Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(4)
Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(4)
Placówka
Magazyn
(4)
Autor
Węcowski Piotr (1972- )
(4)
Czwojdrak Bożena
(3)
Sperka Jerzy
(3)
Walczak Marek (1965- )
(3)
Koczerska Maria (1944- )
(2)
Bar Premysl (1979- ). Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława Jagiełły i Witolda
(1)
Ciesielska Tanita. Srebrna nastawa ołtarzowa w kaplicy Zygmuntowskiej - uwagi o znaczeniu technice wykonania i autorstwie
(1)
Czwojdrak Bożena. Syn i matka
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963-). Proventu et suppellectili
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dlaczego Jagiellonowie ufundowali nowy pałac na Wawelu
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- ). Monarchia konsensusu politycznego - praworządne i samowładne rządy Kazimierza Jagiellończyka
(1)
Ferenc Marek (1966- ). Duchowni na dworze królewicza Zygmunta Jagiellończyka
(1)
Ferenc Marek (1966- ). Myta małopolskie w czasach Zygmunta Augusta
(1)
Ferenc Marek (1966- ). Polski dwór królewski w świetle rachunków budowy zamku krakowskiego z lat 1526-1535
(1)
Gołąbek Katarzyna (1984- ). Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka). Polityka Jagiellonów wobec obsady biskupstwa płockiego do początku XVI wieku
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka). Warszawa Jagiellonów
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka). Warszawa i Mazowsze w planach ostatniego Jagiellona
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Fizjonomika astrologia i nauka o charakterach
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Retabula kaplic Trójcy Świętej i Krzyża Świętego w katedrze krakowskiej w kontekście pytań o sztukę dworską Jagiellonów
(1)
Hryszko Helena. Tkaniny i ubiór grobowy królowej Zofii Holszańskiej
(1)
Janicki Marek Andrzej (1971- ). Problem datowania nagrobka Władysława Jagiełły w świetle źródeł i dotyczczasowej literatury
(1)
Janicki Marek Andrzej (1971- ). Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Dwór królowej od kuchni czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny (1548-1551)
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Pietras Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach siostry profesor Urszuli Borkowskiej (1935-2014)
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Wydatki króla Zygmunta Augusta na działalność budowlaną w latach 1548-1551
(1)
Kempa Tomasz (1969- ). Gdzie i w jakiej postaci funkcjonowały ograniczenia we wznoszeniu cerkwi prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim i w Królestwie Polskim w okresie panowania Jageillonów?
(1)
Kempa Tomasz (1969- ). Konflikt litewsko-ruski (katolicko-prawosławny) w elicie politycznej Wielkiego Księstwa w latach dwudziestych XVI wieku
(1)
Kempa Tomasz (1969- ). Litewskie rządy dwóch ostatnich Jagiellonów
(1)
Kozak Petr (1978- ). Mezi centrem a periferii: Itinerar pozdejsiho krale Zikmunda I. Stareho z doby jeho pobytu v Uhrach a v ceskych zemich (1498-1507)
(1)
Kołpak Piotr. Święci patroni Królestwa Polskiego w pobożności ostatnich Jagiellonów
(1)
Kras Paweł (1969- ). Od represji do kompromisu
(1)
Laberschek Jacek (1950- ). Znaczenie peryferii miastach królewskich na przykładzie stołecznego Krakowa i powiatowego Lelowa
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI wieku)
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Zapomniana fundacja królewska. Klasztor augustianów w Olkuszu (1387-1572)
(1)
Maliniak Pavol (1979- ). Spojenci a protivinci Jagelovcov
(1)
Mikuła Maciej. Liczne centra prawa miejskiego w dobie Jagiellonów
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Czy panowanie pierwszych Jagiellonów zepchnęło Polskę na peryferie życia artystycznego w Europie?
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Malowidła ścienne w kościele pobrygidowskim w Lublinie - temat historyczny czy Orszak Trzech Króli?
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Wizerunek królewski w systemie reprezentacji władzy w Polsce jagiellońskiej
(1)
Nabiałek Karol. In quolibet adventu nobis copiosa necessaria ministrabit
(1)
Niemczyk Katarzyna (historia). Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra Jagiellończyka
(1)
Nikodem Jarosław (1964- ). Pobożność Giedyminowiczów (XIV-XV wiek)
(1)
Nodl Martin (1968- ). Nabozenska tolerance z nutnosti v jagellonskych monarchiich: Cechy a Polsko
(1)
Olszacki Tomasz (1981- ). Zamek w Nowym Korczynie
(1)
Ożóg Krzysztof (1956- ). Rex pius w świetle wybranych średniowiecznych zwierciadeł monarszych
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Chór kościoła Bożego Ciała w Poznaniu
(1)
Pawlikowska-Butterwick Wioletta. Równi i równiejsi czyli jak koneksje na dworze królewskim pomagały duchownym w XVI wieku
(1)
Petrauskas Rimvydas (1972- ). Litewski Jagiellończyk?
(1)
Petrauskas Rimvydas (1972- ). Ojczyzna dzieci króla: Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV i pierwszej połowie XVI wieku
(1)
Piwocka Magdalena. Arrasy króla Zygmunta Augusta
(1)
Pluta Edyta. Jagiellonowie a klasztory żeńskie w Małopolsce do 1506 roku
(1)
Pytasz-Kołodziejczyk Anna. Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem
(1)
Rajman Jerzy (1962- ). Jagiellonowie a klasztor Bożogrobowców w Miechowie
(1)
Rajman Jerzy (1962- ). Pielgrzymi z ziem inkorporowanych do Polski przy krakowskich grobach świętych w XV-XVI wieku
(1)
Rajman Jerzy (1962- ). Wielki widzimy jego upadek - zakon premonstratensów w polityce kościelnej Jagiellonów (do 1492 roku)
(1)
Ratajczak Tomasz (1976- ). Architektura kaplic zamkowych wzniesionych przez Jagiellonów w Królestwie Polskim
(1)
Ratajczak Tomasz (1976- ). Nie tylko Wawel
(1)
Ratajczak Tomasz (1976- ). Uwagi na temat programu użytkowego rezydencji królewskiej na Wawelu za panowania ostatnich Jagiellonów
(1)
Rombek Tomasz. Centrum a peryferia
(1)
Rombek Tomasz. Królowa Elżbieta wobec elekcji z lat 1492 i 1501
(1)
Rutkowska Grażyna. Gdzie przechowywano Metrykę Litewską i archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa w XV i XVI wieku?
(1)
Rutkowska Grażyna. Stacje Jagiellonów na Litwie
(1)
Saczyńska-Vercamer Monika. Mszy słuchanie grzechów odpuszczanie. Przywileje indywidualne dla Jagiellonów w XV wieku. Przyczynek do pobożności monarszej późnego średniowiecza
(1)
Smorąg-Różycka Małgorzata. Anna Cylejska - zapomniana patronka bizantyńskich malowideł w prezbiterium katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu
(1)
Sperka Jerzy. Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw górnośląskich
(1)
Szwedo Patrycja. Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce (1447-1548)
(1)
Szybkowski Sobiesław (1970- ). Król Jan Olbracht wobec możnowładztwa ziem środkowopolskich
(1)
Szybkowski Sobiesław (1970- ). Król Kazimierz Jagiellończyk wobec fundacji klasztoru brygidek w Elblągu
(1)
Szybkowski Sobiesław (1970- ). Starostowie z Korony w Prusach Królewskich
(1)
Torbus Tomasz (1961- ). Architekci renesansowego zamku królewskiego na Wawelu w świetle nowych badań
(1)
Walczak Marek (1965- ). Patronat artystyczny Jagiellonów
(1)
Walczak Marek (1965- ). Portret konny króla Władysława Jagiełły w kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie
(1)
Walczak Marek (1965- ). Umierający król. U źródeł formuły ikonograficznej nagrobka Kazimierza IV Jagiellończyka (1492)
(1)
Walczak Marek (1965- ). Wyposażenie ruchome kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu
(1)
Wróbel Dariusz. Duchowni w kancelarii Jagiellonów i ich rola w radzie królewskiej
(1)
Wyszyńska Anna. Zygmunt I Stary a szesnastowieczna moda europejska
(1)
Węcowski Piotr (1972- ). Słowa i gesty polskich Jagiellonów
(1)
Zaruba Frantisek (1977- ). Kaplice na zamkach królewskich okresu jagiellońskiego w Czechach
(1)
Łanuszka Magdalena. Tryptyk Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej - najbardziej niderlandyzujące dzieło z fundacji Jagiellonów
(1)
Świeboda Wojciech. Pierwsi Jagiellonowie a inkwizycja papieska w Królestwie Polskim
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Jagiellonowie (ród)
(4)
Rody
(2)
Architektura europejska
(1)
Religijność
(1)
Sztuka europejska
(1)
Władcy
(1)
Władza
(1)
Temat: czas
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
Temat: miejsce
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Studia Jagiellonica / Red. naukowa serii Maria Koczerska, Marek Walczak, Piotr Węcowski ; 04)
Autor
Czwojdrak Bożena. Koczerska Maria (1944- ). Sperka Jerzy. Walczak Marek (1965- ). Węcowski Piotr (1972- ). Bar Přemysl (1979- ). Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława Jagiełły i Witolda Ferenc Marek (1966- ). Duchowni na dworze królewicza Zygmunta Jagiellończyka Grabowski Janusz (archiwistyka). Polityka Jagiellonów wobec obsady biskupstwa płockiego do początku XVI wieku Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Pietras Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach siostry profesor Urszuli Borkowskiej (1935-2014) Kempa Tomasz (1969- ). Gdzie i w jakiej postaci funkcjonowały ograniczenia we wznoszeniu cerkwi prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim i w Królestwie Polskim w okresie panowania Jageillonów? Lisowicz-Żurek Dorota. Zapomniana fundacja królewska. Klasztor augustianów w Olkuszu (1387-1572) Nikodem Jarosław (1964- ). Pobożność Giedyminowiczów (XIV-XV wiek) Ożóg Krzysztof (1956- ). Rex pius w świetle wybranych średniowiecznych zwierciadeł monarszych Pluta Edyta. Jagiellonowie a klasztory żeńskie w Małopolsce do 1506 roku Rajman Jerzy (1962- ). "Wielki widzimy jego upadek" - zakon premonstratensów w polityce kościelnej Jagiellonów (do 1492 roku) Ratajczak Tomasz (1976- ). Architektura kaplic zamkowych wzniesionych przez Jagiellonów w Królestwie Polskim Saczyńska-Vercamer Monika. Mszy słuchanie, grzechów odpuszczanie. Przywileje indywidualne dla Jagiellonów w XV wieku. Przyczynek do pobożności monarszej późnego średniowiecza Szwedo Patrycja. Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce (1447-1548) Szybkowski Sobiesław (1970- ). Król Kazimierz Jagiellończyk wobec fundacji klasztoru brygidek w Elblągu Świeboda Wojciech. Pierwsi Jagiellonowie a inkwizycja papieska w Królestwie Polskim Walczak Marek (1965- ). "Umierający król". U źródeł formuły ikonograficznej nagrobka Kazimierza IV Jagiellończyka (1492) Wróbel Dariusz. Duchowni w kancelarii Jagiellonów i ich rola w radzie królewskiej Záruba František (1977- ). Kaplice na zamkach królewskich okresu jagiellońskiego w Czechach
Indeks R0: BMNK
Materiały konf.: 18-20 października 2018 r., Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia Jagiellonica / redakcja naukowa serii Maria Koczerska, Marek Walczak, Piotr Węcowski ; t. 2)
Autor
Czwojdrak Bożena. Sperka Jerzy. Węcowski Piotr (1972- ). Koczerska Maria (1944- ). Walczak Marek (1965- ). Węcowski Piotr (1972- ). Słowa i gesty polskich Jagiellonów Ratajczak Tomasz (1976- ). Nie tylko Wawel Ferenc Marek (1966- ). Polski dwór królewski w świetle rachunków budowy zamku krakowskiego z lat 1526-1535 Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Dwór królowej od kuchni, czyli o zaopatrzeniu stołu Barbary Radziwiłłówny (1548-1551) Sperka Jerzy. Kazimierz Jagiellończyk wobec książąt i księstw górnośląskich Kozák Petr (1978- ). Mezi centrem a periferií: Itinerář pozdějšího krále Zikmunda I. Starého z doby jeho pobytu v Uhrách a v českých zemích (1498-1507) Niemczyk Katarzyna (historia). Mołdawia Bogdana III Ślepego w polityce Aleksandra Jagiellończyka Rutkowska Grażyna. Stacje Jagiellonów na Litwie Petrauskas Rimvydas (1972- ). Litewski Jagiellończyk? Kempa Tomasz (1969- ). Litewskie rządy dwóch ostatnich Jagiellonów Grabowski Janusz (archiwistyka). Warszawa Jagiellonów Graff Tomasz (1977- ). Polityka Jagiellonów wobec Wadowic do roku 1564 Fałkowski Wojciech (1952- ). Monarchia konsensusu politycznego - praworządne i samowładne rządy Kazimierza Jagiellończyka Czwojdrak Bożena. Syn i matka Rombek Tomasz. Królowa Elżbieta wobec elekcji z lat 1492 i 1501 Szybkowski Sobiesław (1970- ). Król Jan Olbracht wobec możnowładztwa ziem środkowopolskich Rajman Jerzy (1962- ). Jagiellonowie a klasztor Bożogrobowców w Miechowie Kras Paweł (1969- ). Od represji do kompromisu Kołpak Piotr. Święci patroni Królestwa Polskiego w pobożności ostatnich Jagiellonów Walczak Marek (1965- ). Wyposażenie ruchome kaplicy Świętokrzyskiej w katedrze na Wawelu Mrozowski Przemysław (1958- ). Malowidła ścienne w kościele pobrygidowskim w Lublinie - temat historyczny czy Orszak Trzech Króli?
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30472 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Studia Jagiellonica ; 1)
Autor
Walczak Marek (1965- ). Węcowski Piotr (1972- ). Walczak Marek (1965- ). Patronat artystyczny Jagiellonów Mrozowski Przemysław (1958- ). Wizerunek królewski w systemie reprezentacji władzy w Polsce jagiellońskiej Grzęda Mateusz (1984- ). Fizjonomika, astrologia i nauka o charakterach Wyszyńska Anna. Zygmunt I Stary a szesnastowieczna moda europejska Hryszko Helena. Tkaniny i ubiór grobowy królowej Zofii Holszańskiej Czyżewski Krzysztof (1963-). "Proventu et suppellectili..." Pajor Piotr (1988- ). Chór kościoła Bożego Ciała w Poznaniu Olszacki Tomasz (1981- ). Zamek w Nowym Korczynie Fabiański Marcin (1956- ). Dlaczego Jagiellonowie ufundowali nowy pałac na Wawelu Ratajczak Tomasz (1976- ). Uwagi na temat programu użytkowego rezydencji królewskiej na Wawelu za panowania ostatnich Jagiellonów Torbus Tomasz (1961- ). Architekci renesansowego zamku królewskiego na Wawelu w świetle nowych badań Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Wydatki króla Zygmunta Augusta na działalność budowlaną w latach 1548-1551 Smorąg-Różycka Małgorzata. Anna Cylejska - zapomniana patronka bizantyńskich malowideł w prezbiterium katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu Walczak Marek (1965- ). Portret konny króla Władysława Jagiełły w kaplicy Trójcy Świętej na zamku w Lublinie Janicki Marek Andrzej (1971- ). Problem datowania nagrobka Władysława Jagiełły w świetle źródeł i dotyczczasowej literatury Łanuszka Magdalena. Tryptyk Matki Boskiej Bolesnej w kaplicy Świętokrzyskiej - najbardziej niderlandyzujące dzieło z fundacji Jagiellonów Horzela Dobrosława (1976- ). Retabula kaplic Trójcy Świętej i Krzyża Świętego w katedrze krakowskiej w kontekście pytań o "sztukę dworską" Jagiellonów Piwocka Magdalena. Arrasy króla Zygmunta Augusta Ciesielska Tanita. Srebrna nastawa ołtarzowa w kaplicy Zygmuntowskiej - uwagi o znaczeniu, technice wykonania i autorstwie
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy pracach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30498 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia Jagiellonica ; 3)
Autor
Czwojdrak Bożena. Sperka Jerzy. Węcowski Piotr (1972- ). Ferenc Marek (1966- ). Myta małopolskie w czasach Zygmunta Augusta Gołąbek Katarzyna (1984- ). Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci Grabowski Janusz (archiwistyka). Warszawa i Mazowsze w planach ostatniego Jagiellona Janicki Marek Andrzej (1971- ). Stara elita i poddani versus nowy władca i jego faworyci Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Litewskie władztwo Jagiellonów w listach króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów Kempa Tomasz (1969- ). Konflikt litewsko-ruski (katolicko-prawosławny) w elicie politycznej Wielkiego Księstwa w latach dwudziestych XVI wieku Laberschek Jacek (1950- ). Znaczenie peryferii miastach królewskich na przykładzie stołecznego Krakowa i powiatowego Lelowa Lisowicz-Żurek Dorota. Mieszczanie z ziem inkorporowanych przyjęci do prawa miejskiego w Krakowie (XV-XVI wieku) Maliniak Pavol (1979- ). Spojenci a protivinci Jagelovcov Mikuła Maciej. Liczne centra prawa miejskiego w dobie Jagiellonów Mrozowski Przemysław (1958- ). Czy panowanie pierwszych Jagiellonów zepchnęło Polskę na peryferie życia artystycznego w Europie? Nabiałek Karol. In quolibet adventu nobis copiosa necessaria ministrabit Nodl Martin (1968- ). Náboženská tolerance z nutnosti v jagellonských monarchiích: Čechy a Polsko Pawlikowska-Butterwick Wioletta. Równi i równiejsi, czyli jak koneksje na dworze królewskim pomagały duchownym w XVI wieku Petrauskas Rimvydas (1972- ). "Ojczyzna dzieci króla": Wielkie Księstwo Litewskie w systemie władzy Jagiellonów w końcu XV i pierwszej połowie XVI wieku Pytasz-Kołodziejczyk Anna. Wpływ polityki administracyjno-gospodarczej Jagiellonów na kształtowanie obszaru między dorzeczem Biebrzy i Narwi a Niemnem Rajman Jerzy (1962- ). Pielgrzymi z ziem inkorporowanych do Polski przy krakowskich grobach świętych w XV-XVI wieku Rombek Tomasz. Centrum a peryferia Rutkowska Grażyna. Gdzie przechowywano Metrykę Litewską i archiwum dokumentowe Wielkiego Księstwa w XV i XVI wieku? Szybkowski Sobiesław (1970- ). Starostowie z Korony w Prusach Królewskich
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 32459 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej