Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(10)
Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
dostępne
(10)
Placówka
Magazyn
(9)
Dział
(1)
Autor
Dobosz Józef (1959- )
(9)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
(3)
Kaczmarek Krzysztof (1964- )
(2)
Strzelczyk Jerzy (1941- )
(2)
Wetesko Leszek (1961- )
(2)
Baron Elżbieta. Polsko-czeska współpraca muzealna z Komeńskim w tle
(1)
Biniaś-Szkopek Magdalena
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Danielewski Marcin (1984- )
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Mediewistyka poznańska o dziejach Czech i relacjach polsko-czeskich
(1)
Firlej Agata. Habsburska belle epoque w czeskim kinie. Idea i estetyka
(1)
Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kócki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
(1)
Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej
(1)
Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus
(1)
Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw u podstaw praca - wkład Profesor Hanny Kócki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
(1)
Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki
(1)
Jaroszyński Adam (ekonomia)
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o Kronice polskiej oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima
(1)
Jasiński Wojciech (historia). Legenda Krystiana - tekst prawdziwie spisany na polecenie św. Wojciecha czy późniejsze fałszerstwo? Dawny i aktualny przedmiot sporu naukowców w świetle nowych i dawnych metod badawczych
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych
(1)
Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7
(1)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(1)
Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany?
(1)
Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu
(1)
Konieczka-Śliwińska Danuta. Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych w latach 2014-2021 - idea działalność wyzwania
(1)
Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego
(1)
Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce
(1)
Kłoczowski Jerzy (1924-2017)
(1)
Makowiecka Marzena. Kręgi paciorki wisiorki talizmany czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich
(1)
Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi paciorki wisiorki talizmany czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich
(1)
Matla-Kozłowska Marzena. Mediewistyka poznańska o dziejach Czech i relacjach polsko-czeskich
(1)
Matlak Marzena
(1)
Piekalski Jerzy (1956- ). Problem początków wodociągów we Wrocławiu
(1)
Piontek Janusz (1945- ). Ludność kultury wielbarskiej - wyniki badań antropologicznych
(1)
Poleski Jacek. Małopolska w X w. w świetle źródeł archeologicznych
(1)
Różański Artur (1976- )
(1)
Różycki Łukasz. Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w De Bellis autorstwa Prokopiusza
(1)
Rączkowski Włodzimierz. Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywaniu metod nieinwazyjnych
(1)
Sawicki Tomasz (archeologia). Przedchrześcijańska konstrukcja kamienna na Górze Lecha w Gnieźnie
(1)
Sikora Jerzy (archeologia). Problem nieco zapomniany?
(1)
Sikora Mateusz (archeologia). Przeprawa mostowa po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - archeologiczne ślady funkcjonowania
(1)
Sikorski Dariusz Andrzej. Tekst jako źródło archeologiczne sensu stricto
(1)
Skibiński Edward
(1)
Skoczylas Janusz (1948- ). Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie
(1)
Sliwka Roman. Współczesne językoznawstwo bohemistyczne w Poznaniu (kierunki badań perspektywy)
(1)
Sosnowski Miłosz. Ile Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu?
(1)
Strzelczyk Jerzy (1941- ). Iroszkoci - kultura książki
(1)
Szymańska Kamila
(1)
Szymańska Kamila. Wilhem Bickerich (1867-1934) i jego dorobek komeniologiczny
(1)
Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Scyld Scaefing czyli tam i z powrotem?
(1)
Tomczak Robert
(1)
Tomczak Robert Tomasz. Wykształcenie młodego kawalera. Studia i edukacja szlachty polskiej w Pradze XVII wieku
(1)
Witkowski Rafał (1967- )
(1)
Wojciechowska Zofia
(1)
Wojtczak Jakub. Przyczynek do badań nad polityką dynastyczną linii ołomunieckiej dynastii Przemyślidów
(1)
Woziński Andrzej (1972- )
(1)
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Dźwięk z przeszłości
(1)
Zamelska-Monczak Kinga. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku w świetle nowszych badań archeologicznych
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Cystersi
(3)
Muzeum Początków Państwa Polskiego (Gniezno)
(2)
Zakony
(2)
Archeologia
(1)
Architektura sakralna
(1)
Ceny
(1)
Cystersi (Gniezno)
(1)
Dioklecjan (cesarz rzymski ; po 230-316)
(1)
Dobosz, Józef (1959- )
(1)
Filologia czeska
(1)
Fundacja
(1)
Grody
(1)
Kazimierz Sprawiedliwy (książę Polski ; 1138-1194)
(1)
Kościół
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Rękopisy europejskie
(1)
Rękopisy iluminowane europejskie
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Transport
(1)
Współpraca kulturalna
(1)
Temat: czas
1101-
(8)
1201-
(7)
1001-
(6)
1301-
(6)
1401-
(6)
1501-
(5)
1901-
(4)
901-
(4)
1601-
(3)
1701-
(3)
1801-
(3)
2001-0
(2)
701-
(2)
801-
(2)
201-
(1)
301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Czechy
(1)
Rzym (państwo)
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
10 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Scripta Minora / pod red. Józefa Dobosza ; ISSN 1426-8795 ; 8)
Na książce błędne numery ISBN-ów.
Na s. red.: Praca magisterska napisana na seminarium prof. dr. hab. Kazimierza Ilskiego i nagrodzona w Konkursie im. Kazimierza Tymienieckiego w roku 2010.
Bibliogr. s. 111-116.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: Gabinet Numizmatyczny sygn. II 34921 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: Kat. 17833 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monasticon Cisterciense Poloniae / red. Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek ; t. 1)
Summ.
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 10420/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monasticon Cisterciense Poloniae / red. Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek ; t. 2)
Bibliogr. s. 393-501. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 10420/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISSN 1234-2041 ; 2)
(Państwo Polskie w Pierwszych Wiekach)
Bibliogr. s. 221-239. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 14058 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Publikacje Instytutu Historii ; 170)
Publikacja upamiętniająca sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Józefa Dobosza.
Bibliogr. prac Józefa Dobosza s. 23-41. Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33168 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji naukowej: "Wokół wielkopolskich badań i inicjatyw czechoznawczych", 24-25 września 2021 r., Leszno.
Bibliogr. s. 143-153.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35410 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań? Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej Goszczyńska Jolanta. Działalność Profesor Hanny Kóčki-Krenz jako Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Graczyńska Marta. Katedry Europy Środkowej Guliński Jacek (1950- ). Od podstaw, u podstaw, praca - wkład Profesor Hanny Kóčki-Krenz w działalność i rozwój Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Gulczyński Andrzej. Z Janem Matejką od Ostrowa Tumskiego do Collegium Minus Janiak Tomasz (archeologia). Kamień węgielny lapis primarius z katedry przedromańskiej w Gnieźnie Jankowska Dobrochna (1944- ). Niełatwe dobrego początki Jasiński Tomasz (1951- ). Uwagi Wilhelma Meyera ze Spiry (1845-1917) o "Kronice polskiej" oraz addenda o najważniejszym leoninie Galla Anonima Jurek Tomasz (1962- ). Nad legendą poznańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny Kajzer Leszek (1944-2016). O bracie Simonie z Wąchocka, czyli o interpretacjach w badaniach archeologiczno-architektonicznych Kara Michał (1964- ). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z Poznania-Sołacza przy ul. Góralskiej nr 7 Kittel Piotr. Problem nieco zapomniany? Kola Andrzej (1940- ). Nowe źródła archeologiczne do wczesnośredniowiecznego warzelnictwa soli w Kołobrzegu Kowalczyk Elżbieta (1945- ). Grudusk - gród falsyfikatu mogileńskiego Krenz-Niedbała Marta. Choroby dzieci wynikające z niedoborów pokarmowych w średniowiecznej Polsce Makowiecka Marzena. Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Makowiecki Daniel (1959- ). Kręgi, paciorki, wisiorki, talizmany, czyli przyczynek do poznania pozautylitarnego znaczenia ryb u ludów prahistorycznych i wczesnohistorycznych na ziemiach polskich Piekalski Jerzy (1956- ). Problem początków wodociągów we Wrocławiu Piontek Janusz (1945- ). Ludność kultury wielbarskiej - wyniki badań antropologicznych Poleski Jacek. Małopolska w X w. w świetle źródeł archeologicznych Rączkowski Włodzimierz. Praktyki badawcze archeologów: kilka refleksji o wykorzystywaniu metod nieinwazyjnych Różycki Łukasz. Nie taki barbarzyńca straszny - obraz Słowian w "De Bellis" autorstwa Prokopiusza Sawicki Tomasz (archeologia). Przedchrześcijańska konstrukcja kamienna na Górze Lecha w Gnieźnie Sikora Jerzy (archeologia). Problem nieco zapomniany? Sikora Mateusz (archeologia). Przeprawa mostowa po zachodniej stronie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - archeologiczne ślady funkcjonowania Sikorski Dariusz Andrzej. Tekst jako źródło archeologiczne sensu stricto Skoczylas Janusz (1948- ). Głazy narzutowe wykorzystywane we wczesnośredniowiecznym budownictwie Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Scyld Scaefing, czyli tam i z powrotem? Sosnowski Miłosz. Ile Pieczyngów nawrócił Brunon z Kwerfurtu? Strzelczyk Jerzy (1941- ). Iroszkoci - kultura książki Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). "Dźwięk z przeszłości" Zamelska-Monczak Kinga. Umocnienia wczesnośredniowiecznego grodu w Santoku w świetle nowszych badań archeologicznych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac Hanny Kóčki-Krenz s. 73-89.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31118/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej