Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(5)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej i wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Próba nowego spojrzenia na ówczesne wydarzenia z uwzględnieniem nieznanych wcześniej źródeł i opracowań wydanych w Rosji postkomunistycznej
(1)
Binko Katarzyna. Okiem zakonnika - historia i duchowość polskich reformatów w świetle osiemnastowiecznych zakonnych katalogów hagiograficznych
(1)
Binko Katarzyna. Through the eyes of a monk: the history and spirituality of Polish Franciscan Reformers in the light of 18th-century monastic hagiographic chronicles
(1)
Bińkowska Iwona (1961- ). Fotograficzna dokumentacja konserwacji ratusza wrocławskiego (1924-1937)
(1)
Brade Johanna (1960- )
(1)
Brodacki Tomasz. Benedykt Chmielowski's catalogue of Marian images included in New Athens
(1)
Brodacki Tomasz. Benedykta Chmielowskiego katalog wizerunków maryjnych zamieszczony w Nowych Atenach
(1)
Brzezicki Sławomir
(1)
Chlebus-Grudzień Patrycja. Pojęcie autentyczności w muzeum
(1)
Codogni-Łańcucka Diana
(1)
Czerwiakowska Ewa (1955- )
(1)
Droń Maciej (1968- ). Miasto graniczne - miasto kresowe. Wokół sporu krakowskiej i śląskiej sanacji i miejsce Krakowa i Katowic na mapie II Rzeczypospolitej
(1)
Dubrawska Magdalena. Turystyka all inclusive jako forma współczesnego neokolonializmu
(1)
Duda Anna. Wskaźnik mrocznych atrakcji Philipa Stone'a - sztuczny podział czy skuteczne narzędzie badawcze? Przypadek Czarnobyla
(1)
Fic Maciej (1973- )
(1)
Fic Maciej (1973- ). Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej z historii
(1)
Gajewska Elżbieta
(1)
Herzig Arno (1937- )
(1)
Jagieła Przemysław. Działalność Związku Przyjaciół Górnego Śląska na przykładzie ekspozytury związku w Praszce (1920-1921)
(1)
Jahr Mirjam (1973- )
(1)
Kaczmarek Jerzy (1964- ). Centra handlowe jako współczesne muzea
(1)
Kalinowski Damian. Genealogia potomków Edypa w tragedii greckiej V wieku p.n.e
(1)
Kalinowski Damian. Genealogy of the descendants of Oedipus in Greek tragedies of the 5th century BC
(1)
Kopczak-Wirga Anna
(1)
Kopczak-Wirga Anna. Miejsce turystyki kulturowej w pamięci społecznej. Wspomnienia Polaków z zagranicznych podróży
(1)
Len Ryszard (1954- ). Erich Fuchs (1890-1982) artysta który odczarował Dolinę pałaców i ogrodów
(1)
Lusek Joanna
(1)
Lusek Joanna. Spór o polską szkołę na Górnym Śląsku (1919-1921). Na przykładzie powiatu bytomskiego
(1)
Marsch Angelika (1932-2011)
(1)
Matuchniak-Mystkowska Anna. Ojczyzna i naród. Elementarne pojęcia socjologii
(1)
Michnicka-Gajek Joanna. Staffage of cities in the Polish-Lithuanian Commonwealth Pomerania and Silesia as portrayed in Hogenberg and Braun's Civitates Orbis Terrarum
(1)
Michnicka-Gajek Joanna. Sztafaż widoków miast Rzeczypospolitej Pomorza i Śląska w Civitates orbis terrarum Hogenberga i Brauna
(1)
Milewska Marta. Wolność i niepodległość w 1918 roku jako element edukacji historycznej
(1)
Nastalska-Wiśnicka Joanna (1968- ). Justin of Miechów (d. 1649) and the oldest list of sacred Marian sites in the work Discursus praedicabiles (1642)
(1)
Nastalska-Wiśnicka Joanna (1968- ). Justyn z Miechowa (1649) i najdawniejszy wykaz maryjnych miejsc świętych w dziele Discursus praedicabiles (1642)
(1)
Nieroba Elżbieta
(1)
Nieroba Elżbieta. Odwieczny mariaż muzeum z turystyką. O tym jak muzeum odnajduje się w sektorze czasu wolnego
(1)
Nitsche Dorothea
(1)
Ojdana Joanna. Czynniki wpływające na rolę muzeum jako miejsca obowiązkowego widoku. Ocena walorów turystycznych Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
(1)
Osowska Anna (1983- ). Śląsk w kartografii pomiarowej XIX i początku XX w
(1)
Ostrowska Joanna. Performanse roz-poznawcze. Muzeum i młody turysta - między Legolandem a Clos Luce
(1)
Piotrowicz Grażyna
(1)
Piotrowski Marcin (1950- ). A study of ancient collections and collectors in the light of the development of modern humanities
(1)
Piotrowski Marcin (1950- ). Badanie dawnych kolekcji i kolekcjonerów w świetle rozwoju współczesnej humanistyki
(1)
Piotrowski Marcin (1950- ). Karl Bolsunovsky and his Drahichyn-type seals
(1)
Piotrowski Marcin (1950- ). Karol Bołsunowski i jego kolekcja plomb typu drohiczyńskiego
(1)
Pitak Ewa (1951-2020)
(1)
Pitak Ewa (1951-2020). Imago Silesiae Inferioris online
(1)
Przybytek Dariusz. Śląsk w najstarszych źródłach kartograficznych
(1)
Rakowicz Piotr. Wycieczki do Prypeci i Czarnobyla jako przykład tanatoturystyki
(1)
Sarzyńska Anna. Wyjazdy tanatoturystyczne - głęboka potrzeba oswojenia tematu śmierci czy kolejny produkt gospodarki doznań?
(1)
Sozańska Jolanta
(1)
Taylor-Terlecka Nina. Niepodległość na lwowskim partykularzu. Widoki uliczne impresje nastroje
(1)
Torenc Marcin (1983- ). A forgotten sermon by Ignacy Krasicki in the collection Adornment and defence of Ukrainian lands
(1)
Torenc Marcin (1983- ). Zapomniane kazanie Ignacego Krasickiego w zbiorze Ozdoba i obrona ukraińskich krajów
(1)
Walczak Krzysztof (1950- ). Alfons Parczewski i jego wkład w kształtowanie granic niepodległej Polski
(1)
Waniek Henryk (1942- )
(1)
Wojciechowski Leszek (historia)
(1)
Wojciechowski Leszek (historia). Benedykt Chmielowski's catalogue of miraculous crucifixes
(1)
Wojciechowski Leszek (historia). Benedykta Chmielowskiego katalog cudownych krucyfiksów
(1)
Wojciechowski Leszek (historia). Introduction
(1)
Wojciechowski Leszek (historia). Wprowadzenie
(1)
Wątroba Wiesław (socjologia). Turystyka kulturowa w kontekście międzygeneracyjnych transgresji
(1)
Załęczny Jolanta (1959- )
(1)
Załęczny Jolanta (1959- ). Pamięć zbiorowa czynnikiem odrodzenia i warunkiem bytu Niepodległej
(1)
Łosowski Janusz (1957- ). Property inventory or book collection registration?
(1)
Łosowski Janusz (1957- ). Spisy majątku czy ewidencja zbiorów?
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(7)
Niemcy
(1)
Język
polski
(7)
Temat
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(2)
Bibliofilstwo
(1)
Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław)
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Haselbach, Albrecht (1892-1979)
(1)
Kartografia
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kunstforum Ostdeutsche Galerie (Ratyzbona)
(1)
Mapy
(1)
Muzeum Architektury (Wrocław)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Porcelana niemiecka
(1)
Schlesisches Museum (Görlitz)
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka kulturowa
(1)
Universitätsmuseum (Marburg)
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Temat: czas
1801-
(3)
1901-
(3)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1918-
(2)
1401-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Wrocław
(1)
Śląsk
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(2)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I 9950 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 22562 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 22346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. Kat. 17081 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy art. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 34396 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
Bibliogr., netogr. przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 32718 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wojciechowski Leszek (historia). Binko Katarzyna. Okiem zakonnika - historia i duchowość polskich reformatów w świetle osiemnastowiecznych zakonnych katalogów hagiograficznych Binko Katarzyna. Through the eyes of a monk: the history and spirituality of Polish Franciscan Reformers in the light of 18th-century monastic hagiographic chronicles Brodacki Tomasz. Benedykt Chmielowski's catalogue of Marian images included in "New Athens" Brodacki Tomasz. Benedykta Chmielowskiego katalog wizerunków maryjnych zamieszczony w "Nowych Atenach" Kalinowski Damian. Genealogia potomków Edypa w tragedii greckiej V wieku p.n.e. Kalinowski Damian. Genealogy of the descendants of Oedipus in Greek tragedies of the 5th century BC Łosowski Janusz (1957- ). Property inventory or book collection registration? Łosowski Janusz (1957- ). Spisy majątku czy ewidencja zbiorów? Michnicka-Gajek Joanna. Staffage of cities in the Polish-Lithuanian Commonwealth, Pomerania and Silesia as portrayed in Hogenberg and Braun's "Civitates Orbis Terrarum" Michnicka-Gajek Joanna. Sztafaż widoków miast Rzeczypospolitej, Pomorza i Śląska w "Civitates orbis terrarum" Hogenberga i Brauna Nastalska-Wiśnicka Joanna (1968- ). Justin of Miechów (d. 1649) and the oldest list of sacred Marian sites in the work "Discursus praedicabiles" (1642) Nastalska-Wiśnicka Joanna (1968- ). Justyn z Miechowa (1649) i najdawniejszy wykaz maryjnych miejsc świętych w dziele "Discursus praedicabiles" (1642) Piotrowski Marcin (1950- ). A study of ancient collections and collectors in the light of the development of modern humanities Piotrowski Marcin (1950- ). Badanie dawnych kolekcji i kolekcjonerów w świetle rozwoju współczesnej humanistyki Piotrowski Marcin (1950- ). Karl Bolsunovsky and his Drahichyn-type seals Piotrowski Marcin (1950- ). Karol Bołsunowski i jego kolekcja plomb typu drohiczyńskiego Torenc Marcin (1983- ). A forgotten sermon by Ignacy Krasicki in the collection "Adornment and defence of Ukrainian lands" Torenc Marcin (1983- ). Zapomniane kazanie Ignacego Krasickiego w zbiorze "Ozdoba i obrona ukraińskich krajów" Wojciechowski Leszek (historia). Benedykt Chmielowski's catalogue of miraculous crucifixes Wojciechowski Leszek (historia). Benedykta Chmielowskiego katalog cudownych krucyfiksów Wojciechowski Leszek (historia). Introduction Wojciechowski Leszek (historia). Wprowadzenie
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 34489 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej