Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(38)
Forma i typ
Książki
(33)
Dostępność
dostępne
(37)
tylko na miejscu
(9)
nieokreślona
(5)
Placówka
Magazyn
(30)
Księgozbiór podręczny
(11)
Dział
(10)
Autor
Komorowski Waldemar (1952- )
(31)
Kęder Iwona (1955- )
(10)
Klinke Michał
(6)
Banach Jerzy (1922-2005)
(2)
Dworzak Agata (1988- )
(2)
Gwiazda Tomasz (1990- )
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Przedmowa
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Przegląd twórców widoków
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Streszczenie
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Summary
(2)
Kęder Iwona (1955- ). Uwagi wstępne
(2)
Małecki Jan Marian (1926-2017)
(2)
Sudacka Aldona
(2)
Walczak Marek (1965- )
(2)
Zbroja Barbara (1978- )
(2)
Łepkowski Mateusz
(2)
Adamowicz Jarosław. Obcowanie z dziełami Michaela Willmanna
(1)
Adamska Magdalena. O złotym kielichu Błażeja Szeligowskiego
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Kim był Heynricus parlirer zatrudniony przy wznoszeniu kościoła Mariackiego? Uwagi o architekturze korpusu fary i przemianach w organizacji prac budowlanych w późnośredniowiecznym Krakowie
(1)
Aderhold Stephan (1976- ). Esej na temat myśli o miłości płynących z obrazu Wizja św. Ludgardy
(1)
Augustyn Aneta. Mistrz baroku wciąż aktualny
(1)
Bagniuk Jacek. Badania sześciu obrazów Hansa Sussa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu
(1)
Barbaruk Magdalena (1981- ). Ożywianie mumii
(1)
Baron Justyna
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Czy sztuka Willmanna jest anachroniczna i czy może dziś budzić emocje?
(1)
Bała Sonia. Maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie w świetle zachowanej ikonografii
(1)
Bebenow Filip. Disneyizacja turystyki kolejowej w Polsce
(1)
Bednarek Anna (muzealnictwo). ,,Rzecz to zapewne niełatwa gdzie mało światła słonecznego a pełno zawsze pobożnych". O najstarszych fotografiach ołtarza mariackiego Wita Stwosza
(1)
Bednarek Bogusław (1950-2020). Przechadzka po kulturze z dziełami Willmanna
(1)
Bereszyński Zbigniew. Architektura kolejowa w historii krajobrazie i układzie przestrzennym Opola
(1)
Biedrońska-Słotowa Beata. Niekonwencjonalne dary dla kościoła Mariackiego i sposoby ich zastosowania
(1)
Bielec-Maciejewska Beata. Portret szczęśliwego artysty
(1)
Bieniek Michał. Michael Willmann - malarz na nowe czasy
(1)
Bromboszcz Agnieszka
(1)
Bruder Małgorzata. Salome w Krzeszowie
(1)
Bubnicki Rafał (1956- ). Z zagranicy do Polski
(1)
Buśko Cezary
(1)
Chybicka Alicja (1951- ). ***
(1)
Ciechański Ariel. Utracone szanse - bardzo trudna droga do polskiego sektora dziedzictwa kulturowego transportu kolejowego w turystyce
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Przyczynek do biografii artystycznej ks. Bronisława Mazura ostatniego projektanta witraży do kościoła Mariackiego w Krakowie
(1)
Czekaj-Słowikowski Maciej. Remonty dworców kolejowych w Polsce w XXI w. na przykładzie dworców: Wrocław Główny Tarnów i Warszawa Centralna
(1)
Czyczyło Łukasz
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). ,,Jako serce pośrodku ciała". Wprowadzenie do problematyki historycznoartystycznej kościoła Mariackiego w Krakowie
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Early Modern art against Mediaeval tradition. Determinants - motivations - implementations
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Sztuka nowożytna wobec tradycji średniowiecza : uwarunkowania motywacje realizacje
(1)
Danilczyk Leszek (1952- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Źródła dekoracji stropu w pomieszczeniu reprezentacyjnym na drugim piętrze kamienicy penitencjarzy mariackich w Krakowie
(1)
Dehnel Jacek (1980-). Męczeństwo męczeństw
(1)
Dobrzyniecki Arkadiusz (1966- )
(1)
Drewnowski Arkadiusz. Przemiany architektoniczne dworca kolejowego Szczecin Główny
(1)
Dumanowski Jarosław (1967- ). Drozdy pawie i szczupaki. Sieniawscy od kuchni
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Uroczystości rocznicowe fundacji kościoła Mariackiego w 1726 roku
(1)
Dygdała Jerzy (1945- ). Kontakty Elżbiety Sieniawskiej z królem Stanisławem Leszczyńskim w latach 1706-1709
(1)
Dąbrosz-Drewnowska Paulina. Przemiany architektoniczne dworca kolejowego Szczecin Główny
(1)
Fedorowicz Szymon (1958- ). Służba Boża w kościele Mariackim w Krakowie na przestrzeni wieków na przykładzie wybranych zagadnień
(1)
Felczyńska Agata. Dzwony bazyliki Mariackiej - pozornie dobrze znany zespół dzieł dawnego ludwisarstwa
(1)
Firlet Elżbieta Maria
(1)
Follprecht Kamila (1968- )
(1)
Franków-Żelazny Agnieszka. Willmann dzisiaj inspirujący
(1)
Glińska Agnieszka (1975- ). Rękopisy nie płoną
(1)
Godek Andrzej Edward. Repertuar osiemnastowiecznych mansjonarskich ksiąg liturgicznych z Archiwum Bazyliki Mariackiej w Krakowie
(1)
Grygiel Elżbieta (1955- )
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). O inscenizacji przeszłości w czasach cesarza Karola IV Luksemburskiego : uwagi o nagrobku św. Ludmiły w bazylice św. Jerzego w Pradze
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). On staging the past during the reign of emperor Charles IV of Luksembourg. Comments on the tomb of St Ludmila in the Basilica of St. George in Prague
(1)
Gwiazda Tomasz (1990- ). Historia budowy fortyfikacji
(1)
Gwiazda Tomasz (1990- ). Przemiany postaci fortyfikacji na podstawie widoków. Część niezachowana
(1)
Gyalókay Zoltan. Rzeźby apostołów w zwieńczeniu retabulum głównego ołtarza św. Jakuba Starszego w Lewoczy : przykład tradycjonalizmu w późnogotyckim warsztacie snycerskim
(1)
Gyalókay Zoltan. The sculptures of the apostles in the adornment of the retable of the main altar of St. James the Eldein Levoca. An example of traditionalism in the Late Gothic woodcarving workshop
(1)
Gzowska Alicja (1986- ). Karol Fojcik - nieznany projektant architektury kolejowej
(1)
Głuszcz-Zwolińska Elżbieta (1945- ). Salve sancta Parens. O dźwiękowej oprawie liturgii w krakowskiej świątyni Mariackiej w pierwszej połowie XVI wieku
(1)
Hola Aleksandra. Badania sześciu obrazów Hansa Sussa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu
(1)
Hola Aleksandra. Konserwacja cyklu obrazów z ołtarza z kamienicy księży penitencjarzy
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). ,,Szyby kolorowe". Akwarelowa dokumentacja średniowiecznych witraży kościoła Mariackiego
(1)
Houszka Ewa. Katalog dzieł eksponowanych na wystawie
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Średniowieczne fary wielkich miast pruskich - współczesne problemy badawcze i konserwatorskie
(1)
Jaworska Monika. Barokowe kino akcji
(1)
Jelonek-Litewka Krystyna
(1)
Jurzak Bartłomiej. Ks. Andrzej Herman z Kóz (ok. 1581-1630) - chłopski kaznodzieja krakowskich ewangelików
(1)
Jóźwiak-Moskal Katarzyna (1960- ). ,,Krzyż staroświeckiey roboty szyty". Gotyckie haftowane preteksty w skarbcu kościoła Mariackiego w Krakowie jako źródło informacji o parafii i mieszczanach
(1)
Kapias Michał
(1)
Kaufmann Thomas DaCosta (1948- ). Czas i miejsce Willmanna
(1)
Keller Dawid (1981- )
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). Funkcyi mojej dosyć czynić jakom zwykł dotąd - współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalności gospodarczej kasztelanowej krakowskiej
(1)
Kido Ewa Maria. Aesthetics and design of local railway stations in Japan
(1)
Kiedroń Stefan (1956- ). Michael Willmann - w świetle niderlandzkim
(1)
Kiss Csaba G. (1945- ). Co węgierska reformacja zawdzięcza Krakowowi?
(1)
Klimczak Piotr (1961- ). Michael Willmann: Krajobraz z Tobiaszem i aniołem
(1)
Klimczak Piotr (1961- ). Michael Willmann: Melchidezek
(1)
Klimczak Piotr (1961- ). Michael Willmann: Pocałunek Józefa
(1)
Knapek Elżbieta. Świętosław Milczący i jego ikonografia w świetle nowych źródeł
(1)
Komorowska Maja (1937- ). Jak odbieram Willmanna dziś?
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Elżbieta Sieniawska a krakowskie środowisko architektoniczne pierwszej połowy XVIII wieku. Nieznana rezydencja hetmanowej w Krakowie
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Gotyk w architekturze Małopolski XVI wieku : artykuł przeglądowy
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Historia układu przestrzennego omawianego terenu i jego głównych budowli
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Kamienica spowiedników i inne domy duchowieństwa mariackiego
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Najstarsze widoki kolei żelaznej w Krakowie
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Protestanckie miejsca w Krakowie w XVI wieku - zbory domy cmentarze
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Przemiany postaci fortyfikacji na podstawie widoków. Część zachowana
(1)
Komorowski Waldemar (1952- ). Przemiany postaci ulic i ważniejszych budowli na podstawie widoków
(1)
Korpal Grażyna (1945- ). Badania sześciu obrazów Hansa Sussa z Kulmbachu przedstawiających sceny z życia św. Katarzyny Aleksandryjskiej: przyczynek do rozważań na temat miejsca powstania i pierwotnej funkcji cyklu
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(6)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(9)
Kraj wydania
Polska
(38)
Język
polski
(38)
angielski
(1)
Temat
Budownictwo miejskie
(7)
Architektura polska
(6)
Fotografia polska
(6)
Rysunek polski
(5)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(4)
Stacje kolejowe
(4)
Sztuka polska
(4)
Grafika polska
(3)
Malarstwo polskie
(3)
Architektura
(2)
Architektura europejska
(2)
Kolejnictwo
(2)
Zamki i pałace
(2)
Architektura austriacka
(1)
Architektura obronna polska
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Archiwum Państwowe (Kraków)
(1)
Arystokracja
(1)
Budownictwo handlowo-usługowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Dworzec (Kraków)
(1)
Fotografia europejska
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Fotografowie
(1)
Grafika europejska
(1)
Kamienica Gładyszowska (Kraków)
(1)
Kobieta
(1)
Lamche L. A.
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarstwo sakralne niemieckie
(1)
Mecenat
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Oświetlenie
(1)
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej (Wrocław)
(1)
Protestantyzm
(1)
Ratusze
(1)
Reformacja
(1)
Rysunek europejski
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Sieniawska, Elżbieta (ok. 1669-1729)
(1)
Socjalizm
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka średniowieczna
(1)
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
(1)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(1)
Urbanistyka
(1)
Willmann Michael (1630-1706)
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Światło
(1)
Temat: czas
1801-
(20)
1901-
(17)
1601-
(10)
1701-
(9)
1301-
(7)
1501-
(7)
1401-
(5)
1201-
(3)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(30)
Katowice
(1)
Gatunek
Dokumenty elektroniczne
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(1)
Źródła historyczne
(1)
38 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Nadb. z: "Między gotykiem a barokiem : sztuka Krakowa XVI i XVII wieku".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 8070 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Odb. kserograf. z: "Średniowieczny Śląsk i Czechy : centrum średniowiecznego miasta : Wrocław a Europa Środkowa".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12210 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Koleje prawobrzeżnego Krakowa. - [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2002]. - S. 91-109 : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Indeks R0: BMNK
Nadb. z: "Rocznik Krakowski" ; T. 67: 2001. - Summ.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12209 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12207 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Odb. kserograf. z: "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki"; T. 42: 1997 z. 2. - Summ.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12204 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Odb. kserograf. z: "Teki Krakowskie" ; T. 13: 2001. - Summ.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 18735 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12205 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 19147 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Nadb. z: "Rocznik Krakowski" ; T. 65-66: 1999-2000.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12208 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Stacja kolejowa Kraków Główny Osobowy. - [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997]. - S. 89-117, [4] s. planów złoż. : il. ; 28 cm.
Nadb. z: "Rocznik Krakowski" ; T. 63: 1997. - Summ.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12206 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12202 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Odb. kserograficzna z: "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki"; T. 40: 1995 z. 5. - Summ.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12203 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Nasze Pamiątki i Krajobrazy / red. nauk. Olgierd Czerner)
Bibliogr. s. 354-367. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23409 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 21296 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 18719 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Katalog Widoków Krakowa / pod red. Jerzego Banacha ; t. 3)
Skróty bibliogr. s. 32-42.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 2005 (17)) sygn. III 10000/3 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/3 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
W koszyku
(Katalog Widoków Krakowa / pod redakcją naukową Iwony Kęder ; t. 9)
Karta USB zawiera pliki graficzne stanowiące część ilustracyjną książki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: El 766 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Zapytaj bibliotekarza: El 765 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 2016 (11)) sygn. III 10000/5 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (N 2018 (4)) sygn. III 10000/6 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. III 11040/6 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
CD
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: El 672 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. El 673 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej