Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(8)
Forma i typ
Książki
(8)
Dostępność
dostępne
(8)
Placówka
Magazyn
(8)
Autor
Nowicki Wojciech (1968- )
(2)
Baranowski Andrzej Józef. Twórczość Antonia Gherardiego jako pomost między Rzymem a Europą Środkową
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Castrum doloris repetitum
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Profesor
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Pałac w Perespie w świetle inwentarza z końca osiemnastego wieku
(1)
Bęczkowska Urszula. Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza a sposób zakopański Edgara Kovatsa – o dziedziczeniu stereotypów i strategiach deprecjonowania zjawisk artystycznych
(1)
Błach Marzena. Udostępnianie materiałów własnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
(1)
Chmielewska Barbara (1978- ). E-rozproszenie
(1)
Chrześcijańska Daria. Elementy architektury informacji wybranych serwisów zakładkowych
(1)
Cieniewska Monika. Biblioteka w domu każdego niewidomego - 10 lat serwisu wypożyczeń on-line Działu Zbioru dla Niewidomych
(1)
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?)
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Metamorfozy świętych: o tym jak Piotr z Werony stał się Stanisławem ze Szczepanowa. Jeszcze jeden przyczynek do roli grafiki w malarstwie
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach
(1)
Deńca Marta. Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece - możliwości i ograniczenia
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele Franciszkanów w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Fedynyszyn Karina. Rola mobilnych form komunikacji w nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych
(1)
Fryzowska-Chrobot Iwona. Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej
(1)
Gauger Soren A. (1975- )
(1)
Giermaziak Wojciech. Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej
(1)
Gniot Aleksander. Czytelnia w drodze - oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
(1)
Gomoliszek Joanna. Mobilność Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ocenie wybranej grupy użytkowników
(1)
Hallam Huw
(1)
Jakóbczak Zofia. Biblioteki archiwów państwowych w przededniu rewolucji katalogowej
(1)
Jarczewska-Walendziak Katarzyna. Bibliotekarz wielozadaniowy - analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych
(1)
Jurecki Krzysztof (1960- )
(1)
Karwowski Marcin. Struktura współczesnej wojewódzkiej biblioteki publicznej : analiza istniejących struktur i propozycja modelu organizacyjnego
(1)
Kobos Andrzej M. (1943- ). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki
(1)
Kokosińska Magdalena. Usługa book a librarian w bibliotekach polskich i zagranicznych
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Na marginesie przemyśleń Profesora Adama Małkiewicza - krakowska historia sztuki i jej związki z ochroną zabytków
(1)
Krasny Piotr (1966- ). O architektonicznej oprawie kultu relikwii Krzyża Świętego w Bresci i w Lublinie. Przyczynek do badań nad relacjami artystycznymi w epoce nowożytnej
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Profesor
(1)
Kunińska Magdalena. Flat iconology ikonografia architektury i model idealnej świątyni renesansowej według Rudolfa Wittkowera - miniatura z historii metod badania historii architektury
(1)
Kurek-Kokocińska Stanisława. Podążając za czytelnikiem
(1)
Markiewicz Anna (1979- ). Na dokończenie kościoła daję wszystek mój porządek wojenny. Testamenty wojewody smoleńskiego Franciszka Cetnera z 1704 i 1731 roku
(1)
Małkiewicz Adam (1936-2021). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Uwagi o pracach malarza Macieja Rejchana i dziełach jemu przypisywanych - Cisów Jędrzejów Opatów
(1)
Mielczarek Rafał. Propaganda czy chaos informacyjny?
(1)
Morek Wojciech. Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych przez użytkowników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej w świetle badań ankietowych
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). Architekt Stanisław Zawadzki uniewinniony. Sądowy finał zdarzenia na placu budowy koszar Ujazdowskich w Warszawie
(1)
Nalewajska Lilianna. Warsztaty biblioteczne jako forma aktywizacji licealistów przez biblioteki uniwersyteckie - przykład BUW
(1)
Nawrocka Mariola. Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych Resortu Obrony Narodowej w Polsce
(1)
Nestorow Dagny. Zespół pałacowy Jerzego Ignacego Lubomirskiego w Rzeczycy
(1)
Nestorow Rafał. Domus luctus. Oprawa uroczystości pogrzebowych Zofii z Rozwadowskich Morsztynowej w krakowskim kościele Jezuitów pw. św. św. Piotra i Pawła w 1742 roku
(1)
Niedźwiecka-Ambroziak Julita. Bibliotekarz wielozadaniowy - analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych
(1)
Nobis-Fechner Anna. Biblioteka w domu każdego niewidomego - 10 lat serwisu wypożyczeń on-line Działu Zbioru dla Niewidomych
(1)
Olesiak Karina. Model biznesowy Canvas efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
(1)
Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Wiedeński architekt z Warszawy Stefan Fayans teoretyk architektury funeralnej
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- ). Stalle kanonickie w katedrze łacińskiej we Lwowie
(1)
Pamuła-Cieślak Natalia. Elementy architektury informacji wybranych serwisów zakładkowych
(1)
Pełka-Smętek Katarzyna. Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych przez użytkowników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej w świetle badań ankietowych
(1)
Piotrowicz Grażyna. Modele bibliotek akademickich w drodze do mobilności
(1)
Plata Tomasz (1974- )
(1)
Pokrop Witold. Propaganda czy chaos informacyjny?
(1)
Ptak Olga (1984- )
(1)
Rolska Irena (1958- ). Kilka słów o kościele Paulinów w Leśnej Podlaskiej
(1)
Rydet Zofia (1911-1997)
(1)
Seta Magdalena. Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie do usług bibliotecznych na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
(1)
Sobczyk Sławomir (bibliotekarstwo). Być albo nie być...mobilnym studentem ASP - analiza badań przeprowadzonych wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
(1)
Sobocha-Stanuch Justyna. Biblioteka w smartfonie - dostosowanie witryn bibliotek uczelni akademickiech do projekcji na urządzeniach mobilnych
(1)
Sofulak Karolina
(1)
Stąporek Marta. Chatbot - narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty
(1)
Szczepańska-Krasoń Anna
(1)
Szybowska Urszula. Wartość dodana akademickiej biblioteki mobilnej w kontekście programu Erasmus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej
(1)
Torbus Tomasz (1961- ). Amuse le roi czyli kategoria pałaców tranzytowych – założenia budowlane hrabiego Henryka von Bruhla w Brodach i Nischwitz
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Wpływ ustawodawstwa synodalnego na rozwój dziedzictwa artystycznego na Warmii w epoce nowożytnej
(1)
Walczak Marek (1965- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?)
(1)
Walczak Marek (1965- ). Profesor
(1)
Walczak-Niewiadomska Agata (1977- ). Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych
(1)
Wiatr Krystyna. Chatbot - narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty
(1)
Wiederek-McRobb Magdalena. Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych Resortu Obrony Narodowej w Polsce
(1)
Witko Andrzej (1966- ). Bartolome Estebana Murilla malowidła na płótnie dla sewilskiego kościoła Santa Maria la Blanca
(1)
Wojciechowska Maja
(1)
Wojciechowska Maja. Rozwój oferty usługowej bibliotek i usługi kreatywne jako próba zwiększania konkurencyjności
(1)
Zgórniak Marek (1960- ). Józef Łuszczkiewicz w Czytelni Akademickiej
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Najmuję furę jadę do Nawojowej. Logistyka naukowo-artystycznej wycieczki Stanisława Wyspiańskiego latem 1889 roku
(1)
Żmigrodzka Kinga. Narzędzia obsługujące rejestrację wymiany i darów w bibliotekach prolibowych ze szczególnym uwzględnieniem modułu WID jako przykład otwartości w pozyskiwaniu zasobów bibliotecznych
(1)
Żmudziński Jerzy (1958- ). Kilka uwag na temat pałacu Koniecpolskich (do 1719 roku) potem Czapskich i Potockich (1754/1796−1945) w Chrząstowie koło Koniecpola - na marginesie ostatnich publikacji
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(2)
2010 - 2019
(6)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(8)
Temat
Fotografia polska
(4)
Architektura
(2)
Czytelnia Sztuki (Gliwice)
(2)
Lewczyński, Jerzy (1924-2014)
(2)
Autoportrety
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Axelrad, Ewa (1984- )
(1)
Beksiński, Zdzisław (1929-2005)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki wirtualne
(1)
Blandowski, Wilhelm von (1822-1878)
(1)
Borowczyk, Walerian (1923-2006)
(1)
Dłubak, Zbigniew (1921-2005)
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia niemiecka
(1)
Fotografowie polscy
(1)
Innowacje
(1)
Lenica, Jan (1928-2001)
(1)
Małkiewicz, Adam (1936-2021)
(1)
Pawłowski, Andrzej (1925-1986)
(1)
Piasecki, Marek (1935-2011)
(1)
Portrety
(1)
Postmodernizm
(1)
Rydet, Zofia (1911-1997)
(1)
Schlabs, Bronisław (1920-2009)
(1)
Secesja (szt.)
(1)
Sztuka
(1)
Technologie mobilne
(1)
Temat: czas
1801-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Gatunek
Albumy
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Wywiady
(1)
8 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 27264 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 21097 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zofia Rydet : zapis socjologiczny 1978-1990 / tekst i wybór zdjęć Wojciech Nowicki. - Wyd. 2 popr. - Gliwice : Muzeum w Gliwicach, cop. 2017. - 300, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
(Czytelnia Sztuki)
Na obwol.: Rydet Zapis.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 22764 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 29106 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 19336 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34345 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Dworzak Agata (1988- ). Baranowski Andrzej Józef. Twórczość Antonia Gherardiego jako pomost między Rzymem a Europą Środkową Betlej Andrzej (1971- ). Castrum doloris repetitum Betlej Andrzej (1971- ). Profesor Bęczkowska Urszula. "Styl zakopiański" Stanisława Witkiewicza a "sposób zakopański" Edgara Kovátsa – o dziedziczeniu stereotypów i strategiach deprecjonowania zjawisk artystycznych Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Pałac w Perespie w świetle inwentarza z końca osiemnastego wieku Czyżewski Krzysztof (1963- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?) Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Metamorfozy świętych: o tym, jak Piotr z Werony stał się Stanisławem ze Szczepanowa. Jeszcze jeden przyczynek do roli grafiki w malarstwie Dettloff Anna (1977- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach Dettloff Paweł (1970- ). Kilka spostrzeżeń o planie kościoła Dominikanów w Gidlach Dworzak Agata (1988- ). "Niebawem będą mieli Przemyślanie miłą sposobność oglądania, podziwiania no i krytykowania odnowionej głównej nawy kościoła", czyli karta z dziejów prac konserwatorskich w kościele Franciszkanów w dwudziestoleciu międzywojennym Kobos Andrzej M. (1943- ). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki Krasnowolski Bogusław (1943- ). Na marginesie przemyśleń Profesora Adama Małkiewicza - krakowska historia sztuki i jej związki z ochroną zabytków Krasny Piotr (1966- ). O architektonicznej oprawie kultu relikwii Krzyża Świętego w Bresci i w Lublinie. Przyczynek do badań nad relacjami artystycznymi w epoce nowożytnej Krasny Piotr (1966- ). Profesor Kunińska Magdalena. "Flat iconology", ikonografia architektury i model idealnej świątyni renesansowej według Rudolfa Wittkowera - miniatura z historii metod badania historii architektury Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). "Najmuję furę, jadę do Nawojowéj". Logistyka naukowo-artystycznej wycieczki Stanisława Wyspiańskiego latem 1889 roku Małkiewicz Adam (1936-2021). O asymilacji sztuki europejskiej i o polskiej historii sztuki Markiewicz Anna (1979- ). "Na dokończenie kościoła daję wszystek mój porządek wojenny". Testamenty wojewody smoleńskiego Franciszka Cetnera z 1704 i 1731 roku Mączyński Ryszard (1954- ). Architekt Stanisław Zawadzki uniewinniony. Sądowy finał zdarzenia na placu budowy koszar Ujazdowskich w Warszawie Michalczyk Zbigniew (1976- ). Uwagi o pracach malarza Macieja Rejchana i dziełach jemu przypisywanych - Cisów, Jędrzejów, Opatów Nestorow Dagny. Zespół pałacowy Jerzego Ignacego Lubomirskiego w Rzeczycy Nestorow Rafał. Domus luctus. Oprawa uroczystości pogrzebowych Zofii z Rozwadowskich Morsztynowej w krakowskim kościele Jezuitów pw. św. św. Piotra i Pawła w 1742 roku Omilanowska-Kiljańczyk Małgorzata (1960- ). Wiedeński architekt z Warszawy Stefan Fayans, teoretyk architektury funeralnej Ostrowski Jan K. (1947- ). Stalle kanonickie w katedrze łacińskiej we Lwowie Rolska Irena (1958- ). Kilka słów o kościele Paulinów w Leśnej Podlaskiej Torbus Tomasz (1961- ). "Amuse le roi", czyli kategoria "pałaców tranzytowych" – założenia budowlane hrabiego Henryka von Brühla w Brodach i Nischwitz Tracz Szymon (1973- ). Wpływ ustawodawstwa synodalnego na rozwój dziedzictwa artystycznego na Warmii w epoce nowożytnej Walczak Marek (1965- ). Nieznany obraz o. Wenantego z Subiaco OCam w kościele Dominikanów w Krakowie (?) Walczak Marek (1965- ). Profesor Witko Andrzej (1966- ). Bartolomé Estebana Murilla malowidła na płótnie dla sewilskiego kościoła Santa María la Blanca Zgórniak Marek (1960- ). Józef Łuszczkiewicz w Czytelni Akademickiej Żmudziński Jerzy (1958- ). Kilka uwag na temat pałacu Koniecpolskich (do 1719 roku), potem Czapskich i Potockich (1754/1796−1945) w Chrząstowie koło Koniecpola - na marginesie ostatnich publikacji
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. publikacji A. Małkiewicza s. 15-30.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26416 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 103)
Autor
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Wojciechowska Maja. Błach Marzena. Udostępnianie materiałów własnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Chmielewska Barbara (1978- ). E-rozproszenie Chrześcijańska Daria. Elementy architektury informacji wybranych serwisów zakładkowych Cieniewska Monika. Biblioteka w domu każdego niewidomego - 10 lat serwisu wypożyczeń on-line Działu Zbioru dla Niewidomych Deńca Marta. Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece - możliwości i ograniczenia Fedynyszyn Karina. Rola mobilnych form komunikacji w nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych Fryzowska-Chrobot Iwona. Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej Giermaziak Wojciech. Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej Gniot Aleksander. Czytelnia w drodze - oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu Gomoliszek Joanna. Mobilność Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ocenie wybranej grupy użytkowników Jakóbczak Zofia. Biblioteki archiwów państwowych w przededniu rewolucji katalogowej Jarczewska-Walendziak Katarzyna. Bibliotekarz wielozadaniowy - analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych Karwowski Marcin. Struktura współczesnej wojewódzkiej biblioteki publicznej : analiza istniejących struktur i propozycja modelu organizacyjnego Kokosińska Magdalena. Usługa book a librarian w bibliotekach polskich i zagranicznych Kurek-Kokocińska Stanisława. Podążając za czytelnikiem Mielczarek Rafał. Propaganda czy chaos informacyjny? Morek Wojciech. Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych przez użytkowników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej w świetle badań ankietowych Nalewajska Lilianna. Warsztaty biblioteczne jako forma aktywizacji licealistów przez biblioteki uniwersyteckie - przykład BUW Nawrocka Mariola. Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych Resortu Obrony Narodowej w Polsce Niedźwiecka-Ambroziak Julita. Bibliotekarz wielozadaniowy - analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych Nobis-Fechner Anna. Biblioteka w domu każdego niewidomego - 10 lat serwisu wypożyczeń on-line Działu Zbioru dla Niewidomych Olesiak Karina. Model biznesowy Canvas efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Pamuła-Cieślak Natalia. Elementy architektury informacji wybranych serwisów zakładkowych Pełka-Smętek Katarzyna. Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych przez użytkowników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej w świetle badań ankietowych Piotrowicz Grażyna. Modele bibliotek akademickich w drodze do mobilności Pokrop Witold. Propaganda czy chaos informacyjny? Seta Magdalena. Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie do usług bibliotecznych na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Sobczyk Sławomir (bibliotekarstwo). Być albo nie być...mobilnym studentem ASP - analiza badań przeprowadzonych wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Sobocha-Stanuch Justyna. "Biblioteka w smartfonie" - dostosowanie witryn bibliotek uczelni akademickiech do projekcji na urządzeniach mobilnych Stąporek Marta. Chatbot - narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty Szybowska Urszula. Wartość dodana akademickiej biblioteki "mobilnej" w kontekście programu Erasmus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej Walczak-Niewiadomska Agata (1977- ). Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych Wiatr Krystyna. Chatbot - narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty Wiederek-McRobb Magdalena. Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych Resortu Obrony Narodowej w Polsce Wojciechowska Maja. Rozwój oferty usługowej bibliotek i usługi kreatywne jako próba zwiększania konkurencyjności Żmigrodzka Kinga. Narzędzia obsługujące rejestrację wymiany i darów w bibliotekach prolibowych, ze szczególnym uwzględnieniem modułu WID jako przykład otwartości w pozyskiwaniu zasobów bibliotecznych
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33892 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej