Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(7)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Filip Elżbieta Teresa
(5)
Dudek-Bujarek Teresa
(3)
Kenig Piotr
(3)
Aleksandrowicz Maria (1952- )
(2)
Chorąży Bogusław
(2)
Chorąży Bożena
(2)
Glądys Grażyna
(2)
Madej Grzegorz (1970- )
(2)
Purzycka Iwona
(2)
Bardzińska-Bonenberg Teresa. Environmental protection in lecturing history of architecture and town planning throughout architectural studies
(1)
Bardzińska-Bonenberg Teresa. Tematyka ochrony środowiska w wykładach historii architektury i urbanistyki na studiach architektonicznych
(1)
Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Bednarski Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Białkiewicz Andrzej (1954-2023). An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology
(1)
Białkiewicz Andrzej (1954-2023). Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama
(1)
Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku
(1)
Chmielewski Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting Saratoga National Historic Park NY
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym
(1)
Daszyńska Jolanta. Kosciusko in fighting America 1776-1777
(1)
Daszyńska Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce 1776-1777
(1)
Domarzewski Andrzej. Kosciusko in modern medallic art
(1)
Domarzewski Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie
(1)
Dreszer Sławoj
(1)
Firek Marek. About selected Kosciusko mounds
(1)
Firek Marek. O wybranych kopcach Kościuszki
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). The legend of Kosciusko: between Switzerland and Poland 1817-1927
(1)
Grudzień Sylwia
(1)
Howiacki Tomasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Howiacki Tomasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Hryniewiecka Katarzyna. Nowa fala? Redefinicja relacji miasto-woda na przykładzie błękitno-zielonych założeń
(1)
Kaczorowska Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - badacz amerykańskich dziejów Kościuszki
(1)
Kaczorowska Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - researcher of Kosciusko's american history
(1)
Kapska Dorota
(1)
Kawczak Kinga
(1)
Kocel Agnieszka
(1)
Konopka Jean A. (1937- ). Tadeusz Kościuszko w prasie szwajcarskiej 1815-1817
(1)
Konopka Jean A. (1937- ). Thaddeus Kosciusko in swiss press 1815-1817
(1)
Kowalczyk Rafał (1975?- ). Tadeusz Kościuszko - współtwórca Legii Naddunajskiej
(1)
Kowalczyk Rafał (1975?- ). Thaddeus Kosciusko - the co-founder of Danube Legion
(1)
Kozek Andrzej. Kosciusko 's last will - Australian perspective
(1)
Kozek Andrzej. Testament Kościuszki - australijska perspektywa
(1)
Koźbiał-Grzegorzek Iwona
(1)
Królikowski Jeremi T. (1943- ). Malarstwo krajobrazowe jako wyraz szacunku do natury. Kilka uwag
(1)
Kulig Anna (architektura). Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top
(1)
Kulig Anna (architektura). Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika
(1)
Lachowicz Krzysztof (1944- ). Bookplates in honour of Kosciusko
(1)
Lachowicz Krzysztof (1944- ). Ekslibrysy kościuszkowskie
(1)
Loryś Jan M. Bohater dwóch narodów. O upamiętnieniach Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych
(1)
Loryś Jan M. Hero of two countries. Honoring Thaddeus Kosciusko in the united states
(1)
Makowska Beata. Thaddeus Kosciusko's image in decorations of town houses in Krakow Poznan and Lodz
(1)
Makowska Beata. Wizerunek Tadeusza Kościuszki w dekoracjach kamienic w Krakowie Poznaniu i Łodzi
(1)
Marosz Magdalena. How Kosciusko Mound was built in Krakow. The relation of Ambroży Grabowski
(1)
Marosz Magdalena. Jak sypano kopiec Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Relacja Ambrożego Grabowskiego
(1)
Matlak Marek
(1)
Mełges Hubert. Miejsce racławickiej bitwy jako wzorowy zabytek architektoniczno-przestrzenny (artykuł wspomnieniowy na knawie współpracy gminy Racławice z Politechniką Krakowską)
(1)
Mełges Hubert. The site of the battle of Racławice as a model architectural and spatial monument (recollective article based on the cooperation between the municipality of Racławice and Cracow University of Technology)
(1)
Mizia Małgorzata. A portrait of Thaddeus Kosciusko as seen through the eyes of American Historian (James S. Pula Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty)
(1)
Mizia Małgorzata. Portret Tadeusza Kościuszki oczami amerykańskiego historyka (James S. Pula Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty)
(1)
Nachlik Elżbieta. Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki
(1)
Nachlik Elżbieta. Thaddeus Kosciusko - patron of Cracow University of Technology
(1)
Napieralska Zuzanna. Panorama Racławicka we Wrocławiu
(1)
Napieralska Zuzanna. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław
(1)
Nessel Michał. Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top
(1)
Nessel Michał. Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika
(1)
Ochman-Tarka Patrycja. Bezgłośny komunikat
(1)
Ordon Longina. Disputes in polish historiography and literature about Thaddeus Kosciusko
(1)
Ordon Longina. Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze
(1)
Palmer Philip (1970- )
(1)
Podbiegłowska Sylwia. Inspiracja wychowanie szacunek - natura jako narzędzie kształtowania społeczeństw
(1)
Porada Zbigniew (1946- ). Tadeusz Kościuszko znany i mniej znany
(1)
Porada Zbigniew (1946- ). Thaddeus Kosciusko - the well known and the lesser known figure
(1)
Przesmycka Elżbieta. Dwór Kościuszków na Sławinku w Lublinie
(1)
Przesmycka Elżbieta. Panorama Racławicka we Wrocławiu
(1)
Przesmycka Elżbieta. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław
(1)
Przesmycka Elżbieta. The manor of Kosciuszko family in Sławinek in Lublin
(1)
Raszeja Elżbieta. Od widoku z okna do ekosystemu miasta. Przyroda i krajobraz jako elementy kształtujące strukturę urbanistyczną Bristolu
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Kopiec Kościuszki w Krakowie: Czym jest? I co znaczy?
(1)
Rokosz Mieczysław (1942- ). Krakow's Kosciusko Mound: what is and its significance?
(1)
Romaniak Krystyna (1964- ). Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu
(1)
Romaniak Krystyna (1964- ). The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism
(1)
Rylke Jan (1944- ). Rośliny jako członkowie społeczności globalnej w projektowaniu
(1)
Sieńko Rafał (1974- ). Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Sieńko Rafał (1974- ). History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Tyszkiewicz Adam (1980- ). Tadeusz Kościuszko - legenda polskiego cyncynata
(1)
Tyszkiewicz Adam (1980- ). Thaddeus Kosciusko - the legend of the Polish cincinnatus
(1)
Urbańska Marta A. (1967- ). Woonerf Polski
(1)
Vogt Beata. Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu
(1)
Vogt Beata. The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism
(1)
Wielgosz Andrzej. Niebo gwiaździste ...w projektowaniu
(1)
Woźniak-Koch Milena. Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu
(1)
Woźniak-Koch Milena. Thaddeus Kosciusko's mausoleum in the National Museum in Rapperswil
(1)
Zdzitowiecka Bogumiła
(1)
Zdzitowiecki Vincent
(1)
Łabowicz-Dymanus Karolina
(1)
Żuchowski Filip. Memoriał jako sztuka upamiętnienia
(1)
Żychowska Maria Jolanta (1953- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Język
polski
(7)
Temat
Muzeum Historyczne (Bielsko-Biała)
(2)
Architektura
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Bionika
(1)
Dom Tkacza (Bielsko-Biała)
(1)
Kopiec Kościuszki (Kraków)
(1)
Kościuszko, Tadeusz (1746-1817)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum (Bielsko-Biała)
(1)
Muzeum Etnograficzne (Wrocław)
(1)
Muzeum w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała)
(1)
Obyczaje
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Pocztówki
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Tkactwo
(1)
Urbanistyka
(1)
Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
(1)
Wojsko
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Temat: czas
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(2)
Temat: miejsce
Bielsko-Biała
(2)
Wilamowice
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Sprawozdania
(1)
7 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23460 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 9953 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Wydano w związku z wystawą malarstwa, grafiki, rysunku i kart pocztowych przygotowaną przez Muzeum w Bielsku-Białej i prezentowanej w 2011 r.
Bibliogr. s. 367-368.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 19765 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. okł.: Bionics
Tyt. grzbietowy: Ogólnopolska konferencja naukowa UAP 2017
Bibliogr., netogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33659 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie Bednarski Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow Białkiewicz Andrzej (1954-2023). An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology Białkiewicz Andrzej (1954-2023). Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę Bogdanowska Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki, z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku Chmielewski Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko, from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century Chrzanowski Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting, Saratoga National Historic Park, NY Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym Daszyńska Jolanta. Kosciusko in fighting America 1776-1777 Daszyńska Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce, 1776-1777 Domarzewski Andrzej. Kosciusko in modern medallic art Domarzewski Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie Firek Marek. About selected Kosciusko mounds Firek Marek. O wybranych kopcach Kościuszki Florkowska-Frančić Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927 Florkowska-Frančić Halina (1944- ). The legend of Kosciusko: between Switzerland and Poland 1817-1927 Howiacki Tomasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie Howiacki Tomasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow Kaczorowska Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - badacz amerykańskich dziejów Kościuszki Kaczorowska Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - researcher of Kosciusko's american history Konopka Jean A. (1937- ). Tadeusz Kościuszko w prasie szwajcarskiej 1815-1817 Konopka Jean A. (1937- ). Thaddeus Kosciusko in swiss press 1815-1817 Kowalczyk Rafał (1975?- ). Tadeusz Kościuszko - współtwórca Legii Naddunajskiej Kowalczyk Rafał (1975?- ). Thaddeus Kosciusko - the co-founder of Danube Legion Kozek Andrzej. Kosciusko 's last will - Australian perspective Kozek Andrzej. Testament Kościuszki - australijska perspektywa Kulig Anna (architektura). Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top Kulig Anna (architektura). Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika Lachowicz Krzysztof (1944- ). Bookplates in honour of Kosciusko Lachowicz Krzysztof (1944- ). Ekslibrysy kościuszkowskie Loryś Jan M. Bohater dwóch narodów. O upamiętnieniach Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych Loryś Jan M. Hero of two countries. Honoring Thaddeus Kosciusko in the united states Makowska Beata. Thaddeus Kosciusko's image in decorations of town houses in Krakow, Poznan and Lodz Makowska Beata. Wizerunek Tadeusza Kościuszki w dekoracjach kamienic w Krakowie, Poznaniu i Łodzi Marosz Magdalena. How Kosciusko Mound was built in Krakow. The relation of Ambroży Grabowski Marosz Magdalena. Jak sypano kopiec Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Relacja Ambrożego Grabowskiego Mełges Hubert. Miejsce racławickiej bitwy jako wzorowy zabytek architektoniczno-przestrzenny (artykuł wspomnieniowy na knawie współpracy gminy Racławice z Politechniką Krakowską) Mełges Hubert. The site of the battle of Racławice as a model architectural and spatial monument (recollective article based on the cooperation between the municipality of Racławice and Cracow University of Technology) Mizia Małgorzata. A portrait of Thaddeus Kosciusko as seen through the eyes of American Historian (James S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty) Mizia Małgorzata. Portret Tadeusza Kościuszki oczami amerykańskiego historyka (James S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty) Nachlik Elżbieta. Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki Nachlik Elżbieta. Thaddeus Kosciusko - patron of Cracow University of Technology Napieralska Zuzanna. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław Napieralska Zuzanna. "Panorama Racławicka" we Wrocławiu Nessel Michał. Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top Nessel Michał. Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika Ordon Longina. Disputes in polish historiography and literature about Thaddeus Kosciusko Ordon Longina. Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze Porada Zbigniew (1946- ). Tadeusz Kościuszko znany i mniej znany Porada Zbigniew (1946- ). Thaddeus Kosciusko - the well known and the lesser known figure Przesmycka Elżbieta. Dwór Kościuszków na Sławinku w Lublinie Przesmycka Elżbieta. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław Przesmycka Elżbieta. "Panorama Racławicka" we Wrocławiu Przesmycka Elżbieta. The manor of Kosciuszko family in Sławinek in Lublin Rokosz Mieczysław (1942- ). Kopiec Kościuszki w Krakowie: Czym jest? I co znaczy? Rokosz Mieczysław (1942- ). Krakow's Kosciusko Mound: what is and its significance? Romaniak Krystyna (1964- ). Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu Romaniak Krystyna (1964- ). The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism Sieńko Rafał (1974- ). Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie Sieńko Rafał (1974- ). History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow Tyszkiewicz Adam (1980- ). Tadeusz Kościuszko - legenda polskiego cyncynata Tyszkiewicz Adam (1980- ). Thaddeus Kosciusko - the legend of the Polish cincinnatus Vogt Beata. Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu Vogt Beata. The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism Woźniak-Koch Milena. Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu Woźniak-Koch Milena. Thaddeus Kosciusko's mausoleum in the National Museum in Rapperswil Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Okruchy pamięci Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Scraps of memory
Indeks R0: BMNK
Aut. na skrzydełku okł.
Materiały z konf., 24-25 marca 2017 r., Kraków.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31041 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej