Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki
(1)
Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku)
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Średniowieczne zamki biskupów krakowskich
(1)
Kołpak Piotr. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej
(1)
Królikowski Janusz (1962- ). Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów)
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Twórcze sploty
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach
(1)
Moskal Katarzyna. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku)
(1)
Musiał Sebastian (1983- ). Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829
(1)
Nestorow Dagny. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Okniński Piotr. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniania fundacja biskupa Prandoty?
(1)
Pieniążek-Samek Marta (1957- ). Dla pożytku ... i ozdoby naszego miasta
(1)
Przybyłowicz Olga Miriam. Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich
(1)
Renner Joanna. Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie
(1)
Rodzińska-Chorąży Teresa. Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznych
(1)
Rok Artur. Zamek biskupów krakowskich - książąt siewierskich w Siewierzu
(1)
Rostworowska-Kenig Weronika. Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie
(1)
Sobala Michał. Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych
(1)
Soćko Adam (1975- ). Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic - prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów
(1)
Studnickova Milada (1955- ). Antifonar Zbigniewa Oleśnickeho a jeho vztah k ceske knizni malbe
(1)
Sulewska Renata. Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne
(1)
Szyma Marcin (1968- ). Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej
(1)
Szymoniak Marcin (historia). Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobowców w Miechowie z 2. połowy XV wieku
(1)
Urban Jacek (1953- ). Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego
(1)
Utzig Joanna. Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
(1)
Walanus Wojciech (1976- ). Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu
(1)
Walczak Marek (1965- )
(1)
Walczak Marek (1965- ). Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego
(1)
Walczak Marek (1965- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Wołyniec Bartłomiej M. Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży
(1)
Wyszyńska Anna. Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleonego
(1)
Zych Ewelina. Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego
(1)
Łanuszka Magdalena. Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej
(1)
Łuczyńska Justyna. Wpływ liturgii oraz kultów propagowanych przez biskupa Jana Konarskiego (1503-1524) na malarstwo książkowe w Krakowie
(1)
Żmudziński Jerzy (1958- ). Gotyckie malowidło ścienne z przedstawieniem Trójcy Świętej w kościele parafialnym w biskupim mieście Sławkowie
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Biskupi
(1)
Fundacja
(1)
Temat: czas
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
Temat: miejsce
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Kraków
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Walczak Marek (1965- ). Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300 Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat) Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł, Giulio Cesare i Lawina Fontana Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654) Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis? Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku) Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus Hankus Michał (1983- ). Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Średniowieczne zamki biskupów krakowskich Kołpak Piotr. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku Krasny Piotr (1966- ). Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej Królikowski Janusz (1962- ). Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów) Laskowski Andrzej (1973- ). Twórcze sploty Lewicki Jakub (1969- ). Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Łanuszka Magdalena. Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej Łuczyńska Justyna. Wpływ liturgii oraz kultów propagowanych przez biskupa Jana Konarskiego (1503-1524) na malarstwo książkowe w Krakowie Moskal Katarzyna. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku) Musiał Sebastian (1983- ). Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829 Nestorow Dagny. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych Niemiec Dariusz (1974- ). Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile Okniński Piotr. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku Pajor Piotr (1988- ). Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniania fundacja biskupa Prandoty? Pieniążek-Samek Marta (1957- ). Dla pożytku [...] i ozdoby naszego miasta Przybyłowicz Olga Miriam. Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich Renner Joanna. Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie Rodzińska-Chorąży Teresa. Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznych Rok Artur. Zamek biskupów krakowskich - książąt siewierskich w Siewierzu Rostworowska-Kenig Weronika. Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku Skrabski Józef (1975- ). Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie Sobala Michał. Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych Soćko Adam (1975- ). Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic - prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów Studničková Milada (1955- ). Antifonář Zbigniewa Oleśnického a jeho vztah k české knižní malbě Sulewska Renata. Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne Szyma Marcin (1968- ). Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej Szymoniak Marcin (historia). Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobowców w Miechowie z 2. połowy XV wieku Urban Jacek (1953- ). Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Utzig Joanna. Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Walanus Wojciech (1976- ). Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu Walczak Marek (1965- ). Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego, Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego Walczak Marek (1965- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich Wołyniec Bartłomiej M. Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży Wyszyńska Anna. Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleonego Zych Ewelina. Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Żmudziński Jerzy (1958- ). Gotyckie malowidło ścienne z przedstawieniem Trójcy Świętej w kościele parafialnym w biskupim mieście Sławkowie
Indeks R0: BMNK
Spis treści do t. 1-2.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31827/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej