Sorting
Source
National Museum in Krakow Library
(13)
Form of Work
Ksi─ů┼╝ki
(13)
Status
available
(13)
Branch
Magazyn
(13)
Author
Gancarski Jan (1956- )
(12)
Muzyczuk Anna (1956-2010)
(3)
Gancarski Jan (1956- ). Wst─Öp
(2)
Leszczyński Tomasz
(2)
Parczewski Micha┼é (1946- )
(2)
Ba┼éuk-Ulewiczowa Teresa (1951- )
(1)
Beljak Jan. Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pusty hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja)
(1)
Beljak Jan. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pusty hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramicne virobnictvo na pam'atci Lipic'koi kul'turi u Ganacivci
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Pecerni kul'tovi Sporudi Ukrainskogo Prikarpatta
(1)
Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bielich Mario. Archeologicky vyskum kaplnky sv. Michala v Kosiciach
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice Przemy┼Ťl district site 9
(1)
Bochnak Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach pow. przemyski stan. 9
(1)
Bodzek Jaros┼éaw. Monety rzymskie i ich na┼Ťladownictwa na terenie wojew├│dztwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum
(1)
Bodzek Jarosław. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum volume
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Ancient mounds on the Jas┼éo Upland
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Staro┼╝ytne kopce Podg├│rza Jasielskiego
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice site 8 Koszyce commune
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach stan. 8 gm. Koszyce
(1)
Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia Małpolskie voivodeship site 13
(1)
Bulas Jan (archeologia). Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi stan. 13 woj. małopolskie
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939)
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Latens'kij i rims'kij cas v doslidzenn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugoi Reci Pospolitoi (1918-1939)
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Sakral'ni pam'atki Galica ta jogo okolic'
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego
(1)
Cheben Ivan. Predbezne vysledky prieskumu a vyskumu radiolaritoveho tazobneho arealu a jeho zazemia v Sedmerovci
(1)
Cheben Ivan. Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec
(1)
Cheben Michal (1980- ). Predbezne vysledky prieskumu a vyskumu radiolaritoveho tazobneho arealu a jeho zazemia v Sedmerovci
(1)
Cheben Michal (1980- ). Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Cie┼Ťla Magda. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect
(1)
Cie┼Ťla Magda. Jaskinia w Ob┼éazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej
(1)
Cie┼Ťla Magda. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny
(1)
Cie┼Ťla Magda. The Ob┼éazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence
(1)
Czopek Sylwester (1958- )
(1)
Dzi─Ögielewski Karol. Stan bada┼ä nad warzelnictwem soli w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza w Polsce ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem podkrakowskiego o┼Ťrodka solowarskiego
(1)
Dzi─Ögielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland with a particular focus on the salt-making centre near Krak├│w
(1)
Foltyn Edelgarda M. (1958- ). Na pog├│rzu i w g├│rach. Z problematyki bada┼ä nad epok─ů kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat
(1)
Foltyn Edelgarda M. (1958- ). On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians
(1)
Foltyn Eugeniusz. Na pog├│rzu i w g├│rach. Z problematyki bada┼ä nad epok─ů kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat
(1)
Foltyn Eugeniusz. On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Faza neolityczna na wielokulturowej osadzie w Bochni-Chodenicach stan. 43 pow. boche┼äski woj. ma┼éopolskie
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Neolithic brine evaporation: exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum at Wieliczka
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. The Neolithic phase of the multicultural settlement at Site 43 Bochnia-Chodenice Bochnia Powiat Voivodeship of Lesser Poland
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Warzelnictwo neolityczne - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Ancient mounds on the Jas┼éo Upland
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy Jas┼éo district site 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Dwa kamienne zabytki z powiatu kro┼Ťnie┼äskiego
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzez├│wce powiat Jas┼éo stanowisko 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzez├│wka Jas┼éo district site 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Introduction
(1)
Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew Bach├│rz-Chodor├│wka and H┼éomcza
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach powiat Jas┼éo stanowisko 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubat├│wki powiat Krosno stanowisko 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Staro┼╝ytne kopce Podg├│rza Jasielskiego
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from D─Öbowiec Jas┼éo district site 30
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubat├│wka Krosno district site 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Two stone artefacts from the Krosno Powiat
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat w ┼Ťwietle materia┼é├│w z Jaszczwi Bach├│rza-Chodor├│wki i H┼éomczy
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy
(1)
Ginalski Jerzy (1957- )
(1)
G├│rski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
G├│rski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu
(1)
Harcar Peter (1979- )
(1)
Hołub Beata. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect
(1)
Hołub Beata. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny
(1)
Hunka Jan (1958-2021). Nalezy mensich cirkevnych pamiatok z 12.-19. storocia na Slovensku
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä
(1)
Jakubczak Michał. Ancient mounds on the Jasło Upland
(1)
Jakubczak Michał. Starożytne kopce Podgórza Jasielskiego
(1)
Jarosz Paweł. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
Jarosz Pawe┼é. Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu
(1)
J─Ödrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝ Nowy S─ůcz district
(1)
J─Ödrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y powiat nowos─ůdecki
(1)
Kokowski Andrzej (1953- )
(1)
Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka
(1)
Komar Maryna. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Białka River in Podhale: geoarchaeological aspect
(1)
Komar Maryna. Otwarte obozowisko schyłkowopaleolityczne w przełomie Białki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny
(1)
Kopacz Jerzy. Research on the Final Stage of the Stone Age in the Western Part of the Carpathian Zone. Projekt Stranska skala 2016-2019 - Theoretical basis
(1)
Kopacz Jerzy. Z bada┼ä nad schy┼ékiem epoki kamienia w zachodniej cz─Ö┼Ťci strefy karpackiej. Projekt Stranska skala 2016-2019 - baza teoretyczna
(1)
Year
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(12)
German
(1)
Subject
Archeologia
(7)
Epoka ┼╝elaza
(5)
Osadnictwo
(3)
Epoka br─ůzu
(2)
Architektura sakralna
(1)
Epoka kamienia
(1)
Epoka kamienna
(1)
Ko┼Ťcio┼éy i kaplice
(1)
Kultura grob├│w jamowych
(1)
Zamki i pałace
(1)
Subject: time
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Karpaty
(12)
Małopolska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(10)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
Ref. w jęz. pol., ang., ukr., słow. lub niem. Summ. lub streszcz. po ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 24484 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materia┼éy z konferencji 17-18 listopada 2004 r., Muzeum Podkarpackie w Kro┼Ťnie.
Bibliogr. po cz─Ö┼Ťci art.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 21593 (1 egz.)
Book
In basket
Author
Gancarski Jan (1956- ). Berest Roman ├éroslavovi─Ź. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka Berest Roman ├éroslavovi─Ź. Cerami─Źne virobnictvo na pam'atci Lipic'ko├» kul'turi u Gana─Ź├Čvc├Č Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 Bochnak Tomasz. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Bodzek Jaros┼éaw. Monety rzymskie i ich na┼Ťladownictwa na terenie wojew├│dztwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum Bodzek Jaros┼éaw. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum volume Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Soko┼éowice, site 8, Koszyce commune Bulas Jan (archeologia). Gr├│b z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Soko┼éowicach, stan. 8, gm. Koszyce Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrz─Öpia, Ma┼épolskie voivodeship, site 13 Bulas Jan (archeologia). Wyniki bada┼ä wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrz─Öpi, stan. 13, woj. ma┼éopolskie Bulik Natal├Č├ó Mihajl├Čvna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939) Bulik Natal├Č├ó Mihajl├Čvna (1979- ). Latens'kij i rims'kij ─Źas v dosl├Čd┼żenn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugo├» Re─Źi Pospolito├» (1918-1939) Byrska-Fudali Ma┼égorzata. Fibulae from site 1 in Krak├│w Mogi┼éa as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Byrska-Fudali Ma┼égorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu late┼äskiego i okresu rzymskiego Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski, Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski, Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski, Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä K┼éosowicz Mateusz. Piec garncarski z miejscowo┼Ťci ┼╗├│┼ék├│w, stan. 4, pow. jasielski K┼éosowicz Mateusz. Pottery kiln from the village of ┼╗├│┼ék├│w, site 4, Jas┼éo district K┼éosowicz Mateusz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jas┼éo district K┼éosowicz Mateusz. Wyniki bada┼ä archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytw├│rczo┼Ťci garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jas┼éo Lasota-Ku┼Ť Anna. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Lasota-Ku┼Ť Anna. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu wojew├│dztwa podkarpackiego - zarys problematyki Leszczy┼äski Tomasz. Piec garncarski z miejscowo┼Ťci ┼╗├│┼ék├│w, stan. 4, pow. jasielski Leszczy┼äski Tomasz. Pottery kiln from the village of ┼╗├│┼ék├│w, site 4, Jas┼éo district Leszczy┼äski Tomasz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jas┼éo district Leszczy┼äski Tomasz. Wyniki bada┼ä archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytw├│rczo┼Ťci garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jas┼éo Madyda-Legutko Renata. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Madyda-Legutko Renata. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Madyda-Legutko Renata. Ziarnko do ziarnka i zbierze si─Ö miarka. Z zagadnie┼ä gospodarki p├│┼║nego okresu rzymskiego i wczesnego okresu w─Ödr├│wek lud├│w w polskich Karpatach Madyda-Legutko Renata. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu wojew├│dztwa podkarpackiego - zarys problematyki Materna Marek. Grave with weaponry from the burial of the Przeworsk culture in Soko┼éowice, site 8, Koszyce commune Materna Marek. Gr├│b z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Soko┼éowicach, stan. 8, gm. Koszyce Miko┼éajska Anna. Fibulae from site 1 in Krak├│w Mogi┼éa as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Miko┼éajska Anna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu late┼äskiego i okresu rzymskiego Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Oko┼äska-Bulas Magdalena. Results of excavation in 2021 at the production site in Wrz─Öpia, Ma┼épolskie voivodeship, site 13 Oko┼äska-Bulas Magdalena. Wyniki bada┼ä wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrz─Öpi, stan. 13, woj. ma┼éopolskie Przyby┼éa Marcin M. Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Soko┼éowice, site 8, Koszyce commune Przyby┼éa Marcin M. Gr├│b z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Soko┼éowicach, stan. 8, gm. Koszyce P┼»lp├ínov├í-Reszczy┼äska Agnieszka. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 P┼»lp├ínov├í-Reszczy┼äska Agnieszka. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Rodak Justyna. Fibulae from site 1 in Krak├│w Mogi┼éa as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Rodak Justyna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu late┼äskiego i okresu rzymskiego Sidorovi─Ź Volodimir. New Przework cultre burial ground in Velika Dibrova village, Vishnya river basin (Lviv district) Sidorovi─Ź Volodimir. Novij mogil'nik p┼íevors'ko├» kul'turi v sel├Č Velika Dibrova v basejn├Č Vi┼ín├Č (l'vivs'ko├» oblast├Č) Tokarczyk Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 Tokarczyk Tomasz. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Tunia Krzysztof. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Tunia Krzysztof. Ziarnko do ziarnka i zbierze si─Ö miarka. Z zagadnie┼ä gospodarki p├│┼║nego okresu rzymskiego i wczesnego okresu w─Ödr├│wek lud├│w w polskich Karpatach Zaj─ůc Barbara (historia). Monety rzymskie i ich na┼Ťladownictwa na terenie wojew├│dztwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum Zaj─ůc Barbara (historia). Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum volume
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 4-5 listopada 2021.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 35878 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Materiały z konferencji, Krosno, 21-22 listopada 2006 r.
Bibliogr. przy niekt├│rych ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 23796 (1 egz.)
Book
In basket
Author
Gancarski Jan (1956- ). Beljak J├ín. Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pust├Ż hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja) Beljak J├ín. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pust├Ż hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Beljak-Pa┼żinov├í No├ęmi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pust├Ż hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja) Beljak-Pa┼żinov├í No├ęmi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pust├Ż hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Dzi─Ögielewski Karol. Stan bada┼ä nad warzelnictwem soli w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza w Polsce, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem podkrakowskiego o┼Ťrodka solowarskiego Dzi─Ögielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Krak├│w Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy, Jas┼éo district, site 1 Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzez├│wce, powiat Jas┼éo, stanowisko 10 Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzez├│wka, Jas┼éo district, site 10 Gancarski Jan (1956- ). Introduction Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bach├│rz-Chodor├│wka and H┼éomcza Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jas┼éo, stanowisko 1 Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubat├│wki, powiat Krosno, stanowisko 16 Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from D─Öbowiec, Jas┼éo district, site 30 Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubat├│wka, Krosno district, site 16 Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat w ┼Ťwietle materia┼é├│w z Jaszczwi, Bach├│rza-Chodor├│wki i H┼éomczy Gancarski Jan (1956- ). Wst─Öp Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy G├│rski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age G├│rski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu Jarosz Pawe┼é. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age Jarosz Pawe┼é. Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu J─Ödrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district J─Ödrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka Korczy┼äska Marta (archeologia). Reconstruction of the graves' inventories, destroyed in the process of windthrowing at the urnfield cemetery from the Late Bronze Age and Early Iron Age in Janowice, site 44 (AZP 106-65/103) Korczy┼äska Marta (archeologia). Rekonstrukcja inwentarzy grob├│w zniszczonych w wyniku procesu saltacji wykrotowej na cmentarzysku cia┼éopalnym z p├│┼║nej epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w Janowicach, stanowisko 44 (AZP 106-65/103) Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. Lowland settlements from the end of the Bronze Age in Slovak part of the Upper Tisza river basin (example of the settlemets in Ni┼żny Hru┼íov and Vla─Źa, Vranov nad Top─żou district) Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. N├ş┼żinne s├şdlisk├í z├íveru doby bronzowej v slovenskom hornom Potis├ş (na pr├şklade s├şdlisk v Ni┼żnom Hru┼íove a vo Vla─Źi, okr. Vranov nad Top─żou) Kotowicz Piotr N. New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Kotowicz Piotr N. Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Leszczy┼äski Tomasz. New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Leszczy┼äski Tomasz. Skarb z Lubat├│wki, powiat Krosno, stanowisko 16 Leszczy┼äski Tomasz. The hoard from Lubat├│wka, Krosno district, site 16 Leszczy┼äski Tomasz. Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy Madej Pawe┼é (archeologia). Defensive settlement in Kowalowy, Jas┼éo district, site 1 Madej Pawe┼é (archeologia). Grodzisko w Brzez├│wce, powiat Jas┼éo, stanowisko 10 Madej Pawe┼é (archeologia). Hillfort in Brzez├│wka, Jas┼éo district, site 10 Madej Pawe┼é (archeologia). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Madej Pawe┼é (archeologia). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bach├│rz-Chodor├│wka and H┼éomcza Madej Pawe┼é (archeologia). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jas┼éo, stanowisko 1 Madej Pawe┼é (archeologia). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat w ┼Ťwietle materia┼é├│w z Jaszczwi, Bach├│rza-Chodor├│wki i H┼éomczy Madej Pawe┼é (archeologia). Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy Markiewicz Joanna A. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district Markiewicz Joanna A. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Materna Marek. Br─ůzowa siekiera z Woli Nieszkowskiej ze zbior├│w archeologicznych Muzeum w Bochni Materna Marek. Bronze axe from Wola Nieszkowska from the archaeological collection of the Museum in Bochnia Mazur Micha┼é (1931- ). Stan bada┼ä nad warzelnictwem soli w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza w Polsce, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem podkrakowskiego o┼Ťrodka solowarskiego Mazur Micha┼é (1931- ). The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Krak├│w Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogia i chemia br─ůzow. Stanowisko archeologiczne Bie┼╝an├│w ko┼éo Krakowa. Przedpole Karpat Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogy and chemistry of bronze artefacts. Bie┼╝an├│w near Cracow archaeological site. The outskirts of the Carpathians Put┼íko M├íria. Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pust├Ż hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja) Put┼íko M├íria. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pust├Ż hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Rydzewska Ewa (archeologia). Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district Rydzewska Ewa (archeologia). Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Rzo┼äca Justyna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district Rzo┼äca Justyna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Soj├ík Mari├ín (1970- ). Archeological research of the Ko┼ítiany/Mierzanowice Culture site in Spi┼íska Nov├í Ves in the years 2016-2017 (preliminary results) Soj├ík Mari├ín (1970- ). V├Żskum lokality ko┼ítianskiej/mierzanowiciej kult├║ry v Spi┼ískej Novej Vsi v rokach 2016-2017 (predbe┼żne v├Żsledky) Valde-Nowak Pawe┼é. Grodzisko w Brzez├│wce, powiat Jas┼éo, stanowisko 10 Valde-Nowak Pawe┼é. Hillfort in Brzez├│wka, Jas┼éo district, site 10
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 16-17 listopada 2017 r.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 35110 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Summ. lub Zsfassung po cz─Ö┼Ťci art. Spis tre┼Ťci tak┼╝e w j─Öz. ang.
Bibliogr. przy pracach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 22659 (1 egz.)
Book
In basket
Materiały z konf., 17-18 listopada 2011 r., Krosno.
Bibliogr. po niekt├│rych ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 28766 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 29762 (1 egz.)
Book
In basket
Epoka kamienia w Karpatach / redakcja Jan Gancarski. - Krosno : Muzeum Podkarpackie w Kro┼Ťnie, 2020. - 463, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Author
Gancarski Jan (1956- ). Budziszewski Janusz (1955- ). Ancient mounds on the Jas┼éo Upland Budziszewski Janusz (1955- ). Staro┼╝ytne kopce Podg├│rza Jasielskiego Cie┼Ťla Magda. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Cie┼Ťla Magda. Jaskinia w Ob┼éazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej Cie┼Ťla Magda. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Cie┼Ťla Magda. The Ob┼éazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence Cheben Ivan. Predbe┼żn├ę v├Żsledky prieskumu a v├Żskumu r├ídiolaritov├ęho ┼ąa┼żobn├ęho are├ílu a jeho z├ízemia v Sedmerovci Cheben Ivan. Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec Cheben Michal (1980- ). Predbe┼żn├ę v├Żsledky prieskumu a v├Żskumu r├ídiolaritov├ęho ┼ąa┼żobn├ęho are├ílu a jeho z├ízemia v Sedmerovci Cheben Michal (1980- ). Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec Foltyn Edelgarda M. (1958- ). Na pog├│rzu i w g├│rach. Z problematyki bada┼ä nad epok─ů kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat Foltyn Edelgarda M. (1958- ). On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians Foltyn Eugeniusz. Na pog├│rzu i w g├│rach. Z problematyki bada┼ä nad epok─ů kamienia w zachodniej strefie polskich Karpat Foltyn Eugeniusz. On the foothills and in the mountains: research on the Stone Age in the western zone of the Polish Carpathians Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Faza neolityczna na wielokulturowej osadzie w Bochni-Chodenicach, stan. 43, pow. boche┼äski, woj. ma┼éopolskie Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Neolithic brine evaporation: exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum at Wieliczka Fra┼Ť Jaros┼éaw M. The Neolithic phase of the multicultural settlement at Site 43, Bochnia-Chodenice, Bochnia Powiat, Voivodeship of Lesser Poland Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Warzelnictwo neolityczne - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka Gancarski Jan (1956- ). Ancient mounds on the Jas┼éo Upland Gancarski Jan (1956- ). Dwa kamienne zabytki z powiatu kro┼Ťnie┼äskiego Gancarski Jan (1956- ). Staro┼╝ytne kopce Podg├│rza Jasielskiego Gancarski Jan (1956- ). Two stone artefacts from the Krosno Powiat Ho┼éub Beata. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Ho┼éub Beata. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Jakubczak Micha┼é. Ancient mounds on the Jas┼éo Upland Jakubczak Micha┼é. Staro┼╝ytne kopce Podg├│rza Jasielskiego Komar Maryna. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Komar Maryna. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Kopacz Jerzy. Research on the Final Stage of the Stone Age in the Western Part of the Carpathian Zone. Projekt Str├ínsk├í skal├í 2016-2019 - Theoretical basis Kopacz Jerzy. Z bada┼ä nad schy┼ékiem epoki kamienia w zachodniej cz─Ö┼Ťci strefy karpackiej. Projekt Str├ínsk├í skal├í 2016-2019 - baza teoretyczna Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. Early and Late Stone Age Settlement in the Ondava and Topla Basin (Vranov n. Top─żou and Stropkov regions) Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. Os├şdlenie povodia Ondavy a Tople (regi├│ny Vranov n. Top─żou a Stropkov) v mlad┼íej a neskorej dobe kamennej Kotowicz Piotr N. Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes in a private collection and in the Sanok History Museum Kotowicz Piotr N. Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i topor├│w w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku Kraszewska Anna (muzealnictwo). Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Kraszewska Anna (muzealnictwo). Jaskinia w Ob┼éazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej Kraszewska Anna (muzealnictwo). Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Kraszewska Anna (muzealnictwo). The Ob┼éazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence Libera Jerzy (1953- ). Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes in a private collection and in the Sanok History Museum Libera Jerzy (1953- ). Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i topor├│w w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku ┼üanczont Maria. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect ┼üanczont Maria. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Madeyska Teresa. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Madeyska Teresa. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Materna Marek. Faza neolityczna na wielokulturowej osadzie w Bochni-Chodenicach, stan. 43, pow. boche┼äski, woj. ma┼éopolskie Materna Marek. The Neolithic phase of the multicultural settlement at Site 43, Bochnia-Chodenice, Bochnia Powiat, Voivodeship of Lesser Poland Mroczek Przemys┼éaw (geograf). Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Mroczek Przemys┼éaw (geograf). Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Nemergut Adri├ín. Najnov┼íie doklady Mezolitick├ęho os├şdlenia na Hornej Orave Nemergut Adri├ín. New evidence of Mesolithic occupation in Horn├í Orava region Nemergut Adri├ín. Predbe┼żn├ę v├Żsledky prieskumu a v├Żskumu r├ídiolaritov├ęho ┼ąa┼żobn├ęho are├ílu a jeho z├ízemia v Sedmerovci Nemergut Adri├ín. Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec Pawlikowski Maciej (1947- ). Polish raw materials from the Stone Age Pawlikowski Maciej (1947- ). Polskie surowce kamienne epoki kamienia Pelisiak Andrzej. Dwa kamienne zabytki z powiatu kro┼Ťnie┼äskiego Pelisiak Andrzej. Newly discovered finds of East Carpathian axes and battle-axes in a private collection and in the Sanok History Museum Pelisiak Andrzej. Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i topor├│w w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku Pelisiak Andrzej. Siliceaus raw materials in the eastern part of the Polish Carpathians. Results of recent research Pelisiak Andrzej. Surowce krzemionkowe ze wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat. Rezultaty ostatnich bada┼ä Pelisiak Andrzej. Two stone artefacts from the Krosno Powiat Rybicka Ma┼égorzata (archeologia). Selected remarks on research on the settlement of Funnel Beaker Culture communities in the foothill and submontane zones of South-East Poland Rybicka Ma┼égorzata (archeologia). Z bada┼ä nad osadnictwem kultury puchar├│w lejkowatych w podg├│rskiej i przedg├│rskiej strefie po┼éudniowo-wschodniej Polski Standzikowski Karol. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Standzikowski Karol. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Szubski Micha┼é. Ancient mounds on the Jas┼éo Upland Szubski Micha┼é. Staro┼╝ytne kopce Podg├│rza Jasielskiego Valde-Nowak Pawe┼é. Final Paleolithic open-air site in the gorge of Bia┼éka River in Podhale: geoarchaeological aspect Valde-Nowak Pawe┼é. Jaskinia w Ob┼éazowej - nowe elementy w sekwencji paleolitycznej Valde-Nowak Pawe┼é. Otwarte obozowisko schy┼ékowopaleolityczne w prze┼éomie Bia┼éki na Podhalu: aspekt geoarcheologiczny Valde-Nowak Pawe┼é. The Ob┼éazowa Cave - new elements in Paleolithic sequence Wieczorek Dariusz (geologia). The natural conditions determining the life of Stone Age peoples in the D─Öbowiec and Osiek Jasielski area of the Jas┼éo and Sanok Valleys and the Low Beskid Mountains Wieczorek Dariusz (geologia). Uwarunkowania przyrodnicze ┼╝ycia lud├│w epoki kamienia w rejonie D─Öbowca i Osieka Jasielskiego (Do┼éy Jacielsko-Samockie i Beskid Niski) Zieli┼äski Artur (1965- ). The natural conditions determining the life of Stone Age peoples in the D─Öbowiec and Osiek Jasielski area of the Jas┼éo and Sanok Valleys and the Low Beskid Mountains Zieli┼äski Artur (1965- ). Uwarunkowania przyrodnicze ┼╝ycia lud├│w epoki kamienia w rejonie D─Öbowca i Osieka Jasielskiego (Do┼éy Jacielsko-Samockie i Beskid Niski)
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: 16-17 listopada 2016 r., Krosno.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 33933 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Publikacja zwi─ůzana z konferencj─ů zorganizowan─ů przez Muzeum Podkarpackie w Kro┼Ťnie w dniach 24-25 listopada 2010 r.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 28106 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tekst cz─Ö┼Ťc. pol., ang., s┼éowac., ukr. - Streszcz., summ. - Materia┼éy z konf., 17-18 listopada 2009 r., Krosno.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 25796 (1 egz.)
Book
In basket
Author
Gancarski Jan (1956- ). Leszczy┼äski Tomasz. Gancarski Jan (1956- ). Wst─Öp Bulik Natal├Č├ó Mihajl├Čvna (1979- ). Sakral'n├Č pam'├ótki Gali─Źa ta jogo okolic' Ters'kij Sv├ótoslav (1962- ). Hrami kn├ó┼żogo Gali─Źa Berest Roman ├éroslavovi─Ź. Pe─Źern├Č kul'tov├Č Sporudi Ukra├»nskogo Prikarpatt├ó Kurdina ├Ťl├Č├ó Mihajl├Čvna. ─îerne─Ź├Č promisli ta virobnictva na teritor├Č├» Un├Čvs'ko├» Sv├ótouspens'ko├» Lavri Petrik Natal├ó. Sakral'n├Č elementi u vijs'kov├Čj kul'tur├Č Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. Zaniknut├Ż stredovek├Ż kostol vo Vranove nad Topl'ou Bielich M├írio. Archeologick├Ż v├Żskum kaplnky sv. Michala v Ko┼íiciach Hunka J├ín (1958-2021). N├ílezy men┼í├şch cirkevn├Żch pamiatok z 12.-19. storo─Źia na Slovensku Soj├ík Mari├ín (1970- ). N├ílezy men┼í├şch cirkevn├Żch pamiatok z 12.-19. storo─Źia na Slovensku Zi─Öba Anna. Badania archeologiczne przy ko┼Ťciele ┼Üw. Krzy┼╝a w ┼╗ywcu Mirocha Wojciech. Badania archeologiczne przy ko┼Ťciele ┼Üw. Krzy┼╝a w ┼╗ywcu Urbaniec Arkadiusz. Badania archeologiczne przy ko┼Ťciele ┼Üw. Krzy┼╝a w ┼╗ywcu Leszczy┼äski Tomasz. Najnowsze badania i nadzory archeologiczne prowadzone przez Muzeum Podkarpackie w Kro┼Ťnie w obr─Öbie obiekt├│w sakralnych Proksa Micha┼é. Za┼éo┼╝enia karmelita┼äskie w Polsce w ┼Ťwietle bada┼ä archeologicznych ko┼Ťcio┼éa Karmelit├│w Bosych w Przemy┼Ťlu Zub Monika. Drewniana rezydencja rzymskokatolickich hierarch├│w przemyskich w Radymnie w ┼Ťwietle opisu Wac┼éawa Hieronima Sierakowskiego Mirocha Wojciech. Skarb monet - materialnym dowodem pielgrzymek z ┼╗ywca do Rzymu Zi─Öba Anna. Skarb monet - materialnym dowodem pielgrzymek z ┼╗ywca do Rzymu
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji "Badania archeologiczne zespołów sakralnych w Karpatach", 20-21 listopada 2014 r., Krosno.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 30886 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again