Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Music in Russian avant-garde painting
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej
(1)
Buczyński Bartosz. Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920
(1)
Buczyński Bartosz. Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20
(1)
Budzałek Anna. Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska
(1)
Budzałek Anna. Saving the last Polish pre-war avant-garde. Leon Chwistek and the Krakow Group
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej
(1)
Cervonnaa Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter and the echo of his triumphal flight in national artistic schools of the East-Europa
(1)
Chudzikowska Monika. Formists in terms of stage performance. Stage design by Andrzej and Zbigniew Pronaszko in 1925-1926
(1)
Chudzikowska Monika. Formiści w przestrzeni sceny. Scenografia Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków w latach 1925-1926
(1)
Dziewicki Tomasz. Totemiczny wymiar abstrakcji. Wokół narodzin malarstwa bezprzedmiotowego i Kompozycji 5 Wassilego Kandinskiego
(1)
Dziewicki Tomasz. Totemism of abstract painting. About birth of non-representational art and Composition 5 by Wassily Kandinsky
(1)
Geron Małgorzata
(1)
Geron Małgorzata. Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego
(1)
Geron Małgorzata. Kokaina/Cocain by Rita Sacchetto and August Zamoyski
(1)
Giziński Kajetan (1993- ). Wassilij Kandinski - malarz jednego obrazu
(1)
Giziński Kajetan (1993- ). Wassily Kandinsky - one picture painter
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Formism and the early avant-garde tendencies in the art of Central Europe. An outline of the problem
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Formizm a tendencje wczesnoawangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Young Yidish and Bunt Group
(1)
Kaśkiewicz Kinga (1973- ). Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina
(1)
Kaśkiewicz Kinga (1973- ). Multiplicity of reality concept by Leon Chwistek vs imaginative world of art by Leon Blaustein
(1)
Kulpińska Katarzyna (1973- ). Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891-1942) w grafice warsztatowej
(1)
Kulpińska Katarzyna (1973- ). Graphics by a painter? Wacław Wąsowicz's endeavours in printmaking
(1)
Malinowski Jerzy (1950- )
(1)
Malinowski Jerzy (1950- ). Foreword
(1)
Malinowski Jerzy (1950- ). Przedmowa
(1)
Oboleńska Diana. Anthroposophic period of Stanisław Stuckgold
(1)
Oboleńska Diana. Okres antropozoficzny Stanisława Stuckgolda
(1)
Piątkowska Renata (historia sztuki). After avant-garde. Is the Jewish avant-garde of the beginning of the twenties have influenced the Yiddish visual univers in Poland?
(1)
Piątkowska Renata (historia sztuki). Po awangardzie. Czy żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku oddziałała na żydowskie uniwersum wizualne w II Rzeczypospolitej?
(1)
Powalska Izabella. Around the Dancing Fire. Women-artists in the Yung Yidish Group
(1)
Powalska Izabella. Wokół ,,Tańczącego Ognia". Kobiety artystki w grupie Jung Idysz
(1)
Salamon-Radecka Agnieszka (1971- ). Jerzego Hulewicza (1886-1941) kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami
(1)
Salamon-Radecka Agnieszka (1971- ). Jerzy Hulewicz (1886-1941) and his problems with formism. A contribution to the tempestuous history of contacts of Poznań-based expressionists and formists from Kraków
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata. Rewolucyjna młodzież ze Wschodu i berlińscy Patetycy. Związki między ideologią grupy Jung Idysz a grupą Die Pathetiker
(1)
Stolarska-Fronia Małgorzata. The revolutionary youth from the East and Berlin Pathetiker. The relationship between the Yung-Yidish and Die Pathetiker Groups
(1)
Strożek Przemysław (1983- ). Sport in the circle of the formists and the first series of Zwrotnica Magazine (1919-1923)
(1)
Strożek Przemysław (1983- ). Sport w kręgu formistów i pierwszej serii ,,Zwrotnicy" (1919-1923)
(1)
Szulik Weronika. Around the Wedding of the Count of Orgaz - Roman Jaworski's relationship with the avant-garde
(1)
Szulik Weronika. Wokół Wesela hrabiego Orgaza - związki Romana Jaworskiego z prądami awangardowymi
(1)
Wasilewska Diana. At the lunatics' night. The formists in the distorting mirror of the interwar art criticism
(1)
Wasilewska Diana. Na wieczorze obłąkańców. Sztuka formistów w krzywym zwierciadle krytyki międzywojennej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
1 wynik Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor
Geron Małgorzata. Malinowski Jerzy (1950- ). Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Music in Russian avant-garde painting Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Muzyka w malarstwie awangardy rosyjskiej Buczyński Bartosz. Henryk Stażewski and his earliest works. Analysis of his style in relation to unknown composition dated ca. 1920 Buczyński Bartosz. Wczesna twórczość Henryka Stażewskiego. Analiza i dynamika przemian na podstawie nowo odkrytej kompozycji malarskiej z początku lat 20 Budzałek Anna. Na ratunek ostatniej polskiej przedwojennej awangardzie. Leon Chwistek i I Grupa Krakowska Budzałek Anna. Saving the last Polish pre-war avant-garde. Leon Chwistek and the Krakow Group Červonnaâ Svetlana Mihajlovna (1936- ). "Der Blaue Reiter" and the echo of his triumphal flight in national artistic schools of the East-Europa Červonnaâ Svetlana Mihajlovna (1936- ). Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec) i echo jego tryumfalnego marszu w narodowych szkołach artystycznych Europy Wschodniej Chudzikowska Monika. Formiści w przestrzeni sceny. Scenografia Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków w latach 1925–1926 Chudzikowska Monika. Formists in terms of stage performance. Stage design by Andrzej and Zbigniew Pronaszko in 1925–1926 Dziewicki Tomasz. Totemiczny wymiar abstrakcji. Wokół narodzin malarstwa bezprzedmiotowego i Kompozycji 5 Wassilego Kandinskiego Dziewicki Tomasz. Totemism of abstract painting. About birth of non-representational art and Composition 5 by Wassily Kandinsky Geron Małgorzata. Kokaina/Cocain by Rita Sacchetto and August Zamoyski Geron Małgorzata. Kokaina/Cocain Rity Sacchetto i Augusta Zamoyskiego Giziński Kajetan (1993- ). Wassilij Kandinski – malarz jednego obrazu Giziński Kajetan (1993- ). Wassily Kandinsky – one picture painter Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Formism and the early avant-garde tendencies in the art of Central Europe. An outline of the problem Gryglewicz Tomasz (1949-2022). Formizm a tendencje wczesnoawangardowe w sztuce Europy Środkowej. Zarys problematyki Jedlińska Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Jung Idysz i Bunt Jedlińska Eleonora (1954- ). Marek Szwarc: Young Yidish and Bunt Group Kaśkiewicz Kinga (1973- ). Koncepcja wielości rzeczywistości Leona Chwistka a imaginatywny świat sztuki Leona Blausteina Kaśkiewicz Kinga (1973- ). Multiplicity of reality concept by Leon Chwistek vs imaginative world of art by Leon Blaustein Kulpińska Katarzyna (1973- ). Grafika malarza? Poszukiwania Wacława Wąsowicza (1891–1942) w grafice warsztatowej Kulpińska Katarzyna (1973- ). Graphics by a painter? Wacław Wąsowicz’s endeavours in printmaking Malinowski Jerzy (1950- ). Foreword Malinowski Jerzy (1950- ). Przedmowa Oboleńska Diana. Anthroposophic period of Stanisław Stückgold Oboleńska Diana. Okres antropozoficzny Stanisława Stückgolda Piątkowska Renata (historia sztuki). After avant-garde. Is the Jewish avant-garde of the beginning of the twenties have influenced the Yiddish visual univers in Poland? Piątkowska Renata (historia sztuki). Po awangardzie. Czy żydowska awangarda początku lat 20. XX wieku oddziałała na żydowskie uniwersum wizualne w II Rzeczypospolitej? Powalska Izabella. Around the "Dancing Fire". Women-artists in the Yung Yidish Group Powalska Izabella. Wokół „Tańczącego Ognia”. Kobiety artystki w grupie Jung Idysz Salamon-Radecka Agnieszka (1971- ). Jerzego Hulewicza (1886-1941) kłopoty z formizmem. Przyczynek do burzliwej historii kontaktów poznańskich ekspresjonistów z krakowskimi formistami Salamon-Radecka Agnieszka (1971- ). Jerzy Hulewicz (1886–1941) and his problems with formism. A contribution to the tempestuous history of contacts of Poznań-based expressionists and formists from Kraków Stolarska-Fronia Małgorzata. "Rewolucyjna młodzież ze Wschodu" i berlińscy Patetycy. Związki między ideologią grupy Jung Idysz a grupą Die Pathetiker Stolarska-Fronia Małgorzata. The revolutionary youth from the East and Berlin Pathetiker. The relationship between the Yung-Yidish and Die Pathetiker Groups Strożek Przemysław (1983- ). Sport in the circle of the formists and the first series of "Zwrotnica" Magazine (1919–1923) Strożek Przemysław (1983- ). Sport w kręgu formistów i pierwszej serii „Zwrotnicy” (1919–1923) Szulik Weronika. Around the "Wedding of the Count of Orgaz" – Roman Jaworski’s relationship with the avant-garde Szulik Weronika. Wokół Wesela hrabiego Orgaza – związki Romana Jaworskiego z prądami awangardowymi Wasilewska Diana. "At the lunatics’ night". The formists in the distorting mirror of the interwar art criticism Wasilewska Diana. Na "wieczorze obłąkańców". Sztuka formistów w krzywym zwierciadle krytyki międzywojennej
Indeks R0: BMNK
T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 13 (2018).
Zawiera mat.: VII Konferencji Sztuki Nowoczesnej (Toruń, 7-9 października 2017 r.) i Ogólnopolskiego Seminarium Sztuki Rosyjskiej (Warszawa, 28 października 2017 r.).
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: Czas. III 1424/13 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej