Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
Placówka
Magazyn
(3)
Autor
Abgarowicz Grzegorz (nauki o bezpieczeństwie). Zarządzanie bezpieczeństwem w przypadku zagrożeń terrorystycznych
(1)
Abramów Joanna. Wykorzystanie roślin przez mieszkańców osady in Culmine
(1)
Abramów Joanna. Zestawienie szczątków roślin (z badań w latach 2002-2007)
(1)
Abramów Joanna. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : organizacja przestrzenno-funkcjonalna północno-wschodniej części osady w świetle wyników analizy archeobotanicznej
(1)
Abramów Joanna. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : szczątki roślin zielonych
(1)
Abramów Joanna. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : użytkowanie wybranych obiektów i ich wewnętrzny podział funkcjonalony
(1)
Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach
(1)
Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego
(1)
Bienias Dorota. Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych
(1)
Bienias Dorota. Wykorzystanie roślin przez mieszkańców osady in Culmine
(1)
Bienias Dorota. Zestawienie szczątków drzew i krzewów (z badań w latach 2002-2007)
(1)
Bienias Dorota. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : organizacja przestrzenno-funkcjonalna północno-wschodniej części osady w świetle wyników analizy archeobotanicznej
(1)
Bienias Dorota. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : szczątki antrakologiczne
(1)
Bienias Dorota. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : użytkowanie wybranych obiektów i ich wewnętrzny podział funkcjonalony
(1)
Bigoś-Bojarska Maria. Nadzór w trakcie instalacji urządzeń zabezpieczających w obiektach zabytkowych
(1)
Bogusz Artur. Ochrona danych osobowych
(1)
Bojarski Jacek (1967- ). Kontekst archeologiczno-historyczny
(1)
Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana?
(1)
Błędowski Piotr. Kontekst archeologiczno-historyczny
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski?
(1)
Chudziak Wojciech (1962- )
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Kontekst archeologiczno-historyczny
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych
(1)
Czop Janusz (1967- ). Konserwatorska ochrona zbiorów muzealnych
(1)
Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim?
(1)
Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa
(1)
Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu stanowisko 4
(1)
Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy
(1)
Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna woj kujawsko-pomorskie
(1)
Kaźmierczak Ryszard (archeologia). Kontekst archeologiczno-historyczny
(1)
Kocewiak Sławomir
(1)
Kocewiak Sławomir. Strategia bezpieczeństwa a zapobieganie przestępczości w muzeach
(1)
Kociołek Krzysztof T. Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami i przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych
(1)
Kowalczuk Paweł. Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynku
(1)
Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego gm. Murowana Goślina woj. wielkopolskie stan. 1
(1)
Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa
(1)
Kulas Szymon. Inwestycje w system bezpieczeństwa
(1)
Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych gm. Wąpielsk woj. kujawsko-pomorskie
(1)
Majewski Marcin (1975- ). Patryca matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego
(1)
Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego?
(1)
Noryśkiewicz Agnieszka (1970- )
(1)
Noryśkiewicz Agnieszka (1970- ). Osadnictwo w północno-zachodniej częsci strefy chełmińsko-dobrzyńskiej w świetle analizy palinologicznej
(1)
Noryśkiewicz Agnieszka (1970- ). Stan badań paleobotanicznych : badania palinologiczne
(1)
Olbrycht Jacek. Zarządzanie ryzykiem
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium?
(1)
Pawłowski Krzysztof. Obieg dokumentów niejawnych
(1)
Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu
(1)
Plichta Edyta. Ewakuacja ludzi i zbiorów
(1)
Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli
(1)
Różański Artur (1976- )
(1)
Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku
(1)
Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze
(1)
Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach
(1)
Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes
(1)
Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego gm. Murowana Goślina woj. wielkopolskie stan. 1
(1)
Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu gm. Dominowo woj. wielkopolskie stanowisko 4
(1)
Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę
(1)
Sperczak Tomasz. Bezpieczeństwo IT w muzeach
(1)
Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli
(1)
Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku woj. zachodniopomorskie w świetle źródeł archeologicznych
(1)
Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie
(1)
Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32) pow. krakowski woj. małopolskie
(1)
Sójkowska-Socha Julianna. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę
(1)
Tabaka Arkadiusz. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego
(1)
Teska Milena (1984- ). Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna woj kujawsko-pomorskie
(1)
Wawrzyniak Mateusz. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna woj kujawsko-pomorskie
(1)
Wawrzyniak Piotr. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu
(1)
Weinkauf Marcin. Kontekst archeologiczno-historyczny
(1)
Wetesko Leszek (1961- ). Słów kilka o XVI-wiecznym wyposażeniu grobowym z katedry gnieźnieńskiej
(1)
Wierzbicki Jacek (1958- ). Dwa pierścienie bursztynowe z grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych w Łupawie pow. słupski stan. 18
(1)
Wiewióra Marcin. Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim - wstępne podsumowanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych
(1)
Wojenka Michał. Ostroga płytkowo-nitowa z Jaroszowca pow. Olkusz
(1)
Wojnicz Joanna. Skarb z kraju Milczan
(1)
Wojtaszewski Piotr. Ochrona przeciwpożarowa w muzeach
(1)
Wrzesińska Anna (archeologia). Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach
(1)
Wrzesiński Jacek. Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim?
(1)
Wrzesiński Jacek. Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach
(1)
Świercz Teresa. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku woj. zachodniopomorskie w świetle źródeł archeologicznych
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Archeologia
(1)
Grody
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Muzealnictwo
(1)
Osadnictwo
(1)
Paleobotanika
(1)
Temat: czas
1001-
(2)
1101-
(2)
1201-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
901-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
401-
(1)
501-
(1)
Temat: miejsce
Kałdus
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32224 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Mons Sancti Laurentii / red. serii Wojciech Chudziak ; t. 8)
Autor
Chudziak Wojciech (1962- ). Noryśkiewicz Agnieszka (1970- ). Chudziak Wojciech (1962- ). Kontekst archeologiczno-historyczny Błędowski Piotr. Kontekst archeologiczno-historyczny Bojarski Jacek (1967- ). Kontekst archeologiczno-historyczny Kaźmierczak Ryszard (archeologia). Kontekst archeologiczno-historyczny Weinkauf Marcin. Kontekst archeologiczno-historyczny Bienias Dorota. Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych Chudziak Wojciech (1962- ). Stan badań paleobotanicznych : badania makroskopowych szczątków roślinnych Noryśkiewicz Agnieszka (1970- ). Stan badań paleobotanicznych : badania palinologiczne Abramów Joanna. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : szczątki roślin zielonych Bienias Dorota. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : szczątki antrakologiczne Abramów Joanna. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : użytkowanie wybranych obiektów i ich wewnętrzny podział funkcjonalony Bienias Dorota. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : użytkowanie wybranych obiektów i ich wewnętrzny podział funkcjonalony Abramów Joanna. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : organizacja przestrzenno-funkcjonalna północno-wschodniej części osady w świetle wyników analizy archeobotanicznej Bienias Dorota. Źródła archeobotaniczne z nawarstwień północno-wschodniej części osady (stanowisko 2) : organizacja przestrzenno-funkcjonalna północno-wschodniej części osady w świetle wyników analizy archeobotanicznej Abramów Joanna. Wykorzystanie roślin przez mieszkańców osady in Culmine Bienias Dorota. Wykorzystanie roślin przez mieszkańców osady in Culmine Noryśkiewicz Agnieszka (1970- ). Osadnictwo w północno-zachodniej częsci strefy chełmińsko-dobrzyńskiej w świetle analizy palinologicznej Abramów Joanna. Zestawienie szczątków roślin (z badań w latach 2002-2007) Bienias Dorota. Zestawienie szczątków drzew i krzewów (z badań w latach 2002-2007)
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 437-446.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22681 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Różański Artur (1976- ). Andrzejewska Aldona. Kabłączki skroniowe w grobach mężczyzn z Wandynowa na Kujawach Antowska Olga (1976- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Banaszak Danuta. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Bojarski Jacek (1967- ). Pierścionki z inskrypcjami ze stanowiska 2 w Kałdusie - przyczynek do badań nad kulturą duchową mieszkańców wczesnośredniowiecznego Chełmna Buko Andrzej (1947- ). Katastrofa budowlana? Chorowska Małgorzata (1958- ). Wrocławskie pałace śląskich Henryków - najmłodsze palatia na terenie Polski? Duczko Władysław (1946- ). Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Grążawski Kazimierz (1957- ). Późnośredniowieczna figurka konika z jeźdźcem z Działdowa Indycka Elżbieta (1960- ). Metalowa płytka z dekoracją ornamentalną (zawieszka?) z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4 Jakubowski Karol. Analiza spektometryczna wybranych elementów wyposażenia z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Janowski Andrzej Stanisław. Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Jaworski Krzysztof (1961- ). Nieznana srebrna lunula z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Niemczy Kaczmarska Patrycja. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Kowalczyk Andrzej (1983- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Krzepkowski Marcin (1976- ). O metalowych elementach stroju i ozdobach mieszkańców średniowiecznego Zwanowa Lewandowska Jadwiga (historia). Stilus z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, woj. kujawsko-pomorskie Majewski Marcin (1975- ). Patryca, matryce i kafle renesansowe - nowe odkrycie z Pomorza Zachodniego Mazur Anna. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Mazur Krzysztof. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Michniewicz Jacek (1964- ). Rozważania o najstarszych cegłach z Poznania Niemiec Dariusz (1974- ). Gotycka posadzka z XV wieku w kościele Dominikanów w Krakowie dziełem wielkopolskiego warsztatu ceramicznego? Olszacki Tomasz (1981- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Olszacki Tomasz (1981- ). Ostatnie palatium? Pietrzak Janusz. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Poklewska-Koziełł Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Rębkowski Marian (1960- ). Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Płotach Różański Artur (1976- ). Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku Różański Artur (1976- ). Duo plebani in Thulcze Schirren Michael. Nicht meht im Zeichen des Kreuzes... Sikorski Andrzej (1953- ). Nóż osobisty z Ostrowa Radzimskiego, gm. Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, stan. 1 Sikorski Andrzej (1953- ). Ślady tekstyliów na plakietce i druciku z grobu 9/04 w Gieczu, gm. Dominowo, woj. wielkopolskie, stanowisko 4 Socha Krzysztof. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sójkowska-Socha Julianna. Archeologia siedziby biskupów lubuskich w Górzycy - wprowadzenie w problematykę Sprenger Magdalena. Modna para z renesansowych kafli Stolpiak Barbara. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Sulkowska-Tuszyńska Krystyna (1957- ). Odkrywanie, badanie i prezentacja architektury klasztoru Norbertanek w Strzelnie Sztyber Agata. Wyjątkowy pierścionek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach (stan. 32), pow. krakowski, woj. małopolskie Świercz Teresa. Budynek konwersów dawnego opactwa cystersów w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie, w świetle źródeł archeologicznych Tabaka Arkadiusz. Equs aureus - fragment złotej kaptorgi z wizerunkiem konia z Ostrowa Lednickiego Teska Milena (1984- ). Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Mateusz. Nowe znaleziska zapinek z okresu wpływów rzymskich z rejonu Strzelna, woj, kujawsko-pomorskie Wawrzyniak Piotr. Przyczynek do badań nad architekturą podominikańskiego kościoła w Poznaniu Wetesko Leszek (1961- ). Słów kilka o XVI-wiecznym wyposażeniu grobowym z katedry gnieźnieńskiej Wierzbicki Jacek (1958- ). Dwa pierścienie bursztynowe z grobowca megalitycznego kultury pucharów lejkowatych w Łupawie, pow. słupski, stan. 18 Wiewióra Marcin. Zamek krzyżacki w Kowalewie Pomorskim - wstępne podsumowanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych Wojenka Michał. Ostroga płytkowo-nitowa z Jaroszowca, pow. Olkusz Wojnicz Joanna. Skarb z kraju Milczan Wrzesińska Anna (archeologia). Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach Wrzesiński Jacek. Bóg Skandynawów na Ostrowie Lednickim? Wrzesiński Jacek. Srebrna obrączka z grobu wczesnośredniowiecznego w Dziekanowicach
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31118/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej