Sorting
Source
National Museum in Krakow Library
(12)
Form of Work
Ksi─ů┼╝ki
(12)
Status
available
(12)
Branch
Magazyn
(12)
Author
Gancarski Jan (1956- )
(3)
Czopek Sylwester (1958- )
(2)
Beljak Jan. Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pusty hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja)
(1)
Beljak Jan. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pusty hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja)
(1)
Beljak-Pazinova Noemi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pusty hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia)
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka
(1)
Berest Roman Aroslavovic. Ceramicne virobnictvo na pam'atci Lipic'koi kul'turi u Ganacivci
(1)
Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Werkstofftechnische und metallographische Untersuchungen an Bewaffnungsteilen aus dem reich ausgestatteten Kriegergrab der Przeworsk-Kultur von Sandomierz-Krak├│wka
(1)
Biborski Mateusz. Werkstofftechnische und metallographische Untersuchungen an Bewaffnungsteilen aus dem reich ausgestatteten Kriegergrab der Przeworsk-Kultur von Sandomierz-Krak├│wka
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice Przemy┼Ťl district site 9
(1)
Bochnak Tomasz. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej fazy okresu wędrówek ludów w Malhowicach pow. przemyski stan. 9
(1)
Bodzek Jaros┼éaw. Monety rzymskie i ich na┼Ťladownictwa na terenie wojew├│dztwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum
(1)
Bodzek Jarosław. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der romischen Funde im europaischen Barbaricum volume
(1)
Bukowski Zbigniew (1931- )
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Sokołowice site 8 Koszyce commune
(1)
Bulas Jan (archeologia). Grób z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Sokołowicach stan. 8 gm. Koszyce
(1)
Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrzępia Małpolskie voivodeship site 13
(1)
Bulas Jan (archeologia). Wyniki badań wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrzępi stan. 13 woj. małopolskie
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939)
(1)
Bulik Natalia Mihajlivna (1979- ). Latens'kij i rims'kij cas v doslidzenn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugoi Reci Pospolitoi (1918-1939)
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Fibulae from site 1 in Kraków Mogiła as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods
(1)
Byrska-Fudali Małgorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu lateńskiego i okresu rzymskiego
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä
(1)
Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research
(1)
Cie┼Ťlak-Kopyt Ma┼égorzata (1957- )
(1)
Cio┼éek Renata (1972- )
(1)
Dzi─Ögielewski Karol
(1)
Dzi─Ögielewski Karol. Stan bada┼ä nad warzelnictwem soli w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza w Polsce ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem podkrakowskiego o┼Ťrodka solowarskiego
(1)
Dzi─Ögielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland with a particular focus on the salt-making centre near Krak├│w
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka
(1)
Gacek Jerzy
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy Jas┼éo district site 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzez├│wce powiat Jas┼éo stanowisko 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzez├│wka Jas┼éo district site 10
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Introduction
(1)
Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew Bach├│rz-Chodor├│wka and H┼éomcza
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach powiat Jas┼éo stanowisko 1
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubat├│wki powiat Krosno stanowisko 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from D─Öbowiec Jas┼éo district site 30
(1)
Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubat├│wka Krosno district site 16
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat w ┼Ťwietle materia┼é├│w z Jaszczwi Bach├│rza-Chodor├│wki i H┼éomczy
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Wst─Öp
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy
(1)
Ginalski Jerzy (1957- )
(1)
G├│rski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
G├│rski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu
(1)
Hensel Witold (1917-2008)
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research
(1)
Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä
(1)
Jarosz Paweł. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age
(1)
Jarosz Pawe┼é. Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu
(1)
Jaskanis Danuta
(1)
J─Ödrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝ Nowy S─ůcz district
(1)
J─Ödrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y powiat nowos─ůdecki
(1)
Kokowski Andrzej (1953- )
(1)
Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka
(1)
Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka
(1)
Korczyńska Marta (archeologia). Reconstruction of the graves' inventories destroyed in the process of windthrowing at the urnfield cemetery from the Late Bronze Age and Early Iron Age in Janowice site 44 (AZP 106-65/103)
(1)
Korczy┼äska Marta (archeologia). Rekonstrukcja inwentarzy grob├│w zniszczonych w wyniku procesu saltacji wykrotowej na cmentarzysku cia┼éopalnym z p├│┼║nej epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w Janowicach stanowisko 44 (AZP 106-65/103)
(1)
Kostek Adam
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Lowland settlements from the end of the Bronze Age in Slovak part of the Upper Tisza river basin (example of the settlemets in Nizny Hrusov and Vlaca Vranov nad Topiou district)
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Nizinne sidliska zaveru doby bronzowej v slovenskom hornom Potisi (na priklade sidlisk v Niznom Hrusove a vo Vlaci okr. Vranov nad Topiou)
(1)
Kotowicz Piotr N. New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok
(1)
Kotowicz Piotr N. Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Kowalczyk-Mizerakowska Iwona
(1)
K┼éosowicz Mateusz. Piec garncarski z miejscowo┼Ťci ┼╗├│┼ék├│w stan. 4 pow. jasielski
(1)
Kłosowicz Mateusz. Pottery kiln from the village of Żółków site 4 Jasło district
(1)
Kłosowicz Mateusz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna site 8 Jasło district
(1)
K┼éosowicz Mateusz. Wyniki bada┼ä archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytw├│rczo┼Ťci garncarskiej w Lipnicy Dolnej stan. 8 powiat Jas┼éo
(1)
Lasota-Ku┼Ť Anna. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues
(1)
Lasota-Ku┼Ť Anna. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu wojew├│dztwa podkarpackiego - zarys problematyki
(1)
Lazarovici Gheorghe
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Leszczyński Tomasz. New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Leszczy┼äski Tomasz. Piec garncarski z miejscowo┼Ťci ┼╗├│┼ék├│w stan. 4 pow. jasielski
(1)
Leszczyński Tomasz. Pottery kiln from the village of Żółków site 4 Jasło district
(1)
Leszczyński Tomasz. Skarb z Lubatówki powiat Krosno stanowisko 16
(1)
Leszczyński Tomasz. The hoard from Lubatówka Krosno district site 16
(1)
Leszczyński Tomasz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna site 8 Jasło district
(1)
Leszczy┼äski Tomasz. Wyniki bada┼ä archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytw├│rczo┼Ťci garncarskiej w Lipnicy Dolnej stan. 8 powiat Jas┼éo
(1)
Leszczy┼äski Tomasz. Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy
(1)
Madej Paweł (archeologia). Defensive settlement in Kowalowy Jasło district site 1
(1)
Madej Paweł (archeologia). Grodzisko w Brzezówce powiat Jasło stanowisko 10
(1)
Madej Paweł (archeologia). Hillfort in Brzezówka Jasło district site 10
(1)
Madej Paweł (archeologia). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills
(1)
Madej Paweł (archeologia). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew Bachórz-Chodorówka and Hłomcza
(1)
Madej Paweł (archeologia). Osada obronna w Kowalowach powiat Jasło stanowisko 1
(1)
Year
2020 - 2024
(4)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(10)
English
(1)
German
(1)
Subject
Epoka ┼╝elaza
(12)
Archeologia
(5)
Epoka br─ůzu
(5)
Kultura grob├│w jamowych
(2)
Ceramika
(1)
Epoka kamienia
(1)
Groby
(1)
Historia
(1)
Monety rzymskie
(1)
Muzeum Historyczne (Sanok)
(1)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (Przemy┼Ťl)
(1)
Neolit
(1)
Osadnictwo
(1)
Szkło
(1)
Subject: time
1201-
(1)
301-
(1)
Subject: place
Karpaty
(4)
Polska
(2)
Góry Świętokrzyskie
(1)
Knapy (k. Baranowa Sandomierskiego)
(1)
Osowa
(1)
Pruszk├│w (okr─Ög)
(1)
Przemy┼Ťl
(1)
Przemy┼Ťl (okr─Ög)
(1)
Rzym (państwo)
(1)
┼╗elazna Nowa
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 25367 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 24700 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 4502/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 15262 (1 egz.)
Book
In basket
┼╗elazna Nowa, stanowisko 2 : cmentarzysko ludno┼Ťci kultury przeworskiej z Zapilcza na Po┼éudniowym Mazowszu / Ma┼égorzata Cie┼Ťlak-Kopyt, Dorota Pogodzi┼äska. - Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ; P─Ökowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo Magdalena Dzi─Ögielewska, 2020. - 219 s., [2] s. tabl. z┼éo┼╝. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm .
(Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne = Saved Archeological Heritage / red. serii: Karol Dzi─Ögielewski, ISSN 2084-0071 ; t. 10)
Dodatkowa s. tyt. w j─Öz. ang.
Bibliogr. s. 153-162.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 25375 (1 egz.)
Book
In basket
Author
Gancarski Jan (1956- ). Berest Roman ├éroslavovi─Ź. Ceramic production on the site of Lipetsk culture in Hanachivka Berest Roman ├éroslavovi─Ź. Cerami─Źne virobnictvo na pam'atci Lipic'ko├» kul'turi u Gana─Ź├Čvc├Č Bochnak Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 Bochnak Tomasz. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Bodzek Jaros┼éaw. Monety rzymskie i ich na┼Ťladownictwa na terenie wojew├│dztwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum Bodzek Jaros┼éaw. Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum volume Bulas Jan (archeologia). Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Soko┼éowice, site 8, Koszyce commune Bulas Jan (archeologia). Gr├│b z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Soko┼éowicach, stan. 8, gm. Koszyce Bulas Jan (archeologia). Results of excavation in 2021 at the production site in Wrz─Öpia, Ma┼épolskie voivodeship, site 13 Bulas Jan (archeologia). Wyniki bada┼ä wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrz─Öpi, stan. 13, woj. ma┼éopolskie Bulik Natal├Č├ó Mihajl├Čvna (1979- ). La Tene and Roman periods in the research of Lviv archaeologists during the Second Republic of Poland (1918-1939) Bulik Natal├Č├ó Mihajl├Čvna (1979- ). Latens'kij i rims'kij ─Źas v dosl├Čd┼żenn'h l'vivs'kih arheologiv v poki Drugo├» Re─Źi Pospolito├» (1918-1939) Byrska-Fudali Ma┼égorzata. Fibulae from site 1 in Krak├│w Mogi┼éa as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Byrska-Fudali Ma┼égorzata. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu late┼äskiego i okresu rzymskiego Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski, Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski, Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä Jagosz-Zarzycka Zofia. La Tene period and Roman influences period in the western part of Beskids (Silesian Beskids, Little Beskids i ┼╗ywiec Beskids) - state and perspectives of research Jagosz-Zarzycka Zofia. Okres late┼äski i wp┼éyw├│w rzymskich w zachodniej cz─Ö┼Ťci Beskid├│w (Beskid ┼Ül─ůski, Ma┼éy i ┼╗ywiecki) - stan i perspektywy bada┼ä K┼éosowicz Mateusz. Piec garncarski z miejscowo┼Ťci ┼╗├│┼ék├│w, stan. 4, pow. jasielski K┼éosowicz Mateusz. Pottery kiln from the village of ┼╗├│┼ék├│w, site 4, Jas┼éo district K┼éosowicz Mateusz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jas┼éo district K┼éosowicz Mateusz. Wyniki bada┼ä archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytw├│rczo┼Ťci garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jas┼éo Lasota-Ku┼Ť Anna. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Lasota-Ku┼Ť Anna. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu wojew├│dztwa podkarpackiego - zarys problematyki Leszczy┼äski Tomasz. Piec garncarski z miejscowo┼Ťci ┼╗├│┼ék├│w, stan. 4, pow. jasielski Leszczy┼äski Tomasz. Pottery kiln from the village of ┼╗├│┼ék├│w, site 4, Jas┼éo district Leszczy┼äski Tomasz. The results of archaeological research carried out in 2017 at a site of pottery manufacture in Lipnica Dolna, site 8, Jas┼éo district Leszczy┼äski Tomasz. Wyniki bada┼ä archeologicznych przeprowadzonych w 2017 roku na stanowisku wytw├│rczo┼Ťci garncarskiej w Lipnicy Dolnej, stan. 8, powiat Jas┼éo Madyda-Legutko Renata. Finds of Roman imports from the area of the Podkarpackie Voivodeship - outline of issues Madyda-Legutko Renata. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Madyda-Legutko Renata. Ziarnko do ziarnka i zbierze si─Ö miarka. Z zagadnie┼ä gospodarki p├│┼║nego okresu rzymskiego i wczesnego okresu w─Ödr├│wek lud├│w w polskich Karpatach Madyda-Legutko Renata. Znaleziska o proweniencji rzymskiej z terenu wojew├│dztwa podkarpackiego - zarys problematyki Materna Marek. Grave with weaponry from the burial of the Przeworsk culture in Soko┼éowice, site 8, Koszyce commune Materna Marek. Gr├│b z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Soko┼éowicach, stan. 8, gm. Koszyce Miko┼éajska Anna. Fibulae from site 1 in Krak├│w Mogi┼éa as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Miko┼éajska Anna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu late┼äskiego i okresu rzymskiego Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 Ocadryga-Tokarczyk Ewelina. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Oko┼äska-Bulas Magdalena. Results of excavation in 2021 at the production site in Wrz─Öpia, Ma┼épolskie voivodeship, site 13 Oko┼äska-Bulas Magdalena. Wyniki bada┼ä wykopaliskowych z 2021 roku na stanowisku produkcyjnym we Wrz─Öpi, stan. 13, woj. ma┼éopolskie Przyby┼éa Marcin M. Grave with weaponry from the burial ground of the Przeworsk culture in Soko┼éowice, site 8, Koszyce commune Przyby┼éa Marcin M. Gr├│b z uzbrojeniem z cmentarzyska kultury przeworskiej w Soko┼éowicach, stan. 8, gm. Koszyce P┼»lp├ínov├í-Reszczy┼äska Agnieszka. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 P┼»lp├ínov├í-Reszczy┼äska Agnieszka. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Rodak Justyna. Fibulae from site 1 in Krak├│w Mogi┼éa as a contribution to dating the settlements from the La Tene and Roman periods Rodak Justyna. Zapinki ze stan. 1 w Krakowie Mogile jako przyczynek do datowania osad z okresu late┼äskiego i okresu rzymskiego Sidorovi─Ź Volodimir. New Przework cultre burial ground in Velika Dibrova village, Vishnya river basin (Lviv district) Sidorovi─Ź Volodimir. Novij mogil'nik p┼íevors'ko├» kul'turi v sel├Č Velika Dibrova v basejn├Č Vi┼ín├Č (l'vivs'ko├» oblast├Č) Tokarczyk Tomasz. Preliminary results of excavations in the settlement of Przeworsk culture from the younger and late Roman periods as well as the early phase of the Migration Period in Malhowice, Przemy┼Ťl district, site 9 Tokarczyk Tomasz. Wst─Öpne wyniki bada┼ä wykopaliskowych na osadzie kultury przeworskiej z m┼éodszego i p├│┼║nego okresu wp┼éyw├│w rzymskich oraz wczesnej fazy okresu w─Ödr├│wek lud├│w w Malhowicach, pow. przemyski, stan. 9 Tunia Krzysztof. On the issues of the economy in the late Roman period and the early migration period in the Polish Carpathians Tunia Krzysztof. Ziarnko do ziarnka i zbierze si─Ö miarka. Z zagadnie┼ä gospodarki p├│┼║nego okresu rzymskiego i wczesnego okresu w─Ödr├│wek lud├│w w polskich Karpatach Zaj─ůc Barbara (historia). Monety rzymskie i ich na┼Ťladownictwa na terenie wojew├│dztwa podkarpackiego. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum Zaj─ůc Barbara (historia). Roman coins and their imitations in the Subcarpathian Voivodeship. Comments based on the prepared Corpus der r├Âmischen Funde im europ├Ąischen Barbaricum volume
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 4-5 listopada 2021.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 35878 (1 egz.)
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 24914 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 21208 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 29762 (1 egz.)
Book
In basket
Author
Gancarski Jan (1956- ). Beljak J├ín. Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pust├Ż hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja) Beljak J├ín. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pust├Ż hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Beljak-Pa┼żinov├í No├ęmi (1980- ). Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pust├Ż hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja) Beljak-Pa┼żinov├í No├ęmi (1980- ). Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pust├Ż hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Biborski Marcin (1944- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Biborski Marcin (1944- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Blajer Wojciech (1954- ). New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Blajer Wojciech (1954- ). Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä Chor─ů┼╝y Bogus┼éaw. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. Rola Kotliny ┼╗ywieckiej we wczesnej epoce ┼╝elaza w ┼Ťwietle nowych bada┼ä Chor─ů┼╝y Bo┼╝ena. The role of the ┼╗ywiec Basin in the Early Iron Age in the light of new research Dzi─Ögielewski Karol. Stan bada┼ä nad warzelnictwem soli w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza w Polsce, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem podkrakowskiego o┼Ťrodka solowarskiego Dzi─Ögielewski Karol. The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Krak├│w Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Fra┼Ť Jaros┼éaw M. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka Gancarski Jan (1956- ). Defensive settlement in Kowalowy, Jas┼éo district, site 1 Gancarski Jan (1956- ). Grodzisko w Brzez├│wce, powiat Jas┼éo, stanowisko 10 Gancarski Jan (1956- ). Hillfort in Brzez├│wka, Jas┼éo district, site 10 Gancarski Jan (1956- ). Introduction Gancarski Jan (1956- ). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Gancarski Jan (1956- ). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bach├│rz-Chodor├│wka and H┼éomcza Gancarski Jan (1956- ). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jas┼éo, stanowisko 1 Gancarski Jan (1956- ). Skarb z Lubat├│wki, powiat Krosno, stanowisko 16 Gancarski Jan (1956- ). The gold bracelets from D─Öbowiec, Jas┼éo district, site 30 Gancarski Jan (1956- ). The hoard from Lubat├│wka, Krosno district, site 16 Gancarski Jan (1956- ). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat w ┼Ťwietle materia┼é├│w z Jaszczwi, Bach├│rza-Chodor├│wki i H┼éomczy Gancarski Jan (1956- ). Wst─Öp Gancarski Jan (1956- ). Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy G├│rski Jacek (1962- ). Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age G├│rski Jacek (1962- ). Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu Jarosz Pawe┼é. Cultural borderlands of the Polish Carpathians and their outskirts at the beginnings of the Bronze Age Jarosz Pawe┼é. Pogranicza kulturowe w zachodniej cz─Ö┼Ťci Karpat polskich i na ich przedpolu w poczatkach epoki br─ůzu J─Ödrysik Joanna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district J─Ödrysik Joanna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Kolebuk Ewelina. Bronze Age and early Iron Age brine evaporation - exhibits in the collection of the Cracow Saltworks Museum Wieliczka Kolebuk Ewelina. Warzelnictwo w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza - zabytki w zbiorach Muzeum ┼╗up Krakowskich Wieliczka Korczy┼äska Marta (archeologia). Reconstruction of the graves' inventories, destroyed in the process of windthrowing at the urnfield cemetery from the Late Bronze Age and Early Iron Age in Janowice, site 44 (AZP 106-65/103) Korczy┼äska Marta (archeologia). Rekonstrukcja inwentarzy grob├│w zniszczonych w wyniku procesu saltacji wykrotowej na cmentarzysku cia┼éopalnym z p├│┼║nej epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w Janowicach, stanowisko 44 (AZP 106-65/103) Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. Lowland settlements from the end of the Bronze Age in Slovak part of the Upper Tisza river basin (example of the settlemets in Ni┼żny Hru┼íov and Vla─Źa, Vranov nad Top─żou district) Kotorov├í-Jen─Źov├í M├íria. N├ş┼żinne s├şdlisk├í z├íveru doby bronzowej v slovenskom hornom Potis├ş (na pr├şklade s├şdlisk v Ni┼żnom Hru┼íove a vo Vla─Źi, okr. Vranov nad Top─żou) Kotowicz Piotr N. New finds of axes from the Bronze Age and Early Iron Age in the collection of the Historical Museum in Sanok Kotowicz Piotr N. Nowe znaleziska siekierek z epoki br─ůzu i wczesnej epoki ┼╝elaza w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku Leszczy┼äski Tomasz. New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Leszczy┼äski Tomasz. Skarb z Lubat├│wki, powiat Krosno, stanowisko 16 Leszczy┼äski Tomasz. The hoard from Lubat├│wka, Krosno district, site 16 Leszczy┼äski Tomasz. Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy Madej Pawe┼é (archeologia). Defensive settlement in Kowalowy, Jas┼éo district, site 1 Madej Pawe┼é (archeologia). Grodzisko w Brzez├│wce, powiat Jas┼éo, stanowisko 10 Madej Pawe┼é (archeologia). Hillfort in Brzez├│wka, Jas┼éo district, site 10 Madej Pawe┼é (archeologia). New finds of the bronze artefacts from the area of Beskid Niski and its northern foothills Madej Pawe┼é (archeologia). Notes on the Mierzanowice Culture from the eastern part of the Polish Carpathians in the light of the materials from Jaszczew, Bach├│rz-Chodor├│wka and H┼éomcza Madej Pawe┼é (archeologia). Osada obronna w Kowalowach, powiat Jas┼éo, stanowisko 1 Madej Pawe┼é (archeologia). Uwagi o kulturze mierzanowickiej we wschodniej cz─Ö┼Ťci polskich Karpat w ┼Ťwietle materia┼é├│w z Jaszczwi, Bach├│rza-Chodor├│wki i H┼éomczy Madej Pawe┼é (archeologia). Znaleziska przedmiot├│w br─ůzowych z Beskidu Niskiego i przylegaj─ůcych od p├│┼énocy Pog├│rzy Markiewicz Joanna A. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district Markiewicz Joanna A. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Materna Marek. Br─ůzowa siekiera z Woli Nieszkowskiej ze zbior├│w archeologicznych Muzeum w Bochni Materna Marek. Bronze axe from Wola Nieszkowska from the archaeological collection of the Museum in Bochnia Mazur Micha┼é (1931- ). Stan bada┼ä nad warzelnictwem soli w epoce br─ůzu i wczesnej epoce ┼╝elaza w Polsce, ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem podkrakowskiego o┼Ťrodka solowarskiego Mazur Micha┼é (1931- ). The state of research on Bronze and early Iron Age salt-makin in Poland, with a particular focus on the salt-making centre near Krak├│w Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogia i chemia br─ůzow. Stanowisko archeologiczne Bie┼╝an├│w ko┼éo Krakowa. Przedpole Karpat Pawlikowski Maciej (1947- ). Mineralogy and chemistry of bronze artefacts. Bie┼╝an├│w near Cracow archaeological site. The outskirts of the Carpathians Put┼íko M├íria. Niecodzienne znalezisko pozosta┼éo┼Ťci szkieletu noworodka z osady z p├│┼║nej epoki br─ůzu w obr─Öbie Pustego Zamku (s┼éow. Pust├Ż hrad) w Zwoleniu (┼Ťrodkowa S┼éowacja) Put┼íko M├íria. Unusual find of skeletal remains of a newborn from the Late bronze Age Settlement at Pust├Ż hrad (Deserted castle) in Zvolen (Central Slovakia) Rydzewska Ewa (archeologia). Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district Rydzewska Ewa (archeologia). Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Rzo┼äca Justyna. Results of chronological and spatial analyses conducted on the material from old excavations of the prehistoric settlements in Zabrze┼╝, Nowy S─ůcz district Rzo┼äca Justyna. Rezultaty chronologiczno-przestrzennych analiz materia┼é├│w z dawnych bada┼ä prehistorycznej osady wy┼╝ynnej w Zabrze┼╝y, powiat nowos─ůdecki Soj├ík Mari├ín (1970- ). Archeological research of the Ko┼ítiany/Mierzanowice Culture site in Spi┼íska Nov├í Ves in the years 2016-2017 (preliminary results) Soj├ík Mari├ín (1970- ). V├Żskum lokality ko┼ítianskiej/mierzanowiciej kult├║ry v Spi┼ískej Novej Vsi v rokach 2016-2017 (predbe┼żne v├Żsledky) Valde-Nowak Pawe┼é. Grodzisko w Brzez├│wce, powiat Jas┼éo, stanowisko 10 Valde-Nowak Pawe┼é. Hillfort in Brzez├│wka, Jas┼éo district, site 10
Indeks R0: BMNK
Materiały konferencyjne: Muzeum Podkarpackie, Krosno, 16-17 listopada 2017 r.
Bibliogr. przy ref.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: II 35110 (1 egz.)
Book
In basket
Katalog wystawy sta┼éej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemy┼Ťlu.
Bibliogr. s. 191-193.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: III 22698 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again