Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(15)
Forma i typ
Książki
(15)
Dostępność
dostępne
(14)
tylko na miejscu
(3)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(15)
Księgozbiór podręczny
(3)
Dział
(1)
Autor
Czubińska Magdalena (1957- )
(3)
Kilijańska Alicja
(3)
Kostuch Bożena
(3)
Kowalska Helena
(3)
Kowalska Joanna Regina
(3)
Paś Monika
(3)
Szczerski Andrzej (1971- )
(3)
Bobrow Ryszard
(2)
Bordzoł Monika
(2)
Budzałek Anna
(2)
Burno Filip. Constructions of modernity in the electric state: structures networks perception. Polish architecture in 1926-1939
(2)
Burno Filip. Konstrukcje nowoczesności w elektrycznym państwie: struktury sieci percepcja. Architektura polska 1926-1939
(2)
Gawryszczak Marcin
(2)
Gutkowska Dorota
(2)
Herudzińska-Oświecimska Marta
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- )
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- ). Utopia of agency
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- ). Utopia sprawczości
(2)
Korduba Piotr (1976- )
(2)
Kostrzyńska-Miłosz Anna
(2)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Nurt odrodzenia sztuki religijnej i inspiracje neobizantyjskie w modernizmie polskim i ukraińskim
(2)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). The revival of religious art and Neo-Byzantine inspiration in Polish and Ukrainian modernism
(2)
Maga Anna (1957- )
(2)
Małodobry Agata (1978- )
(2)
Mieleszkiewicz Stefan
(2)
Mielnik Magdalena
(2)
Myśliński Michał (1967- )
(2)
Postawka Helena
(2)
Serafin Sabina (1974- ). Promocja nowoczesnego stylu życia w polskich czasopismach kobiecych dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie Bluszczu Mojej Przyjaciółki i Kobiety Współczesnej
(2)
Serafin Sabina (1974- ). Promotion of a modern lifestyle in Polish women's magazines of the interwar period based on Bluszcz Moja Przyjaciółka and Kobieta Współczesna
(2)
Siwińska Monika (1976- )
(2)
Skibiński Paweł (1973- ). A new beginning. The political context of Polish culture in the interwar period
(2)
Skibiński Paweł (1973- ). Nowy początek. Polityczny kontekst kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
(2)
Sobczak-Jaskulska Renata
(2)
Szczerski Andrzej (1971- ). A new beginning. Modernism in the Second Polish Republic
(2)
Szczerski Andrzej (1971- ). Nowy początek. Modernizm w II RP
(2)
Szerle Weronika
(2)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Polirytmia modernizmu. Architektura II RP
(2)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Polyrhythm of modernism. Architecture in the Second Polish Republic
(2)
Wood Karl
(2)
Święch Magdalena. New trends in Polish art photography in the interwar period
(2)
Święch Magdalena. Nowe trendy w polskiej fotografii artystycznej okresu międzywojennego
(2)
Abramowicz Małgorzata (1955- )
(1)
Ajewski Konrad Andrzej (1951- ). Wychowanie dzieci Stanisława i Zofii Zamoyskich (lata 1800-1830)
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- )
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Johann Carl Schultz's (1801-1873) artistic collection
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Ryciny i rysunki włoskie w kolekcji Jakoba Kabruna (1759-1814)
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Zbiór artystyczny Johanna Carla Schultza (1801-1873)
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej
(1)
Bartkowski Robert B. Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków Muzeum Zamkowego w Malborku
(1)
Bartkowski Robert B. Migrations of the early modern amber craftsmanship cimelia after the Second World War based on examples of selected artefacts from the Malbork Castle Museum
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku
(1)
Batorowicz Józef (1897- )
(1)
Batorowicz Józef (1897- ). Awangarda
(1)
Bilous Natalia (1972- ). Klientela Tomasza Zamoyskiego w województwie kijowskim (w świetle korespondencji z lat 1619-1637)
(1)
Blacharska Wiktoria
(1)
Bonisławski Wojciech (1958- )
(1)
Broszkowska Izabela (1938- ). Wychowanie i kształcenie dzieci w rodzinach ziemiańskich w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie dwóch domów Żółtowskich - w Godurowie i Jarogniewicach
(1)
Budrys-Budrewicz Aleksander. Podarki świąteczne
(1)
Budrys-Budrewicz Aleksander. Związek Walki Czynnej na Wileńszczyźnie
(1)
Błaszczyński Michał (historia sztuki)
(1)
Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- )
(1)
Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Diagnoza stanu polskiego muzealnictwa kościelnego
(1)
Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Muzealnictwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
(1)
Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Muzealnictwo i kolekcjonerstwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
(1)
Chojnacka Monika (historia). Charbrowo i jego właściciele - stan badań
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Dzieci na kucach
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Wychowanie dzieci - braci Alfreda i Artura Potockich w Łańcucie i Pod Baranami w Krakowie w dwudziestych i trzydziestych latach XIX wieku
(1)
Czaputowicz Maria. Miejsce instytucji muzealnych w Programie Niepodległa
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). A couple of words on the prewar collections of Malbork Castle
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego
(1)
Czuba Mariusz (1969- ). Zabytki sakralne na liście Pomników Historii
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Polish national styles
(1)
Czubińska Magdalena (1957- ). Polskie style narodowe
(1)
Darecka Katarzyna. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Darecka Katarzyna. The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Dettlaff Danuta. Suknia grobowa Anny Elżbiety z Schaffgotschów Wejherowej
(1)
Domaradzka Magdalena (1969- )
(1)
Dormus Katarzyna. Mecenat artystyczny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej
(1)
Dragońska Urszula. Henryk Grohman's collection from the Print Room of the University of Warsaw Library - new research perspectives
(1)
Dragońska Urszula. Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - nowe perspektywy badawcze
(1)
Duchnowski Tomasz Marcin. W kręgu problematyki badawczej prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego: miejsce artefaktów ruchomych kultury militarnej z okresu I wojny światowej w procesie rekonstrukcji wyposażenia żołnierskiego i przebiegu wydarzeń
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Wacław Iwanowski (1869-1942) - nauczyciel i wychowawca synów polskiej arystokracji w świetle własnej korespondencji
(1)
Dutkowski Jarosław (1954-2019). Ikonografia monet biskupa wrocławskiego Jana Turzo
(1)
Dymowski Arkadiusz. Nowożytne guziki wzorowane na monetach antycznych
(1)
Dąbrowska Agnieszka. Gry i zabawy dla najmłodszych
(1)
Dąbrowska Anna (muzealnictwo). Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku
(1)
Długokęcki Wiesław (1957- ). Król Zygmunt I Stary Gdańsk i steblewska głowa
(1)
Epsztein Tadeusz (1959- ). Wychowawcy i nauczyciele w domu ziemiańskim w XIX i XX wieku - próba charaktersytki grupy społecznej
(1)
Feliks Anna. Kolekcja dyplomaty Johanna Antona Saurmy von der Jeltsch w zbiorach Muzeum Narodowegow Warszawie
(1)
Feliks Anna. The Diplomat Johann Anton Saurma von der Jeltsch's collection in the National Museum in Warsaw
(1)
Fietkiewicz Anna
(1)
Fietkiewicz Anna. Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Fietkiewicz Anna. The collection of old pewter objects in the City and Decorative Arts Museum in Gdansk (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). From the editors
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Od redakcji
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Gabriel Justyna
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(5)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1920 - 1929
(1)
Kraj wydania
Polska
(14)
Litwa
(1)
Język
polski
(15)
angielski
(7)
czeski
(1)
niemiecki
(1)
włoski
(1)
Temat
Architektura polska
(3)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(3)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(3)
Sztuka polska
(3)
Fotografia polska
(2)
Kultura
(2)
Malarstwo niemieckie
(2)
Modernizm
(2)
Secesja (szt.)
(2)
Aktorzy
(1)
Akwarela polska
(1)
Artymowski, Roman (1919-1993)
(1)
Artyści włoscy
(1)
Arystokracja
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja domowa
(1)
Gry i zabawy
(1)
Historia społeczna
(1)
Historiografia
(1)
Historycy
(1)
Inkunabuły
(1)
Inkunabuły wystawy
(1)
Kobieta
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- )
(1)
Kultura materialna
(1)
Legiony Polskie (1914-1917)
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Mecenat
(1)
Modrzejewska, Helena (1840-1909)
(1)
Muzea kościelne
(1)
Muzeum Miejskie (Gdańsk)
(1)
Muzyka włoska
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Ośrodek Propagandy Sztuki (Łódź)
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Patronat i klientela
(1)
Rysunek niemiecki
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Straty wojenne
(1)
Stryowski, Wilhelm August (1834-1917)
(1)
Strój narodowy
(1)
Styl narodowy
(1)
Styl zakopiański
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Sztuka włoska
(1)
Teatr polski
(1)
Towarzystwo "Polska Sztuka Stosowana"
(1)
Warsztaty Krakowskie
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: czas
1801-
(6)
1901-
(5)
2001-
(4)
1501-
(3)
1601-
(3)
1701-
(3)
1401-
(2)
1918-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1939-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(3)
Gdańsk
(2)
Lublin (okręg)
(1)
Wilno
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(6)
Materiały konferencyjne
(4)
Albumy
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
15 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Straty wojenne Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) w Gdańsku : seria nowa. T. 1, Malarstwo / Helena Kowalska. - Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2017. - 388 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm + Indeks nazwisk, plany rozmieszczenia obrazów na wystawach stałych w XIX wieku.
Bibliogr. s. 380-388 i przy notach katalogowych. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23301/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12800 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 14900 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Skarby Sztuki)
Bibliogr. s. 381-384. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 21682 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(4 x nowoczesność = 4 x modernity ; 1)
Autor
Myszkiewicz Monika. Szczerski Andrzej (1971- ). Szymonik Michał. Błaszczyński Michał (historia sztuki). Czubińska Magdalena (1957- ). Kilijańska Alicja. Kostuch Bożena. Kowalska Joanna Regina. Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- ). Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Laskowska Magdalena. Marcinkowska Halina (1958- ). Orlińska-Mianowska Ewa (1963- ). Paprocka-Gajek Joanna. Paś Monika. Pieronkiewicz-Pieczko Krystyna (1960- ). Pitoń Helena. Śniegulska-Gomuła Magdalena. Święch Magdalena. Winiarska Katarzyna. Wojtczak Łukasz. Zahel Dorota. Czubińska Magdalena (1957- ). Polish national styles Czubińska Magdalena (1957- ). Polskie style narodowe Kilijańska Alicja. In search of identity and modernity Kilijańska Alicja. W poszukiwaniu tożsamości i nowoczesności Kostuch Bożena. O piecach i kaflach w stylach zakopiańskim i huculskim Kostuch Bożena. Of stoves and tiles in the Zakopane and Hutsul styles Kowalska Joanna Regina. National styles in Polish fashion Kowalska Joanna Regina. Style narodowe w polskiej modzie Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- ). "But how to make it both polish and art" Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- ). "Tylko jak to zrobić, żeby była i polska, i sztuka" Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Henryk Gąsiorowski and his furniture Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Henryk Gąsiorowski i jego meble Szczerski Andrzej (1971- ). 4 x modernity Szczerski Andrzej (1971- ). 4 x nowoczesność Święch Magdalena. Fotograficzne zapisy kultury Święch Magdalena. Photographic records of culture
Indeks R0: BMNK
Wystawa w serii "4 x nowoczesność", prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 2 lipca 2021 - 2 stycznia 2022.
Bibliogr. s. 492-510, w przypisach i przy notach katalogowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25638 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2021 (9)) sygn. III 25637 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Arte et Ratione ; t. 12)
Autor
Kędziora Alicja. Orzechowski Emil. Jarząbek-Wasyl Dorota (1977- ). Opowieść zimowa Jędrzejczyk Anna (teatrologia). Nieznana korespondencja ze zbiorów IS PAN Kędziora Alicja. Kleopatra Modrzejewskiej w fotografii Kędziora Alicja. Listy Tadeusza Żuk-Skarszewskiego i Rudolfa Starzewskiego do Karola Chłapowskiego Kędziora Alicja. "Pewnieście zapomnieli o tej wielkiej aktorce". Aszpergerowa i Modrzejewska w świetle korespondencji Kędziora Alicja. Pięćdziesiąt twarzy artysty, czyli ki diabeł? Heleny Modrzejewskiej walka o wizerunek z zachowaniem prawa do prywatności Kędziora Alicja. "Szanowna Helcia strasznie rozptrzepana", ale... "ma prawo do znakomitej przyszłości" Kłak-Ambrożkiewicz Marta. Uczennice z klasy Matejki. Kształcenie artystyczne kobiet w XIX wieku Kowalska Agnieszka (teatrolog). Zapomniana Mrozowska. Pierwsze lata pracy na scenie zawodowej Kuligowska-Korzeniewska Anna (1941- ). Dwie mówczynie i rewolucjonistki: Helena Modrzejewska i Estera Golde-Stróżecka Kurek Krzysztof (1970- ). Występy gościnne Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu w 1880 roku z perspektywy publikacji "Dziennika Poznanskiego". Edycja i komentarz Leśniak Alicja (1955- ). W drodze do Lwowa Maresz Barbara (1960- ). Ikonografia polskich występów gościnnych Heleny Modrzejewskiej Orzechowski Emil. O całowaniu i wychowywaniu dziewcząt Orzechowski Emil. Listy Tadeusza Żuk-Skarszewskiego i Rudolfa Starzewskiego do Karola Chłapowskiego Orzechowski Emil. "Pewnieście zapomnieli o tej wielkiej aktorce". Aszpergerowa i Modrzejewska w świetle korespondencji Orzechowski Emil. Pięćdziesiąt twarzy artysty, czyli ki diabeł? Heleny Modrzejewskiej walka o wizerunek z zachowaniem prawa do prywatności Orzechowski Emil. "Szanowna Helcia strasznie rozptrzepana", ale... "ma prawo do znakomitej przyszłości" Radecka Ewelina. Trudne partnerstwo. O wspólnych występach Heleny Modrzejewskiej i Antoniny Hoffmann Szydłowska Mariola (1960- ). Maria Fontelive - przyjaciółka ze Lwowa Waszkiel Halina. Modrzejewska i Żółkowski Zdebska-Schmidt Joanna. Dwa bieguny emancypacji? Helena Modrzejewska i Anna Mikołajczykówna
Indeks R0: BMNK
Częściowo zaw. materiały z konferencji naukowej, 12 października 2020 r., Kraków.
Bibliogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 34931 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publ. wyd. w związku z VII Zjazdem Legionowym w Wilnie w sierpniu 1928 r.
Zawiera: Wiersze i wspomnienia członków Związku Legionistów Polskich Okręgu Wileńskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33230 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(4 x nowoczesność = 4 x modernity ; 2)
Autor
Herudzińska-Oświecimska Marta. Juszkiewicz Piotr (1959- ). Szczerski Andrzej (1971- ). Wood Karl. Bobrow Ryszard. Bordzoł Monika. Budzałek Anna. Burno Filip. Constructions of modernity in the "electric state": structures, networks, perception. Polish architecture in 1926-1939 Burno Filip. Konstrukcje nowoczesności w "elektrycznym państwie": struktury, sieci, percepcja. Architektura polska 1926-1939 Czubińska Magdalena (1957- ). Gawryszczak Marcin. Gutkowska Dorota. Juszkiewicz Piotr (1959- ). Utopia of agency Juszkiewicz Piotr (1959- ). Utopia sprawczości Kilijańska Alicja. Korduba Piotr (1976- ). Kostrzyńska-Miłosz Anna. Kostuch Bożena. Kowalska Joanna Regina. Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Nurt odrodzenia sztuki religijnej i inspiracje neobizantyjskie w modernizmie polskim i ukraińskim Kruk Mirosław Piotr (1967- ). The revival of religious art and Neo-Byzantine inspiration in Polish and Ukrainian modernism Maga Anna (1957- ). Małodobry Agata (1978- ). Mieleszkiewicz Stefan. Myśliński Michał (1967- ). Paś Monika. Postawka Helena. Serafin Sabina (1974- ). Promocja nowoczesnego stylu życia w polskich czasopismach kobiecych dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie "Bluszczu", "Mojej Przyjaciółki" i "Kobiety Współczesnej" Serafin Sabina (1974- ). Promotion of a modern lifestyle in Polish women's magazines of the interwar period based on "Bluszcz", "Moja Przyjaciółka", and "Kobieta Współczesna" Siwińska Monika (1976- ). Skibiński Paweł (1973- ). A new beginning. The political context of Polish culture in the interwar period Skibiński Paweł (1973- ). Nowy początek. Polityczny kontekst kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym Sobczak-Jaskulska Renata. Szczerski Andrzej (1971- ). A new beginning. Modernism in the Second Polish Republic Szczerski Andrzej (1971- ). Nowy początek. Modernizm w II RP Szerle Weronika. Święch Magdalena. New trends in Polish art photography in the interwar period Święch Magdalena. Nowe trendy w polskiej fotografii artystycznej okresu międzywojennego Uchowicz Katarzyna (1974- ). Polirytmia modernizmu. Architektura II RP Uchowicz Katarzyna (1974- ). Polyrhythm of modernism. Architecture in the Second Polish Republic
Indeks R0: BMNK
Katalog wystawy w serii "4 x nowoczesność" prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 29 lipca 2022 - 12 lutego 2023.
Bibliogr. s. 400-409, przy art. i notach katalogowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26189 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2022 (18)) sygn. III 26188 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(4 x nowoczesność = 4 x modernity ; 2)
Autor
Herudzińska-Oświecimska Marta. Juszkiewicz Piotr (1959- ). Szczerski Andrzej (1971- ). Wood Karl. Bobrow Ryszard. Bordzoł Monika. Budzałek Anna. Burno Filip. Constructions of modernity in the "electric state": structures, networks, perception. Polish architecture in 1926-1939 Burno Filip. Konstrukcje nowoczesności w "elektrycznym państwie": struktury, sieci, percepcja. Architektura polska 1926-1939 Czubińska Magdalena (1957- ). Gawryszczak Marcin. Gutkowska Dorota. Juszkiewicz Piotr (1959- ). Utopia of agency Juszkiewicz Piotr (1959- ). Utopia sprawczości Kilijańska Alicja. Korduba Piotr (1976- ). Kostrzyńska-Miłosz Anna. Kostuch Bożena. Kowalska Joanna Regina. Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Nurt odrodzenia sztuki religijnej i inspiracje neobizantyjskie w modernizmie polskim i ukraińskim Kruk Mirosław Piotr (1967- ). The revival of religious art and Neo-Byzantine inspiration in Polish and Ukrainian modernism Maga Anna (1957- ). Małodobry Agata (1978- ). Mieleszkiewicz Stefan. Myśliński Michał (1967- ). Paś Monika. Postawka Helena. Serafin Sabina (1974- ). Promocja nowoczesnego stylu życia w polskich czasopismach kobiecych dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie "Bluszczu", "Mojej Przyjaciółki" i "Kobiety Współczesnej" Serafin Sabina (1974- ). Promotion of a modern lifestyle in Polish women's magazines of the interwar period based on "Bluszcz", "Moja Przyjaciółka", and "Kobieta Współczesna" Siwińska Monika (1976- ). Skibiński Paweł (1973- ). A new beginning. The political context of Polish culture in the interwar period Skibiński Paweł (1973- ). Nowy początek. Polityczny kontekst kultury polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym Sobczak-Jaskulska Renata. Szczerski Andrzej (1971- ). A new beginning. Modernism in the Second Polish Republic Szczerski Andrzej (1971- ). Nowy początek. Modernizm w II RP Szerle Weronika. Święch Magdalena. New trends in Polish art photography in the interwar period Święch Magdalena. Nowe trendy w polskiej fotografii artystycznej okresu międzywojennego Uchowicz Katarzyna (1974- ). Polirytmia modernizmu. Architektura II RP Uchowicz Katarzyna (1974- ). Polyrhythm of modernism. Architecture in the Second Polish Republic
Indeks R0: BMNK
Katalog wystawy w serii "4 x nowoczesność"prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 29 lipca 2022 - 12 lutego 2023.
Bibliogr. s. 402-411, przy art. i notach katalogowych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26581 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2022 (30)) sygn. III 26580 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kaleciński Marcin (1969- ). Andrzejewska Alicja (1978- ). Ryciny i rysunki włoskie w kolekcji Jakoba Kabruna (1759-1814) Dettlaff Danuta. Suknia grobowa Anny Elżbiety z Schaffgotschów Wejherowej Grochowska Katarzyna (muzykologia). Z Mediolanu do Gdańska: historia pewnej dedykacji Grochowska Weronika. Prusy-Czechy-Italia. Wpływy włoskie w sztuce państwa krzyżackiego Gryzio Beata. Bonifacio markiz Orii (1517-1597). Z Neapolu do Gdańska Gryzio Beata. Poglądy filozoficzne i gust literacki Bonifacia Gryzio Beata. Włoskie inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej Jaśniewicz Aleksandra. Kamienny model do medalu Hansa Klura z 1546 roku Jaśniewicz Aleksandra. Portrety Giovanniego Bernardina Bonifacia (1517-1597) Salamonik Michał (1986- ). Włoscy poczmistrzowie w Gdańsku Kacprzak Dariusz (1971- ). "Portret doży Michele Steno" z kolekcji Friedricha Basnera Kościelak Sławomir (1962- ). Gdańsk a Italia - u genezy kontaktów na przełomie epok - średniowiecznej i nowożytnej Kowalska Helena. Obrazy włoskie na wystawie malarstwa w Stadtmuseum w Gdańsku Kubiak Agnieszka. Kolekcja wydań włoskich dzieł muzycznych Georga Knoffa w PAN Bibliotece Gdańskiej Mai Izabela. Gasparo Brunoro i gdański receptariusz szklarski Mai Izabela. Gdański rękopis Mar F. 256 i pierwsza księga "Invective contra medium" Francesca Petrarki ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej Michalska Maria (1980- ). Italica w zbiorze Heinricha Schwarzwaldta Mielnik Magdalena. Wilki w jagnięcej skórze. Ikonografia papieża jako Antychrysta na tle protestanckiej propagandy antykatolickiej okresu wczesnej reformacji. Rzym jako Nowy Babilon w sztuce gdańskiego przełomu XVI i XVII wieku Mociewicz Maja. Ryciny i rysunki włoskie w kolekcji Jakoba Kabruna (1759-1814) Popinigis Danuta (1957- ). Utwory kompozytorów włoskich w gdańskich rękopisach muzycznych z okresu od drugiej połowy XVI do pierwszej połowy XIX wieku Szlagowska Danuta (1946-2018). Wpływy włoskie w muzyce siedemnastowiecznego Gdańska
Indeks R0: BMNK
Publikacja związana w wystawą: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona Brama, 22 września - 31 grudnia 2018 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33921/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Maćkowski Tomasz. Barciak Antoni (1947- ). Inskrypcje w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi koło Bielska Białej Chojnacka Monika (historia). Charbrowo i jego właściciele - stan badań Długokęcki Wiesław (1957- ). Król Zygmunt I Stary, Gdańsk i steblewska "głowa" Duchnowski Tomasz Marcin. W kręgu problematyki badawczej prof. Krzysztofa Macieja Kowalskiego: miejsce artefaktów ruchomych kultury militarnej z okresu I wojny światowej w procesie rekonstrukcji wyposażenia żołnierskiego i przebiegu wydarzeń Dutkowski Jarosław (1954-2019). Ikonografia monet biskupa wrocławskiego Jana Turzo Dymowski Arkadiusz. Nowożytne guziki wzorowane na monetach antycznych Górski Adam (historia). "Zbiór Hoverdena" jako źródło archiwalne do badań epigraficznych Jankiewicz-Brzostowska Monika. Recepcja średniowiecznych pojęć i wyobrażeń dotyczących ognia na ziemiach polskich Jasiński Tomasz (1951- ). Gall Anonim a francuski poeta Hilary z Orleanu (ok. 1080 - ok. 1160) Julkowska Violetta (1961- ). Studium kultury historycznej polskiej emigracji we Francji w II połowie XIX wieku Kal Elżbieta (1962- ). Rzecz o dachówce. Szkoła sopocka między A. Nachtem-Samborskim a Piotrem Potworowskim Karp Paweł. Gdańsk w obliczu polsko-husyckiej wyprawy zbrojnej przeciw zakonowi krzyżackiemu w roku 1433 Kajzer Leszek (1944-2016). Pomiędzy historią a archeologią, czyli o badaniach jednego dworu mazowieckiego Klassa Barbara. Adam Naruszewicz o historii kultury materialnej narodu polskiego Klassa Barbara. Sylwetka i dokonania naukowe prof. K.M. Kowalskiego Kłonczyński Arnold. Adam Heymowski - heraldyk, bibliotekarz i historyk polski w Szwecji Koch Walter (1942- ). Prof. K.M. Kowalski als mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Epigraphik Koko Eugeniusz (1952- ). Franciszek Rawita-Gawroński o sobie Kolesnik Irina Ivanovna (1952- ). Istorik u "svìtì rečej" (Do ûvìleû profesora Kšištofa-Maceâ Koval'c'kogo Koprowski Piotr (1976- ). Jak widzieć? Sposób postrzegania na przykładzie malarstwa ikonowego Kowalski Waldemar (1957- ). Rzemieślnicy w Pińczowie pierwszej połowy XVII wieku Kuligowska Aleksandra (1982- ). Karl Lohmeyer - historyk pozytywista? Łysiak Anna (historia). Od stołu do łoża - kulinaria w wybranych tekstach libertyńskich Maćkowski Tomasz. Sukiennicze pieczęcie ołowiane na XV-wiecznym Pomorzu - geneza i funkcja Męczykowski Łukasz Marek. Miny przeciwpancerne w Home Guard - przyczynek do tematu Milewski Ireneusz. Flavia Iulia Helena. Kilka uwag na temat ideologicznych aspektów mennictwa epoki konstantyńskiej Moskal Tomasz (1972- ). Księgozbiór parafii w Tarłowie w świetle wizytacji generalnej z 1748 roku Nawrolska Grażyna. Uwagi o elbląskich średniowiecznych flaszach pielgrzymich Pająkowska-Bouallegui Anna. Dlaczego cesarz rzymski Konstancjusz II nie jadł owoców? Panfil Tomasz (1962- ). Lubelski kozioł herbowy Piwek Aleksander. Przypadki zapóźnień w gdańskiej architekturze sakralnej Schäfer Heiko. Bleiplomben in Vorpommern Sieradzka Anna (1949-2023). Szlafrok gdańskiego uczonego i patrycjusza Skibiński Edward. Alan z Lille a Kadłubek Stażewski Marek (1952- ). Formowamie samorządu miejskiego w Sztumie w latach 1809-1810 Stegner Tadeusz (1952- ). W dziewiętnastowiecznym hotelu Stobiecki Rafał (1962- ). "Gadżetyzacja" historii? Stróżyk Paweł. Wspornik z herbem węgierskich Andegawenów z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu Trojanowska Marta. Niesforny Pomnik. O przemyskiej Tablicy Grunwaldzkiej z 1910 roku Tureczek Marceli (1979- ). Niektóre zagadnienia typologii treści i funkcji inskrypcji na dzwonach - refleksje teoretyczne Vashchenko Volodymyr. "Human body" as an "fistorical artefact": some problems of posthumanistic "symbolic economy" of things Włodarski Józef (1950- ). Uwagi o udziale Jakuba i Ludwika Wejherów w wojnach z Kozaczyzną, Tatarami i Moskwą w latach 1648-1654 Wrzosek Wojciech (1952- ). W poszukiwaniu fundamentów myślenia (historycznego) Žalėnas Gintautas (1957- ). Ludwisarnia Włodkowskich w Różanie Zdrenka Joachim (1952- ). Zniszczone, czy na zawsze utracone?
Indeks R0: BMNK
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23137 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Gabinet Numizmatyczny sygn. III 23658 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; ISSN 0239-6025 ; 889)
Autor
Kicińska Urszula (1983- ). Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Popiołek Bożena (1962- ). Słaby Agnieszka (1983- ). Bìlous Natalìâ (1972- ). Klientela Tomasza Zamoyskiego w województwie kijowskim (w świetle korespondencji z lat 1619-1637) Dormus Katarzyna. Mecenat artystyczny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej Kicińska Urszula (1983- ). Patronacka aktywność wdowy Konstancji Marianny z Potockich Szczukowej, podkanclerzyny litewskiej Kucharski Adam (historia). Informacje i usługi Kudła Lucyna. Fundatorki żeńskich szkół zakonnych w dziewiętnastowiecznej Galicji Kuras Katarzyna (1980- ). Patronat kobiecy we Francji w XVIII wieku Kwaśna Karolina. And when he died, his widow continued the business...Wdowy z Nowej Anglii Oczko Piotr (1973- ). Uwagi z zupełnie innego świata Pekaniec Anna. Jadwiga z Działyńskich Zamoyska - portret społeczniczki i autobiografki Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Anna Wincenta z Fredrów Sapieżyna - zapomniana dobrodziejka Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Wstęp Pietrzak Jarosław (1986- ). Zarządcy, słudzy i korespondenci Sajdak Kinga. Relacje patron-sługa na przykładzie Elżbiety Sieniawskiej z Lubomirskich i Izraela Rubinowicza Słaby Agnieszka (1983- ). Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska w roli protektorki - próba sondażu Starčenko Natalâ Petrìvna (1961- ). Patronage system as a formal power mechanism in the Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth Stasiewicz Krystyna (1947- ). Patronat sławnych magnatek nad nietuzinkową klientką Elżbietą z Kowalskich Drużbacką Szylar Anna (1961- ). "Niechaj pilnie upatrują humorów i fantazji fundatorek, aby nie przynosiły żadnych turbacji klasztorowi..." Traczyk Łukasz. Zapomniany warszawski pałac Heleny Tekli z Ossolińskich Lubomirskiej Trimonienė Rita-Regina. Międzynarodowa rodzina szlachecka w Wielkim Księstwie Litewskim w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- ). Wpływ kobiet na edukację w epoce nowożytnej - konteksty rodzinne i społeczne
Indeks R0: BMNK
Na s. red.: Projekt zrealizowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki nr UMO 2015/19/B/HS3/01797 "Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich".
Bibliogr. s. 323-326. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33292 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Mielnik Magdalena. Moroz-Darska Anna (1970- ). Wróblewska Marta (1980- ). Andrzejewska Alicja (1978- ). Johann Carl Schultz's (1801-1873) artistic collection Andrzejewska Alicja (1978- ). Zbiór artystyczny Johanna Carla Schultza (1801-1873) Bartkowski Robert B. Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków Muzeum Zamkowego w Malborku Bartkowski Robert B. Migrations of the early modern amber craftsmanship cimelia after the Second World War, based on examples of selected artefacts from the Malbork Castle Museum Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku Czarnowska Joanna (numizmatyka). A couple of words on the prewar collections of Malbork Castle Czarnowska Joanna (numizmatyka). Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego Darecka Katarzyna. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej Darecka Katarzyna. The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War Dragońska Urszula. Henryk Grohman's collection from the Print Room of the University of Warsaw Library - new research perspectives Dragońska Urszula. Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - nowe perspektywy badawcze Feliks Anna. Kolekcja dyplomaty Johanna Antona Saurmy von der Jeltsch w zbiorach Muzeum Narodowegow Warszawie Feliks Anna. The Diplomat Johann Anton Saurma von der Jeltsch's collection in the National Museum in Warsaw Fietkiewicz Anna. Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig) Fietkiewicz Anna. The collection of old pewter objects in the City and Decorative Arts Museum in Gdansk (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig) Frąckowska Anna (1979- ). Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej Frąckowska Anna (1979- ). The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War Friedrich Jacek (1965- ). From the editors Friedrich Jacek (1965- ). Od redakcji Gajewska-Prorok Elżbieta. Collections of glass and stained glass in former museums of Wrocław up to 1945 Gajewska-Prorok Elżbieta. Kolekcje szkła i witraży w dawnych muzeach Wrocławia do 1945 roku Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). A Danzig gauleiter and "nazi-looted art": a Goudstikker van Goyen in Gdansk Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). Gdański gauleiter a dzieła sztuki zagrabione przez nazistów: van Goyen z kolekcji Goudstikkera w Gdańsku Grochowska Weronika. Extension of the collection of sculpture of the City Museum in Gdansk during the Second World War. Some remarks on works of art related to the Great German Art Exhibitions in Munich Grochowska Weronika. Rozbudowa kolekcji rzeźby gdańskiego Muzeum Miejskiego w trakcie II wojny światowej. Kilka uwag dotyczących dzieł związanych z Wielkimi Niemieckimi Wystawami Sztuki w Monachium Jastrzembska-Olkowska Izabela. Historia wystroju Dworu Artusa do 1945 r. Wybrane zagadnienia Jastrzembska-Olkowska Izabela. The history of the interior design of Artus Court until 1945. Selected issues Kendra Paweł. The historical seat of the Museum in Piotrków Trybunalski Kendra Paweł. Zabytkowa siedziba Muzeum w PiotrkowieTrybunalskim Kita Katarzyna. Kolekcja rysunków Johna Sprota Stoddarta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku Kita Katarzyna. The collection of John Sprot Stoddart's drawings in the National Museum in Gdansk Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - dyrektor Muzeum im. Cesarza Fryderyka (Kaiser-Friedrich-Museum) w Poznaniu Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - the director of the Kaiser Friedrich Museum in Poznan Kowalska Helena. Gdański kupiec i kolekcjoner Rudolf Patschke (1854-1932) Kowalska Helena. Rudolf Patschke - a tradesman and collector from Gdansk (1854-1932) Kramer-Galińska Iwona. Charakterystyka kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku za czasów działalności dyrektora Willego Drosta Kramer-Galińska Iwona. Description of the collection of the City Museum in Gdansk in the times of Willi Drost's directorship Krypczyk-De Barra Aleksandra. Dzieła Aleksandra Kotsisa w polskich zbiorach muzealnych a krakowskie kolekcje prywatne do 1945 roku Krypczyk-De Barra Aleksandra. Works by Aleksander Kotsis in Polish museums and in private Krakow collections until 1945 Lijka Justyna (1970- ). Album widoków zamku malborskiego z czasów tzw. romantycznej restauracji autorstwa gdańskiego malarza Johanna Carla Schultza. Przyczynek do historii zbiorów ikonograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku Lijka Justyna (1970- ). An album of views of Malbork Castle from the so-called romantic restoration period, by the Gdansk painter Johann Carl Schultz. An introduction to the history of the Malbork Castle Museum's iconographic collection Łopuski Lech. Eduard Ludwig Garbe's Gdansk collection (1819-1896) Łopuski Lech. Gdańskie zbiory Eduarda Ludwiga Garbego (1819-1896) Mielnik Magdalena. From the editors Mielnik Magdalena. Gdansk artistics in the collections of Stadtmuseum Danzig 1872-1945. A contribution to research into Gdansk paintings in 1870-1945 Mielnik Magdalena. Gdańscy artyści w zbiorach Muzeum Miejskiego 1872-1945. Przyczynek do badań nad malarstwem gdańskim 1870-1945 Mielnik Magdalena. Od redakcji Modzolewska Agata. Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Modzolewska Agata. Provenance investigations in the context of the work of the Division of Looted Art, Ministry of Culture and National Heritage Myślińska Anna. Family portraits of the Schützes and the Wilhelms from the palace at Biała Wielka in the collections of the National Museum in Kielce Myślińska Anna. Portrety rodowe Schützów i Wilhelmów z pałacu w Białej Wielkiej w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach Polejowski Karol. Schiavona from Władysław Łoziński's collection, currently in the collections of the Malbork Castle Museum - from investigations into the provenance of Polish works of art dispersed as a result of the Second World War Polejowski Karol. Schiavona z kolekcji Władysława Łozińskiego, obecnie w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku - z badań nad proweniencją zabytków polskich rozproszonych w wyniku II wojny światowej Powirski Paweł. Found and lost. Numismatic discoveries in the collection of the State Museum of Gdansk History (Das Staatliche Landesmuseum für Danziger Geschichte) Powirski Paweł. Odnalezione a zaginione. Numizmatyczne odkrycia w kolekcji Muzeum Krajowego Historii Gdańska (Das Staatliche Landesmuseum für Danziger Geschichte) Purc-Stępniak Beata. The collection of European paintings of the National Museum in Gdansk in the context of holdings acquired as a result of the Second World War Purc-Stępniak Beata. Zbiory malarstwa europejskiego Muzeum Narodowego w Gdańsku w kontekście nabytków uzyskanych w wyniku II wojny światowej Sikorska Joanna (1981?- ). Kolekcja sztuki Justyniana Karnickiego (1806-1876), pierwszego honorowego dyrektora Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie Sikorska Joanna (1981?- ). The collection of art of Justynian Karnicki (1806-1876) - the first honorary director of the Museum of Fine Arts in Warsaw Siuciak Aleksandra. Badania nad stratami zamku w Malborku po II wojnie światowej Siuciak Aleksandra. Research into the losses of the castle in Malbork after the Second World War Sobecka Anna (1979- ). Drawings by the Breyne sisters as an unknown part of the eighteenth century collection of a Gdansk family of scholars Sobecka Anna (1979- ). Rysunki sióstr Breyne jako nieznana część osiemnastowiecznej kolekcji gdańskiej rodziny uczonych Studziżba Beata. Dom Józefa Mehoffera, oddział Muzeum Narodowego w Krakowie - zarys historiii charakterystyka zbiorów Studziżba Beata. Józef Mehoffer’s House, branch of the National Museum in Krakow - a historical sketch and characteristics of the collections Szymański Wojciech (1932- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk Szymański Wojciech (1932- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku Szymlet-Piotrowska Małgorzata. Spuścizna Kazimierza Stronczyńskiego (1809-1896) w zbiorach Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim Szymlet-Piotrowska Małgorzata. The legacy of Kazimierz Stronczyński (1809-1896) in the collections of the Museum in Piotrków Trybunalski Tuchołka-Włodarska Barbara. Lost amber objects from the collection of the former Decorative Arts Museum in Gdansk Tuchołka-Włodarska Barbara. Utracone wyroby z bursztynu ze zbiorów dawnego Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku Zając Małgorzata (historia sztuki). Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zając Małgorzata (historia sztuki). Provenance investigations in the context of the work of the Division of Looted Art, Ministry of Culture and National Heritage
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji naukowej, Gdańsk, 15-20 czerwca 2020.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: III 25641 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Łaszkiewicz Hubert (1961- ). Łaszkiewicz Hubert (1961- ). Ziemiańska paideia w Polsce Ajewski Konrad Andrzej (1951- ). Wychowanie dzieci Stanisława i Zofii Zamoyskich (lata 1800-1830) Broszkowska Izabela (1938- ). Wychowanie i kształcenie dzieci w rodzinach ziemiańskich w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie dwóch domów Żółtowskich - w Godurowie i Jarogniewicach Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Wychowanie dzieci - braci Alfreda i Artura Potockich w Łańcucie i Pod Baranami w Krakowie w dwudziestych i trzydziestych latach XIX wieku Kochanowski Jan Lucjan. Kształcenie i kształtowanie młodzieży ziemiańskiej na przykładzie małżeństwa Ireny i Jerzego Korwin Kochanowskich z Łopiennika w Lubelskiem Kowalska Joanna Regina. Praktycznie czy wytwornie Rostworowski Stanisław Jan (1934- ). Dzieciństwo naznaczone wojną Wnuk Anna. Wychowanie dzieci w domu Hemplów z Wałowic Żubka-Chmielewska Zuzanna. "Mały lord" i bosy urwis - o ubiorze dziecięcym w środowisku ziemiańskim na przełomie XIX i XX wieku przez pryzmat rodzinnych fotografii i wspomnień Dąbrowska Anna (muzealnictwo). Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku Durka Jarosław (1970- ). Wacław Iwanowski (1869-1942) - nauczyciel i wychowawca synów polskiej arystokracji w świetle własnej korespondencji Epsztein Tadeusz (1959- ). Wychowawcy i nauczyciele w domu ziemiańskim w XIX i XX wieku - próba charaktersytki grupy społecznej Kłudkiewicz Kamila. Edukacja artystyczna młodych arystokratek w połowie XIX wieku na przykładzie edukacji księżniczki Izabeli Czartoryskiej Leśniewska Józefa Ewa. Dzieciństwo i młodość Heleny, sieroty po Jakubie i Beacie z Szamotuł Orzechowskich, nieletniej dziedziczki właścicielki dóbr ziemskich Łańcuchów Łyszkowska Aldona. Opiekunowie Zygmunta Krasińskiego - od bony do guwernera Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja (1958- ). Dwór i miasteczko lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku w pracy szkolenj Zbyszka i Janusza Raciszewskich z Uchań Polak-Pałkiewicz Ewa. Przyjaciele domu, czyli nauczyciele domowi Siwińska Monika (1976- ). Edukacja domowa dziewcząt w latach 1864-1914 Szczepaniak Anna (1960- ). Edukacja dzieci będących pod opieką Jana Zamoyskiego z Kozłówki Tomaszewska Olga Regina. Leopold Müller (1815-1893), germanista, guwerner, podróżnik, pamiętnikarz Tomaszewski Norbert Dariusz (1957- ). Leopold Müller (1815-1893), germanista, guwerner, podróżnik, pamiętnikarz Wierzbicka Elżbieta. Literatura i sztuka w edukacji ziemian w świetle archiwaliów z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie Zawadzki Jarosław Maciej (1965- ). Przedwojenni senatorowie o nauce swojej i swoich dzieci Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Dzieci na kucach Dąbrowska Agnieszka. Gry i zabawy dla najmłodszych Marciszuk-Jabłońska Teresa (1953- ). Pokoje dziecinne w dawnych dworach i pałacach Kowalik-Bylicka Joanna. Czas nauki i zabawy dzieci Marianny i Eustachego Potockich Miliszkiewicz Grzegorz (1955- ). Zabawki Januszka i Zbyszka Raciszewskich z Uchań - odwzorowanie rysunków i zapisow archiwum podworskiego w ofercie handlowej II Rzeczypospolitej Pachocka Anna. Rozrywki dziecięce w świetle pamiętników z drugiej połowy XIX wieku Pilsak Magdalena. Dawna ilustracja w książkach dla dzieci na wystawie w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Indeks R0: BMNK
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31786 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; nr 12)
Autor
Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Majewski Piotr (1970- ). Domaradzka Magdalena (1969- ). Idzikowska Aleksandra. Łach Marta. Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Diagnoza stanu polskiego muzealnictwa kościelnego Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Muzealnictwo i kolekcjonerstwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Błażejczyk Natanaela Wiesława (1961- ). Muzealnictwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Czaputowicz Maria. Miejsce instytucji muzealnych w Programie "Niepodległa" Czuba Mariusz (1969- ). Zabytki sakralne na liście Pomników Historii Grabowski Tomasz (1978- ). Historia powstania Muzeum Diecezjalnego w Łomży Grabowski Tomasz (1978- ). Muzealnictwo i kolekcjonerstwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Grajewski Adam. Problematyka zagrożeń i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom sakralnym w Polsce Grzonkowska Joanna. Status muzeów "prywatnych" w świetle obowiązującej ustawy o muzeach Hryszko Helena. O potrzebie utworzenia muzeum tekstylnych paramentów liturgicznych w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze Jakubowski Olgierd. Instrumenty wspierające bezpieczeństwo zbiorów kościelnych Jamski Piotr (1972- ). Projekt naukowy Corpus Campanarum Poloniae Janiszewska-Jakubiak Dorota. Ochrona zabytków sakralnych za granicą Janocha Michał (1959- ). Słowo wprowadzające Korpysz Ewa (historia sztuki). Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, historia i współczesność Kowalski Jan (historia). Miejsce instytucji muzealnych w Programie "Niepodległa" Kutera-Zdravkovska Renata (1958- ). Dom Pamięci Matki Teresy w Skopje Macyszyn Jacek (1949- ). Muzeum Ordynariatu Polowego Maniurka Piotr Paweł (1950- ). Muzeum Diecezjalne w Opolu z perspektywy minionych 30 lat Maniurka Piotr Paweł (1950- ). Prawna ochrona zabytków kościelnych Motyčka Martin (1978- ). Diecézní muzeum w Brně - první instituce svého druhu v České republice po roce 1989 - exkurz do historie a pohled do budoucnosti Niezabitowski Michał (1962- ). Muzeum Packová Ludmila (1989- ). "The Healing of the Blind": a pastoral educational program for children in the Diocesan Museum Pasek Piotr (1974- ). Muzeum Parafialne w Grybowie na tle muzealnictwa kościelnego diecezji tarnowskiej Pietruszka Jacek. Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach - Dom Świętego Piotrowska Barbara (1959- ). Historia i działalność Muzeum Diecezjalnego w Płocku Pudelska-Wójcik Aleksandra. Sytuacja muzealników w muzeach kościelnych na przykładzie Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu Pytlik Wincenty. Historia i działalność Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie Rosset Alicja de. Digitalizacja zbiorów muzeów kościelnych Rudziński Stanisław (1962- ). Korony Matki Bożej w zbiorach sztuki klasztoru jasnogórskiego Rusak Andrzej (ksiądz). W trosce o muzea i skarbce kościelne Sellin Jarosław (1963- ). Słowo wprowadzające Sittek Štěpán. Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu - przykład dobrej współpracy Kościoła i państwa Skrzydlewska Beata Barbara. Problemy i wyzwania muzealnictwa kościelnego w Polsce Spiriti Andrea (1965- ). Collezioni e musei sacri a Milano: dal IV al XXI secolo Stec Piotr (1973- ). Muzea kościelne z perspektywy prawa państwowego Stępień Urszula (1961- ). Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu - muzeum "muzealne" Szebla Krzysztof. Dzieje Muzeum Archidiecezji Lwowskiej i jego "dzisiaj" Umiński Wacław (1967- ). Zbiory misyjne w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie Valečkaitė Birute. The Church Heritage Museum in Vilnius Wojnarowski Marek (1963- ). Tekstylia w zbiorach kościelnych - przechowywanie, inwentaryzacja, konserwacja i ekspozycja Zawałeń Eugeniusz. Prezentacja zbiorów cerkiewnych grekokatolickiej archidiecezji przemysko-warszawskiej Żmudziński Jerzy (1958- ). O potrzebie utworzenia muzeum tekstylnych paramentów liturgicznych w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34423 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej