Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(7)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Belavusau Uladzislau (1984- ). Pornografia i prawo: od drugiego przykazania do pierwszej poprawki
(2)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- )
(2)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Definicja pornografii w prawie karnym w świetle celu artystycznego jako przesłanki różnicującej ocenę sądową
(2)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Relacja sztuki i pornografii w polskim prawie karnym
(2)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Sztuka i pornografia z punktu widzenia prawa - perspektywa historyczna
(2)
Bieczyński Mateusz Maria (1983- ). Wprowadzenie
(2)
Gołda-Sobczak Maria. Sztuka czy przekaz pornograficzny?
(2)
Jakubowski Andrzej (prawo)
(2)
Jakubowski Andrzej (prawo). Wprowadzenie
(2)
Kowalczyk Izabela (1971- ). Art. 202 § 4b k.k. w kontekście sprawy Krzysztofa Kuszeja
(2)
Sobczak Jacek (1946- ). Sztuka czy przekaz pornograficzny?
(2)
Abbe Mary. Fałszywy zestaw lego wysyła mocny przekaz na temat wpływu zła
(1)
Abbe Mary. Lego denies backing Concentration camp
(1)
Abbe Mary. Mock lego sets sends jolting message about evil's influence
(1)
Abbe Mary. Remembrances of brutality
(1)
Affelt Waldemar J. A Multiple Museum or the museum revitalization of Inujima Island Japan
(1)
Affelt Waldemar J. Muzeum wielokrotne czyli rewitalizacja muzealizacyjna wyspy Inujima w Japonii
(1)
Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach
(1)
Andrzejewski Maciej (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań
(1)
Andrzejewski Maciej (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions
(1)
Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Atkins Robert (historia sztuki). Bringing nazi symbols to the Jewish Museum
(1)
Atkins Robert (historia sztuki). Sprowadzając hitlerowskie symbole do Jewish Museum
(1)
Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego
(1)
Bielecki Jędrzej. Jasna Góra monks protesting against Brussels exhibition
(1)
Bielecki Jędrzej. Paulini z Jasnej Góry protestują przeciw wystawie w Brukseli
(1)
Blonka-Drzażdżewska Aleksandra. Andrzej Wróblewski - collective imagination
(1)
Blonka-Drzażdżewska Aleksandra. Andrzej Wróblewski - wyobraźnia zbiorowa
(1)
Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Obok życia
(1)
Borkowski Grzegorz (1952- ). Co sprawia że powierzchowność dzisiejszej sztuki w Polsce jest tak odmienna tak pociągająca?
(1)
Branicka Monika (1974- ). At the angular table
(1)
Branicka Monika (1974- ). Przy kanciastym stole
(1)
Braxmaier Rainer (1949- ). Der Freiheitsdrang und das ungehemmte Uberlaufen
(1)
Brzeziński Łukasz. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań
(1)
Brzeziński Łukasz. Rozwój konstrukcji silników okretowych produkowanych w Poznaniu
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana?
(1)
Bulanda Ewa (1973- ). Plastikowe ratlerki
(1)
Butewicz Walery (1983- )
(1)
Camhi Leslie. Peering under the skin of monsters
(1)
Cegielski Piotr (1954-2016). Post czyli co?
(1)
Cesarski Wojciech. Coś na ścianę
(1)
Cesarski Wojciech. Jednak dekoracja
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski?
(1)
Chwalba Andrzej (1949- )
(1)
Cichy Rafał (1972- ). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań
(1)
Cichy Rafał (1972- ). History of intermodal transport in the context of modern solutions
(1)
Cooperman Alan. Art or insult: a dialogue shaped by the Holocaust
(1)
Czech-Błońska Renata. Falcons gold and alchemical manuscripts or on the benefits of cooperation between archeologists conservators and chemists
(1)
Czech-Błońska Renata. Sokoły złoto i alchemiczne manuskrypty czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa konserwatora i chemika
(1)
Czop Janusz (1967- ). Museum of Photography Krakow - a contemporary model of collections management
(1)
Czop Janusz (1967- ). Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo - współczesny model zarządzania zbiorami
(1)
Daszkiewicz Paweł (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań
(1)
Daszkiewicz Paweł (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions
(1)
Dolińska Michalina. Nagie ciało nigdy nie jest nagie
(1)
Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim?
(1)
Feinstein Steve (1942-2008). Art of the Holocaust and genocide: some points of conuergence
(1)
Feinstein Steve (1942-2008). Zbigniew Libera's lego concentration camp: iconoclasm in conceptual art about the Shoah
(1)
Fennell Jenifer. Questions but not answers: abcence/presence asks the hard ones
(1)
Filas Agnieszka. Nadzór
(1)
Filip Grzegorz (1958- ). Repulsive art
(1)
Filip Grzegorz (1958- ). Sztuka repulsyjna
(1)
Fuks Irma. Problematyka waluacji cohrony wystroju rzeźbiarskiego i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana III jako element ochrony dziedzictwa narodowego
(1)
Fuks Irma. Problems of conseravtion of the sculptural decor displayed in theopen air and replacement with technological copies of the most valuable historic garden sculptures in the King John III Palace Museum
(1)
Fuć Paweł. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14
(1)
Fuć Paweł. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration
(1)
Gmiter Małgorzata. Community education for the protection of cultural heritage
(1)
Gmiter Małgorzata. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
(1)
Goldstein Richard (1944- ). Managing the unmanageable
(1)
Gorczyca Łukasz (1972- ). Gra o sztukę
(1)
Gromacka Regina
(1)
Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa
(1)
Gęga Joanna. Ryzykowne więzi
(1)
Hajkowski Jakub. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14
(1)
Hajkowski Jakub. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration
(1)
Heartney Eleanor (1954- ). Out of the bunker
(1)
Heartney Eleanor (1954- ). Wychodząc z bunkra
(1)
Hebert Niels (1946- ). Media i sztuka
(1)
Hitt Jack (1957- ). America's problem with modern art
(1)
Hitt Jack (1957- ). Ameryka ma problem ze sztuką nowoczesną
(1)
Hodak Magdalena (1966- ). Zgorszenie z naszego miasta
(1)
Hubl Michael (1955- ). Legosteine des Unbehagens
(1)
Huzarska-Szumiec Magda. Artists declaring a war
(1)
Huzarska-Szumiec Magda. Artyści wypowiadają wojnę
(1)
Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu stanowisko 4
(1)
Jakubowski Andrzej (prawo). Swoboda wypowiedzi artystycznej a ,,prawo do pornografii" w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(1)
Jakubowski Andrzej (prawo). Swoboda wypowiedzi artystycznej a „prawo do pornografii” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(1)
Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Januszewski Stanisław (1948- ). Invention patents dedicated to agriculture by Poles of the Great Emigration od 1832-1870
(1)
Januszewski Stanisław (1948- ). Patenty wynalazcze Polaków kregu Wielkiej Emigracji rolnictwu dedykowane 1832-1870
(1)
Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy
(1)
Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna woj kujawsko-pomorskie
(1)
Kaźmierczak Andrzej (1950- ). Przywrócenie do użytku lokomobili trakcyjnej zgodnie z przepisami UE - studium przypadku na przykładzie lokomobili George White 20-25 z 1915 roku
(1)
Kaźmierczak Andrzej (1950- ). Revitalization of the traction locomobile in accordance with appicable regulations in the European Union - a case study for George White 20-25 from 1915
(1)
Kaźmierowski Jacek. Charakter uszkodzeń oraz diagnostyka wybranych elementów zabytkowego kotła dwupłomiienicowego Gebruder Misch & Co. Kesselschmiede Pielahutte z 1934 roku
(1)
Kaźmierowski Jacek. The nature of damage and diagnistic of parts of the historic double-tube P2 boiler
(1)
Kershaw Sarah (1983- ). Exhibition with nazi imagery begins run at Jewish Museum
(1)
Kimmelman Michael (1958- ). Evil the nazis and shock value
(1)
Kimmelman Michael (1958- ). Jewish Museum show looks nazis in the face and creates a fuss
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(4)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
angielski
(2)
estoński
(1)
francuski
(1)
niemiecki
(1)
Temat
Erotyzm
(2)
Pornografia
(2)
Sztuka polska
(2)
Archeologia
(1)
Dokumenty
(1)
Grody
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Libera, Zbigniew (1959- )
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Warszawa)
(1)
Muzeum Narodowe (Lublin)
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Publicystyka
(1)
Sztuka
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Wojna 1918-1919 r. polsko-ukraińska
(1)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(1)
Wróblewski, Andrzej (1927-1957)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: czas
1901-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1801-
(1)
2001-0
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Gatunek
Antologie
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30638 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
CD
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: El 623 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kozieł Małgorzata. Lachowski Marcin (1975- ). Michniowski Marcin (1986- ). Blonka-Drzażdżewska Aleksandra. Andrzej Wróblewski - collective imagination Blonka-Drzażdżewska Aleksandra. Andrzej Wróblewski - wyobraźnia zbiorowa Kowalczyk Izabela (1971- ). Catastrophes, cosmos and love Kowalczyk Izabela (1971- ). Katastrofy, kosmos i miłość Leśniak Kamila (1985- ). Andrzej Wróblewski and photography Leśniak Kamila (1985- ). Andrzej Wróblewski i fotografia Lachowski Marcin (1975- ). Following Wróblewski. Themes and interpretations of artist's work Lachowski Marcin (1975- ). Podążając za Wróblewskim. Tematy i interpretacje twórczości artysty Maksymczak Marek (1983- ). Cytując Andrzeja Wróblewskiego. O tradycji malarstwa artysty w polskiej sztuce Maksymczak Marek (1983- ). Quoting Andrzej Wróblewski. On the tradition of the artist's painting in polish art Mieczkowska-Czerniak Katarzyna (1980- ). Exhibition as a social message. About semiotic reception in practice Mieczkowska-Czerniak Katarzyna (1980- ). Wystawa jako komunikat społeczny. O odbiorze semiotycznym w praktyce Wiącek Łukasz (1988- ). "I carry death with me all the time...". Interpretation of Andrzej Wróblewski's work in modern art Wiącek Łukasz (1988- ). "Śmierć noszę stale ze sobą..." Interpretacja twórczości Andrzeja Wróblewskiego w sztuce współczesnej Ziółkowska Magdalena (1981- ). Season of the dead. About Andrzej Wróblewski's brutal paintings and notes from the war period Ziółkowska Magdalena (1981- ). Sezon martwych. O okrutnych obrazach Andrzeja Wróblewskiego i zapiskach z czasów wojny
Indeks R0: BMNK
Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym w Lublinie, 28.04.-27.08.2023.
Bibliogr. w przypisach do art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26904 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana? Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski? Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4 Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie Majewski Marcin (1975- ). Patryca, matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego? Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium? Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes... Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sójkowska-Socha Julianna. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie, badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Świercz Teresa. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Tabaka Arkadiusz. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Teska Milena (1984- ). Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Mateusz. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Piotr. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Wetesko Leszek (1961- ). Słów kilka o XVI-wiecznym wyposażeniu grobowym z katedry gnieźnieńskiej Wierzbicki Jacek (1958- ). Dwa pierścienie bursztynowe z grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych w Łupawie, pow. słupski, stan. 18 Wiewióra Marcin. Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim - wstępne podsumowanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych Wojenka Michał. Ostroga płytkowo-nitowa z Jaroszowca, pow. Olkusz Wojnicz Joanna. Skarb z kraju Milczan Wrzesińska Anna (archeologia). Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach Wrzesiński Jacek. Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Wrzesiński Jacek. Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31118/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Gromacka Regina. Królak Sławomir (1978- ). Sobolevski Eva. Teperek Agata. Wawrzyńczak Marcin (1968- ). Abbe Mary. Fałszywy zestaw lego wysyła mocny przekaz na temat wpływu zła Abbe Mary. Lego denies backing "Concentration camp" Abbe Mary. Mock lego sets sends jolting message about evil's influence Abbe Mary. Remembrances of brutality Atkins Robert (historia sztuki). Bringing nazi symbols to the Jewish Museum Atkins Robert (historia sztuki). Sprowadzając hitlerowskie symbole do Jewish Museum Bielecki Jędrzej. Jasna Góra monks protesting against Brussels exhibition Bielecki Jędrzej. Paulini z Jasnej Góry protestują przeciw wystawie w Brukseli Borkowska Małgorzata (1939- ). Obok życia Borkowski Grzegorz (1952- ). Co sprawia, że powierzchowność dzisiejszej sztuki w Polsce jest tak odmienna, tak pociągająca? Branicka Monika (1974- ). At the angular table Branicka Monika (1974- ). Przy kanciastym stole Braxmaier Rainer (1949- ). Der Freiheitsdrang und das ungehemmte Überlaufen Bulanda Ewa (1973- ). Plastikowe ratlerki Camhi Leslie. Peering under the skin of monsters Cegielski Piotr (1954-2016). Post, czyli co? Cesarski Wojciech. Coś na ścianę Cesarski Wojciech. Jednak dekoracja Cooperman Alan. Art or insult: a dialogue shaped by the Holocaust Dolińska Michalina. Nagie ciało nigdy nie jest nagie Feinstein Steve (1942-2008). Art of the Holocaust and genocide: some points of conuergence Feinstein Steve (1942-2008). Zbigniew Libera's lego concentration camp: iconoclasm in conceptual art about the Shoah Fennell Jenifer. Questions but not answers: abcence/presence asks the hard ones Filas Agnieszka. Nadzór Filip Grzegorz (1958- ). Repulsive art Filip Grzegorz (1958- ). Sztuka repulsyjna Gęga Joanna. Ryzykowne więzi Goldstein Richard (1944- ). Managing the unmanageable Gorczyca Łukasz (1972- ). Gra o sztukę Heartney Eleanor (1954- ). Out of the bunker Heartney Eleanor (1954- ). Wychodząc z bunkra Hebert Niels (1946- ). Media i sztuka Hitt Jack (1957- ). America's problem with modern art Hitt Jack (1957- ). Ameryka ma problem ze sztuką nowoczesną Hodak Magdalena (1966- ). Zgorszenie z naszego miasta Hübl Michael (1955- ). Legosteine des Unbehagens Huzarska-Szumiec Magda. Artists declaring a war Huzarska-Szumiec Magda. Artyści wypowiadają wojnę Kershaw Sarah (1983- ). Exhibition with nazi imagery begins run at Jewish Museum Kimmelman Michael (1958- ). Evil, the nazis and shock value Kimmelman Michael (1958- ). Jewish Museum show looks nazis in the face and creates a fuss Kimmelman Michael (1958- ). Pop-art Holocaustu Kopszak Piotr. Obraz w spodniach Kowalczyk Izabela (1971- ). Co dzieje się na scenie sztuki współczesnej w Polsce? Kowalska Agnieszka (1974- ). Ikony lat 90. Kuc Monika. Modern hero Kucharczuk Paweł. Świat jest zaśmiecony wyznaniami... Kuzia Tomasz. Łapaj posła w Zachęcie Kwietniewski Andrzej (1951- ). Cichcem LaBelle Charles. Mirroring evil Leszkowicz Paweł (1970- ). Sztuka a płeć. Szkic o współczesnej sztuce polskiej Levin Kim. Springtime for Hitler Libera Zbigniew (1959- ). Invitation to a stroll Libera Zbigniew (1959- ). Kraina niewerbalna Libera Zbigniew (1959- ). Polityka płciowa Libera Zbigniew (1959- ). Whitening Libera Zbigniew (1959- ). Wybielanie Libera Zbigniew (1959- ). Zapraszam na przechadzkę Lipton Eunice. Who's afraid of the big, bad Adolf? Lubicz Jerzy. Instalatorzy zła Lutomski Jacek. Porąbany pomysł Łuczak Maciej (1964- ). Sztuka skandalu Makowiecki Wojciech (1944- ). Zaufajmy widzom Małkowska Monika (1950- ). Nicowanie wartości Małkowska Monika (1950- ). Słabość do ludzi pomysłowych Mamys Zbigniew. Skandaliczne ciało? Marcoci Roxana (1958- ). Antynomie cenzury: przypadek Zbigniewa Libery Marcoci Roxana (1958- ). The antinomies of censorship: the case of Zbigniew Libera Masella Justyna. Disciplinary mechanisms of confession Masella Justyna. Urządzenia przymusu wyznaniowego Matyjek Zuzanna. Beyond the border, beyond a wooden barrier Matyjek Zuzanna. Za granicą, za drewnianą przegrodą Mazurek Maciej (1963- ). O wojnie w kulturze Miszalski Marian (1948- ). Obrazoburstwo Mystkowska Danuta P. Świat zabawek Nowak Maciej (1970- ). Gdzie mecenas? Osęka Andrzej (1932-2021). Hi, Hitler Pawlak Antoni (1952- ). Masturbacja w Zachęcie Piotrowski Kazimierz (1964- ). Irreligion: a refuge of irrationality Piotrowski Kazimierz (1964- ). Irreligia - refugium irracjonalności Piotrowski Kazimierz (1964- ). O sztuce niewinnej Polak-Pałkiewicz Ewa. Błoto "kultury" Relidzyńska Dorota. Szczególne momenty Rypson Piotr (1956- ). Filmy, urządzenia, zabawki Saar Johannes (1965- ). Nagu taevas, nii ka ekraanil Sandecki Maciej. Kontrowersyjny Libera Segal Rona. "Lego. Obóz koncentracyjny" - do samodzielnego układania Seweryn Beata. Negocjacje w bunkrze Skrodzki Wojciech (1935-2016). Uderzyć w Kościół? Znajdą się wykonawcy! Spieker Sven. "Żywe archiwa": pamięć publiczna, zaszczepianie treści, kontekst (Libera, Haacke, Wodiczko) Stein Judith E. (1943- ). Out of the East Stepken Angelika (1955- ). At the time of writing. Eine Ausstellung im Warschauer Centre for Contemporary Art Stepken Angelika (1955- ). W tym szczególnym momencie. Wystawa w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Szabłowski Stach (1973- ). Kawiarnia ludu artystycznego Szubartowicz Przemysław (1976- ). Tabu wyświetlone Szyłak Aneta (1959- ). Beautiful enemy of mine Szymczyk Adam (1970- ). Children's games and toys according to Zbigniew Libera Szymczyk Adam (1970- ). Gry i zabawy dziecięce według Zbigniewa Libery Szymczyk Adam (1970- ). Na scenie Szymczyk Adam (1970- ). Piękni trzydziestoletni Śmigłowicz Piotr. Układ scalony sztuki polskiej Świerkocka Anna. "Złote glany" dla niezależnych Torbicka Iwona. Wolność rozebrana Volk Gregory. Zbigniew Libera at Guy McIntyre Weidermann Volker (1969- ). Der Stein der Weisen Wybranowski Wojciech. Skandal w poznańskiej galerii Załęski Andrzej (fotografia). Zbigniew Libera
Indeks R0: BMNK
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25648/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wisłocki Krzysztof. Affelt Waldemar J. A "Multiple Museum", or the museum revitalization of Inujima Island, Japan Affelt Waldemar J. "Muzeum wielokrotne", czyli rewitalizacja muzealizacyjna wyspy Inujima w Japonii Andrzejewski Maciej (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Andrzejewski Maciej (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions Brzeziński Łukasz. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań Brzeziński Łukasz. Rozwój konstrukcji silników okretowych produkowanych w Poznaniu Cichy Rafał (1972- ). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Cichy Rafał (1972- ). History of intermodal transport in the context of modern solutions Czech-Błońska Renata. Falcons, gold and alchemical manuscripts, or on the benefits of cooperation between archeologists, conservators and chemists Czech-Błońska Renata. Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika Czop Janusz (1967- ). Museum of Photography Krakow - a contemporary model of collections management Czop Janusz (1967- ). Muzeum Fotografii w Krakowie MuFo - współczesny model zarządzania zbiorami Daszkiewicz Paweł (transport). Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Daszkiewicz Paweł (transport). History of intermodal transport in the context of modern solutions Fuć Paweł. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Fuć Paweł. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Fuks Irma. Problematyka waluacji cohrony wystroju rzeźbiarskiego i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana III jako element ochrony dziedzictwa narodowego Fuks Irma. Problems of conseravtion of the sculptural decor displayed in theopen air and replacement with technological copies of the most valuable historic garden sculptures in the King John III Palace Museum Gmiter Małgorzata. Community education for the protection of cultural heritage Gmiter Małgorzata. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Hajkowski Jakub. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Hajkowski Jakub. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Januszewski Stanisław (1948- ). Invention patents dedicated to agriculture by Poles of the Great Emigration od 1832-1870 Januszewski Stanisław (1948- ). Patenty wynalazcze Polaków kregu Wielkiej Emigracji rolnictwu dedykowane 1832-1870 Kaźmierczak Andrzej (1950- ). Przywrócenie do użytku lokomobili trakcyjnej zgodnie z przepisami UE - studium przypadku na przykładzie lokomobili George White 20-25 z 1915 roku Kaźmierczak Andrzej (1950- ). Revitalization of the traction locomobile in accordance with appicable regulations in the European Union - a case study for George White 20-25 from 1915 Kaźmierowski Jacek. Charakter uszkodzeń oraz diagnostyka wybranych elementów zabytkowego kotła dwupłomiienicowego Gebrüder Misch & Co. Kesselschmiede Pielahütte z 1934 roku Kaźmierowski Jacek. The nature of damage and diagnistic of parts of the historic double-tube P2 boiler Kołodziej Julian. Community education for the protection of cultural heritage Kołodziej Julian. Edukacja społeczna na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Kowalczyk Jakub. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Kowalczyk Jakub. Operation and maintenance of historical engineering objects Lijewski Piotr. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań Lijewski Piotr. Rozwój konstrukcji silników okrętowych produkowanych w Poznaniu Mieżowiec Kuba. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Mieżowiec Kuba. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Miśta-Jakubowska Ewelina A. Falcons, gold and alchemical manuscripts, or on the benefits of cooperation between archeologists, conservators and chemists Miśta-Jakubowska Ewelina A. Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika Napierała Paweł (1983- ). Study visit as a form of participation in information practice. Encounter with a different perspective Napierała Paweł (1983- ). Wizyta studyjna jako forma uczestnictwa w praktyce informacyjnej. Spotkanie z perspaktywą inną od swojej Niestrawski Mariusz (1986- ). Naprawy i prace konserwatorskie na ekspozycji "Agrolotnictwo" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w latach 2015-2021 Niestrawski Mariusz (1986- ). Repairs and conservation of the Agricultural Aviation exhibit at the National Museum of Agriculture and Agri-Food Industry in Szreniawa 2015-2021 Nowaczyk Tomasz. Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Nowaczyk Tomasz. History of intermodal transport in the context of modern solutions Nowak Michał Piotr. 3D scanning in conservation and protection of historical objects - case studies Nowak Michał Piotr. Skanowanie 3D w ochronie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych - studium przypadków Orczyk Małgorzata. Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Orczyk Małgorzata. History of intermodel transport in the context of modern solutions Pietrzak Katarzyna (1979- ). A valation analysis of historic lifting equipment Pietrzak Katarzyna (1979- ). Analiza wartościująca zabytkowych urządzeń dźwigowych Piotrowska-Cześnik Lidia. Kafle renesansowe ze zbiorów Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zagadnienia konserwacji i rekonstrukcji Piotrowska-Cześnik Lidia. Renaissance tiles from the collection of the Museum of the Origins of the Polish State in Gniezno. Conservation and reconstruction issues Romek Dawid. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Romek Dawid. Operation and maintenance of historical engineering objects Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). The value of integrityin heritage protection Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Wartość integralności w ochronie zabytków Rudy Maria. Conservation dilemmas connected with marble Angels of Death Rudy Maria. Konserwatorskie dylematy z marmurowymi Aniołami Śmierci Rychlik Michał Tomasz. 3D scanning in conservation and protection of historical objects - case studies Rychlik Michał Tomasz. Skanowanie 3D w ochronie i zabezpieczeniu obiektów zabytkowych - studium przypadków Rymaniak Łukasz. Analiza mikroskopowa w ocenie stanu technicznego wybranych elementów silnika spalinowego pojazdu VW Karmann Typ 14 Rymaniak Łukasz. Evolution of the construction of marine engines produced in Poznań Rymaniak Łukasz. Rozwój konstrukcji silników okrętowych produkowanych w Poznaniu Rymaniak Łukasz. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Rymaniak Marek. Rozwój konstrukcji silników okrętowych produkowanych w Poznaniu Rymaniak Marek. Technical condition assessment of the VW Karmann Type 14 internal combustion engine under restoration Selech Jarosław. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Selech Jarosław. Operation and maintenance of historical engineering objects Staszak Żaneta. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Staszak Żaneta. Operation and maintenance of historical engineering objects Szczotka Józef. Badanie wilgotności murów ceglanych metodami nieinwazyjnymi w budynkach zabytkowych Szczotka Józef. Humidity testing of brick walls using non-invasive methods in historic buildings Tenczyński Marek. The application of the innovative jet-grouting injection technology saving the structure of the castle in Glogówek erected in late 13th and early 14th c. Tenczyński Marek. Zastosowanie innowacyjnej technologii iniekcji strumieniowej "jet grouting" ratującej konstrukcjję wzniesionego na przełomie XII i XIV wieku zamku w Głogówku Tucholski Zbigniew (1975- ). Conservation and technical aspects of reconstruction and operation of historical steam boilers Tucholski Zbigniew (1975- ). Uwarunkowania techniczne i konserwatorskie odbudowy oraz utrzymania czynnych zabytkowych przewoźnych kotłów parowych Ulbrich Dariusz. Eksploatacja i obsługa serwisowa historycznych obiektów inżynieryjnych Ulbrich Dariusz. Operation and maintenance of historical engineering objects Urbański Patryk. Historia transportu intermodalnego w tle nowoczesnych rozwiązań Urbański Patryk. History of intermodal transport in the context of modern solutions Wisłocki Krzysztof. Problems and dilemmas of exhibiting complex engineering objects in museum Wisłocki Krzysztof. Problemy i dylematy muzealnego eksponowania złożonych obiektów inżynierskich Wojciechowski Łukasz (budowa i eksploatacja maszyn). Aging of engine lubrication oils in terms of the classic vehicles operation Wojciechowski Łukasz (budowa i eksploatacja maszyn). Starzenie się olejów silnikowych w aspekcie eksploatacji pojazdów zabytkowych Woźniak Michał (1952- ). Edukacja społeczna na rzecz dziedzictwa kulturowego - wprowadzenie w tematykę i podstawowe problemy Woźniak Michał (1952- ). Social heritage education - an introduction to the topic and the main questions Zwierzycki Wiesław. Aging of engine lubrication oils in terms of the classic vehicles operation Zwierzycki Wiesław. Starzenie się olejów silnikowych w aspekcie eksploatacji pojazdów zabytkowych Żołędziowski Karol. Falcons, gold and alchemical manuscripts, or on the benefits of cooperation between archeologists, conservators and chemists Żołędziowski Karol. Sokoły, złoto i alchemiczne manuskrypty, czyli rzecz o pożytkach płynących ze współpracy archeologa, konserwatora i chemika
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy części art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35756 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej