Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(25)
Forma i typ
Książki
(24)
Dostępność
dostępne
(25)
Placówka
Magazyn
(24)
Dział
(1)
Autor
Buczkowski Kazimierz (1897-1967)
(3)
Kopera Feliks (1871-1952)
(3)
Darecka Katarzyna
(2)
Guć-Jednaszewska Teresa
(2)
Kalicki Włodzimierz (1955- )
(2)
Kudelski J. Robert
(2)
Kuhnke Monika
(2)
Mizera Grażyna
(2)
Najmajer Marek
(2)
Banach Aleksandra
(1)
Bany Bożena
(1)
Barysenka Volha. Losy cudotwórczych ikon Bogurodzicy wywiezionych z terenów Białorusi w 1915 r.: powrót i utrata
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Rola fotografii w badaniach nad dziedzictwem kulturowym ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Stan badań nad sztuką ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej po roku 1989
(1)
Borkowski Andrzej. Rekonstrukcja XVI-wiecznych fresków cerkwi Zwiastowania NMP w Ławrze Supraskiej
(1)
Dawidziuk Piotr
(1)
Dawidziuk Piotr. Zabytki klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej wywiezione do Moskwy w okresie I wojny światowej
(1)
Deluga Waldemar (1961- ). Profesor Tadeusz Chrzanowski i jego zaangażowanie w ochronę zabytków cerkiewnych
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Dziedzictwo sakralne ostatniego fragmentu historycznego obszaru archidiecezji lwowskiej
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo podolskie
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Wyjazdy Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ na tereny województw południowo-wschodnich w latach 1992-2011
(1)
Dąbrowski Dariusz (1965- ). Prawosławne muzea rosyjskie na ziemiach byłej Rzeczypospolitej (do końca I wojny światowej)
(1)
Frąckowska Anna (1979- )
(1)
Gil Andrzej (1963- ). Parafie unickiej diecezji przemyskiej w starostwie spiskim w opisie wizytacyjnym z 1740 r
(1)
Gil Andrzej (1963- ). Utracone dziedzictwo kulturowe diecezji chełmskiej obu tradycji wschodnich w XIX і XX wieku. Próba podsumowania
(1)
Golimont Andrzej. Losy cerkwi stolicy i ich wyposażenia w latach 1915-1930 (zagadnienia badawcze)
(1)
Gronek Agnieszka. Działanie c. k. konserwatora Galicji Wschodniej Mieczysława Potockiego na rzecz restauracji cerkwi p.w. Pokrowy Matki Boskiej w Buczaczu
(1)
Grzywacz Marta (1971- )
(1)
Hajduczenia Łukasz (1985- ). Utracone księgi muzyczne klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej: określenie specyfiki rekonstrukcja repertuaru i odnalezienie utraconych zabytków
(1)
Jamska Barbara. Wykaz miejscowości ujętych w bazie danych EURUS
(1)
Jamski Piotr (1972- )
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Cyfrowe opracowanie bazy danych EURUS
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Fotograf przyjechał! czyli dziedzictwo kulturowe za progiem Niepodległej na negatywach
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Kolekcje fotografii z akcji inwentaryzacji kościołów i klasztorów na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Perspektywy badań kampanologicznych w zakresie dzwonów Kościołów obrządku wschodniego na terenach Rzeczypospolitej
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Projekt badawczy EURUS. Katalog dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Wprowadzenie
(1)
Jamski Piotr (1972- ). Zakończenie
(1)
Janocha Michał (1959- ). Ikonostasy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego
(1)
Jastrzembska-Olkowska Izabela
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941-2023). Spotkanie z Wielkim Księstwem Litewskim
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- ). Ikona Matki Boskiej Chełmskiej: jedno dzieło - wiele narracji
(1)
Krzyżanowski Lech (1931-2017)
(1)
Kuprianowicz Grzegorz. Kościół prawosławny w diecezji chełmsko-podlaskiej pod koniec drugiej wojny światowej i w pierwszych latach powojennych
(1)
Laurouskaa Iryna. Monaster Św. Symeona w Brześciu wg źródeł archiwum RGADA Moskwa; RGWIA Moskwa RGIA Petersburg i NHAB Mińsk
(1)
Lorentz Stanisław (1899-1991)
(1)
Mart Krystyna. Narodziny muzealnej kolekcji sztuki sakralnej w Chełmie i jej rozproszenie. Losy ikon XVI-XVIII wieku ze zbiorów muzeum ziemi chełmskiej w latach 1919-1945
(1)
Mihalcuk Vitalij (1987- )
(1)
Mihalcuk Vitalij (1987- ). Atrybucja XVI-wiecznych ikon wywiezionych z Chełma do Muzeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej w okresie II wojny światowej - scalenie i rekonstrukcja zespołu najstarszych ikon klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej
(1)
Mihalcuk Vitalij (1987- ). Nieznane zdjęcie oryginału ikony Chełmskiej Bogurodzicy
(1)
Mironowicz Antoni (1959- ). Utracone ikony ale zachowane dziedzictwo. O cudownej ikonie Matki Boskiej w Starym Korninie i cudownej ikonie Matki Boskiej Waśkowskiej
(1)
Mironowicz Marcin. Źródła do dziejów bractw cerkiewnych w archiwach Rosji Litwy Białorusi i Ukrainy
(1)
Musin Aleksandr Evgen'evic (1964- ). Metamorfozy powrotów. „Wspólna przeszłość dziedzictwa kulturowego Polski i dawnej Rzeczypospolitej w archiwach rosyjskich: przykład Cesarskiej Komisji Archeologicznej
(1)
Najmajer Piotr
(1)
Nestorow Dagny
(1)
Nestorow Dagny. Katalog zabytków ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w bazie danych EURUS
(1)
Nestorow Dagny. Wykaz artystów i rzemieślników odnotowanych w hasłach słownika zabytków ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w bazie danych EURUS
(1)
Nestorow Dagny. Wykaz miejscowości ujętych w bazie danych EURUS
(1)
Nestorow Rafał
(1)
Nestorow Rafał. Cyfrowe opracowanie bazy danych EURUS
(1)
Nestorow Rafał. Katalog zabytków ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w bazie danych EURUS
(1)
Nestorow Rafał. Kolekcje fotografii z akcji inwentaryzacji kościołów i klasztorów na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
(1)
Nestorow Rafał. Projekt badawczy EURUS. Katalog dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
(1)
Nestorow Rafał. Ratownictwo Dzwonów 1915-1921. Inwentaryzacja dzwonów pochodzących z dawnych ziem Rzeczypospolitej ewakuowanych przez władze rosyjskie
(1)
Nestorow Rafał. Wprowadzenie
(1)
Nestorow Rafał. Wykaz artystów i rzemieślników odnotowanych w hasłach słownika zabytków ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w bazie danych EURUS
(1)
Nestorow Rafał. Wykaz miejscowości ujętych w bazie danych EURUS
(1)
Nestorow Rafał. Zakończenie
(1)
Ogórek Magdalena (1979- )
(1)
Ostapczuk Jerzy (1974- ). Cyrylickie rękopisy Cerkiewno-Archeologicznego Muzeum Prawosławnego Bractwa Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie. Rekonstrukcja zbiorów z pierwszego 10-lecia istnienia muzeum w oparciu o sprawozdania z działalności Bractwa
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- ). Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej po roku 1989
(1)
Pawluczuk Urszula. Chełmska ikona Matki Bożej: najcenniejsza prawosławna ikona eparchii lubelsko-chełmskiej
(1)
Poćwiardowska Janina
(1)
Ronin Anna
(1)
Rusnak Denis. Źródła do dziejów Cerkwi na Białostocczyźnie w archiwach i bibliotekach wileńskich
(1)
Sawicki Daniel (1985- )
(1)
Sawicki Daniel (1985- ). Utracone bogactwo. W poszukiwaniu klucza do odczytania śpiewów zawartych w XVI-wiecznym Irmologionie neumatycznym z Ławrowa
(1)
Sevel' Anatolij. Rezume
(1)
Sevel' Anatolij. Summary
(1)
Sprutta Justyna (1970- ). Ideologia niszcząca sacrum czyli o sowieckiej grabieży i dewastacji ikon
(1)
Sulikowska-Bełczowska Aleksandra (1974- ). Bieżeńcy i utracone dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej
(1)
Sygowski Paweł. Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z kościoła Najświętszego Imienia Panny Marii przy Forum Trajana w Rzymie i jego kopia w kościele na Kahlenbergu - przyczynek do ikonografii Matki Boskiej Chełmskiej
(1)
Sygowski Paweł. Straty w architekturze i wyposażeniu świątyń Kościoła wschodniego Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny - zarys problematyk
(1)
Szymański Wojciech (1932- )
(1)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Zaginione dziedzictwo. Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu
(1)
Tyczyńska-Skromny Anna (1942-2020)
(1)
Volkau Mikola (1985- ). Rezume
(1)
Walanus Wojciech (1976- ). Biogramy fotografów czynnych na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej do roku 1939 (wybór)
(1)
Walanus Wojciech (1976- ). Dokumentacja fotograficzna dziedzictwa kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - addenda
(1)
Wieczorek Jakub Adam
(1)
Zadrożny Tadeusz
(1)
Zalenas Gintautas (1957- ). Santrauka
(1)
Zaucha Tomasz (1969- ). Jak zostałem fotoinwentaryzatorem
(1)
Zgliński Marcin. Tylko tyle i aż tyle. Z perspektywy niemal trzech dekad dokumentacji kościołów i klasztorów na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego
(1)
Znojewska-Prokop Krystyna (1964- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(9)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(24)
angielski
(2)
niemiecki
(2)
francuski
(1)
Temat
Straty wojenne
(21)
Sztuka
(17)
Kradzież dzieł sztuki
(10)
Restytucja dóbr kultury
(5)
Sztuka europejska
(5)
Muzealnictwo
(3)
Sztuka stosowana europejska
(3)
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
(2)
Wojna 1939-1945 r.
(2)
Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki (Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego)
(1)
Denkmalamt (Rząd Generalnego Gubernatorstwa)
(1)
Dom Uphagena - Oddział Muzeum Historycznego (Gdańsk)
(1)
Dwór Artusa (Gdańsk)
(1)
Estreicher, Karol (1906-1984)
(1)
Frey, Dagobert (1883-1962)
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikony
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Kościoły i klasztory
(1)
Kradzież dóbr kultury
(1)
Kultura
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Raffaello Sanzio (1483-1520)
(1)
Ratusz Głównego Miasta Gdańska (muzeum)
(1)
Reportaż polski
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Troschke, Asmus von
(1)
Wächter, Otto von (1901-1949)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Temat: dzieło
Arrasy wawelskie
(1)
Temat: czas
1939-
(23)
401-
(2)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Polska
(6)
Kraków
(4)
Gdańsk
(3)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Warszawa
(1)
Gatunek
Informatory
(2)
Katalogi wystaw
(2)
Albumy
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
25 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 10634 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tyt. okł.: 2022
Na k. tyt. (luzem) dod. do tyt.: kolekcje warszawskie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: I 10606 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wyd. w etui łącznie z: Dom Uphagena w Gdańsku : straty wojenne / Wojciech Szymański, 2020 i Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku : straty wojenne / Katarzyna Darecka, Anna Frąckowska, 2020.
Spis treści na wew. str. okł. przed.
Bibliogr. s. 247-254. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25349 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Wyd. w etui łącznie z: Dom Uphagena w Gdańsku : straty wojenne / Wojciech Szymański, 2020 i Dwór Artusa w Gdańsku : straty wojenne / Katarzyna Darecka, Izabela Jastrzembska-Olkowska, 2020.
Spis treści na wew. str. okł. przed.
Bibliogr. s. 229-232. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25348 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31819 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 24899, III 24900 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Wyd. w etui łącznie z: Dwór Artusa w Gdańsku : straty wojenne / Katarzyna Darecka, Izabela Jastrzembska-Olkowska, 2020 i Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku : straty wojenne / Katarzyna Darecka, Anna Frąckowska, 2020.
Spis treści na wew. str. okł. przed.
Bibliogr. s. 643-649. Indeksy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25350 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 16530/1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 33090 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 30938 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: II 562 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 20991/2 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A, Straty Kultury Polskiej = Polish Cultural Heritage. Series A, Losses of Polish Culture)
Gatunek
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. s. 345-350. Indeksy s. 351-358.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34284/1, II 29039/1 (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A, Straty Kultury Polskiej = Polish Cultural Heritage. Series A, Losses of Polish Culture)
Gatunek
Indeks R0: BMNK
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34284/2, II 29039/2 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Losy zabytków artystycznych Krakowa / Feliks Kopera i Kazimierz Buczkowski. - Kraków : [b. w.], 1946 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 47-65 ; 21 cm.
Odb. z: "Biblioteka Krakowska" ; nr 104.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 4640 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Losy zabytków artystycznych Krakowa / Feliks Kopera i Kazimierz Buczkowski. - Kraków : [b. w.], 1946 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 47-65 ; 21 cm.
Odb. z: "Biblioteka Krakowska" ; nr 104.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 4590 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Losy zabytków artystycznych Krakowa / Feliks Kopera i Kazimierz Buczkowski. - Kraków : [b. w.], 1946 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 47-65 ; 21 cm.
Odb. z: "Biblioteka Krakowska" ; nr 104.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 4020 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Sztuka zagrabiona. [1], Uprowadzenie Madonny / Włodzimierz Kalicki, Monika Kuhnke. - Warszawa : Agora, 2014. - 353, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej)
Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 20991/1 (1 egz.)
Brak okładki
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 6810 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej