Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(2)
Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(1)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(2)
Autor
Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej
(1)
Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego
(1)
Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Galewski Dariusz (1970- )
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
(1)
Golasz-Szołomicka Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Janiak Tomasz (archeologia)
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie?
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Joannicka fara w Kłodzku
(1)
Kaczmarek-Low Klara (1974- ). Fary w miastach Czech i Moraw ok. 1500 r
(1)
Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kastek Tomasz A. Kościoły grodowe targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
(1)
Kowalski Jacek (1964- ). Fara jako nekropolia założyciela miasta czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich
(1)
Kozaczewska-Golasz Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kościół parafialny małego lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu
(1)
Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza?
(1)
Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie
(1)
Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Mruczek Roland. Kościoły grodowe targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
(1)
Mądry Alina (1970- ). Muzyka farska w kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu
(1)
Młodawska Magdalena. Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich
(1)
Nowak Romuald (1957- ). Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako światyni ewangelickiej od XVI do XVIII w
(1)
Organisty Adam (1973- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
(1)
Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu
(1)
Patała Agnieszka (1986-). Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych
(1)
Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Piotrowska Joanna (1975- ). Prima forma gothica reddita est. Kościoły parafialne miast warmińskich w 2. poł. XIX i na początku XX w
(1)
Piwek Aleksander. Szczyt północny transeptu dawnego kościoła pocysterskiego w Oliwie
(1)
Prasał Andrzej (1976- ). Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów
(1)
Radtke Małgorzata. Z badań nad najwcześniejszą zabudową klasztoru benedyktynów w Mogilnie
(1)
Samól Piotr. Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu
(1)
Stasińska Agata (muzealnictwo). Mensch mein Kreuz trug ich fur dich.... Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła św. Elzbiety we Wrocławiu
(1)
Stryniak Dariusz
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Byłe kościoły parafiane jako ośrodki najstarszych klasztorów dominikańskiej prowincji Polonia
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Trzynastowieczna kaplica grobowa w opactwie benedyktynów w Lubiniu
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Bogu na chwałę ludziom ku pamięci. Żywiecka fara w latach 1457-1711 jako miejsce upamiętniania rodu Komorowskich herbu Korczak
(1)
Wojczak Tomasz. Upamiętnieni w kamieniu
(1)
Wojtyła Arkadiusz (1978-2021). Fary w kręgu jezuitów - Świdnica Kłodzko i Otmuchów
(1)
Wyczółkowski Dariusz. Zawichost romański w XI-XIII wieku
(1)
Łobodzińska Patrycja (1990- ). Przestrzeń liturgiczna kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w późnym średniowieczu
(1)
Łużyniecka Ewa (1958- ). Cysterskie warsztaty budowlane związane z opactwem trzebnickim i ich transfery od trzeciej tercji XII do połowy XIII wieku
(1)
Świechowski Zygmunt (1920-2015). Udział małżonek Piastów w procesie powstawania budowli w XI i XII wieku
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Architektura sakralna polska
(2)
Architektura przedromańska
(1)
Architektura romańska
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Świechowski, Zygmunt (1920-2015)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ; vol. 8)
Autor
Janiak Tomasz (archeologia). Stryniak Dariusz. Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza? Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań Radtke Małgorzata. Z badań nad najwcześniejszą zabudową klasztoru benedyktynów w Mogilnie Świechowski Zygmunt (1920-2015). Udział małżonek Piastów w procesie powstawania budowli w XI i XII wieku Wyczółkowski Dariusz. Zawichost romański w XI-XIII wieku Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich Wojczak Tomasz. Upamiętnieni w kamieniu Młodawska Magdalena. "Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego" Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy Szyma Marcin (1968- ). Trzynastowieczna kaplica grobowa w opactwie benedyktynów w Lubiniu Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu Łużyniecka Ewa (1958- ). Cysterskie warsztaty budowlane związane z opactwem trzebnickim i ich transfery od trzeciej tercji XII do połowy XIII wieku Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych Piwek Aleksander. Szczyt północny transeptu dawnego kościoła pocysterskiego w Oliwie Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście Samól Piotr. Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
Indeks R0: BMNK
Materiały z sesji naukowej, 25-27 listopada 2015 roku, Gniezno.
Tom dedykowany pamięci profesora Zygmunta Świechowskiego (1920-2015).
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 30765 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Eysymontt Rafał (1959- ). Galewski Dariusz (1970- ). Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował, finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku? Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej Eysymontt Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego Galewski Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych Golasz-Szołomicka Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.) Jarzewicz Jarosław (1959- ). Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie? Kaczmarek Romuald (1959- ). Joannicka fara w Kłodzku Kaczmarek-Löw Klara (1974- ). Fary w miastach Czech i Moraw ok. 1500 r. Kastek Tomasz A. Kościoły grodowe, targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej Kowalski Jacek (1964- ). Fara jako nekropolia założyciela miasta, czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich Kozaczewska-Golasz Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.) Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kościół parafialny małego, lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu Łobodzińska Patrycja (1990- ). Przestrzeń liturgiczna kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu w późnym średniowieczu Mądry Alina (1970- ). "Muzyka farska" w kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Mruczek Roland. Kościoły grodowe, targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej Nowak Romuald (1957- ). Wystrój i wyposażenie kościoła św. Mikołaja w Brzegu jako światyni ewangelickiej od XVI do XVIII w. Organisty Adam (1973- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych Patała Agnieszka (1986-). Machinae magnae. Późnogotyckie wielkoformatowe nastawy głównych ołtarzy śląskich kościołów farnych Piotrowska Joanna (1975- ). Prima forma gothica reddita est. Kościoły parafialne miast warmińskich w 2. poł. XIX i na początku XX w. Prasał Andrzej (1976- ). Organy dawnej fary miejskiej w Kłodzku na przestrzeni dziejów Stasińska Agata (muzealnictwo). "Mensch, mein Kreuz trug ich für dich...". Dewocyjny cykl przedstawieniowy kaplicy rodziny Krappów z kościoła św. Elzbiety we Wrocławiu Szyma Marcin (1968- ). Byłe kościoły parafiane jako ośrodki najstarszych klasztorów dominikańskiej prowincji Polonia Tracz Szymon (1973- ). Bogu na chwałę, ludziom ku pamięci. Żywiecka fara w latach 1457-1711 jako miejsce upamiętniania rodu Komorowskich herbu Korczak Wojtyła Arkadiusz (1978-2021). Fary w kręgu jezuitów - Świdnica, Kłodzko i Otmuchów
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-16 listopada 2018 r.
Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24946 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej