Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(32)
Forma i typ
Książki
(32)
Dostępność
dostępne
(29)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(20)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(11)
Autor
Bazielich Barbara (1929-2017)
(3)
Gajek Józef (1907-1987)
(2)
Janczak Julian (1932-1995)
(2)
Karolak Jerzy (1907-1984)
(2)
Keller Dawid (1981- )
(2)
Keller Dawid (1981- ). Wstęp
(2)
Młodzianowski Adam (1917-1985)
(2)
Podczaski Andrzej
(2)
Ładogórski Tadeusz (1905-1995)
(2)
Arczyńska Monika. Rów Mariański na początek
(1)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). O losie średniowiecznych kościołów nad dolną i środkową Odrą po roku 1945: Kościół pw. Najświętszej Marii Panny we Frankfurcie n. Odrą kościół św. Mikołaja w Berlinie kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Chojnie
(1)
Badstubner Ernst (1931- ). Zum Schicksal mittelalterlicher Kirchen in der unteren und mittleren Oderregion nach 1945 - Frankfurt/Oder (St. Marien) - Berlin (St. Nikolai) - Konigsberg/Nm. (St. Marien)
(1)
Badstubner-Groger Sibylle (1935- ). Die deutsch-polnische Reihe Schlosser und Garten der Neumark - Zamki i ogrody Nowej Marchii
(1)
Badstubner-Groger Sibylle (1935- ). Polsko-niemiecka seria wydawnicza Schlosser und Garten der Neumark - Zamki i ogrody Nowej Marchii
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- )
(1)
Barczyk Bartłomiej
(1)
Barwiński Marek (geografia). Pogranicza w badaniach pracowników Katedry Geografii Politycznej Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego
(1)
Barycz Henryk (1901-1994)
(1)
Battek Marek J. (1953- )
(1)
Bergmann Olaf (1964- ). Górny Śląsk w relacjach i opiniach Przewodnika Katolickiego 1918-1939
(1)
Betsky Aaron. Naczynie na dźwięki
(1)
Biel Urszula. Filmowe portrety Górnego Śląska lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
(1)
Bielinis-Kopeć Barbara. Charakteristik des Denkmalbestandes der Wojewodschaft Lebuser Land (Lubuskie) und aktuelle konservatorische Herausforderungen
(1)
Bielinis-Kopeć Barbara. Charakterystyka lubuskiego zasobu zabytkowego i aktualnych wyzwań konserwatorskich
(1)
Bień-Lietz Małgorzata
(1)
Biskup Marian (1922-2012)
(1)
Bizacka Katarzyna
(1)
Blair William. Engaging with a contested history: creative approaches to dealing with the legacy of the past
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Borowska Monika (1974- ). Schnittmengen/Na skrzyżowaniu - edycja polskich i niemieckich statutów cechów rzemiosł artystycznych do 1800 roku zachowanych w polskich archiwach
(1)
Borowska Monika (1974- ). Schnittmengen: Edition der deutsch- und polnischsprachigen Zunftordnungen fur bildende Kunstler bis um 1800 aus den Archiven der Republik Polen
(1)
Bronicz Stanisław (1904-1981)
(1)
Brzozowski Jerzy. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - działania muzealne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Górnoślązacy w afrykańskich wojskach kolonialnych Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Chojnacki Wojciech (1945- )
(1)
Chojnacki Władysław (1920-1991)
(1)
Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Cieślik Agnieszka (1964- ). Magistrala Śląsk - Wołyń. Górny Śląsk na łamach prasy województwa wołyńskiego 1921-1939
(1)
Crowley David (1966- ). Modernizm realny około 1981
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czapliński Marek (1940- ). Stan badań nad tematem Śląsk a I wojna światowa i perspektywy nowej historiografii
(1)
Czechowski Aleksander (1870-1916)
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or socmodernism in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Czerwińska Kinga (etnologia). Człowiek na-granicy człowiek bez-granicy
(1)
Dembiniok Józef
(1)
Dominiak Wojciech (1978- ). Wirtualne Oblicze Kultur - projekt digitalizacyjny Muzeum Ziemi Prudnickiej
(1)
Drejer Joanna
(1)
Drejer Joanna. Das fremde Erbe in Polens Mitte
(1)
Drejer Joanna. Obca spuścizna w centrum Polski
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Dziki Tomasz (1972- ). Obraz Śląska we włocławskich mediach - głównego ośrodka prasowego województwa warszawskiego w latach międzywojennych (1918-1939). Wybrane aspekty
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flanders Wallonia and Silesia. Cities and people
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Flandria Walonia i Śląsk. Miasta i ludzie
(1)
Federowicz-Boule Magdalena. Bez granic
(1)
Federowicz-Tomaszewska Anna. Dworzec i biznes linki
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). A receiver should not have to think too long what does monument present. About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt? Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia. O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from Solali
(1)
Fiuk Piotr. Architektura wielokulturowego miasta
(1)
Fiuk Piotr. The architecture of the multicultural city
(1)
Fudala Tomasz (1980- ). „Mieszkanie trzeba przedłużyć” - koncepcja małego mieszkania w tekstach warszawskich architektów i spółdzielców XX wieku
(1)
Gauger Soren A. (1975- )
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im Millennium-Fries in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the Millennium frieze in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we Fryzie milenijnym kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Graniczny Jarosław. Od Altertumsmuseum fur das Waldenburger Gebirgsland do Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
(1)
Gronek Agnieszka. A new perspective on the icons of the C. Z. monogrammist. A contribution to the research on Orthodox painting on the Russian-Ukrainian borderlands
(1)
Gronek Agnieszka. Jeszcze o ikonach monogramisty C. Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
(1)
Grudniewski Jakub. Rejencja opolska podczas I wojny światowej w świetle zarządzeń administracyjnych
(1)
Grzelewska Ada. Fotografia jako medium pograniczy
(1)
Gyalókay Zoltan. Gothic Painting on the borderland of the Kingdom of Poland and Hungary around the middle of the 15th century. State of research and new perspectives
(1)
Gyalókay Zoltan. Malarstwo tablicowe około połowy XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiegi i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań
(1)
Gębarowicz Mieczysław (1893-1984)
(1)
Gładkowska Ewa. Das Mendelsohns Haus in Olsztyn - wiedergewonnenes Gedachtnis
(1)
Gładkowska Ewa. Dom Mendelsohna w Olsztynie - odzyskana pamięć
(1)
Hachmeister Maren. Characterizing a borderland from a distance
(1)
Halicka Beata. Auf dem Weg zum Miterben des vorgefundenen Kulturguts
(1)
Halicka Beata. W drodze do roli współspadkobierców zastanych dóbr kultury
(1)
Hanke Rajmund (1938-2012)
(1)
Happach Marlena. Z misją do Warszawy
(1)
Hettchen Karolina (1979- ). Partizipation und Industriekultur im Vergleich
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(3)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(2)
Kraj wydania
Polska
(31)
Ukraina
(1)
Język
polski
(32)
Temat
Strój ludowy
(5)
Architektura polska
(3)
Pieniądz zastępczy
(3)
Atlasy historyczne
(2)
Realizm socjalistyczny
(2)
Regiony przygraniczne
(2)
Sztuka polska
(2)
Architekci
(1)
Architekci polscy
(1)
Architektura
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Banknoty
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Dwory
(1)
Etnografia
(1)
Kalendarze
(1)
Kobieta
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Kultura
(1)
Michejda (rodzina)
(1)
Michejda Tadeusz (1895-1955)
(1)
Michejda Władysław (1896-1943)
(1)
Modernizm
(1)
Monety
(1)
Monety niemieckie
(1)
Monety polskie
(1)
Muzeum (Chorzów)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Nauka
(1)
Nazwy miejscowe niemieckie
(1)
Nazwy miejscowe polskie
(1)
Piłsudski, Józef (1867-1935)
(1)
Polskie Radio Katowice
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Regionalizm
(1)
Sztuka
(1)
Słowniki niemiecko-polskie
(1)
Teatr europejski
(1)
Urbanistyka
(1)
Wojna 1618-1648 r. trzydziestoletnia
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Zabytki kultury
(1)
Zamki i pałace
(1)
Śpiew chóralny
(1)
Temat: czas
1901-
(10)
1801-
(5)
1401-
(4)
1601-
(4)
1701-
(4)
1501-
(3)
1301-
(2)
2001-0
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1918-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Śląsk, Górny
(7)
Polska
(5)
Śląsk
(4)
Śląsk Cieszyński
(3)
Galicja
(2)
Mazury
(2)
Niemcy
(2)
Opole (okręg)
(2)
Pomorze
(2)
Bytom (okręg)
(1)
Katowice
(1)
Pszczyna (okręg)
(1)
Warmia
(1)
Zabór pruski
(1)
Ziemia Lubuska
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Śląsk Opolski
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi numizmatyczne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
32 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 8161 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 17688 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Atlas historyczny Polski / pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 4360/1/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Atlas historyczny Polski / pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 4360/1/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 13099 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie / Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 164)
Bibliogr. s. 305-308. Słownik pojęć architektonicznych s. 309-312.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 20810/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Polski Śląsk ; [nr 9])
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 26.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 8240, II 2955 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
U góry s. tyt.: "Polski pieniądz papierowy".
Okł. włączona w paginację.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 210/1 s.z., III 211/1 s.z. (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. II 20875 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Śląsk w polskiej kulturze umysłowej / Henryk Barycz. - Katowice : "Śląsk", 1979. - 466, [2] s. ; 21 cm.
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 6525 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Strój cieszyński / Barbara Bazielich. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2006. - [2], 142 s., 4 k. tabl. kolor. : il. ; 29 cm.
(Atlas polskich strojów ludowych / red. Barbara Bazielich ; cz. 3. Śląsk ; z. 6)
Summ., Zsfassung, přehl.
Numeracja ser. gł. : cz. 3.
Bibliogr. s. 134.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. III 544/3/6 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Strój rozbarski / Barbara Bazielich. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2002. - 128 s., 4 k. tabl. kolor. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
(Atlas polskich strojów ludowych / red. Barbara Bazielich ; cz. 3. Śląsk ; z. 5)
Summ., Zsfassung.
Numeracja ser. gł. : cz. 3.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. III 544/3/5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Atlas polskich strojów ludowych / red. Józef Gajek [i in.] ; cz. 3. Śląsk ; z. 2)
Rez. Summ.
Numeracja ser. gł. : cz. 3.
Bibliogr. s. 65.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. III 544/3/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Strój opolski / Barbara Bazielich. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2008. - 110 s., 8 s. tabl. kolor. : il. ; 29 cm.
(Atlas polskich strojów ludowych. Cz. 3, Śląsk / red. Barbara Bazielich ; z. 7)
Numeracja ser. gł. : cz. 3.
Słowniczek terminów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. III 544/3/7 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 254-275. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. II 10144 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Atlas polskich strojów ludowych / red. Józef Gajek [i in.] ; cz. 3. Śląsk ; z. 9)
Rez. Summ.
Numeracja ser. gł. : cz. 3.
Bibliogr. s. 27-29.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. III 544/3/9 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Katalog papierowych pieniędzy zastępczych z ziem polskich 1914-1924. T. 1, Galicja i Śląsk Cieszyński / Andrzej Podczaski. - Lublin ; Warszawa : Akapit, 2004. - 260 s. : il. kolor., err. ; 30 cm + Objaśnienia wybranych skrótów, Some Polish words used in the catalog (zakładka).
Bibliogr s. 255. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 16043/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Na okł. podpis: "Stanisław Wyspiański 1904".
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. W 175 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 27017 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Katalog papierowych pieniędzy zastępczych z ziem polskich. T. 1, Galicja i Śląsk Cieszyński 1848-1924 / Andrzej Podczaski. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa : nakładem własnym autora, 2010. - 330 s. : il. kolor. ; 31 cm + Objaśnienia wybranych skrótów = Some Polish words used in the catalog (zakładka).
Wyd. 1 pt. Katalog papierowych pieniędzy zastępczych z ziem polskich 1914-1924.
Bibliogr s. 310-311. Indeks.
Zawiera: Uzupełnienia i korekty do [wyd. 1] tomów II-IV katalogu s. 318-330.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 24671/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej