Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(5)
Forma i typ
Książki
(5)
Dostępność
dostępne
(4)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(3)
Dział
(2)
Autor
Abramowicz Agata. Gdynia – dzieło otwarte. Jak budowaliśmy nową wystawę stałą w Muzeum Miasta Gdyni
(1)
Adamczyk Dariusz (1966- ). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Andrysiak Joanna. Przedstawić fakty czy przybliżyć doświadczenie? Strategie przedstawienia zbrodni wojennych i cierpienia na wystawach historycznych
(1)
Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu
(1)
Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama?
(1)
Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Bielawska-Puchalska Anna. Muzeum Pamięci Sybiru w zrewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku
(1)
Biermann Felix (1969- ). Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- )
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy
(1)
Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
(1)
Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka
(1)
Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa woj. świętokrzyskie
(1)
Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Garbaczewski Witold (1971- )
(1)
Garbaczewski Witold (1971- ). Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio
(1)
Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century
(1)
Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare
(1)
Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Grimalauskaite Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
(1)
Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze?
(1)
Hahn Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Munzstatte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die papstliche Munzhoheit
(1)
Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Ilisch Peter (1947- ). Beobachtungen zu fruhen Otto-Adelheid-Pfennigen
(1)
Janiak Tomasz (archeologia)
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych
(1)
Jonsson Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard
(1)
Kaczmarek Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych
(1)
Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona
(1)
Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kiudsoo Mauri (1973- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig gepragte Munze
(1)
Kolenda Justyna. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region
(1)
Kostro Robert (1967- ). Muzeum Historii Polski – osiągnięcia i wyzwania
(1)
Koszarska-Szulc Justyna. Wielogłos w wystawach historyczno-narracyjnych. Wystawa Obcy w domu. Wokół Marca ’68
(1)
Kowalska Ewa (historia). Muzeum Katyńskie jako miejsce pamięci
(1)
Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Kubiak Rafał (1973- ). Tworzenie kolekcji Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim – założenia i realizacja
(1)
Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza?
(1)
Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku
(1)
Kurasiński Tomasz. Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby wczesnopiastowskiej
(1)
Kurek Jacek (1966- ). Czy można w muzeum pokazać bluesa?
(1)
Kutrzeba Justyna. Wrzuceni w rwący nurt historii albo przeżyj to sam – zajęcia dla młodzieży w Podziemiach Rynku
(1)
Kędzierski Adam (archeologia)
(1)
Kędzierski Adam (archeologia). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego
(1)
Kępski Michał. Między interpretacją a symbolem. Wizualne aspekty podstawowych nośników informacji
(1)
Leimus Ivar (1953- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig gepragte Munze
(1)
Leśniewski Dariusz. Gry miejskie jako forma muzealnej edukacji historycznej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
(1)
Libera Jerzy (1953- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Maik Jerzy. Średniowieczne włókiennictwo w badaniach milenijnych
(1)
Majewski Piotr (1970- ). Słowo wstępne do IV Konferencji Naukowej z cyklu Muzeum - formy i środki prezentacji
(1)
Malarczyk Dorota (1966- ). Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Mamzer Henryk (1948- ). Od socjologii ceramicznej po procesy urbanizacyjne i państwotwórcze - archeologia Andrzeja Buko i jej konsekwencje interpretacyjne
(1)
Marik Jan (1975- ). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie
(1)
Michałowski Roman (1949- ). Rygoryzm religijny w Czechach i Polsce w początkowym okresie chrystianizacji
(1)
Mielczarek Mariusz (1955- ). Wiktoria. Islamski epizod antycznego motywu
(1)
Modrzewska-Pianetti Iwona. Importy garum i salsamentum na obszary Górnego Adriatyku w okresie rzymskim na podstawie znalezisk amfor
(1)
Moesgaard Jens Christian (1963- ). Charlemagne’s and Louis the Pious’ portrait coinage: a special ceremonial or an ordinary currency issue?
(1)
Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła
(1)
Muller-Wille Michael (1938- ). An early Medieval trading place in the Obodrite area - Recent research and new finds
(1)
Murawska Agnieszka (1967- ). Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Kleszczewa (pow. poznański) w świetle odnalezionej korespondencji
(1)
Musiałowski Adam. Czy „Helena” to Helena. Jeszcze o brakteacie typu Stronczyński nr 161
(1)
Męclewska Marta (1943- ). Bibliografia prac prof. Stanisława Suchodolskiego za lata 2001-2016 z uzupełnieniami z lat wcześniejszych
(1)
Młodawska Magdalena. Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego
(1)
Nadolska Anna (historia). Projekt wystawienniczo-edukacyjny Świat dziecka w PRLu pomysł – praktyka – perspektywy
(1)
Nadolski Łukasz Mamert. Wojna na niby. Blaski i cienie inscenizacji historycznych w działalności edukacyjnopromocyjnej Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
(1)
Nakielski Witold (1939- ). Wrocławskie denary krzyżowe z głową św. Jana Chrzciciela
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich
(1)
Nosek Elżbieta Maria. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Nowakiewicz Tomasz
(1)
Nowakiewicz Tomasz. Średniowieczny topór z Nidajna: przypadek czy świadome nawiązanie do dawnego sacrum?
(1)
Ojdana Joanna. Pamięć o sacrum w Górze św. Anny – miejscu pamięci
(1)
Olczak Elżbieta. Podróż w czasie. Historia pewnej rodziny (1939-1945) – wystawa dla dzieci w Muzeum II Wojny Światowej do samodzielnego eksplorowania oraz budowania wiedzy o II wojnie światowej zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego
(1)
Ościłowski Jarosław. Jeszcze w sprawie lokalizacji warszawskiego Jazdowa
(1)
Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście
(1)
Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu
(1)
Parczewski Michał (1946- ). Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem
(1)
Paszkiewicz Borys (1959- ). O miłości wrocławian ku rzeczypospolitej i kłodzkiej monecie Jerzyka
(1)
Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(5)
Kraj wydania
Polska
(5)
Język
polski
(5)
Temat
Archeolodzy
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura przedromańska
(1)
Architektura romańska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Buko, Andrzej (1947- )
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Historycy
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Mediewistyka
(1)
Monety
(1)
Muzea historyczne
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
(1)
Numizmatyka
(1)
Skarby
(1)
Suchodolski, Stanisław (1936- )
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Świechowski, Zygmunt (1920-2015)
(1)
Temat: czas
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1401-
(1)
2001-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Kalisz (okręg)
(1)
Prosna (dolina)
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
5 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 30303 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biblioteka Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie ; vol. 8)
Autor
Janiak Tomasz (archeologia). Stryniak Dariusz. Firlet Janusz. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim Pianowski Zbigniew. Familia ecclesiae na grodach wawelskim i praskim Kukliński Andrzej (historia). Murowana brama na Wawelu - fakt czy hipoteza? Graczyńska Marta. Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona Kamińska Monika (1988- ). Katedra krakowska versus katedra praska - nowa odsłona Czuszkiewicz Jacek. Kościół pw. św. Benedykta w Krakowie w świetle najnowszych badań Radtke Małgorzata. Z badań nad najwcześniejszą zabudową klasztoru benedyktynów w Mogilnie Świechowski Zygmunt (1920-2015). Udział małżonek Piastów w procesie powstawania budowli w XI i XII wieku Wyczółkowski Dariusz. Zawichost romański w XI-XIII wieku Niemiec Dariusz (1974- ). Ornamentowane posadzki w kościołach romańskich na ziemiach polskich Wojczak Tomasz. Upamiętnieni w kamieniu Młodawska Magdalena. "Nauka o formach architektonicznych stylu romańskiego" Kastek Tomasz A. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Krzywka Maciej. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Limisiewicz Aleksander. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Mruczek Roland. Ecclesia Sancte Marie de Monte Silencii albo o krótkiej karierze i długich poszukiwaniach pewnego kościoła Chorowska Małgorzata (1958- ). Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy Caban Mariusz. Kamienny detal architektoniczny z późnoromańskiej kaplicy św. św. Benedykta i Wawrzyńca na zamku w Legnicy Szyma Marcin (1968- ). Trzynastowieczna kaplica grobowa w opactwie benedyktynów w Lubiniu Małachowicz Maciej (1953- ). Trzynastowieczny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie Barański Marek (1943- ). Nowe odkrycia w zabytkowej kolegiacie pw. św. Michała Archanioła w Płocku Kunkel Robert (1949- ). Leo vigilans - lew czuwający w portalu kolegiaty pw. św. Michała Archanioła w Płocku Pajor Piotr (1988- ). Przyczynek do datowania kolumn w zachodnim portyku katedry we Wrocławiu Łużyniecka Ewa (1958- ). Cysterskie warsztaty budowlane związane z opactwem trzebnickim i ich transfery od trzeciej tercji XII do połowy XIII wieku Bojęś-Białasik Anna. Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych Niemiec Dariusz (1974- ). Opactwa w Lubiążu, Trzebnicy i Mogile a początki cysterskiej architektury ceglanej na Śląsku i w Małopolsce w kontekście filiacyjnych zależności warsztatowych Piwek Aleksander. Szczyt północny transeptu dawnego kościoła pocysterskiego w Oliwie Pajor Piotr (1988- ). Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście Samól Piotr. Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu Ożóg Monika (1977- ). Romańskie i wczesnogotyckie kościoły Głogowa: współczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji
Indeks R0: BMNK
Materiały z sesji naukowej, 25-27 listopada 2015 roku, Gniezno.
Tom dedykowany pamięci profesora Zygmunta Świechowskiego (1920-2015).
Bibliogr. przy ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. II 30765 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Nowakiewicz Tomasz. Trzeciecki Maciej. Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama? Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Biermann Felix (1969- ). Kultplatz, Burgwall, Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe? Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu, stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa, woj. świętokrzyskie Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze? Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych Kolenda Justyna. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region Kurasiński Tomasz. Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby wczesnopiastowskiej Libera Jerzy (1953- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe? Maik Jerzy. Średniowieczne włókiennictwo w badaniach milenijnych Mamzer Henryk (1948- ). Od "socjologii ceramicznej" po procesy urbanizacyjne i państwotwórcze - archeologia Andrzeja Buko i jej konsekwencje interpretacyjne Michałowski Roman (1949- ). Rygoryzm religijny w Czechach i Polsce w początkowym okresie chrystianizacji Modrzewska-Pianetti Iwona. Importy garum i salsamentum na obszary Górnego Adriatyku w okresie rzymskim na podstawie znalezisk amfor Müller-Wille Michael (1938- ). An early Medieval trading place in the Obodrite area - Recent research and new finds Nosek Elżbieta Maria. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Nowakiewicz Tomasz. Średniowieczny topór z Nidajna: przypadek czy świadome nawiązanie do dawnego sacrum? Ościłowski Jarosław. Jeszcze w sprawie lokalizacji warszawskiego Jazdowa Parczewski Michał (1946- ). Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem Poliński Dariusz (1964- ). O studiach nad średniowiecznymi i nowożytnymi naczyniami ceramicznymi. Kilka refleksji w kontekście aktualnego stanu badań Posselt Normen. Kultplatz, Burgwall, Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter Rębkowski Marian (1960- ). O chronologii grodu w Lubinie na wyspie Wolin Ryndziewicz Robert. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Samsonowicz Henryk (1930- ). Uwagi na temat władzy w średniowieczu Słupecki Leszek Paweł (1956- ). Ganga unðir jarðarmen. Skandynawskie "braterstwo krwi" (fóstbroedralag) i obrzęd przechodzenia pod darnią oraz ich znaczenie. Rytualna śmierć i powtórne narodziny Stępiński Janusz (metaloznawstwo). Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Strzelczyk Jerzy (1941- ). Waregowie z Wagrii? O politycznych uwarunkowaniach pewnej teorii Suchodolski Stanisław (1936- ). Gdzie, kiedy i w jakim celu Bolesław Chrobry emitował denary z cyrylickim napisem? Świętosławski Witold (1956- ). Oręż słowiańskich bogów Tabaczyński Stanisław (1930- ). Z Sandomierza Trzeciecki Maciej. Denarius Sandomiri z radomskiego grodu Tyszkiewicz Jan (1939- ). Timor Tartarorum. Miasta, bojarzy i książę Daniel Romanowicz wobec najazdu Mongołów Urbańczyk Przemysław (1951- ). Przemyśl w czasach pierwszych Piastów Wołoszyn Marcin (1970- ). Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych Wyczółkowski Dariusz. Z Sandomierza Vannini Guido (1949- ). For a Conservation of the Archaeological Documentation Zamelska-Monczak Kinga. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region Zbieranowski Michał. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych Żmudzki Paweł (1970- ). Jak zaczęła się Polska, czyli co wiadomo o początkach kariery Mieszka I
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. publikacji A. Buko s. 13-27.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24081 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Garbaczewski Witold (1971- ). Śnieżko Grzegorz (1987- ). Adamczyk Dariusz (1966- ). Caravans, Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965) Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014) Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe Garbaczewski Witold (1971- ). Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare Grimalauskaitė Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus) Hahn Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Münzstätte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die päpstliche Münzhoheit Ilisch Peter (1947- ). Beobachtungen zu frühen Otto-Adelheid-Pfennigen Jonsson Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard Kaczmarek Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie Kędzierski Adam (archeologia). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego Kiudsoo Mauri (1973- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig geprägte Münze Leimus Ivar (1953- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig geprägte Münze Malarczyk Dorota (1966- ). Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości Mařik Jan (1975- ). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie Męclewska Marta (1943- ). Bibliografia prac prof. Stanisława Suchodolskiego za lata 2001-2016 z uzupełnieniami z lat wcześniejszych Mielczarek Mariusz (1955- ). Wiktoria. Islamski epizod antycznego motywu Moesgaard Jens Christian (1963- ). Charlemagne’s and Louis the Pious’ portrait coinage: a special ceremonial or an ordinary currency issue? Murawska Agnieszka (1967- ). Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Kleszczewa (pow. poznański) w świetle odnalezionej korespondencji Musiałowski Adam. Czy „Helena” to Helena. Jeszcze o brakteacie typu Stronczyński nr 161 Nakielski Witold (1939- ). Wrocławskie denary krzyżowe z głową św. Jana Chrzciciela Paszkiewicz Borys (1959- ). O miłości wrocławian ku rzeczypospolitej i kłodzkiej monecie Jerzyka Polanský Luboš (1972- ). Denáry BOLESLAVS DVX / MOGILN CIVITAS z Národního muzea v Praze Samsonowicz Henryk (1930- ). Światy gospodarcze Europy we wczesnym średniowieczu. Współzależne czy osobne? Sìnčuk Ìvan Ìvanavìč (1956- ). A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus) Steen Jensen Jørgen (1938- ). The piefort of Eric of Pomerania, the first Danish medieval gold coin Szczurek Tadeusz (1944- ). Brakteaty cysterskie (?) z połowy XIII wieku z badań archeologiczno-architektonicznych kościoła pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim Śnieżko Grzegorz (1987- ). Denary Bolesława Krzywoustego typu 1 Tabaka Arkadiusz. Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa, gm. Pyzdry, pow. Września, woj. wielkopolskie Talvio Tuukka (1948- ). Joachim Lelewel and the coins of Æthelred II Videman Jan (1964- ). The Moravian denier of Otto, Bishop of Prague (1140-1148) Wyczółkowski Dariusz. Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022). Brakteaty cysterskie (?) z połowy XIII wieku z badań archeologiczno-architektonicznych kościoła pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. przy art. Bibliogr. podmiotowo-przedmiotowa S. Suchodolskiego za lata 2001-2016 z uzup. z lat wcześniejszych s. 17-38.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 31158 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Muzeum. Formy i Środki Prezentacji, ISSN 2353-1924 ; 4)
Autor
Woźniak Michał (1952- ). Abramowicz Agata. Gdynia – dzieło otwarte. Jak budowaliśmy nową wystawę stałą w Muzeum Miasta Gdyni Andrysiak Joanna. Przedstawić fakty czy przybliżyć doświadczenie? Strategie przedstawienia zbrodni wojennych i cierpienia na wystawach historycznych Bielawska-Puchalska Anna. Muzeum Pamięci Sybiru w zrewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku Kępski Michał. Między interpretacją a symbolem. Wizualne aspekty podstawowych nośników informacji Kostro Robert (1967- ). Muzeum Historii Polski – osiągnięcia i wyzwania Koszarska-Szulc Justyna. Wielogłos w wystawach historyczno-narracyjnych. Wystawa Obcy w domu. Wokół Marca ’68 Kowalska Ewa (historia). Muzeum Katyńskie jako miejsce pamięci Kubiak Rafał (1973- ). Tworzenie kolekcji Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim – założenia i realizacja Kurek Jacek (1966- ). Czy można w muzeum pokazać bluesa? Kutrzeba Justyna. Wrzuceni w rwący nurt historii, albo przeżyj to sam – zajęcia dla młodzieży w Podziemiach Rynku Leśniewski Dariusz. Gry miejskie jako forma muzealnej edukacji historycznej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Majewski Piotr (1970- ). Słowo wstępne do IV Konferencji Naukowej z cyklu "Muzeum - formy i środki prezentacji" Nadolski Łukasz Mamert. Wojna na niby. Blaski i cienie inscenizacji historycznych w działalności edukacyjnopromocyjnej Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Nadolska Anna (historia). Projekt wystawienniczo-edukacyjny Świat dziecka w PRLu pomysł – praktyka – perspektywy Ojdana Joanna. Pamięć o sacrum w Górze św. Anny – miejscu pamięci Olczak Elżbieta. Podróż w czasie. Historia pewnej rodziny (1939-1945) – wystawa dla dzieci w Muzeum II Wojny Światowej do samodzielnego eksplorowania oraz budowania wiedzy o II wojnie światowej zgodnie z założeniami konstruktywizmu społecznego Salwiński Jacek (1961- ). KL Płaszów – pomiędzy muzeum zagłady, a miejską trasą pamięci Sierocińska-Dec Gabriela. Zagrajmy w historię – o grach w edukacji muzealnej na przykładzie działalności Muzeum Historii Polski Stempin Agnieszka. „Nie takie zwykłe muzeum” – czyli jakie? Refleksje z najnowszej działalności Rezerwatu Archeologicznego Genius loci Szulist-Płuciniczak Paulina. Czy można posmakować historii? Historyczna rekonstrukcja kulinarna i przyrodnicza jako forma doświadczenia przeszłości Śleszyński Wojciech (1970- ). Muzeum Pamięci Sybiru w zrewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku Święch Jan (1951- ). Muzealne „kłopoty” z nauką Tołysz Aldona. Przeszłość muzeum – niematerialne dziedzictwo Tyniec Anna. Siedziba z przeszłością. O prezentacji historii gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie Wądołowski Marcin (1988- ). Historia w muzeum jako element dziejów instytucji muzealnej – casus Muzeum Śląskiego w Katowicach Woźniak Michał (1952- ). Podsumowanie Konferencji Zwierzchowski Piotr (1968- ). Czy można posmakować historii? Historyczna rekonstrukcja kulinarna i przyrodnicza jako forma doświadczenia przeszłości
Indeks R0: BMNK
Materiały z konferencji, Bydgoszcz, 25-27 września 2017 r.
Bibliogr. w przypisach do ref.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. III 24931 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej