Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(1)
Forma i typ
Książki
(1)
Dostępność
dostępne
(1)
Placówka
Magazyn
(1)
Autor
Betlej Andrzej (1971- ). Jeszcze raz o Antonim Osińskim w Leżajsku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Once again about Antoni Osiński's work in Leżajsk
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Novitiate in the Bernardine friary in the second half of the 17th century
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Nowicjat w klasztorze bernardynów w Leżajsku w drugiej połowie XVII wieku
(1)
Busse Krzysztof. Franciscan character of Marian devotioj in Leżajsk the Sanctuary of Our Lady of Consolation
(1)
Busse Krzysztof. Franciszkański charakter kultu i pobożności maryjnej w leżajskim sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
(1)
Chomentowska Edyta. Klasztor w Leżajsku w pierwszych latach zjednoczenia Zakonu Braci Mniejszych w świetle schematy zmów zakonnych
(1)
Chomentowska Edyta. Monastery in Leżajsk in the first years of the unification of the Order of Friars Minor in the light of the religious schematism
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). A few remarks about thr 17th-century painting Fainting of Saint Francis in the altar of the chapel of his call in the Basilica of the Annunciation of thr Blessed Virgin Mary in Leżajsk
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Kilka uwag na temat siedemnastowiecznego obrazu Omdlenie świętego Franciszka w ołtarzu kaplicy pod jego wezwaniem w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Leżajsku
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Jeszcze raz o Antonim Osińskim w Leżajsku
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Once again about Antoni Osiński's work in Leżajsk
(1)
Gniecki Czesław (1953- )
(1)
Gąsiorowska Patrycja. Family circle of Łukasz Opaliński founder of the Bernardine church and monastery in Leżajsk
(1)
Gąsiorowska Patrycja. Krąg rodzinny Łukasza Opalińskiego fundatora kościoła i klasztoru bernardynów
(1)
Gąsiorowski Stefan (1966- ). In the shadow of the Bernardine monastery
(1)
Gąsiorowski Stefan (1966- ). W cieniu bernardyńskiego klasztoru
(1)
Hryniewski Leonard. Monastic life or pastoral care in a parish?
(1)
Hryniewski Leonard. Życie zakonne czy duszpasterstwo parafialne?
(1)
Janusz Iwo Mirosław (1974- ). Objawienia Matki Bożej Leżajskiej w relacji świadków wydarzeń
(1)
Janusz Iwo Mirosław (1974- ). The apparitions of the Mother of God in the accounts of witenesses of events
(1)
Jusiak Oktawian Roman (1946- ). Geneza i historia duszpasterstwa parafialnego przy sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku
(1)
Jusiak Oktawian Roman (1946- ). History of parish pastoral care at the Shrine of The Mother of God in Leżajsk
(1)
Kłosowski Stanisław. Atrybucja i proweniencja planu bazyliki ojców Bernardynów w Leżajsku
(1)
Kłosowski Stanisław. The attribution and the provenance of the plan of the Bernardine Father's Basilica in Lezajsk
(1)
Lisignoli Gianni. Antonio Pelacini da Pituro a Leżajsk
(1)
Lisignoli Gianni. Antonio Pelacini z Pituro do Leżajska
(1)
Ludera Magdalena. Malarstwo monumentalne w kościele Bernardynów w Leżajsku a grafika augsburska i wiedeńska
(1)
Ludera Magdalena. Monumental painting in the Bernardine church in Leżajsk and Augsburg and Viennese graphics
(1)
Moisan-Jabłońska Krystyna (1958- ). Staropolska chorda czyli sznur św. Franciszka jako narzędzie wybawienia dusz z czyśca w sztuce doby baroku
(1)
Moisan-Jabłońska Krystyna (1958- ). The Cord of St Francis as an instrument for delivering souls out of Purgatory in Polish art of the Baroque era
(1)
Moryc Cyprian (1968- ). Malarski cykl Siedem sakramentów Dydaka Baturiny w klasztorze bernardynów w Leżajsku
(1)
Moryc Cyprian (1968- ). The cycle of paintings titled Seven sacraments by Dydak Baturina in the Bernardine monastery in Leżajsk
(1)
Moskal Tomasz (1972- ). Bernardines in Leżajsk Old Polish in the Liber Mortuorum monastery cards
(1)
Moskal Tomasz (1972- ). Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych Liber Mortuorum
(1)
Obruśnik Andrzej Efrem (1955- ). Kawaleria leżajska
(1)
Obruśnik Andrzej Efrem (1955- ). Leżajsk Calvary
(1)
Pańczak Alojzy Marian (1955- ). Third Franciscan Order at the Bernardine Father's Church in Lezajsk from 1885-1957
(1)
Pańczak Alojzy Marian (1955- ). Trzeci Zakon Franciszkański przy kościele OO. Bernardynów w Leżajsku w latach 1885-1957
(1)
Prejs Roland (1956- ). Bernardine Fathers in Galicia at the times of partitions
(1)
Prejs Roland (1956- ). Bernardyni w Galicji w czasach zaborów
(1)
Półćwiartek Józef (1935- ). From the history of Leżajsk in Old Polish Times
(1)
Półćwiartek Józef (1935- ). Z dziejów Leżajska czasów staropolskich
(1)
Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Heating - the problem of the church's guardian
(1)
Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Ogrzewanie - problem opiekuna kościoła
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- )
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Detached archival documents of the Bernardine monastery in Leżajsk stored in the Provincial Archives of the Province of Bernardine in Krakow
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Dokumenty luźne dotyczące klasztoru bernardynów w Leżajsku przechowywane w Archiwum Prowicji oo. Bernardynów w Krakowie
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku w czasie II wojny światowej 1939-1944
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). The monastery of Bernardine Fathers in Leżajsk during World War II 1939-1944
(1)
Wilk Szymon (historia). Indulgence solemnities as a case of pastoral activity of Bernardine Fathers in Leżajsk in 1944-1969
(1)
Wilk Szymon (historia). Uroczystości odpustowe jako przejaw działalności duszpasterskiej bernardynów leżajskich w latach 1944-1969
(1)
Wołyniec Bartłomiej M. Dzieje klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku w okresie staropolskim
(1)
Wołyniec Bartłomiej M. The history of Bernardine's Monastery in Leżajsk in early modern period
(1)
Śmierciak Mieczysław Julian (1965- ). Organ triptych in Leżajsk Basilica - analysis of the sound and influence of church acoustic
(1)
Śmierciak Mieczysław Julian (1965- ). Tryptyk organowy w bazylice leżajskiej - analiza brzmienia i wpływu akustyki kościoła
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(1)
Kraj wydania
Polska
(1)
Język
polski
(1)
Temat
Klasztory
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Temat: miejsce
Leżajsk
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
1 wynik Filtruj
Książka
W koszyku
Autor
Dworzak Agata (1988- ). Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Betlej Andrzej (1971- ). Jeszcze raz o Antonim Osińskim w Leżajsku Betlej Andrzej (1971- ). Once again about Antoni Osiński's work in Leżajsk Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Novitiate in the Bernardine friary in the second half of the 17th century Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Nowicjat w klasztorze bernardynów w Leżajsku w drugiej połowie XVII wieku Busse Krzysztof. Franciscan character of Marian devotioj in Leżajsk the Sanctuary of Our Lady of Consolation Busse Krzysztof. Franciszkański charakter kultu i pobożności maryjnej w leżajskim sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Chomentowska Edyta. Klasztor w Leżajsku w pierwszych latach zjednoczenia Zakonu Braci Mniejszych w świetle schematy zmów zakonnych Chomentowska Edyta. Monastery in Leżajsk in the first years of the unification of the Order of Friars Minor in the light of the religious schematism Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). A few remarks about thr 17th-century painting "Fainting of Saint Francis" in the altar of the chapel of his call in the Basilica of the Annunciation of thr Blessed Virgin Mary in Leżajsk Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Kilka uwag na temat siedemnastowiecznego obrazu "Omdlenie świętego Franciszka" w ołtarzu kaplicy pod jego wezwaniem w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Leżajsku Dworzak Agata (1988- ). Jeszcze raz o Antonim Osińskim w Leżajsku Dworzak Agata (1988- ). Once again about Antoni Osiński's work in Leżajsk Gąsiorowska Patrycja. Family circle of Łukasz Opaliński, founder of the Bernardine church and monastery in Leżajsk Gąsiorowska Patrycja. Krąg rodzinny Łukasza Opalińskiego, fundatora kościoła i klasztoru bernardynów Gąsiorowski Stefan (1966- ). In the shadow of the Bernardine monastery Gąsiorowski Stefan (1966- ). W cieniu bernardyńskiego klasztoru Gniecki Czesław (1953- ). Hryniewski Leonard. Monastic life or pastoral care in a parish? Hryniewski Leonard. Życie zakonne czy duszpasterstwo parafialne? Janusz Iwo Mirosław (1974- ). Objawienia Matki Bożej Leżajskiej w relacji świadków wydarzeń Janusz Iwo Mirosław (1974- ). The apparitions of the Mother of God in the accounts of witenesses of events Jusiak Oktawian Roman (1946- ). Geneza i historia duszpasterstwa parafialnego przy sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku Jusiak Oktawian Roman (1946- ). History of parish pastoral care at the Shrine of The Mother of God in Leżajsk Kłosowski Stanisław. Atrybucja i proweniencja planu bazyliki ojców Bernardynów w Leżajsku Kłosowski Stanisław. The attribution and the provenance of the plan of the Bernardine Father's Basilica in Lezajsk Lisignoli Gianni. Antonio Pelacini, da Pituro a Leżajsk Lisignoli Gianni. Antonio Pelacini, z Pituro do Leżajska Ludera Magdalena. Malarstwo monumentalne w kościele Bernardynów w Leżajsku a grafika augsburska i wiedeńska Ludera Magdalena. Monumental painting in the Bernardine church in Leżajsk and Augsburg and Viennese graphics Moisan-Jabłońska Krystyna (1958- ). Staropolska "chorda" czyli sznur św. Franciszka jako narzędzie wybawienia dusz z czyśca w sztuce doby baroku Moisan-Jabłońska Krystyna (1958- ). The Cord of St Francis as an instrument for delivering souls out of Purgatory in Polish art of the Baroque era Moryc Cyprian (1968- ). Malarski cykl "Siedem sakramentów" Dydaka Baturiny w klasztorze bernardynów w Leżajsku Moryc Cyprian (1968- ). The cycle of paintings titled "Seven sacraments" by Dydak Baturina in the Bernardine monastery in Leżajsk Moskal Tomasz (1972- ). Bernardines in Leżajsk Old Polish in the "Liber Mortuorum" monastery cards Moskal Tomasz (1972- ). Bernardyni w Leżajsku staropolskim na kartach klasztornych "Liber Mortuorum" Obruśnik Andrzej Efrem (1955- ). "Kawaleria leżajska" Obruśnik Andrzej Efrem (1955- ). "Leżajsk Calvary" Pańczak Alojzy Marian (1955- ). Third Franciscan Order at the Bernardine Father's Church in Lezajsk from 1885-1957 Pańczak Alojzy Marian (1955- ). Trzeci Zakon Franciszkański przy kościele OO. Bernardynów w Leżajsku w latach 1885-1957 Półćwiartek Józef (1935- ). From the history of Leżajsk in Old Polish Times Półćwiartek Józef (1935- ). Z dziejów Leżajska czasów staropolskich Prejs Roland (1956- ). Bernardine Fathers in Galicia at the times of partitions Prejs Roland (1956- ). Bernardyni w Galicji w czasach zaborów Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Heating - the problem of the church's guardian Rouba Bogumiła Jadwiga (1947- ). Ogrzewanie - problem opiekuna kościoła Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Detached archival documents of the Bernardine monastery in Leżajsk, stored in the Provincial Archives of the Province of Bernardine in Krakow Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Dokumenty luźne dotyczące klasztoru bernardynów w Leżajsku, przechowywane w Archiwum Prowicji oo. Bernardynów w Krakowie Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku w czasie II wojny światowej, 1939-1944 Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). The monastery of Bernardine Fathers in Leżajsk during World War II, 1939-1944 Śmierciak Mieczysław Julian (1965- ). Organ triptych in Leżajsk Basilica - analysis of the sound and influence of church acoustic Śmierciak Mieczysław Julian (1965- ). Tryptyk organowy w bazylice leżajskiej - analiza brzmienia i wpływu akustyki kościoła Wilk Szymon (historia). Indulgence solemnities as a case of pastoral activity of Bernardine Fathers in Leżajsk in 1944-1969 Wilk Szymon (historia). Uroczystości odpustowe jako przejaw działalności duszpasterskiej bernardynów leżajskich w latach 1944-1969 Wołyniec Bartłomiej M. Dzieje klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku w okresie staropolskim Wołyniec Bartłomiej M. The history of Bernardine's Monastery in Leżajsk in early modern period
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34154 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej