Sortowanie
Źródło opisu
Biblioteka Muzeum Narodowego
(6)
Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(4)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(6)
Autor
Woźny Marzena
(2)
Babraj Krzysztof (1952- ). Clothes do not make the man
(1)
Babraj Krzysztof (1952- ). Nie szata zdobi człowieka
(1)
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego
(1)
Barzycka-Paździor Agata. Paweł (Szylak) Tyszkowski i jego donacja na rzecz PAU
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Słowo wstępne
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Wstęp
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Zapis Władysława Józefa Fedorowicza
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Ciesielska Danuta. Fundusze stypendialne AU i PAU wspierania nauk przyrodniczych i ścisłych
(1)
Czapla Julia (1986- ). Z Petersburga Mediolanu Sztokholmu... Krakowskiej Akademii Umiejętności wysyłamy w darze. Wkład emigrantów z lat 70. i 80. XIX wieku w rozwój kolekcji starych druków AU
(1)
Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Czekaj-Zastawny Agnieszka. Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC - time of the first farmers
(1)
Czekaj-Zastawny Agnieszka. Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. - czas pierwszych rolników
(1)
Danowska Ewa (1962- ). O kolekcjach rękopisów - darach dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i biblioteki AU PAU i PAN
(1)
Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Dobrzańska Halina. Nadwiślański region na wschód od Krakowa na przełomie er
(1)
Dobrzańska Halina. The Vistula River region east of Kraków at the turn of the eras
(1)
Drzymuchowska Anna. Clothes do not make the man
(1)
Drzymuchowska Anna. Nie szata zdobi człowieka
(1)
Durcansky Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirecków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności
(1)
Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna
(1)
Fedorowicz-Jackowska Aleksandra (1988- )
(1)
Grodziska Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872)
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020). Darowizna Karola Stefana Habsburga na rzecz PAU
(1)
Gryglewski Ryszard Witold. Wokół sprawy Przeglądu Lekarskiego Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Górski Jacek (1962- )
(1)
Górski Jacek (1962- ). Exhibitions of the history of the Archeological Museum in Kraków (an outline)
(1)
Górski Jacek (1962- ). Wystawiennictwo w historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie (zarys)
(1)
Hubner Piotr (1944- ). Mecenat i kolekcjonerstwo w rozwoju polskiej nauki akademickiej
(1)
Hubner Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności
(1)
Kamińska Monika (1988- ). Igołomia and Wawrzeńczyce - two churches by the Great Road
(1)
Kamińska Monika (1988- ). Igołomia i Wawrzeńczyce - dwa kościoły przy Wielkiej Drodze
(1)
Kenig Robert. Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC - time of the first farmers
(1)
Kenig Robert. Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. - czas pierwszych rolników
(1)
Kietlińska-Michalik Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
(1)
Knapek Elżbieta. Od studenta do hrabiego - niezwykły krąg ofiarodawców dyplomów pergaminowych na rzecz AU i PAU
(1)
Kotarba Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Kozik Jerzy Stanisław (1963- ). Rozdzióbią nas kruki wrony… czyli Powstanie Styczniowe na ziemiach igołomsko-wawrzeńczyckiego powiśla
(1)
Kozik Jerzy Stanisław (1963- ). We will be pecked by ravens crows… or the January Uprising in the Igołomia-Wawrzeńczyce region on the Vistula River
(1)
Kremer Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Krzemiński Wiesław. Dary dla Muzeum. Darczyńcy i ich dary w dziejach Muzeum Przyrodniczego AU PAU i PAN
(1)
Kurek Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Kłudkiewicz Kamila
(1)
Liwoch Radosław. Archeological artifacts from the Exhibition of antiquities and art objects organised by the Imperial-Royal Scientific Society in Kraków (1858-1859)
(1)
Liwoch Radosław. Zabytki archeologiczne z Wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie (1858-1859 r.)
(1)
Maciuk Marcin. W poczuciu dumy i patriotyzmu - wokół idei społecznego ofiarodawstwa na rzecz AU i PAU
(1)
Maciuk Marcin. W trosce o narodowe pamiątki - ofiarodawstwo na rzecz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w świetle materiałów archiwalnych
(1)
Madeyska Teresa. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU
(1)
Maj Małgorzata. Germanic blood - Polish blood. Anthropological and medical research of the inhabitants of Wawrzeńczyce during the Second World War
(1)
Maj Małgorzata. Krew germańska - krew polska. Badania antropologiczne i medyczne mieszkańców Wawrzeńczyc podczas II wojny światowej
(1)
Majkowska Rita (1942- ). Skarbnica pamięci. Fenomen Archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Majkowska Rita (1942- ). Spuścizny naukowe i rodzinne powierzone Polskiej Akademii Umiejętności w Archiwum Nauki PAN i PAU (kilka kart z dziejów ofiarodawstwa)
(1)
Manikowska Ewa
(1)
Marzec Violetta
(1)
Matoga Andrzej (1951- ). Archaeological emergency
(1)
Matoga Andrzej (1951- ). Archeololgiczny ostry dyżur
(1)
Małkiewicz Adam (1936-2021). Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Meus Konrad (1981- ). Stanisław Sozański i jego darowizna na rzecz PAU
(1)
Michno Anna. Geological history and contemporary relief
(1)
Michno Anna. Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu
(1)
Niebylski Jakub. The Great War on the Vistula River outskirts of the Kraków Fortress
(1)
Niebylski Jakub. Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków
(1)
Nowakowska-Zamachowska Monika. Komisja Balneologiczna w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Nęcka Edward (1953- ). Dlaczego to robią? Psychologiczne motywy mecenasów i darczyńców
(1)
Orman Elżbieta (1958- ). Ojczyźnie nauce potomności - donacje Karola i Karoliny Lanckorońskich na rzecz AU i PAU
(1)
Orzechowski Mikołaj. Archaeological emergency
(1)
Orzechowski Mikołaj. Archeololgiczny ostry dyżur
(1)
Orzechowski Mikołaj. From collecting to museology
(1)
Orzechowski Mikołaj. Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa
(1)
Orzechowski Szymon. Hephaestus' forge in the Świętokrzyskie Mountains
(1)
Orzechowski Szymon. W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa
(1)
Pavlicek Tomas (1982- ). Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem Krakowem i Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego - Josef Jirecek i Josef Hlavka
(1)
Pawłowski Jerzy (1932-2018). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872)
(1)
Pezda Janusz (1960- ). Dzieje Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego
(1)
Pezda Janusz (1960- ). Rola ofiarodawstwa w dziejach Biblioteki Polskiej w Paryżu
(1)
Rafalska-Łasocha Alicja. Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim
(1)
Sadowski Jarosław. Plans and historical maps of the Igołomia and Wawrzeńczyce regions
(1)
Sadowski Jarosław. Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Celnica na granicy imperium - Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Customs house on the border of the empire. The Museum of St. Brother Albert in Igołomia
(1)
Stinia Maria (1962- )
(1)
Stinia Maria (1962- ). Fundacje stypendialne na rzecz rozwoju kadry naukowej z zakresu humanistyki w zarządzie AU i PAU w latach 1872-1939
(1)
Stinia Maria (1962- ). Przedmowa
(1)
Swałtek-Niewińska Dagmara. The extermination of the Jews from Wawrzeńczyce during the Second World War in the light of community records
(1)
Swałtek-Niewińska Dagmara. Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych
(1)
Szczepanek Anita. Migracje w świetle badań paleogenetycznych
(1)
Szczepanek Anita. Migrations in the light of paleogenetic research
(1)
Szmoniewski Bartłomiej Sz. Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa
(1)
Szmoniewski Bartłomiej Sz. Slavic settlement in the Tribal and Early State phase (7th/8th–13th centuries)
(1)
Szmoniewski Bartłomiej Sz. Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek)
(1)
Szmoniewski Bartłomiej Sz. The first Slavs on the Vistula River in the area of Kraków
(1)
Trela-Kieferling Elżbieta. Czas migracji
(1)
Trela-Kieferling Elżbieta. Time of migrations
(1)
Tunia Krzysztof
(1)
Tunia Krzysztof. An introduction to the history of Igołomia region on the Vistula River
(1)
Tunia Krzysztof. Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze
(1)
Tunia Krzysztof. Slavic settlement in the Tribal and Early State phase (7th/8th–13th centuries)
(1)
Tunia Krzysztof. Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
angielski
(1)
Temat
Archeologia
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Polska Akademia Umiejętności
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia prahistoryczna
(1)
Darowizna
(1)
Demetrykiewicz, Włodzimierz Józef (1859-1937)
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Mecenat
(1)
Muzea archeologiczne
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Archeologiczne (Kraków)
(1)
Nauka
(1)
Polska Akademia Umiejętności (1919-1952)
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
(1)
Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
1901-
(3)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(2)
Igołomia (okolice)
(1)
Wawrzeńczyce (okolice)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Biografie
(1)
Katalogi wystaw
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 31891 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Zapytaj bibliotekarza: II 36927 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Babraj Krzysztof (1952- ). Nie szata zdobi człowieka Babraj Krzysztof (1952- ). Clothes do not make the man Drzymuchowska Anna. Nie szata zdobi człowieka Drzymuchowska Anna. Clothes do not make the man Górski Jacek (1962- ). Górski Jacek (1962- ). Wystawiennictwo w historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie (zarys) Górski Jacek (1962- ). Exhibitions of the history of the Archeological Museum in Kraków (an outline) Liwoch Radosław. Zabytki archeologiczne z "Wystawy starożytności i zabytków sztuki" urządzonej przez Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie (1858-1859 r.) Liwoch Radosław. Archeological artifacts from the "Exhibition of antiquities and art objects" organised by the Imperial-Royal Scientific Society in Kraków (1858-1859) Marzec Violetta. Matoga Andrzej (1951- ). Archeololgiczny ostry dyżur Matoga Andrzej (1951- ). Archaeological emergency Orzechowski Mikołaj. Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa Orzechowski Mikołaj. From collecting to museology Orzechowski Mikołaj. Archeololgiczny ostry dyżur Orzechowski Mikołaj. Archaeological emergency Orzechowski Szymon. W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa Orzechowski Szymon. Hephaestus' forge in the Świętokrzyskie Mountains Szczepanek Anita. Migracje w świetle badań paleogenetycznych Szczepanek Anita. Migrations in the light of paleogenetic research Trela-Kieferling Elżbieta. Czas migracji Trela-Kieferling Elżbieta. Time of migrations Tyniec Anna. Archeologiczne życie drzew Tyniec Anna. Archeological life of trees. Woźny Marzena. Jak powstawała pierwsza krakowska Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki (1858/59) Woźny Marzena. How the first Kraków Exhibition of Antiquities and Art Objects was created (18158/59) Zając Mirosław. Zapisane w Ciemnej Zając Mirosław. Recorded in Ciemna
Indeks R0: BMNK
Wystawa prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie 18.05 - 30.11.2018.
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 23880, III 23879 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Tunia Krzysztof. Czekaj-Zastawny Agnieszka. Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC - time of the first farmers Czekaj-Zastawny Agnieszka. Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. - czas pierwszych rolników Dobrzańska Halina. Nadwiślański region na wschód od Krakowa na przełomie er Dobrzańska Halina. The Vistula River region east of Kraków at the turn of the eras Kamińska Monika (1988- ). Igołomia and Wawrzeńczyce - two churches by the Great Road Kamińska Monika (1988- ). Igołomia i Wawrzeńczyce - dwa kościoły przy Wielkiej Drodze Kenig Robert. Igołomia terrace of the Vistula River in the 6th millennium BC - time of the first farmers Kenig Robert. Igołomska terasa Wisły w VI tysiącleciu p.n.e. - czas pierwszych rolników Kozik Jerzy Stanisław (1963- ). "Rozdzióbią nas kruki, wrony…", czyli Powstanie Styczniowe na ziemiach igołomsko-wawrzeńczyckiego powiśla Kozik Jerzy Stanisław (1963- ). "We will be pecked by ravens, crows…", or the January Uprising in the Igołomia-Wawrzeńczyce region on the Vistula River Maj Małgorzata. Germanic blood - Polish blood. Anthropological and medical research of the inhabitants of Wawrzeńczyce during the Second World War Maj Małgorzata. Krew germańska - krew polska. Badania antropologiczne i medyczne mieszkańców Wawrzeńczyc podczas II wojny światowej Michno Anna. Geological history and contemporary relief Michno Anna. Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu Niebylski Jakub. The Great War on the Vistula River outskirts of the Kraków Fortress Niebylski Jakub. Wielka Wojna na nadwiślańskim przedpolu Twierdzy Kraków Sadowski Jarosław. Plans and historical maps of the Igołomia and Wawrzeńczyce regions Sadowski Jarosław. Plany i mapy historyczne rejonu Igołomi i Wawrzeńczyc Siwek Andrzej (historia sztuki). Celnica na granicy imperium - Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi Siwek Andrzej (historia sztuki). Customs house on the border of the empire. The Museum of St. Brother Albert in Igołomia Swałtek-Niewińska Dagmara. The extermination of the Jews from Wawrzeńczyce during the Second World War in the light of community records Swałtek-Niewińska Dagmara. Zagłada Żydów z Wawrzeńczyc w czasie II wojny światowej w świetle akt gminnych Szmoniewski Bartłomiej Sz. Pierwsi Słowianie nad Wisłą w rejonie Krakowa Szmoniewski Bartłomiej Sz. Slavic settlement in the Tribal and Early State phase (7th/8th–13th centuries) Szmoniewski Bartłomiej Sz. Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek) Szmoniewski Bartłomiej Sz. The first Slavs on the Vistula River in the area of Kraków Tunia Krzysztof. An introduction to the history of Igołomia region on the Vistula River Tunia Krzysztof. Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze Tunia Krzysztof. Slavic settlement in the Tribal and Early State phase (7th/8th–13th centuries) Tunia Krzysztof. Słowiańskie osadnictwo w fazie plemiennej i wczesnopaństwowej (VII/VIII–XIII wiek) Tunia Krzysztof. The manor house in Igołomia and its later history Tunia Krzysztof. Wprowadzenie w dzieje igołomskiego powiśla Wilczyński Jarosław. Palaeolithic colonization of the southern border of the Western Lesser Poland loess highlands Wilczyński Jarosław. Paleolityczna kolonizacja południowych rubieży zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej Włodarczak Piotr. Airstrip in Pobiednik 1939 Włodarczak Piotr. Lotnisko Pobiednik 1939 Włodarczak Piotr. Schyłek epoki kamienia i początki epoki brązu w okolicach Igołomi i Wawrzeńczyc Włodarczak Piotr. The end of the Stone Age and the beginning of the Bronze Age in the vicinity of Igołomia and Wawrzeńczyce Woźny Marzena. Pałacu w Igołomi dzieje najnowsze Woźny Marzena. The manor house in Igołomia and its later history Wyżga Mateusz (1981- ). "Everything flows", or the origins of the inhabitants of Wawrzeńczyce parish Wyżga Mateusz (1981- ). "Wszystko płynie", czyli o pochodzeniu mieszkańców parafii Wawrzeńczyce
Indeks R0: BMNK
Dod. s. tyt.: Cards from the history of Igołomia region on the Vistula River
Bibliogr. przy art.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: III 25790 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Stinia Maria (1962- ). Białas Andrzej (1936- ). Słowo wstępne Biliński Piotr (1974- ). Zapis Władysława Józefa Fedorowicza Barzycka-Paździor Agata. Paweł (Szylak) Tyszkowski i jego donacja na rzecz PAU Ciesielska Danuta. Fundusze stypendialne AU i PAU wspierania nauk przyrodniczych i ścisłych Czapla Julia (1986- ). Z Petersburga, Mediolanu, Sztokholmu... Krakowskiej Akademii Umiejętności wysyłamy w darze. Wkład emigrantów z lat 70. i 80. XIX wieku w rozwój kolekcji starych druków AU Danowska Ewa (1962- ). O kolekcjach rękopisów - darach dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i biblioteki AU, PAU i PAN Grodziski Stanisław (1929-2020). Darowizna Karola Stefana Habsburga na rzecz PAU Hübner Piotr (1944- ). Mecenat i kolekcjonerstwo w rozwoju polskiej nauki akademickiej Knapek Elżbieta. Od studenta do hrabiego - niezwykły krąg ofiarodawców dyplomów pergaminowych na rzecz AU i PAU Krzemiński Wiesław. Dary dla Muzeum. Darczyńcy i ich dary w dziejach Muzeum Przyrodniczego AU, PAU i PAN Maciuk Marcin. W poczuciu dumy i patriotyzmu - wokół idei społecznego ofiarodawstwa na rzecz AU i PAU Majkowska Rita (1942- ). Spuścizny naukowe i rodzinne powierzone Polskiej Akademii Umiejętności w Archiwum Nauki PAN i PAU (kilka kart z dziejów ofiarodawstwa) Meus Konrad (1981- ). Stanisław Sozański i jego darowizna na rzecz PAU Nęcka Edward (1953- ). Dlaczego to robią? Psychologiczne motywy mecenasów i darczyńców Orman Elżbieta (1958- ). Ojczyźnie, nauce, potomności - donacje Karola i Karoliny Lanckorońskich na rzecz AU i PAU Pezda Janusz (1960- ). Rola ofiarodawstwa w dziejach Biblioteki Polskiej w Paryżu Stinia Maria (1962- ). Fundacje stypendialne na rzecz rozwoju kadry naukowej z zakresu humanistyki w zarządzie AU i PAU w latach 1872-1939 Stinia Maria (1962- ). Przedmowa Woźny Marzena. Ofiarodawstwo na rzecz Muzeum Archeologicznego AUi PAU Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Rola darczyństwa na rzecz towarzystw i stowarzyszeń na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku
Indeks R0: BMNK
Materiały z konf., Kraków, 2017 r.
Bibliogr. w przypisach. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: II 36895 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor
Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019). Narodziny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego Białas Andrzej (1936- ). Wstęp Biliński Piotr (1974- ). Zerwanie więzów łączących Towarzystwo Naukowe Krakowskie z Uniwersytetem Jagiellońskim w 1856 roku Borowski Andrzej (1945- ). Komisja Bibliograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Czechowska Joanna (archiwistyka). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872) Danowska Ewa (1962- ). Władysław Seredyński i pierwszy katalog rękopisów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Ďurčanský Marek (1973- ). Rola Josefa i Hermenegilda Jirečków w straraniach o przekształcenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności Dybiec Julian (1940- ). Komisja Historyczna Grodziska Karolina (1957- ). Początki Biblioteki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1856-1872) Gryglewski Ryszard Witold. Wokół sprawy "Przeglądu Lekarskiego" Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Hübner Piotr (1944- ). Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Akademii Umiejętności Kietlińska-Michalik Barbara. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU Kotarba Andrzej (1961- ). Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Kremer Małgorzata (bibliotekarstwo). Z dziajóe działalności wydawniczej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Kurek Halina (1952- ). Komisja Językowa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Łaptaś Andrzej. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU Maciuk Marcin. W trosce o narodowe pamiątki - ofiarodawstwo na rzecz Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w świetle materiałów archiwalnych Madeyska Teresa. O zbiorach geologicznych Komisji Fizjograficznej TNK i AU Majkowska Rita (1942- ). Skarbnica pamięci. Fenomen Archiwum Towarzystwa Naukowego Krakowskiego Małkiewicz Adam (1936-2021). Między starożytnictwem a naukową historią sztuki. Problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz nauki o sztuce w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Nowakowska-Zamachowska Monika. Komisja Balneologiczna w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Pavliček Tomáš (1982- ). Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem i Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego - Josef Jireček i Josef Hlávka Pawłowski Jerzy (1932-2018). Komisja Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1865-1872) Pezda Janusz (1960- ). Dzieje Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego Rafalska-Łasocha Alicja. Chemia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Woźny Marzena. Archeologia w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (1815-1872) Wróblewski Andrzej Kajetan (1933- ). Nauki matematyczno-fizyczne w Towarzystwie Naukowym Krakowskim Wyrozumski Jerzy (1930-2018). Posłowie Zdrada Jerzy (1936- ). Między Wschodem a Zachodem. Międzynarodowe relacje TNK 1815-1872
Indeks R0: BMNK
Bibliogr. w przypisach do ref. Indeks.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: II 34772 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej