Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(21)
Forma i typ
Książki
(21)
Dostępność
dostępne
(19)
nieokreślona
(2)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(21)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Majoch Sławomir (1974- )
(17)
Bogacz Jarosław
(2)
Godlewska de Aranda Izabella (1931-2018)
(2)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(2)
Kołosowski Przemysław
(2)
Rostworowski Bogusław (1947- )
(2)
Rózga Beata
(2)
Supruniuk Mirosław Adam (1962- )
(2)
Adamko Jerzy
(1)
Adamska Magdalena (1969- )
(1)
Babś Marek. O restauracji XVII w. podominikańskiego zespołu klasztornego i kościoła św. Jacka w Klimontowie
(1)
Babś Marek. On the restoration of the seventeenth-century Dominican monastery complex and St Jacek's church in Klimontów
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki)
(1)
Bednarz Ewelina
(1)
Bilińska-Socha Izabela (1975?- )
(1)
Birecki Piotr (1972- ). O toruńskich witrażach ewangelickich słów kilka
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Szkic z dziejów kościoła ewangelickiego w Podgórzu (1896-1939)
(1)
Bunsch Eryk (1973- ). O aspektach współpracy konserwatorów dzieł sztuki z archeologami
(1)
Bunsch Eryk (1973- ). The aspects of cooperation between conservators of works of art and archeoloogists
(1)
Błachut Adam Jan (1949-2012). Koncepcja i geneza ołtarzy w kościołach reformackich prowincji pruskiej w 2. połowie XVIII wieku
(1)
Castillejo Jose Luis (1930-2014). La pintura personal de Godlewska
(1)
Castillejo Jose Luis (1930-2014). Osobiste malarstwo Godlewskiej
(1)
Castillejo Jose Luis (1930-2014). The personal painting of Godlewska
(1)
Cholewka Mirosław. Konserwacja barokowej rzeźby św. Jana Nepomucena z Tolkmicka - przykład rekonstrukcji i aranżacji
(1)
Cholewka Mirosław. The conservation of the Baroque sculpture of Saint Jan Nepomucen from Tolkmicko
(1)
Ciesielska Karola (1924- ). Topografia i historia kościołów Podgórza
(1)
Czuczko Jolanta. A card with Indian miniatures dating from the times of the Great Mughal Dynasty
(1)
Czuczko Jolanta. Karta z miniaturami indyjskimi z czasów Dynastii Wielkich Mogołów
(1)
Czujko Tomasz. Conservation of St. Nicolas statue from the St. Nicolas parish in Skwierzyna
(1)
Czujko Tomasz. Konserwacja barokowej rzeźby św. Mikołaja z parafii p.w. św. Mikołaja w Skwierzynie
(1)
Czumaj Zenon (1976- )
(1)
Danczowska Halina (1947- ). Ignacy Kędzierski architekt i budowniczy Lublina w II Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Daszkiewicz Piotr (1960- )
(1)
Drzewiecki Bartosz (historia). Ławka Schillera i inne pomniki w parkach Bydgoskiego Przedmieścia w okresie Cesarstwa Niemieckiego (1871-1918)
(1)
Fuks Irma. Nagrobek Ludwiki Kierbedź z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie
(1)
Fuks Irma. The gravestone of Ludwika Kierbedź from Powązki Cementery in Warsaw
(1)
Gawron-Kłosowska Agnieszka. Problems related to the conservation of the bound collection of court acts from the sixteenth century
(1)
Gawron-Kłosowska Agnieszka. Zagadnienia związane z konserwacją oprawnego zbioru akt sądowych z XVI w
(1)
Gałecka Marzena. Architektura i rozwój przestrzenny Lublina w niepublikowanych opracowaniach Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków
(1)
Gibczyński Maciej. Renovation of tenement houses in Toruń
(1)
Gibczyński Maciej. Renowacja toruńskich kamienic
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Sejm lubelski 1703 roku ceremoniał i ikonografia
(1)
Guzik Kama (1990- )
(1)
Głuszek Inga
(1)
Jakubowska Alicja (historia sztuki)
(1)
Jakóbczyk-Gola Aleksandra (1981- )
(1)
Jarmiłko Andrzej. Rodzaje i charakterystyka zniszczeń malarstwa ikonowego na przykładzie ikon konserwowanych w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej UMK w Toruniu
(1)
Jarmiłko Andrzej. Types and characteristics of the destruction of iconic painting exemplified by the icons conserved at the Department of Conservation of the Polychrome Paintings and Sculpture in Toruń
(1)
Jasińska Anna (historia sztuki)
(1)
Jurkowska Hanna
(1)
Kaleta Milena. Adaptacja zabytkowej synagogi w Przysusze na cele kulturalno-oświatowe
(1)
Kaleta Milena. The adaptation of the historical synagogue for cultural and educational purposes
(1)
Karsay Csilla. Conservation of the limestone portal of the church of St. Lawrencee the Martyr and Bishop Stanisław Żółkiew Ukraine
(1)
Karsay Csilla. Konserwacja wapiennego portalu kościoła p.w. św. Wawrzyńca Męczennika i św. Stanisława Biskupa Żółkiew Ukraina
(1)
Kierczuk-Macieszko Małgorzata. Malarze w archidiakonacie lubelskim w świetle źródeł archiwalnych od XV do początków XVII wieku
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). U kogo w Toruniu zamówić portret? Wszechstronny Carl Bonath - przyczynek do związków fotografii i malarstwa
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Uwaga - pamięć!
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Wstęp
(1)
Kluz Paulina. Lubelskie dzieła Sebastiana Zeisla i jego warsztatu - dotychczasowy stan wiedzy
(1)
Kopciowski Dariusz. Kamienice przy rynku lubelskim
(1)
Korpysz Ewa (historia sztuki)
(1)
Korzeniowski Tomasz (konserwacja zabytków)
(1)
Korzeniowski Tomasz (konserwacja zabytków). Conservation and laser cleaning of two eighteenth-century porch relief slabs from the National Museum in Gdańsk
(1)
Korzeniowski Tomasz (konserwacja zabytków). Konserwacja i laserowe oczyszczenie dwóch reliefowych płyt przedprożowych z XVIII w. z Muzeum Narodowego w Gdańsku i ich konserwacja
(1)
Kosiniec Hubert. Conservation issues of the post-fortress regions the former Zamość Fortress
(1)
Kosiniec Hubert. Problematyka konserwatorska terenów pofortecznych dawnej Twierdzy Zamość
(1)
Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- )
(1)
Kozłowska Ewelina
(1)
Kołodziej Justyna. Składniki handlowych preparatów stosowanych w konserwacji do usuwania przemalowań olejnych i ich szkodliwość
(1)
Kołodziej Justyna. The ingredients of commercial preparations applied in the conservation to remove oil repainting and their harmfulness
(1)
Kołodziejczyk Sylwia. Adaptacja zabytkowej synagogi w Przysusze na cele kulturalno-oświatowe
(1)
Kołodziejczyk Sylwia. The adaptation of the historical synagogue for cultural and educational purposes
(1)
Krawczyk Anna (sztuka). Antoni Michalak w Lublinie - artysta pedagog
(1)
Krupska Katarzyna. Ernst August Plengorth (1800-1882) - zycie i twórczość toruńskiego złotnika
(1)
Kucharzewska Joanna (1973- ). Wystrój wnętrz kamienicy przy ulicy Mostowej 8 w Toruniu
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy wnętrza kościoła pojezuickiego w Lublinie
(1)
Kurzydło Jacek
(1)
Kłudkiewicz Kamila
(1)
Lachowski Marcin (1975- ). Performatywne zjawiska w lubelskich galeriach
(1)
Lameński Lechosław (1949- )
(1)
Lameński Lechosław (1949- ). Sztuka Lublina w literaturze naukowej
(1)
Laskowska Magdalena
(1)
Lejman Beata (1964- )
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- )
(1)
Letkiewicz Ewa (1954- ). Obraz Ostatnia wieczerza z trzynastoma apostołami z kościoła oo. Karmelitów
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Klasztor Dominikanów w Lublinie
(1)
Machala Peter (1965- ). Ołtarz główny w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Podgórzu
(1)
Majewski Piotr (1970- )
(1)
Majewski Piotr (1970- ). Lubelscy krytycy lat 50. XX wieku i konteksty ich działalności na forum ogólnopolskim
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Countries - Places - Themes
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Grób Pański i Opłakiwanie - rzeźbiarskie teatro sacro z kościoła reformatów w Toruniu - Podgórzu
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Kraje - Miejsca - Tematy
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Londyn-Lublin
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Nieznany obraz malarza Medyceuszy - Pietra Dandiniego
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Paises - Lugares - Temas
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Unknown painting by the Medici's painter Pietro Dandini artistic and conservation issues
(1)
Majoch Sławomir (1974- ). Zamalowany obraz wielokulturowego miasta. Wprowadzenie do problematyki (nie)obecności artystów czasów pruskich w historii sztuki Torunia
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Conservation of the monastery in Probota - International Project of the UNESCO
(1)
Maniakowska-Jazownik Zofia (1976- ). Konserwacja malowideł ściennych w kościele św. Mikołaja w Probocie w Rumunii - międzynarodowy projekt UNESCO
(1)
Marcinkowski Wojciech (1956- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(8)
Kraj wydania
Polska
(19)
Hiszpania
(2)
Język
polski
(20)
angielski
(4)
hiszpański
(2)
francuski
(1)
Temat
Malarstwo polskie
(10)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń)
(8)
Rzeźba polska
(5)
Grafika polska
(4)
Rysunek polski
(4)
Godlewska de Aranda, Izabella (1931-2018)
(3)
Polacy za granicą
(3)
Żuławski, Marek (1908-1985)
(3)
Artyści plastycy polscy
(2)
Ceramika artystyczna
(2)
Muzeum Okręgowe (Toruń)
(2)
Organizacje tajne
(2)
Templariusze
(2)
Werner, Aleksander (1920-2011)
(2)
Boże Narodzenie
(1)
Casa de Vacas del Retiro
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Museo de Cádiz
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum (Gliwice)
(1)
Muzeum Diecezjalne (Siedlce)
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Muzeum na zamku w Pieskowej Skale
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu
(1)
Piesowocki Leon (1925-)
(1)
Szkło
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Ulatowski, Tadeusz (1913-2017)
(1)
Wilkoń, Józef (1930- )
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków)
(1)
Zwierzęta
(1)
École de Paris
(1)
Temat: czas
1901-
(12)
1701-
(6)
1801-
(6)
1501-
(4)
1601-
(4)
2001-
(3)
2001-0
(3)
1301-
(2)
1401-
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1000-901 p.n.e.
(1)
1100-1001 p.n.e.
(1)
1200-1101 p.n.e.
(1)
1300-1201 p.n.e.
(1)
1400-1301 p.n.e.
(1)
1500-1401 p.n.e.
(1)
1600-1501 p.n.e.
(1)
1700-1601 p.n.e.
(1)
1800-1701 p.n.e.
(1)
1900-1801 p.n.e.
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2000-1901 p.n.e.
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
900-801 p.n.e.
(1)
Temat: miejsce
Toruń
(2)
Lublin
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(5)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi zbiorów
(2)
Antologie
(1)
Źródła historyczne
(1)
21 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Aut. podpis. pod tekstem.
Publikacja towarzysząca wystawie "Artyści École de Paris" prezentowanej w Muzeum w Gliwicach w dniach 29 maja - 31 lipca 2011.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 9336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25757 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 19866 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 19976 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28663 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ; 60)
(Katalogi Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu ; t. 8)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: II 36564/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ; 60)
(Katalogi Zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu ; t. 8)
Bibliogr. s. 293-300.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: II 36564/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21870 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Aut. podpis. pod tekstem.
Wystawa prezentowana w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Galeria Aula, 9 grudnia 2008 - 5 stycznia 2009 r.
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31235 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 20627, II 23610, II 23611 (3 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2006 (3)) sygn. II 20980 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Archiwum Emigracji : źródła i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 roku ; 60)
(Katalogi zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego i Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu / pod redakcją Jana Wiktora Sienkiewicza i Mirosława Adama Supruniuka ; t. 9)
Bibliogr. s. 483-505.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32140 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28536, II 31413 (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25633 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. grzbietowy: Światłość w ciemności...
Inf. o wystawie wg inf.: www.rdc.pl.
Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, 26 listopada 2021- 31 marca 2022.
Bibliogr. s. 273-277, w przypisach i przy notach katalogowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26034, III 26033 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia)
Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Materiały z konf. zorg. przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, WBP Książnicę Kopernikańską i Bibliotekę Diecezjalną w Toruniu 13 maja 2017 r.
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32478 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Dzieje i Skarby Kościołów Toruńskich ; 3)
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31476 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Adamko Jerzy. Lameński Lechosław (1949- ). Letkiewicz Ewa (1954- ). Majewski Piotr (1970- ). Żywicki Jerzy (1956- ). Danczowska Halina (1947- ). Ignacy Kędzierski architekt i budowniczy Lublina w II Rzeczypospolitej Polskiej Gałecka Marzena. Architektura i rozwój przestrzenny Lublina w niepublikowanych opracowaniach Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków Gombin Krzysztof (1974- ). Sejm lubelski 1703 roku, ceremoniał i ikonografia Kierczuk-Macieszko Małgorzata. Malarze w archidiakonacie lubelskim w świetle źródeł archiwalnych od XV do początków XVII wieku Kluz Paulina. Lubelskie dzieła Sebastiana Zeisla i jego warsztatu - dotychczasowy stan wiedzy Kopciowski Dariusz. Kamienice przy rynku lubelskim Krawczyk Anna (sztuka). Antoni Michalak w Lublinie - artysta pedagog Kurzej Michał (1981- ). Program treściowy wnętrza kościoła pojezuickiego w Lublinie Lachowski Marcin (1975- ). Performatywne zjawiska w lubelskich galeriach Lameński Lechosław (1949- ). Sztuka Lublina w literaturze naukowej Letkiewicz Ewa (1954- ). Obraz Ostatnia wieczerza z trzynastoma apostołami z kościoła oo. Karmelitów Lewicki Jakub (1969- ). Klasztor Dominikanów w Lublinie Łanuszka Magdalena. Obraz tablicowy św. Brygidy z kościoła Brygidek w Lublinie na tle twórczości wybranych malarzy krakowskich trzeciej ćwierci XV wieku Majewski Piotr (1970- ). Lubelscy krytycy lat 50. XX wieku i konteksty ich działalności na forum ogólnopolskim Majoch Sławomir (1974- ). Londyn-Lublin Mącik Hubert (1980- ). Krajobrazowe i urbanistyczne problemy lokalizacji zespołów klasztornych w osiemnastowiecznym Lublinie Nestorow Rafał. Od Łubnic do Puław Sobieraj Maciej (1951- ). Ignacy Kędzierski architekt i budowniczy Lublina w II Rzeczypospolitej Polskiej Soćko Adam (1975- ). Średniowieczna architektura kościoła i klasztoru Dominikanów w Lublinie - stan wiedzy - hipotezy i postulaty badawcze Stankiewicz Grażyna. Lubelskie dzielnice mieszkaniowe lat 50. XX wieku wobec ówczesnej dyskusji nad architekturą w Polsce Sygowski Paweł. Architektura i wyposażenie cerkwi oo. Bazylianów pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie (obecnej katedry prawosławnej) - według opisu wizytacyjnego z 1764 roku Wiącek Łukasz (1988- ). Sposób budowania kolekcji muzealnej na przykładzie zbiorów sztuki metaforycznej Muzeum Lubelskiego w Lublinie Zętar Joanna. Lustro z pamięcią Żywicki Jerzy (1956- ). Problematyka plastyczna na łamach "Głosu Lubelskiego" - gazety z lat 1913-1939
Indeks R0: BMNK
Inf. o konferencji ze wstępu i s. internet. www.umcs.pl.
Bibliogr. przy ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33801 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej