Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(31)
Forma i typ
Książki
(31)
Dostępność
dostępne
(26)
tylko na miejscu
(4)
wypożyczone
(4)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(31)
Księgozbiór podręczny
(4)
Autor
Haake Michał (1974- )
(13)
Szczerski Andrzej (1971- )
(3)
Haake Michał (1974- ). Dwa jubileusze
(2)
Haake Michał (1974- ). Two anniversaries
(2)
Kiepuszewski Łukasz (1971- )
(2)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- )
(2)
Krypczyk-De Barra Aleksandra
(2)
Kłak-Ambrożkiewicz Marta
(2)
Kłak-Ambrożkiewicz Marta. Master of masters Meister of meisters
(2)
Kłak-Ambrożkiewicz Marta. Mistrz nad mistrzami majster nad majstrami
(2)
Malinowski Jerzy (1950- )
(2)
Poprzęcka Maria (1942- )
(2)
Rosales Rodriguez Agnieszka (1974- ). Gorączka historyczna. Paradoks Matejki
(2)
Rosales Rodriguez Agnieszka (1974- ). Historical fever. The paradox of Matejko
(2)
Sarkowicz Dominika. Przywracanie utraconych walorów - obrazy Jana Matejki w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach
(2)
Sarkowicz Dominika. Restoring lost values - paintings of Jan Matejko in the Painting and Sculpture Conservation Studio in the Sukiennice
(2)
Sieklucka Marzena. Przywracanie utraconych walorów - obrazy Jana Matejki w Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Sukiennicach
(2)
Sieklucka Marzena. Restoring lost values - paintings of Jan Matejko in the Painting and Sculpture Conservation Studio in the Sukiennice
(2)
Suchocki Wojciech (1951- ). Skarga - Ojczyzna zobrazowana
(2)
Suchocki Wojciech (1951- ). Skarga - The Homeland pictured
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Czy architektura gotycka około roku 1300 mogła być „nowoczesna” i „awangardowa”?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Gotycka architektura katedry poznańskiej i jego śląskiej genezy
(1)
Ajres Alessandro. Aspetti del linguaggio nella Teoria del vedere di Władysław Strzemiński
(1)
Antonelli Lucio Angelo. Il Museo Astronomico e Copernicano e la collezione originaria di Artur Wołyński
(1)
Antos Janusz (1966- ). Czy margines może być ciekawszy od centrum? O kontekstach obrazu Taka robota na wiosce oraz malarstwie Ignacego Czwartosa
(1)
Antos Janusz (1966- ). Tytan formizmu. Twórczość Romualda Kamila Witkowskiego od roku 1915 do początku lat 20
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- )
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Between Paris and Saint Petersburg. Polish artists and European art around 1900
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Duty and freedom. The role of art and the artist in Poland in the second half of the nineteenth century
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Syreny Północy odaliski i egipskie chłopki. Tożsamość i recepcja malarstwa Elisabeth Jerichau- Baumann
(1)
Balbus Stanisław (1942- ). Rozwiązywanie ekfrazy. Moja historia czytania jednego wiersza Zbigniewa Herberta
(1)
Baran Alina (1981- ). Odnaleziona korespondencja Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat)
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Sculpture From Twenty Nations i dwóch rzeźbiarzy z Polski
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Nieoczywista literackość malarstwa i jej granice
(1)
Bender Agnieszka (1962- )
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Il mecenatismo di Zofia Branicka Odescalchi
(1)
Berbelska Dorota. Powrót kolekcji
(1)
Bernatowicz Aleksandra
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Co możemy nazwać dziedzictwem artystycznym zakonu jezuitów? Uwagi na temat sztuki w placówkach zakonnych dawnej archidiecezji lwowskiej po kasacie
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Pierwowzory graficzne w toruńskiej sztuce obrazowej okresu reformacji od II poł. XVI do I poł. XVIII wieku
(1)
Biruiov Urij (1952- )
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- )
(1)
Bobryk Roman (1971- ). Szachy Pana Cogito
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Józef Kremer o literaturze
(1)
Broniewski Maciej. Neoklsycystyczna fasada katedry poznańskiej
(1)
Bronowski Cezary. La sperimentazione scenografica 'alla polacca’ Le rappresentazioni teatrali di Marinetti Pirandello e Rosso di San Secondo in Polonia tra le due guerre
(1)
Bryl Mariusz (1959- )
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Dadaistyczno-krakowskie halucynacje
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Wizerunek i tło w obrazie kultowym: znaczące relacje
(1)
Bryl Mariusz. Instalacja jako forma krytyczna. B.H. i O. Roberta Rumasa
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dumac z Poręby i Cichy Pan. Przyczynek do kontaktów artystyczno-literackich Władysława Orkana i Konstantego Kietlicza-Rayskiego
(1)
Brzezińska-Marjanowska Wioletta
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Maria Konopnicka wobec Kremera: zależność czy zbieżność?
(1)
Bęczkowska Urszula
(1)
Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego
(1)
Błaszczyński Michał (historia sztuki). Skarbiec katedry poznańskiej
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rzeźba - linia w przestrzeni
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Doświadczenie absolutu w literaturze i plastyce biedermeieru. Rzut oka na problematykę
(1)
Chabiera Piotr Paweł. Stamperia Polacca di Samuel Tyszkiewicz
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Do we need a Russian Academy in Rome? Henryk Siemiradzki and art education
(1)
Chasjanowa Lejła S. (1963- ). Gli artisti polacchi a Roma negli anni 80 del XIX secolo
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Miejska Szkoła Sztuk Zdobniczych i Malarstwa a Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - związki personalne i artystyczno-ideowe
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Trudności z budową kościoła w Jabłonowie Pomorskim. Program ikonograficzny wystroju wnętrza
(1)
Chu Petra ten-Doesschate (1942- ). Siemiradzki's Rome
(1)
Chu Petra ten-Doesschate (1942- ). The Benedick: A house of art in gilded-age New York and its legacy
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Idee piu audaci da realizzare Progettisti polacchi e architettura dell’Italia fascista
(1)
Cichoń Krzysztof. Awangarda i pomniki
(1)
Cieszkowski Krzysztof. Sulla traduzione del Catalogo ragionato dei dipinti di Henryk Siemiradzki
(1)
Contag Lisa
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945-1960)
(1)
Czapelski Marek
(1)
Czapelski Marek. Kilka uwag o drukowanych relacjach z międzynarodowych kontaktów polskich architektów około 1956 r.
(1)
Czekalski Stanisław (1967- )
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Artysta kurator i spektakl dzieła sztuki w narratologii Mieke Bal
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Obraz jako intryga
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Obraz teoretyzujący obraz teoretyzowany i historia sztuki
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Powierzchnia obrazu - między antynomią a tautologią. Metodologiczny wymiar teorii Michaela Frieda
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). The artist the curator and the spectacle of an art work in Mieke Bal's narratology
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Triumf Europy?
(1)
Czekanowska-Gutman Monika. Między Opłakiwaniem a Hiobem. Obrazowanie cierpienia w powojennej sztuce Marca Chagalla
(1)
Czerkwiński Piotr (1984?- )
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Jesteś zbyt dobry jak na krytyka. O przyjaźni Mieczysława Porębskiego i Tadeusza Różewicza w świetle ich korespondencji
(1)
Czyż Piotr Paweł. Pomiędzy matrycą a papierem. Eksperymenty z płytami graficznymi Feliksa Jabłczyńskiego - grafika który pozostał malarzem
(1)
Dagna Stella (1976- ). Soava Gallone e Elena Makowska: dive del cinema muto italiano
(1)
Danielewicz Iwona (1954- ). Malczewski w Paryżu
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Kuratorem bywać
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). To be an occasional curator
(1)
Diederen Roger (1965- )
(1)
Dobrowolski Witold (1939-2019). Programme related content in the The judgment of Paris by Henryk Siemiradzki
(1)
Dobrowolski Witold (1939-2019). „Posłuszni własnym instynktom”. Etruskowie Herberta
(1)
Domarzewski Andrzej. Motywy ludowe w twórczości witrażowej po 1945 roku na przykładzie wybranych świątyń
(1)
Dorota Iwona
(1)
Dorota Iwona. Teofil Lenartowicz – fascinazioni italiane paesaggistiche artistiche e personali
(1)
Drabarczyk Paweł. A history of insanity in the age of the curatorial turn
(1)
Drabarczyk Paweł. Historia szaleństwa w dobie kuratoringu
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Ołtarz w kaplicy grobowej Tyszkowskich w Kalwarii Pacławskiej
(1)
Dziewicki Tomasz. Kirchner i Witkacy: żywoty równoległe
(1)
Dziubecki Tomasz (1957- )
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Sztuka prymitywna direct carving i brytyjskie środowisko rzeźbiarskie lat pierwszej dekady XX wieku
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(15)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(7)
Kraj wydania
Polska
(30)
Niemcy
(1)
Język
polski
(28)
angielski
(2)
włoski
(1)
Temat
Malarstwo polskie
(10)
Sztuka
(8)
Rysunek polski
(6)
Matejko, Jan (1838-1893)
(5)
Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
(4)
Malarstwo historyczne polskie
(4)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(4)
Grafika polska
(3)
Estetyka
(2)
Malarstwo (szt.plast.)
(2)
Siemiradzki, Henryk (1843-1902)
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka polska
(2)
Teoria obrazu
(2)
Akademizm (szt.plast.)
(1)
Ambroziak, Sylwester (1964- )
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści polscy
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Film
(1)
Gierymski, Aleksander (1850-1901)
(1)
Gryglewicz, Tomasz (1949-2022)
(1)
Herbert, Zbigniew (1924-1998)
(1)
Historycy
(1)
Ikonografia
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kremer, Józef (1806-1875)
(1)
Krytyka artystyczna
(1)
Krzyżaniak Dorota
(1)
Kulczyńska Alina (1957-)
(1)
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung (Monachium)
(1)
Kuratorzy wystaw
(1)
Kępiński, Zdzisław (1911-1978)
(1)
Kłos Małgorzata
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo (szt. plast.)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Narodowe (Poznań)
(1)
Muzeum Sztuki (Łódź)
(1)
Pankiewicz, Józef (1866-1940)
(1)
Pieńkos, Andrzej (1962- )
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Portrety
(1)
Puciata-Pawłowska, Jadwiga (1902-1989)
(1)
Realizm
(1)
Rodakowski, Henryk (1823-1894)
(1)
Rzeźba
(1)
Rzeźba polska
(1)
Symbolizm
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Witraże
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Wystawy sztuki
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: dzieło
Targ na jarzyny
(1)
Temat: czas
1801-
(10)
1901-
(4)
2001-
(4)
1989-
(3)
1701-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1918-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Poznań
(1)
Rzym
(1)
Włochy
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(10)
Katalogi wystaw
(5)
Księgi pamiątkowe
(3)
31 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 11280 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 13068 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 12760 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, ISSN 0079-466X ; t. 38)
Materiały z konf.: Zdzisław Kępiński in memoriam w 30-lecie śmierci, 6-7 listopada 2008 r., Poznań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 27413 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23023 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; ISSN 0556-1019 ; nr 45)
Bibliogr. s. 141-155. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35159 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 36306 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2023 (16)) sygn. II 36305 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 17936 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Okł. wlicz. w pagincję.
Wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 23 czerwca 2023 - 7 stycznia 2024.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 36264 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2023 (15)) sygn. II 36263 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0556-1019 ; nr 38)
Bibliogr. s. 482-516. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29517 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 23.06.2023 - 07.01.2024.
Bibliogr. s. 361-363.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: III 26765 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2023 (14)) sygn. III 26764 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny, 23.06.2023 - 07.01.2024.
Bibliogr. s. 361-363.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 27093 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: (O 2023 (27)) sygn. III 27092 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: III 27017 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia z Teorii i Historii Badań nad Sztuką ; t. 2)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35335 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, ISSN 0079-466X ; t. 44)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35332 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Obraz żywy / pod redakcją Marii Poprzęckiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2015. - 218, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
(Studia z Metodologii Historii Sztuki)
Materiały seminarium metodologicznego SHS w Nieborowie, 23-25 października 2014.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31474 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Katalog wystawy: Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Monachium, 25 marca - 7 sierpnia 2022.
Bibliogr. s. 284-292 i przy notach katalogowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: III 26038 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bęczkowska Urszula. Kasperowicz Ryszard (1968- ). Maj Jacek. Wolańska Joanna (1975- ). Baran Alina (1981- ). Odnaleziona korespondencja Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat) Borowski Andrzej (1945- ). Józef Kremer o literaturze Budrewicz Tadeusz (1951- ). Maria Konopnicka wobec Kremera: zależność czy zbieżność? Haake Michał. Estetyka Józefa Kremera a teoria malarstwa pejzażowego Kasperowicz Ryszard (1968- ). Józef Kremer: na skrzyżowaniu estetyki i historii sztuki? Kowalczuk Urszula. Józef Kremer jako wyzwanie Kunińska Magdalena. Józef Kremer - biografia indywidualna Kunińska Magdalena. Rówieśnicy: Listy niderlandzkie Karla Schnaasego i Listy z Krakowa Józefa Kremera Maj Jacek. Józef Kremer - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Makuch Damian. Nieoczywisty inspirator Marszałek Agnieszka (1963- ). Józef Kremer o dramacie i teatrze Perkowska Urszula (1942-2017). Działalność Józefa Kremera w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Plichta Paweł. Józef Kremer - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Płaszczewska Olga. Pisarskie wcielenia Józefa Kremera Sokołowska Magdalena. Józef Kremer - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Sokołowska Magdalena. Odnaleziona korespondencja Józefa Kremera i jego rodziny (komunikat) Sokołowska Magdalena. Stanowisko Józefa Kremera w sprawie katedry bibliografii na Uniwersytecie Jagiellońskim Stachura-Lupa Renata. Stanisław Tarnowski a estetyka Józefa Kremera Starzyńska-Kościuszko Ewa. Kremer-Trentowski Strzyżewski Mirosław (1961- ). Krytyka literacka na estetycznym marginesie Listów z Krakowa Józefa Kremera (uzupełnienie stanu badań) Węgrzyn Iwona (nauki filologiczne). Krakowskie albumy Józefa Kremera Żelazny Mirosław (1954- ). Wykładnia filozofii Hegla w dziele Józefa Kremera
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 486-553. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 31323 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej