Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(5)
Księgozbiór podręczny
(1)
Autor
Janczykowski Jan (1953- )
(2)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Bogdanowski Janusz (1929-2003). Dawna Twierdza Kraków
(1)
Borejczuk Anna
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Leluja w czerpaku czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Czuba Mariusz (1969- ). Polska - miasta i miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Dziedzic Stanisław (1953- ). Fenomen kulturowy Krakowa
(1)
Dziedzic Stanisław (1953-2021)
(1)
Dziewulski Michał (1978- ). Dział militariów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Dziurawiec Zofia. Wspomnienie
(1)
Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci z protestem w tle
(1)
Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach które nie powstały
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Prace kręgu Mistrza Deesis z Bartnego. Charakterystyka stylu
(1)
Guttmejer Karol. Wspomnienie
(1)
Guzik Barbara (1939- )
(1)
Guzik Barbara (1939- ). Wstęp
(1)
Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
(1)
Hubicki Krzysztof R
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Fortyfikacje Krakowa
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Ochrona zabytków Krakowa - uwarunkowania i problemy
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Realia ochrony krakowskich zabytków
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
(1)
Jodłowski Antoni (1941- ). Trzydzieści lat zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
(1)
Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974
(1)
Konopka Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
(1)
Kopeć Marcin. Procesy rewitalizacji a rozwój Krakowa
(1)
Kołodziej Joanna. Historyczne panoramy Krakowa i ich ochrona
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zatopiony krajobraz warowny
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Fenomen Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i jego sukcesy konserwatorskie
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura
(1)
Kurek Jan. Ranga inwentaryzacji w nauczaniu architektury
(1)
Kusion Tomasz. Militaria w Zbiorach Czartoryskich
(1)
Kusion Tomasz. Obronność i obrońcy miasta Krakowa
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy
(1)
Lichończak-Nurek Grażyna. Krakowskie Bractwo Kurkowe na tle polskich i europejskich towarzystw strzeleckich
(1)
Lichończak-Nurek Grażyna. Ogród Strzelecki i Muzeum na Celestacie
(1)
Lichończak-Nurek Grażyna. Zarys dziejów Krakowskiego Bractwa Kurkowego
(1)
Lichończak-Nurek Grażyna. Zbrojownia na Celestacie
(1)
Liszewska Krystyna (1936- ). Wspomienie
(1)
Mazur Janusz (regionalizm). Wspomnienie
(1)
Niewalda Waldemar (1939- ). Wawel fortyfikacje kleszczowe
(1)
Niezgoda Grażyna. Ich dwoje i ludzie wokół nich. Barbara Tondos i Jerzy Tur - wspomnienie
(1)
Noga Zdzisław (1961- )
(1)
Nowakowska-Wolak Agata (1959- ). Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem
(1)
Ornatowska-Hadałowa Aleksandra. Wspomnienie
(1)
Pawłowski Krzysztof Kazimierz (1934- ). Karta praw i obowiązków miast dziedzictwa światowego
(1)
Purchla Jacek (1954- )
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Dziedzictwo a transformacja
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Dziedzictwo kulturowe jako zasób prorozwojowy Krakowa
(1)
Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta. Moje wspomienia o Barbarze Tondos i Jerzy Turze
(1)
Radwan Aleksandra. Militaria Muzeum Historycznego miasta Krakowa2
(1)
Radwan Aleksandra. Mury Floriańskie i Barbakan
(1)
Rojkowska Halina
(1)
Rojkowska Halina. Działalność władz samorządowych Krakowa na obszarze światowego dziedzictwa
(1)
Rojkowska Halina. Fortyfikacje Krakowa
(1)
Rojkowska Halina. Wawel fortyfikacje kleszczowe
(1)
Rożej Iwona
(1)
Rydlowa Maria (1924- ). Bramy i baszty Krakowa
(1)
Rzepiejewska Monika. Zaczęło się od cerkwi w Smolniku
(1)
Sapetowa Inga (1934-2019). Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście rezydencjalnym. W kręgu fundacji sepulkralnych właścicieli Rzeszowa cz. I
(1)
Seniuk Bronisław (1940- ). Dwa ikonostasy
(1)
Sepioł Janusz Marian (1955- ). Kraków w procesie transformacji
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego - ewolucja systemu
(1)
Spiss Anna. Wspomnienie
(1)
Stano Bernadeta (1971- ). Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji
(1)
Strzebońska Katarzyna
(1)
Sygowski Paweł. Cerwkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w
(1)
Szanter Zofia (1952-2016). Zmienne losy cerkwi św. Michała Archanioła w Przysłopiu
(1)
Szczepański Jerzy (1950- ). Biblioteka Podziemna
(1)
Szkoła Michał
(1)
Szymański Jan (historia wojskowości). Tradycje i współczesność Wojska Polskiego (konspekt prelekcji)
(1)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu
(1)
Tur-Marciszuk Katarzyna. List do Andrzeja
(1)
Tur-Marciszuk Katarzyna. Zakopane - problem konserwatorski
(1)
Wolańska Agnieszka
(1)
Zaucha Tomasz (1969- ). Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie - mieście trzeciorzędnym Galicyi
(1)
Zawałeń Eugeniusz. Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka
(1)
Ziejka Franciszek (1940-2020). Nie od razu Kraków... odrestaurowano!
(1)
Żurawski Jerzy (1930- ). Jerzy Tur mój mistrz i przyjaciel. Wspomienie o współpracy i przyjażni - karta z dziejów konserwatorstwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1958-1963
(1)
Żygadło Andrzej. Piąta śmierć cerkwi w Rudce
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Ochrona zabytków
(2)
Architektura
(1)
Architektura obronna austriacka
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna
(1)
Budownictwo
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Cerkwie
(1)
Fortyfikacje
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kopalnia Soli "Wieliczka"
(1)
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
(1)
Mapy
(1)
Militaria
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Tondos, Barbara (1936-2012)
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Tur, Jerzy (1933-2009)
(1)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(1)
Temat: czas
1801-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(4)
Małopolskie, województwo
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Wieliczka
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Księgi pamiątkowe
(1)
6 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Atlas Twierdzy Kraków. Seria I: Materiały Źródłowe ; t. 12)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 14134 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: III 15757 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34144 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Krakowska Teka Konserwatorska ; t. 7)
Tyt. okł.: 30 lat na liście UNESCO : Kraków 1978-2008
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32702 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31289, II 29008 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Gronek Agnieszka. Liszewska Krystyna (1936- ). Wspomienie Spiss Anna. [Wspomnienie] Dziurawiec Zofia. [Wspomnienie] Ornatowska-Hadałowa Aleksandra. [Wspomnienie] Pyrkosz-Cifonelli Elżbieta. Moje wspomienia o Barbarze Tondos i Jerzy Turze Tur-Marciszuk Katarzyna. List do Andrzeja Szczepański Jerzy (1950- ). Biblioteka Podziemna Rzepiejewska Monika. Zaczęło się od cerkwi w Smolniku... Guttmejer Karol. [Wspomnienie] Mazur Janusz (regionalizm). [Wspomnienie] Niezgoda Grażyna. Ich dwoje i ludzie wokół nich. Barbara Tondos i Jerzy Tur - wspomnienie Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny Zaucha Tomasz (1969- ). Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie - "mieście trzeciorzędnym Galicyi" Żurawski Jerzy (1930- ). Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel. Wspomienie o współpracy i przyjażni - karta z dziejów konserwatorstwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1958-1963 Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy) Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945 Zawałeń Eugeniusz. Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974 Nowakowska-Wolak Agata (1959- ). Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem Konopka Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa) Kurek Jan. Ranga inwentaryzacji w nauczaniu architektury Siwek Andrzej (historia sztuki). Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego - ewolucja systemu Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zatopiony krajobraz warowny Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci, z protestem w tle Laskowski Andrzej (1973- ). Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy Stano Bernadeta (1971- ). Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie powstały Sygowski Paweł. Cerwkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w. Szanter Zofia (1952-2016). Zmienne losy cerkwi św. Michała Archanioła w Przysłopiu Żygadło Andrzej. Piąta śmierć cerkwi w Rudce Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu Seniuk Bronisław (1940- ). Dwa ikonostasy Tur-Marciszuk Katarzyna. Zakopane - problem konserwatorski Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie Sapetowa Inga (1934-2019). Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście rezydencjalnym. W kręgu fundacji sepulkralnych właścicieli Rzeszowa, cz. I Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku", czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. prac Barbary Tondos i Jerzego Tura s. 35-50.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33687 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej