Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(5)
Autor
Binkowska Dagmara
(3)
Michalska Maria (1980- )
(2)
Tylewska-Ostrowska Zofia (1972- )
(2)
Więcek Anna (1974- )
(2)
Adamska Magdalena. Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w wieku XIX. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego
(1)
Adamska Magdalena. The trends in European print collecting in the 19th century. The case study of Maciej Wodziński’s Collection
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Publicystyki i literatki na łamach Gazety Kaliskiej 1893-1914
(1)
Bachórz Józef (1934- )
(1)
Baliński Aleksander
(1)
Binkowska Dagmara. Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim
(1)
Binkowska Dagmara. Polska pisarka w niemieckojęzycznym Gdańsku. Stanisława Przybyszewska i jej próby zaistnienia w świecie literackim na podstawie niepublikowanych utworów
(1)
Binkowska Dagmara. The book collection of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz in the Danziger Stadtbibliothek and the struggle to preserve Gdańsk’s cultural identity after the Prussian partition
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecii skazki pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facecje bajki przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz
(1)
Borodihin Andrej Urʹevic (1960- ). Facetiae fairy tales and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz
(1)
Bożewicz Marta. Życie codzienne Polek w świetle danych sondażowych
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Chrobaczyńska-Plucińska Edyta. Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985). Szkic do biografii
(1)
Chrościcki Wojciech. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Chrościcki Wojciech. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. Katalog rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – zagadnienia metodologiczne
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara. The catalogue of Jan Matejko’s drawings in the collection of the National Museum in Krakow – methodological issues
(1)
Ciechańska Marzenna. Conservation issues concerning 19th-century collections
(1)
Ciechańska Marzenna. Zbiory XIX-wieczne a problemy konserwatorskie
(1)
Czapalska Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
(1)
Czapalska Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw
(1)
Czapiewska Elżbieta
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - rzeźbiarz i jego zbiory
(1)
Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - the sculptor and his collection
(1)
Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Dragońska Urszula. Izydor Krzemicki’s collection of Chiaroscuro woodcuts in Lviv
(1)
Dragońska Urszula. Lwowska kolekcja drzeworytów światłocieniowych Izydora Krzemickiego
(1)
Dzienis Helena (1942- )
(1)
Długopolska Iwona. Edward Goldstein – 19th-century physician anthropologist collector and his library
(1)
Długopolska Iwona. Edward Goldstein – XIX-wieczny lekarz antropolog kolekcjoner i jego biblioteka
(1)
Ewert Grażyna
(1)
Frąckowska Anna (1979- )
(1)
Gryzio Beata (1970- )
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. K ismorii kniznogo sobrania Ksaveria Kosseckogo (1778-1857)
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. On the History of the Book Collection of Ksawery Kossecki (1778–1857)
(1)
Iluseckina Tatʹana Nikolaeva. Z historii księgozbioru Ksawerego Kosseckiego (1778–1857)
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Kobiecy punkt widzenia: w świetle listów do Polskiego Radia i Telewizji w PRL
(1)
Jazdon Artur (1956- ). The University Library in Poznań experiences in organising regional collections
(1)
Jazdon Artur (1956- ). Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- )
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Kacprzak Marta M. (1973- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Korsak-Truszczyńska Monika. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów
(1)
Korsak-Truszczyńska Monika. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators
(1)
Kotowski Robert (1970- ). Przemiany obyczajowe a wychowanie dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Kubiak Agnieszka
(1)
Kwiatkowska Aneta (1976- )
(1)
Larczyńska Agata (1984- )
(1)
Lichnerowicz Ewa
(1)
Lis Sabina
(1)
Lisicenok Elena Aleksandrovna. Bookmarks as a source for studies on the history of everyday life of the Polish nobility in the 19th century (a case study of the library of Józef Żaba from Szszo)
(1)
Lisicenok Elena Aleksandrovna. Zakładka książkowa jako źródło do badań nad historią codzienności szlachty polskiej w XIX wieku (na przykładzie biblioteki Józefa Żaby z Szsza)
(1)
Madeja-Grzyb Magdalena
(1)
Magiera Władysława (1955- ). Kobiety w Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego
(1)
Meller Beata
(1)
Ogonowska Ewa
(1)
Olczak Zbigniew (1975- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi
(1)
Olczak Zbigniew (1975- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections
(1)
Pelczar Maria (1940- )
(1)
Pietrzkiewicz Dorota. Grand-dam Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska
(1)
Pinkiewicz Paweł
(1)
Potrzebnicka Ewa. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland
(1)
Potrzebnicka Ewa. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej
(1)
Przepałkowska Izabela. The purchase of prints at an auction in Poznań in 1818 - Reconstruction of the origin and characteristics of the first acquisitions of the University of Warsaw Library’s Print Room
(1)
Przepałkowska Izabela. Zakup rycin na poznańskiej aukcji w 1818 roku – rekonstruk- cja pochodzenia i charakterystyka pierwszych nabytków Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Pętlicka Wanda
(1)
Ratyński Mateusz. Zofia Dąbska z domu Woyniłłowiecz (1882-1928). Zarys biografii działaczki społecznej i politycznej
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restituting or collecting remnants? Opportunities and difficulties in consolidating the remains of the Sierakowski Family collection in the Polish Gentry Museum in Waplewo Wielkie
(1)
Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restytucja czy gromadzenie szczątków? Szanse i trudno- ści w scalaniu pozostałości kolekcji Sierakowskich w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim
(1)
Sarnowska-Jackowska Krystyna Maria (1942- )
(1)
Sokołowska Maria (1965- )
(1)
Staniów Bogumiła (1962- ). Wizerunek kobiety kreowany na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w PRL-u
(1)
Szewczyk Joanna. Wywołane z milczenia. Polski reportaż herstoryczny ostatnich lat
(1)
Szybowska Urszula
(1)
Talbierska Jolanta (1956- )
(1)
Talbierska Jolanta (1956- ). Nineteenth-century collections. Definition organisation and research methodology
(1)
Talbierska Jolanta (1956- ). Zbiory XIX-wieczne. Definicja organizacja i metodyka badań
(1)
Troak Irina Sergeevna. Arkady Tolochanov’s letters to Jan Baudouin de Courtenay as a source for the history of book collecting and readership in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th century
(1)
Troak Irina Sergeevna. Lis'ta Arkadia Tolocanova k Anu Boduenu de Kurtene kak istocnik po istorii knigosobiratel'stva i ctenia v Carstve Pol'skom vo vtoroj polovine XIX veka
(1)
Troak Irina Sergeevna. Listy Arkadego Tołoczanowa do Jana Baudouina de Courtenay jako źró- dło do historii kolekcjonerstwa książki i czytelnictwa w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Udin Aleksej Aleksandrovic. Facecii skazki pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc
(1)
Udin Aleksej Aleksandrovic. Facecje bajki przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz
(1)
Udin Aleksej Aleksandrovic. Facetiae fairy tales and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz
(1)
Wakułowska-Kapcia Klaudia. Samotna i nieszczęśliwa? Listy czytelniczek do redakcji Przyjaciółki
(1)
Walczak Anna (bibliotekarstwo)
(1)
Wytyk Anna
(1)
Wójtowicz Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbio- rach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie
(1)
Wójtowicz Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw
(1)
Zając Izabela (konserwatorstwo). Preservation and conservation of 19th-century photographic albums. Case study of albumy Olszyńskiego (Olszyński’s Albums)
(1)
Zając Izabela (konserwatorstwo). Zagadnienia związane z ochroną i konserwacją XIX-wiecznych albumów fotograficznych na przykładzie Albumów Olszyńskiego
(1)
Zatorska Matylda. (Nie)obecne? Kilka uwag o popularyzacji historii polskich kobiet w XX i XXI wieku
(1)
Zerek Bogdan Filip. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland
(1)
Zerek Bogdan Filip. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej
(1)
Zielińska Katarzyna Ewa. Może i wy spróbujecie? Aktywność publiczna dziewcząt w treściach czasopism dla młodzieży w latach 1919-1961
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Zbiory biblioteczne
(3)
Biblioteka Gdańska PAN
(2)
Bibliografia
(1)
Bibliografia adnotowana
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Kobieta
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Książka
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: czas
1701-
(3)
1801-
(3)
1901-
(3)
2001-0
(3)
1501-
(2)
1601-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
Temat: miejsce
Gdańsk
(2)
Gatunek
Czasopisma kobiece polskie
(1)
Kalendarium
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Gdańska / rada red. Józef Bachórz [et al.]. literatura)
Bibliografia publ. łac., pol., niem., ang., wł., fr., gr.
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25692/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23526 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Historyczna ; 10)
Autor
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- ). Andrysiak Ewa (1955- ). Publicystyki i literatki na łamach "Gazety Kaliskiej" 1893-1914 Binkowska Dagmara. Polska pisarka w niemieckojęzycznym Gdańsku. Stanisława Przybyszewska i jej próby zaistnienia w świecie literackim, na podstawie niepublikowanych utworów Bożewicz Marta. Życie codzienne Polek w świetle danych sondażowych Chrobaczyńska-Plucińska Edyta. Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985). Szkic do biografii Jarosz Dariusz (1959- ). Kobiecy punkt widzenia: w świetle listów do Polskiego Radia i Telewizji w PRL Kotowski Robert (1970- ). Przemiany obyczajowe a wychowanie dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym Magiera Władysława (1955- ). Kobiety w Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego Pietrzkiewicz Dorota. "Grand-dam" Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska Ratyński Mateusz. Zofia Dąbska z domu Woyniłłowiecz (1882-1928). Zarys biografii działaczki społecznej i politycznej Staniów Bogumiła (1962- ). Wizerunek kobiety kreowany na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w PRL-u Szewczyk Joanna. Wywołane z milczenia. Polski reportaż herstoryczny ostatnich lat Wakułowska-Kapcia Klaudia. Samotna i nieszczęśliwa? Listy czytelniczek do redakcji "Przyjaciółki" Zatorska Matylda. (Nie)obecne? Kilka uwag o popularyzacji historii polskich kobiet w XX i XXI wieku Zielińska Katarzyna Ewa. Może i wy spróbujecie? Aktywność publiczna dziewcząt w treściach czasopism dla młodzieży w latach 1919-1961
Bibliogr., netografie przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 36905 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kacprzak Marta M. (1973- ). Talbierska Jolanta (1956- ). Adamska Magdalena. Nurty europejskiego kolekcjonerstwa grafiki w wieku XIX. Casus kolekcji Macieja Wodzińskiego Adamska Magdalena. The trends in European print collecting in the 19th century. The case study of Maciej Wodziński’s Collection Binkowska Dagmara. Księgozbiór Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Danziger Stadtbibliothek a walka o zachowanie gdańskiej tożsamości kulturowej po zaborze pruskim Binkowska Dagmara. The book collection of Krzysztof Celestyn Mrongowiusz in the Danziger Stadtbibliothek and the struggle to preserve Gdańsk’s cultural identity after the Prussian partition Borodihin Andrej Ûrʹevič (1960- ). Facecii, skazki, pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc Borodihin Andrej Ûrʹevič (1960- ). Facecje, bajki, przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz Borodihin Andrej Ûrʹevič (1960- ). Facetiae, fairy tales, and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz Ciciora-Czwórnóg Barbara. Katalog rysunków Jana Matejki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie – zagadnienia metodologiczne Ciciora-Czwórnóg Barbara. The catalogue of Jan Matejko’s drawings in the collection of the National Museum in Krakow – methodological issues Ciechańska Marzenna. Conservation issues concerning 19th-century collections Ciechańska Marzenna. Zbiory XIX-wieczne a problemy konserwatorskie Chrościcki Wojciech. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów Chrościcki Wojciech. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators Czapalska Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie Czapalska Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - rzeźbiarz i jego zbiory Czarnocka Anna (1956- ). Franciszek Black (1881–1959) - the sculptor and his collection Długopolska Iwona. Edward Goldstein – XIX-wieczny lekarz, antropolog, kolekcjoner i jego biblioteka Długopolska Iwona. Edward Goldstein – 19th-century physician, anthropologist, collector, and his library Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi Dołęgiewicz Wojciech (1983- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections Dragońska Urszula. Izydor Krzemicki’s collection of Chiaroscuro woodcuts in Lviv Dragońska Urszula. Lwowska kolekcja drzeworytów światłocieniowych Izydora Krzemickiego Ilûšečkina Tatʹâna Nikolaeva. K ismorii knižnogo sobraniâ Ksaveriâ Kosseckogo (1778-1857) Ilûšečkina Tatʹâna Nikolaeva. On the History of the Book Collection of Ksawery Kossecki (1778–1857) Ilûšečkina Tatʹâna Nikolaeva. Z historii księgozbioru Ksawerego Kosseckiego (1778–1857) Jazdon Artur (1956- ). The University Library in Poznań experiences in organising regional collections Jazdon Artur (1956- ). Z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad organizacją regionalnych zbiorów bibliotecznych Kacprzak Marta M. (1973- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi Kacprzak Marta M. (1973- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections Korsak-Truszczyńska Monika. Druki XIX-wieczne - wciąż nowe wyzwania dla konserwatorów Korsak-Truszczyńska Monika. Nineteenth-century books - constantly new challenges for conservators Lisičenok Elena Aleksandrovna. Bookmarks as a source for studies on the history of everyday life of the Polish nobility in the 19th century (a case study of the library of Józef Żaba from Szszo) Lisičenok Elena Aleksandrovna. Zakładka książkowa jako źródło do badań nad historią codzienności szlachty polskiej w XIX wieku (na przykładzie biblioteki Józefa Żaby z Szsza) Olczak Zbigniew (1975- ). Kolekcja Waleriana Płatonowicza Płatonowa w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Z pro- blemów badań proweniencyjnych nad księgozbiorami XIX-wiecznymi Olczak Zbigniew (1975- ). Valerian Platonovich Platonov’s Collection in the University of Warsaw Library. Problems of provenance studies of 19th-century book collections Potrzebnicka Ewa. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland Potrzebnicka Ewa. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej Przepałkowska Izabela. The purchase of prints at an auction in Poznań in 1818 - Reconstruction of the origin and characteristics of the first acquisitions of the University of Warsaw Library’s Print Room Przepałkowska Izabela. Zakup rycin na poznańskiej aukcji w 1818 roku – rekonstruk- cja pochodzenia i charakterystyka pierwszych nabytków Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restituting or collecting remnants? Opportunities and difficulties in consolidating the remains of the Sierakowski Family collection in the Polish Gentry Museum in Waplewo Wielkie Rzyska-Laube Dobromiła (1975- ). Restytucja czy gromadzenie szczątków? Szanse i trudno- ści w scalaniu pozostałości kolekcji Sierakowskich w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Talbierska Jolanta (1956- ). Nineteenth-century collections. Definition, organisation, and research methodology Talbierska Jolanta (1956- ). Zbiory XIX-wieczne. Definicja, organizacja i metodyka badań Troâk Irina Sergeevna. Arkady Tolochanov’s letters to Jan Baudouin de Courtenay as a source for the history of book collecting and readership in the Kingdom of Poland in the second half of the 19th century Troâk Irina Sergeevna. Listy Arkadego Tołoczanowa do Jana Baudouina de Courtenay jako źró- dło do historii kolekcjonerstwa książki i czytelnictwa w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku Troâk Irina Sergeevna. Lis'ta Arkadiâ Toločanova k Ânu Boduènu de Kurtenè kak istočnik po istorii knigosobiratel'stva i čteniâ v Carstve Pol'skom vo vtoroj polovine XIX veka Ûdin Aleksej Aleksandrovič. Facecii, skazki, pol'skie poslovicy v sobranii V. N. Peretca i V. P. Andrianovoj-Peretc Ûdin Aleksej Aleksandrovič. Facecje, bajki, przysłowia polskie w księgozbiorze Władimira Nikołajewicza Peretza i Warwary Pawłowny Adrianowej-Peretz Ûdin Aleksej Aleksandrovič. Facetiae, fairy tales, and Polish proverbs in the book collection of Vladimir Nikolaevich Peretz and Varvara Pavlovna Adrianova-Peretz Wójtowicz Małgorzata. Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbio- rach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie Wójtowicz Małgorzata. The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw Zając Izabela (konserwatorstwo). Preservation and conservation of 19th-century photographic albums. Case study of albumy Olszyńskiego (Olszyński’s Albums) Zając Izabela (konserwatorstwo). Zagadnienia związane z ochroną i konserwacją XIX-wiecznych albumów fotograficznych na przykładzie Albumów Olszyńskiego Zerek Bogdan Filip. Methods of conservation of the 19th-century collections in the National Library of Poland Zerek Bogdan Filip. Metody konserwacji zbiorów XIX-wiecznych w Bibliotece Narodowej
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa, 29-30 listopada 2017 r.
Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35429, II 35416 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej