Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(7)
Forma i typ
Książki
(7)
Dostępność
dostępne
(7)
Placówka
Magazyn
(7)
Autor
Adamski Jakub (1985- )
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie
(1)
Adamski Jakub (1985- ). O znaczeniu czesko-austriackiego kręgu artystycznego dla architektury państwa zakonnego w Prusach w XIV wieku
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Programy przestrzenne i funkcjonalne chórów katedr europejskich XI-XV wieku
(1)
Badach Artur (1969- ). Wprowadzenie
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Nicht nur Pakete und Worte : die Kunstauktion Gegen das Kriegsrecht in Polen fur Solidarność
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Nie tylko paczki i słowa : aukcja przeciw stanowi wojennemu w Polsce - dla Solidarności
(1)
Bartlova Milena (1958- ). Can we grasp wordless images?
(1)
Basiul Elżbieta. Słowo wstępne
(1)
Beier Christine
(1)
Bendkowski Jakub. Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i Grób Pański w Chemnitz
(1)
Binski Paul (1956- ). Gothic art realism and magniloquentia: thoughts on Erich Auerbach
(1)
Borowski Tomasz (tłumacz)
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Brama miejska na stanowisku Kastro na greckiej wyspie Antikythera
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki)
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Wstęp
(1)
Błażejewska Anna (historia sztuki). Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa - głos w dyskusji
(1)
Cehovsky Petr (1979- ). Different reasons for the use of gothic and renaissance style in Central European architectural sculpture between the years 1490-1550
(1)
Cerny Pavol. Un manuscrit enlumine du XIIIe siecle a Olomouc
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Problematyka badawcza wybranych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). From kings to shoemakers : the side chapels of the Dominican church in Cracow and their patrons
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Od królów do szewców : kaplice boczne kościoła Dominikanów w Krakowie i ich fundatorzy
(1)
Deluga Waldemar (1961- )
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). Introduction. Medieval art in Central Europe in outlines
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). The art of national minorities in the former Polish-Lithuanian Commonwealth
(1)
Domasłowski Jerzy. Czternastowieczne wyobrażenie św. Krzysztofa z kościoła Franciszkanów w Kaliszu. Ikonografia związki artystyczne znaczenie
(1)
Farbakyne Deklava Lilla. Powtórny pochówek króla Węgier Beli III - legitymizacja i patronat państwa
(1)
Farbakyne Deklava Lilla. The reburial of Bela III king of Hungary : legitimation and state representation
(1)
Gerat Ivan (1964- ). Bonaventure and monastic images of St Elizabeth
(1)
Grabowska-Lysenko Alicja. Późnogotyckie retabula elbląskie a życie religijne w mieście u schyłku śedniowiecza - uwagi o wartości źródłowej zachowanych dzieł sztuki
(1)
Grochowska Weronika. Nastawy ołtarzowe z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach od drugiej połowy XIV do połowy XV wieku
(1)
Grollova Jana (1977- ). Czech reformed homiletics and its visual reflection in 15th and 16th century European church and chapel interiors
(1)
Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia. Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Architecture power and history : remarks on the art patronage of Sigismund I the Old
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Architektura władza i historia : uwagi o patronacie artystycznym Zygmunta I Starego
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Pieczęcie i portrety: uwagi o ikonografii pieczęci Luksemburgów i jej związkach z wczesnym portretem
(1)
Gyalókay Zoltan. O wielofunkcyjności czternastowiecznych rzeźb jasełkowych w klasztorze Klarysek w Krakowie
(1)
Hinterholz Tanja. Inhaltliche Vielfalt durch motivische Zuruckhaltung. Zur Wandmalerei in der camera pape im Papstpalast von Avignon
(1)
Hofler Janez (1942- )
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie
(1)
Horzela Dobrosława (1976- ). Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury mikroarchitektury rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie
(1)
Jakubek Magdalena. Tzw. sztuczny kamień w średniowiecznych Prusach - nowe uwagi o materiale
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- )
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Od Redakcji
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Jaszczurka w katedrze w Naumburgu - po co i dlaczego?
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Okno w oknie. Malowany maswerk na witrażu w Chartes
(1)
Jasser-Borowska Karolina
(1)
Juckes Tim
(1)
Juckes Tim. Eye of the donkey: visual strategies on the choir Threshold of St Laurence’s in Nuremberg
(1)
Juhasz Gabriella. Finansowe i społeczne uwarunkowania węgierskiej architektury teatralnej w XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem Budapesztu
(1)
Juhasz Gabriella. The financial and social support of the Hungarian theatre architecture in the 19th century focusing especially on Budapest
(1)
Jung Jacqueline E. (1971- ). In praise of the Pigeon: interpretive adventures in Naumburg Cathedral
(1)
Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Chłopiec na drzewie
(1)
Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Okna nawy północnej kościoła św. Jakuba w Sandomierzu
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Das Kultbild und sein Rahmen: Zur Funktion von Stildifferenzen (zwei schlesische Beispiele aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts)
(1)
Kasprzak Aleksandra J. Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu - próba identyfikacji
(1)
Klafter Einat. The scaling turn: experiencing late medieval artifacts
(1)
Klincewicz-Krupińska Regina. Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468)
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Wstęp
(1)
Korner Hans (1951- ). Where the wild things are. Die Wilden Leute des spaten Mittelalters und der fruhen Neuzeit im Raum des Dekorativen
(1)
Kowalski Jacek (1964- ). Pan polski w dawnym ubiorze. Norblin jako interpretator sarmackiego portretu
(1)
Kowalski Tomasz (konserwatorstwo). Tota pulchra es
(1)
Kozak Nazar. Architectural background as a mesaage: a case from the Akathistos Cycle in the Lavriv Monastery
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Artists as founders : painters active in Silesia in the Baroque period and their foundational initiatives
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Artyści jako fundatorzy : malarze czynni na Śląsku w dobie baroku i ich fundatorskie inicjatywy
(1)
Krantz-Domasłowska Liliana (1954- ). Konteksty bliższe i dalsze - średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu
(1)
Kulka Rahul. An amber games board from 1607 : reflections on the matter of Prussian amber diplomacy around 1600
(1)
Kulka Rahul. Bursztynowa plansza-kasetka do gier z roku 1607 : spostrzeżenia o bursztynowej dyplomacji w Prusach około roku 1600
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Patron ale nie fundator : przypadek księdza Sebastiana Piskorskiego
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Patron but not fouder : the case of father Sebastian Piskorski
(1)
Labuda Adam Stanisław (1946- ). Dialog z widzem i prawda obrazu - oprzedstawieniach tryptyku św. Stanisława z Piotrawina
(1)
Levicʹka Mar'ana Korneliivna (1974- ). Beyond state and private patronage : art agenda of the Lviv Uniate Bishop during the 18th century
(1)
Levicʹka Mar'ana Korneliivna (1974- ). Poza ramami państwowego i prywatnego patronatu artystycznego : działalność fundacyjna lwowskich biskupów unickich w XVIII wieku
(1)
Lindenhayn-Fiedorowicz Agnieszka. Kolegiata Mariacka w Szczecinie i jej znaczenie dla rozwoju architektury farnej Pomorza Zachodniego
(1)
Mann Katharina (1981- ). Familiare ind ideologische Impulse fur Stanisław Kostka Potockis Kunstpatronage
(1)
Mann Katharina (1981- ). Rodowe i ideologiczne impulsy w patronacie nad sztuką Stanisława Kostki Potockiego
(1)
Marcinkowski Wojciech (1956- ). Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468)
(1)
Marszałkowski Mateusz Franciszek (1987- ). Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań
(1)
Miedziak Witold (1990- ). Uwagi na temat najstarszych świątyń bernardyńskich w Poznaniu
(1)
Morawski Konrad. Relacje przestrzenne jako autoprezentacja w pałacu Jana Bonawentury Krasińskiego w Warszawie
(1)
Morawski Konrad. Spatial relations as self-representation in Jan Bonawentura Krasiński's palace in Warsaw
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Lilie na kielichu lędzkim Kazimierza Wielkiego - motyw heraldyczny czy symbol władzy?
(1)
Musialik Elżbieta. O dwóch rzeźbach Marii z Dzieciątkiem z kości słoniowej w zbiorach krakowskich
(1)
Niemira Konrad (1989- ). Art patronage or consumption of luxury goods?
(1)
Niemira Konrad (1989- ). Patronat nad sztuką czy konsumpcja dóbr luksusowych?
(1)
Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Późnogotycki srebrny kubek w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Ober Marek (1951- ). O kościele Mariackim w Stargardzie raz jeszcze
(1)
Olianina Svitlana Valeriina. Family coats of arms on the iconostasis: iconic and conventional signs
(1)
Oliński Piotr (1965- ). Testamentowy spis ruchomości królewskich Aleksandra Jagiellończyka jako źródło do badań nad religijnością Jagiellonów
(1)
Pac Teresa (historia sztuki). Constructing the catholic middle ages in the process of the production of catholic national identity in contemporary Poland
(1)
Pacan Anna. Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza - zarys problematyki
(1)
Pace Valentino (1944- ). Storia mito e allegoria: I portali del Santo Sepolcro a Brindisi
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Książęta żebracy i maswerki : kilka uwag o recepcji wzorów architektury francuskiej w XIII-wiecznym Krakowie
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Nos Kazimirus
(1)
Paliusyte Aiste (1966- ). Magnaci i artyści w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku : modele relacji finansowych
(1)
Paliusyte Aiste (1966- ). Magnates and artists in the Grand Duchy of Lithuania during the 18th century : patterns of the material support
(1)
Pfisterer Ulrich (1968- ). Bildkonzepte im Widerstreit. Donatellos Judith als „naturalisierte Allegorie“
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(3)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Niemcy
(1)
Czechy
(1)
Słowenia
(1)
Język
angielski
(3)
polski
(3)
słoweński
(1)
Temat
Sztuka europejska
(4)
Architektura europejska
(2)
Architektura sakralna europejska
(2)
Rękopisy iluminowane europejskie
(2)
Sztuka sakralna europejska
(2)
Architektura gotycka
(1)
Arystokracja
(1)
Dominikanie
(1)
Gotyk
(1)
Iluminatorstwo europejskie
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Mecenat
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Skibiński, Szczęsny (1942-2023)
(1)
Szczepkowska-Naliwajek, Kinga (1945-2006)
(1)
Sztuka europejska sakralna
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Temat: czas
1201-
(3)
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Toruń
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(7)
Księgi pamiątkowe
(2)
7 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Medieval Art in Central Europe, Nowy Sącz, 20.10.2016-23.10.2016.
Bibliogr. s. 203-254. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34400 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Beier Christine. Juckes Tim. Pinkus Assaf. Bartlová Milena (1958- ). Can we grasp wordless images? Binski Paul (1956- ). Gothic art, realism and magniloquentia: thoughts on Erich Auerbach Gerát Ivan (1964- ). Bonaventure and monastic images of St Elizabeth Hinterholz Tanja. Inhaltliche Vielfalt durch motivische Zurückhaltung. Zur Wandmalerei in der camera pape im Papstpalast von Avignon Juckes Tim. Eye of the donkey: visual strategies on the choir Threshold of St Laurence’s in Nuremberg Jung Jacqueline E. (1971- ). In praise of the Pigeon: interpretive adventures in Naumburg Cathedral Kaczmarek Romuald (1959- ). Das Kultbild und sein Rahmen: Zur Funktion von Stildifferenzen (zwei schlesische Beispiele aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts) Klafter Einat. The scaling turn: experiencing late medieval artifacts Körner Hans (1951- ). "Where the wild things are". Die Wilden Leute des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im Raum des Dekorativen Pace Valentino (1944- ). Storia, mito e allegoria: I portali del Santo Sepolcro a Brindisi Pfisterer Ulrich (1968- ). Bildkonzepte im Widerstreit. Donatellos Judith als „naturalisierte Allegorie“ Pinkus Assaf. The scaling turn: experiencing late medieval artifacts Rodríguez Porto Rosa Maria. In cerchio: illuminating the Trojan legend and the commedia between the Veneto and Naples (with some conjectures on Madrid, BNE, MS 10057) Saurma-Jeltsch Lieselotte E. (1946- ). Wie die Bilder im Roman d’Alexandre en prose die dubiose Herkunft des Helden diskutieren Schurr Marc Carel (1965- ). Bilder und Kult als Ausdruck bischöflicher Macht: Berthold von Buchegg und die Katharinenkapelle im Straßburger Münster
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przyp.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 26484 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Raczkowski Juliusz (1975- ). Borowski Tomasz (tłumacz). Jasser-Borowska Karolina. Adamski Jakub (1985- ). O znaczeniu czesko-austriackiego kręgu artystycznego dla architektury państwa zakonnego w Prusach w XIV wieku Badach Artur (1969- ). Wprowadzenie Basiul Elżbieta. Słowo wstępne Bendkowski Jakub. Nagrobek Kazimierza Jagiellończyka i Grób Pański w Chemnitz Czyżak Marta (1972- ). Problematyka badawcza wybranych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Grochowska Weronika. Nastawy ołtarzowe z terenu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach od drugiej połowy XIV do połowy XV wieku Grabowska-Lysenko Alicja. Późnogotyckie retabula elbląskie a życie religijne w mieście u schyłku śedniowiecza - uwagi o wartości źródłowej zachowanych dzieł sztuki Grzęda Mateusz (1984- ). Pieczęcie i portrety: uwagi o ikonografii pieczęci Luksemburgów i jej związkach z wczesnym portretem Gyalókay Zoltán. O wielofunkcyjności czternastowiecznych rzeźb "jasełkowych" w klasztorze Klarysek w Krakowie Horzela Dobrosława (1976- ). Piętnastowieczny witrażowy cykl maryjny i jego miejsce w wystroju kościoła Dominikanów w Krakowie Jakubek Magdalena. Tzw. sztuczny kamień w średniowiecznych Prusach - nowe uwagi o materiale Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Dwie dekady badań nad sztuką państwa zakonnego w Prusach: rezultaty i perspektywy Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Od Redakcji Jarzewicz Jarosław (1959- ). Jaszczurka w katedrze w Naumburgu - po co i dlaczego? Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Chłopiec na drzewie Klincewicz-Krupińska Regina. Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468) Kowalski Tomasz (konserwatorstwo). "Tota pulchra es..." Łuczyńska Justyna. Dekoracja franciszkańskiego Brewiarza w Bibliotece XX. Czartoryskich Muzeum Narodowego w Krakowie (sygn. Ms. Czar. 1211) na tle malarstwa miniaturowego na dworze aragońskim w Neapolu w drugiej połowie XV wieku Marcinkowski Wojciech (1956- ). Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka (1468) Marszałkowski Mateusz Franciszek (1987- ). Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań Mrozowski Przemysław (1958- ). Lilie na kielichu lędzkim Kazimierza Wielkiego - motyw heraldyczny czy symbol władzy? Musialik Elżbieta. O dwóch rzeźbach Marii z Dzieciątkiem z kości słoniowej w zbiorach krakowskich Nowacki Dariusz (historyk sztuki). Późnogotycki srebrny kubek w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Oliński Piotr (1965- ). Testamentowy spis ruchomości królewskich Aleksandra Jagiellończyka jako źródło do badań nad religijnością Jagiellonów Pajor Piotr (1988- ). Nos Kazimirus Płonka-Bałus Katarzyna. Sztuka średniowieczna i afekt Raczkowski Juliusz (1975- ). Najnowsze badania nad malarstwem ściennym w mieszczańskich przestrzeniach świeckich średniowiecznego Torunia Raczkowski Juliusz (1975- ). Od Redakcji Ratajczak Tomasz (1976- ). Uwagi na temat chronologii i formy kaplicy zamkowej św. Marii Egipcjanki na Wawelu Rupiewicz Romana. Rola aniołów w średniowiecznych interpretacjach sferycznego modelu budowy świata w ikonografii miniatur w kodeksach encyklopedycznych od XIII do XV wieku Soćko Adam (1975- ). Wrocławska Pieta zwana "Piętą z Rucewa" i jej miejsce w sztuce Śląska drugiej połowy XV wieku Utzig Joanna. Geneza witrażownictwa cysterskiego - czy teologia mogła stanowić inspirację estetyczną? Walczak Marek (1965- ). Claritas et consonantia Woziński Andrzej. Programy obozowe późnogotyckich retabulów w Polsce Wyszyńska Anna. Uwagi na temat wzorów tkanin w małopolskim malarstwie tablicowym drugiej połowy XV wieku
Indeks R0: BMNK
Książka stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej w dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Toruniu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31820 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Dzieje i Skarby Kościołów Toruńskich ; t. 6)
Autor
Błażejewska Anna (historia sztuki). Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Pilecka Elżbieta (1953- ). Adamski Jakub (1985- ). Kościół dominikanów w Toruniu i niesymetryczne korpusy mendykanckie w Środkowej Europie Błażejewska Anna (historia sztuki). Średniowieczne wyposażenie kościoła dominikanów w Toruniu w kontekście dominikańskiej duchowości i duszpasterstwa - głos w dyskusji Błażejewska Anna (historia sztuki). Wstęp Grzeszkiewicz-Kotlewska Lidia. Relikty architektury kościoła i klasztoru dominikańskiego w Toruniu w świetle badań archeologicznych Kasprzak Aleksandra J. Obrazy Męki Pańskiej z prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu - próba identyfikacji Kluczwajd Katarzyna (1962- ). Wstęp Krantz-Domasłowska Liliana (1954- ). Konteksty bliższe i dalsze - średniowieczny kościół dominikanów w Toruniu Pacan Anna. Kult maryjny w zakonie dominikanów w okresie średniowiecza - zarys problematyki Pilecka Elżbieta (1953- ). Casus detalu architektonicznego kościoła dominikanów toruńskich a problem definiowania specyfiki sztuki regionalnej Pilecka Elżbieta (1953- ). Wstęp Saar-Kozłowska Alicja (1958- ). Plac dominikański w strukturze współczesnego miasta od XIX wieku Tylicka Teresa (1960- ). Kościół pw. św. Mikołaja i klasztor oo. dominikanów w Toruniu na rysunkach Georga Friedricha Steinera i kartach albumu tzw. Pseudo-Steinera jako przejaw zainteresowań kolekcjonerskich Utzig Joanna. Wybrane problemy ikonograficzne czternastowiecznych kwater witrażowych z kościoła dominikanów w Toruniu Wardzyński Tomasz. Nagrobek Tylickich z kościoła pw. św. Mikołaja w Toruniu a geografia wpływów rzeźby gdańskiej i małopolskiej na północnych ziemiach Korony w 1. tercji XVII wieku
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji, 17-18 listopada 2016 r., Toruń.
Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31822 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Historia Sztuki / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 49)
Autor
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Ratajczak Tomasz (1976- ). Soćko Adam (1975- ). Żuchowski Tadeusz J. (1958- ). Adamski Jakub (1985- ). Programy przestrzenne i funkcjonalne chórów katedr europejskich XI-XV wieku Brillowski Wojciech (1976- ). Brama miejska na stanowisku Kastro na greckiej wyspie Antikythera Domasłowski Jerzy. Czternastowieczne wyobrażenie św. Krzysztofa z kościoła Franciszkanów w Kaliszu. Ikonografia, związki artystyczne, znaczenie Horzela Dobrosława (1976- ). Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury, mikroarchitektury, rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie Jarzewicz Jarosław (1959- ). Okno w oknie. Malowany maswerk na witrażu w Chartes Jurkowlaniec Tadeusz (1949- ). Okna nawy północnej kościoła św. Jakuba w Sandomierzu Kowalski Jacek (1964- ). Pan polski w dawnym ubiorze. Norblin jako interpretator sarmackiego portretu Labuda Adam Stanisław (1946- ). Dialog z widzem i prawda obrazu - oprzedstawieniach tryptyku św. Stanisława z Piotrawina Lindenhayn-Fiedorowicz Agnieszka. Kolegiata Mariacka w Szczecinie i jej znaczenie dla rozwoju architektury farnej Pomorza Zachodniego Łobodzińska Patrycja (1990- ). Najstarsze wyposażenie kościoła w Domachowie w świetle wizytacji, dokumentów kościelnych i najnowszych odkryć Miedziak Witold (1990- ). Uwagi na temat najstarszych świątyń bernardyńskich w Poznaniu Ober Marek (1951- ). O kościele Mariackim w Stargardzie raz jeszcze Pajor Piotr (1988- ). Książęta, żebracy i maswerki : kilka uwag o recepcji wzorów architektury francuskiej w XIII-wiecznym Krakowie Pilecka Elżbieta (1953- ). O "pamięci" kolorystyki wnętrza średniowiecznej katedry pw. Wniebowzięcia Panny Maryi i św. Wojciecha w Gnieźnie w świetle ostatnich prac konserwatorskich (2020/2021) Ratajczak Tomasz (1976- ). Zwiastuny gotyku w architekturze katedry gnieźnieńskiej Różański Artur (1976- ). Najstarsze wyposażenie kościoła w Domachowie w świetle wizytacji, dokumentów kościelnych i najnowszych odkryć Soćko Adam (1975- ). Geneza architektury kościoła oo. Benedyktynów pw. św. Jadwigii w Legnickim Polu Strzelczyk Jerzy (1941- ). Idole prillwickie Szyma Marcin (1968- ). Nieznany stipes ołtarza z dekoracją heraldyczną z opactwa Cystersów w Mogile Torbus Tomasz (1961- ). Krzyżtopór i Mascherino - próba atrybucji Walczak Marek (1965- ). Nieznany stipes ołtarza z dekoracją heraldyczną z opactwa Cystersów w Mogile Walczak Marek (1965- ). Tożsamość wzorów. O jednorodności stylowej architektury, mikroarchitektury, rzeźby architektonicznej i malarstwa witrażowego w Europie Środkowej połowy XIV wieku na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie Walkowiak Marcin (1972- ). Król Władysław Jagiełło i dekoracja sculptura graeca w katedrze w Gnieźnie Wujewski Tomasz. Funkcje "palcówki"i tym podobnych szczegółów wyrobów ceramiki budowlanej Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Glosa w dyskusji nad precedencją najstarszych kościołów murowanych w wielkopolskiej domenie pierwszych Piastów w świetle najnowszych ustaleń Zawiasa-Staniszewska Katarzyna. Niespokojny podróżny czyli historyk sztuki na manowcach
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Bibliogr. publikacji Sz. Skibińskiego s. 15-24.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 35864 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Das Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne Dziedzictwo ; Bd. 12)
Autor
Adamski Jakub (1985- ). Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Nicht nur Pakete und Worte : die Kunstauktion "Gegen das Kriegsrecht in Polen, für Solidarność" Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Nie tylko paczki i słowa : aukcja przeciw stanowi wojennemu w Polsce - dla Solidarności Czyżewski Krzysztof (1963- ). From kings to shoemakers : the side chapels of the Dominican church in Cracow and their patrons Czyżewski Krzysztof (1963- ). Od królów do szewców : kaplice boczne kościoła Dominikanów w Krakowie i ich fundatorzy Farbakyné Deklava Lilla. Powtórny pochówek króla Węgier Beli III - legitymizacja i patronat państwa Farbakyné Deklava Lilla. The reburial of Béla III, king of Hungary : legitimation and state representation Grzęda Mateusz (1984- ). Architecture, power and history : remarks on the art patronage of Sigismund I the Old Grzęda Mateusz (1984- ). Architektura, władza i historia : uwagi o patronacie artystycznym Zygmunta I Starego Juhász Gabriella. Finansowe i społeczne uwarunkowania węgierskiej architektury teatralnej w XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Budapesztu Juhász Gabriella. The financial and social support of the Hungarian theatre architecture in the 19th century, focusing especially on Budapest Kozieł Andrzej (1966- ). Artists as founders : painters active in Silesia in the Baroque period and their foundational initiatives Kozieł Andrzej (1966- ). Artyści jako fundatorzy : malarze czynni na Śląsku w dobie baroku i ich fundatorskie inicjatywy Kulka Rahul. An amber games board from 1607 : reflections on the matter of Prussian amber diplomacy around 1600 Kulka Rahul. Bursztynowa plansza-kasetka do gier z roku 1607 : spostrzeżenia o "bursztynowej dyplomacji" w Prusach około roku 1600 Kurzej Michał (1981- ). Patron, ale nie fundator : przypadek księdza Sebastiana Piskorskiego Kurzej Michał (1981- ). Patron but not fouder : the case of father Sebastian Piskorski Levicʹka Mar'âna Korneliïvna (1974- ). Beyond state and private patronage : art agenda of the Lviv Uniate Bishop during the 18th century Levicʹka Mar'âna Korneliïvna (1974- ). Poza ramami państwowego i prywatnego patronatu artystycznego : działalność fundacyjna lwowskich biskupów unickich w XVIII wieku Mann Katharina (1981- ). Familiäre ind ideologische Impulse für Stanisław Kostka Potockis Kunstpatronage Mann Katharina (1981- ). Rodowe i ideologiczne impulsy w patronacie nad sztuką Stanisława Kostki Potockiego Morawski Konrad. Relacje przestrzenne jako autoprezentacja w pałacu Jana Bonawentury Krasińskiego w Warszawie Morawski Konrad. Spatial relations as self-representation in Jan Bonawentura Krasiński's palace in Warsaw Niemira Konrad (1989- ). Art patronage or consumption of luxury goods? Niemira Konrad (1989- ). Patronat nad sztuką, czy konsumpcja dóbr luksusowych? Paliušytė Aistė (1966- ). Magnaci i artyści w Wielkim Księstwie Litewskim w XVIII wieku : modele relacji finansowych Paliušytė Aistė (1966- ). Magnates and artists in the Grand Duchy of Lithuania during the 18th century : patterns of the material support Sowała Wojciech. "Altera Cracovia" : artistic patronage of the canons of the collegiate church in Skalbmierz Sowała Wojciech. "Altera Cracovia" : patronat artystyczny kanoników skalbmierskich Stefański Krzysztof (1955- ). Lodzer Fabrikanten und ehrwürdige Witwen : aus der Geschichte der Stiftungstätigkeit des industriellen Bürgertums Stefański Krzysztof (1955- ). Łódzcy fabrykanci i szacowne wdowy - z dziejów działalności fundatorskiej burżuazji przemysłowej Szyma Marcin (1968- ). From kings to shoemakers : the side chapels of the Dominican church in Cracow and their patrons Walczak Marek (1965- ). From kings to shoemakers : the side chapels of the Dominican church in Cracow and their patrons Zygarowska-Tomza Klementyna. Artistic patronage of Jan Lubrański, bishop of Poznań as an example of a historiographic myth Zygarowska-Tomza Klementyna. Mecenat artystyczny biskupa Jana Lubrańskiego jako przykład mitu historiograficznego
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy ref. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34867, II 34863 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej