Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(19)
Forma i typ
Książki
(19)
Dostępność
dostępne
(18)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(19)
Autor
Jarosz Andrzej (1971-2019)
(12)
Wincencjusz-Patyna Anita (1971- )
(7)
Szewczyk Jacek (1958- )
(6)
Helim Sylwia
(5)
Banaś Barbara (1970- )
(3)
Kaziów Małgorzata
(2)
Mikołajczak Tomasz
(2)
Miłkowska Dorota
(2)
Banaś Paweł (1941- )
(1)
Baworowska Barbara. Cwenarski Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż
(1)
Bell Peter. Cygan - Otto Mueller
(1)
Bornscheuer Marion. Otto Mueller i Wilhelm Lehmbruck
(1)
Brade Johanna (1960- ). Akademia Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu
(1)
Brade Johanna (1960- ). Studentki i studenci Ottona Muellera
(1)
Debien Genevieve. Johny Friedlaender - student-buntownik i odnowiciel barwnej akwaforty
(1)
Debien Genevieve. Marg Moll - rzeźbiarka graficzka i jej międzynarodowe kontakty artystyczne
(1)
Droste Magdalena (1948- ). Przeklęte lata
(1)
Dziewiecka Emilia. Wędrujące pomniki - przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia Szczecina i Gdańska w latach 1956–1965
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Bez oparcia o dawne tradycje… - wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich
(1)
Fischer Isabel. Sztuka to rzecz magiczna
(1)
Gołaczyńska Magdalena. Międzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego - Wrocław jako forum dla Europy
(1)
Gładkowska Ewa. Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna - między ludowością socrealizmem a polską racją stanu
(1)
Głuchowska Lidia (1973- )
(1)
Głuchowska Lidia (1973- ). Ekspresjonizm w sztuce polskiej - przegląd najważniejszych zjawisk
(1)
Głuchowska Lidia (1973- ). Sztuka polityka i eskapizm
(1)
Hanak Lucjan. Ignacy Bogdanowicz nowator – organizator i artysta
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Mitologia piastowska – forma funkcja kontekst w pomnikach okresu PRL na Ziemiach Odzyskanych
(1)
Ilkosz Barbara. Alexander Kanoldt a środowisko artystyczne Wrocławia
(1)
Janisio-Pawłowska Dorota. Rozwój architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1981 na przykładzie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
(1)
Jarosz Andrzej (1971-2019). Nowa Ruda na kulturalnej mapie PRL-u
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Metaloplastyka wernakularna na Dolnym Śląsku - wstęp do problematyki
(1)
Kal Elżbieta (1962- ). Od dialogu do powtórzenia - malarze szkoły sopockiej u źródeł swoich obrazów
(1)
Karsch Florian (1925-2015). Refleksje o metodach pracy Ottona Muellera
(1)
Kawalec Urszula
(1)
Kern Agnes
(1)
Kern Agnes. Bauhaus barok i wrocławski błękit
(1)
Kern Agnes. Krąg się domyka
(1)
Kern Agnes. Ludwig Peter Kowalski
(1)
Knopke Caroline. Horst Strempel - malarz polityczny i artysta-oskarżyciel
(1)
Kubiak Szymon Piotr (1979- ). Organizmy pionierskie - kultura wizualna Szczecina w pierwszych latach po II wojnie światowej
(1)
Kuhnhold Jenny. Ekspresja poprzez kolor
(1)
Kuster Babette. Perspektywa heroiczna bez perspektywy?
(1)
Laudert Teresa. Ekspresja poprzez kolor
(1)
Laudert Teresa. Horst Strempel - malarz polityczny i artysta-oskarżyciel
(1)
Laudert Teresa. Ilse Molzahn we Wrocławiu
(1)
Laudert Teresa. Otto Mueller i aura wolności na wrocławskiej Akademii
(1)
Laudert Teresa. Portrety Inge z lat 1926-1932
(1)
Laudert Teresa. Wrocławska Akademia - najpiękniejszy okres życia
(1)
Leistner Gerhard (1955- ). Oskar Moll jako spiritus movens modernizmu we wrocławskiej Akademii
(1)
Lewandowski Roman (1960- ). „W Polsce Ludowej o którą walczyłem przeżyłem piekło” - szkic o współzałożycielu Grupy Krakowskiej Bolesławie Stawińskim
(1)
Luba Iwona. Późne echo wczesnych inspiracji
(1)
Magdziarczyk Izabela
(1)
Markowska Anna (1962- )
(1)
Markowska Anna (1962- ). Czy nowa historia sztuki Ziem Odzyskanych jest nam potrzebna?
(1)
Markowska Anna (1962- ). Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty
(1)
Matelski Dariusz (1963- ). Działania prof. Karola Estreichera jr. dla kształcenia młodzieży we Wrocławiu w latach 1951–1961 i rewindykacji dziedzictwa kultury Ziem Zachodnich i Północnych Polski
(1)
Mikołajczak Tomasz. Wrocławskie wnętrza Władysława Winczego
(1)
Mrozek Katarzyna
(1)
Ochendowska-Grzelak Barbara. „Ożywił się i zaludnił odtąd kościół i nabrał wyglądu katolickiego”
(1)
Palica Magdalena (1980- ). Erich Wiese i nowa sztuka w Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(1)
Palica Magdalena (1980- ). Zbiory muzealne i wielkie żydowskie kolekcje sztuki nowoczesnej we Wrocławiu
(1)
Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Sympozjum – plener Szlak Kopernika
(1)
Pirsig-Marshall Tanja (1973- ). Berliński okres twórczości Ottona Muellera
(1)
Pirsig-Marshall Tanja (1973- ). Otto Mueller jako profesor wrocławskiej Akademii
(1)
Poprawska Urszula (1954- )
(1)
Quinkenstein Małgorzata A. (1974- ). O sile sprzeczności czyli Wrocław jako centrum artystyczne
(1)
Reisse Hans Peter. Perspektywa heroiczna bez perspektywy?
(1)
Remm Christiane. Otto Mueller i jego rola w grupie artystów Brucke
(1)
Reznik Zofia
(1)
Reznik Zofia. Czy nowa historia sztuki Ziem Odzyskanych jest nam potrzebna?
(1)
Reznik Zofia. Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty
(1)
Rothe Sarah. W szczęśliwym czasie
(1)
Schlachetzki Sarah M. ... tak no i znaczenie Karkonoszy!
(1)
Schlachetzki Sarah M. Całkiem spory lecz i zaskakująco prowincjonalny - Wrocław lat 20. XX wieku
(1)
Schmengler Dagmar
(1)
Schmengler Dagmar. Erich Wiese i nowa sztuka w Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu
(1)
Schmengler Dagmar. Jak opowiadać o malarzu?
(1)
Schmengler Dagmar. Krąg się domyka
(1)
Schoddert Wolfgang (1964- ). Ferdinand Moller we Wrocławiu (1913-1920)
(1)
Scholz Dieter (1960- ). Teoria optycznego minimum
(1)
Sprengel Peter. Rodzinna integracja czy symboliczne wykluczenie?
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata. Isidor Ascheim - artysta chaotycznej płynności
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata. Otto Mueller i artyści żydowscy z Wrocławia
(1)
Storz Kamila. Wartość wzorcotwórcza niemieckiego budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach a lokalny regionalizm i jego idea
(1)
Sumorok Aleksandra (1980- ). Geografia a wnętrze socrealistyczne - między obfitością a wykluczeniem
(1)
Szkopek Agnieszka. „Nie jestem rzemieślnikiem architektem szewcem i ogrodnikiem” – Zdzisław Jurkiewicz w poszukiwaniu roli artysty
(1)
Szmitkowska Agata. Architektura wybranych ośrodków wczasowych Pojezierza Mazurskiego w latach 1945–1980
(1)
Tamaschke Elisa (1985- ). Otto Meyer-Amden a Wrocław
(1)
Todoroska Małgorzata. Stary Sopot i nowi sopocianie - przewartościowanie miasta i jego architektury po 1945 r
(1)
Tomczak Karolina (sztuka). Pomnik Czynu Powstańczego Xawerego Dunikowskiego z lat 1946–1955 – artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich wobec komunistycznej władzy
(1)
Tomczak Karolina (sztuka). Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty
(1)
Wenzel Kai (1978- ). Willy Schmidt - ekspresjonista z Gorlitz
(1)
Winkler Kurt (1956- ). Ludwig Justi a modernizm w Galerii Narodowej w Berlinie
(1)
Winter Petra (1972- ). Galeria Narodowa w Berlinie i Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w latach 1919-1933
(1)
Worłowska Magdalena. Sztuka zaangażowana ekologicznie na sympozjach i plenerach na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 60. i 70. (Opolno Osieki Zielona Góra)
(1)
Wąs Cezary
(1)
Wątroba Joanna. Interpretacje kobiecości w twórczości trzech artystek wrocławskich
(1)
Wątroba Joanna. Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty
(1)
Wędzina Dariusz. Kierunek „awangarda” – koncepcje odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku - casus Legnicy i Lwówka Śląskiego
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(5)
Kraj wydania
Polska
(18)
Niemcy
(1)
Język
polski
(19)
Temat
Malarstwo polskie
(7)
Artyści plastycy polscy
(4)
Grafika polska
(3)
Rysunek polski
(3)
Rzeźba polska
(3)
Sztuka polska
(3)
Ceramika artystyczna
(2)
Szkło artystyczne
(2)
Aleksiun, Jan Jaromir (1940- )
(1)
Architekci wnętrz
(1)
Architektura polska
(1)
Ceramika polska
(1)
Chwałczyk, Jan (1924- )
(1)
Cybińska, Krystyna (1931- )
(1)
Designerzy
(1)
Gołkowska, Wanda (1925-2013)
(1)
Gryt, Alojzy (1937- )
(1)
Hałas, Józef (1927-2015)
(1)
Horbowy, Zbigniew (1935-2019)
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Jędrzejewski, Michał Kosma (1934- )
(1)
Karpiński, Zbigniew (1920-1996)
(1)
Kiczura, Ludwik (1934-2015)
(1)
Krytyka artystyczna niemiecka
(1)
Mazurkiewicz, Alfons (1922-1975)
(1)
Meble
(1)
Medale polskie
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Modernizm
(1)
Mueller, Otto (1874-1930)
(1)
Nitka, Zdzisław (1962- )
(1)
Podsiadły, Leon (1932-2020)
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Smoliński, Eugeniusz (1942- )
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka stosowana polska
(1)
Sztuka żydowska
(1)
Wincze, Władysław (1905-1992)
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Wzornictwo przemysłowe
(1)
Zdanowicz, Mieczysław (1928-2003)
(1)
Żydzi
(1)
Temat: czas
1901-
(7)
2001-0
(2)
1801-
(1)
Temat: miejsce
Wrocław
(4)
Pomorze
(1)
Śląsk
(1)
Gatunek
Albumy
(4)
Biografie
(1)
Katalogi twórczości
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
19 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. naczelny serii: Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. [123-124].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28011 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. serii Andrzej Jarosz ; 13)
Bibliogr. s. [122-123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32062 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Jan Chwałczyk / Andrzej Jarosz ; [tł.: Anita Wincencjusz-Patyna]. - Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2010. - 118, [6] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm + Aneks ; Cz. 1 : 2010 : 12, [1] s.
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. [123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 25570 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. Andrzej Jarosz ; t. 11)
Bibliogr. s. [122-123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 28909 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. serii Tomasz Mikołajczak)
Bibliogr. s. 123.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34960 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. serii Andrzej Jarosz ; 14)
Bibliogr. s. 123.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32067 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. serii Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. [122-123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29744 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. [123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23438 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Krystyna Cybińska / Barbara Banaś. - Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 2008. - 123, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23x25 cm.
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. 123.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23437 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. 123.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 24594 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Józef Hałas / Andrzej Jarosz. - Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 2007. - 123, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. [123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 22875 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 27042 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne = Artistic Milieu of Wrocław / red. naczelny serii: Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. [122-123].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33222, II 34260 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 26562 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Tekst równol. pol., ang.
Bibliogr. s. 123.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 27043 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wrocławskie Środowisko Artystyczne / red. serii Jacek Szewczyk, Andrzej Jarosz)
Bibliogr. s. 123.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 26453 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 23563 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Głuchowska Lidia (1973- ). Kawalec Urszula. Kern Agnes. Poprawska Urszula (1954- ). Schmengler Dagmar. Bell Peter. "Cygan - Otto Mueller" Bornscheuer Marion. Otto Mueller i Wilhelm Lehmbruck Brade Johanna (1960- ). Akademia Sztuk Pięknych i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu Brade Johanna (1960- ). Studentki i studenci Ottona Muellera Debien Genevieve. Johny Friedlaender - student-buntownik i odnowiciel "barwnej" akwaforty Debien Genevieve. Marg Moll - rzeźbiarka, graficzka i jej międzynarodowe kontakty artystyczne Droste Magdalena (1948- ). "Przeklęte lata" Fischer Isabel. Sztuka to rzecz "magiczna" Głuchowska Lidia (1973- ). Ekspresjonizm w sztuce polskiej - przegląd najważniejszych zjawisk Głuchowska Lidia (1973- ). Sztuka, polityka i eskapizm Ilkosz Barbara. Alexander Kanoldt a środowisko artystyczne Wrocławia Karsch Florian (1925-2015). Refleksje o metodach pracy Ottona Muellera Kern Agnes. Bauhaus, barok i "wrocławski błękit" Kern Agnes. "Krąg się domyka" Kern Agnes. Ludwig Peter Kowalski Knopke Caroline. Horst Strempel - malarz polityczny i artysta-oskarżyciel Kuhnhold Jenny. Ekspresja poprzez kolor Küster Babette. Perspektywa heroiczna bez perspektywy? Laudert Teresa. Ekspresja poprzez kolor Laudert Teresa. Horst Strempel - malarz polityczny i artysta-oskarżyciel Laudert Teresa. Ilse Molzahn we Wrocławiu Laudert Teresa. Otto Mueller i aura wolności na wrocławskiej Akademii Laudert Teresa. Portrety Inge z lat 1926-1932 Laudert Teresa. Wrocławska Akademia - "najpiękniejszy okres życia" Leistner Gerhard (1955- ). Oskar Moll jako "spiritus movens" modernizmu we wrocławskiej Akademii Luba Iwona. Późne echo wczesnych inspiracji Łukaszewicz Piotr (1940- ). Twórczość Ottona Muellera w świetle wrocławskiej prasy w czasach Republiki Weimarskiej Palica Magdalena (1980- ). Erich Wiese i "nowa sztuka" w Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu Palica Magdalena (1980- ). Zbiory muzealne i wielkie żydowskie kolekcje sztuki nowoczesnej we Wrocławiu Pirsig-Marshall Tanja (1973- ). Berliński okres twórczości Ottona Muellera Pirsig-Marshall Tanja (1973- ). Otto Mueller jako profesor wrocławskiej Akademii Quinkenstein Małgorzata A. (1974- ). O "sile sprzeczności", czyli Wrocław jako centrum artystyczne Reisse Hans Peter. Perspektywa heroiczna bez perspektywy? Remm Christiane. Otto Mueller i jego rola w grupie artystów Brücke Rothe Sarah. "W szczęśliwym czasie" Schlachetzki Sarah M. "... tak, no i znaczenie Karkonoszy!" Schlachetzki Sarah M. Całkiem spory, lecz i zaskakująco prowincjonalny - Wrocław lat 20. XX wieku Schmengler Dagmar. Erich Wiese i "nowa sztuka" w Śląskim Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu Schmengler Dagmar. Jak opowiadać o malarzu? Schmengler Dagmar. "Krąg się domyka" Schöddert Wolfgang (1964- ). Ferdinand Möller we Wrocławiu (1913-1920) Scholz Dieter (1960- ). Teoria "optycznego minimum" Sprengel Peter. Rodzinna integracja czy symboliczne wykluczenie? Stolarska-Fronia Małgorzata. Isidor Ascheim - artysta "chaotycznej płynności" Stolarska-Fronia Małgorzata. Otto Mueller i artyści żydowscy z Wrocławia Śnieciński Marek (1958- ). Kontynuacja i nowe impulsy - współczesne dialogi artystyczne z malarstwem modernizmu Tamaschke Elisa (1985- ). Otto Meyer-Amden a Wrocław Wenzel Kai (1978- ). Willy Schmidt - ekspresjonista z Görlitz Winkler Kurt (1956- ). Ludwig Justi a modernizm w Galerii Narodowej w Berlinie Winter Petra (1972- ). Galeria Narodowa w Berlinie i Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w latach 1919-1933
Indeks R0: BMNK
Tyt. oryg.: Maler, Mentor, Magier : Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau
Publikacja polska jest przejrzaną, uzupełnioną i zaktualizowaną wersją wydania niemieckiego.
Katalog wystawy prezentowanej w Neue Galerie im Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart - Berlin, 12 października 2018 - 3 marca 2019 r. oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, 8 kwietnia 2019 - 30 czerwca 2019 r.
Bibliogr. s. 423-424 i w przypisach. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25607 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Markowska Anna (1962- ). Reznik Zofia. Baworowska Barbara. Cwenarski, Rosołowicz. Bardzo wrocławska historia windowania sztuki wzwyż Dziewiecka Emilia. Wędrujące pomniki - przeniesienie trzech lwowskich monumentów do Wrocławia, Szczecina i Gdańska w latach 1956–1965 Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Bez oparcia o dawne tradycje… - wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich Gładkowska Ewa. Powojenne środowisko artystów plastyków Olsztyna - między ludowością, socrealizmem a polską racją stanu Gołaczyńska Magdalena. Międzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego - Wrocław jako forum dla Europy Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Mitologia piastowska – forma, funkcja, kontekst w pomnikach okresu PRL na Ziemiach Odzyskanych Janisio-Pawłowska Dorota. Rozwój architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1981 na przykładzie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Jarosz Andrzej (1971-2019). Nowa Ruda na kulturalnej mapie PRL-u Kaczmarek Romuald (1959- ). Metaloplastyka wernakularna na Dolnym Śląsku - wstęp do problematyki Kal Elżbieta (1962- ). Od dialogu do powtórzenia - malarze szkoły sopockiej u źródeł swoich obrazów Kubiak Szymon Piotr (1979- ). Organizmy pionierskie - kultura wizualna Szczecina w pierwszych latach po II wojnie światowej Lewandowski Roman (1960- ). „W Polsce Ludowej, o którą walczyłem, przeżyłem piekło” - szkic o współzałożycielu Grupy Krakowskiej, Bolesławie Stawińskim Markowska Anna (1962- ). Czy nowa historia sztuki "Ziem Odzyskanych" jest nam potrzebna? Markowska Anna (1962- ). Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Matelski Dariusz (1963- ). Działania prof. Karola Estreichera jr. dla kształcenia młodzieży we Wrocławiu w latach 1951–1961 i rewindykacji dziedzictwa kultury Ziem Zachodnich i Północnych Polski Mikołajczak Tomasz. Wrocławskie wnętrza Władysława Winczego Ochendowska-Grzelak Barbara. „Ożywił się i zaludnił odtąd kościół i nabrał wyglądu katolickiego” Pietrzak Anna (kulturoznawstwo). Sympozjum – plener Szlak Kopernika Reznik Zofia. Czy nowa historia sztuki "Ziem Odzyskanych" jest nam potrzebna? Reznik Zofia. Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Storz Kamila. Wartość wzorcotwórcza niemieckiego budownictwa wiejskiego na Warmii i Mazurach a lokalny regionalizm i jego idea Sumorok Aleksandra (1980- ). Geografia a wnętrze socrealistyczne - między obfitością a wykluczeniem Szkopek Agnieszka. „Nie jestem rzemieślnikiem, architektem, szewcem i ogrodnikiem” – Zdzisław Jurkiewicz w poszukiwaniu roli artysty Szmitkowska Agata. Architektura wybranych ośrodków wczasowych Pojezierza Mazurskiego w latach 1945–1980 Todoroska Małgorzata. Stary Sopot i nowi sopocianie - przewartościowanie miasta i jego architektury po 1945 r. Tomczak Karolina (sztuka). Pomnik Czynu Powstańczego Xawerego Dunikowskiego z lat 1946–1955 – artystyczna interpretacja historii Ziem Zachodnich wobec komunistycznej władzy Tomczak Karolina (sztuka). Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Wątroba Joanna. Rzeczy kobiece - mini-słownik sztuki wrocławskiej widzianej poprzez przedmioty Wątroba Joanna. Interpretacje kobiecości w twórczości trzech artystek wrocławskich Wędzina Dariusz. Kierunek „awangarda” – koncepcje odbudowy miast historycznych po II wojnie światowej na Dolnym Śląsku - casus Legnicy i Lwówka Śląskiego Worłowska Magdalena. Sztuka zaangażowana ekologicznie na sympozjach i plenerach na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 60. i 70. (Opolno, Osieki, Zielona Góra) Hanak Lucjan. Ignacy Bogdanowicz nowator – organizator i artysta Zelmańska-Lipnicka Anna. Franciszek Duszeńko – uczeń Mariana Wnuka - podmiotowość miejsc Zięba Magdalena (1985- ). Sztuka jako narzędzie propagandy? - biennale i sympozja na tzw. Ziemiach Odzyskanych
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 11 (2016).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. III 1424/11 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej