Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(2)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(4)
Autor
Popiołek Bożena (1962- )
(3)
Penkała-Jastrzębska Anna (1988- )
(2)
Bilous Natalia (1972- ). Klientela Tomasza Zamoyskiego w województwie kijowskim (w świetle korespondencji z lat 1619-1637)
(1)
Brynkus Józef (1962- ). Śmierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej
(1)
Bursiewicz Natalia (1983- ). Wokół śmierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji
(1)
Chłosta-Sikorska Agnieszka
(1)
Ciecieląg Jerzy (1971- ). Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady. Dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji
(1)
Domenova Marcela (1978- ). Mors certa hora incerta - akty ostatniej woli preszowian z pierwszej połowy XVI wieku (wybrane zagadnienia)
(1)
Dormus Katarzyna. Mecenat artystyczny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej
(1)
Dumanowski Jarosław (1967- ). Drozdy pawie i szczupaki. Sieniawscy od kuchni
(1)
Dygdała Jerzy (1945- ). Kontakty Elżbiety Sieniawskiej z królem Stanisławem Leszczyńskim w latach 1706-1709
(1)
Dziva Zuzana. Die Bestattungskultur in Presov im 18. Jahrhundert. Die Bestattung in Quellen
(1)
Długosz Katarzyna (historia). Szlacheckie relacjonowanie morderstw. Analiza protestów w sprawach kryminalnych z ksiąg grodzkich w Koronie z drugiej połowy XVII wieku
(1)
Grygiel Elżbieta (1955- )
(1)
Justyniarska-Chojak Katarzyna. Śmierć w małych miastach Małopolski w XVI-XVIII wieku (w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych)
(1)
Kaletova Maria. Matrika Zomrelych z Novej L'ubovne (1882-1927)
(1)
Kicińska Urszula (1983- )
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). Funkcyi mojej dosyć czynić jakom zwykł dotąd - współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalności gospodarczej kasztelanowej krakowskiej
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). Patronacka aktywność wdowy Konstancji Marianny z Potockich Szczukowej podkanclerzyny litewskiej
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). Tak w sieroctwie moim nie mogąc sobie dać rady. Emocje a powinności wdowy po śmierci męża w dawnej Polsce
(1)
Klint Paweł. Nagrobki epitafia portrety trumienne... Prośby o upamiętnienie w testamentach szlachty polskiej z XVII wieku
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Elżbieta Sieniawska a krakowskie środowisko architektoniczne pierwszej połowy XVIII wieku. Nieznana rezydencja hetmanowej w Krakowie
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- ). Śmierć to nie jest wyrok uniewinniający. Zgon Wandy Parylewiczowej i jego reperkusje: obyczajowe polityczne oraz rodzinne
(1)
Kucharski Adam (historia). Gazetowy serwis informacyjny Elżbiety i Adama Sieniawskich. Treści i twórcy
(1)
Kucharski Adam (historia). Informacje i usługi
(1)
Kudła Lucyna. Fundatorki żeńskich szkół zakonnych w dziewiętnastowiecznej Galicji
(1)
Kuras Katarzyna (1980- ). Kariery klientów Elżbiety Sieniawskiej w kręgu Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej 1 v. Denhoffowej i Augusta Aleksandra Czartoryskiego
(1)
Kuras Katarzyna (1980- ). Patronat kobiecy we Francji w XVIII wieku
(1)
Kwaśna Karolina. And when he died his widow continued the business...Wdowy z Nowej Anglii
(1)
Kwaśna Karolina. Thus I was conversing among the dead... Obcując ze zmarłymi w dawnej Nowej Anglii
(1)
Landau-Czajka Anna (1957- ). Dzieci wobec utraty bliskich. Analiza listów do Małego Przeglądu (1926-1939)
(1)
Link-Lenczowski Andrzej (1948- ). Hetmanowa Elżbieta Sieniawska i anatomia Rzeczypospolitej - raz jeszcze
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Pojednanie zamiast krwawej zemsty. Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z ksiąg sądowych miast dawnego województwa krakowskiego
(1)
Nemcova Lucia (1981- ). Triumphus in mortem - pohrebne kazne reci a prejavy Jana Kollra
(1)
Nestorow Rafał. Pomiędzy sztuką a polityką. Fundacje i inicjatywy artystyczne Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład magnackiego patronatu za panowania Augusta II
(1)
Nowak Janusz (1951- ). Lekarze i służba medyczna na dworze Elżbiety i Adama Sieniawskich (1669-1729)
(1)
Oczko Piotr (1973- ). Makabra i miłość. Holenderskie pośmiertne portrety dziecięce sekcje oraz preparaty anatomiczne z XVII i XVIII wieku
(1)
Oczko Piotr (1973- ). Uwagi z zupełnie innego świata
(1)
Ol'savska Gabriela. Triumphus in mortem - pohrebne kazne reci a prejavy Jana Kollra
(1)
Pekaniec Anna. Jadwiga z Działyńskich Zamoyska - portret społeczniczki i autobiografki
(1)
Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Anna Wincenta z Fredrów Sapieżyna - zapomniana dobrodziejka
(1)
Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Publiczna śmierć magnata. Relacje o śmierci i opisy zmarłych w gazetach rękopiśmiennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska
(1)
Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Wstęp
(1)
Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Wytrawny polityk czy interesowna magnatka? Kłopotliwy portret Elżbiety Sieniawskiej w świetle korespondencji osób jej współczesnych
(1)
Pietrzak Jarosław (1986- ). Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska na dworze królowej Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w latach 1680-1698
(1)
Pietrzak Jarosław (1986- ). Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy czyli długie trwanie funeraliów po śmierci Jana III Sobieskiego
(1)
Pietrzak Jarosław (1986- ). Zarządcy słudzy i korespondenci
(1)
Pluta Edyta. Śmierć dziecka w świetle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów świętych
(1)
Popiołek Bożena (1962- ). Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska kasztelanowa krakowska - polityk czy polityczna awanturnica?
(1)
Popiołek Bożena (1962- ). Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku
(1)
Płonka Mirosław
(1)
Płonka Mirosław. Prospektywny wymiar pamięci pośmiertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksiąg miejskich
(1)
Razowski Zbigniew. Żydzi a inwazja bolszewicka. Krytyczna analiza źródeł dotyczących wydarzeń z 1920 roku w Białymstoku
(1)
Sajdak Kinga. Relacje patron-sługa na przykładzie Elżbiety Sieniawskiej z Lubomirskich i Izraela Rubinowicza
(1)
Sikora Ewelina. Elżbieta Sieniawska jako pośredniczka dyplomatyczna podczas powstania Franciszka II Rakoczego w latach 1703-1711
(1)
Sito Jakub (1961- ). Elżbieta Sieniawska i August Mocny jako społeczni dysponenci sztuki. Między rywalizacją a synergią
(1)
Skrzypietz Aleksandra. Relacje królewiczów Sobieskich z Elżbietą Sieniawską
(1)
Starcenko Natala Petrivna (1961- ). Patronage system as a formal power mechanism in the Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth
(1)
Stasiewicz Krystyna (1947- ). Patronat sławnych magnatek nad nietuzinkową klientką Elżbietą z Kowalskich Drużbacką
(1)
Stępień Urszula (1961- ). Działalność fundatorska Elżbiety Sieniawskiej w świetle listów malarza Carla de Prevo. Zagadnienie relacji pomiędzy zleceniodawcą i artystą
(1)
Szylar Anna (1961- ). Niechaj pilnie upatrują humorów i fantazji fundatorek aby nie przynosiły żadnych turbacji klasztorowi
(1)
Słaby Agnieszka (1983- )
(1)
Słaby Agnieszka (1983- ). Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska w roli protektorki - próba sondażu
(1)
Słaby Agnieszka (1983- ). W drodze. Mobilność w życiu elit czasów saskich na przykładzie itinerarium Elżbiety Sieniawskiej
(1)
Traczyk Łukasz. Zapomniany warszawski pałac Heleny Tekli z Ossolińskich Lubomirskiej
(1)
Trimoniene Rita-Regina. Kobieta chłopska w obliczu śmierci w XVII wieku według ksiąg sądu dworskiego ekonomii szawelskiej
(1)
Trimoniene Rita-Regina. Międzynarodowa rodzina szlachecka w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku
(1)
Wardzyński Michał (1975- ). Johann Elias i Heindrich Hoffmannowie na służbie księżnej hetmanowej Sieniawskiej a rzeźba późnobarokowa w Małopolsce pierwszej połowy XVIII wieku
(1)
Wolf Jiri (1974- ). Obraz smrti v rukopisech cisterciaku z baroknich Cech (Malachias Weckler Anton Edelmann Laurentius Scipio Desiderius Funiek)
(1)
Wyszomirska Monika. Niech się nikt nie cieszy ani urąga z naszej przyjaźni. Obraz wzajemnej więzi w listach Franciszka Bielińskiego do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1712-1729
(1)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- ). Wpływ kobiet na edukację w epoce nowożytnej - konteksty rodzinne i społeczne
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
angielski
(1)
Temat
Kobieta
(3)
Arystokracja
(2)
Mecenat
(2)
Szlachta
(2)
Małżeńska umowa majątkowa
(1)
Małżeństwo
(1)
Patronat i klientela
(1)
Posag
(1)
Sieniawska, Elżbieta (ok. 1669-1729)
(1)
Śmierć
(1)
Temat: czas
1601-
(1)
1701-
(1)
Temat: miejsce
Kraków (okręg)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 31017 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; ISSN 0239-6025 ; 889)
Autor
Kicińska Urszula (1983- ). Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Popiołek Bożena (1962- ). Słaby Agnieszka (1983- ). Bìlous Natalìâ (1972- ). Klientela Tomasza Zamoyskiego w województwie kijowskim (w świetle korespondencji z lat 1619-1637) Dormus Katarzyna. Mecenat artystyczny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej Kicińska Urszula (1983- ). Patronacka aktywność wdowy Konstancji Marianny z Potockich Szczukowej, podkanclerzyny litewskiej Kucharski Adam (historia). Informacje i usługi Kudła Lucyna. Fundatorki żeńskich szkół zakonnych w dziewiętnastowiecznej Galicji Kuras Katarzyna (1980- ). Patronat kobiecy we Francji w XVIII wieku Kwaśna Karolina. And when he died, his widow continued the business...Wdowy z Nowej Anglii Oczko Piotr (1973- ). Uwagi z zupełnie innego świata Pekaniec Anna. Jadwiga z Działyńskich Zamoyska - portret społeczniczki i autobiografki Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Anna Wincenta z Fredrów Sapieżyna - zapomniana dobrodziejka Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Wstęp Pietrzak Jarosław (1986- ). Zarządcy, słudzy i korespondenci Sajdak Kinga. Relacje patron-sługa na przykładzie Elżbiety Sieniawskiej z Lubomirskich i Izraela Rubinowicza Słaby Agnieszka (1983- ). Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska w roli protektorki - próba sondażu Starčenko Natalâ Petrìvna (1961- ). Patronage system as a formal power mechanism in the Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth Stasiewicz Krystyna (1947- ). Patronat sławnych magnatek nad nietuzinkową klientką Elżbietą z Kowalskich Drużbacką Szylar Anna (1961- ). "Niechaj pilnie upatrują humorów i fantazji fundatorek, aby nie przynosiły żadnych turbacji klasztorowi..." Traczyk Łukasz. Zapomniany warszawski pałac Heleny Tekli z Ossolińskich Lubomirskiej Trimonienė Rita-Regina. Międzynarodowa rodzina szlachecka w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- ). Wpływ kobiet na edukację w epoce nowożytnej - konteksty rodzinne i społeczne
Indeks R0: BMNK
Na s. red.: Projekt zrealizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2015/19/B/HS3/01797 "Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich".
Bibliogr. s. 323-326. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33292 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Silva Rerum / Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie / red. serii Elżbieta Grygiel)
Autor
Grygiel Elżbieta (1955- ). Popiołek Bożena (1962- ). Dumanowski Jarosław (1967- ). Drozdy, pawie i szczupaki. Sieniawscy od kuchni Dygdała Jerzy (1945- ). Kontakty Elżbiety Sieniawskiej z królem Stanisławem Leszczyńskim w latach 1706-1709 Kicińska Urszula (1983- ). "Funkcyi mojej dosyć czynić, jakom zwykł dotąd" - współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalności gospodarczej kasztelanowej krakowskiej Komorowski Waldemar (1952- ). Elżbieta Sieniawska a krakowskie środowisko architektoniczne pierwszej połowy XVIII wieku. Nieznana rezydencja hetmanowej w Krakowie Kucharski Adam (historia). Gazetowy serwis informacyjny Elżbiety i Adama Sieniawskich. Treści i twórcy Kuras Katarzyna (1980- ). Kariery klientów Elżbiety Sieniawskiej w kręgu Zofii z Sieniawskich Czartoryskiej 1 v. Denhoffowej i Augusta Aleksandra Czartoryskiego Link-Lenczowski Andrzej (1948- ). Hetmanowa Elżbieta Sieniawska i "anatomia Rzeczypospolitej" - raz jeszcze Nestorow Rafał. Pomiędzy sztuką a polityką. Fundacje i inicjatywy artystyczne Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład magnackiego patronatu za panowania Augusta II Nowak Janusz (1951- ). Lekarze i służba medyczna na dworze Elżbiety i Adama Sieniawskich (1669-1729) Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Wytrawny polityk czy interesowna magnatka? Kłopotliwy portret Elżbiety Sieniawskiej w świetle korespondencji osób jej współczesnych Pietrzak Jarosław (1986- ). Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska na dworze królowej Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w latach 1680-1698 Popiołek Bożena (1962- ). Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelanowa krakowska - polityk czy polityczna awanturnica? Sikora Ewelina. Elżbieta Sieniawska jako pośredniczka dyplomatyczna podczas powstania Franciszka II Rakoczego w latach 1703-1711 Sito Jakub (1961- ). Elżbieta Sieniawska i August Mocny jako społeczni dysponenci sztuki. Między rywalizacją a synergią Skrzypietz Aleksandra. Relacje królewiczów Sobieskich z Elżbietą Sieniawską Słaby Agnieszka (1983- ). W drodze. Mobilność w życiu elit czasów saskich na przykładzie itinerarium Elżbiety Sieniawskiej Stępień Urszula (1961- ). Działalność fundatorska Elżbiety Sieniawskiej w świetle listów malarza Carla de Prevo. Zagadnienie relacji pomiędzy zleceniodawcą i artystą Wardzyński Michał (1975- ). Johann Elias i Heindrich Hoffmannowie na służbie księżnej hetmanowej Sieniawskiej a rzeźba późnobarokowa w Małopolsce pierwszej połowy XVIII wieku Wyszomirska Monika. "Niech się nikt nie cieszy ani urąga z naszej przyjaźni". Obraz wzajemnej więzi w listach Franciszka Bielińskiego do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1712-1729
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 10-11 czerwca 2019 (wg inf.: www.wilanow-palac.pl).
Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34302 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
(Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Autor
Chłosta-Sikorska Agnieszka. Płonka Mirosław. Popiołek Bożena (1962- ). Brynkus Józef (1962- ). Śmierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej Bursiewicz Natalia (1983- ). Wokół śmierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji Ciecieląg Jerzy (1971- ). Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady. Dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji Długosz Katarzyna (historia). Szlacheckie relacjonowanie morderstw. Analiza protestów w sprawach kryminalnych z ksiąg grodzkich w Koronie z drugiej połowy XVII wieku Domenová Marcela (1978- ). "Mors certa, hora incerta" - akty ostatniej woli preszowian z pierwszej połowy XVI wieku (wybrane zagadnienia) Dzivá Zuzana. Die Bestattungskultur in Prešov im 18. Jahrhundert. Die Bestattung in Quellen Justyniarska-Chojak Katarzyna. Śmierć w małych miastach Małopolski w XVI-XVIII wieku (w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych) Kaletová Mária. Matrika Zomrelých z Novej L'ubovne (1882-1927) Kicińska Urszula (1983- ). "Tak w sieroctwie moim nie mogąc sobie dać rady". Emocje a powinności wdowy po śmierci męża w dawnej Polsce Klint Paweł. Nagrobki, epitafia, portrety trumienne... Prośby o upamiętnienie w testamentach szlachty polskiej z XVII wieku Krzyżanowski Lech (1964- ). "Śmierć to nie jest wyrok uniewinniający". Zgon Wandy Parylewiczowej i jego reperkusje: obyczajowe, polityczne oraz rodzinne Kwaśna Karolina. "Thus I was conversing among the dead..." Obcując ze zmarłymi w dawnej Nowej Anglii Landau-Czajka Anna (1957- ). Dzieci wobec utraty bliskich. Analiza listów do "Małego Przeglądu" (1926-1939) Lisowicz-Żurek Dorota. Pojednanie zamiast krwawej zemsty. Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z ksiąg sądowych miast dawnego województwa krakowskiego Němcová Lucia (1981- ). "Triumphus in mortem" - pohrebné kázne, reči a prejavy Jána Kollra Oczko Piotr (1973- ). Makabra i miłość. Holenderskie pośmiertne portrety dziecięce, sekcje oraz preparaty anatomiczne z XVII i XVIII wieku Ol'šavská Gabriela. "Triumphus in mortem" - pohrebné kázne, reči a prejavy Jána Kollra Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Publiczna śmierć magnata. Relacje o śmierci i opisy zmarłych w gazetach rękopiśmiennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska Pietrzak Jarosław (1986- ). "Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy", czyli długie trwanie funeraliów po śmierci Jana III Sobieskiego Pluta Edyta. Śmierć dziecka w świetle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów świętych Płonka Mirosław. Prospektywny wymiar pamięci pośmiertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksiąg miejskich Popiołek Bożena (1962- ). Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku Razowski Zbigniew. Żydzi a inwazja bolszewicka. Krytyczna analiza źródeł dotyczących wydarzeń z 1920 roku w Białymstoku Trimonienė Rita-Regina. Kobieta chłopska w obliczu śmierci w XVII wieku według ksiąg sądu dworskiego ekonomii szawelskiej Wolf Jiří (1974- ). Obraz smrti v rukopisech cisterciáků z barokních Čech (Malachias Weckler, Anton Edelmann, Laurentius Scipio, Desiderius Funiek)
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 455-461. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 35501 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej