Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(13)
Forma i typ
Książki
(13)
Dostępność
dostępne
(9)
nieokreślona
(4)
Placówka
Magazyn
(13)
Autor
Sawicki Piotr (1948- )
(8)
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- )
(7)
Skibińska Katarzyna
(3)
Stawecka Krystyna
(3)
Zalewska Ewa
(3)
Krahel Aleksandra
(2)
Marcinowska Maria (1960- )
(2)
Motowicka Anna (1975- )
(2)
Pokojowczyk Marta (1985- )
(2)
Sawicka Katarzyna (tłumacz). Piotr Sawicki
(2)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- )
(2)
Tołkin-Snarska Edyta
(2)
Wojtacka Paula Jadwiga. Tadeusz Franciszek Walczak
(2)
Żukowska Ewa (1978- )
(2)
Antonowicz Katarzyna
(1)
Antonowicz Katarzyna. Rzymska i bizantyńska mozaika sakralna - zarys tematu
(1)
Antonowicz Katarzyna. Sobór Świętych - geneza i ikonografia przedstawienia
(1)
Antonowicz Katarzyna. Święci Kiryk i Julita - zarys hagiograficzny i ikonograficzny
(1)
Antonowicz Marija. Święty Bazyli Wielki - żywot oraz wybrane ikony z Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Baj Stanisław (1953- ). Rzeka dwóch światów
(1)
Biberstein-Starowieyski Antoni. Pejzaż jako przestrzeń symboliczna
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Czaban Helena
(1)
Dobieszewski Janusz (1955- ). Moc poznawcza mistycyzmu
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Duchowski Mirosław (1948- ). O Niewyrażalnym
(1)
Dziekański Mikołaj (1978- ). Marian Czapla - Cyrenejczyk
(1)
Dąbrowska Anna (muzealnictwo)
(1)
Dębowska Alina
(1)
Glaudes Pierre (1957- ). Leon Bloy i pokusa mistyczna
(1)
Golińska Małgorzata (1963- ). Conservation of the painting of the Madonna of Tatishchevo
(1)
Golińska Małgorzata (1963- ). Konserwacja obrazu Matki Boskiej Tatiszczewskiej
(1)
Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kócki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
(1)
Grabski Grzegorz. Mistycyzm w twórczości Władysława Jana Grabskiego
(1)
Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej
(1)
Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus
(1)
Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw u podstaw praca - wkład Profesor Hanny Kócki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Iwaszko Elżbieta
(1)
Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki
(1)
Jarząbkowska Violetta. Ikony z wizerunkami anielskimi w kolekcji Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
(1)
Jarząbkowska Violetta. Prawosławne ikonostasy na Lubelszczyźnie - forma i ikonografia
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o Kronice polskiej oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima
(1)
Jemielita Artur. Mistycyzm religijny polskich wieszczów w interpretacji mariawickiej
(1)
Jodkowski Józef (1890-1950). Cerkwie przygotowane do obrony na Litwie i Rusi Litewskiej
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny
(1)
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- ). Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego Areopagity - terminologia
(1)
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- ). Podlaski ikonostas cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Czyżach jako przykład przegrody unickiej
(1)
Jóźwiak Wojciech (filologia słowiańska). Medale z wizerunkiem Świętych Cyryla i Metodego
(1)
Kaczor Artur. Mitraizm - antyczny kult misteryjny
(1)
Kadłubowska Joanna. Konserwacja fresków supraskich
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych
(1)
Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7
(1)
Karapuda Arkadiusz (1981- )
(1)
Karwowska Halina
(1)
Kawecki Witold (1960- ). Transcendencja czy immanencja w obrazach Caravaggia?
(1)
Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany?
(1)
Klauza Karol (1947- ). Geneza i specyfika starców na tle monastycyzmu ukraińskiego. Komunikat naukowy
(1)
Klauza Karol (1947- ). Smoleńska sukienka z Jasnej Góry - polski wkład w ewolucję artefaktu
(1)
Klauza Karol (1947- ). Teologiczne rozumienia świętości. Teologia świętości i jej wizualizacja w ikonie
(1)
Klauza Karol (1947- ). The genesis and the particular aspects of the elders in the context of Ukrainian monasticism. The scientific statement
(1)
Klauza Karol (1947- ). The holiness and its theological understanding. The theology of holiness and its visualization in the icon
(1)
Koczorowska Marlena. Konserwacja fresków supraskich
(1)
Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu
(1)
Kondraciuk Piotr. Od ikony do obrazu. Wpływ ikony św. Mikołaja z Bari na kształłtowanie się ikonografii świętego w sztuce Kościoła katolickiego doby potrydenckiej
(1)
Kondraciuk Piotr. Prawosławne ikonostasy na Lubelszczyźnie - forma i ikonografia
(1)
Kondraciuk Piotr. Wczesne przedstawienia anielskie w ikonografii chrześcijańskiej
(1)
Kopeć Maciej (filologia). Literacka biografia Leona Bloy
(1)
Kopeć Maciej (filologia). Ta Która Płacze - Leon Bloy a sprawa objawień w La Salette
(1)
Korycka Agnieszka. Sokurow mistyczny
(1)
Kosel Bogusław
(1)
Kossakowski Krzysztof
(1)
Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego
(1)
Kozarzewski Marcin. Konserwacja fresków supraskich
(1)
Krahel Aleksandra. Samodzielne przedstawienia Archanioła Michała w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
(1)
Krawczyk Dariusz (romanista). Paradoksalne formy mistycznej ciszy w twórczości Małgorzaty z Navarry
(1)
Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce
(1)
Kryński Ireneusz
(1)
Król Anna (muzealnictwo). Ikony z przedstawieniami archaniołów w zbiorach Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
(1)
Król Anna (muzealnictwo). O technice emalii na przykładzie obiektów z szamotulskiego zbioru
(1)
Kunda Agnieszka. Słowo - wizja - obraz
(1)
Kułak Piotr (1988- )
(1)
Lebiedzińska Ludmiła. Freski z Supraśla. Katalog wystawy. Białystok 1968
(1)
Lepionka Hubert
(1)
Lesisz Lucyna
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Makowiecka Marzena. Kręgi paciorki wisiorki talizmany czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich
(1)
Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi paciorki wisiorki talizmany czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Formy i techniki ikon z XV-XVII w. w oparciu o zabytki wybrane z kolekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Ikonostasy Bogdańskich
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Ikony z wyobrażeniem Michała Archanioła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Warianty przedstawień św. Paraskewy
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Czym jest droga do świętości. Słowo od ikonografki
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Historia warsztat i zastosowanie ikon wyszywanych
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Podlinnik postaci anielskich
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Wstęp. Katalog fresków
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(11)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Temat
Ikony
(5)
Muzeum Ikon (Supraśl)
(4)
Wizerunki maryjne
(4)
Konserwatorstwo
(3)
Ochrona zabytków
(3)
Archeologia
(2)
Ikony rosyjskie
(2)
Malarstwo sakralne europejskie
(2)
Malarstwo sakralne polskie
(2)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(2)
Polacy za granicą
(2)
Aniołowie
(1)
Bloy, Léon (1846-1917)
(1)
Cerkiew Zwiastowania NMP (Supraśl)
(1)
Grabski, Władysław Jan (1901-1970)
(1)
Grody
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikonostas
(1)
Ikony bizantyńskie
(1)
Ikony ruskie
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Literatura
(1)
Malarstwo monumentalne europejskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne
(1)
Małgorzata d'Angoulême (królowa Nawarry ; 1492-1549)
(1)
Mistycyzm
(1)
Mistyka
(1)
Muzeum Podlaskie (Białystok)
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sokurov, Aleksandr Nikolaevič (1951- )
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka stosowana europejska
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: czas
1901-
(5)
1701-
(3)
1801-
(3)
2001-0
(3)
1601-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Supraśl
(1)
Gatunek
Katalogi zbiorów
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Tyt. grzbietowy: Rosyjska ikona metalowa w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu : katalog zbiorów
Bibliogr., netogr. s. 100.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 20948 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 2209/7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25368 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
T. monogr.: Ikona i Logos. Cz. 1 (2019).
Bibliogr. s. 138-148.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 3098/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Karapuda Arkadiusz (1981- ). Włoczewska Agnieszka. Baj Stanisław (1953- ). Rzeka dwóch światów Biberstein-Starowieyski Antoni. Pejzaż jako przestrzeń symboliczna Dobieszewski Janusz (1955- ). Moc poznawcza mistycyzmu Duchowski Mirosław (1948- ). O Niewyrażalnym Dziekański Mikołaj (1978- ). Marian Czapla - Cyrenejczyk Glaudes Pierre (1957- ). Léon Bloy i pokusa mistyczna Grabski Grzegorz. Mistycyzm w twórczości Władysława Jana Grabskiego Jemielita Artur. Mistycyzm religijny polskich wieszczów w interpretacji mariawickiej Kaczor Artur. Mitraizm - antyczny kult misteryjny Kawecki Witold (1960- ). Transcendencja czy immanencja w obrazach Caravaggia? Kopeć Maciej (filologia). Literacka biografia Léona Bloy Kopeć Maciej (filologia). Ta, Która Płacze - Léon Bloy a sprawa objawień w La Salette Korycka Agnieszka. Sokurow mistyczny Krawczyk Dariusz (romanista). Paradoksalne formy mistycznej ciszy w twórczości Małgorzaty z Navarry Kunda Agnieszka. Słowo - wizja - obraz Praszczałek Jarosław. Mistycyzm w muzyce improwizowanej na przykładzie twórczości Johna Coltrane'a Sawicki Piotr (1948- ). Ikona Sokołowicz Małgorzata. Doświadczenie pustyni, doświadczenie Niewyrażalnego? Stroiński Paweł. "Milczenie" Martina Scorsese w kontekście duchowości ignacjańskiej Tumiłowicz Joanna (1952- ). Dlaczego ogórek nie śpiewa, czyli próby przekładania niewyrażalnego Winiarski Artur (1960- ). Pomiędzy bolszewizmem a mistycyzmem Zatorska Izabella. Wyrazić niewyrażalne w literaturze francuskiej (XVI-XXI w.)
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 15-16 grudnia 2017 roku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34639 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Antonowicz Katarzyna. Sobór Świętych - geneza i ikonografia przedstawienia Antonowicz Katarzyna. Święci Kiryk i Julita - zarys hagiograficzny i ikonograficzny Antonowicz Marija. Święty Bazyli Wielki - żywot oraz wybrane ikony z Muzeum Historycznego w Sanoku Klauza Karol (1947- ). Geneza i specyfika starców na tle monastycyzmu ukraińskiego. Komunikat naukowy Klauza Karol (1947- ). Teologiczne rozumienia świętości. Teologia świętości i jej wizualizacja w ikonie Klauza Karol (1947- ). The genesis and the particular aspects of the elders in the context of Ukrainian monasticism. The scientific statement Klauza Karol (1947- ). The holiness and its theological understanding. The theology of holiness and its visualization in the icon Kondraciuk Piotr. Od ikony do obrazu. Wpływ ikony św. Mikołaja z Bari na kształłtowanie się ikonografii świętego w sztuce Kościoła katolickiego doby potrydenckiej Marcinowska Maria (1960- ). Warianty przedstawień św. Paraskewy Motowicka Anna (1975- ). Czym jest droga do świętości. Słowo od ikonografki... Olânìna Svìtlana Valerìïvna. Eshatologìčnì očìkuvannâ 17 st. ì formuvannâ hudožn'ogo obrazu ukraïns'kogo ìkonostasa Ross-Pazdyk Edyta (1977- ). Ikonografia św. Onufrego Sawicki Piotr (1948- ). Kult oraz ikonografia świętych medyków Kosmy, Damiana oraz Pantalleona w Bizancjum. Podejście do zdrowia i cielesności w kontekści życia wiecznego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Skibińska Katarzyna. Święta Wielka Męczennica Katarzyna Aleksandryjska Szota Zofia. Święta Zofia Tołkin-Snarska Edyta.
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Ikona i Logos. Cz. 2 (2020).
Bibliogr. przy art. lub w przypisach do art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. II 3098/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24994 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań? Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kóčki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw, u podstaw, praca - wkład Profesor Hanny Kóčki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o "Kronice polskiej" oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka, czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7 Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany? Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce Makowiecka Marzena. Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Piekalski Jerzy (1956- ). Problem początków wodociągów we Wrocławiu Piontek Janusz (1945- ). Ludność kultury wielbarskiej - wyniki badań antropologicznych Poleski Jacek. Małopolska w X w. w świetle źródeł archeologicznych Rączkowski Włodzimierz. Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywaniu metod nieinwazyjnych Różycki Łukasz. Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w "De Bellis" autorstwa Prokopiusza Sawicki Tomasz (archeologia). Przedchrześcijańska konstrukcja kamienna na Górze Lecha w Gnieźnie Sikora Jerzy (archeologia). Problem nieco zapomniany? Sikora Mateusz (archeologia). Przeprawa mostowa po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - archeologiczne ślady funkcjonowania Sikorski Dariusz Andrzej. Tekst jako źródło archeologiczne sensu stricto Skoczylas Janusz (1948- ). Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Scyld Scaefing, czyli tam i z powrotem? Sosnowski Miłosz. Ile Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu? Strzelczyk Jerzy (1941- ). Iroszkoci - kultura książki Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). "Dźwięk z przeszłości" Zamelska-Monczak Kinga. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku w świetle nowszych badań archeologicznych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac Hanny Kóčki-Krenz s. 73-89.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31118/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej