Sorting
Source
National Museum in Krakow Library
(12)
Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(12)
Branch
Magazyn
(12)
Author
Ostrowski Jan K. (1947- )
(11)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- )
(7)
Piramidowicz Dorota (1970- )
(7)
Kolendo-Korczak Katarzyna
(5)
Michalczyk Zbigniew (1976- )
(5)
Oleńska Anna
(5)
Uchowicz Katarzyna (1974- )
(5)
Zgliński Marcin
(5)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Dawny kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego i klasztor Franciszkanów (obecnie sobór p.w. Św. Mikołaja)
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Kaplica i tzw. Stary Cmentarz
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Kościół p.w. Imienia Marii i klasztor Dominikanek
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Kościół p.w. Św. Michała Archanioła i klasztor Dominikanów
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Kościół rektoralny p.w. Przemienienia Pańskiego (dawna fara) i dom zakonny SS. Nazaretanek p.w. Chrystusa Króla
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół i klasztor Kongregacji Mariae Vitae (Mariawitek) w Pińsku
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca Jezusa w Porzeczu
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Janowie Poleskim
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Czernawczycach
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Kobryniu
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parfialny p.w. Królowej Korony Polskiej na Kijówce w Brześciu
(1)
Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parfialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Brześciu
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Jana Niepomucena i klasztor Bonifratrów w Wysokiem Litewskiem
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Michała Archanioła i klasztor Bernardynów w Pińsku
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Łahiczynie
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i kolegium Jezuitów w Pińsku
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Opieki Najśw. Marii Panny w Siehniewiczach
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Telechanach
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Św. Aleksego w Sielcu
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Św. Anny i klasztor Benedyktynów w Horodyszczu
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Wysokiem Litewskiem
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół prafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Stawach
(1)
Mączewska Katarzyna (1983- )
(1)
Mączewska Katarzyna. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny i św. Stanisława Kostki oraz kolegium Jezuitów
(1)
Oleńska Anna. Kaplica dworska p.w. Najśw. Marii Panny i św. Anny w Dołhem
(1)
Oleńska Anna. Kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Duboi
(1)
Oleńska Anna. Kaplica w Zakozielu
(1)
Oleńska Anna. Kościół garnizonowy p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Słobódce pod Prużaną
(1)
Oleńska Anna. Kościół parafialny p.w. Trójcy Przenajśw. w Zbirohach
(1)
Oleńska Anna. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Prużanie
(1)
Oleńska Anna. Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Wołczynie
(1)
Oleńska Anna. Wstęp
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kaplica grobowa rodziny Tołłoczków p.w. Św. Kazimierza w Rakowicy
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół i klasztor dominikanów p.w. Św. Dominika w Pińsku
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół i klasztor karmelitów bosych p.w. Najśw. Marii Panny Szkaplerznej i św. Kazimierza w Pińsku
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Pińsku
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół p.w. Św. Antoniego Pustelnika w Dziadach
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Berezie
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Dywinie
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża i klasztor Kartuzów w Berezie
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Pińsk - zarys dziejów miasta
(1)
Piramidowicz Dorota (1970- ). Wstęp
(1)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kaplica przy szpitalu sejmikowym w Pińsku
(1)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny i klasztor Franciszkanów w Drohiczynie Poleskim
(1)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół p.w. Św. Andrzeja Boboli w Antpolu
(1)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół parafialny p.w. Najśw. Marii Panny Królowej Polski w Drohiczynie Poleskim
(1)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny w Domaczewie
(1)
Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Bezdzieży
(1)
Witkowski Rafał (1967- )
(1)
Witkowski Rafał (1967- ). Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Berezie
(1)
Witkowski Rafał (1967- ). Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża i klasztor Kartuzów w Berezie
(1)
Zgliński Marcin. Kaplica p.w. Najśw. Marii Panny w Hruszowej
(1)
Zgliński Marcin. Kaplica pałacowa w Mołodowie
(1)
Zgliński Marcin. Kaplica w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu
(1)
Zgliński Marcin. Kościół Komunistów p.w. Św. Karola Boromeusza w Pińsku
(1)
Zgliński Marcin. Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Zaościu
(1)
Zgliński Marcin. Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Linowie (Orańczycach)
(1)
Zgliński Marcin. Kościół filialny p.w. Św. Józefa w Żabince
(1)
Zgliński Marcin. Kościół filialny w Podhaciu
(1)
Zgliński Marcin. Kościół filialny w Sosznie
(1)
Zgliński Marcin. Kościół garnizonowy p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Brześciu
(1)
Zgliński Marcin. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bogdziukach
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Lemieszewiczach
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca Jezusowego na Grajewskim Przedmieściu w Brześciu
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca Pana Jezus w Peliszczach
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Ochowie
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Różańca Najśw. Marii Panny w Otołczycach
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Szereszowie
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Zwiastowania Najśw. Marii Pannie w Małorycie
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Św. Anny Matki Najśw. Marii Panny i klasztor Marianów w Raśnie
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Pohoście Zahorodzkim
(1)
Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Litewskim
(1)
Zgliński Marcin. Kościół prafialny p.w. Siedmiu Boleści Najśw. Marii Panny w Popinie
(1)
Zgliński Marcin. Kościół prafialny p.w. Zwiastowania Najśw. Marii Pannie w Horodcu
(1)
Zgliński Marcin. Kościół prafialny p.w. Św. Zofii (pocysterski) i klasztor w Wistyczach
(1)
Zgliński Marcin. Kościół prafialny p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Kiwatyczach
(1)
Zgliński Marcin. Pińsk - zarys dziejów miasta
(1)
Zgliński Marcin. Wstęp
(1)
Zgliński Marcin. Zarys dziejów i urbanistyki Brześcia oraz rysy historyczne jego nieistniejących kościołów i klasztorów rzymskokatolickich
(1)
Year
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Klasztory (bud.)
(12)
Kościoły i kaplice
(12)
Sztuka sakralna polska
(12)
Architektura sakralna polska
(3)
Subject: time
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Subject: place
Grodno
(4)
Brześć (okręg)
(2)
Nowogródek
(1)
Pińsk (Białoruś ; okręg)
(1)
Pińsk (Białoruś)
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28368/4 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy serii Jan K. Ostrowski ; cz. 5)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo brzeskolitewskie
Bibliogr. s. 253-268. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28368/5 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / redaktor naukowy serii Jan K. Ostrowski ; cz. 5)
Author
Piramidowicz Dorota (1970- ). Kolendo-Korczak Katarzyna. Michalczyk Zbigniew (1976- ). Oleńska Anna. Uchowicz Katarzyna (1974- ). Zgliński Marcin. Ostrowski Jan K. (1947- ). Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół i klasztor Kongregacji Mariae Vitae (Mariawitek) w Pińsku Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca Jezusa w Porzeczu Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Janowie Poleskim Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Telechanach Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Św. Anny i klasztor Benedyktynów w Horodyszczu Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Michała Archanioła i klasztor Bernardynów w Pińsku Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Łahiczynie Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika i kolegium Jezuitów w Pińsku Oleńska Anna. Kaplica p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Duboi Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół i klasztor dominikanów p.w. Św. Dominika w Pińsku Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół i klasztor karmelitów bosych p.w. Najśw. Marii Panny Szkaplerznej i św. Kazimierza w Pińsku Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Pińsku Piramidowicz Dorota (1970- ). Pińsk - zarys dziejów miasta Piramidowicz Dorota (1970- ). Wstęp Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kaplica przy szpitalu sejmikowym w Pińsku Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Bezdzieży Zgliński Marcin. Kaplica pałacowa w Mołodowie Zgliński Marcin. Kościół filialny w Podhaciu Zgliński Marcin. Kościół filialny w Sosznie Zgliński Marcin. Kościół Komunistów p.w. Św. Karola Boromeusza w Pińsku Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Lemieszewiczach Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Ochowie Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Różańca Najśw. Marii Panny w Otołczycach Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Pohoście Zahorodzkim Zgliński Marcin. Pińsk - zarys dziejów miasta
Indeks R0: BMNK
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo brzeskolitewskie
Bibliogr. s. 365-383. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28368/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 4)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Tyt. grzbietowy: Województwo trockie
Bibliogr. s. 213-227. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28065/1/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 4)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo trockie
Bibliogr. s. 183-193. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28065/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 4)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo trockie
Publikację wydano we współpracy z Fundacją Międzynarodowe Centrum Kultury.
Bibliogr. s. 109-115. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28065/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 5)
Author
Zgliński Marcin. Kolendo-Korczak Katarzyna. Michalczyk Zbigniew (1976- ). Oleńska Anna. Piramidowicz Dorota (1970- ). Uchowicz Katarzyna (1974- ). Ostrowski Jan K. (1947- ). Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parfialny p.w. Królowej Korony Polskiej na Kijówce w Brześciu Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parfialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Brześciu Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Wysokiem Litewskiem Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół p.w. Św. Jana Niepomucena i klasztor Bonifratrów w Wysokiem Litewskiem Oleńska Anna. Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy w Wołczynie Piramidowicz Dorota (1970- ). Kaplica grobowa rodziny Tołłoczków p.w. Św. Kazimierza w Rakowicy Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny w Domaczewie Zgliński Marcin. Kaplica w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Św. Anny Matki Najśw. Marii Panny i klasztor Marianów w Raśnie Zgliński Marcin. Kościół garnizonowy p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Brześciu Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca Jezusowego na Grajewskim Przedmieściu w Brześciu Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Zwiastowania Najśw. Marii Pannie w Małorycie Zgliński Marcin. Wstęp Zgliński Marcin. Zarys dziejów i urbanistyki Brześcia oraz rysy historyczne jego nieistniejących kościołów i klasztorów rzymskokatolickich
Indeks R0: BMNK
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo brzeskolitewskie
Bibliogr. s. 295-308. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28368/1 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 2)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo nowogródzkie
Bibliogr. s. 203-209. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 19412/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 2.)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo nowogródzkie
Bibliogr. s. 175-184.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 19412/3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 4)
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej
Tyt. grzbietowy: Województwo trockie
Bibliogr. s. 191-200. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28065/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jan K. Ostrowski ; cz. 5)
Author
Oleńska Anna. Kolendo-Korczak Katarzyna. Michalczyk Zbigniew (1976- ). Piramidowicz Dorota (1970- ). Uchowicz Katarzyna (1974- ). Witkowski Rafał (1967- ). Zgliński Marcin. Ostrowski Jan K. (1947- ). Kolendo-Korczak Katarzyna. Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Czernawczycach Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Opieki Najśw. Marii Panny w Siehniewiczach Michalczyk Zbigniew (1976- ). Kościół parafialny p.w. Św. Aleksego w Sielcu Oleńska Anna. Kaplica dworska p.w. Najśw. Marii Panny i św. Anny w Dołhem Oleńska Anna. Kościół garnizonowy p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła w Słobódce pod Prużaną Oleńska Anna. Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najśw. Marii Panny w Prużanie Oleńska Anna. Wstęp Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża i klasztor Kartuzów w Berezie Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Berezie Piramidowicz Dorota (1970- ). Kościół p.w. Św. Antoniego Pustelnika w Dziadach Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół parafialny p.w. Najśw. Marii Panny Królowej Polski w Drohiczynie Poleskim Uchowicz Katarzyna (1974- ). Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny i klasztor Franciszkanów w Drohiczynie Poleskim Witkowski Rafał (1967- ). Kościół parafialny p.w. Św. Krzyża i klasztor Kartuzów w Berezie Witkowski Rafał (1967- ). Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Berezie Zgliński Marcin. Kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Linowie (Orańczycach) Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Najśw. Serca Pana Jezus w Peliszczach Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła w Kamieńcu Litewskim Zgliński Marcin. Kościół parafialny p.w. Trójcy Św. w Szereszowie Zgliński Marcin. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Bogdziukach
Indeks R0: BMNK
Tyt. grzbietowy: Materiały do dziejów sztuki sakralnej : województwo brzeskolitewskie
Bibliogr. s. 383-411. Indeksy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 28368/2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. II 19412/5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again