)
Autor
Wardzyński Michał (1975- ). Badach Artur (1969- ). Dzieła Giacoma Monaldiego na Mazowszu - nagrobki biskupie w Skierniewicach i Słubicach Freus Paweł. Małopolska Piękna Madonna znad Wkry - figura gotycka w Cieksynie Freus Paweł. Refleks sztuki Wita Stwosza pod Łomżą. Grupa Zwiastowania z kościoła w Kleczkowie Freus Paweł. Tron Łaski - rzeźby w kościołach w Prostyni i Sierpcu Freus Paweł. Z Warszawy do Cegłowa - tryptyk kolegiacki fundacji biskupa Jana Lubrańskiego Freus Paweł. Z Węgier na Mazowsze - Madonna z Dzieciątkiem u benedyktynek w Sierpcu Hajduk Olga M. Humaniści i rycerze - zespół nagrobków Kobylnickich w Kobylnikach Hajduk Olga M. Krasne - pomniki i elementy wyposażenia renesansowego fundacji Krasińskich. Santi Gucci Fiorentino Hajduk Olga M. Medycejska Florencja w Drobinie - zespół nagrobków Kryskich Hajduk Olga M. Pantheon Terrae Lomzensis - zespół nagrobków w Łomży. Girolamo Canavesi, Santi Gucci Fiorentino i Bartholomeo Venosta Kierczuk-Macieszko Małgorzata. Gotycka chrzcielnica metalowa w Rawie Mazowieckiej Kołodziejek Emma. Praxiteles Polonicus pod niebem Mazowsza, pomnik nagrobny prymasa Jakuba Uchańskiego w Łowiczu Kopania Kamil (1979- ). Cluny w Czerwińsku? Portal główny bazyliki Kopania Kamil (1979- ). Madonna z Poręby Średniej. Mazowieckie silesiacum z XIV w. Kopania Kamil (1979- ). Wielkopiątkowa animacja, czyli rzeźby Chrystusa z ruchomymi ramionami Lach Wiktor. Rzeźba w przestrzeni publicznej. Figura św. Jana Nepomucena w Kuflewie Lubryczyńska Maria. Królewska Pieta woskowa z Góry Kalwarii Ługowski Piotr. Z warszawskiego pałacu do kościoła - rokokowe stiuki u franciszkanów w Warce Michalczyk Zbigniew (1976- ). Dekoracja malarska kościoła w Michałowicach - domniemane dzieło Łukasza Smuglewicza Michalczyk Zbigniew (1976- ). Malowidła Grzegorza Łodzińskiego w kościele w Kobyłce - kompilacja włoskich wzorów Michalczyk Zbigniew (1976- ). Refleks sztuki Michała Anioła. Obraz Opłakiwanie w kaplicy bpa Noskowskiego w kolegiacie w Pułtusku Morawski Konrad. Wrota do wieczności - nagrobek Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Kryształowy pacyfikał w Węgrowie Olchawa Joanna. Drzwi Płockie Pucuła Katarzyna. Madonna z Poręby Średniej. Mazowieckie silesiacum z XIV w. Rejterada Kinga. Kraków na Mazowszu - Hodegetrie późnogotyckie w Błędowie, Pustelniku i Jasionnej Sito Jakub (1961- ). Łowicka apoteoza posługi prymasowskiej Sito Jakub (1961- ). Ołtarz główny kościoła w Piasecznie - fundacja królewskiego faworyta Sito Jakub (1961- ). Ze świątyni stołecznych pijarów do podwarszawskiego Słomczyna Skibiński Franciszek. Syn ojcu - pomnik nagrobny Piotra Tarnowskiego w Łowiczu Stanilewicz Karolina. Subtelne muśnięcie francuskiego rokoka - komplet szat liturgicznych François Glaize’a w Nieborowie Szewczyk Danuta. Kryształowy pacyfikał w Węgrowie Wardzyński Michał (1975- ). Biblia pauperum - cykl romańskich fresków w kościele w Czerwińsku nad Wisłą Wardzyński Michał (1975- ). Biskupie parantele w marmurze utrwalone. Mauzoleum Załuskich w Pułtusku Wardzyński Michał (1975- ). Boguszyce - gotycko-renesansowe ołtarze Jana Jantasa Wardzyński Michał (1975- ). Drewniany Wawel nad Rawką, czyli o renesansowej polichromii kościoła w Boguszycach Wardzyński Michał (1975- ). Gabinet magnata-filozofa - freski Sali Horacego w willi w Otwocku Wielkim Wardzyński Michał (1975- ). Manierystyczne fantazje - ołtarz główny w Łęgu-Probostwie pod Płockiem Wardzyński Michał (1975- ). Mazowieckie krucyfiksy późnogotyckie - Grójec, Pułtusk, Piaseczno Wardzyński Michał (1975- ). Misterium Pasji. Krucyfiksy Andreasa Schlütera młodszego w Węgrowie i Rawie Mazowieckiej Wardzyński Michał (1975- ). Na mazowieckim Zapiliczu - skarby kościoła w Jasionnej Wardzyński Michał (1975- ). Nadwiślański Czerwińsk - ukryty skarb renesansu pędzlem malowany Wardzyński Michał (1975- ). Neoplatoński sen umiłowanych - nagrobek żon Jana Dobrogosta (Bonawentury) Krasińskiego w Krasnem Wardzyński Michał (1975- ). Płocki panteon Mazowsza - mauzoleum biskupie i magnackie z XVI i XVII w Wardzyński Michał (1975- ). Potęga iluzji - renesansowe malowidła ścienne w Pułtusku, Broku i Brochowie Wardzyński Michał (1975- ). Rokokowa bombonierka - wyposażenie kościoła bernardynów w Ratowie nad Wkrą Wardzyński Michał (1975- ). Sztuka zatrzymanego czasu - wokół Krzemienicy i Lipia Wardzyński Michał (1975- ). Tarczyn i Loretto - mazowiecki etap losów lubiąskiego zespołu obrazów Michaela Willmanna Wardzyński Michał (1975- ). Triumf berninizmu - wystrój kaplicy poseminaryjnej w Łowiczu Wardzyński Michał (1975- ). "Warszawskie zakupy artystyczne" - cenne zabytki doby rokoka w Głuchowie pod Rawą Mazowiecką Wardzyński Michał (1975- ). Z katedr i klasztorów pod "parafialne strzechy" - rzecz o ołtarzach z Łowicza. Złaków Kościelny, Domaniewice i Aleksandrów Kujawski Wardzyński Michał (1975- ). Z Moraw na Mazowsze - freski Sebastiana Ecksteina w Węgrowie i Krasnem
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. po art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32566 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej