Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(12)
Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(11)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(12)
Autor
Adamczyk Paulina (1989- ). Ancient territories: the paradox of Plato's chariot?
(1)
Adamczyk Paulina (1989- ). Terytoria antyku. Paradoks powozu Platona?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Czy architektura gotycka około roku 1300 mogła być „nowoczesna” i „awangardowa”?
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Między Anglią a Prusami
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej
(1)
Andrearczyk Tymoteusz (1978- ). John Constable - przez obłoki ku rzeczywistości
(1)
Angutek Dorota. Folkloryzm i postfolkloryzm jako etnologiczna alternatywa terminologiczna obok wernakularyzmu i neowernakularyzmu
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- )
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). Syreny Północy odaliski i egipskie chłopki. Tożsamość i recepcja malarstwa Elisabeth Jerichau- Baumann
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Bartoszewska-Butryn Honorata. Św. Nikta (Nicetas Got) czy św. Wincenty Ferrer?
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Architektura - człowiek - język
(1)
Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie
(1)
Bednarski Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Białkiewicz Andrzej (1954-2023). An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology
(1)
Białkiewicz Andrzej (1954-2023). Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej
(1)
Birecki Piotr (1972- ). Architektura i wyposażenie kościołów protestanckich w Gdańsku i na jego wiejskim terytorium
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Nineteenth- and twentieth-century Italian bishops' rings in the artistic culture of Poland
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Włoskie pierścienie biskupie z XX i XXI wieku w kulturze artystycznej Polski
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama
(1)
Bogdanowska Monika (1962- ). Zabytek Schrodingera czyli problematyka formalno-prawnej ochrony zabytków których nie ma
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Brylla Wolfgang Damian (1984- ). Berlin - miasto grzechu
(1)
Bąk Magdalena (literaturoznawstwo). Na antypodach mitu
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Doświadczenie absolutu w literaturze i plastyce biedermeieru. Rzut oka na problematykę
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Chabiera Piotr Paweł. Konkurs na pomnik Księcia Witolda w Wilnie. Niezrealizowany projekt Ludomira Sleńdzińskiego w duchu nowego klasycyzmu
(1)
Chabiera Piotr Paweł. The competition for a monument to Prince Witold - Vytautas in Wilno - Vilnius. Ludomir Sleńdzinski's unrealized project in the spirit of new classicism
(1)
Chmielewski Filip. Motywy antyczne niedostrzegane... ,,Antykizujące godła międzywojennych krakowskich kamienic a klasyczne motywy w polskim malarstwie i grafice lat 20. i 30. XX wieku
(1)
Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku
(1)
Chmielewski Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century
(1)
Chmielewski Filip. Unnoticed ancient motifs?: antiquitising emblems on interwar town houses in Kraków and classical motifs in Polish paintings and graphics of the 1920s and 1930s
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting Saratoga National Historic Park NY
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym
(1)
Chu Petra ten-Doesschate (1942- ). The Benedick: A house of art in gilded-age New York and its legacy
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Cieśliński Marek (1968- ). Cinema
(1)
Cieśliński Marek (1968- ). Kino
(1)
Czapelski Marek
(1)
Czapelski Marek. Kilka uwag o drukowanych relacjach z międzynarodowych kontaktów polskich architektów około 1956 r.
(1)
Czekanowska-Gutman Monika. Między Opłakiwaniem a Hiobem. Obrazowanie cierpienia w powojennej sztuce Marca Chagalla
(1)
Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej
(1)
Czyż Piotr Paweł. Pomiędzy matrycą a papierem. Eksperymenty z płytami graficznymi Feliksa Jabłczyńskiego - grafika który pozostał malarzem
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)
(1)
Dampc-Jarosz Renata. To wspaniałe miasto tak bliskie sercu
(1)
Danielewicz Iwona (1954- ). Malczewski w Paryżu
(1)
Daszyńska Jolanta. Kosciusko in fighting America 1776-1777
(1)
Daszyńska Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce 1776-1777
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dobosz Piotr (1961- )
(1)
Dobosz Piotr (1961- ). Rodzinne dziedzictwo kulturowe i podmiotowe prawo do uczestnictwa w samorządzie terytorialnym jako fundamenty leżące u podstaw pozycji jednostki we współczesnym społeczeństwie. Część I
(1)
Domarzewski Andrzej. Kosciusko in modern medallic art
(1)
Domarzewski Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie
(1)
Drachal Marta Maria. Rewitalizacja drzewostanu zabytkowego - czyli o synergii ochrony tożsamości kulturowej i jakości środowiska - wybrane zaganienia
(1)
Duźniak Michał. Hudebni kultura
(1)
Duźniak Michał. Kultura muzyczna
(1)
Duźniak Michał. Music culture
(1)
Duźniak Michał. Musikkultur
(1)
Dziewicki Tomasz. Kirchner i Witkacy: żywoty równoległe
(1)
Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki
(1)
Dziura Małgorzata. To co trwałe
(1)
Firek Marek. About selected Kosciusko mounds
(1)
Firek Marek. O wybranych kopcach Kościuszki
(1)
First Grzegorz. Antiquity in Polish films: between literature archaeology and art
(1)
First Grzegorz. Antyk w polskim filmie fabularnym. Od literatury i archeologii do obrazu
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927
(1)
Florkowska-Francić Halina (1944- ). The legend of Kosciusko: between Switzerland and Poland 1817-1927
(1)
Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?
(1)
Gamboni Dario (1954- ). Kinetic devotions to artists’ houses and gardens
(1)
Garnczarska Magdalena. Uroczysta mowa na budowę kościołów (HE X 4) Euzebiusza z Cezarei jako źródło do poznania początków monumentalnej architektury wczesnochrześcijańskiej
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku)
(1)
Gałecka Dominika. Cyfrowe muzeum - potencjał digitalizacji a prawo autorskie
(1)
Geron Małgorzata. Antique inspirations and new classicism in the works of Tymon Niesiołowski
(1)
Geron Małgorzata. Antyk i nowy klasycyzm w twórczości Tymona Niesiołowskiego
(1)
Gielata Ireneusz. Architekt jaskółczych gniazd - wokół Mapy i terytorium Michela Houellebecqa
(1)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). O związkach drewna i ideologii w architekturze i rzeźbie polskiej XIX i XX wieku
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- )
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Budowla Zbawienia w Scivias Hildegardy z Bingen w kontekście średniowiecznych kategorii piękna
(1)
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Literatura a architektura - o bliskości odzyskiwanej
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: from myth to... Oświęcim
(1)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: od mitu do... Oświęcimia
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. (Post)klasycyzm Igora Mitoraja
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. The Post-Classicism of Igor Mitoraj
(1)
Greiner Piotr. Archival sources
(1)
Greiner Piotr. Archivni prameny
(1)
Greiner Piotr. Archivquellen
(1)
Greiner Piotr. Źródła archiwalne
(1)
Greser Ewa. Polski i pruski Poznań na przeciwległych brzegach Warty
(1)
Grudniewski Jakub. Die Presse 1922-1939
(1)
Grudniewski Jakub. Prasa w latach 1922-1939
(1)
Grudniewski Jakub. The press in the years 1922-1939
(1)
Grudniewski Jakub. Tisk v letech 1922-1939
(1)
Gruk Wojciech. Symbolum externum nostre confessionis
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(6)
1920 - 1929
(1)
1900 - 1909
(1)
Kraj wydania
Polska
(11)
Niemcy
(1)
Język
polski
(10)
niemiecki
(2)
Temat
Kultura
(3)
Architektura
(2)
Architektura europejska
(2)
Karl W. Hiersemann (Lipsk)
(2)
Literatura polska
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka polska
(2)
Architektura gotycka
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Biskupi
(1)
Brioschi
(1)
Budownictwo ludowe
(1)
Ewangelicyzm augsburski
(1)
Folklor
(1)
Fundacja
(1)
Gsell-Fels Theodor (1818-1898)
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kopiec Kościuszki (Kraków)
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Kościuszko, Tadeusz (1746-1817)
(1)
Krytyka artystyczna
(1)
Kultura klasyczna
(1)
Literatura
(1)
Mediewistyka
(1)
Miasta
(1)
Mitoraj, Igor (1944-2014)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Pieńkos, Andrzej (1962- )
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Quaglio E.
(1)
Reformacja
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
(1)
Wojsko
(1)
Temat: czas
1501-
(3)
1201-
(2)
1301-
(2)
1401-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
1101-
(1)
1918-
(1)
1939-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Chorzów
(1)
Europa
(1)
Gdańsk
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Kraków
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(5)
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
12 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Literatura - Konteksty / redaktorzy serii Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty ; t. 1)
Autor
Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Szybisty Tomasz. Bałus Wojciech (1961- ). Architektura - człowiek - język Bąk Magdalena (literaturoznawstwo). Na antypodach mitu Brylla Wolfgang Damian (1984- ). Berlin - miasto grzechu Dampc-Jarosz Renata. "To wspaniałe miasto, tak bliskie sercu" Garnczarska Magdalena. Uroczysta mowa na budowę kościołów (HE X 4) Euzebiusza z Cezarei jako źródło do poznania początków monumentalnej architektury wczesnochrześcijańskiej Gielata Ireneusz. Architekt "jaskółczych gniazd" - wokół Mapy i terytorium Michela Houellebecqa Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Budowla Zbawienia w Scivias Hildegardy z Bingen w kontekście średniowiecznych kategorii piękna Godlewicz-Adamiec Joanna (1970- ). Literatura a architektura - o bliskości odzyskiwanej Greser Ewa. Polski i pruski Poznań na przeciwległych brzegach Warty Gruk Wojciech. Symbolum externum nostre confessionis Jezierska Agnieszka. Miasto, masa, maszyna do mieszkania - blokowisko w tekstach Mirona Białoszewskiegom Joanny Bator i Sylwii Chutnik Kłańska Maria (1951- ). Funkcja motywów architektonicznych w dramacie Budowniczy Solness Henrika Ibsena Kłos Anita. Niewidzialne miasta Itala Calvina i ich polska recepcja Krawczyk Dariusz (romanista). Więzienie miłości i uwięzienie w poezji Kuran Michał. Architektura jako narzędzie obrazowania w siedemnastowiecznym kaznodziejstwie pogrzebowym Kwiatkowska Anna (filologia angielska). Ironia architektoniczna w powieści Where Angels Fear to Tread E. M. Forstera Lipiński Cezary (1968- ). Od "Bożego Miasta" (Gottesstadt) do "Nowego Jeruzalem" (Neues Jerusalem) Michalska Anna (1988- ). "Ich mache alles Neue" Michalski Przemysław (1971- ). Miasto Eliota, miasto Miłosza - studium komparatystyczne Mosakowski Janusz. O literackich kreacjach architektury Gdańska w latach 1945-1965 Najdek Kamilla. Uwe Timm: Rot Nowara-Matusik Nina. Tajemniczy dom Karen Duve Nowikiewicz Elżbieta. "Śmierć miasta" czy powrót do życia? Piszczatowski Paweł. Pustka i migdał Pytel-Bartnik Ewa (1972- ). Architektura (nie-)pamięci Rzepczyńska Małgorzata. Antropomorficzna architektura Golgonoozy Sowa Agnieszka (1983- ). Metafory architektoniczne w szkicu Natura i nadnatura w "Fauście" Goethego autorstwa Edyty Stein (1932) Stuchlik-Surowiak Beata. Budowa cieszyńskiego Kościoła Jezusowego w świetle osiemanstowiecznych pieśni ludowych Szpakowska-Loranc Ernestyna. Fabuła w architekturze Szybisty Tomasz. Katedra jak kryształ Szybisty Tomasz. Literatura a architektura - o bliskości odzyskiwanej
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., 16-17 kwietnia 2016 r., Kraków.
Bibliogr., netogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31178, II 31087 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 770 s.z. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kal Elżbieta (1962- ). Andrearczyk Tymoteusz (1978- ). John Constable - przez obłoki ku rzeczywistości Angutek Dorota. Folkloryzm i postfolkloryzm jako etnologiczna alternatywa terminologiczna obok wernakularyzmu i neowernakularyzmu Bartoszewska-Butryn Honorata. Św. Nikta (Nicetas Got) czy św. Wincenty Ferrer? Dziura Małgorzata. To, co trwałe Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- ). O związkach drewna i ideologii w architekturze i rzeźbie polskiej XIX i XX wieku Jakubowska Joanna. Architektura neowernakularna jako przekroczenie dychotomicznego podziału sztuki na wysoką i niską na przykładzie wybranych projektów współczesnej architektury jednorodzinnej Kal Elżbieta (1962- ). Wernakularyzm niemieckiej architektury totalitarnej na przykładzie schroniska młodzieżowego (Jugendherberge) w Ustce (Stolpmünde) Kalinowski Daniel (1969- ). Wieś pisząca... Keler Karolina (tłumaczka). Motywy kaszubskiej sztuki ludowej w nauczaniu języka kaszubskiego w szkołach Kisielewski Andrzej. Wernakularyzm, postkolonializm i sztuka Konkol Gabriela. Aktualność myśli Karola Szymanowskiego w aspekcie funkcji muzyki i sztuki wernakularnej w społeczeństwie Mikołajczyk Iwona (1959- ). Dialektyka neowernakularyzmu w malarstwie polskim dwudziestolecia międzywojennego: Czyżewski, Pronaszko, Makowski, Stryjeńska a ekspresjoniści Moździerz Zbigniew. Budownictwo i rzemiosło ludowe jako inspiracja tworzenia stylów narodowych Paśniewska Joanna. Z Bernardem Rudofskym podróż przez architekturę bez rodowodu Piotrowski Kazimierz (1964- ). Motywizm Leona Chwistka Rytel Grzegorz (1965- ). "Chłop nie ubiera się malowniczo, ale jest malowniczy" Tarnowska Selina. Lwi Dwór: najstarszy zachowany dom podcieniowy w Polsce Tarnowski Józef. Wernakularyzm i neowernakularyzm: zamiast wstępu Winskowski Piotr. Wernakularyzm w architekurze współczesnej: lokalna oczywistość, egzotyczna nisza, wszechobecny aspekt
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji, kwiecień 2016 r., Słupsk, Ustka.
Bibliogr. s. 311-337.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33012 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Komisji Historii Sztuki - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; ISSN 0079-466X ; tom 41)
Autor
Kowalski Jacek (1964- ). Miedziak Witold (1990- ). Adamski Jakub (1985- ). Między Anglią a Prusami Adamski Jakub (1985- ). Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej Gąssowska Maja (1955- ). O tym jak św. Olaf kościoły budował (Estoński wariant pewnego literackiego motywu wędrownego) Gąssowska Maja (1955- ). Obraz gentes podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (1 ćw. XIII w.) Gąssowska Maja (1955- ). Wschodnie pobrzeża Bałtyku w średniowiecznej tradycji skandynawskiej Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Światy z zaświaty Doroty z Mątów Wielkich Kiełbus Marcin. Odkrywanie świata przez kazania na przykładzie sermones Peregryna z Opola Kiełbus Marcin. Wyobrażenia w służbie autorefleksji homo interior w kazaniach Peregryna z Opola Kowalski Tomasz (1991- ). Regionalny i narodowy charakter ośrodków kultu maryjnego w Koronie, Prusach i na Śląsku Łobodzińska Patrycja (1990- ). Lingua vulgaris a łacina w artystycznych fundacjach patrycjatu wrocławskiego w późnym średniowieczu Łuczak Marzena. Kościół św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach jako wyraz propaństwowych i promonastycznych idei biskupa Andrzeja Łaskarza Miedziak Witold (1990- ). Nekropolia magnacka po (wielko)polsku - przypadek kościoła w Czarnkowie Miedziak Witold (1990- ). Odkrywanie gotyku w nowożytnej architekturze Wielkopolski Pajor Piotr (1988- ). Czy istniał "styl Kazimierzowski"? Pajor Piotr (1988- ). Dolina Prądnika w średniowieczu jako miejsce schronienia i kommemoracji Rusnak-Kozłowska Agata. O specyfice poźnośredniowiecznej duchowości mieszczańskiej w kontekście kaplicy Męki Pańskiej przy kościele NMP w Legnicy Rusnak-Kozłowska Agata. Zmiany w sposobach reprezentacji jako efekt "odkrywania świata" na przykładzie dwóch kaplic rycerskich na Dolnym Śląsku Szczepaniak Julia. Powieść o Jaufré, czyli odkrycie literatury rycerskiej na Południu Francji (analiza dwóch epizodów z udziałem króla Artura) Utzig Joanna. Pictor in carmine - idea typologii w sztuce jako remedium na "oczy opętane próźnością" i średniowieczne upodobanie do przedstawień fantastycznych Utzig Joanna. Poznawanie treści teologicznych przez obraz Utzig Joanna. Przeszklenia witrażowe w kościołach i klasztorach cysterskich do końca XIII wieku - znaczenie związków regionalnych w świetle organizacji zakonu
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33280 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kurek Jacek (1966- ). Masnyk Marek (1956- ). Nadolski Przemysław (1970- ). Cieśliński Marek (1968- ). Cinema Cieśliński Marek (1968- ). Kino Duźniak Michał. Hudební kultura Duźniak Michał. Kultura muzyczna Duźniak Michał. Music culture Duźniak Michał. Musikkultur Głazek Dorota. Architecture Głazek Dorota. Architektur Głazek Dorota. Architektura Greiner Piotr. Archival sources Greiner Piotr. Archivní prameny Greiner Piotr. Archivquellen Greiner Piotr. Źródła archiwalne Grudniewski Jakub. Die Presse 1922-1939 Grudniewski Jakub. Prasa w latach 1922-1939 Grudniewski Jakub. The press in the years 1922-1939 Grudniewski Jakub. Tisk v letech 1922-1939 Herrmann Roman. Education and educational system Herrmann Roman. Schulbildung und Ausbildung Herrmann Roman. Školství a osvěta Herrmann Roman. Szkolnictwo i oświata Kaczmarek Ryszard (1959- ). Area and the spatial development Kaczmarek Ryszard (1959- ). Gebiet und räumliche Entwicklung Kaczmarek Ryszard (1959- ). Gesellschaftliche Struktur Kaczmarek Ryszard (1959- ). Obszar i rozwój przestrzenny Kaczmarek Ryszard (1959- ). Prostor a úzení rozvoj Kaczmarek Ryszard (1959- ). Social structure Kaczmarek Ryszard (1959- ). Socialní struktura Kaczmarek Ryszard (1959- ). Struktura społeczna Kałuża Sławomir. Die Presse 1922-1939 Kałuża Sławomir. Prasa w latach 1922-1939 Kałuża Sławomir. The press in the years 1922-1939 Kałuża Sławomir. Tisk v letech 1922-1939 Krupa Sławomira. Archival sources Krupa Sławomira. Archivní prameny Krupa Sławomira. Archivquellen Krupa Sławomira. Źródła archiwalne Krzyżanowski Lech (1964- ). Judiciary and police in the years 1922-1939 Krzyżanowski Lech (1964- ). Judikative und Polizei 1922-1939 Krzyżanowski Lech (1964- ). Sądownictwo i policja w latach 1922-1939 Krzyżanowski Lech (1964- ). Soudnictví a politice v letech 1922-1939 Kurek Jacek (1966- ). Entstehung der Stadt Chorzów Kurek Jacek (1966- ). Foundation of the city of Chorzów Kurek Jacek (1966- ). Obec Wielké Hajduky Kurek Jacek (1966- ). Powstanie miasta Chorzów Kurek Jacek (1966- ). Sport a tělesná kultura Kurek Jacek (1966- ). Sport i kultura fizyczna Kurek Jacek (1966- ). Sport and physical culture Kurek Jacek (1966- ). Sport und Körperkultur Kurek Jacek (1966- ). Vznik města Chorzów Kurek Jacek (1966- ). Wielkie Hajduki Kurek Ryszard. Doprava a komunikace Kurek Ryszard. Economic life Kurek Ryszard. Hospodářský život Kurek Ryszard. Transport and communication Kurek Ryszard. Transport i komunikacja Kurek Ryszard. Transport und Kommunikation Kurek Ryszard. Wirtschaftsleben Kurek Ryszard. Życie gospodarcze Kuroczka Katarzyna (1977- ). Die Motive von Królewska Huta und Chorzów in der polnischen Literature Kuroczka Katarzyna (1977- ). Motivy města Królewska Huta (Chorzów) v polské literatuře Kuroczka Katarzyna (1977- ). Motywy królewskohuckie (chorzowskie) w literaturze polskiej Kuroczka Katarzyna (1977- ). The Królewska Huta (Chorzów) themes in the Polish literature Linek Bernard (1965- ). Poláci-Němci Linek Bernard (1965- ). Polacy-Niemcy Linek Bernard (1965- ). Poles-Germans Linek Bernard (1965- ). Polnisch-Deutsche Beziehungen Linert Andrzej (1944- ). Divadlo Linert Andrzej (1944- ). Polish literary life Linert Andrzej (1944- ). Polnisches literarisches Leben Linert Andrzej (1944- ). Polskie życie literackie Linert Andrzej (1944- ). Polský literární život Linert Andrzej (1944- ). Teatr Linert Andrzej (1944- ). Theater Linert Andrzej (1944- ). Theatre Masnyk Marek (1956- ). Das Pantheon von Królewska Huta und Chorzów Masnyk Marek (1956- ). Panteon królewskohucki Masnyk Marek (1956- ). Panteon města Królewska Huta Masnyk Marek (1956- ). Pantheon of Królewska Huta Meschnik Marek (1955- ). Bildende Kunst, Fotografie und künstlerische Kultur Meschnik Marek (1955- ). Fine arts, photography and artistic culture Meschnik Marek (1955- ). Sztuki plastyczne, fotografia i kultura artystyczna Meschnik Marek (1955- ). Výtvarné umění, fotografie a umělecká kultura Nadolski Przemysław (1970- ). Doprava a komunikace Nadolski Przemysław (1970- ). Infrastructure Nadolski Przemysław (1970- ). Infrastruktur Nadolski Przemysław (1970- ). Infrastruktura Nadolski Przemysław (1970- ). Mniejszości wyznaniowe Nadolski Przemysław (1970- ). Náboženské menšiny Nadolski Przemysław (1970- ). Religiöse Minderheiten Nadolski Przemysław (1970- ). Religious minorities Nadolski Przemysław (1970- ). Transport and communication Nadolski Przemysław (1970- ). Transport i komunikacja Nadolski Przemysław (1970- ). Transport und Kommunikation Olszar Henryk (1957- ). Kościół rzymskokatolicki Olszar Henryk (1957- ). Římskokatolická církev Olszar Henryk (1957- ). Roman catholic church Olszar Henryk (1957- ). Römisch-Katholische Kirche Reginek Antoni (1948- ). Hudební kultura Reginek Antoni (1948- ). Kultura muzyczna Reginek Antoni (1948- ). Music culture Reginek Antoni (1948- ). Musikkultur Rygus Piotr. Dzieje polityczne w latach 1922-1939 Rygus Piotr. Political history in the years 1922-1939 Rygus Piotr. Politická historie 1922-1939 Rygus Piotr. Politische Geschichte 1922-1939 Sieradzka Danuta (1947- ). Biblioteki, drukarnie, księgarnie Sieradzka Danuta (1947- ). Bibliotheken, Druckereien, Buchhandlungen Sieradzka Danuta (1947- ). Das neue Gesicht der Kommunalverwaltung Sieradzka Danuta (1947- ). Knihovny, tiskárny, knihkupectví Sieradzka Danuta (1947- ). Libraries, printing houses, bookshops Sieradzka Danuta (1947- ). Nové tváře samosprávy Sieradzka Danuta (1947- ). Nowe oblicze samorządu Sieradzka Danuta (1947- ). The new face of local goverment Steuer Antoni (1954- ). Sport a tělesná kultura Steuer Antoni (1954- ). Sport and physical culture Steuer Antoni (1954- ). Sport i kultura fizyczna Steuer Antoni (1954- ). Sport und Körperkultur Walancik Marek. Die polnische Armee 1922-1939 Walancik Marek. Polská armáda v letech 1922-1939 Walancik Marek. The Polish Army in the years 1922-1939 Walancik Marek. Wojsko Polskie w latach 1922-1939 Węcki Mirosław. 2. světová válka Węcki Mirosław. II wojna światowa Węcki Mirosław. World War II Węcki Mirosław. Zweiter Weltkrieg
Temat
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 693-738. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35061/4 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Kizik Edmund (1960- ). Kościelak Sławomir (1962- ). Birecki Piotr (1972- ). Architektura i wyposażenie kościołów protestanckich w Gdańsku i na jego wiejskim terytorium Kizik Edmund (1960- ). Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku Kizik Edmund (1960- ). Prawo i administracja Kościoła luterańskiego w Gdańsku i na terytorium wiejskim miasta w XVI - XVIII w. Kizik Edmund (1960- ). U źródeł reformacji w Europie i Rzeczypospolitej Kociumbas Piotr (1977- ). Muzyka kościołów protestanckich w nowożytnym Gdańsku Kościelak Sławomir (1962- ). Dzieje wyznaniowe Gdańska od XVI do początku XIX wieku Kościelak Sławomir (1962- ). Finansowanie kościoła luterańskiego w Gdańsku i wiejskim terytorium miasta od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku Kościelak Sławomir (1962- ). U źródeł reformacji w Europie i w Rzeczypospolitej Kriegseisen Jacek (1965-2021). Rzemiosło artystyczne w liturgii kościołów protestanckich w Gdańsku i Prusach Królewskich Kriegseisen Wojciech (1955- ). Protestantyzm w Rzeczypospolitej szlacheckiej Michalska Maria (1980- ). Z dziejów gdańskiej literatury kaznodziejskiej w XVII do XVIII wieku Müller Michael. Między niemieckim konfesjonalizmem a polską tolerancją Tylicki Jacek (1962- ). To, co widzimy: inspiracje formalne gdańskiego malarstwa i rysunku XVI-XVIII w. Ziemba Antoni (1960- ). To, czego nie widzimy: protestanckie kontrowersje wyznaniowe w malarstwie i rzeźbie gdańskiej w latach 1590-1620
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23317/1, III 23111/1 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Dobosz Piotr (1961- ). Górny Witold. Kozień Adam (prawo). Mazur Anna (prawo). Bogdanowska Monika (1962- ). Zabytek Schrödingera, czyli problematyka formalno-prawnej ochrony zabytków, których nie ma Dobosz Piotr (1961- ). Rodzinne dziedzictwo kulturowe i podmiotowe prawo do uczestnictwa w samorządzie terytorialnym jako fundamenty leżące u podstaw pozycji jednostki we współczesnym społeczeństwie. Część I Drachal Marta Maria. Rewitalizacja drzewostanu zabytkowego - czyli o synergii ochrony tożsamości kulturowej i jakości środowiska - wybrane zaganienia Gałecka Dominika. Cyfrowe muzeum - potencjał digitalizacji a prawo autorskie Góralczyk Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie). Dziedzictwo kulturowe w propagandzie Państwa Islamskiego ISIS Górny Witold. Wewnętrzne podziały tertytorialne obszarów miejskich jako element ich dziedzictwa kulturowego. Analiza zagadnienia na przykładzie Krakowa Guss Aleksandra. Estetyka prawa - prawo w literaturze Gwardzińska Żaneta. Ochrona prawna e-dziedzictwa w kotekscie pandemii SARS-COVID-19 Hasanov Hasan (1940- ). Pogańskie świątynie Azerbejdżanu Jabłońska Justyna (prawo). Problematyka współpracy administracji publicznej z Kościołem katolickim w zakresie ochrony zabytków kościelnych w Polsce - wybrane zagadnienia Karolczuk Agata. Realizacja projektu architektoniczno-budowlanego a zalecenia konsertwatorskie w odniesieniu do obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków Kłapa Jan. Rozumienie pojęcia układu urbanistycznego w polskim systemie ochrony zabytków - wybrane zagadnienia Kłoskowski Krzysztof. Wyzwania prawa ochrony zabytków - Ustawa o ochronie zabytków i program Natura 2000 na przykładzie Twierdzy Poznań Korczak Jerzy. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie dziedzictwa narodowego Kotowicz Anna. Stan zachowania polskich obiektów architektury pałacowej na Ukrainie. Wybrane przykłady z terenu Kijowszczyzny i Podola Kotulska Joanna. Ekspertyza dzieł sztuki Kozłowska Natalia Anna (1985- ). Aksjologia, cele i skutki prawne gminnej ewidencji zabytków i rejestru zabytków w analizie porównawczej Kupny Weronika. Generalny Konsertwator Zabytków jako organ ochrony zabytków. Pozycja prawno-ustrojowa Literski Michał. Słów kilka o tym, jak w Polsce chroni się dziedzictwo Fryderyka Chopina Lizak Agata. Prawno ochrona wartości niematerialnych związanych z zabytkiem - obowiązująca zasada czy postulat de lege ferenda? Mazur Anna (prawo). Między dobrem a "złem kultury" - czy każdy element dziedzictwa zasługuje na ochronę? Motak Maciej. Dziedzictwo, którego (pozornie) już nie ma. Upamiętnianie nieistniejących budowli i form urbanistycznych przy użyciu współczesnych środków wyrazu Pawlik Kazimierz (1980- ). Administracyjne kary pieniężne nakładane przez organy ochrony zabytków Piec Joanna. Reflekcje dotyczące przepisów regulujących administracyjne kary pieniężne w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Piec Magdalena. Reflekcje dotyczące wybranych przepisów regulujących zadania i kompetencje organów administracji publicznej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Pomietło Magdalena. Penalizacja zachowania polegającego na kradzieży zabytku ruchomego przez członka rodziny Pomykalska Wiktoria. Ochrona zabytków w województwie - wybrane problemy Rutkowska Milena. Historia kamienic przy Foksla 13 i 15 w aspekcie rodzinnej spuścizny kulturowej Salamądry Julia. Konwencja z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego a odpowiedzialność karna jednostki Schatt-Babińska Katarzyna. Rewitalizacja po łódzku - projekt ustawy rewitalizacyjnej a ochrona zabytków - zarys problematyki Słapczyński Tomasz. Dobro jako wyznacznik wartościowania ochrony dziedzictwa kulturowego Staszczyk Justyna. The End of the Sun - wybrane elementy dziedzictwa kulturowego widziane z perspektywy gry komputerowej Szafarowicz Karolina. Utwory osierocone i związane z ich "adopcją" wyzwania dla insytucji dziedzictwa kulturowego Szatkowska Ewelina. Rejesrtowanie zabytkowych dzieł sztuki jako znaków towarowych a ograniczenie dostępu do dziedzictwa kultury Tekielak Jakub. Park kulturowy jako jedna z form chrony zabytków Trojanowski Andrzej. Opieka nad cmentarzami wojennymi w świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli Witowski Kamil (prawo). Konserwacja czy dewastacja? Wokół dyskusji o dziedzictwie architektonicznym Polski Ludowej Zalasińska Katarzyna. Fragmentacja dziedzictwa kulturowego - między ochroną elementów materialnego a niematerialnego dziedzictwa w procesach zarządzania
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 683-730 i przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35156 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bagińska Agnieszka (1985- ). Czapelski Marek. Pijanowska Kamilla. Rosales Rodríguez Agnieszka (1974- ). Sulikowska-Bełczowska Aleksandra (1974- ). Adamski Jakub (1985- ). Czy architektura gotycka około roku 1300 mogła być „nowoczesna” i „awangardowa”?  Bagińska Agnieszka (1985- ). Syreny Północy, odaliski i egipskie chłopki. Tożsamość i recepcja malarstwa Elisabeth Jerichau- Baumann Cegielski Tadeusz (1948- ). Doświadczenie absolutu w literaturze i plastyce biedermeieru. Rzut oka na problematykę Chu Petra ten-Doesschate (1942- ). The Benedick: A house of art in gilded-age New York and its legacy  Czapelski Marek. Kilka uwag o drukowanych relacjach z międzynarodowych kontaktów polskich architektów około 1956 r.  Czekanowska-Gutman Monika. Między Opłakiwaniem a Hiobem. Obrazowanie cierpienia w powojennej sztuce Marca Chagalla  Czyż Piotr Paweł. Pomiędzy matrycą a papierem. Eksperymenty z płytami graficznymi Feliksa Jabłczyńskiego - grafika, który pozostał malarzem Danielewicz Iwona (1954- ). Malczewski w Paryżu  Dziewicki Tomasz. Kirchner i Witkacy: żywoty równoległe  Gamboni Dario (1954- ). Kinetic devotions to artists’ houses and gardens  Głowacki Wojciech M. (1993- ). Przypadek czy świadomy dialog? O dawnych rzeźbach we współczesnych wnętrzach sakralnych Haake Michał (1974- ). Jacka Malczewskiego Chrystus i Samarytanka (1911), czyli o sile obrazu  Harasimowicz Julia. Batik jawajski, globalizacja i sprawa polska. Próba ujęcia materialistycznego  Jurkowlaniec Grażyna. Johann Heinrich Merck i czaszka nosorożca albo przypis do przedostatniej przygody czterdziestopięcioletniego mężczyzny  Karpińska Małgorzata (1955- ). Sztuka w dzienniczkach z podróży ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1819- 1828 Kasperowicz Ryszard (1968- ). Bracia Schleglowie i ich galerie arcydzieł  Kilian Jarosław (1962- ). Lew iluzoryczny, czyli scenografia jako wehikuł teatru Kilian Michieletti Joanna (1965- ). Dante. Zgubiona droga Kopania Izabela (1979- ). Szczególnego rodzaju wystawa. Bliźnięta syjamskie w Warszawie  Kopania Kamil (1979- ). Artyści plastycy w polskim teatrze lalek po II wojnie światowej Kownacka-Rogulska Dorota. Wackenroder z nocnej szafki  Krawczyk Anna (historia sztuki). Odszyfrować Obraz. O dramacie Józefa Czechowicza w kontekście międzywojennej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym Lameński Lechosław (1949- ). Z dziejów jednej znajomości. Tomasz Oskar Sosnowski i Fiodor Berg  Michalczyk Zbigniew (1976- ). Maska pośmiertna i nagrobek Jerzego Henryka Butzaua, hajduka Stanisława Augusta Mroziewicz Karolina Anna. Powtórzenia, modyfikacje i nowe funkcje tzw. Orła Tretera. Recepcja Reges Poloniae we Francji w pierwszej ćwierci XVII w. Niemira Konrad (1989- ). Jutrzenka i Eros  Nowakowska-Sito Katarzyna (1963- ). Henryk Kuna i salon Heleny Rubinstein: 126 rue du Faubourg Saint-Honoré  Nowakowski Wojciech (archeologia). "Il faut se défier d’un dessin que l’amour de l’extraordinaire ou des elegances a fait embellir…" O wartości rysunków i rycin w badaniach nad przeszłością Nowicki Jan M. (1992- ). Gotyckie sklepienia, górskie kryształy i zakopiańskie zaciosy. O rozumieniu tradycji narodowej w architekturze polskiej ekspozycji na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa z 1925 r.  Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Architektura Szkoły Głównej Warszawskiej 1862-1869  Pijanowska Kamilla. "Smukła, wysoka, w białej sukni, przypominająca najpiękniejsze postacie aniołów"… Obraz Félixa- Josepha Barriasa Śmierć Fryderyka Chopina Pomian Krzysztof (1934- ). Les collections. Une histoire politique et sociale Rekowska-Ruszkowska Monika. "Il faut se défier d’un dessin que l’amour de l’extraordinaire ou des elegances a fait embellir…" O wartości rysunków i rycin w badaniach nad przeszłością Rosales Rodríguez Agnieszka (1974- ). "Pod tą czarną skórą krąży krew". Studium modelki Anny Bilińskiej w perspektywie postkolonialnej  Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Rzecz jako dzieło: (nie)artystyczność sztuki na wystawie i w kolekcji  Salwa Mateusz (1979- ). Krajobraz jako dzieło sztuki, czyli co zostało z osiemnastowiecznej estetyki ogrodów Sikorska Joanna (1981?- ). Obsesje mizoginiczne i parodia w rycinach Ursa Grafa Sito Jakub (1961- ). Anna Maria Redtlerin – artystka. Nieznany rozdział z dziejów twórczości kobiet w Polsce XVIII w.  Skwierczyński Krzysztof (1971- ). Kolekcjoner kości. O popycie, podaży i potrzebie posiadania relikwii Smoliński Mariusz (historia sztuki). Tadeusza Kuntzego dialog z rzymskim obrazem: Giacomo Zoboli i Nawiedzenie w warszawskim kościele Wizytek  Sulikowska-Bełczowska Aleksandra (1974- ). "Spoglądam na ciebie, grobie". O spotkaniu pewnego mnicha ze zwłokami Aleksandra Wielkiego Świtek Gabriela (1969- ). Kamienne drzwi w weneckim pałacu-muzeum  Tureck Caroline (1978- ). Le portrait de Marie-Thérèse Geoffrin attribué à Louis Marteau. État de la question : genèse, historiographie et diffusion Wardzyński Michał (1975- ). Rzeźba późnobarokowa w przestrzeni publicznej w centralnej Małopolsce. Fenomen pińczowskiej pracowni Václava Beránka  Wierzbicka Anna (historia sztuki). Jan Topass - "subtelny krytyk literacki i artystyczny" Ziemba Antoni (1960- ). Przedniebie w lesie. Domysły i wymysły, czyli dwa słowa o Tablicy z Marią oraz świętymi Perpetuą i Felicytą
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35889 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Malinowski Jerzy (1950- ). Raj Grażyna. Adamczyk Paulina (1989- ). Ancient territories: the paradox of Plato’s chariot? Adamczyk Paulina (1989- ). Terytoria antyku. Paradoks powozu Platona? Bogacka Katarzyna (1965- ). Nineteenth- and twentieth-century Italian bishops’ rings in the artistic culture of Poland Bogacka Katarzyna (1965- ). Włoskie pierścienie biskupie z XX i XXI wieku w kulturze artystycznej Polski Chabiera Piotr Paweł. Konkurs na pomnik Księcia Witolda w Wilnie. Niezrealizowany projekt Ludomira Sleńdzińskiego w duchu nowego klasycyzmu Chabiera Piotr Paweł. The competition for a monument to Prince Witold - Vytautas in Wilno - Vilnius. Ludomir Sleńdzinski's unrealized project in the spirit of new classicism Chmielewski Filip. Motywy antyczne niedostrzegane... „Antykizujące" godła międzywojennych krakowskich kamienic a "klasyczne" motywy w polskim malarstwie i grafice lat 20. i 30. XX wieku Chmielewski Filip. Unnoticed ancient motifs?: "antiquitising" emblems on interwar town houses in Kraków and "classical" motifs in Polish paintings and graphics of the 1920s and 1930s First Grzegorz. Antiquity in Polish films: between literature, archaeology and art First Grzegorz. Antyk w polskim filmie fabularnym. Od literatury i archeologii do obrazu Geron Małgorzata. Antyk i nowy klasycyzm w twórczości Tymona Niesiołowskiego Geron Małgorzata. Antique inspirations and new classicism in the works of Tymon Niesiołowski Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: from myth to… Oświęcim Gorzelany-Nowak Dorota (1973- ). Mitoraj: od mitu do… Oświęcimia Gralińska-Toborek Agnieszka. (Post)klasycyzm Igora Mitoraja Gralińska-Toborek Agnieszka. The Post-Classicism of Igor Mitoraj Grzybkowska Teresa (1939- ). Medusa as the emblem of Igor Mitoraj Grzybkowska Teresa (1939- ). Meduza godłem Igora Mitoraja Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). With the art of Antiquity in mind: the paintings of Kinga Nowak Jankowska-Marzec Agnieszka (1970- ). Wobec antyku: malarstwo Kingi Nowak Jedlińska Eleonora (1954- ). "Odys jestem, wracam spod Troi …". Tadeusz Kantor i jego recepcja "Odysei" Jedlińska Eleonora (1954- ). "Odysseus I am, returning from Troy…". Tadeusz Kantor and his perception of the "Odysse" Kaniecki Przemysław (1982- ). Hades' throne in the novel "Wniebowstąpienie"' (Ascension) by Tadeusz Konwicki Kaniecki Przemysław (1982- ). Tron Hadesa we "Wniebowstąpieniu" Tadeusza Konwickiego Malinowski Jerzy (1950- ). Antiquity in Polish art and artistic culture in w 20th end the beginning of the 21st century Malinowski Jerzy (1950- ). Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej w XX i na początku XXI wieku Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Antiquity and Pop Art: the sculptural work of Michał Jackowski Sienkiewicz Jan Wiktor (1960- ). Antyk i pop-art. Twórczość rzeźbiarska Michała Jackowskiego Stefański Krzysztof (1955- ). Classicising motifs in Polish architecture at the beginning of the 20th century: currents and variants Stefański Krzysztof (1955- ). Motywy antyczne w architekturze polskiej początku XX wieku Uścinowicz Jerzy (1963- ). From Greece to Rome: ideas of Antiquity in a new version of an ancient tradition: the "Gardzienice" Theatre Uścinowicz Jerzy (1963- ). Pomiędzy Grecją a Rzymem - idee antyczne współcześnie transponowane. Nowe teatry w Gardzienicach Ziembińska Ewa. In pursuit of order: the idea of the new classicism of Aristide Maillol and Polish sculptors Ziembińska Ewa. W poszukiwaniu porządku. Idea nowego klasycyzmu a polscy rzeźbiarze w Paryżu Żuchowski Łukasz. Antyk Dunikowskiego? Problematyka wpływu tradycji antycznej w kontekście autoportretu: Idę ku Słońcu” (1917/1920) Żuchowski Łukasz. The antiquity of Dunikowski: the problem of the influence of traditional antiquity in the context of self-portrait: I am walking towards the sun (1917/1920)
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 17 (2022).
Druga część mat. konf.: Antyk w polskiej sztuce i kulturze artystycznej końca XVIII – początku XXI wieku: od Franciszka Smuglewicza do Igora Mitoraja, zorg. przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w dn. 21–23 września 2022 r. w Pawilonie SARP w Warszawie.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. III 1424/17 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Walczak Marek (1965- ). Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300 Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat) Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł, Giulio Cesare i Lawina Fontana Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654) Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis? Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku) Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus Hankus Michał (1983- ). Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Średniowieczne zamki biskupów krakowskich Kołpak Piotr. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku Krasny Piotr (1966- ). Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej Królikowski Janusz (1962- ). Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów) Laskowski Andrzej (1973- ). Twórcze sploty Lewicki Jakub (1969- ). Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach Łanuszka Magdalena. Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej Łuczyńska Justyna. Wpływ liturgii oraz kultów propagowanych przez biskupa Jana Konarskiego (1503-1524) na malarstwo książkowe w Krakowie Moskal Katarzyna. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku) Musiał Sebastian (1983- ). Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829 Nestorow Dagny. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych Niemiec Dariusz (1974- ). Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile Okniński Piotr. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku Pajor Piotr (1988- ). Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniania fundacja biskupa Prandoty? Pieniążek-Samek Marta (1957- ). Dla pożytku [...] i ozdoby naszego miasta Przybyłowicz Olga Miriam. Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich Renner Joanna. Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie Rodzińska-Chorąży Teresa. Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznych Rok Artur. Zamek biskupów krakowskich - książąt siewierskich w Siewierzu Rostworowska-Kenig Weronika. Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku Skrabski Józef (1975- ). Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie Sobala Michał. Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych Soćko Adam (1975- ). Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic - prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów Studničková Milada (1955- ). Antifonář Zbigniewa Oleśnického a jeho vztah k české knižní malbě Sulewska Renata. Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne Szyma Marcin (1968- ). Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej Szymoniak Marcin (historia). Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobowców w Miechowie z 2. połowy XV wieku Urban Jacek (1953- ). Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Utzig Joanna. Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Walanus Wojciech (1976- ). Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu Walczak Marek (1965- ). Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego, Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego Walczak Marek (1965- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich Wołyniec Bartłomiej M. Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży Wyszyńska Anna. Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleonego Zych Ewelina. Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego Żmudziński Jerzy (1958- ). Gotyckie malowidło ścienne z przedstawieniem Trójcy Świętej w kościele parafialnym w biskupim mieście Sławkowie
Indeks R0: BMNK
Spis treści do t. 1-2.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31827/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Bednarski Łukasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie Bednarski Łukasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow Białkiewicz Andrzej (1954-2023). An exhibition of drawings by Thaddeus Kosciusko at Cracow University of Technology Białkiewicz Andrzej (1954-2023). Ekspozycja rysunków Tadeusza Kościuszki w Politechnice Krakowskiej Bogdanowska Monika (1962- ). Historia malowana - opowieść o insurekcji kościuszkowskiej ujęta w panoramę Bogdanowska Monika (1962- ). Painted history - the story on the Kosciusko uprisng presented in panorama Chmielewski Filip. Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej i rysunkowej Tadeusza Kościuszki, z czasów studiów paryskich na przykładzie kilku widoków włoskich z architekturą z końca XVIII wieku Chmielewski Filip. The architectural reasons from Italy in paintings and drawings of Thaddeus Kosciusko, from the time of his studies in Paris for example of the several Italian views of architecture from the end of eighteenth century Chrzanowski Marcin (1939- ). Example of an open-air museum in natural setting, Saratoga National Historic Park, NY Chrzanowski Marcin (1939- ). Przykład przestrzennej realizacji muzealnej w krajobrazie naturalnym Daszyńska Jolanta. Kosciusko in fighting America 1776-1777 Daszyńska Jolanta. Kościuszko w walczącej Ameryce, 1776-1777 Domarzewski Andrzej. Kosciusko in modern medallic art Domarzewski Andrzej. Kościuszko we współczesnym medalierstwie Firek Marek. About selected Kosciusko mounds Firek Marek. O wybranych kopcach Kościuszki Florkowska-Frančić Halina (1944- ). Legenda Kościuszki: między Szwajcarią i Polską 1817-1927 Florkowska-Frančić Halina (1944- ). The legend of Kosciusko: between Switzerland and Poland 1817-1927 Howiacki Tomasz. Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie Howiacki Tomasz. History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow Kaczorowska Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - badacz amerykańskich dziejów Kościuszki Kaczorowska Teresa (1953- ). Mieczysław Haiman - researcher of Kosciusko's american history Konopka Jean A. (1937- ). Tadeusz Kościuszko w prasie szwajcarskiej 1815-1817 Konopka Jean A. (1937- ). Thaddeus Kosciusko in swiss press 1815-1817 Kowalczyk Rafał (1975?- ). Tadeusz Kościuszko - współtwórca Legii Naddunajskiej Kowalczyk Rafał (1975?- ). Thaddeus Kosciusko - the co-founder of Danube Legion Kozek Andrzej. Kosciusko 's last will - Australian perspective Kozek Andrzej. Testament Kościuszki - australijska perspektywa Kulig Anna (architektura). Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top Kulig Anna (architektura). Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika Lachowicz Krzysztof (1944- ). Bookplates in honour of Kosciusko Lachowicz Krzysztof (1944- ). Ekslibrysy kościuszkowskie Loryś Jan M. Bohater dwóch narodów. O upamiętnieniach Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych Loryś Jan M. Hero of two countries. Honoring Thaddeus Kosciusko in the united states Makowska Beata. Thaddeus Kosciusko's image in decorations of town houses in Krakow, Poznan and Lodz Makowska Beata. Wizerunek Tadeusza Kościuszki w dekoracjach kamienic w Krakowie, Poznaniu i Łodzi Marosz Magdalena. How Kosciusko Mound was built in Krakow. The relation of Ambroży Grabowski Marosz Magdalena. Jak sypano kopiec Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Relacja Ambrożego Grabowskiego Mełges Hubert. Miejsce racławickiej bitwy jako wzorowy zabytek architektoniczno-przestrzenny (artykuł wspomnieniowy na knawie współpracy gminy Racławice z Politechniką Krakowską) Mełges Hubert. The site of the battle of Racławice as a model architectural and spatial monument (recollective article based on the cooperation between the municipality of Racławice and Cracow University of Technology) Mizia Małgorzata. A portrait of Thaddeus Kosciusko as seen through the eyes of American Historian (James S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty) Mizia Małgorzata. Portret Tadeusza Kościuszki oczami amerykańskiego historyka (James S. Pula, Thaddeus Kościuszko. The purest son of liberty) Nachlik Elżbieta. Nadanie Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki Nachlik Elżbieta. Thaddeus Kosciusko - patron of Cracow University of Technology Napieralska Zuzanna. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław Napieralska Zuzanna. "Panorama Racławicka" we Wrocławiu Nessel Michał. Around kosciuszko mound. Krakow and its landscapes with the mound and the panorama from its top Nessel Michał. Wokół kopca Kościuszki. O pejzażach Krakowa z kopcem i panoramie ze szczytu pomnika Ordon Longina. Disputes in polish historiography and literature about Thaddeus Kosciusko Ordon Longina. Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze Porada Zbigniew (1946- ). Tadeusz Kościuszko znany i mniej znany Porada Zbigniew (1946- ). Thaddeus Kosciusko - the well known and the lesser known figure Przesmycka Elżbieta. Dwór Kościuszków na Sławinku w Lublinie Przesmycka Elżbieta. Panorama of the battle of Racławice in Wrocław Przesmycka Elżbieta. "Panorama Racławicka" we Wrocławiu Przesmycka Elżbieta. The manor of Kosciuszko family in Sławinek in Lublin Rokosz Mieczysław (1942- ). Kopiec Kościuszki w Krakowie: Czym jest? I co znaczy? Rokosz Mieczysław (1942- ). Krakow's Kosciusko Mound: what is and its significance? Romaniak Krystyna (1964- ). Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu Romaniak Krystyna (1964- ). The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism Sieńko Rafał (1974- ). Historia zmagań o stan techniczny kopca Kościuszki w Krakowie Sieńko Rafał (1974- ). History of struggles for technical condition of Kosciusko Mound in Krakow Tyszkiewicz Adam (1980- ). Tadeusz Kościuszko - legenda polskiego cyncynata Tyszkiewicz Adam (1980- ). Thaddeus Kosciusko - the legend of the Polish cincinnatus Vogt Beata. Sylwetki Tadeusza Kościuszki i Gasparda Monge'a w aspekcie ich patriotyzmu Vogt Beata. The characters of Thaddeus Kosciusko and Gaspard Monge in terms of their patriotism Woźniak-Koch Milena. Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu Woźniak-Koch Milena. Thaddeus Kosciusko's mausoleum in the National Museum in Rapperswil Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Okruchy pamięci Żychowska Maria Jolanta (1953- ). Scraps of memory
Indeks R0: BMNK
Aut. na skrzydełku okł.
Materiały z konf., 24-25 marca 2017 r., Kraków.
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31041 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej