Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(3)
Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
dostępne
(3)
Placówka
Magazyn
(3)
Autor
Adamczyk Piotr (historia). Sprzedawcy zabawek w Elblągu w latach 1799-1941 w świetle reklam w prasie lokalnej
(1)
Banach Andrzej (1910-1990). Nikifor
(1)
Białostocki Jan (1921-1988). Wystawy i malarze
(1)
Blum Helena (1904-1984). Malarstwo i rysunki francuskie
(1)
Blum Helena (1904-1984). Rysunki Kramsztyka z getta
(1)
Blum Helena (1904-1984). Tradycja realistyczna w malarstwie polskim
(1)
Blum Helena (1904-1984). Xawery Dunikowski na tle rzeźby europejskiej
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Meksykański morał
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Na drodze do twórczej konwencji
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). O Gierymskim i niektórych zagadnieniach plastyki współczesnej
(1)
Czerska Karolina (1983- ). Tytus Czyżewski – w kręgu teatru Cricot
(1)
Czyżewski Tytus (1880-1945). Martyrologia artystów
(1)
Garztecka Ewa (1920-2007). Wywiad z Andre Fougeronem
(1)
Geron Małgorzata. Twórczość plastyczna Tytusa Czyżewskiego w okresie formistycznym
(1)
Gierowski Stefan (1925-2022). Wystawa sztuki ludowej w Krako-wie
(1)
Gomułka Izabela. Zabawki dziecięce w źródłach średniowiecznych
(1)
Graf Paweł. Proza Tytusa Czyżewskiego. Między futuryzmem a teorią prozy
(1)
Herbert Zbigniew (1924-1998). Rozmowa o malarstwie
(1)
Hornung Julia. Współczesne malarstwo włoskie
(1)
Idziak Agnieszka. Do czego potrzebne są stare zabawki?
(1)
Jakimowicz Andrzej (1919-1992). Program ideowy i społeczna funkcja twórczości Matejki
(1)
Jakubiak Krzysztof. Polskie badania historyczno-pedagogiczne nad dawnymi zabawkami dziecięcymi
(1)
Kabacińska Katarzyna
(1)
Kabacińska Katarzyna. Zabawki dziecięce w polskiej literaturze pięknej II połowy XIX wieku
(1)
Kornhauser Jakub (1984- ). Wśród manekinów. Tytus Czyżewski i surrealizm
(1)
Korotyński Henryk (1913-1986). Wizyta u Picassa
(1)
Kowalska Kora Tea. Droga drobnej zabawki od śmietnika do gablotki
(1)
Kołoczek Łukasz (1978- ). Ośrodek piorunowej burzy – heideggerowska lektura poezji Tytusa Czyżewskiego
(1)
Krajewska Helena (1910-1998). Wędrówka po wystawach paryskich
(1)
Krajewska Helena (1910-1998). Wędrówka po wystawach paryskich (maj-czerwiec 1947)
(1)
Krajewska Helena (1910-1998). Zmienne pojęcie piękna
(1)
Krasicka Agnieszka. Współczesne kolekcjonerskie domki dla lalek
(1)
Krause Magdalena. Kompozycje przestrzeni w próbach dramatycznych Tytusa Czyżewskiego
(1)
Kłosowski Józef Nikodem (1904-1959). Jan Matejko
(1)
Lauda Natalia. Konik na patyku i koń na biegunach - dzieje zabawki
(1)
Lemańczyk Martyna (1982- ). „Kubistyczne oko” Tytusa Czyżewskiego i Josefa Capka
(1)
Lenica Jan (1928-2001). Ociepka
(1)
Lenica Jan (1928-2001). Plastyka w punkcie zwrotnym
(1)
Lenica Jan (1928-2001). Wystawa plastyków amatorów
(1)
Lipiński Filip (1979- ). Tytus Czyżewski w filmowym medio-magnetycznym atelier Józefa Robakowskiego
(1)
Lisak-Gębala Dobrawa (1984- ). Orfeusz a rebours czyli audiosfera w twórczości literackiej Tytusa Czyżewskiego
(1)
Marcinkowski Mirosław (archeologia). Rodzaje i jakość zabawek a socjotopografia Starego Miasta w Elblągu
(1)
Nawrot-Borowska Monika. Zabawka dziecięca na terenie ziem polskich w II polowie XIX i na początku XX wieku w przekazach pamiętnikarskich
(1)
Okulicz-Kozaryn Radosław (1961- ). Czy koniecznie trzeba odmładzać Tytusa Czyżewskiego? Głos w sprawie związku poety z Młodą Polską
(1)
Olszewska Barbara. Sztuka walcząca o pokój
(1)
Pałka Anna. Zabawki średniowieczne w wybranych muzeach w Polsce okiem pedagoga
(1)
Pietrasik Agata (1985- )
(1)
Piwocki Ksawery (1901-1974). Nowe problemy sztuki ludowej
(1)
Piwocki Ksawery (1901-1974). Sztuka ludowa w rozwoju polskiej kultury plastycznej
(1)
Porębski Mieczysław (1921-2012). Plastycy czescy w Polsce
(1)
Porębski Mieczysław (1921-2012). Źródła ideowe twórczości Matejki
(1)
Potworowski Tadeusz Piotr (1898-1962). Wrażenia z muzeów londyńskich
(1)
Przyboś Julian (1901-1970). O twórcze idee w plastyce
(1)
Przybyła Tomasz (edukacja). Zabawki czy narzędzia edukacyjne?
(1)
Romanowicz Paulina. Guzik czy zabawka?
(1)
Sadowska Katarzyna (pedagogika). Zabawki współczesne - o przemianie materii - realizm i surrealizm
(1)
Sioma Radosław. Jedyność Czyżewskiego
(1)
Skurtys Jakub (1989- ). Jak jeszcze działać (z) formami? Tytus Czyżewski i rytm nowoczesności
(1)
Smaga Agnieszka (1973- ). Graficzne ukształtowanie formistycznego wiersza i jego cyfrowej recepcji
(1)
Sosenko Marek (1948- ). Prezentacja zbiorów i kierunki działań Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków
(1)
Stano Bernadeta (1971- ). Maszynizm Tytusa Czyżewskiego
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974). Formalizm i rzeczywistość
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974). Nad rysunkami z Chin Ludowych i walczącego Wietnamu
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974). O realistycznej tradycji malarstwa polskiego
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974). Piękno dzisiejszej Warszawy w rysunkach Tadeusza Kulisiewicza
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974). Wielki realista budowniczy świadomości narodowej
(1)
Starzyński Juliusz (1906-1974). Wystawa współczesnej plastyki radzieckiej
(1)
Stolarek Zbigniew (1920-1988). Oko w oko z surrealizmem
(1)
Szleyen Zofia (1904-1994). Malarstwo meksykańskie w walce o postęp
(1)
Szymański Zygmunt (1920- ). Dwa mecenaty
(1)
Słodkowski Piotr (1985- )
(1)
Teisseyre Stanisław (1905-1988). Polscy malarze w Anglii
(1)
Truchanowski Kazimierz (1904-1994). W pracowni Linkego
(1)
Wasilewska Diana
(1)
Wasilewska Diana. Język krytyczny Tytusa Czyżewskiego
(1)
Ważyk Adam (1905-1982). Przechadzka po muzeach paryskich
(1)
Wieczorek Maria. O greckich świątyniach z klocków lalkach-Murzynkach i kaliskich szrajerkach czyli polskie wytwórstwo zabawek w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Witz Ignacy (1919-1971). Matejko wraca do życia
(1)
Wolff Jerzy (1902-1985). Pankiewicz i Boznańska
(1)
Wolny-Grządziel Katarzyna (1988- ). Typograficzna interpretacja twórczości Tytusa Czyżewskiego. Problemy i strategie projektowe przy typograficznym opracowywaniu poezji wizualnej
(1)
Zagórski Jerzy (1907-1984). Falanstery
(1)
hb. Surrealizm daje znaki życia
(1)
Ćwiertnia Jerzy (1928-2009). Guttuso
(1)
Łach Julia. Polska lalką stała czyli historia pewnej fabryki
(1)
Ślęczka Ryszard. Z tradycji wytwórczości zabawkarskiej w Krakowie i jego okolicach
(1)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- )
(1)
Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- ). Idealny dom w miniaturze
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Czyżewski, Tytus (1880-1945)
(1)
Dziecko
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Literatura
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Poeci polscy
(1)
Poezja polska
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Zabawki
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: czas
1901-
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(1)
Gatunek
Antologie
(1)
Publicystyka polska
(1)
3 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Pietrasik Agata (1985- ). Słodkowski Piotr (1985- ). hb. Surrealizm daje znaki życia Stolarek Zbigniew (1920-1988). Oko w oko z surrealizmem Ważyk Adam (1905-1982). Przechadzka po muzeach paryskich Krajewska Helena (1910-1998). Wędrówka po wystawach paryskich (maj-czerwiec 1947) Krajewska Helena (1910-1998). Wędrówka po wystawach paryskich Białostocki Jan (1921-1988). Wystawy i malarze Korotyński Henryk (1913-1986). Wizyta u Picassa Garztecka Ewa (1920-2007). Wywiad z André Fougeronem Blum Helena (1904-1984). Malarstwo i rysunki francuskie Olszewska Barbara. Sztuka walcząca o pokój Herbert Zbigniew (1924-1998). Rozmowa o malarstwie Starzyński Juliusz (1906-1974). Wystawa współczesnej plastyki radzieckiej Krajewska Helena (1910-1998). Zmienne pojęcie piękna Porębski Mieczysław (1921-2012). Plastycy czescy w Polsce Szleyen Zofia (1904-1994). Malarstwo meksykańskie w walce o postęp Bogucki Janusz (1916-1995). Meksykański morał Hornung Julia. Współczesne malarstwo włoskie Ćwiertnia Jerzy (1928-2009). Guttuso Starzyński Juliusz (1906-1974). Nad rysunkami z Chin Ludowych i walczącego Wietnamu Lenica Jan (1928-2001). Plastyka w punkcie zwrotnym Szymański Zygmunt (1920- ). Dwa mecenaty Potworowski Tadeusz Piotr (1898-1962). Wrażenia z muzeów londyńskich Zagórski Jerzy (1907-1984). Falanstery Teisseyre Stanisław (1905-1988). Polscy malarze w Anglii Starzyński Juliusz (1906-1974). Formalizm i rzeczywistość Wolff Jerzy (1902-1985). Pankiewicz i Boznańska Starzyński Juliusz (1906-1974). O realistycznej tradycji malarstwa polskiego Blum Helena (1904-1984). Tradycja realistyczna w malarstwie polskim Bogucki Janusz (1916-1995). O Gierymskim i niektórych zagadnieniach plastyki współczesnej Witz Ignacy (1919-1971). Matejko wraca do życia Kłosowski Józef Nikodem (1904-1959). Jan Matejko Porębski Mieczysław (1921-2012). Źródła ideowe twórczości Matejki Jakimowicz Andrzej (1919-1992). Program ideowy i społeczna funkcja twórczości Matejki Starzyński Juliusz (1906-1974). Wielki realista, budowniczy świadomości narodowej Piwocki Ksawery (1901-1974). Nowe problemy sztuki ludowej Gierowski Stefan (1925-2022). Wystawa sztuki ludowej w Krako­wie Lenica Jan (1928-2001). Wystawa plastyków amatorów Piwocki Ksawery (1901-1974). Sztuka ludowa w rozwoju polskiej kultury plastycznej Czyżewski Tytus (1880-1945). Martyrologia artystów Blum Helena (1904-1984). Rysunki Kramsztyka z getta Starzyński Juliusz (1906-1974). Piękno dzisiejszej Warszawy w rysunkach Tadeusza Kulisiewicza Blum Helena (1904-1984). Xawery Dunikowski na tle rzeźby europejskiej Bogucki Janusz (1916-1995). Na drodze do twórczej konwencji Przyboś Julian (1901-1970). O twórcze idee w plastyce Truchanowski Kazimierz (1904-1994). W pracowni Linkego Banach Andrzej (1910-1990). Nikifor Lenica Jan (1928-2001). Ociepka
Indeks R0: BMNK
Tyt. grzbietowy: Czas debat : wektory geografii artystycznej, reinterpretacje tradycji, sylwetki
Bibliogr. s. 439-500. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30824/3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wasilewska Diana. Czerska Karolina (1983- ). Tytus Czyżewski – w kręgu teatru Cricot Geron Małgorzata. Twórczość plastyczna Tytusa Czyżewskiego w okresie formistycznym Graf Paweł. Proza Tytusa Czyżewskiego. Między futuryzmem a teorią prozy Kołoczek Łukasz (1978- ). Ośrodek piorunowej burzy – heideggerowska lektura poezji Tytusa Czyżewskiego Kornhauser Jakub (1984- ). Wśród manekinów. Tytus Czyżewski i surrealizm Krause Magdalena. Kompozycje przestrzeni w próbach dramatycznych Tytusa Czyżewskiego Lemańczyk Martyna (1982- ). „Kubistyczne oko” Tytusa Czyżewskiego i Josefa Čapka Lipiński Filip (1979- ). Tytus Czyżewski w filmowym, medio-magnetycznym atelier Józefa Robakowskiego Lisak-Gębala Dobrawa (1984- ). Orfeusz à rebours, czyli audiosfera w twórczości literackiej Tytusa Czyżewskiego Okulicz-Kozaryn Radosław (1961- ). Czy koniecznie trzeba odmładzać Tytusa Czyżewskiego? Głos w sprawie związku poety z Młodą Polską Sioma Radosław. Jedyność Czyżewskiego Skurtys Jakub (1989- ). Jak jeszcze działać (z) formami? Tytus Czyżewski i rytm nowoczesności Smaga Agnieszka (1973- ). Graficzne ukształtowanie formistycznego wiersza i jego cyfrowej recepcji Stano Bernadeta (1971- ). Maszynizm Tytusa Czyżewskiego Wasilewska Diana. Język krytyczny Tytusa Czyżewskiego Wolny-Grządziel Katarzyna (1988- ). Typograficzna interpretacja twórczości Tytusa Czyżewskiego. Problemy i strategie projektowe przy typograficznym opracowywaniu poezji wizualnej.
Indeks R0: BMNK
Na książce błędny zapis ISBN: 97883-242-3102-7.
Bibliogr. s. 305-318. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31185 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kabacińska Katarzyna. Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- ). Jakubiak Krzysztof. Polskie badania historyczno-pedagogiczne nad dawnymi zabawkami dziecięcymi Ślęczka Ryszard. Z tradycji wytwórczości zabawkarskiej w Krakowie i jego okolicach Wieczorek Maria. O greckich świątyniach z klocków, lalkach-Murzynkach i kaliskich "szrajerkach", czyli polskie wytwórstwo zabawek w dwudziestoleciu międzywojennym Adamczyk Piotr (historia). Sprzedawcy zabawek w Elblągu w latach 1799-1941 w świetle reklam w prasie lokalnej Łach Julia. Polska lalką stała, czyli historia pewnej fabryki Romanowicz Paulina. Guzik czy zabawka? Marcinkowski Mirosław (archeologia). Rodzaje i jakość zabawek a socjotopografia Starego Miasta w Elblągu Żołądź-Strzelczyk Dorota (1955- ). Idealny dom w miniaturze Lauda Natalia. Konik na patyku i koń na biegunach - dzieje zabawki Sadowska Katarzyna (pedagogika). Zabawki współczesne - o przemianie materii - realizm i surrealizm Przybyła Tomasz (edukacja). Zabawki czy narzędzia edukacyjne? Gomułka Izabela. Zabawki dziecięce w źródłach średniowiecznych Nawrot-Borowska Monika. Zabawka dziecięca na terenie ziem polskich w II polowie XIX i na początku XX wieku w przekazach pamiętnikarskich Kabacińska Katarzyna. Zabawki dziecięce w polskiej literaturze pięknej II połowy XIX wieku Pałka Anna. Zabawki średniowieczne w wybranych muzeach w Polsce okiem pedagoga Kowalska Kora Tea. Droga drobnej zabawki od śmietnika do gablotki Sosenko Marek (1948- ). Prezentacja zbiorów i kierunki działań Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków Krasicka Agnieszka. Współczesne kolekcjonerskie domki dla lalek Idziak Agnieszka. Do czego potrzebne są stare zabawki?
Indeks R0: BMNK
Bibliogr., netogr. przy art. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30424 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej